About Me

Danh sách các file data khách hàng tiềm năng được chia sẻ miễn phí 2021 từ khochat.com

Danh sách cái file data khách hàng tiềm năng được chia sẻ miễn phí đợt này!

Bạn vui lòng đọc link hướng dẫn tải tại đây: 

https://www.khochat.com/2021/03/5gb-data-khach-hang-.html


Danh sách file gốc được sắp xếp theo thư mục:

C-2021-Update New 2021\Gumac.VN Orders 2020.rar 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Telesale Price.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\Lead2010825.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\TỔNG HỢP 260 CLB DN VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\R 680 LUAT SU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\LostFile_Word_784096.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\Mipec - details sold units(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\DATA Anh Quang,.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\DANH SACH TOT NGHIEP THANG 3-2011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\DANH BA GELEXIMCO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\24-danh sach ban chap hanh hoi tin hoc Vietnam nhiem ky 6.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\1000  khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat  gia  900K.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\1585 Nhan vien Phong kinh doanh HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\1.danh sach doan doanh nghiep thap tung chu tich nuoc qua cac nuoc Chau Au.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\TỔNG HỢP MỚI NHẤT\10800-Master Database-email_dt ban(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\R khach hang acb.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\PG Bank--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NGAN HANG ACB 2514.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\679_DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\6700 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\65.000 KH CA NHAN ACB.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\65.000 KH ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\102.767 Khchs hàng PG Bank.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\SỐ 404. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\SỐ 405DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\SỐ 408. DS 3400 KH  GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\sacom thanh tri--.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NHAN CO TUC BANG TIEN MAT TAI HCM _ HN NAM 2010 1.650.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NU GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 1 1650.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NGAN HANG DONG A GO VAP 3.100.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NGAN HANG DONG A LE VAN SY 725.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NGAN HANG ACB TIET KIEM 5000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\DSKH NGAN HANG ACB QUAN 3 888.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\746_ DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\239_DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH\231_DS TIET KIEM QUAN 10.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1011 DN DANG HOAT DONG TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\2114 GD Tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\48.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Dong Nai(272 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\55.Cac cong ty trong cac khu cong nghiep tren toan quoc(3061 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\58.Cong ty nganh thep toan quoc(1600 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\67.Danh sach thanh vien hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\02.Giam doc cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(5982 thanh vien)-co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\03.Quan ly cap cao cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(6865 thanh vien)-co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\06.Cau lac bo doanh nhan SG tai thanh pho hcm(622 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\07.Cau lac bo doanh nhan Dat Viet tai thanh pho hcm(426 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\04.Cau lac bo doanh nhan 2030 tai thanh pho hcm(812 thanh vien)- co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\08.Cau lac bo doanh nhan SIYB tai thanh pho hcm(129 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\danh sach doanh nhan cong giao tp hcm (152).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\54_danh_sach_9700_giam_doc_tai_tphcm_version2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\57.Doanh nghiep moi thanh lap 8 thang 2010 tai tphcm(8200 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\35.Cac cong ty thuoc linh vuc xay dung tai tphcm(711 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\38.Doanh nghiep 100% von nuoc ngoai vpdd tai tphcm(2806 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\09.Doanh nhan co thuong hieu hang dau tai tphcm(59 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\10.Dien dan quan tri doanh nghiep tai tphcm(3416 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\01.Tong giam doc-chu tich hoi dong quan tri cac cty lon tai tphcm(1023 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\03.Giam doc cap cao nguoi nuoc ngoai dang lam viec tai TPHCM(252 thanh vien)-co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\05.Cau lac bo doanh nhan tre YBA tai tphcm(771 thanh vien)- co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Danh sach khach hang VCCI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1637_nha_hang_khach_san_tp_hcm.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\9800 GIAM DOC TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1001 GD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1200  Quan Ly Va Giam Doc.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\200 KH hiep hoi doanh nhan- co email.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1700 khach hang hiep hoi Tphcm.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\6768 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1090 GĐ CTY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\500 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TAI TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\300 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Danh sách 838  giám đốc  cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai_DS moi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH SACH LANH DAO 240 CONG TY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM - ko so dt- co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\DANH SACH KH TĐSG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\62. DS 10.000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\59. DS 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\100.000 NV VAN PHONG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\ds.hoi vien - sdt rieng Doanh  nhan day du.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\500-VPDD doanh nhan nuoc ngoai tai vietnam(im-uk).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\48-VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\9700 GD tai TPHCM VERSION 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\60. DS 9.700 GIAM DOC HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\5700_giam_doc_Ha_Noi_version4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\706_DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\Danh sach Chu tich Cong doan Petrolimex.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\50_DS GIAM DOC LONG AN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\142_DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Vin Thang long 10.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\vin Thang Long 01.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang Long 06.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang Long 04.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Vin Thang Long 11.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang long 09.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang long 08.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang Long 07.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang Long 05.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Thang Long 03.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Data Vinhomes Thang Long\Vin Thang Long 02.jpg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Masterlist-Mr Hây new.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Khách sạn.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\cty du lich.chuan.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vietinbank_Khoảng 14.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh sách những người có chức vụ trong các Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK_Khoảng 3.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng ACB_Khoảng 5.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng PgBank_Khoảng 300.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank_Khoảng 900.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ Ngân hàng Techcombank Tp. Hồ Chí Minh_Khoảng 500.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ Ngân hàng HDBANK Tp. Hồ Chí Minh_Khoảng 500.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vibank_Khoảng 1.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Habubank_Khoảng 1.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\FILE 119_20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\61. DS 10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\R 50000-Thuê bao trả sau mobifone.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\R 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\6200 THONG TIN KHACH HANG CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\19700-viettel hcm - ok_trung.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\R 64_DS KH CHUNG KHOAN HSC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\DSKH MUA BAO HIEM BAO MINH 1.578.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\DSKH CHUNG KHOAN THANG LONG TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\800 CHUNG KHOAN ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\Danh sach dai ly vang SBJ - HCM 01-2011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán hcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\1.000 NDT Vang tai SG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\KHACH HANG DONG BAO HIEM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\20.000 KHACH HANG DONG BAO HIEM HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\1100 kh bao hiem nhan tho.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\R 148_DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\426 HOI VIEN CLB BDS HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\500 HAGL3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\SỐ 415_XEM_Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DSKH GUI BAN NHA 5000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 1.600 EMAIL KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 2.000 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 2.100 EMAIL KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 3.400 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 4.200 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 5.600 GIÁM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 7.700 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 16 GIÁM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 114 KH ta.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 117 G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 120 GIÁM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 129 GIÁM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 227 KHÁCH HÀNG G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 300 KIx.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 355 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 500 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 600 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 723 EMAIL G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 800 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 950 KH VIP SOUTHERN BANK TA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\DATA - 2078 KH G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\So Viettel 6.600 QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\So Viettel  20.000 THU DUC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\So Viettel 20.000 TAN PHU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\So Viettel 11.000 BINH THANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\spam Mr Th.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\spam hệ thống.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\120-Lĩnh vực truyền thông.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH BA CHI NHANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Danhsach_khach_hang_The_Manor.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\danhsachkhmobile binhthanh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\danhsachmobile q01.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Dầu khí.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS 8.800 TPHCM KH CAN HO CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS doanh nghiệp.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Ds Hội Doanh nhân trẻ Tp.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS kh Mr Th.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS kh Mr Th1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\ds kh phunhuan.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\ds kh quan tambds.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS Khách hàng Tây Nguyên.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS Q9 DAU KY T1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS Quản lý Cao Cấp_HCM 2_1065.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS Quản lý Cao Cấp_HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS.KH MT.KIEN GIANG.31.07.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH 08 tinh mien trung.15.08.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH CT DCOM 50K.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH KHU VUC TP HCM.08.2012.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSkh phunhuan.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH_Rutthamtrungthuong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Lãnh đạo NGAN HANG.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Ngân hàng.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Thông tin KH Event 08 01 2012 (Ngôi sao DN) tổng hợp.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\TIEN DO CUOC KY T02.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2013.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS TRUONG THCS THPT MIEN TRUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\data_giangvien_ueh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SACH SDT lau 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SACH DIENTHOAI-HAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SACH dien thoaitieuthuong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SACH DIEN THOAI TANG TRET.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN -  736 NGAN HANG DONG A QUAN 9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - DS TIET KIEM QUAN 9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KH TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN THU DUC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng ACB_Khoảng 5.000.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -BTB_NgocTHuan.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\data mes a Phuong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS de tai LVTN thac si cua cac nganh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Cong ty Dia OC TPHCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -  050 KHACH HANG TVSI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM - 100 KHACH HANG HSC HCM( Đã xong).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -73_DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM - Quynh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -5470-Khách-Hàng-VIP-CAO-CẤP-TẠI-APPOLLO1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 1500 CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 873 CHỦ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG  8000 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ DI ĐỘNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 1000 CEO TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 1300 NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN UNILEVER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 1800 NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN AGRIBANK HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2000 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CÔNG TY TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2000 THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2100 KH VIP NGÀNH THỜI TRANG TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2100 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2500 PHỤ HUYNH HỌC SINH THPT TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 4500 VIP CAO CẤP THẺ DỤC THẨM MỸ CALI WOW TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 5500 VIP BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 5600 QUẢN LÝ, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC + 6100 NVKD TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 5600 QUẢN LÝ CẤP CAO Ở TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 5700 DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁM DỐC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 6600 KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG XE HƠI TẠI CÁC TỈNH THÀNH VIỆT NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 7200 KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE HƠI Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 7700 ĐẠI DIỆN KINH DOANH CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 7700 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 8426 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 12000 VIP VÀNG MOBIFONE TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 24000 VIP NHẬN TIỀN KIỀU HỐI Ở VIỆT NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG BAN LANH DAO KHU VUC SACOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 56800 THÀNH VIÊN VÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL TỔ TRƯỞNG TỔ HTKD VPKV & TRƯỞNGPHỤ TRÁCH MẢNG HÀNH CHÁNH SGDCN SACOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL LÃNH ĐẠO KHU VỰC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL TỔ TRƯỞNG TỔ HTKD VPKV & TRƯỞNGPHỤ TRÁCH MẢNG HÀNH CHÁNH SGDCN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Danh sách những người có chức vụ trong các Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG DANH SÁCH MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG SACOMBANK VÀ CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Data KH Dang vay tai Bank 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Data KH Dang vay tai Bank 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Data KH Standard Chardtered Bank.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG ĐIỆN THOẠI EMAIL LÃNH ĐẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY THÀNH VIÊN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 1400 HỘI VIÊN BỆNH VIỆN QUÓC TẾ TPHCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Danh bạ Ngân hàng Techcombank Tp. Hồ Chí Minh_Khoảng 500.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2300 VIP MUA YẾN SÀO TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Danh bạ Ngân hàng HDBANK Tp. Hồ Chí Minh_Khoảng 500.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 8700 VIP LẮP ĐẶT MẠNG FPT TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHACH HANG Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Habubank_Khoảng 1.000.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 2000 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CÔNG TY TP HCM (1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -Danh-Sách-CEO-VIP1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\documents.tips_ds-500-kh-bds-dat-xanh-hcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giám-Đốc-1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM - 1.000 HO KD 2011 TPHCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -BTB_HoangAnh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\danh-sach-khach-hang-sai-gon-pearl-phan-1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\danh-sach-khach-hang-so-huu-xe-mercedes-hcm-phan-1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\documents.tips_200kh-tu-kt.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG thong ke kh di du an NHOM 2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG TOA AQUA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG thong ke kh di du an  NHOM 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG Data DSKH DẦU KHÍ VÀ SAIGONPEAL.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 5600 Vinhomes.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG CHUNG CU MINH THANH Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 178 COOP Q9, Q2, Q9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 126 KH Co so hong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA KHÁCH HÀNG 120 KHACH HANG DAU TU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  873 CHỦ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  1500 CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -   8000 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ DI ĐỘNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  426 HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 500 KH MUA CĂN HỘ CT3 CỔ NHUỂ Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 100 VIP MUA CĂN HỘ HỒ GƯƠM PLAZA HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  400 VIP TẬP ĐOÀN THACO TRƯỜNG HẢI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  200 VIP CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  400 VIP MUA CĂN HỘ MANDARIN TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  137 VIP CÔNG TY CỔ PHẦN FPT SOFT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1509 VIP THUÊ BAO VÀNG TRẢ SAU VIETTEL TÂY HỒ HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 2100 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  28300 KH THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  56800 THÀNH VIÊN VÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  8700 VIP LẮP ĐẶT MẠNG FPT TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  8426 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁM DỐC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  7700 ĐẠI DIỆN KINH DOANH CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  7500 QUẢN LÝ CẤP CAO HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  1800 NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN AGRIBANK HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SACH KHACH HANG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\vm.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA GIÁM ĐỐC MỚI THÀNH LẬP TPHCM.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHÁCH HÀNG TP HCM -Danh-Sách-VIP Bo Nong Nghiep.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DANH SACH HOI VIEN DOANH NGHIEP.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\PARK HILL BỘ MỚI NHẤT 2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\H2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Happy Valley R15.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Mobifone hcm 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\HN_BDS11_410  KHÁCH HÀNG MUA VINCOM VILLAGE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\HOAN CHINH BOM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Hoang anh riverview.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\HOI VIEN BDS - 280.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Horizon - Copy.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Indo.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\j.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Keangnam.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Can ho New SaiGon-Nha Be.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Masteri- T3.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Mega 160 ca n -Residence.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Phu My Hung 1.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Phu My Hung 2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KH Phu My Hung 3.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHACH HANG CUA SAVILLS - 600 KH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Khach hang DA Carina Plaza.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Khách hàng Hà Đô Nguyễn Văn Công.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\List.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Lu Gia q11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Lu Gia.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\mail.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\MandarinGarden.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\MASTERI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\N05 Trần Duy Hưng.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\NEW SAIGON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Nguyen Phuc Nguyen.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\nha_hang_khach_san_tp_hcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Pearl Plaza (Full).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\PhuMyHung pass 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\ROYAL CITY.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Royal.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Sai gon Pearl.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\SAIGON AIRPORT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\SAILLING Tower.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\salephone.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\SG PEARL.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\SUNRISE CITY V1-V6.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Sunrise City.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Sunview2 Chia NV 25.01.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Sunview2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tàng Kinh Kát-pas 123456 2 lan.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Thao Dien Pearl - Mr Thu n.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Thao Dien Pearl 022015New Update.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\The Estella.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\The Everich 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\The Manor 1 UPDATED 14.2.2014 mới.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\The Manor 1 UPDATED.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\the manor 160 chu nha gui (31-12).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\THE VISTA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\THEO DÕI KHÁCH HÀNG PHÁT SINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\theo dõi khách hàng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\topaz-sg pearl.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\tổng.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH NGAN HANG VIETCOMBANK GUI TIEN .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH GUI BAN NHA 5000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH KDC Ha Do cua Thanh My Loi Q2 200.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH MINH LONG - HONG LINH - PHU XUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH CH VIP TONG HOP 1100.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DSKH CH THOI SON GO VAP 1000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\IMPERIA GARDEN 203 BẢN FULL.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Mandanrin garden 2- Hoang Mai.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vinhomes Skylake T4.2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\the two gamuda 2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Riverside Garden 349 VTP T6.2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\mỹ sơn.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tong-hop-KH-da-mua-Park-Hill-2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Danh-sách-KH-Golden-Palm-20.03.2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DATA-BIỆT-THỰ-VINPERL-PHÚ-QUỐC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VH Riverside 2018.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Data dự án FLC 265 Cầu Giấy.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\MỸ ĐÌNH - goden fiall.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vinhome Metropolis T3.2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VH Metropolis T3.2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VHR - HAMONY T4.2018.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VHR - RIVERSIDE2018.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vinhomes Thăng Long - Biệt thự - liền kề.xlsm 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vin Thang Long  - Biệt thự - liền kề.xlsm 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\DS BT VH  GREEN BAY.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Hoàng Cầu - Tan Hoang Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VHR-TDH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VHR-TRAN DUY HUNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\File-KH-360-Giải-Phóng-full-gốc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\data an binh gốc.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vinpearl Phú Quốc.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Data _HOMECITY-TRUNG-KÍNH-4-TÒA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\dskh gửi tiền VP Bank - 2017.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Data Full Flc Eco House.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VOV Me tri plaza.xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\VINACONEX 1- khautduy tien.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Trung Van CT1.xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Trung Van 17T1-17T2 .xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Trang An Complex.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Sun-Square-Mĩ-Đình.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\STAR-TOWER-283-KHƯƠNG-TRUNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Diamond Flower Tower.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Data Full GoldMark City.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\TNR Goldmark City.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\season avanue.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Eco Phúc Lợi.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\gemek.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\flc-star-418-quang-trung-Hà-Đông.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Cư-dân-wesbay.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\CƯ DÂN YÊN HÒA SUNSHINE VŨ PHẠM HÀM (1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\CT5 mễ trì.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\HN_BDS_GoldSeason.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\FLC36.lnk 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\36 hoang cau.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Artemis.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\breriver long biên N03.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Xuân Mai Complex.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\COMPLEX, Vạn Phúc, Hà Đông.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Vinhome Gardenia.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\1236-vin my dinh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\VIMECO CT4.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Dream Home ct36.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Danh_sach_khach_hang_360(1) (1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\MULBERRY LAND.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\Hà Nội Center poin.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\GOLD MARK CITY1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\ECOLIFE LÊ VĂN LƯƠNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\ECO GREEN NGUYỄN XIỂN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Data Vietnam Ariline unlock.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE.csv 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\data anh hoàng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\đồng nai.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Danh sách 1.000 KH ACB VIP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\1.000 KH ACB VIP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\VINHOME _ 150 _ 18.8 _ VCB _ Block C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\VINHOME _ 241 _ 22.7 _ VPBank _ Block L.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\VINHOME _ 91 _ 14.8 _ VCB _ Block C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\VINHOME _ 456 _ 31.7 _ VPbank _ Block C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\DATA TROPIC GARDEN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Vinhomes Central Park L1-L2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\DANH SACH AU CO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\CH-EVERICH LERMINHTON Q.10.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\City garden - Boulevard-AVENUE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Geleximco.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\HCM-Test-1200 Quan ly cao cap co tai khoan lon.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\HCm-Test-VNA Thuong gia.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\HCM-400 QUAN LY GIAM DOC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DATA - 32.300 Khách hàng S.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DATA - DANH BA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\KH TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN THU DUC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 1700 KHACH HANG CO SO DU TAI NGAN HANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\VPBank_240KH_22.7.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\ĐIỆN LỰC FULL.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sach hapulico.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\CIPUTRA  TAY HO (1).XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH SACH NHAN NHA GIAI VIET 01.2014.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Copy of 1637_nha_hang_khach_san_tp_hcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Worksheet in vinhomes c1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] KH VIP Ngân hàng Phương Đông TP. HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] Danh sách 21.000 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH BẠ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN ĐH SƯ PHẠM TP.HCM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] QUAN LY CB - CNV NGAN HANG ANZ & HCMC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] QUAN LY CB - CNV ACB BANK.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] ABB DANH BA DIEN THOAI NOI BO TOAN HE THONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 2000 KH TIET KIEM HSBC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 300 KH được Ngân hàng Tri Ân.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 200 KHACH HANG ACB TIET KIEM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 100.000 Khách hàng PG Bank.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 65.000 KH ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 50.000khach hang gui TK ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 5.300 KH Ngan Hang Dong A.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 2.000 KH gui tiet kiem Sacombank.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\[FILE GỐC] 1.000 KHACH HANG HSC BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI THU DUC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI QUAN 9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH SACH SATRA23-1-15.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\681_DS 7230 KH VIP TAI TPHCM HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\230_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Villa Riviera.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DS 1100 KH VIP CUA BENH VIEN QUOC TE 5 SAO THANH DO.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\danh sách giám đốc toàn quốc mới cn(SL4042 ).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\500 COTEC PHU XUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\123   PX-PM VAN PHAT HUNG ( ĐẤT NỀN).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\115 DAT NEN PHU XUAN-VAN PHAT HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\danh sach khach hang giao dich GDB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\checks zalo.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Copy of Xl0000181.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH SACH 50.000 KHACH HANG PHAT SINH BDS CO THU NHAP CAO 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\XI_Resident_Information.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\VincomBaTrieu.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\vila (cuong).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Times City.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DS khách hàng Carillon 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DS KH Happy Valley R15.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DS HOLIZON19-1-15.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH SACH KH IMPERIA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH NGAN HANG HSBC VAY 2 800.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH NGAN HANG HSBC VAY 1 500.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\20.000 THU DUC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\zzz. Lay danh sach ten file torng thu muc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Lay danh sach ten file torng thu muc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\City garden clients information.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\CITY GARDEN - XI.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH - hotline ALD.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Xi Riverview Palace-pass banquyeng10.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sach ban giao can ho bmc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH MUC SDT kh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH SACH KHACH HANG VISTA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\SPAM1.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\SPAM2.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\SPAM.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\28.300 Khách hàng Thu nhập cao trên 20 triệu 1 tháng tại Hà Nội.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\25.500 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 8 triệu 1 tháng tại Hà Nội - dnag gui.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\100k-23-08.csv 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 12.400 Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 11.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sach khach hangchuan crm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sach khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DS 50.000 VIP BDS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DANH SACH 50.000 KHACH HANG PHAT SINH BDS CO THU NHAP CAO 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH CH HOANG MINH GIAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Khach hang  ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH CH MELINH PLAZA 138.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH CH HOANG DIEU BLOCK C_ D Full 232.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\200 KH CO THU NHAP TREN 1000USD.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\Danh sách 50445 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH CHUNG KHOAN TAI TP.HCM 4.000.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\DSKH CH RIVER GARDEN THAO DIEN Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\danh sach khach Nutifood.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\80k mb sgT+ mln tu 24-12.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\48.000MaritimeBank Full.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\30.000 KHACH HANG DU LICH VIETRAVEL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\30.000 KHACH HANG DU LICH SAIGONTOURIST.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\16.700 KH Vip mua cty RICHARD ELLIS (CBRE ) MỸ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\390 khách sạn caravell.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\TỔNG HỢP 260 CLB DN VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\TOYOTA 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\TOYOTA--2600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R-5.000 KH GUI TIET KIEM ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R-1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R-5.000 TV VANG VINA TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R-KHACH NGHANH DAU KHI VUNG TAU.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R-2200-DS Phu My Hung.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R khach hang acb.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R TIET KIEM HSBC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R DS 4100 KH SACOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R DS kh THAN THIET DIAMONDS PLAZA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R Danh sách 3.000 sở hữu xe ô tô (ôtô) tại Tp.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 73_DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 64_DS KH CHUNG KHOAN HSC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 71_DS 1400 HOI VIEN  BENH VIEN QUOC TE 2011-TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 680 LUAT SU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 62_DS 1200 KHACH HANG CAN HO CAO CAP SAI GON PEARL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 54_DS 1300 KH SO HUU CAN HO HIM LAM QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 55_DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 50000-Thuê bao trả sau mobifone.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 32.595 NV VAN PHONG LUONG TREN 5TR.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 5.300 KH Ngan Hang Dong A.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 5.502 Danh sách Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 250 KH THAO DIEN  Q2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 270 CTY DAU KHI TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 24.000 KHACH HANG VIP-PARKSON - HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 16_DS 7000 QUAN LY CAP CAO TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 150_DS 22000 THU NHAP 1000USD TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 17. Danh sách 577 Phụ huynh Học sinh Trường Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 151_DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 13_DS 1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 115_DS 2000 TIET KIEM HSBC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 11_DS 1100 GIAM DOC DA NANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 132_DS 8.000 VANG MOBI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 148_DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 135_DS 3.400 TV VANG VIETTEL TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 110 THANH VIEN CLB GOFL VIETNAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 1020 KHACH HANG BMW.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 1.637 CHU NH-KS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\R 1.400 THANH VIEN BV FV HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\NDT Vang tai SG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Mipec - details sold units(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\MERCEDES-2000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\khach hang gui tk Acb.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\KHACH BEN NGHANH DU LICH .docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\khach hang dien may.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\FILE 120_50,000 CTY XNK TAI CHAU A - CHAU PHI - AUSTRALIA- NEWZEALAND.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\FILE 119_20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\FILE 118_18,000 CTY XNK TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DS1(1)hoi vien Bat Dong San.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DS 1000 cty co von dieu le tren 10 ty.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\data tron bo 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sách 700 khách hàng sàn vàng tại thành phố Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sách 6.700 giám đốc tại Tp. Hà Nội có đầy đủ điện thoại di động.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sach KH - CK Thang Long 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\7000 KH XE FORD HN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\2300 CTY MAY MAC TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\2000_ke_toan_truong_tai_tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\1768-DS Tong hop kh san vang VGB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\1578-List  Group 21 Bao Minh - CMG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH VANG1.csv 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A QUAN TAN BINH 816.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A QUAN PHU NHUAN 1100.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A QUAN GO VAP 1150.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A GUI TIEN 5500.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A QUAN 9 736.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A LE VAN SY 725.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A QUAN 4 500.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A GO VAP 3.100.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A GUI TIEN 1360.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG DONG A DINH TIEN HOANG 1300.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DSKH NGAN HANG ACB DUOC TANG LICH 9.000.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\ds1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SACH TIEM VANG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SACH CBCNV VINASHIN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SACH CBCNV MARITIMEBANK 1-1-2010 500.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SACH CBCNV NGAN HANG ACB TPHCM 228.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\743_ DS 2129 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN GO VAP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\707_DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\706_DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\722_DS 5177 TK NGAN HANG CO DU THUONG TAI QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\ACB-.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\746_ DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\5. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\600 giang vien bac si tphcm.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\44. Danh sách 6000 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\200 kh thu nhap tren 1000.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\16. Danh sách 578 Khách hàng mua Bất Động Sản Đất Xanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\5800 nhan vien thu nhap cao tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DS 100 VILLA SG PEARL..xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DS 30 sản phẩm central garden, quận 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\SỐ DI ĐỘNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\danh sach bac si.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SACH KHACH DA TIEP SUNRISE CITY.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Kh+ích Sep Chiߦ+n Share cho Tieu My.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\My Thai moi day du.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\6. Danh sách 4199 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\24. Danh sách 12.400 Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\6. Danh sách 32.300 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\14. Danh sách 8.000 Khách hàng thường xuyên mua sắm tại PARKSON Tp. Hồ Chí Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\26. Danh sách 1.100 Công ty chuyên kinh doanh Xuất Nhập khẩu tại Tp. HCM có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám đốc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\40. Danh sách 2.500 Phụ Huynh Học Sinh THPT tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sách 44123 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\8. Danh sách 50.000 Thành Viên Vàng Mobifone tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\CC My Kim - My Long.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\CHUNG CU MINH THANH Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\1350 KH NEW WORLD.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\1.067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\danh sach 300 giam doc.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\752_DS HO SO  SINH NAM 1974-1977 THANH VIEN VIP VIETNAMWORK HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\46. Danh sách 2.300 khách hàng Mua Yến Sào tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\44. Danh sách 1.400 Hội viên Bệnh Viện Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\43. Danh sách 1.300 Nhân Viên Tập Đoàn Unilever tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\38. Danh sách 4.500 Khách hàng Cao Cấp Thể Dục Thẩm Mỹ CALI WOW tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\33. Danh sách 2.000 Thành viên Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\31. Danh sách 5.600 Quản Lý Cấp Cao tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\27. Danh sách 4.600 Nhân viên Kinh doanh Ngân hàng Á Châu (ACB) tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\28. Danh sách 5.600 Giám đốc, Trưởng phòng, Quản lý và 6.100 Nhân viên Kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\25. Danh sách 10.000 Nhân Viên Kinh Doanh chọn lọc từ Name Card tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA (2).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\29. Danh sách 5.000 Khách hàng Đầu tư Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Danh sách khách hàng TP HCM - Danh sách 13.600 Giám đốc các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\Data TOYOTA 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DS 1100 KHÁCH HÀNG VIP CỦA BỆNH ViỆN QuỐC TẾ 5 SAO THÀNH ĐÔ.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\18. Danh sách 43.500 Nhân viên Văn phòng Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1800  KHÁCH HÀNG VIP CỦA HANG HANG KHONG VietJet.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1500 NGƯỜI ĐI HỌC NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TẠI NƯỚC NGOÀI.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ICON 68.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1500  KHÁCH HÀNG VIP CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ ITC .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1500  KHÁCH HÀNG CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG JET STAR.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1000 KHÁCH HÀNG VIP CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THẨM MỸ BEYOU CENTER.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\DANH SÁCH 1000 DOANH NHÂN THAM GIA GiẢI TENNIS DOANH NHÂN SÀI GÒN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\TIET KIEM HSBC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\757_DS HS GOC 33 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\761_DS HS GOC 12 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\760_DS HS GOC 17 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\759_DS HS GOC 22 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\758_DS HS GOC 28 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\756_DS HS GOC 40 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\17000 vittel Q2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\37. Danh sách 2.100 Khách hàng VIP ngành Thời Trang tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\39. Danh sách 2.000 Khách hàng Sử dụng Thẻ Visa Ngân Hàng Á Châu (ACB) tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\35. Danh sách 7.700 Khách hàng thu nhập cao trên 10 Triệu 1 Tháng tại các Tỉnh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\21. Danh sách 1.200 Khách hàng Mua căn hộ SAIGON PEARL Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DATA - 1414 KH B.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\15. Danh sách 3.000 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\23. Danh sách 450 Khách hàng mua Căn hộ The Manor tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\30. Danh sách 5.700 Doanh Nhân hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\20. Danh sách 4.300 Khách hàng Mua căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\1350 Tiem kinh doanh nuoc giai khat.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\VIB - KV.HCM-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\PG Bank--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\LienvietBank--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\VPB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\VPB Long An.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Viet Bank - Cần Thơ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\VIB--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\TrustBank--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\TrustBank Total--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Techcombank-HN-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SHBank Danh bạ toàn chi nhánh HN-2012.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SeABank--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SCB (1)--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Sacombank-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Sacombank.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Sacombank ĐNB--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Sacombank - An Giang-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\sacom thanh tri--.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Oceanbank--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\OCB ĐNai--.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\MaritimeBank-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\HDBank-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\HBB-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Noi bo AABank-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\500 Khach hang cua LG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 402. DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\TPHCM_DS 1190 CA NHAN VAY DU DK VAY VON NH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 417_TPHCM_DS 1190 CA NHAN VAY DU DK VAY VON NH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\TPHCM_DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 409_TPHCM_DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sách 6000 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\4. Danh sách 5589 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh mua Bảo hiểm Nhân thọ AIA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\3. Danh sách 5942 Giám Đốc Các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\7. Danh sách 3603 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 11720 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\1. Danh sách 44123 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\8. Danh sách 2000 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh gửi tiền tại Ngân hàng ANZ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\10. Danh sách 1369 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\9. Danh sách 1714 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH NGAN HANG MARITIMEBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DP99_VN0011191_20131001.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\5.000 DANH SACH KH VIP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\25.000 KH SO HUU XE FORD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\CC K26.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\34. Danh sách 2.000 Kế Toán Trưởng các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\687_DS 1600 CHU CUA HANG THU NHAP 40 TR HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\685_DS 1400 KH CO SO TIEN MUA SAM CAO TAI TRUNG TAM TM CAO CAP TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\682_DS 5470 KH VIP TAI HA NOI HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\677_DS 1000 KH BABYLONS TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\676_DS 650 KH BABYLONS HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\467  khach hang office cua cty DTU tu van du hoc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\220_DS TIET KIEM QUAN 12.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\146_DS 8.800 TPHCM KH CAN HO CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\101 VILLA RIVIERA Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Ngan hang 3.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH CH RICHARD ELLIS (CBRE ) 16.700.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH CH SAIGON PEARL 1200.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\1200 GIAM DOC DONG NAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\149 khach hang mua xe toyota tai Vung Tau.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\50_DS GIAM DOC LONG AN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sách 19.303 doanh nghiệp  tại TpHCM,Hà Nội,Bình Dương,Bà Rịa-Vũng tàu.....xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\email VIP finally_Valid.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH BDS TONG HOP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach 436 khach hang so huu can ho du an The Manor tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach 518 khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach 67 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach 197 KH dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach 690 khach hang bds Phuoc Long B tphcm Q9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Data Phungaaa.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DATA Anh Quang,.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\danh sach agribank.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 2230 KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ TẠI KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP PHÚ MỸ HƯNG TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\mail matimebank1.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\5 300 KH Ngan Hang Dong A.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\7000 khach hang xe hoi ford hcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\616-DS 8400 KH DAU TU VANG DU EMAIL -187 trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\list of CEOs in Viet Nam.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\KH bo sung to 01(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\605_4.500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\589_EXCEL 2003 _DS THU NHAP 15TR TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\621-DS 577 PHU HUYNH HS TRUONG QUOC TE HCM - 48 trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 400 -DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM - 190 trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\606-DS 7600 KH SO HUU XE FORD TAI TPHCM - 851 trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\619-DS 2000 PHU HUYNH KHOI LOP 6789 TAI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\617-DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM - 190 trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\615-DS 4200 KH SACOMBANK HCM -198 trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\600-DS 1038 CTY MTL T1-T4-2013 TAI TPHCM - 191 trang- ok.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\1600 KHACH HANG NU GU TIET KIEM Q1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\29.Nhan vien ngan hang A Chau tai tphcm(4616 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\65.000 KH ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 1700 KH TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG BẢO VIỆT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 2500 KH TIET KIEM VIETBANK TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 2000 TIET KIEM HD BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 2500 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BẮC Á.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 3000 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BIDV.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM VIỆT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MARITIME.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\3400 KH  GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIBBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm (197).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\danh sach khach hang pgbank.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\102.767 Khchs hàng PG Bank.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSNS_SHB_cu_sang_HBB_giu_chuc_danh_quan_ly_tai_SGD.CN_HBB_9.7.2012.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\33.Ung cu vien timviecnhanh.com tai tphcm(7946 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\39.Thi sinh thi cu nam 2010 tai tphcm(3848 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach  dat nen Phu Xuan-Van Phat Hung tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh ba 2010 - DHSP.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\31.Khach hang  ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\41.Nha hang khach san tai thanh pho hcm(1584 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach 100 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SACH KHACH HANG cong ty be ton.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\Danh sach khach hang bat  dong san Thai Son 1-2 tai tphcm.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH CH BDS TONG HOP 1900.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\danh-sach-giam-sat-hoat-dong-ngoai-khoa.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SÁCH MEMBER CLUB WKT ĐỒNG NAI.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 404. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 403. DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 405DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 406. DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 90 KH Long Dinh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH_ACB_-_Tu.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 4100 KH SACOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\233_DS TIET KIEM VPBANK QUAN GO VAP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 408. DS 3400 KH  GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\SỐ 414_DS XNK CANG SAI GON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\KH MIPEC HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\dskh miền nam 9.12.2014.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\239_DS TIET KIEM VPBANK PHU NHUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\237_DS TIET KIEM VPBANK BINH THANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\236_DS TIET KIEM VPBANK QUAN BINH TAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\229_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 8.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\228_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\226_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 5.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\225_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\224_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DS 20 KH mua du an Bình Chuẩn 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\590_EXCEL 2003_DS 1000 DAI GIA TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DSKH 170 Đê La Thành.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\DANH SACH KH VIP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\SỐ 409_TPHCM_DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\174_DS DN DAK LAK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\237_DS TIET KIEM BINH THANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\572_DS 1300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\571_DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 4-7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\570_DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 5-8.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\569_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 3-10.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\568_DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\567_DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN TÂN BÌNH-TÂN PHÚ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\566_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN PHÚ NHUẬN-GÒ VẤP-QUẬN 12.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\565_DS 1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\564_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 6-11-BÌNH TÂN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\562_DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\563_DS 800 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH CỦ CHI-HÓC MÔN-NHÀ BÈ-BÌNH CHÁNH-CẦN GiỜ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\450 KH NGAN HANG ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\720 KH DONG A _CN LE VAN SY.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\330 KH SACOMBANK HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KHACH HANG GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.300 KH ACB Full.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\591_EXCEL 2003_DS 1000 GIAM DOC DIEU HANH TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\SỐ 415_XEM_Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\SỐ 416_XEM_Phan 2-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\17. Danh sách 577 Phụ huynh Học sinh Trường Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 11720 Khách hàng Class A++ tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\SỐ 410_DANH SÁCH 2000 KH CÓ THẺ VISA TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\895 khach hang chung khoan.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\8_danhsach_cac_truong_hoc_binh_duong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\97_DS NHA HANG KHACH SAN VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\90_DS 2.400 CTY GO TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\78_DS 230 CTY BAT DONG SAN VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\86_DS 2500 CTY DU LICH TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\67_DS 747 kh San Vang VGB TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\38_DS 537  TRUNG THUONG ngan hang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\29_DS XNK HANG DAU TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\239_DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\240_DS TIET KIEM QUAN TAN PHU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\234_DS TIET KIEM HOC MON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\233_DS TIET KIEM QUAN GO VAP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\235_DS TIET KIEM BINH CHANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\236_DS TIET KIEM QUAN BINH TAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\219_DS TIET KIEM QUAN TAN BINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\229_DS TIET KIEM QUAN 8.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\222_DS 1000 DI DONG QUAN LY CTY MOI TPHCM 2012.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\221_DS KH TT THAM MY CAO CAP TAI DONG NAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\187_DS DN BINH PHUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\171_DS DN CAN THO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\165_DS DN TAY NINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\162_DS DN DONG NAI-16500.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\161_DS DN BINH DUONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\154_DS 2000 DAI DIEN KINH DOANH DONG NAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\149_DS 28000 MOBI TPHCM 1000K.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\137_DS 1300 GIAM DOC HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\142_DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\131_DS  13000 TV BAC MOBI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\133_DS 8.300 BAC VINA TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\558_XEM_DS KH CO MUC CUOC VIP DUOC THUONG CUA VINAPHONE 2012-ok.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\537_DS 4070 KH THU NHAP TREN 30TR BINH DUONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\595 KH CTY CK THANH CONG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\549_DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 1-3-5-10-11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\548_DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC-GÒ VẤP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\547_DS 760 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở NHÀ BÈ-HÓC MÔN-CỦ CHI-BÌNH CHÁNH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\550_DS 1.100 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN BÌNH THẠNH-GÒ VẤP-PHÚ NHUẬN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\553_DS 1.200 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 4-7-8.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\556_XEM_DS 500 DN T9 -2012 BINH DUONG-ok.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\554_DS 1.600 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 6.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\551_DS 1.000 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN BÌNH-QUẬN 12.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\552_DS 2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\555_XEM_DS 1000 DN T9-2012 TPHCM-ok.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\559_xem_DS 10000 VINCOM HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\557_XEM_DS 800 DN T9-2012 DONG NAI-ok.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\546_DANH SÁCH 1.000 KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM MỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU Ở TẤT CẢ CÁC QUẬN TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\danhsach_xe oto 2-5-2010(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\800 CHUNG KHOAN ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\SỐ 407_215 KH VIP HAPPY LAND CLUB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Update 05 December, Hanoi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Update 02 December, Hanoi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\4000 Chung Khoang HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1.000 kh goi tiet kiem tai ngan hang Techcombank.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\CA NGHE SY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\danh sach BM.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\danh sach BM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 2500 PHU MY HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KH CO TAI SAN  TREN 5 TY  TAN BINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY BINH THANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KH CO TAI SAN  TREN 5 TY PHU NHUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KH CO TAI SAN  TREN 5 TY QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KH CO TAI SAN  TREN 5 TY QUAN 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1.500 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\2.000 KH CO TAI SAN  TREN 5 TY TAI QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\HG2(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\10.000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1.000 NDT Vang tai SG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.000 NDT Vang tai SG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2.048 TIET KIEM HSBC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\19.000 CTY DAY DU EMAIL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2.497 CTY DU LICH TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\965 CTY THIET BI Y TE VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\GIAM DOC TAI TPHCM P2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\300 Doanh nhan SG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\EUROCHAM membership.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\HOI PTTM TPHCM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\KHUYEN MAI LG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH BOTANIC PHU NHUAN 600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\500 DSKH THE VISA ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sach KH dau tu  vang o tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\30-Lam quan ly khach Lee.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Lam quan ly khach Lee.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\20-Giao Dich ECO_PKA ( Lâm).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\100 CONG TY XNK PETROLIMEX.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK GUI TIET KIEM 1.800.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DANH SACH CHU DAU TU DA LIEN KET TECHCOMBANK(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Cty NN thue VP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\NHA HANG KSAN TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\4.636 NHA HANG KHACH SAN VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\EMAIL NGAN HANG - CHUNG KHOAN - VANG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NU GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 1 1650.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NHAN CO TUC BANG TIEN MAT TAI HCM & HN NAM 2010 1.650.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DS kh THAN THIET DIAMONDS PLAZA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\439 khach hang mua xe hơi TRUONG HAI AUTO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\500 dầu khí.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 1150 NGAN HANG DONG A QUAN GO VAP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 9.000 NGAN HANG ACB DUOC TANG LICH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK GUI TIET KIEM 5.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1029 khach hang BMW.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\500 KH mua xe BMW tại TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sach KH dau tu lon - full.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\132_DS 8.000 VANG MOBI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\155_DS 1650 NU GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\156_DS 1300 NAM GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 3.100 NGAN HANG DONG A GO VAP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\CHECK - DSKH NGAN HANG ACB GUI TIEN 4000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\500 KH QUAN TAM CAC DU AN BDS.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH SANOTC 82.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH MINH THÀNH 200.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG TK TU 50 TRIEU - Q.11 1990.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG HSBC TIET KIEM 1 1266.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK 3 8700.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG GIÁ RẺ.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\330 GIAM DOC DA NANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH  5500 NGAN HANG DONG A GUI TIEN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG HSBC VAY 4 200.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG HSBC VAY 3 500.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG HSBC TIET KIEM 2 3824.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 736 NGAN HANG DONG A QUAN 9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH  1300 NGAN HANG DONG A DINH TIEN HOANG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 500 NGAN HANG DONG A QUAN 4.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 1360 NGAN HANG DONG A GUI TIEN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 725 NGAN HANG DONG A LE VAN SY.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 816 NGAN HANG DONG A QUAN TAN BINH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 1100 NGAN HANG DONG A QUAN PHU NHUAN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG VIETCOMBANK GUI TIET KIEM 1.800.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\KHACH HANG SEALINK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH SKY GARDEN 400.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG HSBC VAY 1000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\218_DS TIET KIEM QUAN 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sach KH - CK Thang Long 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\4000 DAU TU CHUNG KHOAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\1300  KH GUI TIETKIEM HSBC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\600 KH gui tiet kiem ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\900 Khách Sạn NEW WORLD   Vip.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\151_DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\7600 NHA GIAU HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH ORIENT APARTMENT 49.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH ERA TOWN DANG KY MUA 650.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Kiều Hối Tháng 07.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\227_DS TIET KIEM QUAN 6.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\230_DS TIET KIEM QUAN 9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DS TIET KIEM QUAN 9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\232_DS TIET KIEM QUAN 11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\231_DS TIET KIEM QUAN 10.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH TONG HOP CK - VANG - NGAN HANG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\100.000 NV VAN PHONG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\KH VANG CU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH SAN VANG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH SAN VANG VGB 1700.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG SEABANK 23.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH HIM LAM QUAN 2 1300.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG NAVIBANK VAY 150.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH MY KIM - MY LONG P.HIEP BINH CHANH - THU DUC 250.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\A LÂM-HSBC.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\38.200 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\43.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\22.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Kiều Hối Tháng 03.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH SAN VÀNG 2600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH 250 NGAN HANG TECKCOMBANK.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH NGAN HANG TECKCOMBANK 250.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH THE EVERICH Q.10 250.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH SAILLING TOWER Q1 70.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH SUNRISE CITY Q7 466.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH PANORAMA PMH Q7 250.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH HOANG DIEU KHANH HOI Q4-C,D 232.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH H2 Q4 126.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH HOANG ANH GIA LAI 3 500.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH HIM LAM KENH TE Q7 1000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH HIM LAM KENH TE Q7 1411.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH BOTANIC Q.PHU NHUAN 352c.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\Kiều Hối Tháng 01.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH PHU LOI QUAN 8 224.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\DSKH CH HIMLAM 6A Q7 67 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH NGAN HANG SCB VAY TIN CHAP 2000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH & NHA AN PHU AN KHANH 728.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\93_DS 2300 CTY MAY MAC TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\400 LEAD MANULIFE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\50 BROKER CHUNG KHOAN DA NANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\200 BROKER CHUNG KHOAN HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\HG3(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\150 GĐ DIA OC & CHUNG KHOAN HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NQ2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NT3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NT2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NT1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NTH3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NTH2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\NTH1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City (1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\VIP SAILLING TOWER Q1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\danhsachkhachhangphumy chinh sua.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\23 000 GIAM DOC MOI TOAN QUOC 2011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\23 000 GIAM DOC MOI TOAN QUOC 2012.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng - 1.200 GIAM DOC DONG NAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.100 GIAM DOC DA NANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\30.000 THUE BAO TRA SAU MOBIFONE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\200 KHACH HANG ACB TIET KIEM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\HG4(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\HG1(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS 22000 THU NHAP 1000USD TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Customers The Manor Officetel (710kh Mobile)(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH KHACH HANG MUA CAN HO DAU TU LON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Tang them_Nam Viet(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\KH cua Thu - vang(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\KH bo sung to Phuong(1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\KH bo sung to 04(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\KH bo sung to 03(1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Data dau tu vip.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH NHA DAU TU VIP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Data Vip - Lãnh đạo NGAN HANG.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH CONTREXIM 136.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\43.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\22.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\960 CTY THIET BI Y TE VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\110_DS CTY THIET BI Y TE VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\125_DS 1067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.213_DS CTY VIEN THONG VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\107_DS 2500 CTY VAN TAI VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\34_DS 9200 CONG TY CO NGUOI NUOC NGOAI TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\20.000 KHACH HANG DONG BAO HIEM HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\13.640 UNG VIEN TIMVIECNHANH.COM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH CANTAVIL Q2 391.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách quan chức  An Giang.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\134_DS 5.000 TV VANG VINA TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH HOANG ANH GIA LAI 2 800.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH K26 DUONG QUANG HAM - GO VAP 180.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\18.000 QUAN 9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH PHU MY - CHO LON - ADC 77.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH DU AN SADECO PHUOC KIEN & VEN SONG 120.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 05.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 12.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 10.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 09.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 08.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 06.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 04.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Kiều Hối Tháng 02.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2.688 TOYOTA Tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\TOYOTA AN LAC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS 76 KH SAILLING.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\6068 CAP QUAN LY TRO LEN TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\56-Danh sach brokers tham gia hoi thao Da Nang - 20071215.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2049 KE TOAN TRUONG TAI TP. HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\13000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2000 CONG TY TAI TP. HCM MOBILE+EMAIL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH THANH VIEN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH HOI VIEN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH LANH DAO 100 CONG TY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1020 KHACH HANG BMW.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\khach hang acb.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\4700 QUAN LY CAP CAO TAI TP. HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\70 SAN VANG HONG HOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\MERCEDES-2000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1100 kh bao hiem nhan tho.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\10.053KHACH HANG DONG BAO HIEM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\6700 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\41_DS 4600 He Thog Ngan Hang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\199 GIAM DOC CONG TY MOI THANH LAP 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\BMW-1020.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\32.595 NV VAN PHONG LUONG TREN 5TR.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\82_DS 270 CTY DAU KHI TAI VIET NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\127 danh sach khach hang mua xe toyota tai Dong Nai.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\316 khach hang mua xe toyota tai binh duong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\287 danh sach khach hang mua xe toyota tai Tay Ninh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\110  khach hang mua xe toyota tai can tho.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS CLB.QUAN  (2).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1000 DOANH NGHIEP SDT DAY DU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\TOYOTA--2600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\22.000 NGUOI THU NHAP TREN 600$.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\30 sản phẩm central garden, quận 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\124   H2 quan 4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Thong tin doanh nghiep.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\6200 THONG TIN KHACH HANG CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Thong Tin ca nhan tong hop.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\khach hang office cua cty DTU tu van du hoc 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSDOANH NGHIEP TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\ds.hoi vien - sdt rieng Doanh  nhan day du.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\ds.100 cty.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Database_Hotel_Bank.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DATA BASE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\500-Danh sách khách hàng LG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\49.000khach hang gui tk Acb.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\210 HỘI QUẢNG CÁO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\500vpddien +108 fdi singapore + 10thau nuoc ngoai Dien tb.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sach dai ly vang SBJ - HCM 01-2011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\3681 NGUOI CO THU NHAP CAO TAI HN - KH VIP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2.796 CTY LON NHAT TAC CAC TINH CON LAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1.533 CTY LON NHAT TAI HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2000_CTY_TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DANH BA NAME CARD.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\21.233 UNG VIEN TIM VIEC NHANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\3681 kh thu nhap cao vip ha noi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS.KD (2).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS1(3)hoi vien Bat Dong San .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS1(1)hoi vien Bat Dong San .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1200 GIAM DOC DONG NAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH CARINA PLAZA Q. BINH CHANH 379.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\6.000 QUẢN LÝ CẤP CAO TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2600 cty tin hoc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\PHAN 3- BAO GOM 252.000 DOANH NGHIEP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\danhsachdodacbando.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh-sách-vòng-2 KY NANG KD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh-sach-can-bo-DCCDV.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS Lop co ban thang 04_2011 (new).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DanhSachCuuHocSinh-2011-06-26-.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS KH trung quyen mua va vi tri can ho nha 19T1 - dang web.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1000  khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat  gia  900K.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\770 HOI DOANH NHAN TRE YBA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH 19T1 HA NOI 186.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\488 kh tphcm.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh Sách 100 Giám Đốc, Phó GĐ, Trưởng Phòng Kd C.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\488 GD TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sach dai bieu tham du hoi thao ket noi CEO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Q01 - Danh sach hoi vien.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS HOIVIEN CLB BDS HN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\9700 GD tai TPHCM VERSION 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS KH duoc quyen mua CH nha 11T2 new- vinh long.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\537 khach hang dien may.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS1(2)hoi vien Bat Dong San .XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\24.000 KHACH HANG VIP-PARKSON - HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\65.000 KH CA NHAN ACB.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1100 GIAM DOC DA NANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH BELLEZA - PHU LOI - NEW SAIGON 1090 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\680  khach hang du an  THAI SON 1   gia 900k.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\950 HIM LAM KENH TE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\200 DAT NEN DU AN HUY HOANG Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH CH CENTRAL GARDEN MỚI NHẤT.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\600 CHUNG KHOAN THANH CONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\600 DAT NEN PHUOC LONG B.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\466 KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\100-Form bao cao nhom doanh nghiep.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2600 KHACH HANG TOYOTA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\330 VAY TECHCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK VAY 330.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\TOYOTA LY THUONG KIET.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH 500 HOANG ANH GIA LAI 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1200 HOC VIEN PACE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\5.000 DANH SACH KHACH HANG CO CON NHO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Excel_103584.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS CLB.QUAN .XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Excel_97952.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Excel_96960.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\203 GD moi thanh lap 2010.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\2003 cong ty xay dung.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\24-danh sach ban chap hanh hoi tin hoc Vietnam nhiem ky 6.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\4000 KHACH HANG DAU TU CHUNG KHOAN TAI TP. HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\danhsach_cac_truong_hoc_binh_duong (2).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\danhsach_cac_truong_hoc_binh_duong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.637 CHU NH-KS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\950 CAC CONG TY DUOC PHAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\ds.thành viên.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\4.200 KHACH HANG THAN THIET PARKSON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 2.000 KE TOAN TRUONG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DSKH NGAN HANG SEABANK GUI TIET KIEM 23.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\4.700 QUAN LY CAP CAO HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\330 CTY KIEN TRUC-XAY DUNG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\DS.KD.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Word_784096.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Word_741152.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Word_742304.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\4.500 SO HUU OTO SUZUKI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1.020 KHACH HANG BMW.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.020 KHACH HANG BMW.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\16.700 KH MUA CAN HO CB RICHARD ELLIS(CBRE ).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\120 KHACH HANG DAU TU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\LostFile_Excel_97568.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.400 THANH VIEN BV FV HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\CAC CTY TRONG CAC KCN CA NUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.200 GIAM DOC-CT.HĐQT CAC CTY LON HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1.200 GIAM DOC-CT.HĐQT CAC CTY LON HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.090 CAC CTY TPHCM CO MOBILE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\1.090 CAC CTY TPHCM CO MOBILE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.600 DOANH NGHIEP KINH DOANH SAT THEP TOAN QUOC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\100.000vina.trasau.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\402 so - HCM-Test-QUAN TÂM DỰ ÁN BĐS TP HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\89 so - HCM-DATA KHACH HANG BDS BIET THU 110 Biet Thu Phu Gia.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\HCM-Tesst-VIP MUA CĂN HỘ SAIGON PEARL TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\983 so - HCM-Test-CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\HCM-Test-KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\HCM-Test-VIP MUA CĂN HỘ SAIGON PEARL TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DATA - 123 KH DAU TU BDS.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DATA - 2000 CONG TY DOANH NGHIE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DATA - 2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\MERCEDES-2000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\3200 +  Diễn Viên- KH MUA XE MERCEDES.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\150 THANH VIEN CLB SIYB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\1.600 KHACH HANG SO HUU OTO TAI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.600 KHACH HANG SO HUU OTO TAI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\110 THANH VIEN CLB GOFL VIETNAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\9.700 GIAM DOC HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\THAI SON 1,2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\100 VILLA SG PEARL..xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Danh sách 9.700 giám đốc công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Danh sách khách hàng TP HCM - 1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Danh sách 3.000 sở hữu xe ô tô (ôtô) tại Tp.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\410 KHACH HANG THE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Danh sách khách hàng bất động sản tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\38.200 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\50- danh sach du hoc sinh Tiep Khac 82-83.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\55_danh_sach_5700_giam_doc_Ha_Noi_version4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\ds korean tai viet nam.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DANH S_CH KH .DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\259 cty tphcm.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\400-DS DOANH NHAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DANH SÁCH 10300 GIÁM ĐỐC TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\LostFile_Excel_56608.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Lead2010825.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Lead danh may dot1_2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\MNL EVENT JULY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\MNL 2000 DOT 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\123 kh dau tu.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\2038 gdoc day du.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\6068 CAP QUAN LY TRO LEN TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DSACH 2000 Giam DOC CAC CTY LON O TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\1890 KH ĐTƯ CHỨNG KHOÁN HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\90-follow up list (6).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\680 LUAT SU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\400-follow up list (4).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\2000 Quản lý các ngành nghề.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\LostFile_Excel_101984.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\LostFile_Word_57280.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\300-follow up list (3).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\738-SFH Master List (Aug 2008)(im-uk).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\1585 Nhan vien Phong kinh doanh HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\10800-Master Database-email&dt ban.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\leads manulife.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\leads30aprildot1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\100-KH Bao Chi v.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\LostFile_Word_102656.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\Employee's Outstanding advances 31May10.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\DSKH NGAN HANG HSBC VAY 5 150 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\145-KH database.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\686-giam doc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\147-GOLFER-NEW.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\SG Cyclo Challenge Project check list.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\500-Danh sách khách hàng LG HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\1910 HOC VIEN BUU CHINH VIEN THONG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\1.danh sach tong hop cac to chuc phi chinh phu INGO tai vietnam(IM-uk).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\200-Broker chung khoan tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\VIETNAM CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\700-good-Danh sach tham tan VN tai cac nuoc nam 2007.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\1.danh sach doan doanh nghiep thap tung chu tich nuoc qua cac nuoc Chau Au.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\278-danh sach hoi vien hoi nong nghiep hn.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\27-danh sach ban chap hanh nhiem ky 2008-2013 hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\LostFile_Excel_97760.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\LostFile_Word_98592.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2010 - 76 files\250 KH THAO DIEN  Q2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\HCM-Test-KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TIỀM NĂNG TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DATA - 700 CHU.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DATA - 800 CHU.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DATA - 1423 CHU.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\430 THANH VIEN CLB DOANH NHAN DAT VIET.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\Danh sách 10.303 doanh nghiệp  tại TpHCM + Khuyễn mãi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DSKH CH CENTRAL GARDEN Q.1 30.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\500-VPDD doanh nhan nuoc ngoai tai vietnam(im-uk).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\1200-khach hang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\370 THAC SY CNTT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\754-danh sach hoi vien YBA_landline.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\250 panorama(2).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\danh sach 5400 quan ly cap cao full mobile + email-printed.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\734-danh sach hoi vien doanh nghiep tre YBA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2008\DATA - BROKER CHUNG KHOAN TP.HCM - 200 KH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\OK - DSKH MUA BAO HIEM PRUDENTAL 17500 - mystery.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\46 so - HCM-Test-KH MUA CĂN HỘ THE MANOR TP HCM 270893.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\DATA - 65 brokers tham gia hoi thao Da Nang.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_YSC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VTV_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VTS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VTL_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VSP_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VNR_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VNC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VMC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VFR_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VC2_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_VBH_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_TXM_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_TPH_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_TLT_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_TLC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_TKU_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_TBC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SVC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_STP_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_STC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SSS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SNG_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SJE_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SIC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SGD_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SDY_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SDT_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SDC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SDA_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SD9_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SD7_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SD6_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SD5_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SD3_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SCJ_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SCC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_SAP_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_S99_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_S91_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_S64_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_S55_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_RCL_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PVS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PVI_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PTS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PTC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PSC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PPG_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_POT_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PLC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PJC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_PAN_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_NTP_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_NST_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_NPS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_NLC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_NBC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_MPC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_MEC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_MCO_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_LTC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_ILC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_ICF_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HTP_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HPS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HPC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HNM_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HLY_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HJS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_HAI_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_GHA_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_EBS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_DTC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_DST_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_DHI_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_DAE_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_DAC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CTN_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CTB_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CMC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CJC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CID_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CIC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_CDC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_BVS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_BTS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_BMI_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_BHV_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_BCC_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_BBS_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2007 - 92 files\CoTuc_ACB_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_300 KH TÂN TÂY ĐÔ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_KHÁCH HÀNG MUATHE MANOR.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_ KHÁCH HÀNG MUA KHU DÂN CƯ ĐẠI MỖ TỪ LIÊM HN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\DATA - 694 EMAIL BeRich.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\CRM NOVALAND.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\10.000 KHÁCH HÀNG ĐÃ MUA VINHOME.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\[FILE GỐC] 1600 KHACH HANG NU GU TIET KIEM Q1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\TH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\Danh ba 2010 - DHSP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\SỐ DI ĐỘNG(1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\DANH SACH CBCNV EVN VAN HANH HE THONG VIEN THONG VTCC 219.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2006\Ds Hội Doanh nhân trẻ Tp.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2005\DATA - HOI VIEN BAT DONG SAN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2005\DSKH DU AN THANH MY LOI Q2 109.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2005\DS1(1)hoi vien Bat Dong San.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\7. Danh sách 3603 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Danh sach hoi vien Ninh Binh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\241-DSKH WHITE PALACE-co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre HCM_Le Ut Luong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\khách hàng cần thơ.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Binh Thanh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH BINH DUONG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Thông Tin Các Hội Doanh Nhân HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\231-Hoi Doanh Nghiep Quan Phu Nhan HCM- email.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Chanh_Co So DD.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Viet Kieu.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Vung Tau_Le Ut Luong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Danh sach hoi vien Ninh Binh.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh_Le Ut Luong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Thuan_Le Ut Luong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Cty TAN TRUONG SON CO PHAN XUAT NHAP KHAU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO TRI - CAO OC, VAN PHONG, NHA XUONG... DICH VU-THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO HO LAO DONG - TTRANG PHUC,NON,THIET BI....doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG-BANG-BANG DAN,BANG CONG NGHIEP-DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\AN TOAN- HE THONG & THIET BI KIEM TRA AN TOAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\QUA TANG - QUANG CAO COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Van Phong Pham - Trang Thiet Bi Van Phong.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO VE-DICH VU TUAN TRA - AN NINH HE THONG ,THIET BI KIEM TRA...doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DIEN TU-CHUONG BAO DONG-DICH VU SUA CHUA-BAO DUONG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CHUONG BAO-HE THONG- TROM-HE THONG CHUONG CHONG BAO TROM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VI TINH VA TIN HOC COMPANIES IN VIET NAM (22-01-2009).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DIEN THOAI - DIEN THOAI DI DONG COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CHO VAY TAI CHINH MUA OTO - DIA OC (NGAN HANG - QUY TAI CHINH).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\KHACH HANG DOANH NHAN DOANH NGHIEP\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\eCOMMERCE - WEBSITE DESIGN COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\4.000 CHU DOANH NGHIEP HANOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\680 KH DAU TU  VANG THUONG XUYEN VGB HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\3000 KH PHU MY HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\369 BELLEZA QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HCM\1.500 GIAM DOC HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\2.800 DOANH NGHIEP 100_ VON NUOC NGOAI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\10.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP 2010 TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Bảo hiểm\12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\CHUNG KHOAN + VANG HCM\800 CHUNG KHOAN ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\CHUNG KHOAN + VANG HCM\1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Công ty\7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Công ty\17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\Công ty\16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\HA NOI\5.700 GIAM DOC HANOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\Lead danh may dot1_2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\DANH SACH.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\738-SFH Master List (Aug 2008)(im-uk).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\660-GOOD Cham soc khach hang 3 - ML.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\DANH SACH TAI HA NOI\4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh_Le Ut Luong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre HCM_Le Ut Luong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DS KH\TP. HCM\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DS KH\BAT DONG SAN\DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Master list 2 & mail\Masterlist Southren-ANGEL-2013.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Master list 2 & mail\mail master list Hay2.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\Masterlist Southren-ANGEL-2013.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\mail inbound.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\info.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\Masterlist-Hay-2013.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\MASTER & MAIL\Masterlist-Huy-2013.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\DANH SÁCH KHU CÔNG NGHIỆP LIÊN CHIỂU..doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\CTY XUAT NHAP KHAU-HA NOI.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Chi cục Thuế Quận.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\trường Pho Thong DN OK.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Sở Nội Vụ.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\UBND quận Sơn Trà.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Danh sách các Ban Quản lý dự án của thành phố Đà Nẵng.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Liên minh Hợp tác xã thành phố Đà Nẵng.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Các đơn vị ngành dọc.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Dai hoc-thcs-thpt.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\TRƯỜNG PHỔ THÔNG CHUYÊN BIỆT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Danh sach cac cong ty trong KCN Da Nang 051108.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\DANH SACH TRUONG TIEU HOC.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\DANH SACH TRUONG HOC\Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Đà Nẵng.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\Chào anh.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\~WRL2720.tmp 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\~$ào anh.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\Danh sach mail goi hop dong 2013.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\mail kcn.doc.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\~WRL3589.tmp 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\~$il KCN DN.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\mail\MAIL TM & XNK HN.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\727luhanh.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\Công ty lữ hành tại TP HCM.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\Công ty du lịch tại Tp Hồ Chí Minh1.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\cty mail moi.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Lu hanh HCM\cty mail.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\5 CONG TY DL DANANG & mail\TUAN DUNG TRAVEL.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\1 cty du lich& mail\bang ds lu hanh da nang chuan.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\1 cty du lich& mail\DANH SACH DN LU HANH_ TONG HOP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\1 cty du lich& mail\cty du lich Hue.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\7 các cty du lịch ĐN\Danh sách lữ hành Đà Nẵng.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\7 các cty du lịch ĐN\DATHANH TRAVEL.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\7 các cty du lịch ĐN\báo giá đối tác open tours_2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\Công ty du lịch Chu Du24.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\~WRL0957.tmp 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\~WRL3464.tmp 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\~$RL2940.tmp.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\~WRL2940.tmp 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\~$mail.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\4 chu du 24\Hải Nam Travel.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail CAC TINH KHAC.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail moi DN 8.6.2013.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail SG.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail CONG TAC MN.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail HN.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail Hue.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\mail HA.docx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DANH SACH CTY DU LICH & Mail (danang)\Cty & mail DA LIEN HE\CONG TY DU LICH DA LIEN HE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\STL_Danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 BAN LANH DAO KHU VUC T7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\TTBV_thong tin lien lac 28012011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 DANH SACH SO DT THUONG LIEN LAC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\TB 02 CN PHU THO 22022011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 BLD HOI SO VA CONG TY TRUC THUOC T7.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\TB 036-TTDT Thay doi thong tin lien he TTDT.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\76KHCN.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\08QLRR 04032011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 TRUONG PGD T7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 TRUONG PGD T7.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 HANH CHANH CHI NHANH T7.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 BAN LANH DAO KHU VUC T7.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\TRUONG PGD 01032011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\BANLAN~1_1.PDF 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 HANH CHANH CHI NHANH T7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\THONG TIN LIEN LAC TTDVQLTS.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\BAN LANH DAO KHU VUC 01032011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 MANG LUOI T7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 MANG LUOI T7.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\200720~1_1.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\053TB-DCTC.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\MANG LUOI 01032011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\22TB-K~1.PDF 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\HANH CHANH CHI NHANH 01032011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\05TB_CNTT 15022011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\BAN LANH DAO KHU VUC 01032011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\STE_Danh ba cong ty_T01.11.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\Tadimex_Danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\SCR_Danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\SBS_Danh sach cong ty_T01.11.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\SBA_Danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\STI_Danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\SBJ_danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\SBR_danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\TTP_danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\STB-TE~1.PDF 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng TP HCM\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\SBL_Danh ba cong ty_T01.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\LostFile_Excel_49024.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\cty tin hoc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\2000_CTY_TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\mail doanh nghiep\Danh-sach-doanh-nghiep-part1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.rar 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\PHAN 3- BAO GOM 252.000 DOANH NGHIEP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\12.000 DOANH NGHIEP MOI THANH LAP NAM 2010.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\1000 DOANH NGHIEP SDT DAY DU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\DSACH 2000 Giam DOC CAC CTY LON O TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\ds.100 cty.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\Cong Ty\500vpddien +108 fdi singapore + 10thau nuoc ngoai Dien tb.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\126.587- Khách hàng Doanh Nghiệp\5750-giam-doc-ha-noi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\126.587- Khách hàng Doanh Nghiệp\30.000- DANH SÁCH  SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG ĐẦY ĐỦ CHỨC VỤ QUAN TRỌNG TẠI HÀ NỘIS.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\126.587- Khách hàng Doanh Nghiệp\20222- DANH SACH GD HN.xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC\PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\Dien Thoai\50000-Thuê bao trả sau mobifone-tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\Dien Thoai\13.797 GĐ trả sau MOBILE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\Dien Thoai\2000-THUÊ BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\KHACH HANG SINH VIEN\danh sach tot nghiep DH-CD-TC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\KHACH HANG LA NHAN VIEN\hồ sơ nhân viên văn phòng - đã chỉnh sửa.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\KHACH HANG LA NHAN VIEN\ho so nhan vien van phong - chi tiet.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\50000-Thuê bao trả sau mobifone (1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\33.178- Khách hàng Cá nhân\DANH BA SGD (13.11. 2012)700.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\33.178- Khách hàng Cá nhân\7226 khách hàng xe FORD HN.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\33.178- Khách hàng Cá nhân\300 kh GIAO DỊCH SÀN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS Q9 DAU KY T1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS KH White Palace 3_VIP_618.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS kh Mr Th1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\DSKH VANG - CHUNG KHOAN - NGAN HANG - BAO HIEM\CoTuc_SD9_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\DSKH VANG - CHUNG KHOAN - NGAN HANG - BAO HIEM\CoTuc_PVI_31102011.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CHỨNG KHOÁN - VÀNG - BẢO HIỂM\KHACH HANG CHUNG KHOAN\1890 KH ĐTƯ CHỨNG KHOÁN HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\7.800 DAI DIEN KINH DOANH HA NOI.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\590  khach hang du an THAI SON 2   gia 900k.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\5.700 GIAM DOC HANOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\NEW SAIGON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\chung cu E3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\chung cu E2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\300 KH CHUYEN QUANG CAO GOOGLE TAI HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\KHACH HANG BAT DONG SAN TAI HCM + HÀ NÔI\1000  khach hang Him lam kinh tẻ moi nhat  gia  900K.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\BAT DONG SAN Hà Nội\6.700 GIAM DOC HA NOI(NGUON VIETCOMBANK).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\H2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\500 DSKH THE MANOR.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\17.Can ho bat dong san The Everich tai tphcm(257 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\150 CAC CTY BDS HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\110 BIỆT THỰ PHÚ GIA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH CAN HO\600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH CAN HO\400 CARINA PLAZA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BDS HN\HN_BDS8_2658 KHÁCH HÀNG MUA ROYAL CITY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG BDS HN\HN_BDS24_ 2158 KH CÓ NHÀ CHO THUÊ TU LIEM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH DAT NEN\THAI SON 1,2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH DAT NEN\200 DAT NEN DU AN HUY HOANG Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\DANH SACH DAT NEN\600 DAT NEN PHUOC LONG B.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\1050 KHACH HANG TVSI HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\5470-Khách-Hàng-VIP-CAO-CẤP-TẠI-APPOLLO1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\449850125-DATA-KHACH-HANG-5502-Khach-Hang-Da-Gui-Tien-Ngan-Hang-Nam-A-Tai-Tp-Ho-Chi-Minh-xlsx.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\4.000  KH Gửi tiền VP vip(1)_2.xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-Data Bao Hiem Quan 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-Bao hiem Full HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCm-Test-Bao hiem nhan tho quan 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN UNILEVER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-VIP CAO CẤP THẺ DỤC THẨM MỸ CALI WOW TPHCM - 270893.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-VIP GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG ANZ TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-VIP THU NHẬP CAO TRÊN 1000 USD TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test2-VIP THU NHẬP TRÊN 30TR 1 THÁNG TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-VIP THU NHẬP TRÊN 30 TRIỆU 1 THÁNG TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\HCM-Test-VIP THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU TẠI TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Tai chinh\1100 KHACH HANG HSC HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Xe hoi\3 100 KH MUA XE HOI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Xe hoi\HCM-danh-sach-khach-hang-so-huu-xe-mercedes-hcm-phan-1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Xe hoi\HN-7000-Khách-Hàng-Mua-XE-FORD1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Doanh nhan\73_DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM - Quynh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Doanh nhan\KH BINH DUONG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Doanh nhan\49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\1094 so - HCm-Test-khách hàng mua bất động sản tại Phú Quốc.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\46 so - VIP Mua can ho Quan 2 HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\74 so - KH KDC Hoa loi Binh duong.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\34 so - KH Quan tam mua dat Binh Duong tu 800tr.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\144 so - HCM-documents.tips_ds-500-kh-bds-dat-xanh-hcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\150 so - HCM-danh-sach-khach-hang-sai-gon-pearl-phan-1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\471 so -DatLongAntu490tr.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\5124 so -Khach hang DAT NEN Binh Duong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\968 so - Tai Chinh Quan tam Dau tu.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\405 so - MUA DAT BINH DUONG- CTY HO TRO.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\HCM-Test2-Check-File Tong Vinhomes - Update 2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\HCM-Test-danh-sach-khach-hang-biet-thu-thao-dien-q2-phan-1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\379 so - HCM-Test-57_DS KH CH CarinaPLAZA TPHCM.xls.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\3088 so - HCM KH New City Bien Hoa Dong Nai.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\HCM-Test-danh-sach-khach-hang-sky-phu-my-hung-phan-1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\HCM-Sunrise City.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Bat dong san\HCM-File Tong Vinhomes.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Giao duc\HCM-Test-PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH DU HỌC QUỐC TẾ Ở TPHCM - 270893.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Giao duc\50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2020 - 53 files\Giao duc\29_danhsach_cac_truong_hoc_binh_duong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Tai chinh\OK - Danh sách 170.000 Tiết kiệm HCM Techcombank T5.2019.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Tai chinh\5990 Danh sách 15 dự án  mới update T7.2019 Chung cư Quận 12 Tien Dien.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\567 MELOSA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\322 Mega Village.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\325_vinh long town.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\City-Gate.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\102 số Park Riverside MIK Q.9 .xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DATA 9 VIEW.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\đã in 1300 KH SO HUU CH HIM LAM QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\Centana Thu Thiem Rioland.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 1.700 KH MUA GOLDEN BAY 602 - NHA TRANG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DU AN 8X PLUS 533 HỘ.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\Camranh Mystery villas 129 SỐ.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\BARIA CITY  GATE 449 SỐ 2019.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\223 số RIO VISTAR 2019 mik.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DANH-SÁCH-JAMILA_-Khang-Diền-Full 860.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\2019 phat dat everich-970 q5.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\24 số The Venica.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\9 view update.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\ba ria city gate2019.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 900 KHÁCH MUA CONDOTEL MELODY QUY NHƠN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 680 KH MUA ĐẤT NỀN Eco village CTY PHÚC KHANG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 680 KH MUA ĐẤT NỀN CTY PHÚC KHANG - SÀN 3-2 (1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 540 KHÁCH MUA SHOPHOUSE CÁC DỰ ÁN HƯNG THỊNH - NOVALAND - CÁC CÔNG TY (1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 540 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG NEWLAND - QUẬN 8.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 300 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐẢO KIM CƯƠNG - QUẬN 2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 470 KHÁCH MUA CĂN HỘ ĐỨC LONG GOLDEN LAND - QUẬN 7.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 650 KHÁCH MUA CĂN HỘ THE PARK AVENUE - QUẬN 11.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 370 KHÁCH MUA CĂN HỘ HOMYLAND 3 (1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 1.200 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN CÁT TƯỜNG PHÚ SINH - LONG AN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 110 KH MUA ĐẤT NỀN JAMONA - QUẬN 7.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 2200 KH OPAL GARDEN TAI QUAN-THU-DUC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\Data KT VinHome CentralPark 2019.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 111 KH MUA ĐẤT NỀN GRAND NEST KHẢI VY - QUẬN 7 - Copy (1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\data DIAMOND LOTUS RIVERSIDE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\DS 1.100 KHÁCH MUA ĐẤT NỀN KIM OANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\CH- HIMLAMCHOLON.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\Botanica Premier_DANH SÁCH KHÁCH HÀNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\CITY GATE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\800 Golden Mansion DANH SÁCH KHÁCH HÀNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\CITY HOME_Q2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\653 KHÁCH RICHMOND CITY.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\479 số mua Condotel ĐÀ NẴNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\OK - 3.650 KHÁCH MUA  OFFICETEL TẠI CÁC DỰ ÁN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\180 Madison.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\1500 KH IMPERIA CẬP NHẬT MỚI NHẤT Q2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\2300 KH SUN GROUP-BIM GROUP-VIN GROUP.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2019 - 49 files\Bat dong san\1000 KHÁCH CONDOTEL VIN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\MES sales performance August 2015.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\KHÁCH HÀNG TP HCM -1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 32300 VIP SỞ HỮU XE HƠI TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\KHÁCH HÀNG TP HCM -7000-Khách-Hàng-Mua-XE-FORD1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Xe hoi\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7200 KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE HƠI Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\19700-viettel hcm - ok_trung.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\3.000 ds kh phunhuan trasau.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\8.000 ds kh go vap trasau.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\13.797 GĐ trả sau MOBILE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\17.000 VieTTel + MobiTIEN Q2  DO CUOC KY T02-2013.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\40.000 Thue bao tra sau - HaNoi-co dia chi ro rang.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\2000-THUÊ BAO TRẢ SAU CỦA VINAPHONE-tphcm-co tien cuoc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\14000-TB MOBIPHONE-tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\17000 vittel Q2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\19700-viettel -tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\50000-Thuê bao trả sau mobifone-tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\cuoccaobinhthanh Note Trung BT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang-hanoi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\VMS2-40438 danh sach thue bao ro rang-hanoi.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang-hanoi.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 5.800 BINH CHANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 6.600 QUAN 1.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 7.500 QUAN 5.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 8.000 QUAN 4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 11.000 BINH THANH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 13.300 PHU NHUAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.000 QUAN 11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.300 QUAN 6.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.500 QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 2.700 NHA BE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 14.500 QUAN 3.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 15.300 QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 18.000 QUAN 9.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 19.300 BINH TAN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 GO VAP.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 HOC MON.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 8.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 10.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 QUAN 12.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 TAN BINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 TAN PHU.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 20.000 THU DUC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI QUAN 9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI THU DUC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SACH KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 2.300 CU CHI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 50000 THÀNH VIÊN MOBIFONE TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\HÀ NỘI - DANH SACH KHACH HANG 1100 VIP VIETTEL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Vien thong\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 12000 VIP VÀNG MOBIFONE TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 50400 VIP THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU TẠI TP.HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\Danh_sach_700_khach_hang_Diamon_plazza.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\Danh_sach_4400_thanh_vien_he_thong_trung_tam_mua_sam_Parkson_tai_tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\Danh_sach_khach_hang_san_giao_dich_vang_VGB_TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1001 VIP NGÂN HÀNG ACB TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 11720 VIP THU NHẬP TRÊN 30TR 1 THÁNG TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP NGÂN HÀNG VIETINBANK TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETIN BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 21300 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 22000 VIP THU NHẬP CAO TRÊN 1000 USD TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 30000 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 5 TRIỆU MỖI THÁNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 35000 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 41400 VIP THU NHẬP TRÊN 30 TRIỆU 1 THÁNG TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 44123 VIP THU NHẬP CAO TẠI TP HCM TRÊN 20 TRIỆU MỘT THÁNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 426 HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG NHỮNG NGƯỜI CÓ CHỨC VỤ TRONG CÁC NGÂN HÀNG HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHACH HANG  2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHACH HANG  1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHACH HANG 500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHACH HANG 500_DS TIET KIEM VPBANK QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHÁCH HÀNG 1800 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHÁCH HÀNG 2000 VIP SỬ DỤNG THẺ VISA NGÂN HÀNG Á CHÂU TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHÁCH HÀNG 5600 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHÁCH HÀNG 16000 KH THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO TRÊN 10TR 1 THÁNG HÀ NỘI.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHÁCH HÀNG 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHÁCH HÀNG 28300 KH THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHACH HANG DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DATA KHACH HANG DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 900 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK TPHCM VÀ TOÀN QUỐC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 150 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN QUỐC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5502 VIP GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM Á TPHCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SACH KHACH HANG 8000 THÀNH VIÊN THƯỜNG XUYÊN PARKSON  HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\VN airline G.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\VNairline P.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TP HCM -1000_kh_acb_vip.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH 33600 KHÁCH HÀNG THU NHẬP TRÊN 10TR TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG HABU BANK TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 742 VIP CÓ THẺ KIM CƯƠNG VISA ACB TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 500 VIP NGÂN HÀNG TECHCOM BANK TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 335 VIP VAY NỢ NGÂN HÀNG TECHCOMBANK TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 500 VIP NGÂN HÀNG HD BANK TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG LIENVIET POST BANK TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1000 VIP NGÂN HÀNG VI BANK TPHCM VÀ TOÀN VIỆT NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2000 VIP NGÂN HÀNG PG BANK TP HCM VÀ CẢ NƯỚC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2000 VIP GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG ANZ TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 3603 VIP SACOMBANK TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5000 NGÂN HÀNG VIP NGÂN HÀNG ACB TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SACH KHACH HANG 4600 NHÂN VIÊN KINH DOANH NGÂN HÀNG ACB (Á CHÂU) TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 4199 VIP SACOMBANK THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5589 VIP MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SACH KHACH HANG 9200 CÔNG TY CÓ VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SACH KHACH HANG 7600 NHÀ GIÀU TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG HÀ NỘI 1000 VIP NGÂN HÀNG PG BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN VIỆT NAM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -   100 VIP NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  721 VIP GIAO DỊCH VÀNG TẠI SÀN VGB HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  1000 VIP HỆ THỐNG NGÂN HÀNG HABU BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  500 VIP NGÂN HÀNG VIETCOM BANK SỞ GD HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  200 VIP NGÂN HÀNG SEABANK SỞ GIAO DỊCH HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  150 VIP NGÂN HÀNG WESTERN BANK HÀ NỘI VÀ TOÀN QUỐC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG  150 VIP NGÂN HÀNG BIDV.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 14000 VIP TOÀN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VIETIN BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5000 VIP NGÂN HÀNG  ACB.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1700 VIP NGÂN HÀNG VIBANK HN VÀ CẢ NƯỚC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 16000 KH THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO TRÊN 10TR 1 THÁNG HÀ NỘI.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  5500 VIP BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI -  1800 VIP ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 100 VIP NGÂN HÀNG BIDV HÀ NỘI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\5. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\7. Danh sách 3603 Khách hàng ngân hàng Kiên Long tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\679_DS 49.900 KH NGAN HANG ANZ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\6. Danh sách 4199 Khách hàng Bản Việt tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\35. Danh sách 950 Khách hàng VIP Ngân hàng phương Đông tại Tp. Hồ Chí Minh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Tai chinh\Data Khach gui tiết kiệm VPbank 2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Khac\DANH SACH KHACH HANG 48000 ỨNG VIÊN TIMVIECNHANH.COM TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\danh_sach_sinh_vien_dai_hoc_kinh_te.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\danh sach tot nghiep DH-CD-TC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\Danh sach tốt nghiệp Đại Học va mail.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\DATA KHÁCH HÀNG 5500 SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\DATA KHÁCH HÀNG 4800 PHỤ HUYNH CÓ HỌC SINH DU HỌC QUỐC TẾ Ở TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\DATA KHÁCH HÀNG VIP 370 THẠC SỸ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Giao duc\ds_giang_vien (1).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 13600 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 13600 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI TP HCM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SACH KHACH HANG 1100 CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU ĐẦU ĐỦ THÔNG TIN GIÁM ĐỐC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1714 TRƯỞNG PHÒNG ĐANG LÀM VIỆC TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SACH KHACH HANG 3000 TRƯỞNG PHÒNG LÀM VIỆC TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SACH KHACH HANG 10000 HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SACH KHACH HANG 10000 NHÂN VIÊN KINH DOANH CHỌN LỌC TẠI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5942 CÁC GIÁM ĐỐC TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Doanh nhan\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 10700 CÔNG TY TPHCM ĐẦY ĐỦ TÊN, DI ĐỘNG CỦA GIÁM ĐỐC CTY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI (1).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 1526 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 28300 KH THU NHẬP TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG EMAIL 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8TR 1 THÁNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 28300 KH THU NHẬP TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8TR 1 THÁNG.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ SỐ DI ĐỘNG GIÁM ĐỐC.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Email\KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - EMAIL 1526 DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Danh sach 1200 khach hang cua du an Saigon Pearl tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Danh sach 132 khach_hang_can_ho_the_Canary_Binh_Duong.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DS KH Riverside Palace_VIP_1018.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DS KH White Palace 3_VIP_618.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DS Khách hàng căn hộ - Phú Mỹ Hưng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DS Khách hàng đất nền_Phú Mỹ Hưng.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK B.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK D.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 12.000 PMH.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 53_DS KH MUA H-ANH-GIA LAI 3 Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 54_DS 1300 KH SO HUU CAN HO HIM LAM QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 55_DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 240 KHANH HOI Q4-C,D.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 250 PANNONAMA PMH Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 369 BELLEZA QUAN 7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 466 KHÁCH HÀNG QUAN TÂM SUNRISE CITY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 518 SAI GON MIA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 521_250 KH Everich.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 560 FLORITA.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 3000 KH PHU MY HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Ascent Thảo Điền.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Bat dong san dat nen Him Lam quan 7 tai tphcm(552 thanh vien).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Cantavil Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - CH NEW SÀI GÒN Q7.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - CHUNG CU MINH THANH Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - contrexim Q4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DATA Kim Cương (H+B).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DATA Rivercity.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 810 KHÁCH MUA CĂN HỘ MILLENNIUM - QUẬN 4.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH CH ORIENT APARTMENT Q4.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH CH RIVER GARDEN THAO DIEN Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DSKH Everich Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Estella Heights.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Galaxg 9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - GateWay (230).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Grand nest- đất nền.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Happy valley.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Lakeview City Full.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - luxcity.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower1-Occupants.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower2-Occupants.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower3-Occupants.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower4-Occupants.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - MasteriTower5-Occupants.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Midtown.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - M-ONE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Nam Phúc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - newcity1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Riverpark 2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Saigon South Residence bản in (2).xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - SALA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Scenic 2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Scenic Valley.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Sunrise City View.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Sunrise City.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - sunrise riverside.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Thao Dien Pearl 022015New Update.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - The Estella 1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - THE TRESOR.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - The-Sun-Avenue.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Tropic Garden.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - Victoria Village.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - VISTA VERDE.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - VISTA VERDE_1.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - XI_Resident_Information.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 5 LEXINGTON BLOCK A.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 2 DU AN ICON 56.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - 687 kh mua Chung Cư Phú Mỹ.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG BAT DONG SAN - DS 550 KHÁCH MUA CĂN HỘ SÀI GÒN ROYAL - QUẬN 4.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\File Tong Vinhomes.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG 12400 KHÁCH HÀNG BẤT ĐỘNG SẢN TIỀM NĂNG TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG 500 VIP QUAN TÂM DỰ ÁN BĐS TP HỒ CHÍ MINH MỚI NHẤT.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 400 VIP MUA CĂN HỘ MANDARIN TẠI HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 100 VIP MUA CĂN HỘ HỒ GƯƠM PLAZA HÀ NỘI.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG 450 KH MUA CĂN HỘ THE MANOR TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG 1200 VIP MUA CĂN HỘ SAIGON PEARL TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1369 VIP MUA CĂN HỘ TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG 1700 VIP MUA CĂN HỘ QUẬN 2 TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DANH SACH KHACH HANG 4300 KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ CAO CẤP PHÚ MỸ HƯNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG The Estella noi that.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG The Manor 1 UPDATED mới.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG Thao Dien Pearl.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG P5-VINHOMES (316).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG P6-VINHOMES (800).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG DATA DOT 1 KHACH HANG VIP BAT DONG SAN TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG DATA  KHACH HANG VIP PHU MY HUNG KHAI THAC.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG 1093 Biệt Thự Biển.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG VINHOME _ 241 _ 22.7 _ VPBank _ Block L- C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG 16.700 KH MUA CAN HO CB RICHARD ELLIS(CBRE ).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG Vinhomes Central Park L1-L2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG VINHOME _ 456 _ 31.7 _ VPbank _ Block C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG VINHOME _ 91 _ 14.8 _ VCB _ Block C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DATA KHÁCH HÀNG VINHOME _ 150 _ 18.8 _ VCB _ Block C.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 5100 VIP SỞ HỮU CĂN HỘ CHUNG CƯ HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 3000 VIP NGÂN HÀNG LIENVIET POST BANK.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 2600 VIP SỞ HỮU CĂN HỘ ROYAL CITY HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1500 VIP MUA CĂN HỘ TIME CITY TẠI HÀ NỘI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\FLERMINHTON Q.10.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\galaxy 9.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Golden.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\hà đô.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\HAGL An Tien.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\ERA TOWER.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH VILLA TONG HOP Q2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DỰ ÁN THE MANOR OFFICETEL 600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH VILLA TONG HOP CAC QUAN HCM 1.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH VILLA PHU GIA Q7 110.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH VILLA SAIGON PEARL Q. BINH THANH 100.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH VILLA ECOLAKE BINH DUONG 154.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH VILLA THAO DIEN Q2 124.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH QUOC CUONG GIA LAI 30-03-11 1000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH THE MANOR.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH SAVILLS 600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH PX-PM VAN PHAT HUNG 272 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN TRAN THAI - TAN AN HUY.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH HIMLAM RIVERSIDE,Q7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN PHU MY HUNG TONG HOP 1100.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN THANH MY LOI Q2 109.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN THAI SON 1 680.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN SADECO PHUOC KIEN _ VEN SONG 120.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN THAI SON 2 590.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN PHU MY HUNG 2200.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN PHU MY HUNG THEO TUNG KHU 1044.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN PHAN XICH LONG PHU NHUAN 1874.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN PHU MY HUNG 3000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN PHU MY HUNG 393.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN NAM LONG - PHUOC LONG B Q9 590.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN 6B INTRESSCO+ĐẠI PHÚC 192 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN HUY HOANG Q2 200 .xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN COTEC PHU XUAN NHA BE 518.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH DU AN AQUAMARINE TOWN DONG NAI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CO NHU CAU MUA BDS 3000.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CO NHU CAU DU AN BINH DUONG 2700.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CO NHU CAU MUA BDS 1750.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CONG TY BDS NAM TIEN.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CH THE MANOR TP.HCM 432.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CH THE MANOR OFFICETEL 600.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CH THE MANOR Q.BINH THANH 128.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CH THE MANOR HN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\DSKH CH THE MANOR TP.HCM 619.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Danh sách 500 discovery complex T6.2018.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Condotel Nha Trang.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Ecolife Tay Ho.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\garenia full ma.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\3.000 KHÁCH Masteri.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\219 trung kinh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Five star.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\FLC Pham Hung.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\CT4 Eco Green City (1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\CT3 trung van.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Ha Do Parkview N10.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Golden land update 7.2017.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Ecolife To Huu.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\87 Linh Nam.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\75 Tam Trinh.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\gamuda 2.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\gamuda.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bat dong san\Condotel va Bietthubien PhuQuoc.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\Bao hiem\DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 19500 KH MUA BẢO HIỂM NHÂN THỌ TP HCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Long Binh Tan_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Tam Phuoc_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Tam Hoa_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Thong Nhat_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Tam Hiep_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Quyet Thang_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Quang Vinh_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Long Hung_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Phuoc Tan_20160406.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Hoa An_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Long Binh_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Hoa Binh_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Hiep Hoa_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Ho Nai_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Buu Long_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Buu Hoa_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Binh Da_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa An Hoa_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa An Binh_20160405.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\Danh sach thue bao theo xa Hoa An_20160403.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\ngan hang 3.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\ngan hang 2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\ngan hang 1.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Am nhac va ngan hang.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\NHA HANG 1.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Nha hang.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\tai chinh.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\TAI CHINH 1.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Cty TAN TRUONG SON CO PHAN XUAT NHAP KHAU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\NGAN HANG Standard Chartered.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CA PHE -QUAN CA PHE.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BUU DIEN-CAC DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BUU CHINH-DICH VU PHAT THU -PHAT HANG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BOT&NGU COC.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BON CHUA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BOI,LAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BOC XEP.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BOC XEP HANG HOA-TRANG THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BIDA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BIA -NHA SAN XUAT.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BIA - BUON BAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BIA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BENH VIEN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BE TONG CAC LOAI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BE TONG - MAY TROM ,MAY BOM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\AC6B5E~1.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO VE - DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO VE.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO TRI - CAO OC, VAN PHONG, NHA XUONG... DICH VU-THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO TANG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO HO LAO DONG - TTRANG PHUC,NON,THIET BI....doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO HO LAO DONG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO HIEM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO CHI- XUAT BAN &PHAT HANH.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO CHI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO BI  - VAT LIEU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO BI -SAN XUAT-BUON BAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO BI-MAY DONG GOI HUT CHAN KHONG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO BI - MAY&DUNG CU SAN XUAT.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO BI-DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANH ,MUC,KEO - SAN XUAT &BUON BAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANH ,MUC,KEO- MAY&DUNG CU SAN XUAT.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANH XEO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANH ,MUC,KEO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANH CANH.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG VE SINH.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG TAI CAC LOAI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG KHOA NHAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG DIA - SAN XUAT,BUON BAN-DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG DIA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BANG-BANG-BANG DAN,BANG CONG NGHIEP-DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAN GHE -DICH VU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAN DO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAC SI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAC DAN- VONG BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\AO DAI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\AN UONG-DICH V.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\AN TOAN- HE THONG & THIET BI KIEM TRA AN TOAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CTY CP VAT TU THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\album.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Cung Cap Trang Thiet Bi Cong Nghiep.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Khach San.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\luong thuc 2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\LUONG THUC.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Nhua - VLXD.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\QUA TANG - QUANG CAO COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Trang Tri Noi That 4.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T909-1000.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CO KHI COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\TRANGT~4.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Trang Tri Noi That 2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\PRINTING AND PAKAGING COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T707-909.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T304-404.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\trang tri noi that.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Su Kien.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Vien Thong va Cong Nghe Thong Tin.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\TRANG SUC.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Hoa Va Qua Tang.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Sach Bao Va Phim Anh.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Do Choi.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Van Phong Pham - Trang Thiet Bi Van Phong.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Do Dung Gia Dinh.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Dien Thoai.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\INTHOI~1.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CONG NGHIEP CUNG CAP MAY MOC THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO VE-DICH VU TUAN TRA - AN NINH HE THONG ,THIET BI KIEM TRA...doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\BAO VE-DICH VU TUAN TRA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\MAT NA DUONG KHI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\GIAY BAO HO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\ONG CUU HOA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\KINH CHONG LUA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\PHONG CHAY-THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\PHONG CHAY-TU VAN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\MT-KNH~1.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CHONG CHAY NO-THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DIEN TU-CHUONG BAO DONG-DICH VU SUA CHUA-BAO DUONG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DIEN-THIET BI BAO HO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\LAN CUU HO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\THE TIN DUNG-DAN DUNG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\Card-HE THONG DIEU KHIEN DUNG THE TU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\O TO-HE THONG CHUONG BAO DONG.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\TROM-HE THONG CHUONG CHONG BAO TROM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\THO DUONG KHIDUNG CU.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\UNG BAO HO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VE SI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\MA VACH-HE THONG-THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VUNG-B~1.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CHUONG BAO-HE THONG- TROM-HE THONG CHUONG CHONG BAO TROM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VI TINH VA TIN HOC COMPANIES IN VIET NAM (22-01-2009).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VI TINH TIN HOC COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T101-200.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\MYMCTH~1.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\THIET BI PHU TUNG XE MAY - OTO.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\SX THÙNG XE.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\KHUON MAU CONPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\NHA THEP TIEN CHE (110 CTY).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\THEP COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T1000-1150.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\LAM LICH QUANG CAO COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T505-707.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\THOI TRANG COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\OC VIT BULONG COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VAN PHONG DAI DIEN.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\VIEN THONG COMPANIES T40-77 ALL.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DIEN THOAI - DIEN THOAI DI DONG COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DIEN TU COMPANIES T25-64 ALL.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T201-303.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T201-303 (2).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CHO VAY TAI CHINH MUA OTO - DIA OC (NGAN HANG - QUY TAI CHINH).doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CONG NGHIEP - CUNG CAP TRANG THIET BI.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\MAT KINH COMAPNIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\THUC PHAM COMPANIES IN VIETNAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\ONG KIM LOAI SAN XUAT COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\INOX - THEP KHONG GI COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CONTAINER RELATED COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CO KHI - LUYEN KIM COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES IN VIET NAM T100.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\OTO - SAN XUAT - LAP RAP - SUA CHUA.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\MUABAN~1.DOC 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\CHO THUE OTO - CAR RENTING COMPANIES.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\REAL ESTATE COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\eCOMMERCE - WEBSITE DESIGN COMPANIES IN VIET NAM.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2009 - 144 files\DANH BA 120 NGAN DOANH NGHIEP VIET NAM\DICH VU COMPANIES T405-505.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\43.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_129 KH CC pacifix ly thuong kiet\Pacific_database_1.5.2012.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_27 huyng thuc khang\image_2.jpeg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_27 huyng thuc khang\image_1.jpeg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_27 huyng thuc khang\image.jpeg 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\100 du an bds ha noi\HN_BDS_236 KH CC megastar xuan dinh\megastar xuan dinh.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DANH SACH HOI VIEN.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Password.txt 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\SO HUU XE HOI KHAC - 1.300 KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Danh sach 880 kh so huu xe hoi cac loai tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\BROKER CHUNG KHOAN TP.HCM - 200 KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Danh sach 803 khach hang  xe hoi BMW.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\Danh sach 1296 kh mua xe hoi Mercedes tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\895 khach hang chung khoan.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\500 KH mua xe BMW tại TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\595 KH CTY CK THANH CONG HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\56-Danh sach brokers tham gia hoi thao Da Nang - 20071215.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\800 CHUNG KHOAN ACB.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\439 khach hang mua xe hơi TRUONG HAI AUTO.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\4000 Chung Khoang HCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\3200 +  Diễn Viên- KH MUA XE MERCEDES.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\3200 KH MUA XE MERCEDES.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\2600 KHACH HANG TOYOTA.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\2363 GIÁM ĐỐC VÀ CTY MUA XE HƠI TOYOTA TAI TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1960 KH MUA XE HƠI TOYOTA.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1029 khach hang BMW.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1020 KHACH HANG BMW.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\6068 CAP QUAN LY TRO LEN TAI TPHCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\P - 28000 DS DU LICH SAIGONTOURIST.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\7600 NHA GIAU HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\7000 IT.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\6.000 QUẢN LÝ CẤP CAO TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\5855 thành viên CLB thẩm mỹ SG.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\5600 GIÁM ĐỐC VÀ TRƯỞNG PHÒNG.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\4700 QUAN LY CAP CAO TAI TP. HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\4500 Khách háng VIP PARKSON.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\36.So thue bao tra sau mobifone tai thanh pho chi minh(14079 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\34.Ung cu vien tiem nang mua bao hiem va lam dai ly ban bhiem tai tphcm(5589 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\Password.txt 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\32.Kien truc su cua cac cong ty tai tphcm(426 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH XAY DUNG CÔNG TRÌNH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DSKH Thái Hà book.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DSKH PACE (1117).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DS TIN HOC (110).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DSKH mua 5.7.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DSKH chất lượng (900).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DSKH  2030 (876).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\DS kh THAN THIET SPA,PLAZA (672).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\26.Khach hang khu trung tam mua sam Nguyen Kim tai tphcm(7296 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\Danh sách tổng hợp GD QL các cty tin học các tỉnh phía nam.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\Danh sách Học Viên Pace (1421).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\22 000 VIP THU NHAP TREN 500 USD.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\Danh sach nhung nguoi nổi tiếng.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\danh sach mua 5400 QL.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\22 000 VIP THU NHAP TREN 500 USD.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\danh sach khach hang mua 6.2.2012 (3500).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\danh sach mua 11.1.2012(150).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\danh sach mua 11.1.2012 (1500 khach hang).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\Danh sach 5800 nhan vien thu nhap cao tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\801 thanh vien cong ty tai Tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\8000 khach hang MN cua Berich.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\731 MEMBER CLB THAM MY.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\662 Danh sach expo 3.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\6174 KHÁCH HÀNG KINH DOANH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\13000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\600 DSKH MIỀN NAM 23.2.2012 cua berich.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\600 THÀNH VIÊN CLB DOANH NHÂN SAI GON.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\600 danh sach khách hàng Q1.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\56.Ke  toan truong lam  viec tai tphcm(1714 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\500 đại lý vi tính TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\4900 KH Tong Jimmy-CO EMAIL.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\4700 danh sach quanlycapcao_hochiminh-CO EMAIL.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\4600 nhan vien thu nhap cao.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\12.000 KH TU TRUONG PHONG TRO LEN-co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\450 đăng ký học Single Blaire 22.10.2012 Tong.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\28.Hoi vien cua benh vien FV tai tphcm(1228 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\300 khach hang tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\30.Cau lac bo Gofl tai thanh pho ho chi minh(224 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\40.Sinh vien truong dai hoc kinh te tai tphcm(4026 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\276 KH VÀNG TẠI TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\250 DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\25.Khach hang than thiet trung tam mua sam Parkson Plaza tai tphcm(4199 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\2400 Thu Nhập Cao.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\24.Khach hang than thiet trung tam mua sam Diamond Plaza tai tphcm(1136 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\10000 thanh vien cong ty tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\2049 KẾ TOÁN TRƯỞNG TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\2049 KE TOAN TRUONG TAI TP. HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\1758 DSKH hội thảo Berich.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\2000 DSKH MIỀN NAM 09.03.2012 cua Berich.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\1900 Hoc Vien Buu Chinh Vien Thong 2006.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\1500 KH Mua 11.1.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\10000 khach hang chon loc Tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VANG\Khach hang dau tu san vang VGB tai tphcm(675 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VANG\710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VANG\5500 danh sach khach hang vangVN.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VANG\1430 khách hàng Sàn giao dịch vàng VGB tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VANG\1400 VGB tphcm và HN UPDATE.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\33.Ung cu vien timviecnhanh.com tai tphcm(7946 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\dskh miền nam 9.12.2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\39.Thi sinh thi cu nam 2010 tai tphcm(3848 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\DS_KHACH_HANG_SI__2011.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\hội chợ vietbuild 9.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\DATA Anh Quang,.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\Data Phungaaa.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\DSNS_SHB_cu_sang_HBB_giu_chuc_danh_quan_ly_tai_SGD.CN_HBB_9.7.2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\Ngan hang 3.docx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\Danh_ba_doan_truong_DHKT.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh-sach-giam-sat-hoat-dong-ngoai-khoa.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khách hàng.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\Danh sach khach hang lon.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\Danh ba 2010 - DHSP.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\DANH MUC KHACH HANG.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang Nokia 2010 -22-05.rar 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\DANH SACH KHACH HANG cong ty be ton.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\DANH BA GELEXIMCO.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\20-Giao Dich ECO_PKA ( Lâm).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\30-Lam quan ly khach Lee.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\41.Nha hang khach san tai thanh pho hcm(1584 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\P - 65.000 KH CA NHAN ACB (update chi nhanh).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\P - 65.000 KH ACB.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\29.Nhan vien ngan hang A Chau tai tphcm(4616 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\31.Khach hang  ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\1700 khach hang ngan hang co so du tk.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\2050 KH TIET KIEM HSBC duc gui.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG NGAN HANG\1600 KHACH HANG NU GU TIET KIEM Q1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\57.Doanh nghiep moi thanh lap 8 thang 2010 tai tphcm(8200 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\danh ba 120000 doanh nghiep va mau van ban hanh chinh.rar 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\9800 GIAM DOC TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\6768 GIÁM ĐỐC HN TỪ VIETCOMBANK.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\55.Cac cong ty trong cac khu cong nghiep tren toan quoc(3061 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\54_danh_sach_9700_giam_doc_tai_tphcm_version2.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\38.Doanh nghiep 100_ von nuoc ngoai vpdd tai tphcm(2806 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM - ko so dt- co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\10000 CONG TY XAY DUNG DIA OC VN.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\03.Quan ly cap cao cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(6865 thanh vien)-co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\02.Giam doc cac cong ty tai thanh pho ho chi minh(5982 thanh vien)-co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Password.txt 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sách 838  giám đốc  cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai_DS moi.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\67.Danh sach thanh vien hiep hoi nu doanh nhan Ha Noi.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH LANH DAO 240 CONG TY.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach khach hang VCCI.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\danh sach doanh nhan cong giao tp hcm (152).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\680 GIÁM ĐỐC ĐỒNG NAI moi thanh lap.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\68.Danh sach CEO - marketing tai TpHCM - HaNoi.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\50.Hieu truong cac truong hoc tai tinh Binh Duong(184 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\500 GIÁM ĐỐC KINH DOANH TAI TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\58.Cong ty nganh thep toan quoc(1600 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\48.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Dong Nai(272 thanh vien).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\49.Giam doc cac cong ty tai tinh thanh Binh Duong(349 thanh vien).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\4000 Khách hàng đầu tư chứng khoán.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\35.Cac cong ty thuoc linh vuc xay dung tai tphcm(711 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\300 GIÁM ĐỐC CÔNG TY TP.HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\2114 GD Tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\200 KH hiep hoi doanh nhan- co email.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1700 khach hang hiep hoi Tphcm.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1637_nha_hang_khach_san_tp_hcm.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1200  Quan Ly Va Giam Doc.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1090 GĐ CTY.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1011 DN DANG HOAT DONG TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\1001 GD.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\08.Cau lac bo doanh nhan SIYB tai thanh pho hcm(129 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\09.Doanh nhan co thuong hieu hang dau tai tphcm(59 thanh vien).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\10.Dien dan quan tri doanh nghiep tai tphcm(3416 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\06.Cau lac bo doanh nhan SG tai thanh pho hcm(622 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\07.Cau lac bo doanh nhan Dat Viet tai thanh pho hcm(426 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\01.Tong giam doc-chu tich hoi dong quan tri cac cty lon tai tphcm(1023 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\04.Cau lac bo doanh nhan 2030 tai thanh pho hcm(812 thanh vien)- co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\05.Cau lac bo doanh nhan tre YBA tai tphcm(771 thanh vien)- co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\03.Giam doc cap cao nguoi nuoc ngoai dang lam viec tai TPHCM(252 thanh vien)-co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\P - 15.Bat dong san tong quat tai tphcm(788 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\P - DSKH 1300 SAIGON PEARL.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\76.Danh sach khach hang bat  dong san Thai Son 1-2 tai tphcm.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\NEW SAIGON.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\H2.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\HOI VIEN BDS - 280.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\the manor 160 chu nha gui (31-12).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\KHACH HANG CUA SAVILLS - 600 KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 170 Đê La Thành.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DSKH 2500 PHU MY HUNG.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DS KH duoc quyen mua CH nha 11T2 new- vinh long.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\Danh sách khách hàng bất động sản tại Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DS KH trung quyen mua va vi tri can ho nha 19T1 - dang web.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\CENTRAL.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\82.Danh sach 100 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\8.600 KH PMH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\77. 1411 Danh sach khach hang can ho Him Lam quan 2 tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\70.Danh sach 436 khach hang so huu can ho du an The Manor tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\73.Danh sach khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\71.Danh sach  dat nen Phu Xuan-Van Phat Hung tai tphcm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\72.Danh sach dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm (197).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\500 HAGL3.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\600 KH  DU AN BOTANIC.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\600 KHACH HANG CUA SAVILL.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\450 khach hang quan mua dat khu nam sai gon.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\500 DSKH THE MANOR.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\369  khach hang BELLEZA QUAN 7.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\12.Can ho Saigon Pearl tai thanh pho ho chi minh(1190 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\18.Bat dong san dat nen Him Lam quan 7 tai tphcm(552 thanh vien).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\125 SGP Villa.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\17.Can ho bat dong san The Everich tai tphcm(257 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\11.Bat dong san Phu My Hung tai tphcm(1789 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\110 BIỆT THỰ PHÚ GIA.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\47. Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng_Tp. Hồ Chí Minh\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK_Khoảng 3.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\2.mobi-23-9.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\1. Viettel 25-09.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\1-19-09.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\4. Danh sách 16.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Hà Nội.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\44.Giam doc cac cong ty tai thu do Ha Noi(5660 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\42.So thue bao mobifone tra sau tai thu do Ha Noi(36890 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\pass.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\danh ba 120000 doanh nghiep va mau van ban hanh chinh.rar 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\54_danh_sach_9700_giam_doc_tai_tphcm_version2.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\5.700 CHI TIET GIAM DOC TAI TPHCM - co email.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\DOANH NHÂN, GĐ, THÀNH VIÊN CLB\DOANH NHAN\KHACH HANG DOANH NHAN\2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÔNG TY - DOANH NGHIỆP\DANH SACH CONG TY VA DOANH NGHIEP\375.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC DAY DU\PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\100KVMS DANH SACH THUE BAO RO RANG\VMS3-22737 danh sach thue bao ro rang (1).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\100KVMS DANH SACH THUE BAO RO RANG\VMS2-40438 danh sach thue bao ro rang.XLS 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\DANH SACH KHACH HANG THEO SO DIEN THOAI\100KVMS DANH SACH THUE BAO RO RANG\VMS1-36891 danh sach thue bao ro rang.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\Data khach hang\Danh_sach_4400_thanh_vien_he_thong_trung_tam_mua_sam_Parkson_tai_tphcm.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\Data khach hang\Danh sách quan chức  An Giang.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS KH mobi\8.000 ds kh go vap trasau.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\CÁ NHÂN\data vien thong\DS KH mobi\DSKH 08 tinh mien trung.15.08.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 2.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 1.doc 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\300 CAN HO HIM LAM NAM KHANH\Him Lam Nam Khanh.rar 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\DANH SACH DAT NEN\950 HIM LAM KENH TE.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\DANH SACH CAN HO\DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\BẤT ĐỘNG SẢN\Bất động sản\DANH SACH CAN HO\DỰ ÁN THE MANOR OFFICETEL 600.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\65.000 KH CA NHAN ACB (update 2012).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\TP. HCM\DANH SACH THANH VIEN.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\TP. HCM\488 kh tphcm.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\TP. HCM\2000 CONG TY TAI TP. HCM MOBILE+EMAIL.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\TP. HCM\500-Danh sách khách hàng LG HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\A LÂM-HSBC.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\Lam quan ly khach Lee.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\KHACH HANG CO STK.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sách đã mua phố chuyên gia.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\Giao Dich ECO_PKA ( Lâm).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach KH DK.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\hội chợ vietbuild 9.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach khách hàng neww.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach khách hàng.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\danh sach KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\DS Dot 2 gui Lam (1).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG TONG HOP\danh sach khach hang\DSKH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Thông Tin Các Hội Doanh Nhân HCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\khách hàng cần thơ.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre HCM_Le Ut Luong.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Vung Tau_Le Ut Luong.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\KH BINH DUONG.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Viet Kieu.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Tay Ninh_Le Ut Luong.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Binh Thanh.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Danh sach hoi vien Ninh Binh.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Chanh_Co So DD.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\Hoi Doanh Nhan Tre Binh Thuan_Le Ut Luong.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\241-DSKH WHITE PALACE-co email.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\92-Danh Sach Hoi Vien Binh Thanh - co email.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\Hiệp Hội Doanh Nhan-co email\231-Hoi Doanh Nghiep Quan Phu Nhan HCM- email.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P3.rar 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P2.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG DOANH NHAN\370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC- co email\TTV.VN FREE - 370.000 DOANH NGHIEP TOAN QUOC P1 .xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 2.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 1.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\10.000 PHU MY HUNG_NEW_55 PHAN KHU\KH Phu My Hung 3.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\danh sach goi chao day thoat hiem\13.Can ho Hoang Anh Gia Lai 3 tai tphcm(463 thanh vien).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG BAT DONG SAN\danh sach goi chao day thoat hiem\16.Can ho bat dong san Carina Plaza tai tphcm(349 thanh vien).xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\47. Danh bạ toàn hệ thống Các Ngân hàng_Tp. Hồ Chí Minh\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 BLD HOI SO VA CONG TY TRUC THUOC T7.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\TAO SO DONG NHAU hang loat.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\Spam file goc.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\24.9.duong\ok.duong.2. Vietel  - 24-09.25200.24740.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\24.9.duong\duong.1. Mobi - 24 -09.28732.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\23.9.duongdvd\ok.duongdvd.1.vietel - 23-09.30575.29780.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\23.9.duongdvd\duongdvd.2.mobi-23-9.30554.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\20.9.duongdvd\8h.mobi.duongdvd.2-20-09.23023.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\20.9.duongdvd\8h.mobi.duongdvd.1-20-09.26978.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\19.9.duongdvd\1h30.mobi.duongdvd.2-19-09.23981.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\19.9.duongdvd\1h30.mobi.duongdvd.1-19-09.25995.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\26.9.duongdvd\duong.2. Vietel 26-09.25434.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\29.9.duong\8h30.duong.2. Viettell 29-09.25714.25154.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\29.9.duong\8h30.duong.1. Mobi 29-09.35043.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\43.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\38.200 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hồ Chí Minh\HO CHI MINH\100.000 NGUYEN KIM\100.000 NGUYEN KIM\22.000 NGUYEN KIM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\Mail\6.200 Giám Đốc Marketing các Công ty tại Hà Nội.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Vibank_Khoảng 1.700.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\19.7 Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng LIENVIET POST BANK_Khoảng 3.000.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\19.11 Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank_Khoảng 150.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\Danh bạ Tổng Công ty Sông Đà.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\14. Danh sách 7.700 Đại Diện Kinh Doanh trong các Công ty tại Hà Nội.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\55. Cong ty CP Thep tam la Thong Nhat.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\ds 39 cty HN\08. Cty CP Thep Bien Hoa.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI HÀ NỘI\2.000  KHÁCH HÀNG CÓ TÀI SẢN CHO THUÊ TẠI  TU LIEM.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\danh ba ngan hang\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Western Bank.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\danh ba ngan hang\16. Danh sách 7.500 Quản Lý Cấp Cao Các Công ty  tại Hà Nội.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\Danh sách 56.800 Thành viên Vàng Viettel tại Hà Nội.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\Danh bạ toàn hệ thống Tập Đoàn Viễn Thông Quân Đội Viettel.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\149_DS 28000 MOBI TPHCM 1000K.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\147_DS 65000 VIETTEL HA NOI.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\100 000 vina tra sau.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\100 000 viettel  tra sau.txt 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\DATA HA NOI\DANH SÁCH SỐ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG\10.000 TV VANG MOBI HA NOI.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\CHUNG KHOAN\56-Danh sach brokers tham gia hoi thao Da Nang - 20071215.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\CHUNG KHOAN\BROKER CHUNG KHOAN TP.HCM - 200 KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\2000 GIAM DOC CAC DOANH NGHIEP PHAN THEO NGANH NGHE TAI TP. HCM.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\DANH SACH 10300 GIAM ĐOC TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\6068 CAP QUAN LY TRO LEN TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\1091 LANH DAO CAO CAP CAC DOANH NGHIEP TP. HCM.DOC 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\256 LANH DAO DOANH NGHIEP TP. HCM.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\DANH SACH 5.700 GIAM DOC TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\2049 KE TOAN TRUONG TAI TP. HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\159 GIAM DOC CTY MOI THANH LAP 2009-2010.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\13000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\2000 CONG TY TAI TP. HCM MOBILE+EMAIL.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\DANH SACH THANH VIEN.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\DANH SACH HOI VIEN.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\DANH SACH LANH DAO 100 CONG TY.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\4700 QUAN LY CAP CAO TAI TP. HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\500-Danh sách khách hàng LG HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\488 kh tphcm.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\4000 KHACH HANG DAU TU CHUNG KHOAN TAI TP. HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\TP. HCM\Danh sach gdoc tphcm 300 VIP.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\BAT DONG SAN\DANH SACH HOI VIEN BAT DONG SAN.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\BAT DONG SAN\HOI VIEN BDS - 280.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\BAT DONG SAN\KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\BAT DONG SAN\KHACH HANG CUA SAVILLS - 600 KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\SO HUU XE HOI - 6.800 KHACH HANG\SO HUU XE HOI KHAC - 1.300 KH.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\SO HUU XE HOI - 6.800 KHACH HANG\3200 KH MUA XE MERCEDES.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\SO HUU XE HOI - 6.800 KHACH HANG\2600 KHACH HANG TOYOTA.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG XE HOI CHUNG KHOANG\DS KH Bonus\SO HUU XE HOI - 6.800 KHACH HANG\1020 KHACH HANG BMW.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Success Channel 7.2012\Success Channnel 7.2012(3).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\KH Đăng Ký Qua Web\Khach Web.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Sai So Nhầm Tên\DS Xoa.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Sai So Nhầm Tên\Tổng HT 2011.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\kh data tong mien nam da phan loai.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\dskh miền nam 09.03.2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\loc trung kh tich diem.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Spam.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\danh-sach-lead-game.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\kh 7000.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh Sách Khách Hành VietNam2BC.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\dskh miền nam 05.07.2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\danh sách khách hàng thẩm mỹ viện.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\DSKH NAC_MMI12(1).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh Sach Đoan Tham Gia Caravanva HCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\100 giam doc bds.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\temp\Danh sach cty The Manor.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\PHONG THUY NGAY 22_09_Loc.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\Tong KH Phong Thuy.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Phong Thuy\DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\Tran Duc Minh 15-01-2013.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\Tran Duc Minh 11-01-2013.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\MMI - Blair Singer\DSKH TRAN DUC MINH 29.01.2013.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\KH Tong Sale Report Jimmy.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\DS Tong KH Da Hoc Jimmy.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Pham Tuan Son 23-1-2013.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\DSKH Tong Den HT Jimmy.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\KH Tổng Internet.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\kh den tham du David 27-09-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Fabian.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Internet Marketing-David Cavanagh.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\INTERNETMARKETING 25,26-08.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\tong kh qua cac hoi thao.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\Khách hàng đăng ký wua web hội thảo 10-08-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 22-11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 2.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\Khach Hang BNI.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 11.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH họp mặt 7.1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\2000 Tong HT.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH hoi thao 30.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\kh 24-7.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\Khach Hang Moi 27-09-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\LIST KH.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\Tổng.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 3.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 10.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH MOI NHAT.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\danh sach khach hang moi 21-7.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DANH SACH CAP NHAT 1-9-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\danh sach khach hang moi 19-7.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\Danh chua di hoi thao.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\DSKH update tháng 1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\danh sach cap nhat 8-9-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\cập nhật ngày 22-09.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\26-7 up.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\26-7 moi nhat.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Câp Nhật\cac hoi thao moi nhat.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\Ms.jpg 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 3.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 10,11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\Mr.jpg 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 4.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\DSKH SINH NHAT\DSKH sinh nhật tháng 1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Đối tác.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\~$gửi chuyển phát nhanh lần 1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Mr.jpg 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Thoa thuan hop tac BR2012HCM.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Thoa thuan hop tac Bellum Tan - 26.02.2012 tp HCM.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Ms.jpg 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\MMI3.2011.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 4.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 3.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Dien_thoai_doi_tac.XLS 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 10,11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH sinh nhật tháng 1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Tổng KH Đến HT.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Tổng BeRich.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\CASHLOW WORKSHOP 19-12-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Be rich T11_2F2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Be Rich\Be Rich 16-11-2012.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\11 SO\ngu quy.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\11 SO\016xx6666.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\2. Vietel 30-09.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\1. Vietel - 30-09.sms 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\~$097x888 +++.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\Tam hoa 3-5-7 ++.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\688.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\abab.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\789 ++.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\097x666 +++.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\096\999.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\20. Danh bạ_Hà Nội\20.1 Danh bạ Tổng Công ty Thép Việt Nam\24. Cty CP CDLK Thai Nguyen.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\TB 02 CN PHU THO 22022011.pdf 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\20072011 MANG LUOI T7.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Hà Nội\Hanoi full\Hanoi\19. Danh bạ Các Ngân hàng_Hà Nội\Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Sacombank\08QLRR 04032011.pdf 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\~$Thao email.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\List KH TN KO DIEN THOAI.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\KH CAN UPDATE\Thao email.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\ve brich\ve berich.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi phong thuy\ve moi hoi thao phong thuy.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi cfc\game.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Thao\Giay moi forex\GIẤY MỜI  28.6.2012(1).docx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Tong.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMOJIMMY NGAY 15-09-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMOJIMMY NGAY 13-10-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMO JIMMY WONG 25-8-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy Wong 2-12-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy Wong 09-12-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\HT Jimmy Wong - HCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\DEMO JIMMY WONG 25-08-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo Jimmy 09-11-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\Demo  Jimmy 10-11-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Sale Report\CHUONG TRINH FOREX.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Tong Ket Jimmy 10-11-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Tong Ket Jimmy 09-11-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\DSKH MOI JIMMY WONG.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\DEMOJIMMY NGAY13_10_2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\Jimmy 15-09_2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\HT Jimmy Wong - HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Den HT\HT Jimmy Wong.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG Da Hoc 23-24.08.2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG 23-24.08.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Jimmy Wong\Da Hoc Jimmy\JIMMY WONG 15 - 16.10.2012_2C TP HCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\Sale Report.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\Internet Marketing-David Cavanagh.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\DEMO FABIAN LIM 23-8-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Internet\Sale Report\DEMO David Cavanagh HCM  27-9-2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\Tong HT 2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\HT Jimmy Wong - HCM.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\Success Channnel 7.2012(3).xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 3.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH Tong HT 2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\JIMMY WONG 23-24.08.2012.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\INTERNETMARKETING 25,26-08.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2012\DSKH họp mặt 7.1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 12.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\Tổng HT 2011.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 10.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 22-11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 2.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 30.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 9.12.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 11.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\Hội Thảo\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH 9700 giám đốc TPHCM.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\Danh sach 2.618 giám đốc công ty thu nhập cao tại TPHCM _2011.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\PACE đã chỉnh sửa.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\~$danh sach mua 11.1.2012(5400 QL).xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\~$danh sach khach hang mua 6.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH Thái Hà book.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH PACE.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\DSKH  2030.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\100 giam doc bds.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH tiềm năng\Danh sách 838  giám đốc  cong ty Tai tro Ctr CEO tuong lai_DS moi.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\CLB 2030.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\~$DSKH update tiềm năng mới trong Nam.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\Khách hàng riêng của a Giang c Diễm.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\cập nhật khách hàng câu lạc bộ.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\417FB100.zip 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH update website.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH được tặng thẻ VIP.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DS KH web25.11.xls 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\Xanh\soi guong ++ xanh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\Xanh\097x999 +++ xanh.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\da gui\abcd.abcd ++.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\10 SO\da gui\abc.abc.xlsx 

B-2020-Data Telesale - 2800++ file\Tphcm2\1. GÓI HCM - CẢ NƯỚC_08_12_2014\SPAM DUNG 19-09\Viettel\096\Xanh\888 xanh.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang tiem nang - Thúy.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang email - Thúy.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\khach hang dang cham soc - Thúy.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\Database 10k\database mới\congty-dienthoai-giamdoc - Thúy.doc 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 8.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH update tháng 3.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.2.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 27.02.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 25.02.2012.8.05.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\danh sach khach hang update tu 3 hoi thao 8.1, 17.1, 8.2.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH hội thảo 17.01.2012.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2012\DSKH họp mặt 7.1.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo kỹ năng bán hàng 21.10.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo phong thủy 17.9.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 12.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH update tháng 10.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 9.12.xls 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 2.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 22-11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hội thảo 11.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 30.11.xlsx 

A-OLD-DATA KHACH HANG - old - 480++ file\A-1-DATA KHACH HANG\KHACH HANG VIP\KH CUA BERICH\CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG\DSKH thân thiết\DSKH HT 2011\DSKH hoi thao 19.10.2011.xlsx 


Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!