About Me

Danh sách 57 quận huyện phường xã của Thành phố Đà Nẵng tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Thành phố Đà Nẵng, đây là thông tin 57 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 57 quận huyện hành chánh của Thành phố Đà Nẵngmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Thành phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
Phường Hòa Hiệp Bắc
Xem đường đi đến Phường Hòa Hiệp Bắc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hiệp Bắc
2. Thành phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
Phường Hòa Hiệp Nam
Xem đường đi đến Phường Hòa Hiệp Nam
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hiệp Nam
3. Thành phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
Phường Hòa Khánh Bắc
4. Thành phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
Phường Hòa Khánh Nam
Xem đường đi đến Phường Hòa Khánh Nam
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Khánh Nam
5. Thành phố Đà Nẵng
Quận Liên Chiểu
Phường Hòa Minh
Xem đường đi đến Phường Hòa Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Minh
6. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Tam Thuận
7. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Thanh Khê Tây
8. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Thanh Khê Đông
9. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Xuân Hà
10. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Tân Chính
11. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Chính Gián
12. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Vĩnh Trung
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Trung
13. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Thạc Gián
14. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường An Khê
Xem đường đi đến Phường An Khê
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Khê
15. Thành phố Đà Nẵng
Quận Thanh Khê
Phường Hòa Khê
16. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Thanh Bình
Xem đường đi đến Phường Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
17. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Thuận Phước
18. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Thạch Thang
19. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Hải Châu I
20. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Hải Châu II
21. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Phước Ninh
Xem đường đi đến Phường Phước Ninh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Ninh
22. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Hòa Thuận Tây
23. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Hòa Thuận Đông
24. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Nam Dương
Xem đường đi đến Phường Nam Dương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Dương
25. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Bình Hiên
26. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Bình Thuận
Xem đường đi đến Phường Bình Thuận
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thuận
27. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Hòa Cường Bắc
28. Thành phố Đà Nẵng
Quận Hải Châu
Phường Hòa Cường Nam
29. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường Thọ Quang
30. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường Nại Hiên Đông
31. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường Mân Thái
32. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường An Hải Bắc
33. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường Phước Mỹ
Xem đường đi đến Phường Phước Mỹ
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Mỹ
34. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường An Hải Tây
35. Thành phố Đà Nẵng
Quận Sơn Trà
Phường An Hải Đông
36. Thành phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
Phường Mỹ An
Xem đường đi đến Phường Mỹ An
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ An
37. Thành phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
Phường Khuê Mỹ
38. Thành phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
Phường Hoà Quý
39. Thành phố Đà Nẵng
Quận Ngũ Hành Sơn
Phường Hoà Hải
40. Thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
Phường Khuê Trung
41. Thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
Phường Hòa Phát
42. Thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
Phường Hòa An
Xem đường đi đến Phường Hòa An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa An
43. Thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
Phường Hòa Thọ Tây
44. Thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
Phường Hòa Thọ Đông
45. Thành phố Đà Nẵng
Quận Cẩm Lệ
Phường Hòa Xuân
Xem đường đi đến Phường Hòa Xuân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Xuân
46. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Bắc
Xem đường đi đến Xã Hòa Bắc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bắc
47. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Liên
48. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Ninh
Xem đường đi đến Xã Hòa Ninh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Ninh
49. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Sơn
Xem đường đi đến Xã Hòa Sơn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Sơn
50. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Nhơn
51. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Phú
Xem đường đi đến Xã Hòa Phú
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Phú
52. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Phong
Xem đường đi đến Xã Hòa Phong
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Phong
53. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Châu
54. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Tiến
Xem đường đi đến Xã Hòa Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Tiến
55. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Phước
56. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hòa Vang
Xã Hòa Khương
57. Thành phố Đà Nẵng
Huyện Hoàng Sa
0
Xem đường đi đến 0
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!