About Me

Danh sách 312 quận huyện phường xã của Thành phố Hồ Chí Minh tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh, đây là thông tin 312 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 312 quận huyện hành chánh của Thành phố Hồ Chí Minhmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Tân Định
Xem đường đi đến Phường Tân Định
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Định
2. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Đa Kao
3. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Bến Nghé
4. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Bến Thành
5. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Nguyễn Thái Bình
6. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Phạm Ngũ Lão
Xem đường đi đến Phường Phạm Ngũ Lão
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phạm Ngũ Lão
7. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Cầu Ông Lãnh
8. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Cô Giang
9. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Nguyễn Cư Trinh
10. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 1
Phường Cầu Kho
11. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Thạnh Xuân
Xem đường đi đến Phường Thạnh Xuân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Xuân
12. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Thạnh Lộc
Xem đường đi đến Phường Thạnh Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Lộc
13. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Hiệp Thành
Xem đường đi đến Phường Hiệp Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Thành
14. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Thới An
Xem đường đi đến Phường Thới An
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới An
15. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Tân Chánh Hiệp
16. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường An Phú Đông
17. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Tân Thới Hiệp
18. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Trung Mỹ Tây
19. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Tân Hưng Thuận
20. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Đông Hưng Thuận
21. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 12
Phường Tân Thới Nhất
22. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
23. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
24. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 17
Xem đường đi đến Phường 17
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 17
25. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 6
Xem đường đi đến Phường 6
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 6
26. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 16
Xem đường đi đến Phường 16
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 16
27. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
28. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
29. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
30. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
31. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
32. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
33. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
34. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 9
Xem đường đi đến Phường 9
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 9
35. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 8
Xem đường đi đến Phường 8
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 8
36. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
37. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Gò Vấp
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
38. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
39. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
40. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 27
41. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 26
42. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
43. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 25
44. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
45. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
46. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 24
47. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
48. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
49. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
50. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
51. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
52. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
53. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 17
Xem đường đi đến Phường 17
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 17
54. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 21
55. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 22
56. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 19
57. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Thạnh
Phường 28
58. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
59. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
60. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
61. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
62. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
63. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
64. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
65. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
66. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
67. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
68. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
69. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
70. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
71. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
72. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Bình
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
73. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Tân Sơn Nhì
74. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Tây Thạnh
75. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Sơn Kỳ
Xem đường đi đến Phường Sơn Kỳ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Kỳ
76. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Tân Quý
77. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Tân Thành
Xem đường đi đến Phường Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
78. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Phú Thọ Hòa
79. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Phú Thạnh
Xem đường đi đến Phường Phú Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thạnh
80. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Phú Trung
Xem đường đi đến Phường Phú Trung
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Trung
81. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Hòa Thạnh
Xem đường đi đến Phường Hòa Thạnh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thạnh
82. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Hiệp Tân
Xem đường đi đến Phường Hiệp Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Tân
83. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Tân Phú
Phường Tân Thới Hòa
84. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
85. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
86. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
87. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
88. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
89. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
90. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
91. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
92. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
93. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
94. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
95. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 17
Xem đường đi đến Phường 17
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 17
96. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Phú Nhuận
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
97. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Linh Xuân
98. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Bình Chiểu
99. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Linh Trung
100. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Tam Bình
Xem đường đi đến Phường Tam Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Bình
101. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Tam Phú
Xem đường đi đến Phường Tam Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Phú
102. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Hiệp Bình Phước
103. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Hiệp Bình Chánh
104. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Linh Chiểu
105. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Linh Tây
106. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Linh Đông
107. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Bình Thọ
108. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Trường Thọ
Xem đường đi đến Phường Trường Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Thọ
109. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Long Bình
Xem đường đi đến Phường Long Bình
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Bình
110. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Long Thạnh Mỹ
111. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Tân Phú
Xem đường đi đến Phường Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
112. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Hiệp Phú
113. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Tăng Nhơn Phú A
114. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Tăng Nhơn Phú B
115. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Phước Long B
116. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Phước Long A
117. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Trường Thạnh
118. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Long Phước
Xem đường đi đến Phường Long Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Phước
119. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Long Trường
120. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Phước Bình
Xem đường đi đến Phường Phước Bình
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Bình
121. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Phú Hữu
Xem đường đi đến Phường Phú Hữu
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hữu
122. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Thảo Điền
123. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường An Phú
Xem đường đi đến Phường An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
124. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường An Khánh
Xem đường đi đến Phường An Khánh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Khánh
125. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Bình Trưng Đông
126. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Bình Trưng Tây
127. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Cát Lái
128. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Thạnh Mỹ Lợi
129. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường An Lợi Đông
130. Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Thủ Đức
Phường Thủ Thiêm
131. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
132. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
133. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
134. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
135. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường Võ Thị Sáu
136. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
137. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
138. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
139. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
140. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
141. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
142. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 3
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
143. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
144. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
145. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
146. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
147. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
148. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
149. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
150. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
151. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
152. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
153. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
154. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
155. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
156. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 10
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
157. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
158. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
159. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
160. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
161. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
162. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
163. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
164. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
165. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
166. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
167. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
168. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
169. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
170. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
171. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
172. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 11
Phường 16
Xem đường đi đến Phường 16
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 16
173. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
174. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
175. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
176. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
177. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
178. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 18
179. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
180. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
181. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
182. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 16
Xem đường đi đến Phường 16
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 16
183. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
184. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
185. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 4
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
186. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
187. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
188. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
189. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
190. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
191. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
192. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
193. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
194. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
195. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
196. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
197. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
198. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
199. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 5
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
200. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
201. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
202. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
203. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
204. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
205. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
206. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
207. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
208. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
209. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
210. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
211. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
212. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
213. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 6
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
214. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 08
Xem đường đi đến Phường 08
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 08
215. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 02
Xem đường đi đến Phường 02
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 02
216. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 01
Xem đường đi đến Phường 01
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 01
217. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 03
Xem đường đi đến Phường 03
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 03
218. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
219. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 09
Xem đường đi đến Phường 09
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 09
220. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
221. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 04
Xem đường đi đến Phường 04
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 04
222. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 13
Xem đường đi đến Phường 13
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 13
223. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
224. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 05
Xem đường đi đến Phường 05
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 05
225. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 14
Xem đường đi đến Phường 14
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 14
226. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 06
Xem đường đi đến Phường 06
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 06
227. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 15
Xem đường đi đến Phường 15
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 15
228. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 16
Xem đường đi đến Phường 16
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 16
229. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 8
Phường 07
Xem đường đi đến Phường 07
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 07
230. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Bình Hưng Hòa
231. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Bình Hưng Hoà A
232. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Bình Hưng Hoà B
233. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Bình Trị Đông
234. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Bình Trị Đông A
235. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Bình Trị Đông B
236. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Tân Tạo
237. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường Tân Tạo A
238. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường An Lạc
Xem đường đi đến Phường An Lạc
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lạc
239. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận Bình Tân
Phường An Lạc A
240. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Thuận Đông
Xem đường đi đến Phường Tân Thuận Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận Đông
241. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Thuận Tây
Xem đường đi đến Phường Tân Thuận Tây
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận Tây
242. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Kiểng
243. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Hưng
Xem đường đi đến Phường Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
244. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Bình Thuận
Xem đường đi đến Phường Bình Thuận
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thuận
245. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Quy
246. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Phú Thuận
Xem đường đi đến Phường Phú Thuận
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thuận
247. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Phú
Xem đường đi đến Phường Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
248. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Tân Phong
Xem đường đi đến Phường Tân Phong
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phong
249. Thành phố Hồ Chí Minh
Quận 7
Phường Phú Mỹ
Xem đường đi đến Phường Phú Mỹ
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Mỹ
250. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Thị trấn Củ Chi
251. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Phú Mỹ Hưng
252. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã An Phú
Xem đường đi đến Xã An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
253. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Trung Lập Thượng
254. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã An Nhơn Tây
255. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Nhuận Đức
256. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Phạm Văn Cội
257. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Phú Hòa Đông
258. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Trung Lập Hạ
259. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Trung An
Xem đường đi đến Xã Trung An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung An
260. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Phước Thạnh
Xem đường đi đến Xã Phước Thạnh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Thạnh
261. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Phước Hiệp
Xem đường đi đến Xã Phước Hiệp
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hiệp
262. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Tân An Hội
Xem đường đi đến Xã Tân An Hội
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An Hội
263. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Phước Vĩnh An
264. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Thái Mỹ
265. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Tân Thạnh Tây
266. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Hòa Phú
Xem đường đi đến Xã Hòa Phú
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Phú
267. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Tân Thạnh Đông
268. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Bình Mỹ
Xem đường đi đến Xã Bình Mỹ
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Mỹ
269. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Tân Phú Trung
Xem đường đi đến Xã Tân Phú Trung
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú Trung
270. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Củ Chi
Xã Tân Thông Hội
271. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Thị trấn Hóc Môn
272. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Tân Hiệp
Xem đường đi đến Xã Tân Hiệp
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hiệp
273. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Nhị Bình
Xem đường đi đến Xã Nhị Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhị Bình
274. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Đông Thạnh
Xem đường đi đến Xã Đông Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Thạnh
275. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Tân Thới Nhì
276. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Thới Tam Thôn
277. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Xuân Thới Sơn
278. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Tân Xuân
Xem đường đi đến Xã Tân Xuân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Xuân
279. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Xuân Thới Đông
280. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Trung Chánh
Xem đường đi đến Xã Trung Chánh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Chánh
281. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Xuân Thới Thượng
282. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Hóc Môn
Xã Bà Điểm
283. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Thị trấn Tân Túc
284. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Phạm Văn Hai
285. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Vĩnh Lộc A
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Lộc A
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Lộc A
286. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Vĩnh Lộc B
287. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Bình Lợi
Xem đường đi đến Xã Bình Lợi
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Lợi
288. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Lê Minh Xuân
289. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Tân Nhựt
290. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Tân Kiên
291. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Bình Hưng
Xem đường đi đến Xã Bình Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Hưng
292. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Phong Phú
Xem đường đi đến Xã Phong Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Phú
293. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã An Phú Tây
294. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Hưng Long
Xem đường đi đến Xã Hưng Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Long
295. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Đa Phước
Xem đường đi đến Xã Đa Phước
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đa Phước
296. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Tân Quý Tây
297. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Bình Chánh
Xem đường đi đến Xã Bình Chánh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Chánh
298. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Bình Chánh
Xã Quy Đức
299. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Thị trấn Nhà Bè
300. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Xã Phước Kiển
301. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Xã Phước Lộc
Xem đường đi đến Xã Phước Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Lộc
302. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Xã Nhơn Đức
303. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Xã Phú Xuân
Xem đường đi đến Xã Phú Xuân
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Xuân
304. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Xã Long Thới
Xem đường đi đến Xã Long Thới
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Thới
305. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Nhà Bè
Xã Hiệp Phước
Xem đường đi đến Xã Hiệp Phước
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Phước
306. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Thị trấn Cần Thạnh
307. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Xã Bình Khánh
Xem đường đi đến Xã Bình Khánh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Khánh
308. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Xã Tam Thôn Hiệp
309. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Xã An Thới Đông
310. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Xã Thạnh An
Xem đường đi đến Xã Thạnh An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh An
311. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Xã Long Hòa
Xem đường đi đến Xã Long Hòa
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hòa
312. Thành phố Hồ Chí Minh
Huyện Cần Giờ
Xã Lý Nhơn

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!