About Me

Top 10 hạt giống và dụng cụ trồng rau sạch tại nhà - an toàn mùa dịch cho bạn và gia đình trồng quanh năm (P1)

Thể theo yêu cầu của các bạn hay order qua Fanpage cũng như yêu cầu, khochat.com sẽ làm 1 chuyên đề về các sản phẩm giá rẻ trên các kênh thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shoppee, Sendo… để các bạn có thể săn được sản phẩm giá rẻ theo ý mình. Hi vọng bạn sẽ kịp săn sale đợt này nhé!"1. Gói 1g hạt giống hành lá gốc trắng sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao - Giá:11560 VND


Sản phẩm Gói 1g hạt giống hành lá gốc trắng sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao có giá gốc là 12000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 3% chỉ còn 11560. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 1g hạt giống hành lá gốc trắng sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao
 • Giá gốc sản phẩm:12000
 • Giá giảm:11560
 • Phần trăm giảm giá:3%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

2. Gói 100g Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao - Nanuseeds - Thế giới rau mầm shop - Giá:20000 VND


Sản phẩm Gói 100g Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao - Nanuseeds - Thế giới rau mầm shop có giá gốc là 20000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 20000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 100g Hạt Giống Cải Bẹ Xanh Mỡ sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao - Nanuseeds - Thế giới rau mầm shop
 • Giá gốc sản phẩm:20000
 • Giá giảm:20000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

3. Gói 20g hạt giống tần ô Garland lá tròn sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao - Giá:9632 VND


Sản phẩm Gói 20g hạt giống tần ô Garland lá tròn sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao có giá gốc là 10000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 3% chỉ còn 9632. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 20g hạt giống tần ô Garland lá tròn sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao
 • Giá gốc sản phẩm:10000
 • Giá giảm:9632
 • Phần trăm giảm giá:3%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

4. Gói 20g hạt giống đậu bắp cao sản sinh trưởng khỏe kháng bệnh tốt dễ gieo trồng và chăm sóc - Giá:9637 VND


Sản phẩm Gói 20g hạt giống đậu bắp cao sản sinh trưởng khỏe kháng bệnh tốt dễ gieo trồng và chăm sóc có giá gốc là 10000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 3% chỉ còn 9637. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 20g hạt giống đậu bắp cao sản sinh trưởng khỏe kháng bệnh tốt dễ gieo trồng và chăm sóc
 • Giá gốc sản phẩm:10000
 • Giá giảm:9637
 • Phần trăm giảm giá:3%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

5. Gói 20g Hạt Giống Mồng Tơi Cao Sản - Nanuseeds, Độ Đồng Đều Cao, Hạt Sạch Không Lép, Tỷ Lệ Nảy Mầm Cao - Giá:9870 VND


Sản phẩm Gói 20g Hạt Giống Mồng Tơi Cao Sản - Nanuseeds, Độ Đồng Đều Cao, Hạt Sạch Không Lép, Tỷ Lệ Nảy Mầm Cao có giá gốc là 10000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 9870. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 20g Hạt Giống Mồng Tơi Cao Sản - Nanuseeds, Độ Đồng Đều Cao, Hạt Sạch Không Lép, Tỷ Lệ Nảy Mầm Cao
 • Giá gốc sản phẩm:10000
 • Giá giảm:9870
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

6. Gói 2kg phân trùn quế nguyên chất - Giá:23360 VND


Sản phẩm Gói 2kg phân trùn quế nguyên chất có giá gốc là 24000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 2% chỉ còn 23360. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 2kg phân trùn quế nguyên chất
 • Giá gốc sản phẩm:24000
 • Giá giảm:23360
 • Phần trăm giảm giá:2%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

7. Gói 20g hạt giống rau muống lá tre Việt Nam sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao - Giá:9765 VND


Sản phẩm Gói 20g hạt giống rau muống lá tre Việt Nam sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao có giá gốc là 10000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 2% chỉ còn 9765. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 20g hạt giống rau muống lá tre Việt Nam sinh trưởng khỏe phát triển mạnh mẽ tỉ lệ nảy mầm cao
 • Giá gốc sản phẩm:10000
 • Giá giảm:9765
 • Phần trăm giảm giá:2%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

8. Gói 100g Hạt Giống Rau Mầm Củ Cải Trắng New Zealand _ Thế Giới Rau Mầm - Giá:14564 VND


Sản phẩm Gói 100g Hạt Giống Rau Mầm Củ Cải Trắng New Zealand _ Thế Giới Rau Mầm có giá gốc là 15000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 2% chỉ còn 14564. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 100g Hạt Giống Rau Mầm Củ Cải Trắng New Zealand _ Thế Giới Rau Mầm
 • Giá gốc sản phẩm:15000
 • Giá giảm:14564
 • Phần trăm giảm giá:2%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

9. Gói 1Kg Hạt Giống Rau Mầm Đậu Xanh (Đậu làm Giá Đỗ)_ Thế Giới Rau Mầm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi đối với sức khỏe con người - Giá:58552 VND


Sản phẩm Gói 1Kg Hạt Giống Rau Mầm Đậu Xanh (Đậu làm Giá Đỗ)_ Thế Giới Rau Mầm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi đối với sức khỏe con người có giá gốc là 60000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 2% chỉ còn 58552. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 1Kg Hạt Giống Rau Mầm Đậu Xanh (Đậu làm Giá Đỗ)_ Thế Giới Rau Mầm chứa rất nhiều chất dinh dưỡng có lợi đối với sức khỏe con người
 • Giá gốc sản phẩm:60000
 • Giá giảm:58552
 • Phần trăm giảm giá:2%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

10. Gói 20 hạt giống mướp hương có thể trồng quanh năm tỉ lệ nảy mầm cao được người tiêu dùng ưa chuộng - Giá:9765 VND


Sản phẩm Gói 20 hạt giống mướp hương có thể trồng quanh năm tỉ lệ nảy mầm cao được người tiêu dùng ưa chuộng có giá gốc là 10000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 2% chỉ còn 9765. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/08/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gói 20 hạt giống mướp hương có thể trồng quanh năm tỉ lệ nảy mầm cao được người tiêu dùng ưa chuộng
 • Giá gốc sản phẩm:10000
 • Giá giảm:9765
 • Phần trăm giảm giá:2%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!