About Me

Danh sách 124 quận huyện phường xã của Tỉnh Bình Thuận tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Bình Thuận, đây là thông tin 124 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 124 quận huyện hành chánh của Tỉnh Bình Thuậnmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Mũi Né
2. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Hàm Tiến
3. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Phú Hài
4. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Phú Thủy
Xem đường đi đến Phường Phú Thủy
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thủy
5. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Phú Tài
6. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Phú Trinh
7. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Xuân An
Xem đường đi đến Phường Xuân An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân An
8. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Thanh Hải
Xem đường đi đến Phường Thanh Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hải
9. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Bình Hưng
Xem đường đi đến Phường Bình Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Hưng
10. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Đức Nghĩa
11. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Lạc Đạo
Xem đường đi đến Phường Lạc Đạo
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lạc Đạo
12. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Đức Thắng
Xem đường đi đến Phường Đức Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Thắng
13. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Hưng Long
Xem đường đi đến Phường Hưng Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Long
14. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Phường Đức Long
Xem đường đi đến Phường Đức Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Long
15. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Xã Thiện Nghiệp
16. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Xã Phong Nẫm
Xem đường đi đến Xã Phong Nẫm
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Nẫm
17. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Xã Tiến Lợi
18. Tỉnh Bình Thuận
Thành phố Phan Thiết
Xã Tiến Thành
Xem đường đi đến Xã Tiến Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiến Thành
19. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Phường Phước Hội
Xem đường đi đến Phường Phước Hội
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hội
20. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Phường Phước Lộc
Xem đường đi đến Phường Phước Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Lộc
21. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Phường Tân Thiện
Xem đường đi đến Phường Tân Thiện
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thiện
22. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Phường Tân An
Xem đường đi đến Phường Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
23. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Phường Bình Tân
Xem đường đi đến Phường Bình Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Tân
24. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Xã Tân Hải
Xem đường đi đến Xã Tân Hải
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hải
25. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
26. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Xã Tân Bình
Xem đường đi đến Xã Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
27. Tỉnh Bình Thuận
Thị xã La Gi
Xã Tân Phước
Xem đường đi đến Xã Tân Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phước
28. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Thị trấn Liên Hương
29. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Thị trấn Phan Rí Cửa
30. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Phan Dũng
31. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Phong Phú
Xem đường đi đến Xã Phong Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Phú
32. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Vĩnh Hảo
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hảo
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hảo
33. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Vĩnh Tân
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tân
34. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Phú Lạc
Xem đường đi đến Xã Phú Lạc
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lạc
35. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Phước Thể
36. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Hòa Minh
Xem đường đi đến Xã Hòa Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Minh
37. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Chí Công
38. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tuy Phong
Xã Bình Thạnh
Xem đường đi đến Xã Bình Thạnh
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thạnh
39. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Thị trấn Chợ Lầu
40. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Sơn
41. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Lâm
42. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Bình An
Xem đường đi đến Xã Bình An
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình An
43. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Điền
44. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Hải Ninh
Xem đường đi đến Xã Hải Ninh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hải Ninh
45. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Sông Lũy
46. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Tiến
47. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Sông Bình
48. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Thị trấn Lương Sơn
Xem đường đi đến Thị trấn Lương Sơn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lương Sơn
49. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Hòa
50. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Thanh
Xem đường đi đến Xã Phan Thanh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phan Thanh
51. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Hồng Thái
Xem đường đi đến Xã Hồng Thái
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Thái
52. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Hiệp
53. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Bình Tân
Xem đường đi đến Xã Bình Tân
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Tân
54. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Phan Rí Thành
55. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Hòa Thắng
Xem đường đi đến Xã Hòa Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thắng
56. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Bắc Bình
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong
57. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Thị trấn Ma Lâm
58. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Thị trấn Phú Long
Xem đường đi đến Thị trấn Phú Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Long
59. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã La Dạ
60. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Đông Tiến
Xem đường đi đến Xã Đông Tiến
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Tiến
61. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Thuận Hòa
Xem đường đi đến Xã Thuận Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận Hòa
62. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Đông Giang
Xem đường đi đến Xã Đông Giang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Giang
63. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Phú
64. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hồng Liêm
65. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Thuận Minh
Xem đường đi đến Xã Thuận Minh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận Minh
66. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hồng Sơn
Xem đường đi đến Xã Hồng Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Sơn
67. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Trí
68. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Đức
69. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Liêm
70. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Chính
71. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Hiệp
72. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Hàm Thắng
73. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Bắc
Xã Đa Mi
74. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Thị trấn Thuận Nam
75. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Mỹ Thạnh
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thạnh
76. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Hàm Cần
77. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Mương Mán
78. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Hàm Thạnh
79. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Hàm Kiệm
80. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Hàm Cường
81. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Hàm Mỹ
82. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
83. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Hàm Minh
84. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Thuận Quí
85. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Tân Thuận
Xem đường đi đến Xã Tân Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận
86. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Thuận Nam
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
87. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Thị trấn Lạc Tánh
88. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Bắc Ruộng
89. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Nghị Đức
90. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã La Ngâu
91. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Huy Khiêm
92. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Măng Tố
93. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Đức Phú
Xem đường đi đến Xã Đức Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Phú
94. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Đồng Kho
95. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Gia An
96. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Đức Bình
97. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Gia Huynh
98. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Đức Thuận
Xem đường đi đến Xã Đức Thuận
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Thuận
99. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Tánh Linh
Xã Suối Kiết
100. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Thị trấn Võ Xu
101. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Thị trấn Đức Tài
102. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Đa Kai
103. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Sùng Nhơn
104. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Mê Pu
105. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Nam Chính
Xem đường đi đến Xã Nam Chính
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Chính
106. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Đức Hạnh
Xem đường đi đến Xã Đức Hạnh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Hạnh
107. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Đức Tín
108. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Vũ Hoà
109. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Tân Hà
Xem đường đi đến Xã Tân Hà
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hà
110. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Đông Hà
Xem đường đi đến Xã Đông Hà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hà
111. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Đức Linh
Xã Trà Tân
Xem đường đi đến Xã Trà Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trà Tân
112. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Thị trấn Tân Minh
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Minh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Minh
113. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Thị trấn Tân Nghĩa
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Nghĩa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Nghĩa
114. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Sông Phan
115. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Tân Phúc
Xem đường đi đến Xã Tân Phúc
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phúc
116. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Tân Đức
Xem đường đi đến Xã Tân Đức
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Đức
117. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Tân Thắng
Xem đường đi đến Xã Tân Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thắng
118. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Thắng Hải
119. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Tân Hà
Xem đường đi đến Xã Tân Hà
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hà
120. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Tân Xuân
Xem đường đi đến Xã Tân Xuân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Xuân
121. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Hàm Tân
Xã Sơn Mỹ
122. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Phú Quí
Xã Ngũ Phụng
123. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Phú Quí
Xã Long Hải
Xem đường đi đến Xã Long Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hải
124. Tỉnh Bình Thuận
Huyện Phú Quí
Xã Tam Thanh
Xem đường đi đến Xã Tam Thanh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Thanh

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!