About Me

Christopher Wong - Mắt Biếc (Original Motion Picture Soundtrack) - Fshare

Album admin download rồi, nghe cũng được! Nói chung đổi gió ok nà!

Christopher Wong - Mắt Biếc (Original Motion Picture Soundtrack)

.
.
1. The School - Christopher Wong
2. First Sight - Garrett Crosby
3. Smiles - Christopher Wong
4. Fighting for Her - Garrett Crosby
5. Dreamy Eyes - Ian Rees
6. Festival - Christopher Wong
7. Growing up - Christopher Wong
8. Alone at School - Garrett Crosby
9. Missed Chances - Christopher Wong
10. Almost Kissed - Ian Rees
11. Motherhood - Garrett Crosby
12. Like a Father - Garrett Crosby
13. Lives Apart - Christopher Wong
14. A Familiar Place - Christopher Wong
15. Rejected Daughter - Ian Rees
16. What I've Lost - Christopher Wong
17. Wish We Were Together - Christopher Wong
18. Standing Close - Garrett Crosby
19. Leaving - Christopher Wong
20. The Train - Christopher Wong
21. Có Chàng Trai Viết Lên Cây - Phan Manh Quynh
.
.
Đừng hỏi em Google Drive link
.
.
Bonus folder 1.200 Hình nền 4K tuyệt đẹp: https://www.fshare.vn/folder/JKVIM96R3SJZ

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!