About Me

Danh sách 109 quận huyện phường xã của Tỉnh Hà Nam tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Hà Nam, đây là thông tin 109 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 109 quận huyện hành chánh của Tỉnh Hà Nammới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Quang Trung
Xem đường đi đến Phường Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
2. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Lương Khánh Thiện
3. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Lê Hồng Phong
Xem đường đi đến Phường Lê Hồng Phong
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Hồng Phong
4. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Minh Khai
Xem đường đi đến Phường Minh Khai
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Khai
5. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Hai Bà Trưng
6. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Trần Hưng Đạo
Xem đường đi đến Phường Trần Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Hưng Đạo
7. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Lam Hạ
8. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Phù Vân
9. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Liêm Chính
10. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Liêm Chung
11. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Thanh Châu
12. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Châu Sơn
Xem đường đi đến Phường Châu Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Châu Sơn
13. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Tiên Tân
14. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Tiên Hiệp
Xem đường đi đến Xã Tiên Hiệp
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiên Hiệp
15. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Tiên Hải
Xem đường đi đến Xã Tiên Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiên Hải
16. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Kim Bình
Xem đường đi đến Xã Kim Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Bình
17. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Liêm Tuyền
18. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Liêm Tiết
19. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Phường Thanh Tuyền
Xem đường đi đến Phường Thanh Tuyền
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Tuyền
20. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Đinh Xá
21. Tỉnh Hà Nam
Thành phố Phủ Lý
Xã Trịnh Xá
22. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Đồng Văn
Xem đường đi đến Phường Đồng Văn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Văn
23. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Hòa Mạc
24. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Mộc Bắc
25. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Châu Giang
26. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Bạch Thượng
27. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Duy Minh
28. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Mộc Nam
29. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Duy Hải
Xem đường đi đến Phường Duy Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Duy Hải
30. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Chuyên Ngoại
31. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Yên Bắc
32. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Trác Văn
33. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Tiên Nội
34. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Phường Hoàng Đông
35. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Yên Nam
36. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Tiên Ngoại
37. Tỉnh Hà Nam
Thị xã Duy Tiên
Xã Tiên Sơn
Xem đường đi đến Xã Tiên Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiên Sơn
38. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Thị trấn Quế
39. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Nguyễn Úy
40. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Đại Cương
41. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Lê Hồ
42. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Tượng Lĩnh
Xem đường đi đến Xã Tượng Lĩnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tượng Lĩnh
43. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Nhật Tựu
44. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Nhật Tân
Xem đường đi đến Xã Nhật Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhật Tân
45. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Đồng Hóa
Xem đường đi đến Xã Đồng Hóa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Hóa
46. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Hoàng Tây
47. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Tân Sơn
Xem đường đi đến Xã Tân Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Sơn
48. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Thụy Lôi
Xem đường đi đến Xã Thụy Lôi
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thụy Lôi
49. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Văn Xá
50. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Khả Phong
51. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Ngọc Sơn
Xem đường đi đến Xã Ngọc Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Sơn
52. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Thị trấn Ba Sao
Xem đường đi đến Thị trấn Ba Sao
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ba Sao
53. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Liên Sơn
Xem đường đi đến Xã Liên Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Sơn
54. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Thi Sơn
55. Tỉnh Hà Nam
Huyện Kim Bảng
Xã Thanh Sơn
Xem đường đi đến Xã Thanh Sơn
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Sơn
56. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Thị trấn Kiện Khê
57. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Liêm Phong
58. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Hà
Xem đường đi đến Xã Thanh Hà
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hà
59. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Liêm Cần
60. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Liêm Thuận
61. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Thủy
Xem đường đi đến Xã Thanh Thủy
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Thủy
62. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Phong
Xem đường đi đến Xã Thanh Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Phong
63. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Thị trấn Tân Thanh
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Thanh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thanh
64. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Tân
Xem đường đi đến Xã Thanh Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Tân
65. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Liêm Túc
66. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Liêm Sơn
67. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Hương
Xem đường đi đến Xã Thanh Hương
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hương
68. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Nghị
69. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Tâm
70. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Nguyên
71. Tỉnh Hà Nam
Huyện Thanh Liêm
Xã Thanh Hải
Xem đường đi đến Xã Thanh Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hải
72. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Thị trấn Bình Mỹ
Xem đường đi đến Thị trấn Bình Mỹ
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Mỹ
73. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Bình Nghĩa
74. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Tràng An
Xem đường đi đến Xã Tràng An
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tràng An
75. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Đồng Du
76. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Ngọc Lũ
77. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Hưng Công
78. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Đồn Xá
79. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã An Ninh
Xem đường đi đến Xã An Ninh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Ninh
80. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Bồ Đề
Xem đường đi đến Xã Bồ Đề
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bồ Đề
81. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Bối Cầu
82. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã An Nội
83. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Vũ Bản
84. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Trung Lương
Xem đường đi đến Xã Trung Lương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Lương
85. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã An Đổ
86. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã La Sơn
87. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã Tiêu Động
88. Tỉnh Hà Nam
Huyện Bình Lục
Xã An Lão
Xem đường đi đến Xã An Lão
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lão
89. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Hợp Lý
Xem đường đi đến Xã Hợp Lý
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Lý
90. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nguyên Lý
91. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Chính Lý
92. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Chân Lý
93. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Đạo Lý
94. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Công Lý
95. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Văn Lý
96. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Bắc Lý
Xem đường đi đến Xã Bắc Lý
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bắc Lý
97. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Đức Lý
98. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Trần Hưng Đạo
Xem đường đi đến Xã Trần Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Hưng Đạo
99. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Thị trấn Vĩnh Trụ
100. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nhân Thịnh
101. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nhân Khang
102. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nhân Mỹ
Xem đường đi đến Xã Nhân Mỹ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhân Mỹ
103. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nhân Nghĩa
Xem đường đi đến Xã Nhân Nghĩa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhân Nghĩa
104. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nhân Chính
Xem đường đi đến Xã Nhân Chính
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhân Chính
105. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Nhân Bình
106. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Phú Phúc
107. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Xuân Khê
108. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Tiến Thắng
Xem đường đi đến Xã Tiến Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiến Thắng
109. Tỉnh Hà Nam
Huyện Lý Nhân
Xã Hòa Hậu

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!