About Me

Danh sách 64 quận huyện phường xã của Tỉnh Bạc Liêu tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bạc Liêu, đây là thông tin 64 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 64 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bạc Liêumới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
2. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường 3
Xem đường đi đến Phường 3
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 3
3. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường 5
Xem đường đi đến Phường 5
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 5
4. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường 7
Xem đường đi đến Phường 7
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 7
5. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
6. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường 8
Xem đường đi đến Phường 8
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 8
7. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Phường Nhà Mát
8. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Xã Vĩnh Trạch
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Trạch
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Trạch
9. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Xã Vĩnh Trạch Đông
10. Tỉnh Bạc Liêu
Thành phố Bạc Liêu
Xã Hiệp Thành
Xem đường đi đến Xã Hiệp Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Thành
11. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Thị trấn Ngan Dừa
12. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Ninh Quới
13. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Ninh Quới A
14. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Ninh Hòa
Xem đường đi đến Xã Ninh Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Hòa
15. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Lộc Ninh
Xem đường đi đến Xã Lộc Ninh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Ninh
16. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Vĩnh Lộc
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Lộc
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Lộc
17. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Vĩnh Lộc A
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Lộc A
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Lộc A
18. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Ninh Thạnh Lợi A
19. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hồng Dân
Xã Ninh Thạnh Lợi
20. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Thị trấn Phước Long
Xem đường đi đến Thị trấn Phước Long
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Long
21. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Vĩnh Phú Đông
22. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Vĩnh Phú Tây
23. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Phước Long
Xem đường đi đến Xã Phước Long
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Long
24. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Hưng Phú
Xem đường đi đến Xã Hưng Phú
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Phú
25. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Vĩnh Thanh
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thanh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thanh
26. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Phong Thạnh Tây A
27. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Phước Long
Xã Phong Thạnh Tây B
28. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Vĩnh Hưng
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hưng
29. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Vĩnh Hưng A
30. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Thị trấn Châu Hưng
Xem đường đi đến Thị trấn Châu Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Châu Hưng
31. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Châu Hưng A
32. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Hưng Thành
Xem đường đi đến Xã Hưng Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Thành
33. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Hưng Hội
34. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Châu Thới
35. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Vĩnh Lợi
Xã Long Thạnh
Xem đường đi đến Xã Long Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Thạnh
36. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
37. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Phường Hộ Phòng
38. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Phong Thạnh Đông
39. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Phường Láng Tròn
40. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Phong Tân
41. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Tân Phong
Xem đường đi đến Xã Tân Phong
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phong
42. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Phong Thạnh
Xem đường đi đến Xã Phong Thạnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Thạnh
43. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Phong Thạnh A
44. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Phong Thạnh Tây
45. Tỉnh Bạc Liêu
Thị xã Giá Rai
Xã Tân Thạnh
Xem đường đi đến Xã Tân Thạnh
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thạnh
46. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Thị trấn Gành Hào
47. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Long Điền Đông
48. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Long Điền Đông A
49. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Long Điền
Xem đường đi đến Xã Long Điền
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Điền
50. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Long Điền Tây
51. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Điền Hải
Xem đường đi đến Xã Điền Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Điền Hải
52. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã An Trạch
53. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã An Trạch A
54. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã An Phúc
55. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Định Thành
Xem đường đi đến Xã Định Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định Thành
56. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Đông Hải
Xã Định Thành A
57. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Thị trấn Hòa Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
58. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Minh Diệu
59. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Vĩnh Bình
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Bình
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Bình
60. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Vĩnh Mỹ B
61. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Vĩnh Hậu
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hậu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hậu
62. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Vĩnh Hậu A
63. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Vĩnh Mỹ A
64. Tỉnh Bạc Liêu
Huyện Hoà Bình
Xã Vĩnh Thịnh
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thịnh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thịnh

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!