About Me

Danh sách 129 quận huyện phường xã của Tỉnh Điện Biên tính đến T8/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Điện Biên, đây là thông tin 129 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 129 quận huyện hành chánh của Tỉnh Điện Biênmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Noong Bua
2. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Him Lam
3. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Thanh Bình
Xem đường đi đến Phường Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
4. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Tân Thanh
Xem đường đi đến Phường Tân Thanh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thanh
5. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Mường Thanh
6. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Nam Thanh
Xem đường đi đến Phường Nam Thanh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Thanh
7. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Phường Thanh Trường
8. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Xã Thanh Minh
Xem đường đi đến Xã Thanh Minh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Minh
9. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Xã Nà Tấu
10. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Xã Nà Nhạn
11. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Xã Mường Phăng
12. Tỉnh Điện Biên
Thành phố Điện Biên Phủ
Xã Pá Khoang
13. Tỉnh Điện Biên
Thị Xã Mường Lay
Phường Sông Đà
14. Tỉnh Điện Biên
Thị Xã Mường Lay
Phường Na Lay
15. Tỉnh Điện Biên
Thị Xã Mường Lay
Xã Lay Nưa
16. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Sín Thầu
17. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Sen Thượng
18. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Chung Chải
19. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Leng Su Sìn
20. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Pá Mỳ
21. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Mường Nhé
22. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Nậm Vì
23. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Nậm Kè
24. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Mường Toong
25. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Quảng Lâm
Xem đường đi đến Xã Quảng Lâm
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Lâm
26. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Nhé
Xã Huổi Lếnh
27. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Thị Trấn Mường Chà
28. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Xá Tổng
29. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Mường Tùng
30. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Hừa Ngài
31. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Huổi Mí
32. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Pa Ham
33. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Nậm Nèn
34. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Huổi Lèng
35. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Sa Lông
36. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Ma Thì Hồ
37. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Na Sang
38. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Chà
Xã Mường Mươn
39. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Thị trấn Tủa Chùa
40. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Huổi Só
41. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Xín Chải
Xem đường đi đến Xã Xín Chải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xín Chải
42. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Tả Sìn Thàng
43. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Lao Xả Phình
44. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Tả Phìn
Xem đường đi đến Xã Tả Phìn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tả Phìn
45. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Tủa Thàng
46. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Trung Thu
47. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Sính Phình
48. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Sáng Nhè
49. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Mường Đun
50. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tủa Chùa
Xã Mường Báng
51. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Thị trấn Tuần Giáo
52. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Phình Sáng
53. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Rạng Đông
Xem đường đi đến Xã Rạng Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Rạng Đông
54. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Mùn Chung
55. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Nà Tòng
56. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Ta Ma
57. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Mường Mùn
58. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Pú Xi
59. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Pú Nhung
60. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Quài Nưa
61. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Mường Thín
62. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Tỏa Tình
63. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Nà Sáy
64. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Mường Khong
65. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Quài Cang
66. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Quài Tở
67. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Chiềng Sinh
Xem đường đi đến Xã Chiềng Sinh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chiềng Sinh
68. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Chiềng Đông
Xem đường đi đến Xã Chiềng Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chiềng Đông
69. Tỉnh Điện Biên
Huyện Tuần Giáo
Xã Tênh Phông
70. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Mường Pồn
71. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh Nưa
72. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Hua Thanh
73. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh Luông
74. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh Hưng
75. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh Xương
76. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh Chăn
77. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Pa Thơm
78. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh An
Xem đường đi đến Xã Thanh An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh An
79. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Thanh Yên
Xem đường đi đến Xã Thanh Yên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Yên
80. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Noong Luống
81. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Noọng Hẹt
82. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Sam Mứn
83. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Pom Lót
84. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Núa Ngam
85. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Hẹ Muông
86. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Na Ư
87. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Mường Nhà
88. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Na Tông
89. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Mường Lói
90. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên
Xã Phu Luông
91. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Thị trấn Điện Biên Đông
92. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Na Son
93. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Phì Nhừ
94. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Chiềng Sơ
Xem đường đi đến Xã Chiềng Sơ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chiềng Sơ
95. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Mường Luân
96. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Pú Nhi
97. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Nong U
98. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Xa Dung
99. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Keo Lôm
100. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Luân Giới
101. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Phình Giàng
102. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Pú Hồng
103. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Tìa Dình
104. Tỉnh Điện Biên
Huyện Điện Biên Đông
Xã Háng Lìa
105. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Thị trấn Mường Ảng
106. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Mường Đăng
107. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Ngối Cáy
108. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Ẳng Tở
109. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Búng Lao
110. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Xuân Lao
111. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Ẳng Nưa
112. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Ẳng Cang
113. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Nặm Lịch
114. Tỉnh Điện Biên
Huyện Mường Ảng
Xã Mường Lạn
Xem đường đi đến Xã Mường Lạn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mường Lạn
115. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nậm Tin
116. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Pa Tần
Xem đường đi đến Xã Pa Tần
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Pa Tần
117. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Chà Cang
118. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Na Cô Sa
119. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nà Khoa
120. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nà Hỳ
121. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nà Bủng
122. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nậm Nhừ
123. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nậm Chua
124. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Nậm Khăn
125. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Chà Tở
126. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Vàng Đán
127. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Chà Nưa
128. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Phìn Hồ
Xem đường đi đến Xã Phìn Hồ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phìn Hồ
129. Tỉnh Điện Biên
Huyện Nậm Pồ
Xã Si Pa Phìn

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!