About Me

Danh sách các file data khách hàng tiềm năng mới nhất 2021 chia sẻ từ 1001-1500

Danh sách các file data khách hàng tiềm năng chia sẻ từ 1001-1500

Bạn có thể xem bài viết tổng tại đây: TẢI DATA SỐ ĐIỆN THOẠI 2021

Danh sách data số điện thoại khách hàng từ 1001-1500


1001. DS KH duoc quyen mua CH nha 11T2 new- vinh long.xls


+ Tên file: DS KH duoc quyen mua CH nha 11T2 new- vinh long.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/07/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1002. DS KH trung quyen mua va vi tri can ho nha 19T1 - dang web.xls


+ Tên file: DS KH trung quyen mua va vi tri can ho nha 19T1 - dang web.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1003. DS Lop co ban thang 04 2011 (new).xls


+ Tên file: DS Lop co ban thang 04 2011 (new).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1004. ds.100 cty.xls


+ Tên file: ds.100 cty.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1005. ds.hoi vien - sdt rieng Doanh nhan day du.xls


+ Tên file: ds.hoi vien - sdt rieng Doanh nhan day du.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1006. DS.KD (2).xls


+ Tên file: DS.KD (2).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1007. DS.KD.XLS


+ Tên file: DS.KD.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/04/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1008. ds.thành viên.doc


+ Tên file: ds.thành viên.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1009. DS1(1)hoi vien Bat Dong San .xls


+ Tên file: DS1(1)hoi vien Bat Dong San .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1010. DS1(2)hoi vien Bat Dong San .XLS


+ Tên file: DS1(2)hoi vien Bat Dong San .XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1011. DS1(3)hoi vien Bat Dong San .xls


+ Tên file: DS1(3)hoi vien Bat Dong San .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1012. DSDOANH NGHIEP TP.HCM.xls


+ Tên file: DSDOANH NGHIEP TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1013. DSKH 500 HOANG ANH GIA LAI 3.xls


+ Tên file: DSKH 500 HOANG ANH GIA LAI 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1014. DSKH CH & NHA AN PHU AN KHANH 728.xls


+ Tên file: DSKH CH & NHA AN PHU AN KHANH 728.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1015. DSKH CH 19T1 HA NOI 186.xls


+ Tên file: DSKH CH 19T1 HA NOI 186.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/07/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1016. DSKH CH BELLEZA - PHU LOI - NEW SAIGON 1090 .xls


+ Tên file: DSKH CH BELLEZA - PHU LOI - NEW SAIGON 1090 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/06/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1017. DSKH CH CANTAVIL Q2 391.xls


+ Tên file: DSKH CH CANTAVIL Q2 391.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1018. DSKH CH CARINA PLAZA Q. BINH CHANH 379.xls


+ Tên file: DSKH CH CARINA PLAZA Q. BINH CHANH 379.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1019. DSKH CH CENTRAL GARDEN MỚI NHẤT.xlsx


+ Tên file: DSKH CH CENTRAL GARDEN MỚI NHẤT.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/06/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1020. DSKH CH CONTREXIM 136.xls


+ Tên file: DSKH CH CONTREXIM 136.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1021. DSKH CH HOANG ANH GIA LAI 2 800.xls


+ Tên file: DSKH CH HOANG ANH GIA LAI 2 800.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1022. DSKH CH K26 DUONG QUANG HAM - GO VAP 180.xls


+ Tên file: DSKH CH K26 DUONG QUANG HAM - GO VAP 180.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1023. DSKH CH PHU MY - CHO LON - ADC 77.xls


+ Tên file: DSKH CH PHU MY - CHO LON - ADC 77.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1024. DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City (1).xls


+ Tên file: DSKH Doanh Nhan Da Mua Can Ho Sunrise City (1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1025. DSKH DU AN SADECO PHUOC KIEN & VEN SONG 120.xlsx


+ Tên file: DSKH DU AN SADECO PHUOC KIEN & VEN SONG 120.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1026. DSKH NGAN HANG SCB VAY TIN CHAP 2000.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG SCB VAY TIN CHAP 2000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1027. DSKH NGAN HANG SEABANK GUI TIET KIEM 23.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG SEABANK GUI TIET KIEM 23.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1028. DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK VAY 330.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK VAY 330.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/06/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1029. giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2010.xls


+ Tên file: giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1030. HG1(1).xls


+ Tên file: HG1(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1031. HG3(1).xls


+ Tên file: HG3(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1032. HG4(1).xls


+ Tên file: HG4(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1033. KH bo sung to 03(1).xls


+ Tên file: KH bo sung to 03(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1034. KH bo sung to 04(1).xls


+ Tên file: KH bo sung to 04(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1035. KH bo sung to Phuong(1).xlsx


+ Tên file: KH bo sung to Phuong(1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1036. KH cua Thu - vang(1).xls


+ Tên file: KH cua Thu - vang(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1037. khach hang acb.xlsx


+ Tên file: khach hang acb.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1038. khach hang office cua cty DTU tu van du hoc 2010.xls


+ Tên file: khach hang office cua cty DTU tu van du hoc 2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1039. khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx


+ Tên file: khách hàng nước ngoài việt kiều.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1040. Kiều Hối Tháng 02.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 02.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1041. Kiều Hối Tháng 04.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 04.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1042. Kiều Hối Tháng 05.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 05.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1043. Kiều Hối Tháng 06.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 06.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1044. Kiều Hối Tháng 08.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 08.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1045. Kiều Hối Tháng 09.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 09.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1046. Kiều Hối Tháng 10.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 10.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1047. Kiều Hối Tháng 12.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 12.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1048. LostFile Excel 103584.XLS


+ Tên file: LostFile Excel 103584.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1049. LostFile Excel 96960.XLS


+ Tên file: LostFile Excel 96960.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1050. LostFile Excel 97568.XLS


+ Tên file: LostFile Excel 97568.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/02/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1051. LostFile Excel 97952.XLS


+ Tên file: LostFile Excel 97952.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1052. LostFile Word 741152.DOC


+ Tên file: LostFile Word 741152.DOC
+ Định dạng: .DOC
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/04/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1053. LostFile Word 742304.DOC


+ Tên file: LostFile Word 742304.DOC
+ Định dạng: .DOC
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/04/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1054. LostFile Word 784096.DOC


+ Tên file: LostFile Word 784096.DOC
+ Định dạng: .DOC
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/04/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1055. MERCEDES-2000.xls


+ Tên file: MERCEDES-2000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1056. NQ2.xls


+ Tên file: NQ2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1057. NT1.xls


+ Tên file: NT1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1058. NT2.xls


+ Tên file: NT2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1059. NT3.xls


+ Tên file: NT3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1060. NTH1.xls


+ Tên file: NTH1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1061. NTH2.xls


+ Tên file: NTH2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1062. NTH3.xls


+ Tên file: NTH3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1063. PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls


+ Tên file: PHAN 3- BAO GOM 250.000 DOANH NGHIEP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1064. PHAN 3- BAO GOM 252.000 DOANH NGHIEP.xls


+ Tên file: PHAN 3- BAO GOM 252.000 DOANH NGHIEP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1065. Q01 - Danh sach hoi vien.xls


+ Tên file: Q01 - Danh sach hoi vien.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/07/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1066. Tang them Nam Viet(1).xls


+ Tên file: Tang them Nam Viet(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/11/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1067. Thong Tin ca nhan tong hop.xls


+ Tên file: Thong Tin ca nhan tong hop.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1068. THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls


+ Tên file: THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/07/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1069. Thong tin doanh nghiep.doc


+ Tên file: Thong tin doanh nghiep.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/08/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1070. TOYOTA AN LAC.xls


+ Tên file: TOYOTA AN LAC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/10/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1071. TOYOTA LY THUONG KIET.xls


+ Tên file: TOYOTA LY THUONG KIET.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/06/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1072. TOYOTA--2600.xls


+ Tên file: TOYOTA--2600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/09/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1073. VIP SAILLING TOWER Q1.xls


+ Tên file: VIP SAILLING TOWER Q1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2011
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2011 - 228 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1074. 1.000 kh goi tiet kiem tai ngan hang Techcombank.xls


+ Tên file: 1.000 kh goi tiet kiem tai ngan hang Techcombank.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1075. 1.000 NDT Vang tai SG.xls


+ Tên file: 1.000 NDT Vang tai SG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1076. 1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls


+ Tên file: 1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1077. 1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls


+ Tên file: 1.100 KHACH HANG HSC HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1078. 1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls


+ Tên file: 1.300 KHACH HANG SO HUU OTO MERCEDES HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1079. 1.500 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 2.xls


+ Tên file: 1.500 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1080. 10.000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls


+ Tên file: 10.000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1081. 100 CONG TY XNK PETROLIMEX.xls


+ Tên file: 100 CONG TY XNK PETROLIMEX.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1082. 100.000 NV VAN PHONG HCM.xls


+ Tên file: 100.000 NV VAN PHONG HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1083. 10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls


+ Tên file: 10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1084. 1029 khach hang BMW.xls


+ Tên file: 1029 khach hang BMW.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1085. 1300 KH GUI TIETKIEM HSBC.xls


+ Tên file: 1300 KH GUI TIETKIEM HSBC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1086. 131 DS 13000 TV BAC MOBI TPHCM.xls


+ Tên file: 131 DS 13000 TV BAC MOBI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1087. 132 DS 8.000 VANG MOBI TPHCM.xls


+ Tên file: 132 DS 8.000 VANG MOBI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1088. 133 DS 8.300 BAC VINA TPHCM.xls


+ Tên file: 133 DS 8.300 BAC VINA TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1089. 137 DS 1300 GIAM DOC HA NOI.xls


+ Tên file: 137 DS 1300 GIAM DOC HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1090. 142 DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC.xls


+ Tên file: 142 DS 1700 SO DI DONG GD CTY LON TOAN QUOC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1091. 149 DS 28000 MOBI TPHCM 1000K.xls


+ Tên file: 149 DS 28000 MOBI TPHCM 1000K.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1092. 151 DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls


+ Tên file: 151 DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1093. 154 DS 2000 DAI DIEN KINH DOANH DONG NAI.xls


+ Tên file: 154 DS 2000 DAI DIEN KINH DOANH DONG NAI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1094. 155 DS 1650 NU GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls


+ Tên file: 155 DS 1650 NU GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1095. 156 DS 1300 NAM GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls


+ Tên file: 156 DS 1300 NAM GUI TIET KIEM NH QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1096. 161 DS DN BINH DUONG.xls


+ Tên file: 161 DS DN BINH DUONG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1097. 162 DS DN DONG NAI-16500.xls


+ Tên file: 162 DS DN DONG NAI-16500.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1098. 165 DS DN TAY NINH.xls


+ Tên file: 165 DS DN TAY NINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1099. 17. Danh sách 577 Phụ huynh Học sinh Trường Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 17. Danh sách 577 Phụ huynh Học sinh Trường Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1100. 171 DS DN CAN THO.xls


+ Tên file: 171 DS DN CAN THO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1101. 174 DS DN DAK LAK.xls


+ Tên file: 174 DS DN DAK LAK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1102. 187 DS DN BINH PHUOC.xls


+ Tên file: 187 DS DN BINH PHUOC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1103. 19.000 CTY DAY DU EMAIL.xls


+ Tên file: 19.000 CTY DAY DU EMAIL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1104. 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY TAN BINH.xls


+ Tên file: 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY TAN BINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1105. 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY PHU NHUAN.xls


+ Tên file: 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY PHU NHUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1106. 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 3.xls


+ Tên file: 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1107. 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 7.xls


+ Tên file: 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1108. 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY TAI QUAN 1.xls


+ Tên file: 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY TAI QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1109. 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY BINH THANH.xls


+ Tên file: 2.000 KH CO TAI SAN TREN 5 TY BINH THANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1110. 2.000 KHACH HANG GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 3.xls


+ Tên file: 2.000 KHACH HANG GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1111. 2.300 KH ACB Full.xls


+ Tên file: 2.300 KH ACB Full.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1112. 20-Giao Dich ECO PKA ( Lâm).xls


+ Tên file: 20-Giao Dich ECO PKA ( Lâm).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1113. 218 DS TIET KIEM QUAN 3.xls


+ Tên file: 218 DS TIET KIEM QUAN 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1114. 219 DS TIET KIEM QUAN TAN BINH.xls


+ Tên file: 219 DS TIET KIEM QUAN TAN BINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1115. 22.000 NGUYEN KIM.xls


+ Tên file: 22.000 NGUYEN KIM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1116. 221 DS KH TT THAM MY CAO CAP TAI DONG NAI.xls


+ Tên file: 221 DS KH TT THAM MY CAO CAP TAI DONG NAI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1117. 222 DS 1000 DI DONG QUAN LY CTY MOI TPHCM 2012.xls


+ Tên file: 222 DS 1000 DI DONG QUAN LY CTY MOI TPHCM 2012.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1118. 227 DS TIET KIEM QUAN 6.xls


+ Tên file: 227 DS TIET KIEM QUAN 6.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1119. 229 DS TIET KIEM QUAN 8.xls


+ Tên file: 229 DS TIET KIEM QUAN 8.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1120. 230 DS TIET KIEM QUAN 9.xls


+ Tên file: 230 DS TIET KIEM QUAN 9.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1121. 231 DS TIET KIEM QUAN 10.xls


+ Tên file: 231 DS TIET KIEM QUAN 10.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1122. 232 DS TIET KIEM QUAN 11.xls


+ Tên file: 232 DS TIET KIEM QUAN 11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1123. 233 DS TIET KIEM QUAN GO VAP.xls


+ Tên file: 233 DS TIET KIEM QUAN GO VAP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1124. 234 DS TIET KIEM HOC MON.xls


+ Tên file: 234 DS TIET KIEM HOC MON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1125. 235 DS TIET KIEM BINH CHANH.xls


+ Tên file: 235 DS TIET KIEM BINH CHANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1126. 236 DS TIET KIEM QUAN BINH TAN.xls


+ Tên file: 236 DS TIET KIEM QUAN BINH TAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1127. 237 DS TIET KIEM BINH THANH.xls


+ Tên file: 237 DS TIET KIEM BINH THANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1128. 239 DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls


+ Tên file: 239 DS TIET KIEM PHU NHUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1129. 240 DS TIET KIEM QUAN TAN PHU.xls


+ Tên file: 240 DS TIET KIEM QUAN TAN PHU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1130. 250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls


+ Tên file: 250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1131. 29 DS XNK HANG DAU TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH.xls


+ Tên file: 29 DS XNK HANG DAU TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1132. 30-Lam quan ly khach Lee.xlsx


+ Tên file: 30-Lam quan ly khach Lee.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1133. 300 Doanh nhan SG.xls


+ Tên file: 300 Doanh nhan SG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1134. 330 GIAM DOC DA NANG.xls


+ Tên file: 330 GIAM DOC DA NANG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1135. 330 KH SACOMBANK HCM.xlsx


+ Tên file: 330 KH SACOMBANK HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1136. 38.200 NGUYEN KIM.xls


+ Tên file: 38.200 NGUYEN KIM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1137. 38 DS 537 TRUNG THUONG ngan hang.xls


+ Tên file: 38 DS 537 TRUNG THUONG ngan hang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1138. 4.636 NHA HANG KHACH SAN VIET NAM.xls


+ Tên file: 4.636 NHA HANG KHACH SAN VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1139. 4000 Chung Khoang HCM.xlsx


+ Tên file: 4000 Chung Khoang HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1140. 4000 DAU TU CHUNG KHOAN.xls


+ Tên file: 4000 DAU TU CHUNG KHOAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1141. 43.000 NGUYEN KIM.xls


+ Tên file: 43.000 NGUYEN KIM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1142. 439 khach hang mua xe hơi TRUONG HAI AUTO.xls


+ Tên file: 439 khach hang mua xe hơi TRUONG HAI AUTO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1143. 450 KH NGAN HANG ACB.xls


+ Tên file: 450 KH NGAN HANG ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1144. 500 DSKH THE VISA ACB.xls


+ Tên file: 500 DSKH THE VISA ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1145. 500 dầu khí.xls


+ Tên file: 500 dầu khí.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1146. 500 KH mua xe BMW tại TP.HCM.xls


+ Tên file: 500 KH mua xe BMW tại TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1147. 500 KH QUAN TAM CAC DU AN BDS.xls


+ Tên file: 500 KH QUAN TAM CAC DU AN BDS.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1148. 537 DS 4070 KH THU NHAP TREN 30TR BINH DUONG.xls


+ Tên file: 537 DS 4070 KH THU NHAP TREN 30TR BINH DUONG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1149. 546 DANH SÁCH 1.000 KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM MỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU Ở TẤT CẢ CÁC QUẬN TPHCM.xls


+ Tên file: 546 DANH SÁCH 1.000 KHÁCH HÀNG GỬI TIẾT KIỆM MỚI NGÂN HÀNG Á CHÂU Ở TẤT CẢ CÁC QUẬN TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1150. 547 DS 760 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở NHÀ BÈ-HÓC MÔN-CỦ CHI-BÌNH CHÁNH.xls


+ Tên file: 547 DS 760 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở NHÀ BÈ-HÓC MÔN-CỦ CHI-BÌNH CHÁNH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1151. 548 DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC-GÒ VẤP.xls


+ Tên file: 548 DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU Ở QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC-GÒ VẤP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1152. 549 DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 1-3-5-10-11.xls


+ Tên file: 549 DS 900 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 1-3-5-10-11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1153. 550 DS 1.100 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN BÌNH THẠNH-GÒ VẤP-PHÚ NHUẬN.xls


+ Tên file: 550 DS 1.100 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN BÌNH THẠNH-GÒ VẤP-PHÚ NHUẬN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1154. 551 DS 1.000 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN BÌNH-QUẬN 12.xls


+ Tên file: 551 DS 1.000 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN BÌNH-QUẬN 12.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1155. 552 DS 2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls


+ Tên file: 552 DS 2.500 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN TÂN PHÚ-BÌNH TÂN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1156. 553 DS 1.200 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 4-7-8.xls


+ Tên file: 553 DS 1.200 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 4-7-8.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1157. 554 DS 1.600 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 6.xls


+ Tên file: 554 DS 1.600 KH GỬI TIẾT KIỆM NH Á CHÂU TẠI QUẬN 6.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1158. 555 XEM DS 1000 DN T9-2012 TPHCM-ok.xls


+ Tên file: 555 XEM DS 1000 DN T9-2012 TPHCM-ok.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1159. 556 XEM DS 500 DN T9 -2012 BINH DUONG-ok.xls


+ Tên file: 556 XEM DS 500 DN T9 -2012 BINH DUONG-ok.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1160. 557 XEM DS 800 DN T9-2012 DONG NAI-ok.xls


+ Tên file: 557 XEM DS 800 DN T9-2012 DONG NAI-ok.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1161. 558 XEM DS KH CO MUC CUOC VIP DUOC THUONG CUA VINAPHONE 2012-ok.xls


+ Tên file: 558 XEM DS KH CO MUC CUOC VIP DUOC THUONG CUA VINAPHONE 2012-ok.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1162. 559 xem DS 10000 VINCOM HCM.xls


+ Tên file: 559 xem DS 10000 VINCOM HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1163. 562 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC.xls


+ Tên file: 562 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 2-9-THỦ ĐỨC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1164. 563 DS 800 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH CỦ CHI-HÓC MÔN-NHÀ BÈ-BÌNH CHÁNH-CẦN GiỜ.xls


+ Tên file: 563 DS 800 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH CỦ CHI-HÓC MÔN-NHÀ BÈ-BÌNH CHÁNH-CẦN GiỜ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1165. 564 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 6-11-BÌNH TÂN.xls


+ Tên file: 564 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 6-11-BÌNH TÂN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1166. 565 DS 1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls


+ Tên file: 565 DS 1400 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1167. 566 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN PHÚ NHUẬN-GÒ VẤP-QUẬN 12.xls


+ Tên file: 566 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN PHÚ NHUẬN-GÒ VẤP-QUẬN 12.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1168. 567 DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN TÂN BÌNH-TÂN PHÚ.xls


+ Tên file: 567 DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN TÂN BÌNH-TÂN PHÚ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1169. 568 DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 1.xls


+ Tên file: 568 DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1170. 569 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 3-10.xls


+ Tên file: 569 DS 1000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 3-10.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1171. 570 DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 5-8.xls


+ Tên file: 570 DS 1200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 5-8.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1172. 571 DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 4-7.xls


+ Tên file: 571 DS 1600 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN 4-7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1173. 572 DS 1300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls


+ Tên file: 572 DS 1300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AN BÌNH QUẬN BÌNH THẠNH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1174. 591 EXCEL 2003 DS 1000 GIAM DOC DIEU HANH TPHCM.xls


+ Tên file: 591 EXCEL 2003 DS 1000 GIAM DOC DIEU HANH TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 21/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1175. 595 KH CTY CK THANH CONG HCM.xls


+ Tên file: 595 KH CTY CK THANH CONG HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1176. 600 KH gui tiet kiem ACB.xls


+ Tên file: 600 KH gui tiet kiem ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1177. 67 DS 747 kh San Vang VGB TPHCM.xls


+ Tên file: 67 DS 747 kh San Vang VGB TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1178. 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM.xls


+ Tên file: 7.000 KHACH HANG MUA BAO HIEM HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1179. 710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM.xls


+ Tên file: 710 KHACH HANG DAU TU VANG VGB TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1180. 720 KH DONG A CN LE VAN SY.xlsx


+ Tên file: 720 KH DONG A CN LE VAN SY.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/12/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1181. 7600 NHA GIAU HCM.xls


+ Tên file: 7600 NHA GIAU HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1182. 78 DS 230 CTY BAT DONG SAN VIET NAM.xls


+ Tên file: 78 DS 230 CTY BAT DONG SAN VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1183. 800 CHUNG KHOAN ACB.xls


+ Tên file: 800 CHUNG KHOAN ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1184. 86 DS 2500 CTY DU LICH TAI VIET NAM.xls


+ Tên file: 86 DS 2500 CTY DU LICH TAI VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1185. 895 khach hang chung khoan.xls


+ Tên file: 895 khach hang chung khoan.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1186. 8 danhsach cac truong hoc binh duong.xls


+ Tên file: 8 danhsach cac truong hoc binh duong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1187. 900 Khách Sạn NEW WORLD Vip.xls


+ Tên file: 900 Khách Sạn NEW WORLD Vip.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1188. 90 DS 2.400 CTY GO TAI VIET NAM.xls


+ Tên file: 90 DS 2.400 CTY GO TAI VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1189. 965 CTY THIET BI Y TE VN.xls


+ Tên file: 965 CTY THIET BI Y TE VN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1190. 97 DS NHA HANG KHACH SAN VIET NAM.xls


+ Tên file: 97 DS NHA HANG KHACH SAN VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1191. A LÂM-HSBC.doc


+ Tên file: A LÂM-HSBC.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1192. CA NGHE SY.xls


+ Tên file: CA NGHE SY.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1193. CHECK - DSKH NGAN HANG ACB GUI TIEN 4000.xls


+ Tên file: CHECK - DSKH NGAN HANG ACB GUI TIEN 4000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1194. Cty NN thue VP.xls


+ Tên file: Cty NN thue VP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1195. danh sach BM.doc


+ Tên file: danh sach BM.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1196. danh sach BM.docx


+ Tên file: danh sach BM.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1197. DANH SACH CHU DAU TU DA LIEN KET TECHCOMBANK(1).xls


+ Tên file: DANH SACH CHU DAU TU DA LIEN KET TECHCOMBANK(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1198. Danh sach KH - CK Thang Long 2.xls


+ Tên file: Danh sach KH - CK Thang Long 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1199. Danh sach KH dau tu vang o tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach KH dau tu vang o tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1200. Danh sach KH dau tu lon - full.xls


+ Tên file: Danh sach KH dau tu lon - full.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1201. Danh sách 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM.xls


+ Tên file: Danh sách 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1202. Danh sách khách hàng TP HCM - 1.000 NDT Vang tai SG.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 1.000 NDT Vang tai SG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1203. Danh sách khách hàng TP HCM - 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1204. Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 11720 Khách hàng Class A++ tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 11720 Khách hàng Class A++ tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1205. Danh sách khách hàng TP HCM - 2.048 TIET KIEM HSBC.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 2.048 TIET KIEM HSBC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1206. Danh sách khách hàng TP HCM - 2.497 CTY DU LICH TAI VIET NAM.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 2.497 CTY DU LICH TAI VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1207. Danh sách khách hàng TP HCM - 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 2.618 CTY LON NHAT TAI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1208. DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1209. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG GIÁ RẺ.doc


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG GIÁ RẺ.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1210. danhsach xe oto 2-5-2010(1).xls


+ Tên file: danhsach xe oto 2-5-2010(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1211. DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls


+ Tên file: DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1212. DS kh THAN THIET DIAMONDS PLAZA.xls


+ Tên file: DS kh THAN THIET DIAMONDS PLAZA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1213. DS TIET KIEM QUAN 9.xls


+ Tên file: DS TIET KIEM QUAN 9.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1214. DSKH 1300 NGAN HANG DONG A DINH TIEN HOANG.xlsx


+ Tên file: DSKH 1300 NGAN HANG DONG A DINH TIEN HOANG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1215. DSKH 5500 NGAN HANG DONG A GUI TIEN.xlsx


+ Tên file: DSKH 5500 NGAN HANG DONG A GUI TIEN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1216. DSKH 1100 NGAN HANG DONG A QUAN PHU NHUAN.xlsx


+ Tên file: DSKH 1100 NGAN HANG DONG A QUAN PHU NHUAN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1217. DSKH 1150 NGAN HANG DONG A QUAN GO VAP.xlsx


+ Tên file: DSKH 1150 NGAN HANG DONG A QUAN GO VAP.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1218. DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls


+ Tên file: DSKH 1200 CAC CAN HO PHU MY HUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1219. DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls


+ Tên file: DSKH 1300 SAIGON PEARL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1220. DSKH 1360 NGAN HANG DONG A GUI TIEN.xlsx


+ Tên file: DSKH 1360 NGAN HANG DONG A GUI TIEN.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1221. DSKH 250 NGAN HANG TECKCOMBANK.xlsx


+ Tên file: DSKH 250 NGAN HANG TECKCOMBANK.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1222. DSKH 2500 PHU MY HUNG.xls


+ Tên file: DSKH 2500 PHU MY HUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1223. DSKH 3.100 NGAN HANG DONG A GO VAP.xlsx


+ Tên file: DSKH 3.100 NGAN HANG DONG A GO VAP.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1224. DSKH 500 NGAN HANG DONG A QUAN 4.xlsx


+ Tên file: DSKH 500 NGAN HANG DONG A QUAN 4.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1225. DSKH 725 NGAN HANG DONG A LE VAN SY.xlsx


+ Tên file: DSKH 725 NGAN HANG DONG A LE VAN SY.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1226. DSKH 736 NGAN HANG DONG A QUAN 9.xlsx


+ Tên file: DSKH 736 NGAN HANG DONG A QUAN 9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1227. DSKH 816 NGAN HANG DONG A QUAN TAN BINH.xlsx


+ Tên file: DSKH 816 NGAN HANG DONG A QUAN TAN BINH.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1228. DSKH 9.000 NGAN HANG ACB DUOC TANG LICH.xlsx


+ Tên file: DSKH 9.000 NGAN HANG ACB DUOC TANG LICH.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1229. DSKH CH BOTANIC PHU NHUAN 600.xls


+ Tên file: DSKH CH BOTANIC PHU NHUAN 600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1230. DSKH CH BOTANIC Q.PHU NHUAN 352c.xls


+ Tên file: DSKH CH BOTANIC Q.PHU NHUAN 352c.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/01/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1231. DSKH CH ERA TOWN DANG KY MUA 650.xlsx


+ Tên file: DSKH CH ERA TOWN DANG KY MUA 650.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1232. DSKH CH H2 Q4 126.xls


+ Tên file: DSKH CH H2 Q4 126.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1233. DSKH CH HIM LAM KENH TE Q7 1000.xls


+ Tên file: DSKH CH HIM LAM KENH TE Q7 1000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1234. DSKH CH HIM LAM KENH TE Q7 1411.xls


+ Tên file: DSKH CH HIM LAM KENH TE Q7 1411.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1235. DSKH CH HIM LAM QUAN 2 1300.xls


+ Tên file: DSKH CH HIM LAM QUAN 2 1300.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1236. DSKH CH HIMLAM 6A Q7 67 .xls


+ Tên file: DSKH CH HIMLAM 6A Q7 67 .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/01/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1237. DSKH CH HOANG ANH GIA LAI 3 500.xls


+ Tên file: DSKH CH HOANG ANH GIA LAI 3 500.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1238. DSKH CH HOANG DIEU KHANH HOI Q4-C,D 232.xls


+ Tên file: DSKH CH HOANG DIEU KHANH HOI Q4-C,D 232.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1239. DSKH CH MINH THÀNH 200.xls


+ Tên file: DSKH CH MINH THÀNH 200.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1240. DSKH CH MY KIM - MY LONG P.HIEP BINH CHANH - THU DUC 250.xls


+ Tên file: DSKH CH MY KIM - MY LONG P.HIEP BINH CHANH - THU DUC 250.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1241. DSKH CH ORIENT APARTMENT 49.xls


+ Tên file: DSKH CH ORIENT APARTMENT 49.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1242. DSKH CH PANORAMA PMH Q7 250.xls


+ Tên file: DSKH CH PANORAMA PMH Q7 250.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1243. DSKH CH PHU LOI QUAN 8 224.xls


+ Tên file: DSKH CH PHU LOI QUAN 8 224.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/01/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1244. DSKH CH SAILLING TOWER Q1 70.xls


+ Tên file: DSKH CH SAILLING TOWER Q1 70.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1245. DSKH CH SKY GARDEN 400.xls


+ Tên file: DSKH CH SKY GARDEN 400.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1246. DSKH CH SUNRISE CITY Q7 466.xls


+ Tên file: DSKH CH SUNRISE CITY Q7 466.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1247. DSKH CH THE EVERICH Q.10 250.xls


+ Tên file: DSKH CH THE EVERICH Q.10 250.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/02/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1248. DSKH NGAN HANG HSBC TIET KIEM 1 1266.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC TIET KIEM 1 1266.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1249. DSKH NGAN HANG HSBC TIET KIEM 2 3824.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC TIET KIEM 2 3824.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1250. DSKH NGAN HANG HSBC VAY 1000.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC VAY 1000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/04/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1251. DSKH NGAN HANG HSBC VAY 3 500.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC VAY 3 500.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1252. DSKH NGAN HANG HSBC VAY 4 200.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC VAY 4 200.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1253. DSKH NGAN HANG NAVIBANK VAY 150.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG NAVIBANK VAY 150.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1254. DSKH NGAN HANG SEABANK 23.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG SEABANK 23.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1255. DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK 3 8700.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK 3 8700.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1256. DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK GUI TIET KIEM 1.800.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK GUI TIET KIEM 1.800.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1257. DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK GUI TIET KIEM 5.000.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG TECHCOMBANK GUI TIET KIEM 5.000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1258. DSKH NGAN HANG TECKCOMBANK 250.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG TECKCOMBANK 250.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1259. DSKH NGAN HANG TK TU 50 TRIEU - Q.11 1990.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG TK TU 50 TRIEU - Q.11 1990.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1260. DSKH NGAN HANG VIETCOMBANK GUI TIET KIEM 1.800.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG VIETCOMBANK GUI TIET KIEM 1.800.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1261. DSKH NHAN CO TUC BANG TIEN MAT TAI HCM & HN NAM 2010 1.650.xls


+ Tên file: DSKH NHAN CO TUC BANG TIEN MAT TAI HCM & HN NAM 2010 1.650.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1262. DSKH NU GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 1 1650.xls


+ Tên file: DSKH NU GUI TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN 1 1650.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1263. DSKH SAN VANG VGB 1700.xls


+ Tên file: DSKH SAN VANG VGB 1700.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1264. DSKH SAN VANG.xlsx


+ Tên file: DSKH SAN VANG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1265. DSKH SAN VÀNG 2600.xls


+ Tên file: DSKH SAN VÀNG 2600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1266. DSKH SANOTC 82.xls


+ Tên file: DSKH SANOTC 82.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/06/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1267. DSKH TONG HOP CK - VANG - NGAN HANG.xlsx


+ Tên file: DSKH TONG HOP CK - VANG - NGAN HANG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1268. EMAIL NGAN HANG - CHUNG KHOAN - VANG.xlsx


+ Tên file: EMAIL NGAN HANG - CHUNG KHOAN - VANG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1269. EUROCHAM membership.xls


+ Tên file: EUROCHAM membership.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1270. GIAM DOC TAI TPHCM P2.xls


+ Tên file: GIAM DOC TAI TPHCM P2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1271. HG2(1).xls


+ Tên file: HG2(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/09/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1272. HOI PTTM TPHCM.doc


+ Tên file: HOI PTTM TPHCM.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1273. KH VANG CU.xls


+ Tên file: KH VANG CU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1274. KHACH HANG SEALINK.xls


+ Tên file: KHACH HANG SEALINK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/05/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1275. KHUYEN MAI LG.xls


+ Tên file: KHUYEN MAI LG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1276. Kiều Hối Tháng 01.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 01.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/01/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1277. Kiều Hối Tháng 03.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 03.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1278. Kiều Hối Tháng 07.xlsx


+ Tên file: Kiều Hối Tháng 07.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1279. Lam quan ly khach Lee.xlsx


+ Tên file: Lam quan ly khach Lee.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1280. NHA HANG KSAN TPHCM.xls


+ Tên file: NHA HANG KSAN TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/07/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1281. PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 2 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1282. SỐ 407 215 KH VIP HAPPY LAND CLUB.xls


+ Tên file: SỐ 407 215 KH VIP HAPPY LAND CLUB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1283. SỐ 409 TPHCM DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls


+ Tên file: SỐ 409 TPHCM DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/07/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1284. SỐ 410 DANH SÁCH 2000 KH CÓ THẺ VISA TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.xls


+ Tên file: SỐ 410 DANH SÁCH 2000 KH CÓ THẺ VISA TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1285. SỐ 415 XEM Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls


+ Tên file: SỐ 415 XEM Phan 1-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1286. SỐ 416 XEM Phan 2-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls


+ Tên file: SỐ 416 XEM Phan 2-DS 100.000 VIP BDS HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/11/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1287. Update 02 December, Hanoi.xls


+ Tên file: Update 02 December, Hanoi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1288. Update 05 December, Hanoi.xls


+ Tên file: Update 05 December, Hanoi.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/10/2012
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2012 - 214 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1289. 1. Danh sách 44123 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls


+ Tên file: 1. Danh sách 44123 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1290. 10. Danh sách 1369 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 10. Danh sách 1369 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1291. 101 VILLA RIVIERA Q2.xls


+ Tên file: 101 VILLA RIVIERA Q2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/07/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1292. 102.767 Khchs hàng PG Bank.xlsx


+ Tên file: 102.767 Khchs hàng PG Bank.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1293. 1200 GIAM DOC DONG NAI.xls


+ Tên file: 1200 GIAM DOC DONG NAI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/07/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1294. 13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 13. Danh sách 7.600 Nhà Giàu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/12/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1295. 1350 Tiem kinh doanh nuoc giai khat.xls


+ Tên file: 1350 Tiem kinh doanh nuoc giai khat.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/12/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1296. 146 DS 8.800 TPHCM KH CAN HO CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls


+ Tên file: 146 DS 8.800 TPHCM KH CAN HO CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/07/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1297. 149 khach hang mua xe toyota tai Vung Tau.xls


+ Tên file: 149 khach hang mua xe toyota tai Vung Tau.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1298. 15. Danh sách 3.000 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 15. Danh sách 3.000 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/12/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1299. 15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls


+ Tên file: 15.000 DS Q9 Dau Ky Thang 5 nam 2013.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1300. 1600 KHACH HANG NU GU TIET KIEM Q1.xlsx


+ Tên file: 1600 KHACH HANG NU GU TIET KIEM Q1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1301. 19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email.xls


+ Tên file: 19. Danh sách 48.000 Ứng cử viên Tìm Việc Nhanh tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ số Di Động và Email.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/09/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1302. 20. Danh sách 4.300 Khách hàng Mua căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 20. Danh sách 4.300 Khách hàng Mua căn hộ cao cấp Phú Mỹ Hưng Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/12/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1303. 220 DS TIET KIEM QUAN 12.xls


+ Tên file: 220 DS TIET KIEM QUAN 12.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1304. 224 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 2.xls


+ Tên file: 224 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1305. 225 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 4.xls


+ Tên file: 225 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 4.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1306. 226 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 5.xls


+ Tên file: 226 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 5.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1307. 228 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 7.xls


+ Tên file: 228 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1308. 229 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 8.xls


+ Tên file: 229 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 8.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1309. 23. Danh sách 450 Khách hàng mua Căn hộ The Manor tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 23. Danh sách 450 Khách hàng mua Căn hộ The Manor tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/12/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1310. 233 DS TIET KIEM VPBANK QUAN GO VAP.xls


+ Tên file: 233 DS TIET KIEM VPBANK QUAN GO VAP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1311. 236 DS TIET KIEM VPBANK QUAN BINH TAN.xls


+ Tên file: 236 DS TIET KIEM VPBANK QUAN BINH TAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1312. 237 DS TIET KIEM VPBANK BINH THANH.xls


+ Tên file: 237 DS TIET KIEM VPBANK BINH THANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1313. 239 DS TIET KIEM VPBANK PHU NHUAN.xls


+ Tên file: 239 DS TIET KIEM VPBANK PHU NHUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1314. 25.000 KH SO HUU XE FORD.xls


+ Tên file: 25.000 KH SO HUU XE FORD.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/09/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1315. 29.Nhan vien ngan hang A Chau tai tphcm(4616 thanh vien).xls


+ Tên file: 29.Nhan vien ngan hang A Chau tai tphcm(4616 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1316. 3. Danh sách 5942 Giám Đốc Các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 3. Danh sách 5942 Giám Đốc Các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1317. 30. Danh sách 5.700 Doanh Nhân hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 30. Danh sách 5.700 Doanh Nhân hàng đầu tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/12/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1318. 31.Khach hang ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx


+ Tên file: 31.Khach hang ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1319. 33.Ung cu vien timviecnhanh.com tai tphcm(7946 thanh vien).xls


+ Tên file: 33.Ung cu vien timviecnhanh.com tai tphcm(7946 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1320. 34. Danh sách 2.000 Kế Toán Trưởng các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 34. Danh sách 2.000 Kế Toán Trưởng các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/09/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1321. 3400 KH GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls


+ Tên file: 3400 KH GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1322. 39.Thi sinh thi cu nam 2010 tai tphcm(3848 thanh vien).xls


+ Tên file: 39.Thi sinh thi cu nam 2010 tai tphcm(3848 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1323. 4. Danh sách 5589 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh mua Bảo hiểm Nhân thọ AIA.xls


+ Tên file: 4. Danh sách 5589 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh mua Bảo hiểm Nhân thọ AIA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1324. 41.Nha hang khach san tai thanh pho hcm(1584 thanh vien).xls


+ Tên file: 41.Nha hang khach san tai thanh pho hcm(1584 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1325. 467 khach hang office cua cty DTU tu van du hoc.xls


+ Tên file: 467 khach hang office cua cty DTU tu van du hoc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1326. 5 300 KH Ngan Hang Dong A.xls


+ Tên file: 5 300 KH Ngan Hang Dong A.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1327. 5.000 DANH SACH KH VIP.xlsx


+ Tên file: 5.000 DANH SACH KH VIP.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/09/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1328. 500 Khach hang cua LG.xlsx


+ Tên file: 500 Khach hang cua LG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1329. 50 DS GIAM DOC LONG AN.xls


+ Tên file: 50 DS GIAM DOC LONG AN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1330. 52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls


+ Tên file: 52.Gioi van nghe si tren toan quoc(279 thanh vien).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1331. 589 EXCEL 2003 DS THU NHAP 15TR TPHCM.xls


+ Tên file: 589 EXCEL 2003 DS THU NHAP 15TR TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 21/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1332. 590 EXCEL 2003 DS 1000 DAI GIA TPHCM.xls


+ Tên file: 590 EXCEL 2003 DS 1000 DAI GIA TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1333. 600-DS 1038 CTY MTL T1-T4-2013 TAI TPHCM - 191 trang- ok.xls


+ Tên file: 600-DS 1038 CTY MTL T1-T4-2013 TAI TPHCM - 191 trang- ok.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1334. 605 4.500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls


+ Tên file: 605 4.500 KH TIẾT KIỆM NH HD BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1335. 606-DS 7600 KH SO HUU XE FORD TAI TPHCM - 851 trang.xls


+ Tên file: 606-DS 7600 KH SO HUU XE FORD TAI TPHCM - 851 trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1336. 615-DS 4200 KH SACOMBANK HCM -198 trang.xls


+ Tên file: 615-DS 4200 KH SACOMBANK HCM -198 trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1337. 616-DS 8400 KH DAU TU VANG DU EMAIL -187 trang.xls


+ Tên file: 616-DS 8400 KH DAU TU VANG DU EMAIL -187 trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1338. 617-DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM - 190 trang.xls


+ Tên file: 617-DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM - 190 trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1339. 619-DS 2000 PHU HUYNH KHOI LOP 6789 TAI HCM.xls


+ Tên file: 619-DS 2000 PHU HUYNH KHOI LOP 6789 TAI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1340. 621-DS 577 PHU HUYNH HS TRUONG QUOC TE HCM - 48 trang.xls


+ Tên file: 621-DS 577 PHU HUYNH HS TRUONG QUOC TE HCM - 48 trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1341. 65.000 KH ACB.xls


+ Tên file: 65.000 KH ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1342. 676 DS 650 KH BABYLONS HA NOI.xls


+ Tên file: 676 DS 650 KH BABYLONS HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1343. 677 DS 1000 KH BABYLONS TPHCM.xls


+ Tên file: 677 DS 1000 KH BABYLONS TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1344. 682 DS 5470 KH VIP TAI HA NOI HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls


+ Tên file: 682 DS 5470 KH VIP TAI HA NOI HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1345. 685 DS 1400 KH CO SO TIEN MUA SAM CAO TAI TRUNG TAM TM CAO CAP TPHCM.xls


+ Tên file: 685 DS 1400 KH CO SO TIEN MUA SAM CAO TAI TRUNG TAM TM CAO CAP TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1346. 687 DS 1600 CHU CUA HANG THU NHAP 40 TR HCM.xls


+ Tên file: 687 DS 1600 CHU CUA HANG THU NHAP 40 TR HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/08/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1347. 7. Danh sách 3603 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 7. Danh sách 3603 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1348. 7000 khach hang xe hoi ford hcm.xls


+ Tên file: 7000 khach hang xe hoi ford hcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1349. 8. Danh sách 2000 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh gửi tiền tại Ngân hàng ANZ.xls


+ Tên file: 8. Danh sách 2000 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh gửi tiền tại Ngân hàng ANZ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1350. 9. Danh sách 1714 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 9. Danh sách 1714 Trưởng Phòng đang làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1351. CC K26.xls


+ Tên file: CC K26.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/09/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1352. Danh ba 2010 - DHSP.doc


+ Tên file: Danh ba 2010 - DHSP.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1353. Danh sach dat nen Phu Xuan-Van Phat Hung tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach dat nen Phu Xuan-Van Phat Hung tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1354. Danh sach 100 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 100 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1355. Danh sach 197 KH dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 197 KH dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1356. Danh sach 436 khach hang so huu can ho du an The Manor tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 436 khach hang so huu can ho du an The Manor tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1357. Danh sach 518 khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 518 khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1358. Danh sach 67 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach 67 khach hang bat dong san Sailling Tower Q1 tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1359. Danh sach 690 khach hang bds Phuoc Long B tphcm Q9.xls


+ Tên file: Danh sach 690 khach hang bds Phuoc Long B tphcm Q9.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1360. danh sach agribank.xlsx


+ Tên file: danh sach agribank.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1361. Danh sach dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm (197).xls


+ Tên file: Danh sach dat nen du an Huy Hoang Quan 2 tphcm (197).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1362. DANH SACH KH VIP.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KH VIP.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1363. Danh sach khach hang bat dong san Thai Son 1-2 tai tphcm.doc


+ Tên file: Danh sach khach hang bat dong san Thai Son 1-2 tai tphcm.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1364. DANH SACH KHACH HANG cong ty be ton.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG cong ty be ton.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1365. danh sach khach hang pgbank.xlsx


+ Tên file: danh sach khach hang pgbank.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1366. DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA.xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1367. Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 11720 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 11720 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1368. Danh sách 19.303 doanh nghiệp tại TpHCM,Hà Nội,Bình Dương,Bà Rịa-Vũng tàu.....xls


+ Tên file: Danh sách 19.303 doanh nghiệp tại TpHCM,Hà Nội,Bình Dương,Bà Rịa-Vũng tàu.....xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1369. DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MARITIME.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG MARITIME.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1370. DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 2000 KH GỬI TIẾT KIỆM CỦA NGÂN HÀNG SACCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1371. DANH SÁCH 2230 KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ TẠI KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP PHÚ MỸ HƯNG TPHCM.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 2230 KHÁCH HÀNG MUA CĂN HỘ TẠI KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP PHÚ MỸ HƯNG TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1372. DANH SÁCH 3000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIBBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3000 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIBBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1373. DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM VIỆT.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG NAM VIỆT.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1374. DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1375. DANH SÁCH 3300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3300 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1376. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1377. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1378. DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1379. DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1380. Danh sách 6000 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 6000 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1381. DANH SÁCH MEMBER CLUB WKT ĐỒNG NAI.docx


+ Tên file: DANH SÁCH MEMBER CLUB WKT ĐỒNG NAI.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1382. danh-sach-giam-sat-hoat-dong-ngoai-khoa.xlsx


+ Tên file: danh-sach-giam-sat-hoat-dong-ngoai-khoa.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1383. DATA - 1414 KH B.xlsx


+ Tên file: DATA - 1414 KH B.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1384. DATA Anh Quang,.xlsx


+ Tên file: DATA Anh Quang,.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1385. Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx


+ Tên file: Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1386. Data Phungaaa.xlsx


+ Tên file: Data Phungaaa.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1387. DP99 VN0011191 20131001.xls


+ Tên file: DP99 VN0011191 20131001.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1388. DS 1700 KH TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG BẢO VIỆT.xls


+ Tên file: DS 1700 KH TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG BẢO VIỆT.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1389. DS 20 KH mua du an Bình Chuẩn 2.xls


+ Tên file: DS 20 KH mua du an Bình Chuẩn 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1390. DS 2000 TIET KIEM HD BANK.xls


+ Tên file: DS 2000 TIET KIEM HD BANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1391. DS 2500 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BẮC Á.xls


+ Tên file: DS 2500 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BẮC Á.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1392. DS 2500 KH TIET KIEM VIETBANK TP.HCM.xls


+ Tên file: DS 2500 KH TIET KIEM VIETBANK TP.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1393. DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls


+ Tên file: DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1394. DS 3000 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BIDV.xls


+ Tên file: DS 3000 KH TIET KIEM TAI NGAN HANG BIDV.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1395. DS 4100 KH SACOMBANK.xls


+ Tên file: DS 4100 KH SACOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1396. DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls


+ Tên file: DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/02/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1397. DS 90 KH Long Dinh.xls


+ Tên file: DS 90 KH Long Dinh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1398. DSKH 170 Đê La Thành.xls


+ Tên file: DSKH 170 Đê La Thành.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1399. DSKH BDS TONG HOP.xlsx


+ Tên file: DSKH BDS TONG HOP.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1400. DSKH CH BDS TONG HOP 1900.xls


+ Tên file: DSKH CH BDS TONG HOP 1900.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1401. DSKH CH RICHARD ELLIS (CBRE ) 16.700.xls


+ Tên file: DSKH CH RICHARD ELLIS (CBRE ) 16.700.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/07/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1402. DSKH CH SAIGON PEARL 1200.xls


+ Tên file: DSKH CH SAIGON PEARL 1200.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/07/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1403. dskh miền nam 9.12.2014.xls


+ Tên file: dskh miền nam 9.12.2014.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1404. DSKH NGAN HANG MARITIMEBANK.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG MARITIMEBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1405. DSKH ACB - Tu.xlsx


+ Tên file: DSKH ACB - Tu.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1406. DSNS SHB cu sang HBB giu chuc danh quan ly tai SGD.CN HBB 9.7.2012.xls


+ Tên file: DSNS SHB cu sang HBB giu chuc danh quan ly tai SGD.CN HBB 9.7.2012.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1407. email VIP finally Valid.txt


+ Tên file: email VIP finally Valid.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1408. HBB-.xls


+ Tên file: HBB-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1409. HDBank-.xls


+ Tên file: HDBank-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1410. KH bo sung to 01(1).xls


+ Tên file: KH bo sung to 01(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1411. KH MIPEC HA NOI.xls


+ Tên file: KH MIPEC HA NOI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1412. LienvietBank--.xls


+ Tên file: LienvietBank--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1413. list of CEOs in Viet Nam.xls


+ Tên file: list of CEOs in Viet Nam.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1414. mail matimebank1.txt


+ Tên file: mail matimebank1.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1415. MaritimeBank-.xls


+ Tên file: MaritimeBank-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1416. Ngan hang 3.docx


+ Tên file: Ngan hang 3.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/07/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1417. Noi bo AABank-.xls


+ Tên file: Noi bo AABank-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1418. OCB ĐNai--.xls


+ Tên file: OCB ĐNai--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1419. Oceanbank--.xls


+ Tên file: Oceanbank--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1420. PG Bank--.xls


+ Tên file: PG Bank--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1421. sacom thanh tri--.doc


+ Tên file: sacom thanh tri--.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1422. Sacombank - An Giang-.xls


+ Tên file: Sacombank - An Giang-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1423. Sacombank ĐNB--.xls


+ Tên file: Sacombank ĐNB--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1424. Sacombank-.xls


+ Tên file: Sacombank-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1425. Sacombank.pdf


+ Tên file: Sacombank.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1426. SCB (1)--.xls


+ Tên file: SCB (1)--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1427. SeABank--.xls


+ Tên file: SeABank--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1428. SHBank Danh bạ toàn chi nhánh HN-2012.xls


+ Tên file: SHBank Danh bạ toàn chi nhánh HN-2012.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1429. SỐ 400 -DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM - 190 trang.xls


+ Tên file: SỐ 400 -DS 5502 KH GUI TIEN NH NAM A HCM - 190 trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/05/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1430. SỐ 402. DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK HCM.xls


+ Tên file: SỐ 402. DANH SÁCH 4200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG MBBANK HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1431. SỐ 403. DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls


+ Tên file: SỐ 403. DANH SÁCH 3900 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETTINBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1432. SỐ 404. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls


+ Tên file: SỐ 404. DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VPBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1433. SỐ 405DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls


+ Tên file: SỐ 405DANH SÁCH 3500 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG VIETCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1434. SỐ 406. DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls


+ Tên file: SỐ 406. DANH SÁCH 3200 KH GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TECHCOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1435. SỐ 408. DS 3400 KH GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls


+ Tên file: SỐ 408. DS 3400 KH GỬI TIẾT KIỆM NGÂN HÀNG EXIMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1436. SỐ 409 TPHCM DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls


+ Tên file: SỐ 409 TPHCM DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1437. SỐ 414 DS XNK CANG SAI GON.xls


+ Tên file: SỐ 414 DS XNK CANG SAI GON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/01/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1438. SỐ 417 TPHCM DS 1190 CA NHAN VAY DU DK VAY VON NH.xls


+ Tên file: SỐ 417 TPHCM DS 1190 CA NHAN VAY DU DK VAY VON NH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1439. Techcombank-HN-.xls


+ Tên file: Techcombank-HN-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1440. TPHCM DS 1190 CA NHAN VAY DU DK VAY VON NH.xls


+ Tên file: TPHCM DS 1190 CA NHAN VAY DU DK VAY VON NH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1441. TPHCM DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls


+ Tên file: TPHCM DS 1211 DOANH NGHIEP VAY VON NH 2013-99trang.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/10/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1442. TrustBank Total--.xls


+ Tên file: TrustBank Total--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1443. TrustBank--.xls


+ Tên file: TrustBank--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1444. VIB - KV.HCM-.xls


+ Tên file: VIB - KV.HCM-.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1445. VIB--.xls


+ Tên file: VIB--.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1446. Viet Bank - Cần Thơ.xls


+ Tên file: Viet Bank - Cần Thơ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1447. VPB Long An.xls


+ Tên file: VPB Long An.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1448. VPB.xls


+ Tên file: VPB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2013
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2013 - 161 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1449. 1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls


+ Tên file: 1. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1450. 1.067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls


+ Tên file: 1.067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1451. 10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 10. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/02/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1452. 11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 11. Danh sách 21.300 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1453. 12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls


+ Tên file: 12. Danh sách 19.500 Khách hàng tại Tp. Hồ Chí Minh Đóng tiền Bảo hiểm Nhân Thọ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/02/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1454. 1350 KH NEW WORLD.xlsx


+ Tên file: 1350 KH NEW WORLD.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1455. 14. Danh sách 8.000 Khách hàng thường xuyên mua sắm tại PARKSON Tp. Hồ Chí Minh.xlsx


+ Tên file: 14. Danh sách 8.000 Khách hàng thường xuyên mua sắm tại PARKSON Tp. Hồ Chí Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1456. 1578-List Group 21 Bao Minh - CMG.xls


+ Tên file: 1578-List Group 21 Bao Minh - CMG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1457. 16. Danh sách 578 Khách hàng mua Bất Động Sản Đất Xanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 16. Danh sách 578 Khách hàng mua Bất Động Sản Đất Xanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1458. 16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls


+ Tên file: 16. Danh sách 9.200 Công ty có vốn Đầu tư Nước ngoài tại Việt Nam.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1459. 16.700 KH Vip mua cty RICHARD ELLIS (CBRE ) MỸ.xls


+ Tên file: 16.700 KH Vip mua cty RICHARD ELLIS (CBRE ) MỸ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/12/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1460. 17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 17. Danh sách 10.000 Hộ Kinh doanh Cá thể tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1461. 17000 vittel Q2.xlsx


+ Tên file: 17000 vittel Q2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1462. 1768-DS Tong hop kh san vang VGB.xls


+ Tên file: 1768-DS Tong hop kh san vang VGB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1463. 18. Danh sách 43.500 Nhân viên Văn phòng Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 18. Danh sách 43.500 Nhân viên Văn phòng Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1464. 200 kh thu nhap tren 1000.xlsx


+ Tên file: 200 kh thu nhap tren 1000.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1465. 2000 ke toan truong tai tphcm.xls


+ Tên file: 2000 ke toan truong tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1466. 21. Danh sách 1.200 Khách hàng Mua căn hộ SAIGON PEARL Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 21. Danh sách 1.200 Khách hàng Mua căn hộ SAIGON PEARL Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/01/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1467. 22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 22. Danh sách 1.700 Khách hàng mua Căn Hộ Quận 2 tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1468. 2300 CTY MAY MAC TAI VIET NAM.xls


+ Tên file: 2300 CTY MAY MAC TAI VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1469. 24. Danh sách 12.400 Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 24. Danh sách 12.400 Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1470. 25. Danh sách 10.000 Nhân Viên Kinh Doanh chọn lọc từ Name Card tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 25. Danh sách 10.000 Nhân Viên Kinh Doanh chọn lọc từ Name Card tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1471. 26. Danh sách 1.100 Công ty chuyên kinh doanh Xuất Nhập khẩu tại Tp. HCM có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám đốc.xls


+ Tên file: 26. Danh sách 1.100 Công ty chuyên kinh doanh Xuất Nhập khẩu tại Tp. HCM có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám đốc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1472. 27. Danh sách 4.600 Nhân viên Kinh doanh Ngân hàng Á Châu (ACB) tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 27. Danh sách 4.600 Nhân viên Kinh doanh Ngân hàng Á Châu (ACB) tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1473. 28. Danh sách 5.600 Giám đốc, Trưởng phòng, Quản lý và 6.100 Nhân viên Kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 28. Danh sách 5.600 Giám đốc, Trưởng phòng, Quản lý và 6.100 Nhân viên Kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1474. 29. Danh sách 5.000 Khách hàng Đầu tư Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 29. Danh sách 5.000 Khách hàng Đầu tư Chứng khoán tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1475. 30.000 KHACH HANG DU LICH SAIGONTOURIST.xls


+ Tên file: 30.000 KHACH HANG DU LICH SAIGONTOURIST.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/12/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1476. 30.000 KHACH HANG DU LICH VIETRAVEL.xls


+ Tên file: 30.000 KHACH HANG DU LICH VIETRAVEL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/12/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1477. 3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls


+ Tên file: 3033 CONG TY TRONG KCN TOAN QUOC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1478. 31. Danh sách 5.600 Quản Lý Cấp Cao tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 31. Danh sách 5.600 Quản Lý Cấp Cao tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1479. 32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 32. Danh sách 1.000 CEO tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/06/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1480. 33. Danh sách 2.000 Thành viên Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 33. Danh sách 2.000 Thành viên Câu Lạc Bộ Doanh Nhân Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1481. 35. Danh sách 7.700 Khách hàng thu nhập cao trên 10 Triệu 1 Tháng tại các Tỉnh.xls


+ Tên file: 35. Danh sách 7.700 Khách hàng thu nhập cao trên 10 Triệu 1 Tháng tại các Tỉnh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/01/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1482. 36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh.xls


+ Tên file: 36. Danh sách 6.600 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại các Tỉnh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/02/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1483. 37. Danh sách 2.100 Khách hàng VIP ngành Thời Trang tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 37. Danh sách 2.100 Khách hàng VIP ngành Thời Trang tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/02/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1484. 38. Danh sách 4.500 Khách hàng Cao Cấp Thể Dục Thẩm Mỹ CALI WOW tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 38. Danh sách 4.500 Khách hàng Cao Cấp Thể Dục Thẩm Mỹ CALI WOW tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1485. 39. Danh sách 2.000 Khách hàng Sử dụng Thẻ Visa Ngân Hàng Á Châu (ACB) tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 39. Danh sách 2.000 Khách hàng Sử dụng Thẻ Visa Ngân Hàng Á Châu (ACB) tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/02/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1486. 390 khách sạn caravell.xls


+ Tên file: 390 khách sạn caravell.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/12/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1487. 4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 4. Danh sách 35.500 Khách hàng Gửi Tiết kiệm Ngân hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1488. 40. Danh sách 2.500 Phụ Huynh Học Sinh THPT tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 40. Danh sách 2.500 Phụ Huynh Học Sinh THPT tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1489. 41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 41. Danh sách 4.800 Phụ Huynh có Học Sinh đi Du Học Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/02/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1490. 42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 42. Danh sách 5.500 Sinh viên Trường Đại Học tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1491. 43. Danh sách 1.300 Nhân Viên Tập Đoàn Unilever tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 43. Danh sách 1.300 Nhân Viên Tập Đoàn Unilever tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1492. 44. Danh sách 1.400 Hội viên Bệnh Viện Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx


+ Tên file: 44. Danh sách 1.400 Hội viên Bệnh Viện Quốc Tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1493. 44. Danh sách 6000 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 44. Danh sách 6000 Khách hàng VIP Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1494. 45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước.xls


+ Tên file: 45. Danh sách 24.000 Khách hàng nhận tiền Kiều Hối trên cả nước.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1495. 46. Danh sách 2.300 khách hàng Mua Yến Sào tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx


+ Tên file: 46. Danh sách 2.300 khách hàng Mua Yến Sào tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1496. 4700 danh sach quanlycapcao hochiminh.xls


+ Tên file: 4700 danh sach quanlycapcao hochiminh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1497. 48.000MaritimeBank Full.xls


+ Tên file: 48.000MaritimeBank Full.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/12/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1498. 5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 5. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/01/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1499. 5. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 5. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1500. 5800 nhan vien thu nhap cao tai tphcm.xls


+ Tên file: 5800 nhan vien thu nhap cao tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!