About Me

Link tải Full slide khóa học AIM Marketing từ chuyên gia!

 


Đây là link tải full các slide để cac bạn hiểu thêm về khóa học!

7-AIM-PDM-E02- Report & Optimization framework - Ms An.pdf | Download Free

6-AIM-HOM22-6Ps integration-Ms. Nhị Hà.pdf | Download Free

4-AIM-HOM22-Consumer segmentation-Ms. Minh Hà.pdf | Download Free

3-AIM-HOM21-Concept development-Ms. Nhu Y.pdf | Download Free

9-AIM-HOM22-4Cs framework-Ms. Minh Hà.pdf | Download Free

2-AIM-HOM22-Consumer insight-Ms. Nhu Y.pdf | Download Free

10-AIM-HOM22-Brand analytics-Ms Minh Hà.pdf | Download Free

5-AIM-PDM-E02-Deepdive into Google channel-Ms An.pdf | Download Free

5-AIM-HOM22-Brand positioning-Ms. Trâm.pdf | Download Free

1-AIM-HOM22-Marketing overview-Ms. Nhị Hà.pdf | Download Free

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!