About Me

2020 - Bất động sản - Danh sách 34 khách hàng quan tâm mua đất Bình Dương 2020 từ 800tr trở lên


Năm update: 2020 

Lĩnh vực: Bất động sản

Nội dung file: Danh sách 34 khách hàng quan tâm mua đất Bình Dương 2020 từ 800tr trở lên

Số lượng Data trong file: 34 số

Mô tả file: Gồm Họ Tên - Số điện thoại - Địa chỉ của khách hàng

Nguồn: Từ chủ đầu tư

Tên file: 968 so - Tai Chinh Quan tam Dau tu.xlsx
Bạn có Data cần đổi?

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét