About Me

Danh sách 235 quận huyện phường xã của Tỉnh Hải Dương tính đến T9/2021 - bạn cần tìm đường đi?

Nếu các bạn cần tìm danh sách quận huyện tại Tỉnh Hải Dương, đây là thông tin 235 quận huyện xã phường dành cho bạn. Dữ liệu được cập nhật mới nhất đến 30/08/2021.

Nếu bạn cần tìm đường đi đến địa chỉ nào đó! Hãy bấm vào ô cuối cùng để mở bản đồ Google Map nhé

Chúc bạn đừng đi lạc!

Danh sách 235 quận huyện hành chánh của Tỉnh Hải Dươngmới nhất T8/2021


Tỉnh - Thành Phố
Quận Huyện
Xã Phường
Ghi chú
1. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Cẩm Thượng
2. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Bình Hàn
3. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Ngọc Châu
Xem đường đi đến Phường Ngọc Châu
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Châu
4. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Nhị Châu
5. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Quang Trung
Xem đường đi đến Phường Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
6. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Nguyễn Trãi
Xem đường đi đến Phường Nguyễn Trãi
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nguyễn Trãi
7. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Phạm Ngũ Lão
Xem đường đi đến Phường Phạm Ngũ Lão
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phạm Ngũ Lão
8. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Trần Hưng Đạo
Xem đường đi đến Phường Trần Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Hưng Đạo
9. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Trần Phú
Xem đường đi đến Phường Trần Phú
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Trần Phú
10. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Thanh Bình
Xem đường đi đến Phường Thanh Bình
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Bình
11. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Tân Bình
Xem đường đi đến Phường Tân Bình
Có 23 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Bình
12. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Lê Thanh Nghị
13. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Hải Tân
Xem đường đi đến Phường Hải Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hải Tân
14. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Tứ Minh
15. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Việt Hoà
16. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Ái Quốc
Xem đường đi đến Phường Ái Quốc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ái Quốc
17. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Xã An Thượng
Xem đường đi đến Xã An Thượng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thượng
18. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Nam Đồng
Xem đường đi đến Phường Nam Đồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Đồng
19. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Xã Quyết Thắng
Xem đường đi đến Xã Quyết Thắng
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quyết Thắng
20. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Xã Tiền Tiến
Xem đường đi đến Xã Tiền Tiến
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tiền Tiến
21. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Thạch Khôi
22. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Xã Liên Hồng
Xem đường đi đến Xã Liên Hồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Hồng
23. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Phường Tân Hưng
Xem đường đi đến Phường Tân Hưng
Có 18 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hưng
24. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Xã Gia Xuyên
25. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Hải Dương
Xã Ngọc Sơn
Xem đường đi đến Xã Ngọc Sơn
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Sơn
26. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Phả Lại
27. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Sao Đỏ
28. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Bến Tắm
29. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Xã Hoàng Hoa Thám
Xem đường đi đến Xã Hoàng Hoa Thám
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Hoa Thám
30. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Xã Bắc An
31. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Xã Hưng Đạo
Xem đường đi đến Xã Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Đạo
32. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Xã Lê Lợi
Xem đường đi đến Xã Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
33. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Hoàng Tiến
34. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Cộng Hoà
35. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Hoàng Tân
Xem đường đi đến Phường Hoàng Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Tân
36. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Cổ Thành
37. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Văn An
38. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Chí Minh
Xem đường đi đến Phường Chí Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chí Minh
39. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Văn Đức
Xem đường đi đến Phường Văn Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Văn Đức
40. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Thái Học
Xem đường đi đến Phường Thái Học
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Học
41. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Xã Nhân Huệ
42. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường An Lạc
Xem đường đi đến Phường An Lạc
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Lạc
43. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Đồng Lạc
Xem đường đi đến Phường Đồng Lạc
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Lạc
44. Tỉnh Hải Dương
Thành phố Chí Linh
Phường Tân Dân
Xem đường đi đến Phường Tân Dân
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dân
45. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Thị trấn Nam Sách
46. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Nam Hưng
Xem đường đi đến Xã Nam Hưng
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Hưng
47. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Nam Tân
48. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Hợp Tiến
Xem đường đi đến Xã Hợp Tiến
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hợp Tiến
49. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Hiệp Cát
50. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Thanh Quang
Xem đường đi đến Xã Thanh Quang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Quang
51. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Quốc Tuấn
Xem đường đi đến Xã Quốc Tuấn
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quốc Tuấn
52. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Nam Chính
Xem đường đi đến Xã Nam Chính
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Chính
53. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã An Bình
Xem đường đi đến Xã An Bình
Có 16 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Bình
54. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Nam Trung
Xem đường đi đến Xã Nam Trung
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Trung
55. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã An Sơn
Xem đường đi đến Xã An Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Sơn
56. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Cộng Hòa
Xem đường đi đến Xã Cộng Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cộng Hòa
57. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Thái Tân
58. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã An Lâm
59. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Phú Điền
Xem đường đi đến Xã Phú Điền
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Điền
60. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Nam Hồng
Xem đường đi đến Xã Nam Hồng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nam Hồng
61. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong
62. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Đồng Lạc
Xem đường đi đến Xã Đồng Lạc
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Lạc
63. Tỉnh Hải Dương
Huyện Nam Sách
Xã Minh Tân
Xem đường đi đến Xã Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
64. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường An Lưu
65. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Bạch Đằng
Xem đường đi đến Xã Bạch Đằng
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bạch Đằng
66. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Thất Hùng
67. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Lê Ninh
68. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Hoành Sơn
Xem đường đi đến Xã Hoành Sơn
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoành Sơn
69. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Phạm Thái
70. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Duy Tân
Xem đường đi đến Phường Duy Tân
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Duy Tân
71. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Tân Dân
Xem đường đi đến Phường Tân Dân
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Dân
72. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Minh Tân
Xem đường đi đến Phường Minh Tân
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Tân
73. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Quang Thành
Xem đường đi đến Xã Quang Thành
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Thành
74. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Hiệp Hòa
Xem đường đi đến Xã Hiệp Hòa
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Hòa
75. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Phú Thứ
Xem đường đi đến Phường Phú Thứ
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Phú Thứ
76. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Thăng Long
Xem đường đi đến Xã Thăng Long
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thăng Long
77. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Lạc Long
78. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường An Sinh
Xem đường đi đến Phường An Sinh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Sinh
79. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Hiệp Sơn
80. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Thượng Quận
81. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường An Phụ
82. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Hiệp An
Xem đường đi đến Phường Hiệp An
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp An
83. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Long Xuyên
Xem đường đi đến Phường Long Xuyên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Xuyên
84. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Thái Thịnh
Xem đường đi đến Phường Thái Thịnh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Thịnh
85. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Phường Hiến Thành
86. Tỉnh Hải Dương
Thị xã Kinh Môn
Xã Minh Hòa
Xem đường đi đến Xã Minh Hòa
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Hòa
87. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Thị trấn Phú Thái
88. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Lai Vu
89. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Cộng Hòa
Xem đường đi đến Xã Cộng Hòa
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cộng Hòa
90. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Thượng Vũ
91. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Cổ Dũng
92. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Tuấn Việt
93. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Kim Xuyên
94. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Phúc Thành A
95. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Ngũ Phúc
Xem đường đi đến Xã Ngũ Phúc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngũ Phúc
96. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Kim Anh
97. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Kim Liên
Xem đường đi đến Xã Kim Liên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Liên
98. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Kim Tân
Xem đường đi đến Xã Kim Tân
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kim Tân
99. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Kim Đính
100. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Bình Dân
Xem đường đi đến Xã Bình Dân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Dân
101. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Tam Kỳ
102. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Đồng Cẩm
103. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Liên Hòa
Xem đường đi đến Xã Liên Hòa
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Hòa
104. Tỉnh Hải Dương
Huyện Kim Thành
Xã Đại Đức
105. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Thị trấn Thanh Hà
Xem đường đi đến Thị trấn Thanh Hà
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hà
106. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Hồng Lạc
Xem đường đi đến Xã Hồng Lạc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Lạc
107. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Việt Hồng
Xem đường đi đến Xã Việt Hồng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Việt Hồng
108. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Tân Việt
Xem đường đi đến Xã Tân Việt
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Việt
109. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Cẩm Chế
110. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh An
Xem đường đi đến Xã Thanh An
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh An
111. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Lang
112. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Tân An
Xem đường đi đến Xã Tân An
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân An
113. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Liên Mạc
Xem đường đi đến Xã Liên Mạc
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Liên Mạc
114. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Hải
Xem đường đi đến Xã Thanh Hải
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Hải
115. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Khê
Xem đường đi đến Xã Thanh Khê
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Khê
116. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Xá
117. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Xuân
Xem đường đi đến Xã Thanh Xuân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Xuân
118. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Thủy
Xem đường đi đến Xã Thanh Thủy
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Thủy
119. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã An Phượng
120. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Sơn
Xem đường đi đến Xã Thanh Sơn
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Sơn
121. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Quang
Xem đường đi đến Xã Thanh Quang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Quang
122. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Hồng
123. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Thanh Cường
124. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Hà
Xã Vĩnh Lập
125. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Thị trấn Cẩm Giang
Xem đường đi đến Thị trấn Cẩm Giang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cẩm Giang
126. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Thị trấn Lai Cách
127. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Hưng
Xem đường đi đến Xã Cẩm Hưng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cẩm Hưng
128. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Hoàng
129. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Văn
130. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Ngọc Liên
Xem đường đi đến Xã Ngọc Liên
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngọc Liên
131. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Thạch Lỗi
132. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Vũ
133. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Đức Chính
Xem đường đi đến Xã Đức Chính
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đức Chính
134. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Định Sơn
135. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Lương Điền
136. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cao An
137. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Tân Trường
Xem đường đi đến Xã Tân Trường
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Trường
138. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Phúc
139. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Điền
140. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Đông
Xem đường đi đến Xã Cẩm Đông
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cẩm Đông
141. Tỉnh Hải Dương
Huyện Cẩm Giàng
Xã Cẩm Đoài
142. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Thị trấn Kẻ Sặt
143. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Vĩnh Hưng
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hưng
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hưng
144. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Hùng Thắng
Xem đường đi đến Xã Hùng Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hùng Thắng
145. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Vĩnh Hồng
146. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Long Xuyên
Xem đường đi đến Xã Long Xuyên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Long Xuyên
147. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Tân Việt
Xem đường đi đến Xã Tân Việt
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Việt
148. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Thúc Kháng
149. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Tân Hồng
Xem đường đi đến Xã Tân Hồng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hồng
150. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Bình Minh
Xem đường đi đến Xã Bình Minh
Có 14 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Bình Minh
151. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Hồng Khê
152. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Thái Học
Xem đường đi đến Xã Thái Học
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Học
153. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Cổ Bì
154. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Nhân Quyền
155. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Thái Dương
156. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Thái Hòa
Xem đường đi đến Xã Thái Hòa
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thái Hòa
157. Tỉnh Hải Dương
Huyện Bình Giang
Xã Bình Xuyên
158. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Thị trấn Gia Lộc
Xem đường đi đến Thị trấn Gia Lộc
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Lộc
159. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Thống Nhất
Xem đường đi đến Xã Thống Nhất
Có 17 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thống Nhất
160. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Yết Kiêu
Xem đường đi đến Xã Yết Kiêu
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Yết Kiêu
161. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Gia Tân
Xem đường đi đến Xã Gia Tân
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Tân
162. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Tân Tiến
Xem đường đi đến Xã Tân Tiến
Có 19 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Tiến
163. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Gia Khánh
Xem đường đi đến Xã Gia Khánh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Gia Khánh
164. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Gia Lương
165. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Lê Lợi
Xem đường đi đến Xã Lê Lợi
Có 15 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lê Lợi
166. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Toàn Thắng
Xem đường đi đến Xã Toàn Thắng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Toàn Thắng
167. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Hoàng Diệu
Xem đường đi đến Xã Hoàng Diệu
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hoàng Diệu
168. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Hồng Hưng
169. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Phạm Trấn
170. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Đoàn Thượng
171. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Thống Kênh
172. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Quang Minh
Xem đường đi đến Xã Quang Minh
Có 8 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Minh
173. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Đồng Quang
Xem đường đi đến Xã Đồng Quang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Quang
174. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Nhật Tân
Xem đường đi đến Xã Nhật Tân
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nhật Tân
175. Tỉnh Hải Dương
Huyện Gia Lộc
Xã Đức Xương
176. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Thị trấn Tứ Kỳ
177. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Đại Sơn
Xem đường đi đến Xã Đại Sơn
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Sơn
178. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Hưng Đạo
Xem đường đi đến Xã Hưng Đạo
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Đạo
179. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Ngọc Kỳ
180. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Bình Lăng
181. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Chí Minh
Xem đường đi đến Xã Chí Minh
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Chí Minh
182. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Tái Sơn
183. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Quang Phục
Xem đường đi đến Xã Quang Phục
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Phục
184. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Dân Chủ
Xem đường đi đến Xã Dân Chủ
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Dân Chủ
185. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Tân Kỳ
Xem đường đi đến Xã Tân Kỳ
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Kỳ
186. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Quang Khải
187. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Đại Hợp
Xem đường đi đến Xã Đại Hợp
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đại Hợp
188. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Quảng Nghiệp
189. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã An Thanh
Xem đường đi đến Xã An Thanh
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Thanh
190. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Minh Đức
Xem đường đi đến Xã Minh Đức
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Minh Đức
191. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Văn Tố
192. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Quang Trung
Xem đường đi đến Xã Quang Trung
Có 25 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Quang Trung
193. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Phượng Kỳ
194. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Cộng Lạc
195. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Tiên Động
196. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Nguyên Giáp
197. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Hà Kỳ
198. Tỉnh Hải Dương
Huyện Tứ Kỳ
Xã Hà Thanh
199. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Thị trấn Ninh Giang
Xem đường đi đến Thị trấn Ninh Giang
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Giang
200. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Ứng Hoè
201. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Nghĩa An
Xem đường đi đến Xã Nghĩa An
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Nghĩa An
202. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Hồng Đức
203. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã An Đức
Xem đường đi đến Xã An Đức
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên An Đức
204. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Vạn Phúc
Xem đường đi đến Xã Vạn Phúc
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vạn Phúc
205. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Tân Hương
Xem đường đi đến Xã Tân Hương
Có 7 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Hương
206. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Vĩnh Hòa
Xem đường đi đến Xã Vĩnh Hòa
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Vĩnh Hòa
207. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Đông Xuyên
Xem đường đi đến Xã Đông Xuyên
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đông Xuyên
208. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Tân Phong
Xem đường đi đến Xã Tân Phong
Có 13 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Phong
209. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Ninh Hải
Xem đường đi đến Xã Ninh Hải
Có 4 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ninh Hải
210. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Đồng Tâm
Xem đường đi đến Xã Đồng Tâm
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đồng Tâm
211. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Tân Quang
Xem đường đi đến Xã Tân Quang
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Quang
212. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Kiến Quốc
Xem đường đi đến Xã Kiến Quốc
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Kiến Quốc
213. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Hồng Dụ
214. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Văn Hội
215. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong
216. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Hiệp Lực
Xem đường đi đến Xã Hiệp Lực
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hiệp Lực
217. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Hồng Phúc
218. Tỉnh Hải Dương
Huyện Ninh Giang
Xã Hưng Long
Xem đường đi đến Xã Hưng Long
Có 5 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hưng Long
219. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Thị trấn Thanh Miện
220. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Thanh Tùng
Xem đường đi đến Xã Thanh Tùng
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Tùng
221. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Phạm Kha
222. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Ngô Quyền
Xem đường đi đến Xã Ngô Quyền
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Ngô Quyền
223. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Đoàn Tùng
224. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Hồng Quang
Xem đường đi đến Xã Hồng Quang
Có 6 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Quang
225. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Tân Trào
Xem đường đi đến Xã Tân Trào
Có 3 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Tân Trào
226. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Lam Sơn
Xem đường đi đến Xã Lam Sơn
Có 9 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Lam Sơn
227. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Đoàn Kết
Xem đường đi đến Xã Đoàn Kết
Có 11 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Đoàn Kết
228. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Lê Hồng
229. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Tứ Cường
230. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Ngũ Hùng
231. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Cao Thắng
Xem đường đi đến Xã Cao Thắng
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Cao Thắng
232. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Chi Lăng Bắc
233. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Chi Lăng Nam
234. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Thanh Giang
Xem đường đi đến Xã Thanh Giang
Có 2 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Thanh Giang
235. Tỉnh Hải Dương
Huyện Thanh Miện
Xã Hồng Phong
Xem đường đi đến Xã Hồng Phong
Có 10 Phường Xã ở tỉnh khác có cùng tên Hồng Phong

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!