About Me

Danh sách 106 quận huyện phường xã của Tỉnh Lai Châu tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Lai Châu, đây là thông tin 106 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 106 quận huyện hành chánh của Tỉnh Lai Châumới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Phường Quyết Thắng
Xem đường đi đến Phường Quyết Thắng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quyết Thắng
2. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Phường Tân Phong
Xem đường đi đến Phường Tân Phong
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phong
3. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Phường Quyết Tiến
Xem đường đi đến Phường Quyết Tiến
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quyết Tiến
4. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Phường Đoàn Kết
Xem đường đi đến Phường Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
5. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Xã Sùng Phài
6. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Phường Đông Phong
Xem đường đi đến Phường Đông Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Phong
7. Tỉnh Lai Châu
Thành phố Lai Châu
Xã San Thàng
8. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Thị trấn Tam Đường
9. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Thèn Sin
10. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Tả Lèng
11. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Giang Ma
12. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Hồ Thầu
Xem đường đi đến Xã Hồ Thầu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồ Thầu
13. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Bình Lư
14. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Sơn Bình
Xem đường đi đến Xã Sơn Bình
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Bình
15. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Nùng Nàng
16. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Bản Giang
17. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Bản Hon
18. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Bản Bo
19. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Nà Tăm
20. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tam Đường
Xã Khun Há
21. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Thị trấn Mường Tè
Xem đường đi đến Thị trấn Mường Tè
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mường Tè
22. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Thu Lũm
23. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Ka Lăng
24. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Tá Bạ
25. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Pa ủ
26. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Mường Tè
Xem đường đi đến Xã Mường Tè
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mường Tè
27. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Pa Vệ Sử
28. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Mù Cả
29. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Bum Tở
30. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Nậm Khao
31. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Tà Tổng
32. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Bum Nưa
33. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Vàng San
34. Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Kan Hồ
35. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Thị trấn Sìn Hồ
36. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Chăn Nưa
37. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Pa Tần
Xem đường đi đến Xã Pa Tần
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Pa Tần
38. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Phìn Hồ
Xem đường đi đến Xã Phìn Hồ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phìn Hồ
39. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Hồng Thu
40. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Phăng Sô Lin
41. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Ma Quai
42. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Lùng Thàng
43. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Tả Phìn
Xem đường đi đến Xã Tả Phìn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tả Phìn
44. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Sà Dề Phìn
45. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Nậm Tăm
46. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Tả Ngảo
47. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Pu Sam Cáp
48. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Nậm Cha
49. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Pa Khoá
50. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Làng Mô
51. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Noong Hẻo
52. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Nậm Mạ
53. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Căn Co
54. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Tủa Sín Chải
55. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Nậm Cuổi
56. Tỉnh Lai Châu
Huyện Sìn Hồ
Xã Nậm Hăn
57. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Lả Nhì Thàng
58. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Huổi Luông
59. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Thị trấn Phong Thổ
60. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Sì Lở Lầu
61. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Mồ Sì San
62. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Pa Vây Sử
63. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Vàng Ma Chải
64. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Tông Qua Lìn
65. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Mù Sang
66. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Dào San
67. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Ma Ly Pho
68. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Bản Lang
69. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Hoang Thèn
70. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Khổng Lào
71. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Nậm Xe
72. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Mường So
73. Tỉnh Lai Châu
Huyện Phong Thổ
Xã Sin Suối Hồ
74. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Thị trấn Than Uyên
75. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Phúc Than
76. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Mường Than
77. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Mường Mít
78. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Pha Mu
79. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Mường Cang
80. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Hua Nà
81. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Tà Hừa
82. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Mường Kim
83. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Tà Mung
84. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Tà Gia
85. Tỉnh Lai Châu
Huyện Than Uyên
Xã Khoen On
86. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Thị trấn Tân Uyên
87. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Mường Khoa
Xem đường đi đến Xã Mường Khoa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mường Khoa
88. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Phúc Khoa
89. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Thân Thuộc
90. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Trung Đồng
91. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Hố Mít
92. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Nậm Cần
93. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Nậm Sỏ
94. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Pắc Ta
95. Tỉnh Lai Châu
Huyện Tân Uyên
Xã Tà Mít
96. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Thị trấn Nậm Nhùn
97. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Hua Bun
98. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Mường Mô
99. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Chà
100. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Manh
101. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Hàng
102. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Lê Lợi
Xem đường đi đến Xã Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
103. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Pú Đao
104. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Pì
105. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Nậm Ban
Xem đường đi đến Xã Nậm Ban
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nậm Ban
106. Tỉnh Lai Châu
Huyện Nậm Nhùn
Xã Trung Chải
Xem đường đi đến Xã Trung Chải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Chải

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!