About Me

Danh sách 91 quận huyện phường xã của Tỉnh Bình Dương tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bình Dương, đây là thông tin 91 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 91 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bình Dươngmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Hiệp Thành
Xem đường đi đến Phường Hiệp Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Thành
2. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Lợi
Xem đường đi đến Phường Phú Lợi
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lợi
3. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Cường
Xem đường đi đến Phường Phú Cường
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Cường
4. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Hòa
Xem đường đi đến Phường Phú Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hòa
5. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Thọ
Xem đường đi đến Phường Phú Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thọ
6. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Chánh Nghĩa
7. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Định Hoà
8. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Hoà Phú
9. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Mỹ
Xem đường đi đến Phường Phú Mỹ
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Mỹ
10. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Phú Tân
Xem đường đi đến Phường Phú Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Tân
11. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Tân An
Xem đường đi đến Phường Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
12. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Hiệp An
Xem đường đi đến Phường Hiệp An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp An
13. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Tương Bình Hiệp
14. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thủ Dầu Một
Phường Chánh Mỹ
15. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Xã Trừ Văn Thố
16. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Xã Cây Trường II
17. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Thị trấn Lai Uyên
18. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Xã Tân Hưng
Xem đường đi đến Xã Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
19. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Xã Long Nguyên
20. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Xã Hưng Hòa
Xem đường đi đến Xã Hưng Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Hòa
21. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bàu Bàng
Xã Lai Hưng
22. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Thị trấn Dầu Tiếng
23. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Minh Hoà
24. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Minh Thạnh
25. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Minh Tân
Xem đường đi đến Xã Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
26. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Định An
Xem đường đi đến Xã Định An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định An
27. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Long Hoà
Xem đường đi đến Xã Long Hoà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hoà
28. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Định Thành
Xem đường đi đến Xã Định Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định Thành
29. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Định Hiệp
30. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã An Lập
31. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Long Tân
Xem đường đi đến Xã Long Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Tân
32. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Thanh An
Xem đường đi đến Xã Thanh An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh An
33. Tỉnh Bình Dương
Huyện Dầu Tiếng
Xã Thanh Tuyền
Xem đường đi đến Xã Thanh Tuyền
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Tuyền
34. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Phường Mỹ Phước
Xem đường đi đến Phường Mỹ Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Phước
35. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Phường Chánh Phú Hòa
36. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Xã An Điền
Xem đường đi đến Xã An Điền
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Điền
37. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Xã An Tây
Xem đường đi đến Xã An Tây
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Tây
38. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Phường Thới Hòa
Xem đường đi đến Phường Thới Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thới Hòa
39. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Phường Hòa Lợi
Xem đường đi đến Phường Hòa Lợi
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Lợi
40. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Phường Tân Định
Xem đường đi đến Phường Tân Định
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Định
41. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Bến Cát
Xã Phú An
Xem đường đi đến Xã Phú An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú An
42. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Thị trấn Phước Vĩnh
Xem đường đi đến Thị trấn Phước Vĩnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Vĩnh
43. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã An Linh
44. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã Phước Sang
45. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã An Thái
Xem đường đi đến Xã An Thái
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thái
46. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã An Long
Xem đường đi đến Xã An Long
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Long
47. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã An Bình
Xem đường đi đến Xã An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
48. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã Tân Hiệp
Xem đường đi đến Xã Tân Hiệp
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hiệp
49. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã Tam Lập
50. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã Tân Long
Xem đường đi đến Xã Tân Long
Có 12 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Long
51. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã Vĩnh Hoà
52. Tỉnh Bình Dương
Huyện Phú Giáo
Xã Phước Hoà
Xem đường đi đến Xã Phước Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hoà
53. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Uyên Hưng
54. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Tân Phước Khánh
55. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Vĩnh Tân
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tân
56. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Hội Nghĩa
57. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Tân Hiệp
Xem đường đi đến Phường Tân Hiệp
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hiệp
58. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Khánh Bình
Xem đường đi đến Phường Khánh Bình
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Bình
59. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Phú Chánh
60. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Xã Bạch Đằng
Xem đường đi đến Xã Bạch Đằng
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bạch Đằng
61. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Tân Vĩnh Hiệp
62. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Thạnh Phước
Xem đường đi đến Phường Thạnh Phước
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Phước
63. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Xã Thạnh Hội
64. Tỉnh Bình Dương
Thị xã Tân Uyên
Phường Thái Hòa
Xem đường đi đến Phường Thái Hòa
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Hòa
65. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường Dĩ An
66. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường Tân Bình
Xem đường đi đến Phường Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
67. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường Tân Đông Hiệp
68. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường Bình An
Xem đường đi đến Phường Bình An
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình An
69. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường Bình Thắng
Xem đường đi đến Phường Bình Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thắng
70. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường Đông Hòa
Xem đường đi đến Phường Đông Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hòa
71. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Dĩ An
Phường An Bình
Xem đường đi đến Phường An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
72. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường An Thạnh
Xem đường đi đến Phường An Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thạnh
73. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Lái Thiêu
74. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Bình Chuẩn
Xem đường đi đến Phường Bình Chuẩn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Chuẩn
75. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Thuận Giao
76. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường An Phú
Xem đường đi đến Phường An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
77. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Hưng Định
78. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Xã An Sơn
Xem đường đi đến Xã An Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Sơn
79. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Bình Nhâm
80. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Bình Hòa
Xem đường đi đến Phường Bình Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Hòa
81. Tỉnh Bình Dương
Thành phố Thuận An
Phường Vĩnh Phú
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Phú
82. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Tân Định
Xem đường đi đến Xã Tân Định
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Định
83. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Bình Mỹ
Xem đường đi đến Xã Bình Mỹ
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Mỹ
84. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Thị trấn Tân Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
85. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
86. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Thị trấn Tân Thành
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
87. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Đất Cuốc
88. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Hiếu Liêm
Xem đường đi đến Xã Hiếu Liêm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiếu Liêm
89. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Lạc An
90. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Tân Mỹ
Xem đường đi đến Xã Tân Mỹ
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Mỹ
91. Tỉnh Bình Dương
Huyện Bắc Tân Uyên
Xã Thường Tân

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!