About Me

Danh sách 144 quận huyện phường xã của Tỉnh Kiên Giang tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Kiên Giang, đây là thông tin 144 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 144 quận huyện hành chánh của Tỉnh Kiên Giangmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Thanh Vân
2. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Thanh
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Thanh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thanh
3. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Quang
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Quang
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Quang
4. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Hiệp
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Hiệp
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hiệp
5. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Bảo
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Bảo
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Bảo
6. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Lạc
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Lạc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Lạc
7. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường An Hòa
Xem đường đi đến Phường An Hòa
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Hòa
8. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường An Bình
Xem đường đi đến Phường An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
9. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Rạch Sỏi
10. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Lợi
Xem đường đi đến Phường Vĩnh Lợi
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Lợi
11. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Phường Vĩnh Thông
12. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Rạch Giá
Xã Phi Thông
13. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Phường Tô Châu
14. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Phường Đông Hồ
15. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Phường Bình San
16. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Phường Pháo Đài
17. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Phường Mỹ Đức
Xem đường đi đến Phường Mỹ Đức
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Đức
18. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Xã Tiên Hải
Xem đường đi đến Xã Tiên Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiên Hải
19. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Hà Tiên
Xã Thuận Yên
20. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Thị trấn Kiên Lương
21. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Kiên Bình
22. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Hòa Điền
23. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Dương Hòa
Xem đường đi đến Xã Dương Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Dương Hòa
24. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Bình An
Xem đường đi đến Xã Bình An
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình An
25. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Bình Trị
Xem đường đi đến Xã Bình Trị
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Trị
26. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Sơn Hải
Xem đường đi đến Xã Sơn Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Hải
27. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Lương
Xã Hòn Nghệ
28. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Thị trấn Hòn Đất
29. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Thị trấn Sóc Sơn
Xem đường đi đến Thị trấn Sóc Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sóc Sơn
30. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Bình Sơn
Xem đường đi đến Xã Bình Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Sơn
31. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Bình Giang
Xem đường đi đến Xã Bình Giang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Giang
32. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Mỹ Thái
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thái
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thái
33. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Nam Thái Sơn
34. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Mỹ Hiệp Sơn
35. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Sơn Kiên
36. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Sơn Bình
Xem đường đi đến Xã Sơn Bình
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Bình
37. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Mỹ Thuận
Xem đường đi đến Xã Mỹ Thuận
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Thuận
38. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Lình Huỳnh
39. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Thổ Sơn
40. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Mỹ Lâm
Xem đường đi đến Xã Mỹ Lâm
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Lâm
41. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Hòn Đất
Xã Mỹ Phước
Xem đường đi đến Xã Mỹ Phước
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mỹ Phước
42. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Thị trấn Tân Hiệp
Xem đường đi đến Thị trấn Tân Hiệp
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hiệp
43. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Tân Hội
Xem đường đi đến Xã Tân Hội
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hội
44. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
45. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Tân Hiệp B
46. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Tân Hoà
Xem đường đi đến Xã Tân Hoà
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hoà
47. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Thạnh Đông B
48. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Thạnh Đông
Xem đường đi đến Xã Thạnh Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Đông
49. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Tân Hiệp A
50. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Tân An
Xem đường đi đến Xã Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
51. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Thạnh Đông A
52. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Tân Hiệp
Xã Thạnh Trị
Xem đường đi đến Xã Thạnh Trị
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Trị
53. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Thị trấn Minh Lương
Xem đường đi đến Thị trấn Minh Lương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Lương
54. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Mong Thọ A
55. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Mong Thọ B
56. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Mong Thọ
57. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Giục Tượng
58. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Vĩnh Hòa Hiệp
59. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Vĩnh Hoà Phú
60. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Minh Hòa
Xem đường đi đến Xã Minh Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Hòa
61. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Bình An
Xem đường đi đến Xã Bình An
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình An
62. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Châu Thành
Xã Thạnh Lộc
Xem đường đi đến Xã Thạnh Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Lộc
63. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Thị Trấn Giồng Riềng
64. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Thạnh Hưng
Xem đường đi đến Xã Thạnh Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Hưng
65. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Thạnh Phước
Xem đường đi đến Xã Thạnh Phước
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Phước
66. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Thạnh Lộc
Xem đường đi đến Xã Thạnh Lộc
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Lộc
67. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Thạnh Hòa
Xem đường đi đến Xã Thạnh Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Hòa
68. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Thạnh Bình
Xem đường đi đến Xã Thạnh Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thạnh Bình
69. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Bàn Thạch
70. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Bàn Tân Định
71. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Ngọc Thành
72. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Ngọc Chúc
73. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Ngọc Thuận
74. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Hòa Hưng
Xem đường đi đến Xã Hòa Hưng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Hưng
75. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Hoà Lợi
76. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Hoà An
77. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Long Thạnh
Xem đường đi đến Xã Long Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Thạnh
78. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Vĩnh Thạnh
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thạnh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thạnh
79. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Vĩnh Phú
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Phú
80. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Hòa Thuận
Xem đường đi đến Xã Hòa Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thuận
81. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giồng Riềng
Xã Ngọc Hoà
82. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Thị trấn Gò Quao
83. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc
84. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Định Hòa
Xem đường đi đến Xã Định Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định Hòa
85. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Thới Quản
86. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Định An
Xem đường đi đến Xã Định An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Định An
87. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Thủy Liễu
88. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Vĩnh Hòa Hưng Nam
89. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Vĩnh Phước A
90. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Vĩnh Phước B
91. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Vĩnh Tuy
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Tuy
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tuy
92. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Gò Quao
Xã Vĩnh Thắng
93. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Thị trấn Thứ Ba
94. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Tây Yên
95. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Tây Yên A
96. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Nam Yên
97. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Hưng Yên
Xem đường đi đến Xã Hưng Yên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Yên
98. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Nam Thái
Xem đường đi đến Xã Nam Thái
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Thái
99. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Nam Thái A
100. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Đông Thái
101. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Biên
Xã Đông Yên
Xem đường đi đến Xã Đông Yên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Yên
102. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Thị trấn Thứ Mười Một
103. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Thuận Hoà
Xem đường đi đến Xã Thuận Hoà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thuận Hoà
104. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Đông Hòa
Xem đường đi đến Xã Đông Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hòa
105. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Đông Thạnh
Xem đường đi đến Xã Đông Thạnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Thạnh
106. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Tân Thạnh
Xem đường đi đến Xã Tân Thạnh
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thạnh
107. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Đông Hưng
Xem đường đi đến Xã Đông Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Hưng
108. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Đông Hưng A
109. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Đông Hưng B
110. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Vân Khánh
111. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Vân Khánh Đông
112. Tỉnh Kiên Giang
Huyện An Minh
Xã Vân Khánh Tây
113. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Thị trấn Vĩnh Thuận
Xem đường đi đến Thị trấn Vĩnh Thuận
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thuận
114. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Vĩnh Bình Bắc
115. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Vĩnh Bình Nam
116. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Bình Minh
Xem đường đi đến Xã Bình Minh
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Minh
117. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Vĩnh Thuận
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Thuận
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Thuận
118. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Tân Thuận
Xem đường đi đến Xã Tân Thuận
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thuận
119. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Phong Đông
120. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Vĩnh Thuận
Xã Vĩnh Phong
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Phong
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Phong
121. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Phường Dương Đông
122. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Phường An Thới
Xem đường đi đến Phường An Thới
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thới
123. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Cửa Cạn
124. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Gành Dầu
125. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Cửa Dương
126. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Hàm Ninh
Xem đường đi đến Xã Hàm Ninh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hàm Ninh
127. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Dương Tơ
128. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Bãi Thơm
129. Tỉnh Kiên Giang
Thành phố Phú Quốc
Xã Thổ Châu
130. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Hải
Xã Hòn Tre
131. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Hải
Xã Lại Sơn
132. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Hải
Xã An Sơn
Xem đường đi đến Xã An Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Sơn
133. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Kiên Hải
Xã Nam Du
134. Tỉnh Kiên Giang
Huyện U Minh Thượng
Xã Thạnh Yên
135. Tỉnh Kiên Giang
Huyện U Minh Thượng
Xã Thạnh Yên A
136. Tỉnh Kiên Giang
Huyện U Minh Thượng
Xã An Minh Bắc
137. Tỉnh Kiên Giang
Huyện U Minh Thượng
Xã Vĩnh Hòa
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hòa
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hòa
138. Tỉnh Kiên Giang
Huyện U Minh Thượng
Xã Hoà Chánh
139. Tỉnh Kiên Giang
Huyện U Minh Thượng
Xã Minh Thuận
Xem đường đi đến Xã Minh Thuận
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Thuận
140. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giang Thành
Xã Vĩnh Phú
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Phú
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Phú
141. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giang Thành
Xã Vĩnh Điều
142. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giang Thành
Xã Tân Khánh Hòa
143. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giang Thành
Xã Phú Lợi
Xem đường đi đến Xã Phú Lợi
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Lợi
144. Tỉnh Kiên Giang
Huyện Giang Thành
Xã Phú Mỹ
Xem đường đi đến Xã Phú Mỹ
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Mỹ

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!