About Me

Danh sách 200 quận huyện phường xã của Tỉnh Lạng Sơn tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Lạng Sơn, đây là thông tin 200 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 200 quận huyện hành chánh của Tỉnh Lạng Sơnmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Phường Hoàng Văn Thụ
Xem đường đi đến Phường Hoàng Văn Thụ
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Văn Thụ
2. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Phường Tam Thanh
Xem đường đi đến Phường Tam Thanh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tam Thanh
3. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Phường Vĩnh Trại
4. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Phường Đông Kinh
Xem đường đi đến Phường Đông Kinh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Kinh
5. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Phường Chi Lăng
Xem đường đi đến Phường Chi Lăng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chi Lăng
6. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Xã Hoàng Đồng
7. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Xã Quảng Lạc
Xem đường đi đến Xã Quảng Lạc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quảng Lạc
8. Tỉnh Lạng Sơn
Thành phố Lạng Sơn
Xã Mai Pha
9. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Thị trấn Thất Khê
10. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Khánh Long
11. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Đoàn Kết
Xem đường đi đến Xã Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
12. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Quốc Khánh
13. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Vĩnh Tiến
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Tiến
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Tiến
14. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Cao Minh
Xem đường đi đến Xã Cao Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Minh
15. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Chí Minh
Xem đường đi đến Xã Chí Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chí Minh
16. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Tri Phương
Xem đường đi đến Xã Tri Phương
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tri Phương
17. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
18. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Tân Yên
Xem đường đi đến Xã Tân Yên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Yên
19. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Đội Cấn
Xem đường đi đến Xã Đội Cấn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đội Cấn
20. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Tân Minh
Xem đường đi đến Xã Tân Minh
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Minh
21. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Kim Đồng
Xem đường đi đến Xã Kim Đồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Đồng
22. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Chi Lăng
Xem đường đi đến Xã Chi Lăng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chi Lăng
23. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Trung Thành
Xem đường đi đến Xã Trung Thành
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trung Thành
24. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Đại Đồng
Xem đường đi đến Xã Đại Đồng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Đồng
25. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Đào Viên
Xem đường đi đến Xã Đào Viên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đào Viên
26. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Đề Thám
Xem đường đi đến Xã Đề Thám
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đề Thám
27. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Kháng Chiến
28. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Hùng Sơn
Xem đường đi đến Xã Hùng Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Sơn
29. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Quốc Việt
30. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Tràng Định
Xã Hùng Việt
Xem đường đi đến Xã Hùng Việt
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Việt
31. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Hưng Đạo
Xem đường đi đến Xã Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Đạo
32. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Vĩnh Yên
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Yên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Yên
33. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Hoa Thám
Xem đường đi đến Xã Hoa Thám
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoa Thám
34. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Quý Hòa
Xem đường đi đến Xã Quý Hòa
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quý Hòa
35. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong
36. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Yên Lỗ
37. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Thiện Hòa
38. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Quang Trung
Xem đường đi đến Xã Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
39. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Thiện Thuật
40. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Minh Khai
Xem đường đi đến Xã Minh Khai
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Khai
41. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Thiện Long
42. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Hoàng Văn Thụ
Xem đường đi đến Xã Hoàng Văn Thụ
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Văn Thụ
43. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Hòa Bình
Xem đường đi đến Xã Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
44. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Mông Ân
Xem đường đi đến Xã Mông Ân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mông Ân
45. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Tân Hòa
Xem đường đi đến Xã Tân Hòa
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hòa
46. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Thị trấn Bình Gia
47. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Hồng Thái
Xem đường đi đến Xã Hồng Thái
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Thái
48. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Bình La
49. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bình Gia
Xã Tân Văn
Xem đường đi đến Xã Tân Văn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Văn
50. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Thị trấn Na Sầm
51. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Trùng Khánh
Xem đường đi đến Xã Trùng Khánh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trùng Khánh
52. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Bắc La
53. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Thụy Hùng
Xem đường đi đến Xã Thụy Hùng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thụy Hùng
54. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Bắc Hùng
55. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Tân Tác
56. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Thanh Long
Xem đường đi đến Xã Thanh Long
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Long
57. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Hội Hoan
58. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Bắc Việt
59. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Hoàng Việt
60. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Gia Miễn
61. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Thành Hòa
62. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Tân Thanh
Xem đường đi đến Xã Tân Thanh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thanh
63. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Tân Mỹ
Xem đường đi đến Xã Tân Mỹ
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Mỹ
64. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Hồng Thái
Xem đường đi đến Xã Hồng Thái
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Thái
65. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Hoàng Văn Thụ
Xem đường đi đến Xã Hoàng Văn Thụ
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Văn Thụ
66. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Lãng
Xã Nhạc Kỳ
67. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Thị trấn Đồng Đăng
68. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Thị trấn Cao Lộc
69. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Bảo Lâm
70. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Thanh Lòa
71. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Cao Lâu
72. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Thạch Đạn
73. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Xuất Lễ
74. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong
75. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Thụy Hùng
Xem đường đi đến Xã Thụy Hùng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thụy Hùng
76. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Lộc Yên
Xem đường đi đến Xã Lộc Yên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Yên
77. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Phú Xá
Xem đường đi đến Xã Phú Xá
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Xá
78. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Bình Trung
Xem đường đi đến Xã Bình Trung
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Trung
79. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Hải Yến
Xem đường đi đến Xã Hải Yến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hải Yến
80. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Hòa Cư
81. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Hợp Thành
Xem đường đi đến Xã Hợp Thành
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Thành
82. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Công Sơn
83. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Gia Cát
84. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Mẫu Sơn
Xem đường đi đến Xã Mẫu Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mẫu Sơn
85. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Xuân Long
Xem đường đi đến Xã Xuân Long
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Long
86. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Tân Liên
Xem đường đi đến Xã Tân Liên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Liên
87. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Yên Trạch
Xem đường đi đến Xã Yên Trạch
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Trạch
88. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Cao Lộc
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
89. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Thị trấn Văn Quan
90. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Trấn Ninh
91. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Liên Hội
92. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Hòa Bình
Xem đường đi đến Xã Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
93. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Tú Xuyên
94. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Điềm He
95. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã An Sơn
Xem đường đi đến Xã An Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Sơn
96. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Khánh Khê
97. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Lương Năng
98. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Đồng Giáp
99. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Bình Phúc
100. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Tràng Các
101. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Tân Đoàn
102. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Tri Lễ
Xem đường đi đến Xã Tri Lễ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tri Lễ
103. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Tràng Phái
104. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Yên Phúc
Xem đường đi đến Xã Yên Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Phúc
105. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Văn Quan
Xã Hữu Lễ
106. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Thị trấn Bắc Sơn
Xem đường đi đến Thị trấn Bắc Sơn
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bắc Sơn
107. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Long Đống
108. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Vạn Thủy
109. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Đồng ý
110. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Tân Tri
111. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Bắc Quỳnh
112. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Hưng Vũ
113. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Tân Lập
Xem đường đi đến Xã Tân Lập
Có 26 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Lập
114. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Vũ Sơn
115. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Chiêu Vũ
116. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Tân Hương
Xem đường đi đến Xã Tân Hương
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hương
117. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Chiến Thắng
Xem đường đi đến Xã Chiến Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chiến Thắng
118. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Vũ Lăng
Xem đường đi đến Xã Vũ Lăng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vũ Lăng
119. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Trấn Yên
120. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Vũ Lễ
Xem đường đi đến Xã Vũ Lễ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vũ Lễ
121. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Nhất Hòa
122. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
123. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Bắc Sơn
Xã Nhất Tiến
124. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Thị trấn Hữu Lũng
125. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Hữu Liên
126. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Yên Bình
Xem đường đi đến Xã Yên Bình
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Bình
127. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Quyết Thắng
Xem đường đi đến Xã Quyết Thắng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quyết Thắng
128. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Hòa Bình
Xem đường đi đến Xã Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
129. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Yên Thịnh
Xem đường đi đến Xã Yên Thịnh
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Thịnh
130. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Yên Sơn
Xem đường đi đến Xã Yên Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Sơn
131. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Thiện Tân
Xem đường đi đến Xã Thiện Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thiện Tân
132. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Yên Vượng
133. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Minh Tiến
Xem đường đi đến Xã Minh Tiến
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tiến
134. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Nhật Tiến
135. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Thanh Sơn
Xem đường đi đến Xã Thanh Sơn
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Sơn
136. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Đồng Tân
Xem đường đi đến Xã Đồng Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tân
137. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Cai Kinh
138. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Hòa Lạc
Xem đường đi đến Xã Hòa Lạc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Lạc
139. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Vân Nham
140. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Đồng Tiến
Xem đường đi đến Xã Đồng Tiến
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tiến
141. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Tân Thành
Xem đường đi đến Xã Tân Thành
Có 34 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Thành
142. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Hòa Sơn
Xem đường đi đến Xã Hòa Sơn
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Sơn
143. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Minh Sơn
Xem đường đi đến Xã Minh Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Sơn
144. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Hồ Sơn
Xem đường đi đến Xã Hồ Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồ Sơn
145. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Sơn Hà
Xem đường đi đến Xã Sơn Hà
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Sơn Hà
146. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Minh Hòa
Xem đường đi đến Xã Minh Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Hòa
147. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Hữu Lũng
Xã Hòa Thắng
Xem đường đi đến Xã Hòa Thắng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Thắng
148. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Thị trấn Đồng Mỏ
149. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Thị trấn Chi Lăng
Xem đường đi đến Thị trấn Chi Lăng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chi Lăng
150. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Vân An
151. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Vân Thủy
152. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Gia Lộc
Xem đường đi đến Xã Gia Lộc
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Lộc
153. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Bắc Thủy
154. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Chiến Thắng
Xem đường đi đến Xã Chiến Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chiến Thắng
155. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Mai Sao
156. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Bằng Hữu
157. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Thượng Cường
158. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Bằng Mạc
159. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Nhân Lý
Xem đường đi đến Xã Nhân Lý
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhân Lý
160. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Lâm Sơn
Xem đường đi đến Xã Lâm Sơn
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lâm Sơn
161. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Liên Sơn
Xem đường đi đến Xã Liên Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Sơn
162. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Vạn Linh
163. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Hòa Bình
Xem đường đi đến Xã Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
164. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Hữu Kiên
165. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Quan Sơn
166. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Y Tịch
167. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Chi Lăng
Xã Chi Lăng
Xem đường đi đến Xã Chi Lăng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chi Lăng
168. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Thị trấn Na Dương
169. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Thị trấn Lộc Bình
Xem đường đi đến Thị trấn Lộc Bình
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lộc Bình
170. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Mẫu Sơn
Xem đường đi đến Xã Mẫu Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Mẫu Sơn
171. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Yên Khoái
172. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Khánh Xuân
Xem đường đi đến Xã Khánh Xuân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Khánh Xuân
173. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Tú Mịch
174. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Hữu Khánh
175. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Đồng Bục
176. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Tam Gia
177. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Tú Đoạn
178. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Khuất Xá
179. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Tĩnh Bắc
180. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Thống Nhất
Xem đường đi đến Xã Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
181. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Sàn Viên
182. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Đông Quan
Xem đường đi đến Xã Đông Quan
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Quan
183. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Minh Hiệp
184. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Hữu Lân
185. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Lợi Bác
186. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Nam Quan
187. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Xuân Dương
Xem đường đi đến Xã Xuân Dương
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân Dương
188. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Lộc Bình
Xã Ái Quốc
Xem đường đi đến Xã Ái Quốc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ái Quốc
189. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Thị trấn Đình Lập
Xem đường đi đến Thị trấn Đình Lập
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đình Lập
190. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Thị trấn NT Thái Bình
191. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Bắc Xa
192. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Bính Xá
193. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Kiên Mộc
194. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Đình Lập
Xem đường đi đến Xã Đình Lập
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đình Lập
195. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Thái Bình
Xem đường đi đến Xã Thái Bình
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Bình
196. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Cường Lợi
Xem đường đi đến Xã Cường Lợi
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cường Lợi
197. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Châu Sơn
Xem đường đi đến Xã Châu Sơn
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Châu Sơn
198. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Lâm Ca
199. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Đồng Thắng
Xem đường đi đến Xã Đồng Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Thắng
200. Tỉnh Lạng Sơn
Huyện Đình Lập
Xã Bắc Lãng

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!