About Me

Danh sách 83 quận huyện phường xã của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đây là thông tin 83 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 83 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàumới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
2. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường Thắng Tam
3. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
4. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 3
Xem đường đi đến Phường 3
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 3
5. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 4
Xem đường đi đến Phường 4
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 4
6. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 5
Xem đường đi đến Phường 5
Có 24 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 5
7. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường Thắng Nhì
8. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 7
Xem đường đi đến Phường 7
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 7
9. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường Nguyễn An Ninh
10. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 8
Xem đường đi đến Phường 8
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 8
11. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 9
Xem đường đi đến Phường 9
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 9
12. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường Thắng Nhất
13. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường Rạch Dừa
14. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 10
Xem đường đi đến Phường 10
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 10
15. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
16. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Phường 12
Xem đường đi đến Phường 12
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 12
17. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Vũng Tàu
Xã Long Sơn
Xem đường đi đến Xã Long Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Sơn
18. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Phước Hưng
Xem đường đi đến Phường Phước Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hưng
19. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Phước Hiệp
Xem đường đi đến Phường Phước Hiệp
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hiệp
20. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Phước Nguyên
21. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Long Toàn
Xem đường đi đến Phường Long Toàn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Toàn
22. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Long Tâm
23. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Phước Trung
Xem đường đi đến Phường Phước Trung
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Trung
24. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Long Hương
25. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Phường Kim Dinh
26. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
27. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Xã Long Phước
Xem đường đi đến Xã Long Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Phước
28. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thành phố Bà Rịa
Xã Hoà Long
29. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Bàu Chinh
30. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Thị trấn Ngãi Giao
31. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Bình Ba
32. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Suối Nghệ
33. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Xuân Sơn
Xem đường đi đến Xã Xuân Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Sơn
34. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Sơn Bình
Xem đường đi đến Xã Sơn Bình
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Bình
35. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Bình Giã
36. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Bình Trung
Xem đường đi đến Xã Bình Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Trung
37. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Xà Bang
38. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Cù Bị
39. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Láng Lớn
40. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Quảng Thành
Xem đường đi đến Xã Quảng Thành
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Thành
41. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Kim Long
Xem đường đi đến Xã Kim Long
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Long
42. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Suối Rao
43. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Đá Bạc
44. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Châu Đức
Xã Nghĩa Thành
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Thành
45. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Thị trấn Phước Bửu
46. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Phước Thuận
Xem đường đi đến Xã Phước Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Thuận
47. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Phước Tân
Xem đường đi đến Xã Phước Tân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Tân
48. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Xuyên Mộc
49. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Bông Trang
50. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Tân Lâm
Xem đường đi đến Xã Tân Lâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lâm
51. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Bàu Lâm
52. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Hòa Bình
Xem đường đi đến Xã Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
53. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Hòa Hưng
Xem đường đi đến Xã Hòa Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hưng
54. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Hòa Hiệp
Xem đường đi đến Xã Hòa Hiệp
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hiệp
55. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Hòa Hội
Xem đường đi đến Xã Hòa Hội
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hội
56. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Bưng Riềng
57. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Xuyên Mộc
Xã Bình Châu
Xem đường đi đến Xã Bình Châu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Châu
58. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Thị trấn Long Điền
Xem đường đi đến Thị trấn Long Điền
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Điền
59. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Thị trấn Long Hải
Xem đường đi đến Thị trấn Long Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hải
60. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Xã An Ngãi
61. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Xã Tam Phước
Xem đường đi đến Xã Tam Phước
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Phước
62. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Xã An Nhứt
63. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Xã Phước Tỉnh
64. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Long Điền
Xã Phước Hưng
Xem đường đi đến Xã Phước Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hưng
65. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Thị trấn Đất Đỏ
66. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Xã Phước Long Thọ
67. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Xã Phước Hội
Xem đường đi đến Xã Phước Hội
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hội
68. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Xã Long Mỹ
Xem đường đi đến Xã Long Mỹ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Mỹ
69. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Thị trấn Phước Hải
Xem đường đi đến Thị trấn Phước Hải
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hải
70. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Xã Long Tân
Xem đường đi đến Xã Long Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Tân
71. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Xã Láng Dài
72. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Đất Đỏ
Xã Lộc An
Xem đường đi đến Xã Lộc An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc An
73. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Phường Phú Mỹ
Xem đường đi đến Phường Phú Mỹ
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Mỹ
74. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Xã Tân Hoà
Xem đường đi đến Xã Tân Hoà
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hoà
75. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Xã Tân Hải
Xem đường đi đến Xã Tân Hải
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hải
76. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Phường Phước Hoà
Xem đường đi đến Phường Phước Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hoà
77. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Phường Tân Phước
Xem đường đi đến Phường Tân Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phước
78. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Phường Mỹ Xuân
79. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Xã Sông Xoài
80. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Phường Hắc Dịch
81. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Xã Châu Pha
82. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Thị xã Phú Mỹ
Xã Tóc Tiên
83. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Huyện Côn Đảo
0
Xem đường đi đến 0
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!