About Me

Danh sách 139 quận huyện phường xã của Tỉnh Khánh Hòa tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Khánh Hòa, đây là thông tin 139 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 139 quận huyện hành chánh của Tỉnh Khánh Hòamới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vĩnh Hòa
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Hòa
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hòa
2. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vĩnh Hải
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Hải
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hải
3. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vĩnh Phước
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Phước
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Phước
4. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Ngọc Hiệp
5. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vĩnh Thọ
6. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Xương Huân
7. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vạn Thắng
Xem đường đi đến Phường Vạn Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Thắng
8. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vạn Thạnh
Xem đường đi đến Phường Vạn Thạnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Thạnh
9. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phương Sài
10. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phương Sơn
Xem đường đi đến Phường Phương Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phương Sơn
11. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phước Hải
Xem đường đi đến Phường Phước Hải
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hải
12. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phước Tân
Xem đường đi đến Phường Phước Tân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Tân
13. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Lộc Thọ
14. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phước Tiến
Xem đường đi đến Phường Phước Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Tiến
15. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Tân Lập
Xem đường đi đến Phường Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
16. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phước Hòa
Xem đường đi đến Phường Phước Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Hòa
17. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vĩnh Nguyên
18. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Phước Long
Xem đường đi đến Phường Phước Long
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phước Long
19. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Phường Vĩnh Trường
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Trường
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Trường
20. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Lương
21. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Phương
22. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Ngọc
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Ngọc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Ngọc
23. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Thạnh
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thạnh
24. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Trung
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Trung
25. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Hiệp
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hiệp
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hiệp
26. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Vĩnh Thái
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thái
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thái
27. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Nha Trang
Xã Phước Đồng
28. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Nghĩa
Xem đường đi đến Phường Cam Nghĩa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cam Nghĩa
29. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Phúc Bắc
30. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Phúc Nam
31. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Lộc
32. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Phú
33. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Ba Ngòi
34. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Thuận
35. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Lợi
36. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Phường Cam Linh
37. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Xã Cam Thành Nam
38. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Xã Cam Phước Đông
39. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Xã Cam Thịnh Tây
40. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Xã Cam Thịnh Đông
41. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Xã Cam Lập
42. Tỉnh Khánh Hòa
Thành phố Cam Ranh
Xã Cam Bình
43. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Tân
44. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Hòa
45. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Hải Đông
46. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Hải Tây
47. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Sơn Tân
Xem đường đi đến Xã Sơn Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Tân
48. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Hiệp Bắc
49. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Thị trấn Cam Đức
50. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Hiệp Nam
51. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Phước Tây
52. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam Thành Bắc
53. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam An Bắc
54. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Cam An Nam
55. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Suối Cát
Xem đường đi đến Xã Suối Cát
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Suối Cát
56. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Cam Lâm
Xã Suối Tân
57. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Thị trấn Vạn Giã
58. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Đại Lãnh
Xem đường đi đến Xã Đại Lãnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Lãnh
59. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Phước
60. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Long
61. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Bình
62. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Thọ
Xem đường đi đến Xã Vạn Thọ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Thọ
63. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Khánh
64. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Phú
65. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Lương
66. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Thắng
Xem đường đi đến Xã Vạn Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Thắng
67. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Thạnh
Xem đường đi đến Xã Vạn Thạnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Thạnh
68. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Xuân Sơn
Xem đường đi đến Xã Xuân Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Sơn
69. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Vạn Ninh
Xã Vạn Hưng
70. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Hiệp
Xem đường đi đến Phường Ninh Hiệp
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Hiệp
71. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Sơn
Xem đường đi đến Xã Ninh Sơn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Sơn
72. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Tây
73. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Thượng
74. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh An
Xem đường đi đến Xã Ninh An
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh An
75. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Hải
Xem đường đi đến Phường Ninh Hải
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Hải
76. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Thọ
77. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Trung
78. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Sim
79. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Xuân
Xem đường đi đến Xã Ninh Xuân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Xuân
80. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Thân
81. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Diêm
82. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Đông
83. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Thủy
84. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Đa
85. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Phụng
86. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Bình
87. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Phước
Xem đường đi đến Xã Ninh Phước
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Phước
88. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Phú
89. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Tân
90. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Quang
91. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Giang
Xem đường đi đến Phường Ninh Giang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Giang
92. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Phường Ninh Hà
93. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Hưng
94. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Lộc
95. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Ích
96. Tỉnh Khánh Hòa
Thị xã Ninh Hòa
Xã Ninh Vân
Xem đường đi đến Xã Ninh Vân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Vân
97. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Thị trấn Khánh Vĩnh
98. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Hiệp
99. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Bình
Xem đường đi đến Xã Khánh Bình
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Bình
100. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Trung
Xem đường đi đến Xã Khánh Trung
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Trung
101. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Đông
102. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Thượng
Xem đường đi đến Xã Khánh Thượng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Thượng
103. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Nam
104. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Sông Cầu
Xem đường đi đến Xã Sông Cầu
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sông Cầu
105. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Giang Ly
106. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Cầu Bà
107. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Liên Sang
108. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Thành
Xem đường đi đến Xã Khánh Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Thành
109. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Khánh Phú
Xem đường đi đến Xã Khánh Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Phú
110. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Vĩnh
Xã Sơn Thái
111. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Thị trấn Diên Khánh
112. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Lâm
113. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Điền
114. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Xuân
115. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Sơn
116. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Đồng
117. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Phú
Xem đường đi đến Xã Diên Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Diên Phú
118. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Thọ
119. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Phước
120. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Lạc
121. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Tân
122. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Hòa
123. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Thạnh
124. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên Toàn
125. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Diên An
126. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Bình Lộc
Xem đường đi đến Xã Bình Lộc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Lộc
127. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Suối Hiệp
128. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Diên Khánh
Xã Suối Tiên
129. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Thị trấn Tô Hạp
130. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Thành Sơn
Xem đường đi đến Xã Thành Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thành Sơn
131. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Sơn Lâm
Xem đường đi đến Xã Sơn Lâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Lâm
132. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Sơn Hiệp
133. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Sơn Bình
Xem đường đi đến Xã Sơn Bình
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Bình
134. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Sơn Trung
Xem đường đi đến Xã Sơn Trung
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Trung
135. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Ba Cụm Bắc
136. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Khánh Sơn
Xã Ba Cụm Nam
137. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Thị trấn Trường Sa
138. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Xã Song Tử Tây
139. Tỉnh Khánh Hòa
Huyện Trường Sa
Xã Sinh Tồn

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!