About Me

Danh sách 143 quận huyện phường xã của Tỉnh Đồng Tháp tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Đồng Tháp, đây là thông tin 143 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 143 quận huyện hành chánh của Tỉnh Đồng Thápmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường 11
Xem đường đi đến Phường 11
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 11
2. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
3. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
4. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường 4
Xem đường đi đến Phường 4
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 4
5. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường 3
Xem đường đi đến Phường 3
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 3
6. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường 6
Xem đường đi đến Phường 6
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 6
7. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Mỹ Ngãi
8. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Mỹ Tân
Xem đường đi đến Xã Mỹ Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Tân
9. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Mỹ Trà
10. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường Mỹ Phú
Xem đường đi đến Phường Mỹ Phú
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Phú
11. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Tân Thuận Tây
Xem đường đi đến Xã Tân Thuận Tây
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận Tây
12. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Phường Hoà Thuận
Xem đường đi đến Phường Hoà Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoà Thuận
13. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Hòa An
Xem đường đi đến Xã Hòa An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa An
14. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Tân Thuận Đông
Xem đường đi đến Xã Tân Thuận Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận Đông
15. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Cao Lãnh
Xã Tịnh Thới
16. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Phường 3
Xem đường đi đến Phường 3
Có 28 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 3
17. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Phường 1
Xem đường đi đến Phường 1
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 1
18. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Phường 4
Xem đường đi đến Phường 4
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 4
19. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Phường 2
Xem đường đi đến Phường 2
Có 32 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên 2
20. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Xã Tân Khánh Đông
21. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Phường Tân Quy Đông
22. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Phường An Hoà
Xem đường đi đến Phường An Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hoà
23. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Xã Tân Quy Tây
24. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Sa Đéc
Xã Tân Phú Đông
25. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Phường An Lộc
Xem đường đi đến Phường An Lộc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lộc
26. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Phường An Thạnh
Xem đường đi đến Phường An Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thạnh
27. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Xã Bình Thạnh
Xem đường đi đến Xã Bình Thạnh
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thạnh
28. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Xã Tân Hội
Xem đường đi đến Xã Tân Hội
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hội
29. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Phường An Lạc
Xem đường đi đến Phường An Lạc
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lạc
30. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Phường An Bình B
31. Tỉnh Đồng Tháp
Thành phố Hồng Ngự
Phường An Bình A
32. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Thị trấn Sa Rài
33. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Tân Hộ Cơ
34. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Thông Bình
35. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Bình Phú
Xem đường đi đến Xã Bình Phú
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Phú
36. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Tân Thành A
37. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Tân Thành B
38. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Tân Phước
Xem đường đi đến Xã Tân Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phước
39. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã Tân Công Chí
40. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tân Hồng
Xã An Phước
Xem đường đi đến Xã An Phước
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phước
41. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Thường Phước 1
42. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Thường Thới Hậu A
43. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Thị trấn Thường Thới Tiền
44. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Thường Phước 2
45. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Thường Lạc
46. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Long Khánh A
47. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Long Khánh B
48. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Long Thuận
Xem đường đi đến Xã Long Thuận
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Thuận
49. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Phú Thuận B
50. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Hồng Ngự
Xã Phú Thuận A
51. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Thị trấn Tràm Chim
52. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Hoà Bình
Xem đường đi đến Xã Hoà Bình
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoà Bình
53. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Tân Công Sính
54. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Hiệp
Xem đường đi đến Xã Phú Hiệp
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hiệp
55. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Đức
Xem đường đi đến Xã Phú Đức
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Đức
56. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Thành B
57. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã An Hòa
Xem đường đi đến Xã An Hòa
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hòa
58. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã An Long
Xem đường đi đến Xã An Long
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Long
59. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Cường
Xem đường đi đến Xã Phú Cường
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Cường
60. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Ninh
61. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Thọ
Xem đường đi đến Xã Phú Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thọ
62. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tam Nông
Xã Phú Thành A
63. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Thị trấn Mỹ An
Xem đường đi đến Thị trấn Mỹ An
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ An
64. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Thạnh Lợi
Xem đường đi đến Xã Thạnh Lợi
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Lợi
65. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Hưng Thạnh
Xem đường đi đến Xã Hưng Thạnh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Thạnh
66. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Trường Xuân
Xem đường đi đến Xã Trường Xuân
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trường Xuân
67. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Tân Kiều
68. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Mỹ Hòa
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hòa
69. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Mỹ Quý
Xem đường đi đến Xã Mỹ Quý
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Quý
70. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Mỹ Đông
Xem đường đi đến Xã Mỹ Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Đông
71. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Đốc Binh Kiều
72. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Mỹ An
Xem đường đi đến Xã Mỹ An
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ An
73. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Phú Điền
Xem đường đi đến Xã Phú Điền
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Điền
74. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Láng Biển
75. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Tháp Mười
Xã Thanh Mỹ
Xem đường đi đến Xã Thanh Mỹ
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Mỹ
76. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Thị trấn Mỹ Thọ
Xem đường đi đến Thị trấn Mỹ Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thọ
77. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Gáo Giồng
78. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Phương Thịnh
79. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Ba Sao
Xem đường đi đến Xã Ba Sao
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ba Sao
80. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Phong Mỹ
Xem đường đi đến Xã Phong Mỹ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Mỹ
81. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Tân Nghĩa
Xem đường đi đến Xã Tân Nghĩa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Nghĩa
82. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Phương Trà
83. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Nhị Mỹ
Xem đường đi đến Xã Nhị Mỹ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhị Mỹ
84. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Mỹ Thọ
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thọ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thọ
85. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Tân Hội Trung
86. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã An Bình
Xem đường đi đến Xã An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
87. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Mỹ Hội
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hội
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hội
88. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Mỹ Hiệp
Xem đường đi đến Xã Mỹ Hiệp
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Hiệp
89. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Mỹ Long
Xem đường đi đến Xã Mỹ Long
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Long
90. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Bình Hàng Trung
91. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Mỹ Xương
92. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Bình Hàng Tây
93. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Cao Lãnh
Xã Bình Thạnh
Xem đường đi đến Xã Bình Thạnh
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thạnh
94. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Thị trấn Thanh Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
95. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Quới
Xem đường đi đến Xã Tân Quới
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Quới
96. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Hòa
Xem đường đi đến Xã Tân Hòa
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hòa
97. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã An Phong
98. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Phú Lợi
Xem đường đi đến Xã Phú Lợi
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lợi
99. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Mỹ
Xem đường đi đến Xã Tân Mỹ
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Mỹ
100. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Bình Tấn
101. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Huề
102. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Bình
Xem đường đi đến Xã Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
103. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Thạnh
Xem đường đi đến Xã Tân Thạnh
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thạnh
104. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Phú
Xem đường đi đến Xã Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
105. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Bình Thành
Xem đường đi đến Xã Bình Thành
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thành
106. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Thanh Bình
Xã Tân Long
Xem đường đi đến Xã Tân Long
Có 12 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Long
107. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Thị trấn Lấp Vò
108. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Mỹ An Hưng A
109. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Tân Mỹ
Xem đường đi đến Xã Tân Mỹ
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Mỹ
110. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Mỹ An Hưng B
111. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Tân Khánh Trung
112. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Long Hưng A
113. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Vĩnh Thạnh
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thạnh
114. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Long Hưng B
115. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Bình Thành
Xem đường đi đến Xã Bình Thành
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Thành
116. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Định An
Xem đường đi đến Xã Định An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định An
117. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Định Yên
118. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Hội An Đông
119. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lấp Vò
Xã Bình Thạnh Trung
120. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Thị trấn Lai Vung
121. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Tân Dương
Xem đường đi đến Xã Tân Dương
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dương
122. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Hòa Thành
Xem đường đi đến Xã Hòa Thành
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thành
123. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Long Hậu
Xem đường đi đến Xã Long Hậu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Hậu
124. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Tân Phước
Xem đường đi đến Xã Tân Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phước
125. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Hòa Long
Xem đường đi đến Xã Hòa Long
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Long
126. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
127. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Long Thắng
128. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Vĩnh Thới
129. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Tân Hòa
Xem đường đi đến Xã Tân Hòa
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hòa
130. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Định Hòa
Xem đường đi đến Xã Định Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định Hòa
131. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Lai Vung
Xã Phong Hòa
Xem đường đi đến Xã Phong Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phong Hòa
132. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Thị trấn Cái Tàu Hạ
133. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã An Hiệp
Xem đường đi đến Xã An Hiệp
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hiệp
134. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã An Nhơn
Xem đường đi đến Xã An Nhơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Nhơn
135. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Tân Nhuận Đông
136. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Tân Bình
Xem đường đi đến Xã Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
137. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Tân Phú Trung
Xem đường đi đến Xã Tân Phú Trung
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú Trung
138. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Phú Long
Xem đường đi đến Xã Phú Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Long
139. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã An Phú Thuận
140. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Phú Hựu
141. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã An Khánh
Xem đường đi đến Xã An Khánh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Khánh
142. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Tân Phú
Xem đường đi đến Xã Tân Phú
Có 22 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phú
143. Tỉnh Đồng Tháp
Huyện Châu Thành
Xã Hòa Tân
Xem đường đi đến Xã Hòa Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Tân

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!