About Me

Danh sách 159 quận huyện phường xã của Tỉnh Bình Định tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bình Định, đây là thông tin 159 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 159 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bình Địnhmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Nhơn Bình
Xem đường đi đến Phường Nhơn Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Bình
2. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Nhơn Phú
Xem đường đi đến Phường Nhơn Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Phú
3. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Đống Đa
Xem đường đi đến Phường Đống Đa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đống Đa
4. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Trần Quang Diệu
5. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Hải Cảng
6. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Quang Trung
Xem đường đi đến Phường Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
7. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Thị Nại
8. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Lê Hồng Phong
Xem đường đi đến Phường Lê Hồng Phong
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Hồng Phong
9. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Trần Hưng Đạo
Xem đường đi đến Phường Trần Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Hưng Đạo
10. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Ngô Mây
Xem đường đi đến Phường Ngô Mây
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngô Mây
11. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Lý Thường Kiệt
Xem đường đi đến Phường Lý Thường Kiệt
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lý Thường Kiệt
12. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Lê Lợi
Xem đường đi đến Phường Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
13. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Trần Phú
Xem đường đi đến Phường Trần Phú
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Phú
14. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Bùi Thị Xuân
15. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Nguyễn Văn Cừ
16. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Phường Ghềnh Ráng
17. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Xã Nhơn Lý
18. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Xã Nhơn Hội
Xem đường đi đến Xã Nhơn Hội
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Hội
19. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Xã Nhơn Hải
Xem đường đi đến Xã Nhơn Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Hải
20. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Xã Nhơn Châu
21. Tỉnh Bình Định
Thành phố Quy Nhơn
Xã Phước Mỹ
Xem đường đi đến Xã Phước Mỹ
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Mỹ
22. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Thị trấn An Lão
Xem đường đi đến Thị trấn An Lão
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lão
23. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Hưng
Xem đường đi đến Xã An Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hưng
24. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Trung
Xem đường đi đến Xã An Trung
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Trung
25. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Dũng
Xem đường đi đến Xã An Dũng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Dũng
26. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Vinh
Xem đường đi đến Xã An Vinh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Vinh
27. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Toàn
28. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Tân
Xem đường đi đến Xã An Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Tân
29. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Hòa
Xem đường đi đến Xã An Hòa
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hòa
30. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Quang
31. Tỉnh Bình Định
Huyện An Lão
Xã An Nghĩa
32. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Tam Quan
Xem đường đi đến Phường Tam Quan
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Quan
33. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Bồng Sơn
34. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Xã Hoài Sơn
35. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Xã Hoài Châu Bắc
36. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Xã Hoài Châu
37. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Xã Hoài Phú
38. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Tam Quan Bắc
39. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Tam Quan Nam
40. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Hảo
41. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Thanh Tây
42. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Thanh
43. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Hương
44. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Tân
45. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Xã Hoài Hải
46. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Xuân
47. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Xã Hoài Mỹ
48. Tỉnh Bình Định
Thị xã Hoài Nhơn
Phường Hoài Đức
Xem đường đi đến Phường Hoài Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoài Đức
49. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Thị trấn Tăng Bạt Hổ
50. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Hảo Tây
51. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Hảo Đông
52. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Sơn
53. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Mỹ
54. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Đak Mang
55. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Tín
56. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Thạnh
57. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Phong
58. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Đức
59. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Hữu
60. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Bok Tới
61. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Tường Tây
62. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Tường Đông
63. Tỉnh Bình Định
Huyện Hoài Ân
Xã Ân Nghĩa
Xem đường đi đến Xã Ân Nghĩa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ân Nghĩa
64. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Thị trấn Phù Mỹ
65. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Thị trấn Bình Dương
Xem đường đi đến Thị trấn Bình Dương
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Dương
66. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Đức
Xem đường đi đến Xã Mỹ Đức
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Đức
67. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Châu
68. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Thắng
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thắng
69. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Lộc
Xem đường đi đến Xã Mỹ Lộc
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Lộc
70. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Lợi
71. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ An
Xem đường đi đến Xã Mỹ An
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ An
72. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Phong
Xem đường đi đến Xã Mỹ Phong
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Phong
73. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Trinh
74. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Thọ
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thọ
75. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Hòa
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hòa
76. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Thành
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thành
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thành
77. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Chánh
Xem đường đi đến Xã Mỹ Chánh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Chánh
78. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Quang
79. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Hiệp
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hiệp
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hiệp
80. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Tài
81. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Cát
82. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Mỹ
Xã Mỹ Chánh Tây
83. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Thị trấn Vĩnh Thạnh
Xem đường đi đến Thị trấn Vĩnh Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thạnh
84. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Sơn
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Sơn
85. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Kim
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Kim
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Kim
86. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Hiệp
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hiệp
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hiệp
87. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Hảo
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hảo
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hảo
88. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Hòa
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hòa
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hòa
89. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Thịnh
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thịnh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thịnh
90. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Thuận
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thuận
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thuận
91. Tỉnh Bình Định
Huyện Vĩnh Thạnh
Xã Vĩnh Quang
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Quang
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Quang
92. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Thị trấn Phú Phong
Xem đường đi đến Thị trấn Phú Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Phong
93. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Bình Tân
Xem đường đi đến Xã Bình Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Tân
94. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây Thuận
95. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Bình Thuận
Xem đường đi đến Xã Bình Thuận
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thuận
96. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây Giang
Xem đường đi đến Xã Tây Giang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tây Giang
97. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Bình Thành
Xem đường đi đến Xã Bình Thành
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thành
98. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây An
99. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Bình Hòa
Xem đường đi đến Xã Bình Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Hòa
100. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây Bình
101. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Bình Tường
102. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây Vinh
103. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Vĩnh An
Xem đường đi đến Xã Vĩnh An
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh An
104. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây Xuân
105. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Bình Nghi
106. Tỉnh Bình Định
Huyện Tây Sơn
Xã Tây Phú
Xem đường đi đến Xã Tây Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tây Phú
107. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Thị trấn Ngô Mây
Xem đường đi đến Thị trấn Ngô Mây
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngô Mây
108. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Sơn
109. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Minh
110. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Khánh
111. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Tài
112. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Lâm
113. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Hanh
114. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Thành
Xem đường đi đến Xã Cát Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cát Thành
115. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Trinh
116. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Hải
Xem đường đi đến Xã Cát Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cát Hải
117. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Hiệp
118. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Nhơn
119. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Hưng
120. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Tường
121. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Tân
Xem đường đi đến Xã Cát Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cát Tân
122. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Thị trấn Cát Tiến
123. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Thắng
124. Tỉnh Bình Định
Huyện Phù Cát
Xã Cát Chánh
125. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Phường Bình Định
Xem đường đi đến Phường Bình Định
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Định
126. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Phường Đập Đá
127. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Mỹ
Xem đường đi đến Xã Nhơn Mỹ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Mỹ
128. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Phường Nhơn Thành
129. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Hạnh
130. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Hậu
131. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Phong
132. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn An
133. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Phúc
134. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Phường Nhơn Hưng
Xem đường đi đến Phường Nhơn Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Hưng
135. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Khánh
136. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Lộc
137. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Phường Nhơn Hoà
Xem đường đi đến Phường Nhơn Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Hoà
138. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Tân
139. Tỉnh Bình Định
Thị xã An Nhơn
Xã Nhơn Thọ
140. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Thị trấn Tuy Phước
141. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Thị trấn Diêu Trì
142. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Thắng
Xem đường đi đến Xã Phước Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Thắng
143. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Hưng
Xem đường đi đến Xã Phước Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hưng
144. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Quang
145. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Hòa
Xem đường đi đến Xã Phước Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hòa
146. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Sơn
Xem đường đi đến Xã Phước Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Sơn
147. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Hiệp
Xem đường đi đến Xã Phước Hiệp
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hiệp
148. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Lộc
Xem đường đi đến Xã Phước Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Lộc
149. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Nghĩa
150. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Thuận
Xem đường đi đến Xã Phước Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Thuận
151. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước An
Xem đường đi đến Xã Phước An
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước An
152. Tỉnh Bình Định
Huyện Tuy Phước
Xã Phước Thành
Xem đường đi đến Xã Phước Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Thành
153. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Thị trấn Vân Canh
Xem đường đi đến Thị trấn Vân Canh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vân Canh
154. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Xã Canh Liên
155. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Xã Canh Hiệp
156. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Xã Canh Vinh
157. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Xã Canh Hiển
158. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Xã Canh Thuận
159. Tỉnh Bình Định
Huyện Vân Canh
Xã Canh Hòa

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!