About Me

Danh sách 152 quận huyện phường xã của Tỉnh Lào Cai tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Lào Cai, đây là thông tin 152 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 152 quận huyện hành chánh của Tỉnh Lào Caimới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Duyên Hải
Xem đường đi đến Phường Duyên Hải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Duyên Hải
2. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Lào Cai
3. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Cốc Lếu
4. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Kim Tân
Xem đường đi đến Phường Kim Tân
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Tân
5. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Bắc Lệnh
6. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Pom Hán
7. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Xuân Tăng
8. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Bình Minh
Xem đường đi đến Phường Bình Minh
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Minh
9. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Thống Nhất
Xem đường đi đến Xã Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
10. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Đồng Tuyển
11. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Vạn Hoà
12. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Bắc Cường
13. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Phường Nam Cường
Xem đường đi đến Phường Nam Cường
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Cường
14. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Cam Đường
15. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Tả Phời
16. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Hợp Thành
Xem đường đi đến Xã Hợp Thành
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Thành
17. Tỉnh Lào Cai
Thành phố Lào Cai
Xã Cốc San
18. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Thị trấn Bát Xát
19. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã A Mú Sung
20. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Nậm Chạc
21. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã A Lù
22. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Trịnh Tường
23. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Y Tý
24. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Cốc Mỳ
25. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Dền Sáng
26. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Bản Vược
27. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Sàng Ma Sáo
28. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Bản Qua
29. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Mường Vi
30. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Dền Thàng
31. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Bản Xèo
32. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Mường Hum
33. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Trung Lèng Hồ
34. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Quang Kim
35. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Pa Cheo
36. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Nậm Pung
37. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Phìn Ngan
38. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bát Xát
Xã Tòng Sành
39. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Pha Long
40. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Tả Ngải Chồ
41. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Tung Chung Phố
42. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Thị trấn Mường Khương
43. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Dìn Chin
44. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Tả Gia Khâu
45. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Nậm Chảy
46. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Nấm Lư
47. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Lùng Khấu Nhin
48. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Thanh Bình
Xem đường đi đến Xã Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
49. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Cao Sơn
Xem đường đi đến Xã Cao Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Sơn
50. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Lùng Vai
51. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Bản Lầu
52. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã La Pan Tẩn
53. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Tả Thàng
54. Tỉnh Lào Cai
Huyện Mường Khương
Xã Bản Sen
Xem đường đi đến Xã Bản Sen
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bản Sen
55. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Nàn Sán
56. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Thào Chư Phìn
57. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Bản Mế
58. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Thị trấn Si Ma Cai
59. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Sán Chải
60. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Lùng Thẩn
61. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Cán Cấu
62. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Sín Chéng
63. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Quan Hồ Thẩn
64. Tỉnh Lào Cai
Huyện Si Ma Cai
Xã Nàn Xín
65. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Thị trấn Bắc Hà
Xem đường đi đến Thị trấn Bắc Hà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bắc Hà
66. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Lùng Cải
67. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Lùng Phình
68. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Tả Van Chư
69. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Tả Củ Tỷ
70. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Thải Giàng Phố
71. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Hoàng Thu Phố
72. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Bản Phố
73. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Bản Liền
74. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Tà Chải
75. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Na Hối
76. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Cốc Ly
77. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Nậm Mòn
78. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Nậm Đét
79. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Nậm Khánh
80. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Bảo Nhai
81. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Nậm Lúc
82. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Cốc Lầu
83. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bắc Hà
Xã Bản Cái
84. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Thị trấn N.T Phong Hải
85. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Thị trấn Phố Lu
86. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Thị trấn Tằng Loỏng
87. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Bản Phiệt
88. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Bản Cầm
89. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Thái Niên
90. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Phong Niên
91. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Gia Phú
Xem đường đi đến Xã Gia Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Phú
92. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Xuân Quang
Xem đường đi đến Xã Xuân Quang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Quang
93. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Sơn Hải
Xem đường đi đến Xã Sơn Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Hải
94. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Xuân Giao
95. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Trì Quang
96. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Sơn Hà
Xem đường đi đến Xã Sơn Hà
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Hà
97. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Thắng
Xã Phú Nhuận
Xem đường đi đến Xã Phú Nhuận
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Nhuận
98. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Thị trấn Phố Ràng
99. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
100. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Nghĩa Đô
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Đô
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Đô
101. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Vĩnh Yên
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Yên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Yên
102. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Điện Quan
103. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Xuân Hoà
Xem đường đi đến Xã Xuân Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Hoà
104. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Tân Dương
Xem đường đi đến Xã Tân Dương
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dương
105. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Thượng Hà
Xem đường đi đến Xã Thượng Hà
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thượng Hà
106. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Kim Sơn
Xem đường đi đến Xã Kim Sơn
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Sơn
107. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Cam Cọn
108. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Minh Tân
Xem đường đi đến Xã Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
109. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Xuân Thượng
Xem đường đi đến Xã Xuân Thượng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Thượng
110. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Việt Tiến
Xem đường đi đến Xã Việt Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Việt Tiến
111. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Yên Sơn
Xem đường đi đến Xã Yên Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Sơn
112. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Bảo Hà
113. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Lương Sơn
Xem đường đi đến Xã Lương Sơn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lương Sơn
114. Tỉnh Lào Cai
Huyện Bảo Yên
Xã Phúc Khánh
Xem đường đi đến Xã Phúc Khánh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phúc Khánh
115. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Phường Sa Pa
116. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Phường Sa Pả
117. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Phường Ô Quý Hồ
118. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Ngũ Chỉ Sơn
119. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Phường Phan Si Păng
120. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Trung Chải
Xem đường đi đến Xã Trung Chải
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Chải
121. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Tả Phìn
Xem đường đi đến Xã Tả Phìn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tả Phìn
122. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Phường Hàm Rồng
Xem đường đi đến Phường Hàm Rồng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hàm Rồng
123. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Hoàng Liên
124. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Thanh Bình
Xem đường đi đến Xã Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
125. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Phường Cầu Mây
126. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Mường Hoa
127. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Tả Van
128. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Mường Bo
129. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Bản Hồ
130. Tỉnh Lào Cai
Thị xã Sa Pa
Xã Liên Minh
Xem đường đi đến Xã Liên Minh
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Minh
131. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Thị trấn Khánh Yên
132. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Võ Lao
Xem đường đi đến Xã Võ Lao
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Võ Lao
133. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Sơn Thuỷ
134. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Nậm Mả
135. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Tân Thượng
Xem đường đi đến Xã Tân Thượng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thượng
136. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Nậm Rạng
137. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Nậm Chầy
138. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Tân An
Xem đường đi đến Xã Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
139. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Khánh Yên Thượng
140. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Nậm Xé
141. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Dần Thàng
142. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Chiềng Ken
143. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Làng Giàng
144. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Hoà Mạc
145. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Khánh Yên Trung
146. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Khánh Yên Hạ
147. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Dương Quỳ
148. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Nậm Tha
149. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Minh Lương
Xem đường đi đến Xã Minh Lương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Lương
150. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Thẩm Dương
151. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Liêm Phú
152. Tỉnh Lào Cai
Huyện Văn Bàn
Xã Nậm Xây

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!