About Me

Danh sách 220 quận huyện phường xã của Tỉnh Gia Lai tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Gia Lai, đây là thông tin 220 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 220 quận huyện hành chánh của Tỉnh Gia Laimới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Yên Đỗ
2. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Diên Hồng
3. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Ia Kring
4. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Hội Thương
5. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Hội Phú
6. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Phù Đổng
Xem đường đi đến Phường Phù Đổng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phù Đổng
7. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Hoa Lư
8. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Tây Sơn
Xem đường đi đến Phường Tây Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tây Sơn
9. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Thống Nhất
Xem đường đi đến Phường Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
10. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Đống Đa
Xem đường đi đến Phường Đống Đa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đống Đa
11. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Trà Bá
12. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Thắng Lợi
Xem đường đi đến Phường Thắng Lợi
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thắng Lợi
13. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Yên Thế
Xem đường đi đến Phường Yên Thế
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yên Thế
14. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Phường Chi Lăng
Xem đường đi đến Phường Chi Lăng
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chi Lăng
15. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Biển Hồ
16. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Tân Sơn
Xem đường đi đến Xã Tân Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Sơn
17. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Trà Đa
18. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Chư Á
19. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã An Phú
Xem đường đi đến Xã An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
20. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Diên Phú
Xem đường đi đến Xã Diên Phú
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Diên Phú
21. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Ia Kênh
22. Tỉnh Gia Lai
Thành phố Pleiku
Xã Gào
23. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Phường An Bình
Xem đường đi đến Phường An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
24. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Phường Tây Sơn
Xem đường đi đến Phường Tây Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tây Sơn
25. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Phường An Phú
Xem đường đi đến Phường An Phú
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phú
26. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Phường An Tân
Xem đường đi đến Phường An Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Tân
27. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Xã Tú An
28. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Xã Xuân An
Xem đường đi đến Xã Xuân An
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Xuân An
29. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Xã Cửu An
30. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Phường An Phước
Xem đường đi đến Phường An Phước
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Phước
31. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Xã Song An
Xem đường đi đến Xã Song An
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Song An
32. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Phường Ngô Mây
Xem đường đi đến Phường Ngô Mây
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngô Mây
33. Tỉnh Gia Lai
Thị xã An Khê
Xã Thành An
Xem đường đi đến Xã Thành An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thành An
34. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Phường Cheo Reo
35. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Phường Hòa Bình
Xem đường đi đến Phường Hòa Bình
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Bình
36. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Phường Đoàn Kết
Xem đường đi đến Phường Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
37. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Phường Sông Bờ
38. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Xã Ia RBol
39. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Xã Chư Băh
40. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Xã Ia RTô
41. Tỉnh Gia Lai
Thị xã Ayun Pa
Xã Ia Sao
Xem đường đi đến Xã Ia Sao
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia Sao
42. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Thị trấn KBang
43. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Kon Pne
44. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Đăk Roong
45. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Sơn Lang
46. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã KRong
47. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Sơ Pai
48. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Lơ Ku
49. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Đông
50. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Đak SMar
51. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Nghĩa An
Xem đường đi đến Xã Nghĩa An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa An
52. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Tơ Tung
53. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Kông Lơng Khơng
54. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Kông Pla
55. Tỉnh Gia Lai
Huyện KBang
Xã Đăk HLơ
56. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Thị trấn Đăk Đoa
57. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Hà Đông
Xem đường đi đến Xã Hà Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hà Đông
58. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Đăk Sơmei
59. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Đăk Krong
60. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Hải Yang
61. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Kon Gang
62. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Hà Bầu
63. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Nam Yang
64. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã K' Dang
65. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã H' Neng
66. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Tân Bình
Xem đường đi đến Xã Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
67. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Glar
68. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã A Dơk
69. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Trang
70. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã HNol
71. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Ia Pết
72. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Đoa
Xã Ia Băng
Xem đường đi đến Xã Ia Băng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia Băng
73. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Thị trấn Phú Hòa
Xem đường đi đến Thị trấn Phú Hòa
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Hòa
74. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Hà Tây
75. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Ia Khươl
76. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Ia Phí
77. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Thị trấn Ia Ly
78. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Ia Mơ Nông
79. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Ia Kreng
80. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Đăk Tơ Ver
81. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Hòa Phú
Xem đường đi đến Xã Hòa Phú
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hòa Phú
82. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Chư Đăng Ya
83. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Ia Ka
84. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Ia Nhin
85. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Nghĩa Hòa
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Hòa
86. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Păh
Xã Nghĩa Hưng
Xem đường đi đến Xã Nghĩa Hưng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa Hưng
87. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Thị trấn Ia Kha
88. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Sao
Xem đường đi đến Xã Ia Sao
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia Sao
89. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Yok
90. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Hrung
91. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Bă
92. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Khai
93. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia KRai
94. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Grăng
95. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Tô
96. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia O
Xem đường đi đến Xã Ia O
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia O
97. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Dêr
98. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Chia
99. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Grai
Xã Ia Pếch
100. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Thị trấn Kon Dơng
101. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Ayun
Xem đường đi đến Xã Ayun
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ayun
102. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Đak Jơ Ta
103. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Đak Ta Ley
104. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Hra
105. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Đăk Yă
106. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Đăk Djrăng
107. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Lơ Pang
108. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Kon Thụp
109. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Đê Ar
110. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Kon Chiêng
111. Tỉnh Gia Lai
Huyện Mang Yang
Xã Đăk Trôi
112. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Thị trấn Kông Chro
113. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Chư Krêy
114. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã An Trung
Xem đường đi đến Xã An Trung
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Trung
115. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Kông Yang
116. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Đăk Tơ Pang
117. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã SRó
118. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Đắk Kơ Ning
119. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Đăk Song
120. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Đăk Pling
121. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Yang Trung
122. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Đăk Pơ Pho
123. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Ya Ma
124. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Chơ Long
125. Tỉnh Gia Lai
Huyện Kông Chro
Xã Yang Nam
126. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Thị trấn Chư Ty
127. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Dơk
128. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Krêl
129. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Din
130. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Kla
131. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Dom
Xem đường đi đến Xã Ia Dom
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia Dom
132. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Lang
133. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Kriêng
134. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Pnôn
135. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đức Cơ
Xã Ia Nan
136. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Thị trấn Chư Prông
137. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Kly
138. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Bình Giáo
139. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Drăng
140. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Thăng Hưng
141. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Bàu Cạn
Xem đường đi đến Xã Bàu Cạn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bàu Cạn
142. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Phìn
143. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Băng
Xem đường đi đến Xã Ia Băng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia Băng
144. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Tôr
145. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Boòng
146. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia O
Xem đường đi đến Xã Ia O
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ia O
147. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Púch
148. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Me
149. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Vê
150. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Bang
151. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Pia
152. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Ga
153. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Lâu
154. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Piơr
155. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Prông
Xã Ia Mơ
156. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Thị trấn Chư Sê
157. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Ia Tiêm
158. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Chư Pơng
159. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Bar Măih
160. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Bờ Ngoong
161. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Ia Glai
162. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã AL Bá
163. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Kông HTok
164. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã AYun
Xem đường đi đến Xã AYun
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên AYun
165. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Ia HLốp
166. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Ia Blang
167. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Dun
168. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Ia Pal
169. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã H Bông
170. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Sê
Xã Ia Ko
171. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã Hà Tam
172. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã An Thành
173. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Thị trấn Đak Pơ
174. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã Yang Bắc
175. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã Cư An
176. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã Tân An
Xem đường đi đến Xã Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
177. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã Phú An
Xem đường đi đến Xã Phú An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú An
178. Tỉnh Gia Lai
Huyện Đăk Pơ
Xã Ya Hội
179. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Pờ Tó
180. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Chư Răng
181. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Ia KDăm
182. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Kim Tân
Xem đường đi đến Xã Kim Tân
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Tân
183. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Chư Mố
184. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Ia Tul
185. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Ia Ma Rơn
186. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Ia Broăi
187. Tỉnh Gia Lai
Huyện Ia Pa
Xã Ia Trok
188. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Thị trấn Phú Túc
Xem đường đi đến Thị trấn Phú Túc
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Túc
189. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Ia RSai
190. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Ia RSươm
191. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Chư Gu
192. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Đất Bằng
193. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Ia Mláh
194. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Chư Drăng
195. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Phú Cần
Xem đường đi đến Xã Phú Cần
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Cần
196. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Ia HDreh
197. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Ia RMok
198. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Chư Ngọc
199. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Uar
200. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Chư Rcăm
201. Tỉnh Gia Lai
Huyện Krông Pa
Xã Krông Năng
Xem đường đi đến Xã Krông Năng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Krông Năng
202. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Thị trấn Phú Thiện
203. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Chư A Thai
204. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ayun Hạ
205. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ia Ake
206. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ia Sol
207. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ia Piar
208. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ia Peng
209. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Chrôh Pơnan
210. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ia Hiao
211. Tỉnh Gia Lai
Huyện Phú Thiện
Xã Ia Yeng
212. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Thị trấn Nhơn Hoà
Xem đường đi đến Thị trấn Nhơn Hoà
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhơn Hoà
213. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia Hrú
214. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia Rong
215. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia Dreng
216. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia Hla
217. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Chư Don
218. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia Phang
219. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia Le
220. Tỉnh Gia Lai
Huyện Chư Pưh
Xã Ia BLứ

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!