About Me

Danh sách 218 quận huyện phường xã của Thành phố Hải Phòng tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Thành phố Hải Phòng, đây là thông tin 218 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 218 quận huyện hành chánh của Thành phố Hải Phòngmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Quán Toan
2. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Hùng Vương
Xem đường đi đến Phường Hùng Vương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Vương
3. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Sở Dầu
4. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Thượng Lý
5. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Hạ Lý
6. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Minh Khai
Xem đường đi đến Phường Minh Khai
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Khai
7. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Trại Chuối
8. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Hoàng Văn Thụ
Xem đường đi đến Phường Hoàng Văn Thụ
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Văn Thụ
9. Thành phố Hải Phòng
Quận Hồng Bàng
Phường Phan Bội Châu
10. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Máy Chai
11. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Máy Tơ
12. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Vạn Mỹ
13. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Cầu Tre
14. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Lạc Viên
15. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Gia Viên
16. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Đông Khê
Xem đường đi đến Phường Đông Khê
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Khê
17. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Cầu Đất
18. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Lê Lợi
Xem đường đi đến Phường Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
19. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Đằng Giang
20. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Lạch Tray
21. Thành phố Hải Phòng
Quận Ngô Quyền
Phường Đổng Quốc Bình
22. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Cát Dài
23. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường An Biên
24. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Lam Sơn
Xem đường đi đến Phường Lam Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lam Sơn
25. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường An Dương
Xem đường đi đến Phường An Dương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Dương
26. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Trần Nguyên Hãn
Xem đường đi đến Phường Trần Nguyên Hãn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Nguyên Hãn
27. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Hồ Nam
28. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Trại Cau
Xem đường đi đến Phường Trại Cau
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trại Cau
29. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Dư Hàng
30. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Hàng Kênh
31. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Đông Hải
Xem đường đi đến Phường Đông Hải
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hải
32. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Niệm Nghĩa
33. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Nghĩa Xá
34. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Dư Hàng Kênh
35. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Kênh Dương
36. Thành phố Hải Phòng
Quận Lê Chân
Phường Vĩnh Niệm
37. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Đông Hải 1
38. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Đông Hải 2
39. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Đằng Lâm
40. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Thành Tô
41. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Đằng Hải
42. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Nam Hải
Xem đường đi đến Phường Nam Hải
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Hải
43. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Cát Bi
44. Thành phố Hải Phòng
Quận Hải An
Phường Tràng Cát
45. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Quán Trữ
46. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Lãm Hà
47. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Đồng Hoà
48. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Bắc Sơn
Xem đường đi đến Phường Bắc Sơn
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bắc Sơn
49. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Nam Sơn
Xem đường đi đến Phường Nam Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Sơn
50. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Ngọc Sơn
Xem đường đi đến Phường Ngọc Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Sơn
51. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Trần Thành Ngọ
52. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Văn Đẩu
53. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Phù Liễn
54. Thành phố Hải Phòng
Quận Kiến An
Phường Tràng Minh
55. Thành phố Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
Phường Ngọc Xuyên
56. Thành phố Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
Phường Hải Sơn
Xem đường đi đến Phường Hải Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hải Sơn
57. Thành phố Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
Phường Vạn Hương
58. Thành phố Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
Phường Minh Đức
Xem đường đi đến Phường Minh Đức
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Đức
59. Thành phố Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
Phường Bàng La
60. Thành phố Hải Phòng
Quận Đồ Sơn
Phường Hợp Đức
Xem đường đi đến Phường Hợp Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Đức
61. Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh
Phường Đa Phúc
Xem đường đi đến Phường Đa Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đa Phúc
62. Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh
Phường Hưng Đạo
Xem đường đi đến Phường Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Đạo
63. Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh
Phường Anh Dũng
64. Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh
Phường Hải Thành
Xem đường đi đến Phường Hải Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hải Thành
65. Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh
Phường Hoà Nghĩa
66. Thành phố Hải Phòng
Quận Dương Kinh
Phường Tân Thành
Xem đường đi đến Phường Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
67. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Thị trấn Núi Đèo
68. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Thị trấn Minh Đức
Xem đường đi đến Thị trấn Minh Đức
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Đức
69. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Lại Xuân
70. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã An Sơn
Xem đường đi đến Xã An Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Sơn
71. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Kỳ Sơn
Xem đường đi đến Xã Kỳ Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kỳ Sơn
72. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Liên Khê
Xem đường đi đến Xã Liên Khê
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Khê
73. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Lưu Kiếm
74. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Lưu Kỳ
75. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Gia Minh
Xem đường đi đến Xã Gia Minh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Minh
76. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Gia Đức
77. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Minh Tân
Xem đường đi đến Xã Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
78. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Phù Ninh
Xem đường đi đến Xã Phù Ninh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phù Ninh
79. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Quảng Thanh
Xem đường đi đến Xã Quảng Thanh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Thanh
80. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Chính Mỹ
81. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Kênh Giang
82. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Hợp Thành
Xem đường đi đến Xã Hợp Thành
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Thành
83. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Cao Nhân
84. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Mỹ Đồng
85. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Đông Sơn
Xem đường đi đến Xã Đông Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Sơn
86. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Hoà Bình
Xem đường đi đến Xã Hoà Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoà Bình
87. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Trung Hà
Xem đường đi đến Xã Trung Hà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Hà
88. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã An Lư
89. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Thuỷ Triều
90. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Ngũ Lão
Xem đường đi đến Xã Ngũ Lão
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngũ Lão
91. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Phục Lễ
92. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Tam Hưng
Xem đường đi đến Xã Tam Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Hưng
93. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Phả Lễ
94. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Lập Lễ
95. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Kiền Bái
96. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Thiên Hương
97. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Thuỷ Sơn
98. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Thuỷ Đường
99. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Hoàng Động
100. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Lâm Động
101. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Hoa Động
102. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Tân Dương
Xem đường đi đến Xã Tân Dương
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dương
103. Thành phố Hải Phòng
Huyện Thuỷ Nguyên
Xã Dương Quan
104. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Thị trấn An Dương
Xem đường đi đến Thị trấn An Dương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Dương
105. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Lê Thiện
106. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Đại Bản
107. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã An Hoà
Xem đường đi đến Xã An Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hoà
108. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong
109. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
110. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã An Hưng
Xem đường đi đến Xã An Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hưng
111. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã An Hồng
112. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Bắc Sơn
Xem đường đi đến Xã Bắc Sơn
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bắc Sơn
113. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Nam Sơn
Xem đường đi đến Xã Nam Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Sơn
114. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Lê Lợi
Xem đường đi đến Xã Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
115. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Đặng Cương
116. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Đồng Thái
Xem đường đi đến Xã Đồng Thái
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Thái
117. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Quốc Tuấn
Xem đường đi đến Xã Quốc Tuấn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quốc Tuấn
118. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã An Đồng
Xem đường đi đến Xã An Đồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Đồng
119. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Dương
Xã Hồng Thái
Xem đường đi đến Xã Hồng Thái
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Thái
120. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Thị trấn An Lão
Xem đường đi đến Thị trấn An Lão
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lão
121. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Bát Trang
122. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Trường Thọ
Xem đường đi đến Xã Trường Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Thọ
123. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Trường Thành
Xem đường đi đến Xã Trường Thành
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Thành
124. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã An Tiến
Xem đường đi đến Xã An Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Tiến
125. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Quang Hưng
Xem đường đi đến Xã Quang Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Hưng
126. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Quang Trung
Xem đường đi đến Xã Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
127. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Quốc Tuấn
Xem đường đi đến Xã Quốc Tuấn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quốc Tuấn
128. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã An Thắng
Xem đường đi đến Xã An Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thắng
129. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Thị trấn Trường Sơn
Xem đường đi đến Thị trấn Trường Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Sơn
130. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Tân Dân
Xem đường đi đến Xã Tân Dân
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dân
131. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Thái Sơn
Xem đường đi đến Xã Thái Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Sơn
132. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Tân Viên
133. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Mỹ Đức
Xem đường đi đến Xã Mỹ Đức
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Đức
134. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã Chiến Thắng
Xem đường đi đến Xã Chiến Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chiến Thắng
135. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã An Thọ
Xem đường đi đến Xã An Thọ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thọ
136. Thành phố Hải Phòng
Huyện An Lão
Xã An Thái
Xem đường đi đến Xã An Thái
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thái
137. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Thị trấn Núi Đối
138. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Đông Phương
Xem đường đi đến Xã Đông Phương
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Phương
139. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Thuận Thiên
140. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Hữu Bằng
Xem đường đi đến Xã Hữu Bằng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hữu Bằng
141. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Đại Đồng
Xem đường đi đến Xã Đại Đồng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Đồng
142. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Ngũ Phúc
Xem đường đi đến Xã Ngũ Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngũ Phúc
143. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Kiến Quốc
Xem đường đi đến Xã Kiến Quốc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kiến Quốc
144. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Du Lễ
145. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Thuỵ Hương
146. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Thanh Sơn
Xem đường đi đến Xã Thanh Sơn
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Sơn
147. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Minh Tân
Xem đường đi đến Xã Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
148. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Đại Hà
149. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Ngũ Đoan
150. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Tân Phong
Xem đường đi đến Xã Tân Phong
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phong
151. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Tân Trào
Xem đường đi đến Xã Tân Trào
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Trào
152. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Đoàn Xá
153. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Tú Sơn
Xem đường đi đến Xã Tú Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tú Sơn
154. Thành phố Hải Phòng
Huyện Kiến Thuỵ
Xã Đại Hợp
Xem đường đi đến Xã Đại Hợp
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Hợp
155. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Thị trấn Tiên Lãng
Xem đường đi đến Thị trấn Tiên Lãng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiên Lãng
156. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Đại Thắng
Xem đường đi đến Xã Đại Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Thắng
157. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Tiên Cường
158. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Tự Cường
159. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Quyết Tiến
Xem đường đi đến Xã Quyết Tiến
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quyết Tiến
160. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Khởi Nghĩa
161. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Tiên Thanh
162. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Cấp Tiến
Xem đường đi đến Xã Cấp Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cấp Tiến
163. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Kiến Thiết
Xem đường đi đến Xã Kiến Thiết
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kiến Thiết
164. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Đoàn Lập
165. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Bạch Đằng
Xem đường đi đến Xã Bạch Đằng
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bạch Đằng
166. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Quang Phục
Xem đường đi đến Xã Quang Phục
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Phục
167. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Toàn Thắng
Xem đường đi đến Xã Toàn Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Toàn Thắng
168. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Tiên Thắng
169. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Tiên Minh
170. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Bắc Hưng
171. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Nam Hưng
Xem đường đi đến Xã Nam Hưng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Hưng
172. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Hùng Thắng
Xem đường đi đến Xã Hùng Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Thắng
173. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Tây Hưng
174. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Đông Hưng
Xem đường đi đến Xã Đông Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hưng
175. Thành phố Hải Phòng
Huyện Tiên Lãng
Xã Vinh Quang
Xem đường đi đến Xã Vinh Quang
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vinh Quang
176. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Thị trấn Vĩnh Bảo
Xem đường đi đến Thị trấn Vĩnh Bảo
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Bảo
177. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Dũng Tiến
Xem đường đi đến Xã Dũng Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Dũng Tiến
178. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Giang Biên
Xem đường đi đến Xã Giang Biên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Giang Biên
179. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Thắng Thuỷ
180. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Trung Lập
181. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Việt Tiến
Xem đường đi đến Xã Việt Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Việt Tiến
182. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Vĩnh An
Xem đường đi đến Xã Vĩnh An
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh An
183. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Vĩnh Long
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Long
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Long
184. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Hiệp Hoà
185. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Hùng Tiến
Xem đường đi đến Xã Hùng Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Tiến
186. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã An Hoà
Xem đường đi đến Xã An Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hoà
187. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
188. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Tân Liên
Xem đường đi đến Xã Tân Liên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Liên
189. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Nhân Hoà
190. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Tam Đa
Xem đường đi đến Xã Tam Đa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Đa
191. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Hưng Nhân
Xem đường đi đến Xã Hưng Nhân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Nhân
192. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Vinh Quang
Xem đường đi đến Xã Vinh Quang
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vinh Quang
193. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Đồng Minh
194. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Thanh Lương
Xem đường đi đến Xã Thanh Lương
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Lương
195. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Liên Am
196. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Lý Học
197. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Tam Cường
198. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Hoà Bình
Xem đường đi đến Xã Hoà Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoà Bình
199. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Tiền Phong
Xem đường đi đến Xã Tiền Phong
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiền Phong
200. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Vĩnh Phong
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Phong
201. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Cộng Hiền
202. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Cao Minh
Xem đường đi đến Xã Cao Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Minh
203. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Cổ Am
204. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Vĩnh Tiến
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tiến
205. Thành phố Hải Phòng
Huyện Vĩnh Bảo
Xã Trấn Dương
206. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Thị trấn Cát Bà
207. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Thị trấn Cát Hải
Xem đường đi đến Thị trấn Cát Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cát Hải
208. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Nghĩa Lộ
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Lộ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Lộ
209. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Đồng Bài
210. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Hoàng Châu
211. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Văn Phong
Xem đường đi đến Xã Văn Phong
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Văn Phong
212. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Phù Long
213. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Gia Luận
214. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Hiền Hào
215. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Trân Châu
216. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Việt Hải
217. Thành phố Hải Phòng
Huyện Cát Hải
Xã Xuân Đám
218. Thành phố Hải Phòng
Huyện Bạch Long Vĩ
0
Xem đường đi đến 0
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!