About Me

Danh sách 108 quận huyện phường xã của Tỉnh Bắc Kạn tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bắc Kạn, đây là thông tin 108 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 108 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bắc Kạnmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Phường Nguyễn Thị Minh Khai
2. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Phường Sông Cầu
Xem đường đi đến Phường Sông Cầu
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sông Cầu
3. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Phường Đức Xuân
Xem đường đi đến Phường Đức Xuân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Xuân
4. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Phường Phùng Chí Kiên
Xem đường đi đến Phường Phùng Chí Kiên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phùng Chí Kiên
5. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Phường Huyền Tụng
6. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Xã Dương Quang
Xem đường đi đến Xã Dương Quang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Dương Quang
7. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Xã Nông Thượng
8. Tỉnh Bắc Kạn
Thành Phố Bắc Kạn
Phường Xuất Hóa
Xem đường đi đến Phường Xuất Hóa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuất Hóa
9. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Bằng Thành
10. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Nhạn Môn
11. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Bộc Bố
12. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Công Bằng
13. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Giáo Hiệu
14. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Xuân La
Xem đường đi đến Xã Xuân La
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân La
15. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã An Thắng
Xem đường đi đến Xã An Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thắng
16. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Cổ Linh
17. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Nghiên Loan
18. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Pác Nặm
Xã Cao Tân
19. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Thị trấn Chợ Rã
20. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Bành Trạch
21. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Phúc Lộc
22. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Hà Hiệu
23. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Cao Thượng
Xem đường đi đến Xã Cao Thượng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Thượng
24. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Khang Ninh
25. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Nam Mẫu
26. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Thượng Giáo
27. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Địa Linh
28. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Yến Dương
29. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Chu Hương
30. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Quảng Khê
Xem đường đi đến Xã Quảng Khê
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Khê
31. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Mỹ Phương
32. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Hoàng Trĩ
33. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ba Bể
Xã Đồng Phúc
Xem đường đi đến Xã Đồng Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Phúc
34. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Thị trấn Nà Phặc
35. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Thượng Ân
36. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Bằng Vân
37. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Cốc Đán
38. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Trung Hoà
Xem đường đi đến Xã Trung Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Hoà
39. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Đức Vân
40. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Vân Tùng
41. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Thượng Quan
42. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Hiệp Lực
Xem đường đi đến Xã Hiệp Lực
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Lực
43. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Ngân Sơn
Xã Thuần Mang
44. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Thị trấn Phủ Thông
45. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Vi Hương
46. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Sĩ Bình
47. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Vũ Muộn
48. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Đôn Phong
49. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Lục Bình
50. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Tân Tú
51. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Nguyên Phúc
52. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Cao Sơn
Xem đường đi đến Xã Cao Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Sơn
53. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Quân Hà
54. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Cẩm Giàng
55. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Mỹ Thanh
56. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Dương Phong
57. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Bạch Thông
Xã Quang Thuận
58. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Thị trấn Bằng Lũng
59. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Xuân Lạc
60. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Nam Cường
Xem đường đi đến Xã Nam Cường
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Cường
61. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Đồng Lạc
Xem đường đi đến Xã Đồng Lạc
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Lạc
62. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
63. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Bản Thi
64. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Quảng Bạch
65. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Bằng Phúc
66. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Yên Thịnh
Xem đường đi đến Xã Yên Thịnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Thịnh
67. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Yên Thượng
68. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Phương Viên
Xem đường đi đến Xã Phương Viên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phương Viên
69. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Ngọc Phái
70. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Đồng Thắng
Xem đường đi đến Xã Đồng Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Thắng
71. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Lương Bằng
Xem đường đi đến Xã Lương Bằng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lương Bằng
72. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Bằng Lãng
73. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Đại Sảo
74. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Nghĩa Tá
75. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Yên Mỹ
Xem đường đi đến Xã Yên Mỹ
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Mỹ
76. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Bình Trung
Xem đường đi đến Xã Bình Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Trung
77. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Đồn
Xã Yên Phong
Xem đường đi đến Xã Yên Phong
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Phong
78. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Thị trấn Đồng Tâm
Xem đường đi đến Thị trấn Đồng Tâm
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tâm
79. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Tân Sơn
Xem đường đi đến Xã Tân Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Sơn
80. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Thanh Vận
81. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Mai Lạp
82. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Hoà Mục
83. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Thanh Mai
Xem đường đi đến Xã Thanh Mai
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Mai
84. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Cao Kỳ
85. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Nông Hạ
86. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Yên Cư
87. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Thanh Thịnh
Xem đường đi đến Xã Thanh Thịnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Thịnh
88. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Yên Hân
89. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Như Cố
90. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Bình Văn
91. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Chợ Mới
Xã Quảng Chu
92. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Văn Vũ
93. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Văn Lang
Xem đường đi đến Xã Văn Lang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Văn Lang
94. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Lương Thượng
95. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Kim Hỷ
96. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Cường Lợi
Xem đường đi đến Xã Cường Lợi
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cường Lợi
97. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Thị trấn Yến Lạc
98. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Kim Lư
99. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Sơn Thành
Xem đường đi đến Xã Sơn Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Thành
100. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Văn Minh
101. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Côn Minh
102. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Cư Lễ
103. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Trần Phú
Xem đường đi đến Xã Trần Phú
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Phú
104. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Quang Phong
Xem đường đi đến Xã Quang Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Phong
105. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Dương Sơn
106. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Xuân Dương
Xem đường đi đến Xã Xuân Dương
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Dương
107. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Đổng Xá
108. Tỉnh Bắc Kạn
Huyện Na Rì
Xã Liêm Thuỷ

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!