About Me

Danh sách các file data số điện thoại bds update 2021 chia sẻ từ 1501-2000

Danh sách các file data khách hàng tiềm năng chia sẻ từ 1501-2000

Bạn có thể xem bài viết tổng tại đây: TẢI DATA SỐ ĐIỆN THOẠI 2021

Danh sách data số điện thoại khách hàng từ 1501-2000


1501. 6. Danh sách 32.300 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 6. Danh sách 32.300 Khách hàng Sở Hữu Xe Hơi tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1502. 6. Danh sách 4199 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 6. Danh sách 4199 Khách hàng Sacombank tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1503. 600 giang vien bac si tphcm.xlsx


+ Tên file: 600 giang vien bac si tphcm.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1504. 7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty.xls


+ Tên file: 7. Danh sách 10.700 Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh có đầy đủ Tên và số Di Động của Giám Đốc Công ty.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1505. 7000 KH XE FORD HN.xls


+ Tên file: 7000 KH XE FORD HN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1506. 706 DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls


+ Tên file: 706 DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1507. 707 DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls


+ Tên file: 707 DS 2686 QUAN LY KD LOI NHUAN 500TR HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1508. 722 DS 5177 TK NGAN HANG CO DU THUONG TAI QUAN 1.xls


+ Tên file: 722 DS 5177 TK NGAN HANG CO DU THUONG TAI QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1509. 743 DS 2129 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN GO VAP.xls


+ Tên file: 743 DS 2129 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN GO VAP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1510. 746 DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls


+ Tên file: 746 DS 2789 DI DONG TIET KIEM NGAN HANG QUAN BINH TAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1511. 752 DS HO SO SINH NAM 1974-1977 THANH VIEN VIP VIETNAMWORK HCM.xls


+ Tên file: 752 DS HO SO SINH NAM 1974-1977 THANH VIEN VIP VIETNAMWORK HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1512. 756 DS HS GOC 40 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls


+ Tên file: 756 DS HS GOC 40 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1513. 757 DS HS GOC 33 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls


+ Tên file: 757 DS HS GOC 33 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1514. 758 DS HS GOC 28 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls


+ Tên file: 758 DS HS GOC 28 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1515. 759 DS HS GOC 22 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls


+ Tên file: 759 DS HS GOC 22 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1516. 760 DS HS GOC 17 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls


+ Tên file: 760 DS HS GOC 17 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1517. 761 DS HS GOC 12 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls


+ Tên file: 761 DS HS GOC 12 TRIEU VIP VIETNAMCARREER JOB HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1518. 8. Danh sách 50.000 Thành Viên Vàng Mobifone tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 8. Danh sách 50.000 Thành Viên Vàng Mobifone tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1519. 80k mb sgT+ mln tu 24-12.sms


+ Tên file: 80k mb sgT+ mln tu 24-12.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/12/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1520. 9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: 9. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1521. ACB-.xlsx


+ Tên file: ACB-.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1522. CC My Kim - My Long.xls


+ Tên file: CC My Kim - My Long.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1523. CHUNG CU MINH THANH Q7.xls


+ Tên file: CHUNG CU MINH THANH Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1524. danh sach 300 giam doc.docx


+ Tên file: danh sach 300 giam doc.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1525. danh sach bac si.xlsx


+ Tên file: danh sach bac si.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/08/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1526. DANH SACH CBCNV MARITIMEBANK 1-1-2010 500.doc


+ Tên file: DANH SACH CBCNV MARITIMEBANK 1-1-2010 500.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1527. DANH SACH CBCNV NGAN HANG ACB TPHCM 228.xlsx


+ Tên file: DANH SACH CBCNV NGAN HANG ACB TPHCM 228.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1528. DANH SACH CBCNV VINASHIN.doc


+ Tên file: DANH SACH CBCNV VINASHIN.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1529. Danh sach KH - CK Thang Long 1.xls


+ Tên file: Danh sach KH - CK Thang Long 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1530. DANH SACH KHACH DA TIEP SUNRISE CITY.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH DA TIEP SUNRISE CITY.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/07/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1531. DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA (2).xls


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG VIETNAM AIRLINE-GOI THUONG GIA (2).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1532. DANH SACH TIEM VANG.doc


+ Tên file: DANH SACH TIEM VANG.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1533. Danh sách khách hàng TP HCM - 1.067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 1.067 CTY XUAT NHAP KHAU TQ.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1534. Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 2. Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/05/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1535. Danh sách khách hàng TP HCM - Danh sách 13.600 Giám đốc các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - Danh sách 13.600 Giám đốc các Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1536. DANH SÁCH 1000 DOANH NHÂN THAM GIA GiẢI TENNIS DOANH NHÂN SÀI GÒN.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 1000 DOANH NHÂN THAM GIA GiẢI TENNIS DOANH NHÂN SÀI GÒN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1537. DANH SÁCH 1000 KHÁCH HÀNG VIP CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THẨM MỸ BEYOU CENTER.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 1000 KHÁCH HÀNG VIP CỦA CÂU LẠC BỘ THỂ DỤC THẨM MỸ BEYOU CENTER.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1538. DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG JET STAR.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG CỦA HÃNG HÀNG KHÔNG JET STAR.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1539. DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG VIP CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ ITC .xls


+ Tên file: DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG VIP CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI QuỐC TẾ ITC .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1540. DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ICON 68.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 1500 KHÁCH HÀNG CỦA TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ICON 68.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1541. DANH SÁCH 1500 NGƯỜI ĐI HỌC NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TẠI NƯỚC NGOÀI.XLS


+ Tên file: DANH SÁCH 1500 NGƯỜI ĐI HỌC NÂNG CAO NGHIỆP VỤ TẠI NƯỚC NGOÀI.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1542. DANH SÁCH 1800 KHÁCH HÀNG VIP CỦA HANG HANG KHONG VietJet.xls


+ Tên file: DANH SÁCH 1800 KHÁCH HÀNG VIP CỦA HANG HANG KHONG VietJet.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1543. Danh sách 44123 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls


+ Tên file: Danh sách 44123 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/04/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1544. Danh sách 6.700 giám đốc tại Tp. Hà Nội có đầy đủ điện thoại di động.xls


+ Tên file: Danh sách 6.700 giám đốc tại Tp. Hà Nội có đầy đủ điện thoại di động.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1545. Danh sách 700 khách hàng sàn vàng tại thành phố Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 700 khách hàng sàn vàng tại thành phố Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1546. Data TOYOTA 3.xls


+ Tên file: Data TOYOTA 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1547. data tron bo 1.xlsx


+ Tên file: data tron bo 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1548. DS 100 VILLA SG PEARL..xls


+ Tên file: DS 100 VILLA SG PEARL..xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1549. DS 1000 cty co von dieu le tren 10 ty.xls


+ Tên file: DS 1000 cty co von dieu le tren 10 ty.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1550. DS 1100 KHÁCH HÀNG VIP CỦA BỆNH ViỆN QuỐC TẾ 5 SAO THÀNH ĐÔ.XLS


+ Tên file: DS 1100 KHÁCH HÀNG VIP CỦA BỆNH ViỆN QuỐC TẾ 5 SAO THÀNH ĐÔ.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1551. DS 30 sản phẩm central garden, quận 1.xls


+ Tên file: DS 30 sản phẩm central garden, quận 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1552. DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG.docx


+ Tên file: DS KHACH MUA SAM VINCOM TRUNG THUONG.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1553. DS1(1)hoi vien Bat Dong San.xls


+ Tên file: DS1(1)hoi vien Bat Dong San.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1554. ds1.xlsx


+ Tên file: ds1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1555. DSKH NGAN HANG ACB DUOC TANG LICH 9.000.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG ACB DUOC TANG LICH 9.000.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1556. DSKH NGAN HANG DONG A DINH TIEN HOANG 1300.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A DINH TIEN HOANG 1300.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1557. DSKH NGAN HANG DONG A GO VAP 3.100.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A GO VAP 3.100.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1558. DSKH NGAN HANG DONG A GUI TIEN 1360.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A GUI TIEN 1360.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1559. DSKH NGAN HANG DONG A GUI TIEN 5500.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A GUI TIEN 5500.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1560. DSKH NGAN HANG DONG A LE VAN SY 725.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A LE VAN SY 725.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1561. DSKH NGAN HANG DONG A QUAN 4 500.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A QUAN 4 500.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1562. DSKH NGAN HANG DONG A QUAN 9 736.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A QUAN 9 736.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1563. DSKH NGAN HANG DONG A QUAN GO VAP 1150.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A QUAN GO VAP 1150.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1564. DSKH NGAN HANG DONG A QUAN PHU NHUAN 1100.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A QUAN PHU NHUAN 1100.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1565. DSKH NGAN HANG DONG A QUAN TAN BINH 816.xlsx


+ Tên file: DSKH NGAN HANG DONG A QUAN TAN BINH 816.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1566. DSKH VANG1.csv


+ Tên file: DSKH VANG1.csv
+ Định dạng: .csv
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1567. FILE 118 18,000 CTY XNK TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH.xls


+ Tên file: FILE 118 18,000 CTY XNK TAI HOA KY - CHAU MY LA TINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1568. FILE 119 20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA.xls


+ Tên file: FILE 119 20,000 CTY XNK TAI EU VA NGA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1569. FILE 120 50,000 CTY XNK TAI CHAU A - CHAU PHI - AUSTRALIA- NEWZEALAND.xls


+ Tên file: FILE 120 50,000 CTY XNK TAI CHAU A - CHAU PHI - AUSTRALIA- NEWZEALAND.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A

1571. KHACH BEN NGHANH DU LICH .docx


+ Tên file: KHACH BEN NGHANH DU LICH .docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1572. khach hang dien may.xls


+ Tên file: khach hang dien may.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1573. khach hang gui tk Acb.xls


+ Tên file: khach hang gui tk Acb.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1574. MERCEDES-2000.xls


+ Tên file: MERCEDES-2000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1575. Mipec - details sold units(1).xls


+ Tên file: Mipec - details sold units(1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1576. My Thai moi day du.xlsx


+ Tên file: My Thai moi day du.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/06/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1577. NDT Vang tai SG.xls


+ Tên file: NDT Vang tai SG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1578. R 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM.xls


+ Tên file: R 1.000 KHACH HANG THAN THUOC COOPMART HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1579. R 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA.xls


+ Tên file: R 1.100 KHACH HANG THAN THIET DIAMOND PLAZA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1580. R 1.400 THANH VIEN BV FV HCM.xls


+ Tên file: R 1.400 THANH VIEN BV FV HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1581. R 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH.xls


+ Tên file: R 1.578 KH MUA BAO HIEM BAO MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1582. R 1.637 CHU NH-KS HCM.xls


+ Tên file: R 1.637 CHU NH-KS HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1583. R 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls


+ Tên file: R 10.000 THONG TIN CHON LOC TU NAME CARD.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1584. R 10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls


+ Tên file: R 10000 KHÁCH HÀNG PARKSON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1585. R 1020 KHACH HANG BMW.xls


+ Tên file: R 1020 KHACH HANG BMW.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1586. R 110 THANH VIEN CLB GOFL VIETNAM.xls


+ Tên file: R 110 THANH VIEN CLB GOFL VIETNAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1587. R 115 DS 2000 TIET KIEM HSBC.xls


+ Tên file: R 115 DS 2000 TIET KIEM HSBC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1588. R 11 DS 1100 GIAM DOC DA NANG.xls


+ Tên file: R 11 DS 1100 GIAM DOC DA NANG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1589. R 132 DS 8.000 VANG MOBI TPHCM.xls


+ Tên file: R 132 DS 8.000 VANG MOBI TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1590. R 135 DS 3.400 TV VANG VIETTEL TPHCM.xls


+ Tên file: R 135 DS 3.400 TV VANG VIETTEL TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1591. R 13 DS 1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls


+ Tên file: R 13 DS 1500 GIAM DOC BINH DUONG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1592. R 148 DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls


+ Tên file: R 148 DS 950 DAT NEN HIM LAM KENH TE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1593. R 150 DS 22000 THU NHAP 1000USD TPHCM.xls


+ Tên file: R 150 DS 22000 THU NHAP 1000USD TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1594. R 151 DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls


+ Tên file: R 151 DS 1000 KH TIET KIEM VIP NGAN HANG AAA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1595. R 16 DS 7000 QUAN LY CAP CAO TPHCM.xls


+ Tên file: R 16 DS 7000 QUAN LY CAP CAO TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1596. R 17. Danh sách 577 Phụ huynh Học sinh Trường Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: R 17. Danh sách 577 Phụ huynh Học sinh Trường Quốc tế tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1597. R 24.000 KHACH HANG VIP-PARKSON - HCM.xls


+ Tên file: R 24.000 KHACH HANG VIP-PARKSON - HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1598. R 250 KH THAO DIEN Q2.xlsx


+ Tên file: R 250 KH THAO DIEN Q2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1599. R 270 CTY DAU KHI TAI VIET NAM.xls


+ Tên file: R 270 CTY DAU KHI TAI VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1600. R 32.595 NV VAN PHONG LUONG TREN 5TR.xls


+ Tên file: R 32.595 NV VAN PHONG LUONG TREN 5TR.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1601. R 5.300 KH Ngan Hang Dong A.xls


+ Tên file: R 5.300 KH Ngan Hang Dong A.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1602. R 5.502 Danh sách Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx


+ Tên file: R 5.502 Danh sách Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1603. R 5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM.xls


+ Tên file: R 5.900 MEMBER CAC CAU LAC BO THAM MY HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1604. R 50000-Thuê bao trả sau mobifone.xls


+ Tên file: R 50000-Thuê bao trả sau mobifone.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1605. R 54 DS 1300 KH SO HUU CAN HO HIM LAM QUAN 2.xls


+ Tên file: R 54 DS 1300 KH SO HUU CAN HO HIM LAM QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1606. R 55 DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls


+ Tên file: R 55 DS 600 KH AN PHU AN KHANH QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1607. R 600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL.xls


+ Tên file: R 600 KH MUA CAN HO THE MANOR OFFICETEL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1608. R 62 DS 1200 KHACH HANG CAN HO CAO CAP SAI GON PEARL.xls


+ Tên file: R 62 DS 1200 KHACH HANG CAN HO CAO CAP SAI GON PEARL.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1609. R 64 DS KH CHUNG KHOAN HSC.xls


+ Tên file: R 64 DS KH CHUNG KHOAN HSC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1610. R 680 LUAT SU.xls


+ Tên file: R 680 LUAT SU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1611. R 71 DS 1400 HOI VIEN BENH VIEN QUOC TE 2011-TPHCM.xls


+ Tên file: R 71 DS 1400 HOI VIEN BENH VIEN QUOC TE 2011-TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1612. R 73 DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM.xls


+ Tên file: R 73 DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1613. R Danh sách 3.000 sở hữu xe ô tô (ôtô) tại Tp.HCM.xls


+ Tên file: R Danh sách 3.000 sở hữu xe ô tô (ôtô) tại Tp.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1614. R Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls


+ Tên file: R Danh sách 9.300 doanh nghiệp mới thành lập tại TpHCM trong 10 tháng đầu năm 2010.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1615. R DS 4100 KH SACOMBANK.xls


+ Tên file: R DS 4100 KH SACOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1616. R DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls


+ Tên file: R DS 500 KH BDS DAT XANH HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1617. R DS kh THAN THIET DIAMONDS PLAZA.xls


+ Tên file: R DS kh THAN THIET DIAMONDS PLAZA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1618. R khach hang acb.xlsx


+ Tên file: R khach hang acb.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1619. R TIET KIEM HSBC.xls


+ Tên file: R TIET KIEM HSBC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1620. R-1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls


+ Tên file: R-1.050 KHACH HANG TVSI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1621. R-2200-DS Phu My Hung.xls


+ Tên file: R-2200-DS Phu My Hung.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1622. R-5.000 KH GUI TIET KIEM ACB.xls


+ Tên file: R-5.000 KH GUI TIET KIEM ACB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1623. R-5.000 TV VANG VINA TPHCM.xls


+ Tên file: R-5.000 TV VANG VINA TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1624. R-KHACH NGHANH DAU KHI VUNG TAU.xlsx


+ Tên file: R-KHACH NGHANH DAU KHI VUNG TAU.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1625. SỐ DI ĐỘNG.xlsx


+ Tên file: SỐ DI ĐỘNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/10/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1626. TIET KIEM HSBC.xls


+ Tên file: TIET KIEM HSBC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/03/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1627. TOYOTA 3.xls


+ Tên file: TOYOTA 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1628. TOYOTA--2600.xls


+ Tên file: TOYOTA--2600.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1629. TỔNG HỢP 260 CLB DN VIET NAM.xls


+ Tên file: TỔNG HỢP 260 CLB DN VIET NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/11/2014
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2014 - 181 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1630. 100k-23-08.csv


+ Tên file: 100k-23-08.csv
+ Định dạng: .csv
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1631. 115 DAT NEN PHU XUAN-VAN PHAT HUNG.xls


+ Tên file: 115 DAT NEN PHU XUAN-VAN PHAT HUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1632. 123 PX-PM VAN PHAT HUNG ( ĐẤT NỀN).xls


+ Tên file: 123 PX-PM VAN PHAT HUNG ( ĐẤT NỀN).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1633. 2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM.xls


+ Tên file: 2.800 DOANH NGHIEP 100% VON NUOC NGOAI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1634. 20.000 THU DUC.xls


+ Tên file: 20.000 THU DUC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1635. 200 KH CO THU NHAP TREN 1000USD.xlsx


+ Tên file: 200 KH CO THU NHAP TREN 1000USD.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1636. 230 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 9.xls


+ Tên file: 230 DS TIET KIEM VPBANK QUAN 9.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1637. 25.500 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 8 triệu 1 tháng tại Hà Nội - dnag gui.txt


+ Tên file: 25.500 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 8 triệu 1 tháng tại Hà Nội - dnag gui.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1638. 28.300 Khách hàng Thu nhập cao trên 20 triệu 1 tháng tại Hà Nội.txt


+ Tên file: 28.300 Khách hàng Thu nhập cao trên 20 triệu 1 tháng tại Hà Nội.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1639. 500 COTEC PHU XUAN.xls


+ Tên file: 500 COTEC PHU XUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1640. 681 DS 7230 KH VIP TAI TPHCM HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls


+ Tên file: 681 DS 7230 KH VIP TAI TPHCM HOC NGHIEP VU CAO CAP TAI APPOLLO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1641. checks zalo.xls


+ Tên file: checks zalo.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1642. CIPUTRA TAY HO (1).XLS


+ Tên file: CIPUTRA TAY HO (1).XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1643. CITY GARDEN - XI.pdf


+ Tên file: CITY GARDEN - XI.pdf
+ Định dạng: .pdf
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/05/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1644. City garden clients information.xlsx


+ Tên file: City garden clients information.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/06/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1645. Copy of 1637 nha hang khach san tp hcm.xls


+ Tên file: Copy of 1637 nha hang khach san tp hcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1646. Copy of Xl0000181.xls


+ Tên file: Copy of Xl0000181.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1647. DANH BẠ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN ĐH SƯ PHẠM TP.HCM.doc


+ Tên file: DANH BẠ CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN ĐH SƯ PHẠM TP.HCM.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1648. DANH MUC SDT kh.xls


+ Tên file: DANH MUC SDT kh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1649. DANH SACH 50.000 KHACH HANG PHAT SINH BDS CO THU NHAP CAO 1.xls


+ Tên file: DANH SACH 50.000 KHACH HANG PHAT SINH BDS CO THU NHAP CAO 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1650. DANH SACH 50.000 KHACH HANG PHAT SINH BDS CO THU NHAP CAO 2.xls


+ Tên file: DANH SACH 50.000 KHACH HANG PHAT SINH BDS CO THU NHAP CAO 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1651. Danh sach ban giao can ho bmc.xls


+ Tên file: Danh sach ban giao can ho bmc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/05/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1652. Danh sach hapulico.xls


+ Tên file: Danh sach hapulico.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1653. DANH SACH KH IMPERIA.xls


+ Tên file: DANH SACH KH IMPERIA.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1654. Danh sach khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls


+ Tên file: Danh sach khach hang Cotec Phu Xuan tai tphcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1655. danh sach khach hang giao dich GDB.xls


+ Tên file: danh sach khach hang giao dich GDB.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1656. DANH SACH KHACH HANG VISTA.xlsx


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG VISTA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1657. Danh sach khach hangchuan crm.xls


+ Tên file: Danh sach khach hangchuan crm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1658. danh sach khach Nutifood.xls


+ Tên file: danh sach khach Nutifood.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1659. DANH SACH NHAN NHA GIAI VIET 01.2014.xlsx


+ Tên file: DANH SACH NHAN NHA GIAI VIET 01.2014.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1660. DANH SACH SATRA23-1-15.xlsx


+ Tên file: DANH SACH SATRA23-1-15.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/11/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1661. Danh sách khách hàng TP HCM - 1.doc


+ Tên file: Danh sách khách hàng TP HCM - 1.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1662. Danh sách 11.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 11.000 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1663. Danh sách 12.400 Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 12.400 Khách hàng tiềm năng Bất Động Sản tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1664. Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 22.000 Khách hàng thu nhập cao trên 1000 USD 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1665. Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 30.000 Nhân Viên Kinh Doanh Lương trên 5 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1666. Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 33.600 Khách hàng Thu nhập cao trên 10 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1667. Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: Danh sách 41.400 Khách hàng Thu nhập cao trên 30 triệu 1 tháng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1668. Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls


+ Tên file: Danh sách 50.400 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1669. Danh sách 50445 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls


+ Tên file: Danh sách 50445 Khách hàng Thu nhập cao tại Tp. Hồ Chí Minh trên 20 triệu 1 tháng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1670. Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx


+ Tên file: Danh sách 5502 Khách hàng Đã gửi Tiền Ngân hàng Nam Á tại Tp. Hồ Chí Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1671. danh sách giám đốc toàn quốc mới cn(SL4042 ).xls


+ Tên file: danh sách giám đốc toàn quốc mới cn(SL4042 ).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1672. DATA - 32.300 Khách hàng S.xlsx


+ Tên file: DATA - 32.300 Khách hàng S.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1673. DATA - DANH BA.xlsx


+ Tên file: DATA - DANH BA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/12/2019
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1674. DS 1100 KH VIP CUA BENH VIEN QUOC TE 5 SAO THANH DO.XLS


+ Tên file: DS 1100 KH VIP CUA BENH VIEN QUOC TE 5 SAO THANH DO.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/09/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1675. DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls


+ Tên file: DS 2100 QUAN LY KD LOI NHUAN 800TR HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1676. DS 50.000 VIP BDS HCM.xls


+ Tên file: DS 50.000 VIP BDS HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1677. DS HOLIZON19-1-15.xlsx


+ Tên file: DS HOLIZON19-1-15.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1678. DS KH Happy Valley R15.xls


+ Tên file: DS KH Happy Valley R15.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1679. DS khách hàng Carillon 1.xlsx


+ Tên file: DS khách hàng Carillon 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1680. DSKH - hotline ALD.xlsx


+ Tên file: DSKH - hotline ALD.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/05/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1681. DSKH CH HOANG DIEU BLOCK C D Full 232.xls


+ Tên file: DSKH CH HOANG DIEU BLOCK C D Full 232.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1682. DSKH CH HOANG MINH GIAM.xls


+ Tên file: DSKH CH HOANG MINH GIAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1683. DSKH CH MELINH PLAZA 138.xls


+ Tên file: DSKH CH MELINH PLAZA 138.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1684. DSKH CH RIVER GARDEN THAO DIEN Q2.xls


+ Tên file: DSKH CH RIVER GARDEN THAO DIEN Q2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/01/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1685. DSKH CHUNG KHOAN TAI TP.HCM 4.000.xlsx


+ Tên file: DSKH CHUNG KHOAN TAI TP.HCM 4.000.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/01/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1686. DSKH NGAN HANG HSBC VAY 1 500.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC VAY 1 500.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1687. DSKH NGAN HANG HSBC VAY 2 800.xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG HSBC VAY 2 800.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1688. HCM-400 QUAN LY GIAM DOC.xlsx


+ Tên file: HCM-400 QUAN LY GIAM DOC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1689. HCM-Test-1200 Quan ly cao cap co tai khoan lon.xlsx


+ Tên file: HCM-Test-1200 Quan ly cao cap co tai khoan lon.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1690. HCm-Test-VNA Thuong gia.xlsx


+ Tên file: HCm-Test-VNA Thuong gia.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/05/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1691. KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx


+ Tên file: KH MOI KH Qua cac hiep hoi.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1692. KH TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN THU DUC.xls


+ Tên file: KH TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN THU DUC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1693. Khach hang ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx


+ Tên file: Khach hang ngan hang Dong A tai tphcm(5502 thanh vien).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 21/03/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1694. KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI QUAN 9.xlsx


+ Tên file: KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI QUAN 9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1695. KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI THU DUC.xlsx


+ Tên file: KHACH HANG SU DUNG DI DONG TAI THU DUC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1696. Lay danh sach ten file torng thu muc.xls


+ Tên file: Lay danh sach ten file torng thu muc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/06/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1697. SPAM.txt


+ Tên file: SPAM.txt
+ Định dạng: .txt
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1698. SPAM1.sms


+ Tên file: SPAM1.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1699. SPAM2.sms


+ Tên file: SPAM2.sms
+ Định dạng: .sms
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1700. Times City.xls


+ Tên file: Times City.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1701. vila (cuong).xls


+ Tên file: vila (cuong).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1702. Villa Riviera.xls


+ Tên file: Villa Riviera.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/10/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1703. VincomBaTrieu.xls


+ Tên file: VincomBaTrieu.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1704. VPBank 240KH 22.7.xlsx


+ Tên file: VPBank 240KH 22.7.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 20/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1705. Worksheet in vinhomes c1.xlsx


+ Tên file: Worksheet in vinhomes c1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 11/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1706. Xi Riverview Palace-pass banquyeng10.xlsx


+ Tên file: Xi Riverview Palace-pass banquyeng10.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/05/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1707. XI Resident Information.xlsx


+ Tên file: XI Resident Information.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 28/08/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1708. zzz. Lay danh sach ten file torng thu muc.xls


+ Tên file: zzz. Lay danh sach ten file torng thu muc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 24/06/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file
#N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A

1724. ĐIỆN LỰC FULL.xlsx


+ Tên file: ĐIỆN LỰC FULL.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/12/2015
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2015 - 98 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1725. 1.000 KH ACB VIP.xls


+ Tên file: 1.000 KH ACB VIP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1726. CH-EVERICH LERMINHTON Q.10.xlsx


+ Tên file: CH-EVERICH LERMINHTON Q.10.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1727. City garden - Boulevard-AVENUE.xlsx


+ Tên file: City garden - Boulevard-AVENUE.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1728. DANH SACH AU CO.xls


+ Tên file: DANH SACH AU CO.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1729. Danh sách 1.000 KH ACB VIP.xls


+ Tên file: Danh sách 1.000 KH ACB VIP.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1730. data anh hoàng.xls


+ Tên file: data anh hoàng.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1731. DATA TROPIC GARDEN.xls


+ Tên file: DATA TROPIC GARDEN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1732. Data Vietnam Ariline unlock.xlsx


+ Tên file: Data Vietnam Ariline unlock.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/08/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1733. DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE.csv


+ Tên file: DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE.csv
+ Định dạng: .csv
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/08/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1734. DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE.xls


+ Tên file: DS 1.900 CTY DONG NAI 2010 CO SO VON DIEU LE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1735. Geleximco.xls


+ Tên file: Geleximco.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1736. PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls


+ Tên file: PHAN 1 MOI 60.000 DN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 27/03/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1737. VINHOME 150 18.8 VCB Block C.xlsx


+ Tên file: VINHOME 150 18.8 VCB Block C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1738. VINHOME 241 22.7 VPBank Block L.xlsx


+ Tên file: VINHOME 241 22.7 VPBank Block L.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1739. VINHOME 456 31.7 VPbank Block C.xlsx


+ Tên file: VINHOME 456 31.7 VPbank Block C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1740. VINHOME 91 14.8 VCB Block C.xlsx


+ Tên file: VINHOME 91 14.8 VCB Block C.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1741. Vinhomes Central Park L1-L2.xlsx


+ Tên file: Vinhomes Central Park L1-L2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 13/01/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1742. đồng nai.xls


+ Tên file: đồng nai.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 17/06/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1743. Danh sach thue bao theo xa An Binh 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa An Binh 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1744. Danh sach thue bao theo xa An Hoa 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa An Hoa 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1745. Danh sach thue bao theo xa Binh Da 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Binh Da 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1746. Danh sach thue bao theo xa Buu Hoa 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Buu Hoa 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1747. Danh sach thue bao theo xa Buu Long 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Buu Long 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1748. Danh sach thue bao theo xa Hiep Hoa 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Hiep Hoa 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1749. Danh sach thue bao theo xa Ho Nai 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Ho Nai 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1750. Danh sach thue bao theo xa Hoa An 20160403.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Hoa An 20160403.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1751. Danh sach thue bao theo xa Hoa An 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Hoa An 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1752. Danh sach thue bao theo xa Hoa Binh 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Hoa Binh 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1753. Danh sach thue bao theo xa Long Binh Tan 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Long Binh Tan 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1754. Danh sach thue bao theo xa Long Binh 20160405.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Long Binh 20160405.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1755. Danh sach thue bao theo xa Long Hung 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Long Hung 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1756. Danh sach thue bao theo xa Phuoc Tan 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Phuoc Tan 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1757. Danh sach thue bao theo xa Quang Vinh 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Quang Vinh 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1758. Danh sach thue bao theo xa Quyet Thang 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Quyet Thang 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1759. Danh sach thue bao theo xa Tam Hiep 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Tam Hiep 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1760. Danh sach thue bao theo xa Tam Hoa 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Tam Hoa 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1761. Danh sach thue bao theo xa Tam Phuoc 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Tam Phuoc 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1762. Danh sach thue bao theo xa Thong Nhat 20160406.xls


+ Tên file: Danh sach thue bao theo xa Thong Nhat 20160406.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 07/04/2016
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2016 - 38 files\Dong Nai\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1763. 1236-vin my dinh.xls


+ Tên file: 1236-vin my dinh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/10/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1764. 36 hoang cau.xls


+ Tên file: 36 hoang cau.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1765. Artemis.xlsx


+ Tên file: Artemis.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1766. breriver long biên N03.xlsx


+ Tên file: breriver long biên N03.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1767. COMPLEX, Vạn Phúc, Hà Đông.xlsx


+ Tên file: COMPLEX, Vạn Phúc, Hà Đông.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1768. CT5 mễ trì.xls


+ Tên file: CT5 mễ trì.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1769. CƯ DÂN YÊN HÒA SUNSHINE VŨ PHẠM HÀM (1).xlsx


+ Tên file: CƯ DÂN YÊN HÒA SUNSHINE VŨ PHẠM HÀM (1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 14/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1770. Cư-dân-wesbay.xlsx


+ Tên file: Cư-dân-wesbay.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1771. Danh sach khach hang 360(1) (1).xlsx


+ Tên file: Danh sach khach hang 360(1) (1).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/10/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1772. Dream Home ct36.xls


+ Tên file: Dream Home ct36.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 12/10/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1773. ECO GREEN NGUYỄN XIỂN.xls


+ Tên file: ECO GREEN NGUYỄN XIỂN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/09/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1774. Eco Phúc Lợi.xlsx


+ Tên file: Eco Phúc Lợi.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 19/12/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1775. ECOLIFE LÊ VĂN LƯƠNG.xls


+ Tên file: ECOLIFE LÊ VĂN LƯƠNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/09/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1776. flc-star-418-quang-trung-Hà-Đông.xlsx


+ Tên file: flc-star-418-quang-trung-Hà-Đông.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 18/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1777. FLC36.lnk


+ Tên file: FLC36.lnk
+ Định dạng: .lnk
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 06/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1778. gemek.xlsx


+ Tên file: gemek.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 16/12/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1779. GOLD MARK CITY1.xlsx


+ Tên file: GOLD MARK CITY1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/09/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1780. HN BDS GoldSeason.xlsx


+ Tên file: HN BDS GoldSeason.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 10/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1781. Hà Nội Center poin.xls


+ Tên file: Hà Nội Center poin.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/09/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1782. MULBERRY LAND.xlsx


+ Tên file: MULBERRY LAND.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/09/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1783. VIMECO CT4.xlsx


+ Tên file: VIMECO CT4.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/10/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1784. Vinhome Gardenia.xlsx


+ Tên file: Vinhome Gardenia.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/10/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1785. Xuân Mai Complex.xlsx


+ Tên file: Xuân Mai Complex.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/11/2017
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2017 - 25 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1786. 120-Lĩnh vực truyền thông.xls


+ Tên file: 120-Lĩnh vực truyền thông.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1787. DANH BA CHI NHANH.xls


+ Tên file: DANH BA CHI NHANH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1788. DANH SACH DIEN THOAI TANG TRET.xls


+ Tên file: DANH SACH DIEN THOAI TANG TRET.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1789. DANH SACH dien thoaitieuthuong.xls


+ Tên file: DANH SACH dien thoaitieuthuong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1790. DANH SACH DIENTHOAI-HAM.xls


+ Tên file: DANH SACH DIENTHOAI-HAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1791. DANH SACH HOI VIEN DOANH NGHIEP.doc


+ Tên file: DANH SACH HOI VIEN DOANH NGHIEP.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1792. DANH SACH KHACH HANG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX.doc


+ Tên file: DANH SACH KHACH HANG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1793. DANH SACH SDT lau 2.xls


+ Tên file: DANH SACH SDT lau 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1794. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 1500 CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 1500 CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1795. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 873 CHỦ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DANH SÁCH KHÁCH HÀNG VIP 873 CHỦ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1796. danh-sach-khach-hang-sai-gon-pearl-phan-1.xlsx


+ Tên file: danh-sach-khach-hang-sai-gon-pearl-phan-1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1797. danh-sach-khach-hang-so-huu-xe-mercedes-hcm-phan-1.xlsx


+ Tên file: danh-sach-khach-hang-so-huu-xe-mercedes-hcm-phan-1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1798. Danh-sách-KH-Golden-Palm-20.03.2018.xlsx


+ Tên file: Danh-sách-KH-Golden-Palm-20.03.2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 01/06/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1799. danhsachkhmobile binhthanh.xlsx


+ Tên file: danhsachkhmobile binhthanh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1800. danhsachmobile q01.xlsx


+ Tên file: danhsachmobile q01.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1801. Danhsach khach hang The Manor.xls


+ Tên file: Danhsach khach hang The Manor.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1802. data an binh gốc.xlsx


+ Tên file: data an binh gốc.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 25/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1803. Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx


+ Tên file: Data các Quận 1-3-5-10-BìnhThạnh-ThủĐức-9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 30/08/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1804. Data dự án FLC 265 Cầu Giấy.xlsx


+ Tên file: Data dự án FLC 265 Cầu Giấy.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1805. Data Full Flc Eco House.xlsx


+ Tên file: Data Full Flc Eco House.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1806. Data Full GoldMark City.xlsx


+ Tên file: Data Full GoldMark City.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1807. DATA GIÁM ĐỐC MỚI THÀNH LẬP TPHCM.docx


+ Tên file: DATA GIÁM ĐỐC MỚI THÀNH LẬP TPHCM.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1808. DATA KHACH HANG BAN LANH DAO KHU VUC SACOMBANK.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG BAN LANH DAO KHU VUC SACOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1809. DATA KHACH HANG Danh bạ Ngân hàng HDBANK Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xlsx


+ Tên file: DATA KHACH HANG Danh bạ Ngân hàng HDBANK Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1810. DATA KHACH HANG Danh bạ Ngân hàng Techcombank Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xlsx


+ Tên file: DATA KHACH HANG Danh bạ Ngân hàng Techcombank Tp. Hồ Chí Minh Khoảng 500.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1811. DATA KHACH HANG Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng ACB Khoảng 5.000.xlsx


+ Tên file: DATA KHACH HANG Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng ACB Khoảng 5.000.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1812. DATA KHACH HANG Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Habubank Khoảng 1.000.xlsx


+ Tên file: DATA KHACH HANG Danh bạ toàn hệ thống Ngân hàng Habubank Khoảng 1.000.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1813. DATA KHACH HANG DANH SÁCH MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG SACOMBANK VÀ CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG DANH SÁCH MẠNG LƯỚI HOẠT ĐỘNG SACOMBANK VÀ CÁC CÔNG TY TRỰC THUỘC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1814. DATA KHACH HANG Danh sách những người có chức vụ trong các Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG Danh sách những người có chức vụ trong các Ngân Hàng tại Tp. Hồ Chí Minh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1815. DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL LÃNH ĐẠO KHU VỰC.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL LÃNH ĐẠO KHU VỰC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1816. DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL TỔ TRƯỞNG TỔ HTKD VPKV & TRƯỞNGPHỤ TRÁCH MẢNG HÀNH CHÁNH SGDCN SACOMBANK.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL TỔ TRƯỞNG TỔ HTKD VPKV & TRƯỞNGPHỤ TRÁCH MẢNG HÀNH CHÁNH SGDCN SACOMBANK.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1817. DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL TỔ TRƯỞNG TỔ HTKD VPKV & TRƯỞNGPHỤ TRÁCH MẢNG HÀNH CHÁNH SGDCN.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI, EMAIL TỔ TRƯỞNG TỔ HTKD VPKV & TRƯỞNGPHỤ TRÁCH MẢNG HÀNH CHÁNH SGDCN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1818. DATA KHACH HANG Data KH Dang vay tai Bank 1.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG Data KH Dang vay tai Bank 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1819. DATA KHACH HANG Data KH Dang vay tai Bank 2.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG Data KH Dang vay tai Bank 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1820. DATA KHACH HANG Data KH Standard Chardtered Bank.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG Data KH Standard Chardtered Bank.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1821. DATA KHACH HANG ĐIỆN THOẠI EMAIL LÃNH ĐẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY THÀNH VIÊN.xls


+ Tên file: DATA KHACH HANG ĐIỆN THOẠI EMAIL LÃNH ĐẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY THÀNH VIÊN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1822. DATA KHÁCH HÀNG 8000 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ DI ĐỘNG.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 8000 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ DI ĐỘNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1823. DATA KHÁCH HÀNG 1000 CEO TP HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 1000 CEO TP HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1824. DATA KHÁCH HÀNG 120 KHACH HANG DAU TU.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 120 KHACH HANG DAU TU.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1825. DATA KHÁCH HÀNG 12000 VIP VÀNG MOBIFONE TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 12000 VIP VÀNG MOBIFONE TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1826. DATA KHÁCH HÀNG 126 KH Co so hong.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 126 KH Co so hong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1827. DATA KHÁCH HÀNG 1300 NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN UNILEVER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 1300 NHÂN VIÊN TẬP ĐOÀN UNILEVER TẠI TP. HỒ CHÍ MINH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1828. DATA KHÁCH HÀNG 1400 HỘI VIÊN BỆNH VIỆN QUÓC TẾ TPHCM.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 1400 HỘI VIÊN BỆNH VIỆN QUÓC TẾ TPHCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1829. DATA KHÁCH HÀNG 178 COOP Q9, Q2, Q9.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 178 COOP Q9, Q2, Q9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1830. DATA KHÁCH HÀNG 1800 NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN AGRIBANK HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 1800 NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN AGRIBANK HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1831. DATA KHÁCH HÀNG 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1832. DATA KHÁCH HÀNG 2000 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CÔNG TY TP HCM (1).xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2000 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CÔNG TY TP HCM (1).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1833. DATA KHÁCH HÀNG 2000 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CÔNG TY TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2000 KẾ TOÁN TRƯỞNG CÁC CÔNG TY TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1834. DATA KHÁCH HÀNG 2000 THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2000 THÀNH VIÊN CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1835. DATA KHÁCH HÀNG 2100 KH VIP NGÀNH THỜI TRANG TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2100 KH VIP NGÀNH THỜI TRANG TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1836. DATA KHÁCH HÀNG 2100 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2100 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1837. DATA KHÁCH HÀNG 2300 VIP MUA YẾN SÀO TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2300 VIP MUA YẾN SÀO TẠI TP HỒ CHÍ MINH.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1838. DATA KHÁCH HÀNG 24000 VIP NHẬN TIỀN KIỀU HỐI Ở VIỆT NAM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 24000 VIP NHẬN TIỀN KIỀU HỐI Ở VIỆT NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 15/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1839. DATA KHÁCH HÀNG 250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 250 BIET THU THAO DIEN QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1840. DATA KHÁCH HÀNG 2500 PHỤ HUYNH HỌC SINH THPT TẠI TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 2500 PHỤ HUYNH HỌC SINH THPT TẠI TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1841. DATA KHÁCH HÀNG 4500 VIP CAO CẤP THẺ DỤC THẨM MỸ CALI WOW TPHCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 4500 VIP CAO CẤP THẺ DỤC THẨM MỸ CALI WOW TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1842. DATA KHÁCH HÀNG 5500 VIP BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5500 VIP BẤT ĐỘNG SẢN Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1843. DATA KHÁCH HÀNG 5600 QUẢN LÝ CẤP CAO Ở TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5600 QUẢN LÝ CẤP CAO Ở TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1844. DATA KHÁCH HÀNG 5600 QUẢN LÝ, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC + 6100 NVKD TPHCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5600 QUẢN LÝ, TRƯỞNG PHÒNG, GIÁM ĐỐC + 6100 NVKD TPHCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1845. DATA KHÁCH HÀNG 5600 Vinhomes.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5600 Vinhomes.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1846. DATA KHÁCH HÀNG 56800 THÀNH VIÊN VÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 56800 THÀNH VIÊN VÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1847. DATA KHÁCH HÀNG 5700 DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 5700 DOANH NHÂN HÀNG ĐẦU TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1848. DATA KHÁCH HÀNG 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1849. DATA KHÁCH HÀNG 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁM DỐC.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁM DỐC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1850. DATA KHÁCH HÀNG 6600 KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG XE HƠI TẠI CÁC TỈNH THÀNH VIỆT NAM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 6600 KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG XE HƠI TẠI CÁC TỈNH THÀNH VIỆT NAM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1851. DATA KHÁCH HÀNG 7200 KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE HƠI Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 7200 KHÁCH HÀNG SỞ HỮU XE HƠI Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1852. DATA KHÁCH HÀNG 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1853. DATA KHÁCH HÀNG 7700 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở TP HCM.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 7700 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở TP HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1854. DATA KHÁCH HÀNG 7700 ĐẠI DIỆN KINH DOANH CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 7700 ĐẠI DIỆN KINH DOANH CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1855. DATA KHÁCH HÀNG 8426 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 8426 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1856. DATA KHÁCH HÀNG 8700 VIP LẮP ĐẶT MẠNG FPT TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG 8700 VIP LẮP ĐẶT MẠNG FPT TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1857. DATA KHÁCH HÀNG CHUNG CU MINH THANH Q7.xls


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG CHUNG CU MINH THANH Q7.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1858. DATA KHÁCH HÀNG Data DSKH DẦU KHÍ VÀ SAIGONPEAL.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG Data DSKH DẦU KHÍ VÀ SAIGONPEAL.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1859. DATA KHÁCH HÀNG thong ke kh di du an NHOM 1.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG thong ke kh di du an NHOM 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1860. DATA KHÁCH HÀNG thong ke kh di du an NHOM 2.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG thong ke kh di du an NHOM 2.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1861. DATA KHÁCH HÀNG TOA AQUA.xlsx


+ Tên file: DATA KHÁCH HÀNG TOA AQUA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1862. data mes a Phuong.xls


+ Tên file: data mes a Phuong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1863. Data HOMECITY-TRUNG-KÍNH-4-TÒA.xlsx


+ Tên file: Data HOMECITY-TRUNG-KÍNH-4-TÒA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1864. DATA-BIỆT-THỰ-VINPERL-PHÚ-QUỐC.xlsx


+ Tên file: DATA-BIỆT-THỰ-VINPERL-PHÚ-QUỐC.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 29/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1865. data giangvien ueh.xls


+ Tên file: data giangvien ueh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1866. Diamond Flower Tower.xls


+ Tên file: Diamond Flower Tower.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1867. documents.tips 200kh-tu-kt.xlsx


+ Tên file: documents.tips 200kh-tu-kt.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1868. documents.tips ds-500-kh-bds-dat-xanh-hcm.xls


+ Tên file: documents.tips ds-500-kh-bds-dat-xanh-hcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1869. DS 8.800 TPHCM KH CAN HO CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls


+ Tên file: DS 8.800 TPHCM KH CAN HO CB RICHARD ELIS (CBRE ).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1870. DS BT VH GREEN BAY.xlsx


+ Tên file: DS BT VH GREEN BAY.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1871. DS de tai LVTN thac si cua cac nganh.xls


+ Tên file: DS de tai LVTN thac si cua cac nganh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1872. DS doanh nghiệp.xls


+ Tên file: DS doanh nghiệp.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1873. Ds Hội Doanh nhân trẻ Tp.HCM.xls


+ Tên file: Ds Hội Doanh nhân trẻ Tp.HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1874. DS kh Mr Th.xlsx


+ Tên file: DS kh Mr Th.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1875. DS kh Mr Th1.xlsx


+ Tên file: DS kh Mr Th1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1876. ds kh phunhuan.xls


+ Tên file: ds kh phunhuan.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1877. ds kh quan tambds.xlsx


+ Tên file: ds kh quan tambds.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1878. DS Khách hàng Tây Nguyên.xls


+ Tên file: DS Khách hàng Tây Nguyên.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1879. DS Q9 DAU KY T1.xls


+ Tên file: DS Q9 DAU KY T1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1880. DS Quản lý Cao Cấp HCM 2 1065.xls


+ Tên file: DS Quản lý Cao Cấp HCM 2 1065.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1881. DS Quản lý Cao Cấp HCM.xlsx


+ Tên file: DS Quản lý Cao Cấp HCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1882. DS TRUONG THCS THPT MIEN TRUNG.xls


+ Tên file: DS TRUONG THCS THPT MIEN TRUNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1883. DS.KH MT.KIEN GIANG.31.07.xls


+ Tên file: DS.KH MT.KIEN GIANG.31.07.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1884. DSKH 08 tinh mien trung.15.08.xls


+ Tên file: DSKH 08 tinh mien trung.15.08.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1885. DSKH CH THOI SON GO VAP 1000.xls


+ Tên file: DSKH CH THOI SON GO VAP 1000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1886. DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 1.xls


+ Tên file: DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1887. DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 2.xls


+ Tên file: DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1888. DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 3.xls


+ Tên file: DSKH CH TONG HOP CAC QUAN 3.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1889. DSKH CH VIP TONG HOP 1100.xls


+ Tên file: DSKH CH VIP TONG HOP 1100.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1890. DSKH CT DCOM 50K.xls


+ Tên file: DSKH CT DCOM 50K.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1891. DSKH GUI BAN NHA 5000.xls


+ Tên file: DSKH GUI BAN NHA 5000.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1892. dskh gửi tiền VP Bank - 2017.xlsx


+ Tên file: dskh gửi tiền VP Bank - 2017.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1893. DSKH KDC Ha Do cua Thanh My Loi Q2 200.xls


+ Tên file: DSKH KDC Ha Do cua Thanh My Loi Q2 200.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1894. DSKH KHU VUC TP HCM.08.2012.xls


+ Tên file: DSKH KHU VUC TP HCM.08.2012.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1895. DSKH MINH LONG - HONG LINH - PHU XUAN.xls


+ Tên file: DSKH MINH LONG - HONG LINH - PHU XUAN.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1896. DSKH NGAN HANG VIETCOMBANK GUI TIEN .xls


+ Tên file: DSKH NGAN HANG VIETCOMBANK GUI TIEN .xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1897. DSkh phunhuan.xlsx


+ Tên file: DSkh phunhuan.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1898. Dầu khí.xlsx


+ Tên file: Dầu khí.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1899. File-KH-360-Giải-Phóng-full-gốc.xls


+ Tên file: File-KH-360-Giải-Phóng-full-gốc.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 04/04/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1900. giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2013.xls


+ Tên file: giao vien nuoc ngoai - viet uc - 20-10-2013.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1901. Giám-Đốc-1.xls


+ Tên file: Giám-Đốc-1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1902. H2.xls


+ Tên file: H2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1903. Happy Valley R15.xls


+ Tên file: Happy Valley R15.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1904. HN BDS11 410 KHÁCH HÀNG MUA VINCOM VILLAGE.xls


+ Tên file: HN BDS11 410 KHÁCH HÀNG MUA VINCOM VILLAGE.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1905. HOAN CHINH BOM.xlsx


+ Tên file: HOAN CHINH BOM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1906. Hoang anh riverview.xls


+ Tên file: Hoang anh riverview.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1907. Hoàng Cầu - Tan Hoang Minh.xlsx


+ Tên file: Hoàng Cầu - Tan Hoang Minh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1908. HOI VIEN BDS - 280.XLS


+ Tên file: HOI VIEN BDS - 280.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1909. Horizon - Copy.xlsx


+ Tên file: Horizon - Copy.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1910. HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1509 VIP THUÊ BAO VÀNG TRẢ SAU VIETTEL TÂY HỒ HÀ NỘI.xls


+ Tên file: HÀ NỘI -DANH SÁCH KHÁCH HÀNG 1509 VIP THUÊ BAO VÀNG TRẢ SAU VIETTEL TÂY HỒ HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1911. IMPERIA GARDEN 203 BẢN FULL.xlsx


+ Tên file: IMPERIA GARDEN 203 BẢN FULL.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1912. Indo.xls


+ Tên file: Indo.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1913. j.xls


+ Tên file: j.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1914. Keangnam.xlsx


+ Tên file: Keangnam.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1915. KH Can ho New SaiGon-Nha Be.xls


+ Tên file: KH Can ho New SaiGon-Nha Be.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1916. KH Cong ty Dia OC TPHCM.xlsx


+ Tên file: KH Cong ty Dia OC TPHCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1917. KH Masteri- T3.xlsx


+ Tên file: KH Masteri- T3.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1918. KH Mega 160 ca n -Residence.xlsx


+ Tên file: KH Mega 160 ca n -Residence.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1919. KH Phu My Hung 1.doc


+ Tên file: KH Phu My Hung 1.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1920. KH Phu My Hung 2.doc


+ Tên file: KH Phu My Hung 2.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1921. KH Phu My Hung 3.doc


+ Tên file: KH Phu My Hung 3.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1922. KHACH HANG CUA SAVILLS - 600 KH.xls


+ Tên file: KHACH HANG CUA SAVILLS - 600 KH.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1923. Khach hang DA Carina Plaza.xlsx


+ Tên file: Khach hang DA Carina Plaza.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1924. KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls


+ Tên file: KHACH HANG DAU TU BDS - 123.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1925. KH Rutthamtrungthuong.xls


+ Tên file: KH Rutthamtrungthuong.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1926. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 736 NGAN HANG DONG A QUAN 9.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - 736 NGAN HANG DONG A QUAN 9.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1927. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - DS TIET KIEM QUAN 9.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - DS TIET KIEM QUAN 9.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1928. KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KH TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN THU DUC.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN - KH TIET KIEM NGAN HANG TAI QUAN THU DUC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1929. Khách hàng Hà Đô Nguyễn Văn Công.xlsx


+ Tên file: Khách hàng Hà Đô Nguyễn Văn Công.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1930. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 137 VIP CÔNG TY CỔ PHẦN FPT SOFT.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 137 VIP CÔNG TY CỔ PHẦN FPT SOFT.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1931. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 200 VIP CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 200 VIP CÔNG TY KIỂM TOÁN AASC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1932. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 400 VIP MUA CĂN HỘ MANDARIN TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 400 VIP MUA CĂN HỘ MANDARIN TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1933. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 400 VIP TẬP ĐOÀN THACO TRƯỜNG HẢI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 400 VIP TẬP ĐOÀN THACO TRƯỜNG HẢI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1934. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 100 VIP MUA CĂN HỘ HỒ GƯƠM PLAZA HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 100 VIP MUA CĂN HỘ HỒ GƯƠM PLAZA HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1935. KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 500 KH MUA CĂN HỘ CT3 CỔ NHUỂ Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 500 KH MUA CĂN HỘ CT3 CỔ NHUỂ Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1936. KHÁCH HÀNG TP HCM - 050 KHACH HANG TVSI HCM.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM - 050 KHACH HANG TVSI HCM.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1937. KHÁCH HÀNG TP HCM - 1.000 HO KD 2011 TPHCM.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM - 1.000 HO KD 2011 TPHCM.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1938. KHÁCH HÀNG TP HCM - 100 KHACH HANG HSC HCM( Đã xong).xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM - 100 KHACH HANG HSC HCM( Đã xong).xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1939. KHÁCH HÀNG TP HCM -5470-Khách-Hàng-VIP-CAO-CẤP-TẠI-APPOLLO1.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -5470-Khách-Hàng-VIP-CAO-CẤP-TẠI-APPOLLO1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1940. KHÁCH HÀNG TP HCM -73 DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM - Quynh.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -73 DS 772 HOI DOANH NHAN TPHCM - Quynh.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1941. KHÁCH HÀNG TP HCM -BTB HoangAnh.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -BTB HoangAnh.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1942. KHÁCH HÀNG TP HCM -BTB NgocTHuan.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -BTB NgocTHuan.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1943. KHÁCH HÀNG TP HCM -Danh-Sách-CEO-VIP1.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -Danh-Sách-CEO-VIP1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1944. KHÁCH HÀNG TP HCM -Danh-Sách-VIP Bo Nong Nghiep.doc


+ Tên file: KHÁCH HÀNG TP HCM -Danh-Sách-VIP Bo Nong Nghiep.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1945. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 8000 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ DI ĐỘNG.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 8000 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ DI ĐỘNG.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1946. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 1500 CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 1500 CHỦ TỊCH, GIÁM ĐỐC TẠI THỦ ĐÔ HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1947. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 1800 NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN AGRIBANK HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 1800 NHÂN VIÊN NHÂN VIÊN AGRIBANK HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1948. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 18500 GIÁM ĐỐC CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1949. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 25500 NHÂN VIÊN KINH DOANH LƯƠNG TRÊN 8 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1950. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 28300 KH THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 28300 KH THU NHẬP CAO TRÊN 20 TRIỆU 1 THÁNG TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1951. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 426 HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 426 HỘI VIÊN CÂU LẠC BỘ BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1952. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 56800 THÀNH VIÊN VÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 56800 THÀNH VIÊN VÀNG VIETTEL TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1953. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 6200 GIÁM ĐỐC MARKETING CÁC CÔNG TY HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1954. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁM DỐC.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 6600 CÔNG TY HÀ NỘI CÓ TÊN, SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁM DỐC.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1955. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7500 QUẢN LÝ CẤP CAO HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1956. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7700 ĐẠI DIỆN KINH DOANH CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 7700 ĐẠI DIỆN KINH DOANH CÁC CÔNG TY TẠI HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1957. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 8426 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 8426 DOANH NGHIỆP TOÀN QUỐC CÓ SỐ ĐIỆN THOẠI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1958. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 8700 VIP LẮP ĐẶT MẠNG FPT TẠI HÀ NỘI.xlsx


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 8700 VIP LẮP ĐẶT MẠNG FPT TẠI HÀ NỘI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1959. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 873 CHỦ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 873 CHỦ DOANH NGHIỆP HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1960. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX.doc


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX.doc
+ Định dạng: .doc
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1961. KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 2100 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở HÀ NỘI.xls


+ Tên file: KHÁCH HÀNG VIP HÀ NỘI - 2100 VIP NGÀNH THỜI TRANG Ở HÀ NỘI.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 05/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1962. List.xls


+ Tên file: List.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1963. Lu Gia q11.xls


+ Tên file: Lu Gia q11.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1964. Lu Gia.xls


+ Tên file: Lu Gia.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1965. Lãnh đạo NGAN HANG.XLS


+ Tên file: Lãnh đạo NGAN HANG.XLS
+ Định dạng: .XLS
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1966. mail.docx


+ Tên file: mail.docx
+ Định dạng: .docx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1967. Mandanrin garden 2- Hoang Mai.xlsx


+ Tên file: Mandanrin garden 2- Hoang Mai.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 23/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1968. MandarinGarden.xlsx


+ Tên file: MandarinGarden.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1969. MASTERI.xlsx


+ Tên file: MASTERI.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1970. Mobifone hcm 1.xlsx


+ Tên file: Mobifone hcm 1.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1971. mỹ sơn.xlsx


+ Tên file: mỹ sơn.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 08/06/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1972. MỸ ĐÌNH - goden fiall.xlsx


+ Tên file: MỸ ĐÌNH - goden fiall.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/05/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1973. N05 Trần Duy Hưng.xlsx


+ Tên file: N05 Trần Duy Hưng.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1974. NEW SAIGON.xls


+ Tên file: NEW SAIGON.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1975. Nguyen Phuc Nguyen.xlsx


+ Tên file: Nguyen Phuc Nguyen.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1976. Ngân hàng.xlsx


+ Tên file: Ngân hàng.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 26/10/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1977. nha hang khach san tp hcm.xls


+ Tên file: nha hang khach san tp hcm.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1978. PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx


+ Tên file: PARCSPRING VA THE VISTA.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1979. PARK HILL BỘ MỚI NHẤT 2018.xlsx


+ Tên file: PARK HILL BỘ MỚI NHẤT 2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 22/08/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1980. Pearl Plaza (Full).xlsx


+ Tên file: Pearl Plaza (Full).xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1981. PhuMyHung pass 1.xls


+ Tên file: PhuMyHung pass 1.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1982. Riverside Garden 349 VTP T6.2018.xlsx


+ Tên file: Riverside Garden 349 VTP T6.2018.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 09/06/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1983. ROYAL CITY.xlsx


+ Tên file: ROYAL CITY.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1984. Royal.xlsx


+ Tên file: Royal.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1985. Sai gon Pearl.xls


+ Tên file: Sai gon Pearl.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1986. SAIGON AIRPORT.xls


+ Tên file: SAIGON AIRPORT.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1987. SAILLING Tower.xls


+ Tên file: SAILLING Tower.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1988. salephone.xls


+ Tên file: salephone.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1989. season avanue.xlsx


+ Tên file: season avanue.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 03/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1990. SG PEARL.xlsx


+ Tên file: SG PEARL.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1991. spam hệ thống.xls


+ Tên file: spam hệ thống.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1992. spam Mr Th.xlsx


+ Tên file: spam Mr Th.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 02/09/2020
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1993. STAR-TOWER-283-KHƯƠNG-TRUNG.xlsx


+ Tên file: STAR-TOWER-283-KHƯƠNG-TRUNG.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1994. Sun-Square-Mĩ-Đình.xls


+ Tên file: Sun-Square-Mĩ-Đình.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 15/03/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1995. SUNRISE CITY V1-V6.xlsx


+ Tên file: SUNRISE CITY V1-V6.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1996. Sunrise City.xlsx


+ Tên file: Sunrise City.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1997. Sunview2 Chia NV 25.01.xls


+ Tên file: Sunview2 Chia NV 25.01.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1998. Sunview2.xls


+ Tên file: Sunview2.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

1999. Thao Dien Pearl - Mr Thu n.xls


+ Tên file: Thao Dien Pearl - Mr Thu n.xls
+ Định dạng: .xls
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

2000. Thao Dien Pearl 022015New Update.xlsx


+ Tên file: Thao Dien Pearl 022015New Update.xlsx
+ Định dạng: .xlsx
+ Lần cuối check: 11/03/2021
+ Ngày chỉnh sửa gần nhất: 31/07/2018
+ Link download: Tải miễn phí
+ Thư mục: Data khach hang khochat\B-2020-Data Telesale - 2800++ file\2018 - 572 files\
+ Tải FULL bộ 250K - Google Drive: Mua trọn bộ 2900++ file

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!