About Me

Danh sách 102 quận huyện phường xã của Tỉnh Kon Tum tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Kon Tum, đây là thông tin 102 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 102 quận huyện hành chánh của Tỉnh Kon Tummới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Quang Trung
Xem đường đi đến Phường Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
2. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Duy Tân
Xem đường đi đến Phường Duy Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Duy Tân
3. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Quyết Thắng
Xem đường đi đến Phường Quyết Thắng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quyết Thắng
4. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Trường Chinh
5. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Thắng Lợi
Xem đường đi đến Phường Thắng Lợi
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thắng Lợi
6. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Ngô Mây
Xem đường đi đến Phường Ngô Mây
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngô Mây
7. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Thống Nhất
Xem đường đi đến Phường Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
8. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Lê Lợi
Xem đường đi đến Phường Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
9. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Nguyễn Trãi
Xem đường đi đến Phường Nguyễn Trãi
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nguyễn Trãi
10. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Phường Trần Hưng Đạo
Xem đường đi đến Phường Trần Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Hưng Đạo
11. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Đắk Cấm
12. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Kroong
13. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Ngọk Bay
14. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Vinh Quang
Xem đường đi đến Xã Vinh Quang
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vinh Quang
15. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Đắk Blà
16. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Ia Chim
17. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Đăk Năng
18. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Đoàn Kết
Xem đường đi đến Xã Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
19. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Chư Hreng
20. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Đắk Rơ Wa
21. Tỉnh Kon Tum
Thành phố Kon Tum
Xã Hòa Bình
Xem đường đi đến Xã Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
22. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Thị trấn Đắk Glei
23. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Blô
24. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Man
25. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Nhoong
26. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Pék
27. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Choong
28. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Xốp
29. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Mường Hoong
30. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Ngọc Linh
Xem đường đi đến Xã Ngọc Linh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Linh
31. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Long
32. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk KRoong
33. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Glei
Xã Đắk Môn
34. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Thị trấn Plei Kần
35. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Đắk Ang
36. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Đắk Dục
37. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Đắk Nông
38. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Đắk Xú
39. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Đắk Kan
40. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Bờ Y
41. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ngọc Hồi
Xã Sa Loong
42. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Thị trấn Đắk Tô
43. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Đắk Rơ Nga
44. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Ngọk Tụ
45. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Đắk Trăm
46. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Văn Lem
47. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Kon Đào
48. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Tân Cảnh
49. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Diên Bình
50. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Tô
Xã Pô Kô
51. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Đắk Nên
52. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Đắk Ring
53. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Măng Buk
54. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Đắk Tăng
55. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Ngok Tem
56. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Pờ Ê
57. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Măng Cành
58. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Thị trấn Măng Đen
59. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Plông
Xã Hiếu
60. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Thị trấn Đắk Rve
61. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Xã Đắk Kôi
62. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Xã Đắk Tơ Lung
63. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Xã Đắk Ruồng
64. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Xã Đắk Pne
65. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Xã Đắk Tờ Re
66. Tỉnh Kon Tum
Huyện Kon Rẫy
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
67. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Thị trấn Đắk Hà
Xem đường đi đến Thị trấn Đắk Hà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đắk Hà
68. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đắk PXi
69. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đăk Long
70. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đắk HRing
71. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đắk Ui
72. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đăk Ngọk
73. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đắk Mar
74. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Ngok Wang
75. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Ngok Réo
76. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Hà Mòn
77. Tỉnh Kon Tum
Huyện Đắk Hà
Xã Đắk La
78. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Thị trấn Sa Thầy
79. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Rơ Kơi
80. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Sa Nhơn
81. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Hơ Moong
82. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Mô Rai
83. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Sa Sơn
84. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Sa Nghĩa
85. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Sa Bình
86. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Ya Xiêr
87. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Ya Tăng
88. Tỉnh Kon Tum
Huyện Sa Thầy
Xã Ya ly
89. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Ngọc Lây
90. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Đắk Na
91. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Măng Ri
92. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Ngọc Yêu
93. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Đắk Sao
94. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Đắk Rơ Ông
95. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Đắk Tờ Kan
96. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Tu Mơ Rông
97. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Đắk Hà
Xem đường đi đến Xã Đắk Hà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đắk Hà
98. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Tê Xăng
99. Tỉnh Kon Tum
Huyện Tu Mơ Rông
Xã Văn Xuôi
100. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ia H' Drai
Xã Ia Đal
101. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ia H' Drai
Xã Ia Dom
Xem đường đi đến Xã Ia Dom
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia Dom
102. Tỉnh Kon Tum
Huyện Ia H' Drai
Xã Ia Tơi

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!