Tình cờ admin khochat.com đi tìm giúp 1 người bạn về tài khoản FIFA 2021 miễn phí để trade và tìm thẻ game. Vô tình có thông tin về các cầu thủ có mặt trong FIFA 2021 và các vị trí của họ.

Tất nhiên đối với những bạn không am hiểu đá bóng thì thông tin này có vẻ chẳng có gì hữu ích, nhưng với những bạn hay tìm tòi thì đây là tư liệu khá quý giá để tra cứu thông tin cầu thủ, cũng như các đội bóng, thông tin vị trí để phục vụ cho đội bóng trong mơ của mình.

Và giờ thì đơn giản thôi, đây là những gì bạn cần. 

Bài viết gồm 6 bài, mỗi bài tầm 3000 thông tin cầu thủ nhé!

Top 18944 danh sách cầu thủ có trong FIFA 2021 (update T9/2021) (P1)


Thông tin cầu thủ Gustavo Adolfo Rojas Rocha - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gustavo Adolfo Rojas Rocha
Tên viết tắt: G. Rojas
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1982
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUB
Xem đầy đủ thông tin cầu thủ Gustavo Adolfo Rojas RochaThông tin cầu thủ Jorge Ignacio González Barón - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Ignacio González Barón
Tên viết tắt: I. González
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1983
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Daniel Eduardo Valdés Guerrero - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Eduardo Valdés Guerrero
Tên viết tắt: D. Valdés
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1985
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Layneker Evelio Zafra Martínez - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Layneker Evelio Zafra Martínez
Tên viết tắt: L. Zafra
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1986
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carlos Enrique Castro Abreu - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Enrique Castro Abreu
Tên viết tắt: C. Castro
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1986
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Eduardo Benítez Pernía - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Eduardo Benítez Pernía
Tên viết tắt: D. Benítez
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1987
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Luis Enrique Romero Durán - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Enrique Romero Durán
Tên viết tắt: L. Romero
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1990
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Pedro Antonio Ramírez Paredes - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Antonio Ramírez Paredes
Tên viết tắt: P. Ramírez
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1992
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Manuel Alejandro Arteaga Rubianes - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Alejandro Arteaga Rubianes
Tên viết tắt: M. Arteaga
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1994
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcel Daniel Guaramato García - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Daniel Guaramato García
Tên viết tắt: M. Guaramato
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1993
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Jose Daniel Soto Montero - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jose Daniel Soto Montero
Tên viết tắt: J. Soto
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1994
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Romeri Isidro Villamizar Becerra - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Romeri Isidro Villamizar Becerra
Tên viết tắt: R. Villamizar
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1995
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Duván Rodríguez Urango - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Duván Rodríguez Urango
Tên viết tắt: D. Rodríguez
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1996
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Richard José Figueroa Avilés - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Richard José Figueroa Avilés
Tên viết tắt: R. Figueroa
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1996
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Sergio Luis Sulbarán García - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergio Luis Sulbarán García
Tên viết tắt: S. Sulbarán
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1998
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Antony José Trujillo Romero - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antony José Trujillo Romero
Tên viết tắt: A. Trujillo
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1998
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kevin Eduardo De La Hoz Morys - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Eduardo De La Hoz Morys
Tên viết tắt: K. De La Hoz
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1998
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Maikol Julián Quintero Mora - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maikol Julián Quintero Mora
Tên viết tắt: M. Quintero
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1999
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Jaisam Daniel Korbaj Al Matni - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaisam Daniel Korbaj Al Matni
Tên viết tắt: J. Korbaj
Ngày tháng năm sinh: 31/01/2000
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Darwin Daniel Matheus Tovar - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darwin Daniel Matheus Tovar
Tên viết tắt: D. Matheus
Ngày tháng năm sinh: 09/04/2001
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leomar David Mosquera Niño - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leomar David Mosquera Niño
Tên viết tắt: L. Mosquera
Ngày tháng năm sinh: 18/05/2001
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mauricio Isaac Márquez Centeno - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauricio Isaac Márquez Centeno
Tên viết tắt: M. Márquez
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2001
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Jose Alexander Contreras Berna - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jose Alexander Contreras Berna
Tên viết tắt: J. Contreras
Ngày tháng năm sinh: 31/03/2001
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Alejandro Rangel Molina - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Alejandro Rangel Molina
Tên viết tắt: L. Rangel
Ngày tháng năm sinh: 29/09/2001
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Luis Ángel Casimiro Peña Martínez - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Ángel Casimiro Peña Martínez
Tên viết tắt: L. Peña
Ngày tháng năm sinh: 07/03/2002
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jorge Enrique Davidson Muñoz - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Enrique Davidson Muñoz
Tên viết tắt: J. Davidson
Ngày tháng năm sinh: 10/10/2001
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Davide Andres Luzi Ruggiero - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davide Andres Luzi Ruggiero
Tên viết tắt: D. Luzi
Ngày tháng năm sinh: 16/04/2002
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José David Serrano Suárez - đội bóng Zamora FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: José David Serrano Suárez
Tên viết tắt: J. Serrano
Ngày tháng năm sinh: 17/10/2002
Câu lạc bộ: Zamora FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ľubomír Guldan - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ľubomír Guldan
Tên viết tắt: L. Guldan
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1983
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jakub Wójcicki - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Wójcicki
Tên viết tắt: J. Wójcicki
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1988
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Saša Balić - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Montenegro


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saša Balić
Tên viết tắt: S. Balić
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1990
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Montenegro
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Filip Starzyński - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Starzyński
Tên viết tắt: F. Starzyński
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1991
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Saša Aleksander Živec - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saša Aleksander Živec
Tên viết tắt: S. Živec
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1991
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Damjan Bohar - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damjan Bohar
Tên viết tắt: D. Bohar
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1991
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Evgeniy Bashkirov - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Russia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Evgeniy Bashkirov
Tên viết tắt: E. Bashkirov
Ngày tháng năm sinh: 06/07/1991
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Russia
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Jakub Żubrowski - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Żubrowski
Tên viết tắt: J. Żubrowski
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1992
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Konrad Forenc - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konrad Forenc
Tên viết tắt: K. Forenc
Ngày tháng năm sinh: 17/07/1992
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Søren Reese - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Søren Reese
Tên viết tắt: S. Reese
Ngày tháng năm sinh: 29/07/1993
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rok Sirk - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rok Sirk
Tên viết tắt: R. Sirk
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1993
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Hładun - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Hładun
Tên viết tắt: D. Hładun
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1995
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Lorenco Šimić - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lorenco Šimić
Tên viết tắt: L. Šimić
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1996
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Samuel Mráz - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Mráz
Tên viết tắt: S. Mráz
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1997
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Damian Oko - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damian Oko
Tên viết tắt: D. Oko
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1997
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Jończy - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Jończy
Tên viết tắt: D. Jończy
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1997
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Patryk Szysz - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patryk Szysz
Tên viết tắt: P. Szysz
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1998
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Mateusz Bartolewski - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Bartolewski
Tên viết tắt: M. Bartolewski
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1998
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Kalinowski - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Kalinowski
Tên viết tắt: D. Kalinowski
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1998
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Jacek Bednarczyk - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Jacek Bednarczyk
Tên viết tắt: J. Bednarczyk
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1999
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dawid Pakulski - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dawid Pakulski
Tên viết tắt: D. Pakulski
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1998
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kacper Chodyna - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kacper Chodyna
Tên viết tắt: K. Chodyna
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1999
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Łukasz Poręba - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Łukasz Poręba
Tên viết tắt: L. Poręba
Ngày tháng năm sinh: 13/03/2000
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Kamil Kruk - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kamil Kruk
Tên viết tắt: K. Kruk
Ngày tháng năm sinh: 13/03/2000
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kamil Bielikow - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kamil Bielikow
Tên viết tắt: K. Bielikow
Ngày tháng năm sinh: 04/01/2001
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jakub Sypek - đội bóng Zagłębie Lubin - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Sypek
Tên viết tắt: J. Sypek
Ngày tháng năm sinh: 07/04/2001
Câu lạc bộ: Zagłębie Lubin - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kazuyoshi Miura - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kazuyoshi Miura
Tên viết tắt: K. Miura
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1967
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 中村 俊輔 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 中村 俊輔
Tên viết tắt: S. Nakamura
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1978
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yuta Minami - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yuta Minami
Tên viết tắt: Y. Minami
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1979
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 松井 大輔 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 松井 大輔
Tên viết tắt: D. Matsui
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1981
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Leandro Domingues Barbosa - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Domingues Barbosa
Tên viết tắt: Leandro Domingues
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1983
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 伊野波 雅彦 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 伊野波 雅彦
Tên viết tắt: M. Inoha
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1985
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 六反 勇治 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 六反 勇治
Tên viết tắt: Y. Rokutan
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1987
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Calvin Ray Jong-a-Pin - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Calvin Ray Jong-a-Pin
Tên viết tắt: C. Jong-A-Pin
Ngày tháng năm sinh: 18/07/1986
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Masakazu Tashiro - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Masakazu Tashiro
Tên viết tắt: M. Tashiro
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1988
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Akihiko Takeshige - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Akihiko Takeshige
Tên viết tắt: A. Takeshige
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1987
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kensuke Sato - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kensuke Sato
Tên viết tắt: K. Sato
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1989
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ 武田 英二郎 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 武田 英二郎
Tên viết tắt: E. Takeda
Ngày tháng năm sinh: 11/07/1988
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 松浦 拓弥 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 松浦 拓弥
Tên viết tắt: T. Matsuura
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1988
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Yuji Senuma - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yuji Senuma
Tên viết tắt: Y. Senuma
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1990
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 皆川 佑介 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 皆川 佑介
Tên viết tắt: Y. Minagawa
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1991
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Magno José da Silva - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Magno José da Silva
Tên viết tắt: Maguinho
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1992
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 杉本 竜士 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 杉本 竜士
Tên viết tắt: R. Sugimoto
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1993
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Takaaki Shichi - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Takaaki Shichi
Tên viết tắt: T. Shichi
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1993
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 手塚 康平 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 手塚 康平
Tên viết tắt: K. Tezuka
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1996
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yutaro Hakamata - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yutaro Hakamata
Tên viết tắt: Y. Hakamata
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1996
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Katsuhiro Nakayama - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Katsuhiro Nakayama
Tên viết tắt: K. Nakayama
Ngày tháng năm sinh: 17/07/1996
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kosuke Saito - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kosuke Saito
Tên viết tắt: K. Saito
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1997
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yuki Kusano - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yuki Kusano
Tên viết tắt: Y. Kusano
Ngày tháng năm sinh: 21/07/1996
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kyowaan Hoshi - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyowaan Hoshi
Tên viết tắt: K. Hoshi
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1997
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kakeru Kumagawa - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kakeru Kumagawa
Tên viết tắt: K. Kumagawa
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1997
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 一美 和成 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 一美 和成
Tên viết tắt: K. Ichimi
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1997
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Yusuke Matsuo - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yusuke Matsuo
Tên viết tắt: Y. Matsuo
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1997
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Tatsuki Seko - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tatsuki Seko
Tên viết tắt: T. Seko
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1997
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ 小林 友希 - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小林 友希
Tên viết tắt: Y. Kobayashi
Ngày tháng năm sinh: 18/07/2000
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Koki Saito - đội bóng Yokohama FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Koki Saito
Tên viết tắt: K. Saito
Ngày tháng năm sinh: 10/08/2001
Câu lạc bộ: Yokohama FC - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ 中林 洋次 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 中林 洋次
Tên viết tắt: H. Nakabayashi
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1986
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 实藤 友紀 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 实藤 友紀
Tên viết tắt: Y. Saneto
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1989
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 水沼 宏太 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 水沼 宏太
Tên viết tắt: K. Mizunuma
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1990
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Theerathon Bunmathan - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Thailand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Theerathon Bunmathan
Tên viết tắt: T. Bunmathan
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1990
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Thailand
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 박일규 朴一圭 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 박일규 朴一圭
Tên viết tắt: Park Il Gyu
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1989
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ 大津 祐樹 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 大津 祐樹
Tên viết tắt: Y. Otsu
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1990
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Edigar Junio Teixeira Lima - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edigar Junio Teixeira Lima
Tên viết tắt: Edigar Junio
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1991
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 和田 拓也 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 和田 拓也
Tên viết tắt: T. Wada
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1990
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 天野 纯 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 天野 纯
Tên viết tắt: J. Amano
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1991
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 扇原 貴宏 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 扇原 貴宏
Tên viết tắt: T. Ohgihara
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1991
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ 梶川 裕嗣 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 梶川 裕嗣
Tên viết tắt: Y. Kajikawa
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1991
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos Júnior Lima dos Santos - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Júnior Lima dos Santos
Tên viết tắt: Marcos Júnior
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1993
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ 仲川 輝人 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 仲川 輝人
Tên viết tắt: T. Nakagawa
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1992
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 松原 健 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 松原 健
Tên viết tắt: K. Matsubara
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1993
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 伊藤 槙人 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 伊藤 槙人
Tên viết tắt: M. Ito
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1992
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erik Nascimento de Lima - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Nascimento de Lima
Tên viết tắt: Erik
Ngày tháng năm sinh: 18/07/1994
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 喜田 拓也 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 喜田 拓也
Tên viết tắt: T. Kida
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1994
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Thiago Martins Bueno - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thiago Martins Bueno
Tên viết tắt: Thiago Martins
Ngày tháng năm sinh: 17/03/1995
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ José Antonio dos Santos Júnior - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Antonio dos Santos Júnior
Tên viết tắt: Júnior Santos
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1994
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 仙頭 啓矢 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 仙頭 啓矢
Tên viết tắt: K. Sento
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1994
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 髙野 辽 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 髙野 辽
Tên viết tắt: R. Takano
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1994
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 奥奈 武 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 奥奈 武
Tên viết tắt: A. Onaiwu
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1995
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 畠中 槙之輔 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 畠中 槙之輔
Tên viết tắt: S. Hatanaka
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1995
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 小池 龍太 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小池 龍太
Tên viết tắt: R. Koike
Ngày tháng năm sinh: 29/08/1995
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 前田 大然 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 前田 大然
Tên viết tắt: D. Maeda
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1997
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ 渡辺 皓太 - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 渡辺 皓太
Tên viết tắt: K. Watanabe
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1998
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Eitaro Matsuda - đội bóng Yokohama F. Marinos - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eitaro Matsuda
Tên viết tắt: E. Matsuda
Ngày tháng năm sinh: 20/05/2001
Câu lạc bộ: Yokohama F. Marinos - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Umut Bulut - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Umut Bulut
Tên viết tắt: U. Bulut
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1983
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Adem Büyük - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adem Büyük
Tên viết tắt: A. Büyük
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1987
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Issam Chebake - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Issam Chebake
Tên viết tắt: I. Chebake
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1989
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Mustafa Akbaş - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mustafa Akbaş
Tên viết tắt: M. Akbaş
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1990
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Murat Akça - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Murat Akça
Tên viết tắt: M. Akça
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1990
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Guido Herrera - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guido Herrera
Tên viết tắt: G. Herrera
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Christian Alberto Cueva Bravo - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Peru


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Alberto Cueva Bravo
Tên viết tắt: C. Cueva
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1991
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Peru
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Afriyie Acquah - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Afriyie Acquah
Tên viết tắt: A. Acquah
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1992
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Moryké Fofana - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moryké Fofana
Tên viết tắt: M. Fofana
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1991
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Fernando Zuqui - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Zuqui
Tên viết tắt: F. Zuqui
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1991
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zeki Yavru - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zeki Yavru
Tên viết tắt: Z. Yavru
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1991
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erkan Kaş - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erkan Kaş
Tên viết tắt: E. Kaş
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1991
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eray İşcan - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eray İşcan
Tên viết tắt: E. İşcan
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1991
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bülent Cevahir - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bülent Cevahir
Tên viết tắt: B. Cevahir
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1992
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jody Lukoki - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jody Lukoki
Tên viết tắt: J. Lukoki
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1992
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Karim Hafez Ramadan - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Egypt


Tên đầy đủ của cầu thủ: Karim Hafez Ramadan
Tên viết tắt: K. Hafez
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1996
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Egypt
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Teenage Lingani Hadebe - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Zimbabwe


Tên đầy đủ của cầu thủ: Teenage Lingani Hadebe
Tên viết tắt: T. Hadebe
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1995
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Zimbabwe
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Berk Yıldız - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Berk Yıldız
Tên viết tắt: B. Yıldız
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1996
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ahmed Ildız - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ahmed Ildız
Tên viết tắt: A. Ildız
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1996
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Mustafa Eskihellaç - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mustafa Eskihellaç
Tên viết tắt: M. Eskihellaç
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1997
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kubilay Türk Yılmaz - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kubilay Türk Yılmaz
Tên viết tắt: K. Yılmaz
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1996
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Benjamin Tetteh - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Tetteh
Tên viết tắt: B. Tetteh
Ngày tháng năm sinh: 10/07/1997
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yiğithan Güveli - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yiğithan Güveli
Tên viết tắt: Y. Güveli
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1998
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Youssouf Ndayishimiye - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Burundi


Tên đầy đủ của cầu thủ: Youssouf Ndayishimiye
Tên viết tắt: Y. Ndayishimiye
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1998
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Burundi
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dersim Sahan Kaynak - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dersim Sahan Kaynak
Tên viết tắt: S. Kaynak
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1998
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jetmir Topalli - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jetmir Topalli
Tên viết tắt: J. Topalli
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1998
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Abdulsamed Damlu - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdulsamed Damlu
Tên viết tắt: A. Damlu
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1999
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Doğukan Emeksiz - đội bóng Yeni Malatyaspor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Doğukan Emeksiz
Tên viết tắt: D. Emeksiz
Ngày tháng năm sinh: 05/01/2000
Câu lạc bộ: Yeni Malatyaspor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adebayo Akinfenwa - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adebayo Akinfenwa
Tên viết tắt: A. Akinfenwa
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1982
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matt Bloomfield - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matt Bloomfield
Tên viết tắt: M. Bloomfield
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1984
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ David Stockdale - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Stockdale
Tên viết tắt: D. Stockdale
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1985
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Jacobson - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Jacobson
Tên viết tắt: J. Jacobson
Ngày tháng năm sinh: 17/11/1986
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Darius Charles - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darius Charles
Tên viết tắt: D. Charles
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1987
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ David Wheeler - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Wheeler
Tên viết tắt: D. Wheeler
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1990
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Josh Parker - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Antigua & Barbuda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Parker
Tên viết tắt: J. Parker
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1990
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Antigua & Barbuda
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Allsop - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Allsop
Tên viết tắt: R. Allsop
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1992
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Ryan Tafazolli - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Tafazolli
Tên viết tắt: R. Tafazolli
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1991
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daryl Jeremiah Horgan - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daryl Jeremiah Horgan
Tên viết tắt: D. Horgan
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1992
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anthony Stewart - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Stewart
Tên viết tắt: A. Stewart
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1992
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jack Grimmer - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Grimmer
Tên viết tắt: J. Grimmer
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1994
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Curtis Thompson - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Curtis Thompson
Tên viết tắt: C. Thompson
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1993
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Dominic Gape - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominic Gape
Tên viết tắt: D. Gape
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1994
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Uche Ikpeazu - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Uganda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Uche Ikpeazu
Tên viết tắt: U. Ikpeazu
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1995
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Uganda
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jason McCarthy - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jason McCarthy
Tên viết tắt: J. McCarthy
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1995
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Scott Kashket - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Kashket
Tên viết tắt: S. Kashket
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1996
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Alex Samuel - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Samuel
Tên viết tắt: A. Samuel
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1995
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicholas Freeman - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicholas Freeman
Tên viết tắt: N. Freeman
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1995
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fred Onyedinma - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fred Onyedinma
Tên viết tắt: F. Onyedinma
Ngày tháng năm sinh: 24/11/1996
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Giles Phillips - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giles Phillips
Tên viết tắt: G. Phillips
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1997
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexander Pattison - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Pattison
Tên viết tắt: A. Pattison
Ngày tháng năm sinh: 06/09/1997
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cameron Yates - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cameron Yates
Tên viết tắt: C. Yates
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1999
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Curtis Anderson - đội bóng Wycombe Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Curtis Anderson
Tên viết tắt: C. Anderson
Ngày tháng năm sinh: 27/09/2000
Câu lạc bộ: Wycombe Wanderers - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 艾志波 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 艾志波
Tên viết tắt: Ai Zhibo
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1982
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 孙寿博 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 孙寿博
Tên viết tắt: Sun Shoubo
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1983
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Obafemi Akinwunmi Martins - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Obafemi Akinwunmi Martins
Tên viết tắt: O. Martins
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1984
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 姚翰林 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 姚翰林
Tên viết tắt: Yao Hanlin
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1985
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 张成林 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 张成林
Tên viết tắt: Zhang Chenglin
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1987
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 罗毅 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 罗毅
Tên viết tắt: Luo Yi
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1987
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniel Filipe Martins Carriço - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Filipe Martins Carriço
Tên viết tắt: Daniel Carriço
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1988
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 董学升 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 董学升
Tên viết tắt: Dong Xuesheng
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1989
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 刘逸 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘逸
Tên viết tắt: Liu Yi
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1988
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 王凯 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 王凯
Tên viết tắt: Wang Kai
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1989
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 宋志伟 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 宋志伟
Tên viết tắt: Song Zhiwei
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1989
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ 李行 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 李行
Tên viết tắt: Li Hang
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1989
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ 周通 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 周通
Tên viết tắt: Zhou Tong
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1990
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 董春雨 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 董春雨
Tên viết tắt: Dong Chunyu
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1991
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Rafael da Silva - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafael da Silva
Tên viết tắt: Rafael Silva
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1992
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Shangkun Liu - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shangkun Liu
Tên viết tắt: Liu Shangkun
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1992
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Leonardo Carrilho Baptistão - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Carrilho Baptistão
Tên viết tắt: Leo Baptistao
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1992
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 韩鹏飞 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 韩鹏飞
Tên viết tắt: Han Pengfei
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1993
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eddy Gnahoré - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eddy Gnahoré
Tên viết tắt: E. Gnahoré
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1993
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ 廖均健 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 廖均健
Tên viết tắt: Liao Junjian
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1994
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jean Evrard Kouassi - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean Evrard Kouassi
Tên viết tắt: J. Kouassi
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1994
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ 明天 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 明天
Tên viết tắt: Ming Tian
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1995
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 刘云 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘云
Tên viết tắt: Liu Yun
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1995
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 胡靖航 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 胡靖航
Tên viết tắt: Hu Jinghang
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1997
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 王智峰 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 王智峰
Tên viết tắt: Wang Zhifeng
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1997
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 江子磊 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 江子磊
Tên viết tắt: Jiang Zilei
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1997
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 夏奥 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 夏奥
Tên viết tắt: Xia Ao
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1999
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 周柏兆 - đội bóng Wuhan Zall - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 周柏兆
Tên viết tắt: Zhou Baizhao
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1999
Câu lạc bộ: Wuhan Zall - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zlatko Dedič - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zlatko Dedič
Tên viết tắt: Z. Dedič
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1984
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Florian Buchacher - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Buchacher
Tên viết tắt: F. Buchacher
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1987
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bruno Gabriel Soares - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Gabriel Soares
Tên viết tắt: Bruno Soares
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1988
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabian Koch - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Koch
Tên viết tắt: F. Koch
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1989
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Benjamin Pranter - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Pranter
Tên viết tắt: B. Pranter
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1989
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Ferdinand Oswald - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ferdinand Oswald
Tên viết tắt: F. Oswald
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1990
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Athanasios Petsos - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Athanasios Petsos
Tên viết tắt: T. Petsos
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1991
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Florian Toplitsch - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Toplitsch
Tên viết tắt: F. Toplitsch
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1991
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stefan Hager - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Hager
Tên viết tắt: S. Hager
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1995
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Florian Rieder - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Rieder
Tên viết tắt: F. Rieder
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1996
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ignacio Jáuregui - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignacio Jáuregui
Tên viết tắt: I. Jáuregui
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1995
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Gugganig - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Gugganig
Tên viết tắt: D. Gugganig
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1997
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Raffael Behounek - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raffael Behounek
Tên viết tắt: R. Behounek
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1997
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Renny Piers Smith - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Renny Piers Smith
Tên viết tắt: R. Smith
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1996
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Schnegg - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Schnegg
Tên viết tắt: D. Schnegg
Ngày tháng năm sinh: 29/09/1998
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Nemanja Celic - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nemanja Celic
Tên viết tắt: N. Celic
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1999
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Simon Beccari - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Beccari
Tên viết tắt: S. Beccari
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1998
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Žan Rogelj - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Žan Rogelj
Tên viết tắt: Z. Rogelj
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1999
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Kelvin Kwarteng Yeboah - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kelvin Kwarteng Yeboah
Tên viết tắt: K. Yeboah
Ngày tháng năm sinh: 06/05/2000
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Julian Peter Gölles - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julian Peter Gölles
Tên viết tắt: J. Gölles
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1999
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tobias Anselm - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Anselm
Tên viết tắt: T. Anselm
Ngày tháng năm sinh: 24/02/2000
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nikolai Baden Frederiksen - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikolai Baden Frederiksen
Tên viết tắt: N. Baden Frederiksen
Ngày tháng năm sinh: 18/05/2000
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Johannes Naschberger - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johannes Naschberger
Tên viết tắt: J. Naschberger
Ngày tháng năm sinh: 25/01/2000
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Benjamin Ozegovic - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Ozegovic
Tên viết tắt: B. Ozegovic
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1999
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stefan Lauf - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Lauf
Tên viết tắt: S. Lauf
Ngày tháng năm sinh: 22/01/2002
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kilian Bauernfeind - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kilian Bauernfeind
Tên viết tắt: K. Bauernfeind
Ngày tháng năm sinh: 23/04/2002
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Felix Kerber - đội bóng WSG Tirol - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felix Kerber
Tên viết tắt: F. Kerber
Ngày tháng năm sinh: 25/10/2002
Câu lạc bộ: WSG Tirol - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ João Filipe Iria Santos Moutinho - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Filipe Iria Santos Moutinho
Tên viết tắt: João Moutinho
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1986
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ John Ruddy - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Ruddy
Tên viết tắt: J. Ruddy
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1986
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rui Pedro dos Santos Patrício - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rui Pedro dos Santos Patrício
Tên viết tắt: Rui Patrício
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1988
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Fernando Marçal de Oliveira - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Marçal de Oliveira
Tên viết tắt: Marçal
Ngày tháng năm sinh: 19/02/1989
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Romain Saïss - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Romain Saïss
Tên viết tắt: R. Saïss
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1990
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ryan Bennett - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Bennett
Tên viết tắt: R. Bennett
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1990
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Raúl Alonso Jiménez Rodríguez - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Alonso Jiménez Rodríguez
Tên viết tắt: R. Jiménez
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1991
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Willy Boly - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Willy Boly
Tên viết tắt: W. Boly
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1991
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Roderick Jefferson Gonçalves Miranda - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roderick Jefferson Gonçalves Miranda
Tên viết tắt: Roderick Miranda
Ngày tháng năm sinh: 30/03/1991
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Conor Coady - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Coady
Tên viết tắt: C. Coady
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1993
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Jonathan Castro Otto - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Castro Otto
Tên viết tắt: Jonny
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1994
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Leonardo Bonatini Lohner Maia - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Bonatini Lohner Maia
Tên viết tắt: Léo Bonatini
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1994
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Leander Dendoncker - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leander Dendoncker
Tên viết tắt: L. Dendoncker
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1995
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adama Traoré Diarra - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adama Traoré Diarra
Tên viết tắt: Adama Traoré
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1996
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Daniel Castelo Podence - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Castelo Podence
Tên viết tắt: Daniel Podence
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1995
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Rúben Diogo da Silva Neves - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rúben Diogo da Silva Neves
Tên viết tắt: Rúben Neves
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1997
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Maximilian Kilman - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximilian Kilman
Tên viết tắt: M. Kilman
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1997
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oskar Buur Rasmussen - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oskar Buur Rasmussen
Tên viết tắt: O. Rasmussen
Ngày tháng năm sinh: 31/03/1998
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rúben Gonçalo Silva Nascimento Vinagre
Tên viết tắt: Rúben Vinagre
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1999
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Niall Ennis - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niall Ennis
Tên viết tắt: N. Ennis
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1999
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Meritan Shabani - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Meritan Shabani
Tên viết tắt: M. Shabani
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1999
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sadou Diallo - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sadou Diallo
Tên viết tắt: S. Diallo
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1999
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Pedro Lomba Neto - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Lomba Neto
Tên viết tắt: Pedro Neto
Ngày tháng năm sinh: 09/03/2000
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Vítor Machado Ferreira - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vítor Machado Ferreira
Tên viết tắt: Vítor Ferreira
Ngày tháng năm sinh: 13/02/2000
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Edward Francis - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edward Francis
Tên viết tắt: E. Francis
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1999
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dion Sanderson - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dion Sanderson
Tên viết tắt: D. Sanderson
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1999
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ki-Jana Hoever - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ki-Jana Hoever
Tên viết tắt: K. Hoever
Ngày tháng năm sinh: 18/01/2002
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Taylor Perry - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taylor Perry
Tên viết tắt: T. Perry
Ngày tháng năm sinh: 15/07/2001
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Luke Cundle - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Cundle
Tên viết tắt: L. Cundle
Ngày tháng năm sinh: 26/04/2002
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lewis Richards - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Richards
Tên viết tắt: L. Richards
Ngày tháng năm sinh: 15/10/2001
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fábio Daniel Soares Silva - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fábio Daniel Soares Silva
Tên viết tắt: Fábio Silva
Ngày tháng năm sinh: 19/07/2002
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Matheson - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Matheson
Tên viết tắt: L. Matheson
Ngày tháng năm sinh: 03/10/2002
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Christian Fernandes Marques - đội bóng Wolverhampton Wanderers - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Fernandes Marques
Tên viết tắt: Christian Marques
Ngày tháng năm sinh: 15/03/2003
Câu lạc bộ: Wolverhampton Wanderers - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nemanja Rnić - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nemanja Rnić
Tên viết tắt: N. Rnić
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1984
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Michael Liendl - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Liendl
Tên viết tắt: M. Liendl
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1985
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Alexander Kofler - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Kofler
Tên viết tắt: A. Kofler
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1986
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Mario Leitgeb - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Leitgeb
Tên viết tắt: M. Leitgeb
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1988
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Christopher Wernitznig - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christopher Wernitznig
Tên viết tắt: C. Wernitznig
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1990
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michael Novak - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Novak
Tên viết tắt: M. Novak
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1990
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Marc Andre Schmerböck - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Andre Schmerböck
Tên viết tắt: M. Schmerböck
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1994
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cheikhou Dieng - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cheikhou Dieng
Tên viết tắt: C. Dieng
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1993
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Kuttin - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Kuttin
Tên viết tắt: M. Kuttin
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1993
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sven Sprangler - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sven Sprangler
Tên viết tắt: S. Sprangler
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1995
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Guram Giorbelidze - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Georgia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guram Giorbelidze
Tên viết tắt: G. Giorbelidze
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1996
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Georgia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonathan Scherzer - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Scherzer
Tên viết tắt: J. Scherzer
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1995
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Dominik Baumgartner - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Baumgartner
Tên viết tắt: D. Baumgartner
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1996
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Eliel Peretz - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Israel


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eliel Peretz
Tên viết tắt: E. Peretz
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1996
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Israel
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Stefan Perić - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Perić
Tên viết tắt: S. Perić
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1997
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marko Soldo - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marko Soldo
Tên viết tắt: M. Soldo
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1996
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dario Vizinger - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dario Vizinger
Tên viết tắt: D. Vizinger
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1998
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Luka Lochoshvili - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Georgia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luka Lochoshvili
Tên viết tắt: L. Lochoshvili
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1998
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Georgia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcel Holzer - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Holzer
Tên viết tắt: M. Holzer
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1998
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dejan Joveljić - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dejan Joveljić
Tên viết tắt: D. Joveljić
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1999
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Matthäus Taferner - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthäus Taferner
Tên viết tắt: M. Taferner
Ngày tháng năm sinh: 30/01/2001
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lukas Schöfl - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Schöfl
Tên viết tắt: L. Schöfl
Ngày tháng năm sinh: 11/02/2001
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kai Lukas Stratznig - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kai Lukas Stratznig
Tên viết tắt: K. Stratznig
Ngày tháng năm sinh: 15/04/2002
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabian Tauchhammer - đội bóng Wolfsberger AC - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Tauchhammer
Tên viết tắt: F. Tauchhammer
Ngày tháng năm sinh: 17/08/2001
Câu lạc bộ: Wolfsberger AC - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bartłomiej Sielewski - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartłomiej Sielewski
Tên viết tắt: B. Sielewski
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1984
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Giorgi Merebashvili - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Georgia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giorgi Merebashvili
Tên viết tắt: G. Merebashvili
Ngày tháng năm sinh: 15/08/1986
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Georgia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Rzeźniczak - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Rzeźniczak
Tên viết tắt: J. Rzeźniczak
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1986
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Piotr Tomasik - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Piotr Tomasik
Tên viết tắt: P. Tomasik
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1987
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cillian Sheridan - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cillian Sheridan
Tên viết tắt: C. Sheridan
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1989
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Damian Zbozień - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damian Zbozień
Tên viết tắt: D. Zbozień
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1989
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Patryk Tuszyński - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patryk Tuszyński
Tên viết tắt: P. Tuszyński
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1989
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Krzysztof Kamiński - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Krzysztof Kamiński
Tên viết tắt: K. Kamiński
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1990
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Torgil Øwre Gjertsen - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Torgil Øwre Gjertsen
Tên viết tắt: T. Gjertsen
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1992
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rafał Wolski - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafał Wolski
Tên viết tắt: R. Wolski
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1992
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mateusz Szwoch - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Szwoch
Tên viết tắt: M. Szwoch
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1993
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Ángel García Cabezali - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel García Cabezali
Tên viết tắt: Ángel García
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1993
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Alan Uryga - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alan Uryga
Tên viết tắt: A. Uryga
Ngày tháng năm sinh: 19/02/1994
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Dušan Lagator - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Montenegro


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dušan Lagator
Tên viết tắt: D. Lagator
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1994
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Montenegro
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Damian Rasak - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damian Rasak
Tên viết tắt: D. Rasak
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1996
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Jakub Wrąbel - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Wrąbel
Tên viết tắt: J. Wrąbel
Ngày tháng năm sinh: 08/06/1996
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Lesniak - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Lesniak
Tên viết tắt: F. Lesniak
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1996
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Wojciech Szumilas - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wojciech Szumilas
Tên viết tắt: W. Szumilas
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1996
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Damian Michalski - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damian Michalski
Tên viết tắt: D. Michalski
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1998
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Hubert Adamczyk - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hubert Adamczyk
Tên viết tắt: H. Adamczyk
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1998
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Maciej Ambrosiewicz - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maciej Ambrosiewicz
Tên viết tắt: M. Ambrosiewicz
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1998
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bartłomiej Żynel - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartłomiej Żynel
Tên viết tắt: B. Żynel
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1998
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Piotr Pyrdoł - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Piotr Pyrdoł
Tên viết tắt: P. Pyrdoł
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1999
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateusz Stefan Lewandowski - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Stefan Lewandowski
Tên viết tắt: M. Lewandowski
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1999
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Paweł Żuk - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paweł Żuk
Tên viết tắt: P. Żuk
Ngày tháng năm sinh: 29/01/2001
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aleksander Pawlak - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksander Pawlak
Tên viết tắt: A. Pawlak
Ngày tháng năm sinh: 14/11/2001
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dawid Kocyła - đội bóng Wisła Płock - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dawid Kocyła
Tên viết tắt: D. Kocyła
Ngày tháng năm sinh: 23/07/2002
Câu lạc bộ: Wisła Płock - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Rafał Boguski - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafał Boguski
Tên viết tắt: R. Boguski
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1984
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Błaszczykowski - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Błaszczykowski
Tên viết tắt: J. Błaszczykowski
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1985
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Fatos Bećiraj - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Montenegro


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fatos Bećiraj
Tên viết tắt: F. Bećiraj
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1988
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Montenegro
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Łukasz Burliga - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Łukasz Burliga
Tên viết tắt: L. Burliga
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1988
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Maciej Sadlok - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maciej Sadlok
Tên viết tắt: M. Sadlok
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1989
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Michał Buchalik - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michał Buchalik
Tên viết tắt: M. Buchalik
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1989
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michal Frydrych - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michal Frydrych
Tên viết tắt: M. Frydrych
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1990
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Vullnet Basha - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vullnet Basha
Tên viết tắt: V. Basha
Ngày tháng năm sinh: 11/07/1990
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dawid Abramowicz - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dawid Abramowicz
Tên viết tắt: D. Abramowicz
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1991
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adi Mehremić - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adi Mehremić
Tên viết tắt: A. Mehremić
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1992
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michał Mak - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michał Mak
Tên viết tắt: M. Mak
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1991
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rafał Janicki - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafał Janicki
Tên viết tắt: R. Janicki
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1992
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Stefan Savić - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Savić
Tên viết tắt: S. Savić
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1994
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Georgiy Zhukov - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Kazakhstan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Georgiy Zhukov
Tên viết tắt: G. Zhukov
Ngày tháng năm sinh: 19/11/1994
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Kazakhstan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ David Niepsuj - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Niepsuj
Tên viết tắt: D. Niepsuj
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1995
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lukas Klemenz - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Klemenz
Tên viết tắt: L. Klemenz
Ngày tháng năm sinh: 24/09/1995
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jean Carlos Silva Rocha - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean Carlos Silva Rocha
Tên viết tắt: Jean Carlos
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1996
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Yaw Yeboah - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yaw Yeboah
Tên viết tắt: Y. Yeboah
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1997
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateusz Lis - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Lis
Tên viết tắt: M. Lis
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1997
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Víctor Moya Martínez - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor Moya Martínez
Tên viết tắt: Chuca
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1997
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Nikola Kuveljić - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikola Kuveljić
Tên viết tắt: N. Kuveljić
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1997
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patryk Plewka - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patryk Plewka
Tên viết tắt: P. Plewka
Ngày tháng năm sinh: 02/01/2000
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dawid Szot - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dawid Szot
Tên viết tắt: D. Szot
Ngày tháng năm sinh: 29/04/2001
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Konrad Gruszkowski - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konrad Gruszkowski
Tên viết tắt: K. Gruszkowski
Ngày tháng năm sinh: 27/01/2001
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kamil Broda - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kamil Broda
Tên viết tắt: K. Broda
Ngày tháng năm sinh: 19/07/2001
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aleksander Buksa - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksander Buksa
Tên viết tắt: A. Buksa
Ngày tháng năm sinh: 15/01/2003
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Daniel Hoyo-Kowalski - đội bóng Wisła Kraków - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Hoyo-Kowalski
Tên viết tắt: D. Hoyo-Kowalski
Ngày tháng năm sinh: 12/07/2003
Câu lạc bộ: Wisła Kraków - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Robbin Ruiter - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robbin Ruiter
Tên viết tắt: R. Ruiter
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1987
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Jordens Peters - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordens Peters
Tên viết tắt: J. Peters
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1987
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Freek Heerkens - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Freek Heerkens
Tên viết tắt: F. Heerkens
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1989
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paddy Miquel Nelom - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paddy Miquel Nelom
Tên viết tắt: M. Nelom
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1990
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rasmus Sebastian Holmén - đội bóng Willem II - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rasmus Sebastian Holmén
Tên viết tắt: S. Holmén
Ngày tháng năm sinh: 29/04/1992
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Paul Gladon - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Gladon
Tên viết tắt: P. Gladon
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1992
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pol Llonch Puyaltó - đội bóng Willem II - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pol Llonch Puyaltó
Tên viết tắt: Pol Llonch
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1992
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Jorn Brondeel - đội bóng Willem II - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorn Brondeel
Tên viết tắt: J. Brondeel
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1993
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kwasi Okyere Wriedt - đội bóng Willem II - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kwasi Okyere Wriedt
Tên viết tắt: K. Wriedt
Ngày tháng năm sinh: 10/07/1994
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Driess Saddiki - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Driess Saddiki
Tên viết tắt: D. Saddiki
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1996
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leeroy Owusu - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leeroy Owusu
Tên viết tắt: L. Owusu
Ngày tháng năm sinh: 13/08/1996
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Mats Köhlert - đội bóng Willem II - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mats Köhlert
Tên viết tắt: M. Köhlert
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1998
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Elton Daniël Kabangu - đội bóng Willem II - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elton Daniël Kabangu
Tên viết tắt: E. Kabangu
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1998
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Görkem Sağlam - đội bóng Willem II - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Görkem Sağlam
Tên viết tắt: G. Sağlam
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1998
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Mike Trésor Ndayishimiye - đội bóng Willem II - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mike Trésor Ndayishimiye
Tên viết tắt: M. Trésor
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1999
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Vangelis Pavlidis - đội bóng Willem II - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vangelis Pavlidis
Tên viết tắt: V. Pavlidis
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1998
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Ché Nunnely - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ché Nunnely
Tên viết tắt: C. Nunnely
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1999
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Derrick Arthur Köhn - đội bóng Willem II - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Derrick Arthur Köhn
Tên viết tắt: D. Köhn
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1999
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Justin Ogenia - đội bóng Willem II - quốc tịch: Curacao


Tên đầy đủ của cầu thủ: Justin Ogenia
Tên viết tắt: J. Ogenia
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1999
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Curacao
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ John Yeboah Zamora - đội bóng Willem II - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Yeboah Zamora
Tên viết tắt: J. Yeboah
Ngày tháng năm sinh: 23/06/2000
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Victor van den Bogert - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victor van den Bogert
Tên viết tắt: V. van den Bogert
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1999
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dylan James Ryan - đội bóng Willem II - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan James Ryan
Tên viết tắt: D. Ryan
Ngày tháng năm sinh: 10/06/2000
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jop van der Avert - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jop van der Avert
Tên viết tắt: J. van der Avert
Ngày tháng năm sinh: 11/05/2000
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rick Zuijderwijk - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rick Zuijderwijk
Tên viết tắt: R. Zuijderwijk
Ngày tháng năm sinh: 13/04/2001
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vincent Schippers - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vincent Schippers
Tên viết tắt: V. Schippers
Ngày tháng năm sinh: 04/03/2001
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Connor van den Berg - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Connor van den Berg
Tên viết tắt: C. van den Berg
Ngày tháng năm sinh: 18/03/2001
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jasper Dahlhaus - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jasper Dahlhaus
Tên viết tắt: J. Dahlhaus
Ngày tháng năm sinh: 27/11/2001
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Wesley Spieringhs - đội bóng Willem II - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wesley Spieringhs
Tên viết tắt: W. Spieringhs
Ngày tháng năm sinh: 16/01/2002
Câu lạc bộ: Willem II - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gary Roberts - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gary Roberts
Tên viết tắt: G. Roberts
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1984
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Danny Fox - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danny Fox
Tên viết tắt: D. Fox
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1986
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Joe Garner - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Garner
Tên viết tắt: J. Garner
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1988
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jamie Jones - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Jones
Tên viết tắt: J. Jones
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1989
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Danny Gardner - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danny Gardner
Tên viết tắt: D. Gardner
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1990
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kal Naismith - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kal Naismith
Tên viết tắt: K. Naismith
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1992
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Nathan Cameron - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathan Cameron
Tên viết tắt: N. Cameron
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1991
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Gavin Massey - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gavin Massey
Tên viết tắt: G. Massey
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1992
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lee Evans - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lee Evans
Tên viết tắt: L. Evans
Ngày tháng năm sinh: 24/07/1994
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Josh Clarke - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Clarke
Tên viết tắt: J. Clarke
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1994
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thomas James - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas James
Tên viết tắt: T. James
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1996
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Viv Solomon-Otabor - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Viv Solomon-Otabor
Tên viết tắt: V. Solomon-Otabor
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1996
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Owen Evans - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Owen Evans
Tên viết tắt: O. Evans
Ngày tháng năm sinh: 28/11/1996
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Pearce - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Pearce
Tên viết tắt: T. Pearce
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1998
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Alex Perry - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Perry
Tên viết tắt: A. Perry
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1998
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patrick Webber - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Webber
Tên viết tắt: P. Webber
Ngày tháng năm sinh: 15/05/1999
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oliver Crankshaw - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oliver Crankshaw
Tên viết tắt: O. Crankshaw
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1998
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Sanders - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Sanders
Tên viết tắt: J. Sanders
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1999
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Christopher Merrie - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christopher Merrie
Tên viết tắt: C. Merrie
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1998
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Joe Piggott - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Piggott
Tên viết tắt: J. Piggott
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1999
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Emeka Obi - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emeka Obi
Tên viết tắt: E. Obi
Ngày tháng năm sinh: 06/06/2001
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Charlie Jolley - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Jolley
Tên viết tắt: C. Jolley
Ngày tháng năm sinh: 13/01/2001
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Divin Baningime - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Divin Baningime
Tên viết tắt: D. Baningime
Ngày tháng năm sinh: 12/10/2000
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adam Long - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Long
Tên viết tắt: A. Long
Ngày tháng năm sinh: 14/11/2000
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ MacKenzie O'Neill - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: MacKenzie O'Neill
Tên viết tắt: M. O'Neill
Ngày tháng năm sinh: 20/01/2002
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bobby Jones - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bobby Jones
Tên viết tắt: B. Jones
Ngày tháng năm sinh: 20/11/2001
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kyle Joseph - đội bóng Wigan Athletic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Joseph
Tên viết tắt: K. Joseph
Ngày tháng năm sinh: 10/09/2001
Câu lạc bộ: Wigan Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Andrew Durante - đội bóng Western United FC - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrew Durante
Tên viết tắt: A. Durante
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1982
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Alessandro Diamanti - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Diamanti
Tên viết tắt: A. Diamanti
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1983
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Besart Berisha - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Besart Berisha
Tên viết tắt: B. Berisha
Ngày tháng năm sinh: 29/07/1985
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Filip Kurto - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Kurto
Tên viết tắt: F. Kurto
Ngày tháng năm sinh: 14/06/1991
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Steven Luštica - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steven Luštica
Tên viết tắt: S. Luštica
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1991
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ 今井 智基 - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 今井 智基
Tên viết tắt: T. Imai
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1990
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Tomislav Uskok - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomislav Uskok
Tên viết tắt: T. Uskok
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1991
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Joshua Risdon - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Risdon
Tên viết tắt: J. Risdon
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1992
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Brendan Hamill - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brendan Hamill
Tên viết tắt: B. Hamill
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1992
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Connor Pain - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Connor Pain
Tên viết tắt: C. Pain
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1993
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Max Burgess - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Burgess
Tên viết tắt: M. Burgess
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1995
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Aaron Calver - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Calver
Tên viết tắt: A. Calver
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1996
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonathan Aspropotamitis - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Aspropotamitis
Tên viết tắt: J. Aspropotamitis
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1996
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Scott - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Scott
Tên viết tắt: R. Scott
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1995
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ivan Vujica - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ivan Vujica
Tên viết tắt: I. Vujica
Ngày tháng năm sinh: 20/04/1997
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Apostolos Stamatelopoulos - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Apostolos Stamatelopoulos
Tên viết tắt: A. Stamatelopoulos
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1999
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jerry Skotadis - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jerry Skotadis
Tên viết tắt: J. Skotadis
Ngày tháng năm sinh: 07/03/2000
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastian Pasquali - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Pasquali
Tên viết tắt: S. Pasquali
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1999
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ James Delianov - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Delianov
Tên viết tắt: J. Delianov
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1999
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dylan Pierias - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Pierias
Tên viết tắt: D. Pierias
Ngày tháng năm sinh: 20/02/2000
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joshua Cavallo - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Cavallo
Tên viết tắt: J. Cavallo
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1999
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicholas Milanovic - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicholas Milanovic
Tên viết tắt: N. Milanovic
Ngày tháng năm sinh: 14/11/2001
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Duzel - đội bóng Western United FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Duzel
Tên viết tắt: L. Duzel
Ngày tháng năm sinh: 05/02/2002
Câu lạc bộ: Western United FC - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Lopar - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Lopar
Tên viết tắt: D. Lopar
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1985
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Simon Cox - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Cox
Tên viết tắt: S. Cox
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1987
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Nicolai Müller - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolai Müller
Tên viết tắt: N. Müller
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1987
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Daniel Georgievski - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: North Macedonia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Georgievski
Tên viết tắt: D. Georgievski
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1988
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: North Macedonia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Vedran Janjetović - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vedran Janjetović
Tên viết tắt: V. Janjetović
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1987
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matthew Jurman - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Jurman
Tên viết tắt: M. Jurman
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1989
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Patrick Ziegler - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Ziegler
Tên viết tắt: P. Ziegler
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1990
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Dylan McGowan - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan McGowan
Tên viết tắt: D. McGowan
Ngày tháng năm sinh: 06/08/1991
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Kwame Yeboah - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kwame Yeboah
Tên viết tắt: K. Yeboah
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1994
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Bruce Kamau - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruce Kamau
Tên viết tắt: B. Kamau
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1995
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tristan Prendergast - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tristan Prendergast
Tên viết tắt: T. Prendergast
Ngày tháng năm sinh: 27/06/1995
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Keanu Baccus - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Keanu Baccus
Tên viết tắt: K. Baccus
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1998
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Jordan O'Doherty - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan O'Doherty
Tên viết tắt: J. O'Doherty
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1997
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Nicolas Sullivan - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolas Sullivan
Tên viết tắt: N. Sullivan
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1998
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tass Mourdoukoutas - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tass Mourdoukoutas
Tên viết tắt: T. Mourdoukoutas
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1999
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mathieu Cordier - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathieu Cordier
Tên viết tắt: M. Cordier
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1999
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tate Russell - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tate Russell
Tên viết tắt: T. Russell
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1999
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Jake Trew - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jake Trew
Tên viết tắt: J. Trew
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1999
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Wilmering - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Wilmering
Tên viết tắt: D. Wilmering
Ngày tháng năm sinh: 19/12/2000
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mohamed Adam - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Sudan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Adam
Tên viết tắt: M. Adam
Ngày tháng năm sinh: 05/08/2000
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Sudan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kostandinos Grozos - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kostandinos Grozos
Tên viết tắt: K. Grozos
Ngày tháng năm sinh: 10/08/2000
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Noah Pagden - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Noah Pagden
Tên viết tắt: N. Pagden
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2001
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jarrod Carluccio - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jarrod Carluccio
Tên viết tắt: J. Carluccio
Ngày tháng năm sinh: 08/02/2001
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabian Monge - đội bóng Western Sydney Wanderers - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Monge
Tên viết tắt: F. Monge
Ngày tháng năm sinh: 12/07/2001
Câu lạc bộ: Western Sydney Wanderers - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Łukasz Fabiański - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Łukasz Fabiański
Tên viết tắt: L. Fabiański
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1985
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ David Edward Martin - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Edward Martin
Tên viết tắt: D. Martin
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1986
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mark Noble - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Noble
Tên viết tắt: M. Noble
Ngày tháng năm sinh: 08/05/1987
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Darren Randolph - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darren Randolph
Tên viết tắt: D. Randolph
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1987
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Snodgrass - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Snodgrass
Tên viết tắt: R. Snodgrass
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1987
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Angelo Obinze Ogbonna - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Angelo Obinze Ogbonna
Tên viết tắt: A. Ogbonna
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1988
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Michail Antonio - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michail Antonio
Tên viết tắt: M. Antonio
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1990
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Aaron Cresswell - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Cresswell
Tên viết tắt: A. Cresswell
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1989
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Andriy Yarmolenko - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Ukraine


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andriy Yarmolenko
Tên viết tắt: A. Yarmolenko
Ngày tháng năm sinh: 23/10/1989
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Ukraine
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Wilshere - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Wilshere
Tên viết tắt: J. Wilshere
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1992
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabián Cornelio Balbuena González - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabián Cornelio Balbuena González
Tên viết tắt: F. Balbuena
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1991
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Felipe Anderson Pereira Gomes - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felipe Anderson Pereira Gomes
Tên viết tắt: Felipe Anderson
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1993
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Lanzini - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Lanzini
Tên viết tắt: M. Lanzini
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1993
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Fredericks - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Fredericks
Tên viết tắt: R. Fredericks
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1992
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Sébastien Haller - đội bóng West Ham United - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sébastien Haller
Tên viết tắt: S. Haller
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1994
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Arthur Masuaku - đội bóng West Ham United - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arthur Masuaku
Tên viết tắt: A. Masuaku
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1993
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tomáš Souček - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomáš Souček
Tên viết tắt: T. Souček
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1995
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Pablo Fornals Malla - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pablo Fornals Malla
Tên viết tắt: Pablo Fornals
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1996
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Josh Cullen - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Cullen
Tên viết tắt: J. Cullen
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1996
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jarrod Bowen - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jarrod Bowen
Tên viết tắt: J. Bowen
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1996
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Issa Diop - đội bóng West Ham United - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Issa Diop
Tên viết tắt: I. Diop
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1997
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Alexandre Nascimento Costa Silva - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandre Nascimento Costa Silva
Tên viết tắt: Xande Silva
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1997
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nathan Holland - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathan Holland
Tên viết tắt: N. Holland
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1998
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Oladapo Afolayan - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oladapo Afolayan
Tên viết tắt: O. Afolayan
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1997
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Declan Rice - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Declan Rice
Tên viết tắt: D. Rice
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1999
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Nathan Trott - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathan Trott
Tên viết tắt: N. Trott
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1998
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mésaque Geremias Djú - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mésaque Geremias Djú
Tên viết tắt: Mésaque Djú
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1999
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Benjamin Johnson - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Johnson
Tên viết tắt: B. Johnson
Ngày tháng năm sinh: 24/01/2000
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Conor Coventry - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Coventry
Tên viết tắt: C. Coventry
Ngày tháng năm sinh: 25/03/2000
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gonçalo Bento Soares Cardoso - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gonçalo Bento Soares Cardoso
Tên viết tắt: Gonçalo Cardoso
Ngày tháng năm sinh: 21/10/2000
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ajibola Alese - đội bóng West Ham United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ajibola Alese
Tên viết tắt: A. Alese
Ngày tháng năm sinh: 17/01/2001
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bernardo Costa da Rosa - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bernardo Costa da Rosa
Tên viết tắt: Bernardo Rosa
Ngày tháng năm sinh: 20/09/2000
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Harrison Ashby - đội bóng West Ham United - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harrison Ashby
Tên viết tắt: H. Ashby
Ngày tháng năm sinh: 14/11/2001
Câu lạc bộ: West Ham United - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Branislav Ivanović - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Branislav Ivanović
Tên viết tắt: B. Ivanović
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1984
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lee Peltier - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lee Peltier
Tên viết tắt: L. Peltier
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1986
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kamil Grosicki - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kamil Grosicki
Tên viết tắt: K. Grosicki
Ngày tháng năm sinh: 08/06/1988
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hal Robson-Kanu - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hal Robson-Kanu
Tên viết tắt: H. Robson-Kanu
Ngày tháng năm sinh: 21/05/1989
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Button - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Button
Tên viết tắt: D. Button
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1989
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kieran Gibbs - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kieran Gibbs
Tên viết tắt: K. Gibbs
Ngày tháng năm sinh: 26/09/1989
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Jake Livermore - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jake Livermore
Tên viết tắt: J. Livermore
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1989
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Charlie Austin - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Austin
Tên viết tắt: C. Austin
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1989
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matt Phillips - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matt Phillips
Tên viết tắt: M. Phillips
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1991
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Kyle Bartley - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Bartley
Tên viết tắt: K. Bartley
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1991
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ahmed Hegazi - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Egypt


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ahmed Hegazi
Tên viết tắt: A. Hegazi
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1991
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Egypt
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Romaine Theodore Sawyers - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Saint Kitts and Nevis


Tên đầy đủ của cầu thủ: Romaine Theodore Sawyers
Tên viết tắt: R. Sawyers
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1991
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Saint Kitts and Nevis
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Sam Johnstone - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Johnstone
Tên viết tắt: S. Johnstone
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1993
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Conor Townsend - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Townsend
Tên viết tắt: C. Townsend
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1993
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonathan Bond - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Bond
Tên viết tắt: J. Bond
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1993
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kenneth Dahrup Zohorè - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenneth Dahrup Zohorè
Tên viết tắt: K. Zohore
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1994
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oluwasemilogo Adesewo Ibidapo Ajayi
Tên viết tắt: S. Ajayi
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1993
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Callum Robinson - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Robinson
Tên viết tắt: C. Robinson
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1995
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Matheus Fellipe Costa Pereira - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matheus Fellipe Costa Pereira
Tên viết tắt: Matheus Pereira
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1996
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Darnell Furlong - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darnell Furlong
Tên viết tắt: D. Furlong
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1995
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Cédric Kipré - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cédric Kipré
Tên viết tắt: C. Kipré
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1996
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Grady Diangana - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Grady Diangana
Tên viết tắt: G. Diangana
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1998
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Kyle Edwards - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Edwards
Tên viết tắt: K. Edwards
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1998
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sam Field - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Field
Tên viết tắt: S. Field
Ngày tháng năm sinh: 08/05/1998
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dara O'Shea - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dara O'Shea
Tên viết tắt: D. O'Shea
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1999
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rekeem Harper - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rekeem Harper
Tên viết tắt: R. Harper
Ngày tháng năm sinh: 08/03/2000
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Conor Gallagher - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Gallagher
Tên viết tắt: C. Gallagher
Ngày tháng năm sinh: 06/02/2000
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jamie Soule - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Soule
Tên viết tắt: J. Soule
Ngày tháng năm sinh: 26/11/2000
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ George Harmon - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Harmon
Tên viết tắt: G. Harmon
Ngày tháng năm sinh: 08/12/2000
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Saul Shotton - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saul Shotton
Tên viết tắt: S. Shotton
Ngày tháng năm sinh: 10/11/2000
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Owen Windsor - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Owen Windsor
Tên viết tắt: O. Windsor
Ngày tháng năm sinh: 17/09/2001
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rico Richards - đội bóng West Bromwich Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rico Richards
Tên viết tắt: R. Richards
Ngày tháng năm sinh: 27/09/2003
Câu lạc bộ: West Bromwich Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ David Ball - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Ball
Tên viết tắt: D. Ball
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1989
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Luke DeVere - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke DeVere
Tên viết tắt: L. DeVere
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1989
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ulises Alejandro Dávila Plascencia - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulises Alejandro Dávila Plascencia
Tên viết tắt: U. Dávila
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1991
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Stefan Marinović - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Marinović
Tên viết tắt: S. Marinović
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1991
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Louis Ferenc Puskas Fenton - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Louis Ferenc Puskas Fenton
Tên viết tắt: L. Fenton
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1993
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Timothy Payne - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Timothy Payne
Tên viết tắt: T. Payne
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1994
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Matti Ville Steinmann - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matti Ville Steinmann
Tên viết tắt: M. Steinmann
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1995
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Te Atawhai Hudson-Wihongi - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Te Atawhai Hudson-Wihongi
Tên viết tắt: T. Hudson-Wihongi
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1995
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Alex Arthur Rufer - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Arthur Rufer
Tên viết tắt: A. Rufer
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1996
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oliver Sail - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oliver Sail
Tên viết tắt: O. Sail
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1996
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jaushua Sotirio - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaushua Sotirio
Tên viết tắt: J. Sotirio
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1995
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Brandon Wilson - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brandon Wilson
Tên viết tắt: B. Wilson
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1997
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Reno Piscopo - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Reno Piscopo
Tên viết tắt: R. Piscopo
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1998
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Cameron Devlin - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cameron Devlin
Tên viết tắt: C. Devlin
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1998
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Liam McGing - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam McGing
Tên viết tắt: L. McGing
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1998
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callan Elliot - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callan Elliot
Tên viết tắt: C. Elliot
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1999
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Walter Scott - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Walter Scott
Tên viết tắt: W. Scott
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1999
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ben Waine - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Waine
Tên viết tắt: B. Waine
Ngày tháng năm sinh: 11/06/2001
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zac Maxwell Jones - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zac Maxwell Jones
Tên viết tắt: Z. Jones
Ngày tháng năm sinh: 27/11/2000
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sam Sutton - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Sutton
Tên viết tắt: S. Sutton
Ngày tháng năm sinh: 10/12/2001
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oskar van Hattum - đội bóng Wellington Phoenix - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oskar van Hattum
Tên viết tắt: O. van Hattum
Ngày tháng năm sinh: 14/04/2002
Câu lạc bộ: Wellington Phoenix - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Foster - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Foster
Tên viết tắt: B. Foster
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1983
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Glenn Murray - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Glenn Murray
Tên viết tắt: G. Murray
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1983
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Troy Deeney - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Troy Deeney
Tên viết tắt: T. Deeney
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1988
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Etienne Capoue - đội bóng Watford - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Etienne Capoue
Tên viết tắt: E. Capoue
Ngày tháng năm sinh: 11/07/1988
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Craig Cathcart - đội bóng Watford - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Craig Cathcart
Tên viết tắt: C. Cathcart
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1989
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Daryl Janmaat - đội bóng Watford - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daryl Janmaat
Tên viết tắt: D. Janmaat
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1989
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Cleverley - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Cleverley
Tên viết tắt: T. Cleverley
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1989
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Craig Dawson - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Craig Dawson
Tên viết tắt: C. Dawson
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1990
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Roberto Maximiliano Pereyra - đội bóng Watford - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Maximiliano Pereyra
Tên viết tắt: R. Pereyra
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1991
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Kabasele - đội bóng Watford - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Kabasele
Tên viết tắt: C. Kabasele
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1991
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Francisco Femenía Far - đội bóng Watford - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Femenía Far
Tên viết tắt: Kiko Femenía
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1991
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Nii Tackie Mensah Welbeck
Tên viết tắt: D. Welbeck
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1990
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Andre Gray - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andre Gray
Tên viết tắt: A. Gray
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1991
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gerard Deulofeu Lázaro - đội bóng Watford - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerard Deulofeu Lázaro
Tên viết tắt: Deulofeu
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1994
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adam Masina - đội bóng Watford - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Masina
Tên viết tắt: A. Masina
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1994
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ken Sema - đội bóng Watford - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ken Sema
Tên viết tắt: K. Sema
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1993
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Will Hughes - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Will Hughes
Tên viết tắt: W. Hughes
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1995
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nathaniel Chalobah - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathaniel Chalobah
Tên viết tắt: N. Chalobah
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1994
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Daniel Bachmann - đội bóng Watford - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Bachmann
Tên viết tắt: D. Bachmann
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1994
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ignacio Pussetto - đội bóng Watford - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignacio Pussetto
Tên viết tắt: I. Pussetto
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1995
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marc Navarro Ceciliano - đội bóng Watford - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Navarro Ceciliano
Tên viết tắt: Marc Navarro
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1995
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Isaac Ajayi Success - đội bóng Watford - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaac Ajayi Success
Tên viết tắt: I. Success
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1996
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Stipe Perica - đội bóng Watford - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stipe Perica
Tên viết tắt: S. Perica
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1995
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jerome Sinclair - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jerome Sinclair
Tên viết tắt: J. Sinclair
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1996
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ismaïla Sarr - đội bóng Watford - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ismaïla Sarr
Tên viết tắt: I. Sarr
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1998
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Luis Javier Suárez Charris - đội bóng Watford - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Javier Suárez Charris
Tên viết tắt: L. Suárez
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1997
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Domingos Quina - đội bóng Watford - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Domingos Quina
Tên viết tắt: Domingos Quina
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1999
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Ben Wilmot - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Wilmot
Tên viết tắt: B. Wilmot
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1999
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jeremy Ngakia - đội bóng Watford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremy Ngakia
Tên viết tắt: J. Ngakia
Ngày tháng năm sinh: 07/09/2000
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ João Pedro Junqueira de Jesus - đội bóng Watford - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Pedro Junqueira de Jesus
Tên viết tắt: João Pedro
Ngày tháng năm sinh: 26/09/2001
Câu lạc bộ: Watford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Brian Murphy - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brian Murphy
Tên viết tắt: B. Murphy
Ngày tháng năm sinh: 07/05/1983
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Robert James Weir - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert James Weir
Tên viết tắt: R. Weir
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1988
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Kurtis Byrne - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kurtis Byrne
Tên viết tắt: K. Byrne
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1990
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tadhg Ryan - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tadhg Ryan
Tên viết tắt: T. Ryan
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1997
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matthew Smith - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Smith
Tên viết tắt: M. Smith
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1997
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Dean Walsh - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dean Walsh
Tên viết tắt: D. Walsh
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1997
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robbie McCourt - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robbie McCourt
Tên viết tắt: R. McCourt
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1998
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Alistair Coote - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alistair Coote
Tên viết tắt: A. Coote
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1998
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Sam Bone - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Bone
Tên viết tắt: S. Bone
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1998
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ William Fitzgerald - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: William Fitzgerald
Tên viết tắt: W. Fitzgerald
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1999
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michael O’Connor - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael O’Connor
Tên viết tắt: M. O'Connor
Ngày tháng năm sinh: 31/07/1998
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ John Martin - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Martin
Tên viết tắt: J. Martin
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1999
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ William Radley Longbottom - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: William Radley Longbottom
Tên viết tắt: W. Longbottom
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1998
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tunmise Sobowale - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tunmise Sobowale
Tên viết tắt: T. Sobowale
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1999
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Tyreke Wilson - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tyreke Wilson
Tên viết tắt: T. Wilson
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1999
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Shane Griffin - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shane Griffin
Tên viết tắt: S. Griffin
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1999
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Darragh Power - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darragh Power
Tên viết tắt: D. Power
Ngày tháng năm sinh: 29/12/2000
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Niall O'Keeffe - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niall O'Keeffe
Tên viết tắt: N. O'Keeffe
Ngày tháng năm sinh: 30/04/2001
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mike Nzongong - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mike Nzongong
Tên viết tắt: M. Nzongong
Ngày tháng năm sinh: 31/01/2001
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jake Davidson - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jake Davidson
Tên viết tắt: J. Davidson
Ngày tháng năm sinh: 06/10/2000
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jack Larkin - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Larkin
Tên viết tắt: J. Larkin
Ngày tháng năm sinh: 29/07/2000
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alex Phelan - đội bóng Waterford FC - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Phelan
Tên viết tắt: A. Phelan
Ngày tháng năm sinh: 20/06/2001
Câu lạc bộ: Waterford FC - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Łukasz Trałka - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Łukasz Trałka
Tên viết tắt: L. Trałka
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1984
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Mateusz Szczepaniak - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Szczepaniak
Tên viết tắt: M. Szczepaniak
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1991
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bartosz Kieliba - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartosz Kieliba
Tên viết tắt: B. Kieliba
Ngày tháng năm sinh: 01/08/1990
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Mateusz Kuzimski - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Kuzimski
Tên viết tắt: M. Kuzimski
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1991
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Adrian Lis - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Lis
Tên viết tắt: A. Lis
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1992
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Michał Kopczyński - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michał Kopczyński
Tên viết tắt: M. Kopczyński
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1992
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateusz Kupczak - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Kupczak
Tên viết tắt: M. Kupczak
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1992
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Adrian Laskowski - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Laskowski
Tên viết tắt: A. Laskowski
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1992
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michał Jakóbowski - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michał Jakóbowski
Tên viết tắt: M. Jakóbowski
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1992
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Mariusz Rybicki - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mariusz Rybicki
Tên viết tắt: M. Rybicki
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1993
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jakub Kiełb - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Kiełb
Tên viết tắt: J. Kiełb
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1993
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Robert Ivanov - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Ivanov
Tên viết tắt: R. Ivanov
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1994
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jan Grzesik - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jan Grzesik
Tên viết tắt: J. Grzesik
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1994
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Robert Janicki - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Janicki
Tên viết tắt: R. Janicki
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1997
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Mario Rodríguez Ruíz - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Rodríguez Ruíz
Tên viết tắt: Mario
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1997
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gracjan Jaroch - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gracjan Jaroch
Tên viết tắt: G. Jaroch
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1998
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateusz Spychała - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Spychała
Tên viết tắt: M. Spychała
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1998
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateusz Czyżycki - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateusz Czyżycki
Tên viết tắt: M. Czyżycki
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1998
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Konrad Handzlik - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konrad Handzlik
Tên viết tắt: K. Handzlik
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1998
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Kuzdra - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Kuzdra
Tên viết tắt: J. Kuzdra
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1997
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nikodem Fiedosewicz - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikodem Fiedosewicz
Tên viết tắt: N. Fiedosewicz
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1998
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aleks Ławniczak - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleks Ławniczak
Tên viết tắt: A. Ławniczak
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1999
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Daniel Bielica - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Bielica
Tên viết tắt: D. Bielica
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1999
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Smykowski - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Smykowski
Tên viết tắt: D. Smykowski
Ngày tháng năm sinh: 14/06/2001
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kajetan Szmyt - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kajetan Szmyt
Tên viết tắt: K. Szmyt
Ngày tháng năm sinh: 29/05/2002
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Małek - đội bóng Warta Poznań - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Małek
Tên viết tắt: F. Małek
Ngày tháng năm sinh: 03/01/2002
Câu lạc bộ: Warta Poznań - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Matthew Sadler - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Sadler
Tên viết tắt: M. Sadler
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1985
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Danny Guthrie - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danny Guthrie
Tên viết tắt: D. Guthrie
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1987
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stuart Sinclair - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stuart Sinclair
Tên viết tắt: S. Sinclair
Ngày tháng năm sinh: 19/11/1987
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ James Clarke - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Clarke
Tên viết tắt: J. Clarke
Ngày tháng năm sinh: 17/11/1989
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Caolan Lavery - đội bóng Walsall - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Caolan Lavery
Tên viết tắt: C. Lavery
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1992
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Dan Scarr - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dan Scarr
Tên viết tắt: D. Scarr
Ngày tháng năm sinh: 24/12/1994
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Liam Roberts - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam Roberts
Tên viết tắt: L. Roberts
Ngày tháng năm sinh: 24/11/1994
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Hayden White - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hayden White
Tên viết tắt: H. White
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1995
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Rose - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Rose
Tên viết tắt: J. Rose
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1995
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josh Gordon - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Gordon
Tên viết tắt: J. Gordon
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1995
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Liam Kinsella - đội bóng Walsall - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam Kinsella
Tên viết tắt: L. Kinsella
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1996
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Cameron Norman - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cameron Norman
Tên viết tắt: C. Norman
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1995
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Wes McDonald - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wes McDonald
Tên viết tắt: W. McDonald
Ngày tháng năm sinh: 04/05/1997
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Emmanuel Osadebe - đội bóng Walsall - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emmanuel Osadebe
Tên viết tắt: E. Osadebe
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1996
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rory Holden - đội bóng Walsall - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rory Holden
Tên viết tắt: R. Holden
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1997
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Zak Jules - đội bóng Walsall - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zak Jules
Tên viết tắt: Z. Jules
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1997
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Elijah Adebayo - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elijah Adebayo
Tên viết tắt: E. Adebayo
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1998
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callum Cockerill-Mollett - đội bóng Walsall - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Cockerill-Mollett
Tên viết tắt: C. Cockerill-Mollett
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1999
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ George Nurse - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Nurse
Tên viết tắt: G. Nurse
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1999
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alfie Bates - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfie Bates
Tên viết tắt: A. Bates
Ngày tháng năm sinh: 03/05/2001
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Jack Nolan - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Nolan
Tên viết tắt: J. Nolan
Ngày tháng năm sinh: 25/05/2001
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Leak - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Leak
Tên viết tắt: T. Leak
Ngày tháng năm sinh: 31/10/2000
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Willis - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Willis
Tên viết tắt: J. Willis
Ngày tháng năm sinh: 03/10/2001
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sam Perry - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Perry
Tên viết tắt: S. Perry
Ngày tháng năm sinh: 29/12/2001
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jayden Campbell - đội bóng Walsall - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jayden Campbell
Tên viết tắt: J. Campbell
Ngày tháng năm sinh: 01/10/2002
Câu lạc bộ: Walsall - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dries Wuytens - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dries Wuytens
Tên viết tắt: D. Wuytens
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1991
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andreas Wiegel - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andreas Wiegel
Tên viết tắt: A. Wiegel
Ngày tháng năm sinh: 21/07/1991
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sadek Jordan Chebel Faucher - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sadek Jordan Chebel Faucher
Tên viết tắt: J. Faucher
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1991
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leonardo Bertone - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Bertone
Tên viết tắt: L. Bertone
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1994
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Serge Sidoine Tchaha Leuko - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Serge Sidoine Tchaha Leuko
Tên viết tắt: S. Leuko
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1993
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Pirard - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Pirard
Tên viết tắt: L. Pirard
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1995
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aleksandar Vukotić - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksandar Vukotić
Tên viết tắt: A. Vukotić
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1995
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jur Schryvers - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jur Schryvers
Tên viết tắt: J. Schryvers
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1997
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Joseph Isiah Efford - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseph Isiah Efford
Tên viết tắt: J. Efford
Ngày tháng năm sinh: 29/08/1996
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Djihad Bizimana - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Rwanda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Djihad Bizimana
Tên viết tắt: D. Bizimana
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1996
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Rwanda
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Danel Sinani - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Luxembourg


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danel Sinani
Tên viết tắt: D. Sinani
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1997
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Luxembourg
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrija Vukčević - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Montenegro


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrija Vukčević
Tên viết tắt: A. Vukčević
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1996
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Montenegro
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nordin Jackers - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nordin Jackers
Tên viết tắt: N. Jackers
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1997
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Matthias Verreth - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthias Verreth
Tên viết tắt: M. Verreth
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1998
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Din Sula - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Din Sula
Tên viết tắt: D. Sula
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1998
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aboubakary Koita - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aboubakary Koita
Tên viết tắt: A. Koita
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1998
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Amine Khammas - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Amine Khammas
Tên viết tắt: A. Khammas
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1999
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Daan Heymans - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daan Heymans
Tên viết tắt: D. Heymans
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1999
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Brent Gabriël - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brent Gabriël
Tên viết tắt: B. Gabriël
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1999
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Denzel Jubitana - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denzel Jubitana
Tên viết tắt: D. Jubitana
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1999
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexis Gamboa - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Costa Rica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexis Gamboa
Tên viết tắt: A. Gamboa
Ngày tháng năm sinh: 20/03/1999
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Costa Rica
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Melvin Sitti - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Melvin Sitti
Tên viết tắt: M. Sitti
Ngày tháng năm sinh: 14/02/2000
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alessandro Albanese - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Albanese
Tên viết tắt: A. Albanese
Ngày tháng năm sinh: 12/01/2000
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jenthe Mertens - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jenthe Mertens
Tên viết tắt: J. Mertens
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1999
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brendan Schoonbaert - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brendan Schoonbaert
Tên viết tắt: B. Schoonbaert
Ngày tháng năm sinh: 09/05/2000
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Vladimir Van de Wiel-Novinchanova - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vladimir Van de Wiel-Novinchanova
Tên viết tắt: V. Van De Wiel
Ngày tháng năm sinh: 12/04/2000
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tom Reyners - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Reyners
Tên viết tắt: T. Reyners
Ngày tháng năm sinh: 20/04/2000
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nikola Pejčić - đội bóng Waasland-Beveren - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikola Pejčić
Tên viết tắt: N. Pejčić
Ngày tháng năm sinh: 30/10/2000
Câu lạc bộ: Waasland-Beveren - Giải đấu: Belgian Jupiler Pro League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Arjan Swinkels - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arjan Swinkels
Tên viết tắt: A. Swinkels
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1984
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Kum - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Kum
Tên viết tắt: C. Kum
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1985
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Thorsten Kirschbaum - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thorsten Kirschbaum
Tên viết tắt: T. Kirschbaum
Ngày tháng năm sinh: 20/04/1987
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Lukas Schmitz - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Schmitz
Tên viết tắt: L. Schmitz
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1988
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Joshua John - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Aruba


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua John
Tên viết tắt: J. John
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1988
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Aruba
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Danny Post - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danny Post
Tên viết tắt: D. Post
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1989
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Delano van Crooij - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Delano van Crooij
Tên viết tắt: D. van Crooij
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1991
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guus Hupperts - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guus Hupperts
Tên viết tắt: G. Hupperts
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1992
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Steffen Schäfer - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steffen Schäfer
Tên viết tắt: S. Schäfer
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1994
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tobias Pachonik - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Pachonik
Tên viết tắt: T. Pachonik
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1995
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Georgios Giakoumakis - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Georgios Giakoumakis
Tên viết tắt: G. Giakoumakis
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1994
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jafar Arias - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Curacao


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jafar Arias
Tên viết tắt: J. Arias
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1995
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Curacao
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roy Gelmi - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roy Gelmi
Tên viết tắt: R. Gelmi
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1995
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Vito van Crooij - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vito van Crooij
Tên viết tắt: V. van Crooij
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1996
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Tristan Dekker - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tristan Dekker
Tên viết tắt: T. Dekker
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1998
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Evert Linthorst - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Evert Linthorst
Tên viết tắt: E. Linthorst
Ngày tháng năm sinh: 03/03/2000
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Bram Verbong - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bram Verbong
Tên viết tắt: B. Verbong
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1999
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simon Janssen - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Janssen
Tên viết tắt: S. Janssen
Ngày tháng năm sinh: 25/09/2000
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stan van Dijck - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stan van Dijck
Tên viết tắt: S. van Dijck
Ngày tháng năm sinh: 07/10/2000
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nezar S'rifi - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nezar S'rifi
Tên viết tắt: N. S'rifi
Ngày tháng năm sinh: 15/07/2000
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yahcuroo Roemer - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yahcuroo Roemer
Tên viết tắt: Y. Roemer
Ngày tháng năm sinh: 22/07/2001
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aaron Bastiaans - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Bastiaans
Tên viết tắt: A. Bastiaans
Ngày tháng năm sinh: 04/04/2002
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jens Craenmehr - đội bóng VVV-Venlo - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jens Craenmehr
Tên viết tắt: J. Craenmehr
Ngày tháng năm sinh: 30/04/2002
Câu lạc bộ: VVV-Venlo - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ricardo Andrade Quaresma Bernardo - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ricardo Andrade Quaresma Bernardo
Tên viết tắt: Quaresma
Ngày tháng năm sinh: 26/09/1983
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sílvio Manuel de Azevedo Ferreira Sá Pereira
Tên viết tắt: Sílvio
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1987
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ André Filipe Brás André - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Filipe Brás André
Tên viết tắt: André André
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1989
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Jhonatan Luiz da Siqueira - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jhonatan Luiz da Siqueira
Tên viết tắt: Jhonatan
Ngày tháng năm sinh: 08/05/1991
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alhassan Wakaso - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alhassan Wakaso
Tên viết tắt: A. Wakaso
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1992
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ola John - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ola John
Tên viết tắt: O. John
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1992
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Pedro Henrique Pereira da Silva - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Henrique Pereira da Silva
Tên viết tắt: Pedro Henrique
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1992
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Frederico André Ferrão Venâncio - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Frederico André Ferrão Venâncio
Tên viết tắt: Frederico Venâncio
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1993
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Mikel Ndubusi Agu - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mikel Ndubusi Agu
Tên viết tắt: M. Agu
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1993
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Bruno Miguel Semedo Varela - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Miguel Semedo Varela
Tên viết tắt: Bruno Varela
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1994
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Falaye Sacko - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Mali


Tên đầy đủ của cầu thủ: Falaye Sacko
Tên viết tắt: F. Sacko
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1995
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Mali
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Diogo Filipe Rocha Costa - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diogo Filipe Rocha Costa
Tên viết tắt: Rochinha
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1995
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Francisco Augusto Neto Ramos - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Augusto Neto Ramos
Tên viết tắt: Francisco Ramos
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1995
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joseph Amoah - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseph Amoah
Tên viết tắt: J. Amoah
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1995
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bruno Duarte da Silva - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Duarte da Silva
Tên viết tắt: Bruno Duarte
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1996
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oscar Eduardo Estupiñán Vallesilla
Tên viết tắt: O. Estupiñán
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1996
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Denis Will Poha - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denis Will Poha
Tên viết tắt: D. Poha
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1997
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Jonas Carls - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonas Carls
Tên viết tắt: J. Carls
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1997
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorge Filipe Oliveira Fernandes - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Filipe Oliveira Fernandes
Tên viết tắt: Jorge Fernandes
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1997
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Abdul Mumin - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdul Mumin
Tên viết tắt: A. Mumin
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1998
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Soares de Almeida - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Soares de Almeida
Tên viết tắt: Lucas Soares
Ngày tháng năm sinh: 04/05/1998
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marcus Edwards - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcus Edwards
Tên viết tắt: M. Edwards
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1998
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Jacob Christian Maddox - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacob Christian Maddox
Tên viết tắt: J. Maddox
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1998
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jose Luís García Vayá - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jose Luís García Vayá
Tên viết tắt: Pepelu
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1998
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Matheus Mascarenhas dos Santos Raimundo - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matheus Mascarenhas dos Santos Raimundo
Tên viết tắt: Mascarenhas
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1998
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ben Qadir Abou Ouattara - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Burkina Faso


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Qadir Abou Ouattara
Tên viết tắt: A. Ouattara
Ngày tháng năm sinh: 26/12/1999
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Burkina Faso
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jung Min Kim - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jung Min Kim
Tên viết tắt: Kim Jung Min
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1999
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Domingos André Ribeiro Almeida - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Domingos André Ribeiro Almeida
Tên viết tắt: André Almeida
Ngày tháng năm sinh: 30/05/2000
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Elias Abouchabaka - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elias Abouchabaka
Tên viết tắt: E. Abouchabaka
Ngày tháng năm sinh: 31/03/2000
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lyle Brent Foster - đội bóng Vitória Guimarães - quốc tịch: South Africa


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lyle Brent Foster
Tên viết tắt: L. Foster
Ngày tháng năm sinh: 03/09/2000
Câu lạc bộ: Vitória Guimarães - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: South Africa
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Remko Pasveer - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Remko Pasveer
Tên viết tắt: R. Pasveer
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1983
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Roy Johannes Hendricus Beerens - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roy Johannes Hendricus Beerens
Tên viết tắt: R. Beerens
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1987
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thomas Bruns - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Bruns
Tên viết tắt: T. Bruns
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1992
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tomáš Hájek - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomáš Hájek
Tên viết tắt: T. Hájek
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1991
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Elazar Dasa - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Israel


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elazar Dasa
Tên viết tắt: E. Dasa
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1992
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Israel
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Oussama Tannane - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oussama Tannane
Tên viết tắt: O. Tannane
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1994
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Oussama Darfalou - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Algeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oussama Darfalou
Tên viết tắt: O. Darfalou
Ngày tháng năm sinh: 29/09/1993
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Algeria
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Matúš Bero - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matúš Bero
Tên viết tắt: M. Bero
Ngày tháng năm sinh: 06/09/1995
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Maximilian Wittek - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximilian Wittek
Tên viết tắt: M. Wittek
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1995
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Max Oliver Clark - đội bóng Vitesse - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Oliver Clark
Tên viết tắt: M. Clark
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1996
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sondre Buskerud Tronstad - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sondre Buskerud Tronstad
Tên viết tắt: S. Tronstad
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1995
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Jeroen Houwen - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeroen Houwen
Tên viết tắt: J. Houwen
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1996
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Riechedly Bazoer - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Riechedly Bazoer
Tên viết tắt: R. Bazoer
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1996
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Jacob Vandsø Rasmussen - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacob Vandsø Rasmussen
Tên viết tắt: J. Rasmussen
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1997
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Danilho Raimundo Doekhi - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danilho Raimundo Doekhi
Tên viết tắt: D. Doekhi
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1998
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Idrissa Touré - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Idrissa Touré
Tên viết tắt: I. Touré
Ngày tháng năm sinh: 29/04/1998
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hillary Chukwah Gong - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hillary Chukwah Gong
Tên viết tắt: H. Gong
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1998
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bilal Bayazit - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bilal Bayazit
Tên viết tắt: B. Bayazit
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1999
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ikoma Loïs Openda - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ikoma Loïs Openda
Tên viết tắt: L. Openda
Ngày tháng năm sinh: 16/02/2000
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Thomas Buitink - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Buitink
Tên viết tắt: T. Buitink
Ngày tháng năm sinh: 14/06/2000
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patrick Vroegh - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Vroegh
Tên viết tắt: P. Vroegh
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1999
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Møller Delaveris - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Møller Delaveris
Tên viết tắt: F. Delaveris
Ngày tháng năm sinh: 10/12/2000
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Armando Broja - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Armando Broja
Tên viết tắt: A. Broja
Ngày tháng năm sinh: 10/09/2001
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enzo Cornelisse - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enzo Cornelisse
Tên viết tắt: E. Cornelisse
Ngày tháng năm sinh: 26/06/2002
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Million Manhoef - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Million Manhoef
Tên viết tắt: M. Manhoef
Ngày tháng năm sinh: 03/01/2002
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Job Froeling - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Job Froeling
Tên viết tắt: J. Froeling
Ngày tháng năm sinh: 15/04/2002
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daan Huisman - đội bóng Vitesse - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daan Huisman
Tên viết tắt: D. Huisman
Ngày tháng năm sinh: 26/07/2002
Câu lạc bộ: Vitesse - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrés Iniesta Luján - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrés Iniesta Luján
Tên viết tắt: Iniesta
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1984
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Thomas Vermaelen - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Vermaelen
Tên viết tắt: T. Vermaelen
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1985
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 饭仓 大樹 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 饭仓 大樹
Tên viết tắt: H. Iikura
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1986
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ 西 大伍 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 西 大伍
Tên viết tắt: D. Nishi
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1987
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 田中 順也 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 田中 順也
Tên viết tắt: J. Tanaka
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1987
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 渡辺 洋文 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 渡辺 洋文
Tên viết tắt: H. Watanabe
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1987
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dyanfres Douglas Chagas Matos - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dyanfres Douglas Chagas Matos
Tên viết tắt: Douglas
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1987
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ 藤本 憲明 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 藤本 憲明
Tên viết tắt: N. Fujimoto
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1989
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 酒井 髙徳 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 酒井 髙徳
Tên viết tắt: G. Sakai
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1991
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ 山口 蛍 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 山口 蛍
Tên viết tắt: H. Yamaguchi
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1990
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Dankler Luís de Jesus Pedreira - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dankler Luís de Jesus Pedreira
Tên viết tắt: Dankler
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1992
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 大崎 玲央 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 大崎 玲央
Tên viết tắt: L. Osaki
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1991
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ 小川 庆治朗 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小川 庆治朗
Tên viết tắt: K. Ogawa
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1992
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sergi Samper Montañá - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergi Samper Montañá
Tên viết tắt: Sergi Samper
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1995
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ 古橋 亨梧 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 古橋 亨梧
Tên viết tắt: K. Furuhashi
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1995
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ 前川 黛也 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 前川 黛也
Tên viết tắt: D. Maekawa
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1994
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 吉丸 絢梓 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 吉丸 絢梓
Tên viết tắt: K. Yoshimaru
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1996
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 菊池 流帆 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 菊池 流帆
Tên viết tắt: R. Kikuchi
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1996
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 初瀬 亮 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 初瀬 亮
Tên viết tắt: R. Hatsuse
Ngày tháng năm sinh: 10/07/1997
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 藤谷 壮 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 藤谷 壮
Tên viết tắt: S. Fujitani
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1997
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 中坂 勇哉 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 中坂 勇哉
Tên viết tắt: Y. Nakasaka
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1997
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 山川 哲史 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 山川 哲史
Tên viết tắt: T. Yamakawa
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1997
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 郷家 友太 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 郷家 友太
Tên viết tắt: Y. Goke
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1999
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 安井 拓也 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 安井 拓也
Tên viết tắt: T. Yasui
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1998
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 佐々木 大樹 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 佐々木 大樹
Tên viết tắt: D. Sasaki
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1999
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 伊藤 元太 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 伊藤 元太
Tên viết tắt: G. Ito
Ngày tháng năm sinh: 02/07/2000
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 小田 裕太郎 - đội bóng Vissel Kobe - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小田 裕太郎
Tên viết tắt: Y. Oda
Ngày tháng năm sinh: 12/08/2001
Câu lạc bộ: Vissel Kobe - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Raúl Albiol Tortajada - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Albiol Tortajada
Tên viết tắt: Raúl Albiol
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1985
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Carlos Arturo Bacca Ahumada - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Arturo Bacca Ahumada
Tên viết tắt: C. Bacca
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1986
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vicente Iborra de la Fuente - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vicente Iborra de la Fuente
Tên viết tắt: Iborra
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1988
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jaume Vicent Costa Jordá - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaume Vicent Costa Jordá
Tên viết tắt: Jaume Costa
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1988
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Parejo Muñoz - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Parejo Muñoz
Tên viết tắt: Parejo
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1989
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Sergio Asenjo Andrés - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergio Asenjo Andrés
Tên viết tắt: Sergio Asenjo
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1989
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Francis Coquelin - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francis Coquelin
Tên viết tắt: F. Coquelin
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1991
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Mario Gaspar Pérez Martínez - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Gaspar Pérez Martínez
Tên viết tắt: Mario Gaspar
Ngày tháng năm sinh: 24/11/1990
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ José Ramiro Funes Mori - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Ramiro Funes Mori
Tên viết tắt: R. Funes Mori
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1991
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gerard Moreno Balagueró - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerard Moreno Balagueró
Tên viết tắt: Gerard Moreno
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1992
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Gerónimo Rulli - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerónimo Rulli
Tên viết tắt: G. Rulli
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1992
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Rubén Peña Jiménez - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rubén Peña Jiménez
Tên viết tắt: Rubén Peña
Ngày tháng năm sinh: 18/07/1991
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Trigueros Muñoz - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Trigueros Muñoz
Tên viết tắt: Manu Trigueros
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1991
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alberto Moreno Pérez - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Moreno Pérez
Tên viết tắt: Alberto Moreno
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1992
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Francisco Alcácer García - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Alcácer García
Tên viết tắt: Paco Alcácer
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1993
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Moisés Gómez Bordonado - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moisés Gómez Bordonado
Tên viết tắt: Moi Gómez
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1994
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Sofian Chakla - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sofian Chakla
Tên viết tắt: S. Chakla
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1993
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alfonso Pedraza Sag - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfonso Pedraza Sag
Tên viết tắt: Pedraza
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1996
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Raba Antolin - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Raba Antolin
Tên viết tắt: Dani Raba
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1995
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pau Francisco Torres - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pau Francisco Torres
Tên viết tắt: Pau Torres
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1997
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ramiro Guerra Pereyra - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ramiro Guerra Pereyra
Tên viết tắt: R. Guerra
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1997
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Maximiliano Agustín Villa Pereira - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximiliano Agustín Villa Pereira
Tên viết tắt: M. Villa
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1997
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Pervis Josué Estupiñán Tenorio - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Ecuador


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pervis Josué Estupiñán Tenorio
Tên viết tắt: P. Estupiñán
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1998
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Ecuador
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Ontiveros Parra - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Ontiveros Parra
Tên viết tắt: Ontiveros
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1997
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kévin Soni - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kévin Soni
Tên viết tắt: K. Soni
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1998
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Samuel Chimerenka Chukwueze - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Chimerenka Chukwueze
Tên viết tắt: S. Chukwueze
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1999
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adrián de la Fuente Barquilla - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián de la Fuente Barquilla
Tên viết tắt: De la Fuente
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1999
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jorge Cuenca Barreno - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Cuenca Barreno
Tên viết tắt: Jorge Cuenca
Ngày tháng năm sinh: 17/11/1999
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 久保 建英 - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 久保 建英
Tên viết tắt: T. Kubo
Ngày tháng năm sinh: 04/06/2001
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Fernando Niño Rodríguez - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Niño Rodríguez
Tên viết tắt: Fer Niño
Ngày tháng năm sinh: 24/10/2000
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alejandro Baena Rodríguez - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Baena Rodríguez
Tên viết tắt: Alex Baena
Ngày tháng năm sinh: 20/07/2001
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Filip Jörgensen - đội bóng Villarreal CF - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Jörgensen
Tên viết tắt: F. Jörgensen
Ngày tháng năm sinh: 16/04/2002
Câu lạc bộ: Villarreal CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ David Limberský - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Limberský
Tên viết tắt: D. Limberský
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1983
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Aleš Hruška - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleš Hruška
Tên viết tắt: A. Hruška
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1985
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Jan Kovařík - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jan Kovařík
Tên viết tắt: J. Kovařík
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1988
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Tomáš Hořava - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomáš Hořava
Tên viết tắt: T. Hořava
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1988
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zdeněk Ondrášek - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zdeněk Ondrášek
Tên viết tắt: Z. Ondrášek
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1988
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Radim Řezník - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Radim Řezník
Tên viết tắt: R. Řezník
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1989
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Jan Kopic - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jan Kopic
Tên viết tắt: J. Kopic
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1990
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lukáš Hejda - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukáš Hejda
Tên viết tắt: L. Hejda
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1990
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Luděk Pernica - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luděk Pernica
Tên viết tắt: L. Pernica
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1990
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joel Ngandu Kayamba - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Ngandu Kayamba
Tên viết tắt: J. Kayamba
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1992
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Jean-David Beauguel - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean-David Beauguel
Tên viết tắt: J. Beauguel
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1992
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jakub Brabec - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Brabec
Tên viết tắt: J. Brabec
Ngày tháng năm sinh: 06/08/1992
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Matěj Hybš - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matěj Hybš
Tên viết tắt: M. Hybš
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1993
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Kaša - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Kaša
Tên viết tắt: F. Kaša
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Miroslav Káčer - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miroslav Káčer
Tên viết tắt: M. Káčer
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marko Alvir - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marko Alvir
Tên viết tắt: M. Alvir
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aleš Čermák - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleš Čermák
Tên viết tắt: A. Čermák
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Milan Havel - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Milan Havel
Tên viết tắt: M. Havel
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tomáš Chorý - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomáš Chorý
Tên viết tắt: T. Chorý
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1995
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lukáš Kalvach - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukáš Kalvach
Tên viết tắt: L. Kalvach
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1995
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Jindřich Staněk - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jindřich Staněk
Tên viết tắt: J. Staněk
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1996
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adriel D'Avila Ba Loua - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adriel D'Avila Ba Loua
Tên viết tắt: A. Ba Loua
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1996
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ondřej Mihálik - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ondřej Mihálik
Tên viết tắt: O. Mihálik
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1997
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Sváček - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Sváček
Tên viết tắt: D. Sváček
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1997
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pavel Bucha - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pavel Bucha
Tên viết tắt: P. Bucha
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1998
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Christián Herc - đội bóng Viktoria Plzeň - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christián Herc
Tên viết tắt: C. Herc
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1998
Câu lạc bộ: Viktoria Plzeň - Giải đấu: Czech Republic Gambrinus Liga
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Albert Bunjaku - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Albert Bunjaku
Tên viết tắt: A. Bunjaku
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1983
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Mike Wunderlich - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mike Wunderlich
Tên viết tắt: M. Wunderlich
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1986
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Marcel Risse - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Risse
Tên viết tắt: M. Risse
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1989
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sebastian Mielitz - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Mielitz
Tên viết tắt: S. Mielitz
Ngày tháng năm sinh: 18/07/1989
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ André Weis - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Weis
Tên viết tắt: A. Weis
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1989
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Steven Lewerenz - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steven Lewerenz
Tên viết tắt: S. Lewerenz
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1991
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Patrick Koronkiewicz - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Koronkiewicz
Tên viết tắt: P. Koronkiewicz
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1991
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Timmy Thiele - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Timmy Thiele
Tên viết tắt: T. Thiele
Ngày tháng năm sinh: 31/07/1991
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ André Dej - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Dej
Tên viết tắt: A. Dej
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1992
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simon Handle - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Handle
Tên viết tắt: S. Handle
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1993
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Sead Hajrović - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sead Hajrović
Tên viết tắt: S. Hajrović
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1993
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ René Klingenburg - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: René Klingenburg
Tên viết tắt: R. Klingenburg
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1993
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Marcel Gottschling - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Gottschling
Tên viết tắt: M. Gottschling
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Moritz Fritz - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moritz Fritz
Tên viết tắt: M. Fritz
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1993
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabian Holthaus - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Holthaus
Tên viết tắt: F. Holthaus
Ngày tháng năm sinh: 17/01/1995
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Maximilian Rossmann - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximilian Rossmann
Tên viết tắt: M. Rossmann
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1995
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Kevin Holzweiler - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Holzweiler
Tên viết tắt: K. Holzweiler
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1994
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bernard Kyere-Mensah - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bernard Kyere-Mensah
Tên viết tắt: B. Kyere
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1995
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jeremias Lorch - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremias Lorch
Tên viết tắt: J. Lorch
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1995
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Lucas Cueto - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Cueto
Tên viết tắt: L. Cueto
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1996
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michael Joseph Arantes Seaton - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Jamaica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Joseph Arantes Seaton
Tên viết tắt: M. Seaton
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1996
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Jamaica
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Lanius - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Lanius
Tên viết tắt: D. Lanius
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1997
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yannik Bangsow - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yannik Bangsow
Tên viết tắt: Y. Bangsow
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1998
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kai Klefisch - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kai Klefisch
Tên viết tắt: K. Klefisch
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1999
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enes Olgun Tubluk - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enes Olgun Tubluk
Tên viết tắt: E. Tubluk
Ngày tháng năm sinh: 03/06/2000
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dario De Vita - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dario De Vita
Tên viết tắt: D. De Vita
Ngày tháng năm sinh: 12/02/2000
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ernesto Carratala Jiménez - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ernesto Carratala Jiménez
Tên viết tắt: E. Carratala Jimenez
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1999
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexander Höck - đội bóng Viktoria Köln - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Höck
Tên viết tắt: A. Höck
Ngày tháng năm sinh: 30/03/2002
Câu lạc bộ: Viktoria Köln - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Iven Austbø - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iven Austbø
Tên viết tắt: I. Austbø
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1985
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Johnny Furdal - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johnny Furdal
Tên viết tắt: J. Furdal
Ngày tháng năm sinh: 04/05/1986
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tommy Høiland - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tommy Høiland
Tên viết tắt: T. Høiland
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1989
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rolf Daniel Vikstøl - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rolf Daniel Vikstøl
Tên viết tắt: R. Vikstøl
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1989
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Arild Østbø - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arild Østbø
Tên viết tắt: A. Østbø
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1991
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Fredrik Torsteinbø - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fredrik Torsteinbø
Tên viết tắt: F. Torsteinbø
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1991
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Yann-Erik de Lanlay - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yann-Erik de Lanlay
Tên viết tắt: Y. de Lanlay
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1992
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Kristoffer Lie Løkberg - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kristoffer Lie Løkberg
Tên viết tắt: K. Løkberg
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1992
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Even Østensen - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Even Østensen
Tên viết tắt: E. Østensen
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1993
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Veton Berisha - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Veton Berisha
Tên viết tắt: V. Berisha
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1994
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Sondre Flem Bjørshol - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sondre Flem Bjørshol
Tên viết tắt: S. Bjørshol
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1994
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Viljar Helland Vevatne - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Viljar Helland Vevatne
Tên viết tắt: V. Vevatne
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1994
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ylldren Ibrahimaj - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ylldren Ibrahimaj
Tên viết tắt: Y. Ibrahimaj
Ngày tháng năm sinh: 24/12/1995
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Runar Ullaland Hove - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Runar Ullaland Hove
Tên viết tắt: R. Hove
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1995
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Michael Thomas Tallaksen Crowe - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Thomas Tallaksen Crowe
Tên viết tắt: M. Crowe
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1995
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jefferson David Concalo de Souza - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jefferson David Concalo de Souza
Tên viết tắt: J. de Souza
Ngày tháng năm sinh: 27/09/1995
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zymer Bytyqi - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zymer Bytyqi
Tên viết tắt: Z. Bytyqi
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1996
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Axel Óskar Andrésson - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Axel Óskar Andrésson
Tên viết tắt: A. Andrésson
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1998
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Bell - đội bóng Viking FK - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Bell
Tên viết tắt: J. Bell
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1999
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Herman Johan Haugen - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Herman Johan Haugen
Tên viết tắt: H. Haugen
Ngày tháng năm sinh: 25/04/2000
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastian Søraas Sebulonsen - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Søraas Sebulonsen
Tên viết tắt: S. Sebulonsen
Ngày tháng năm sinh: 27/01/2000
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Henrik Heggheim - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Henrik Heggheim
Tên viết tắt: H. Heggheim
Ngày tháng năm sinh: 22/04/2001
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Trym Sølvberg Ur - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Trym Sølvberg Ur
Tên viết tắt: T. Ur
Ngày tháng năm sinh: 27/04/2001
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sondre Auklend - đội bóng Viking FK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sondre Auklend
Tên viết tắt: S. Auklend
Ngày tháng năm sinh: 10/06/2003
Câu lạc bộ: Viking FK - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pavao Pervan - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pavao Pervan
Tên viết tắt: P. Pervan
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1987
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josuha Guilavogui - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josuha Guilavogui
Tên viết tắt: J. Guilavogui
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1990
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Admir Mehmedi - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Admir Mehmedi
Tên viết tắt: A. Mehmedi
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1991
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Daniel Ginczek - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Ginczek
Tên viết tắt: D. Ginczek
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1991
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Koen Casteels - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Koen Casteels
Tên viết tắt: K. Casteels
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1992
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Yunus Mallı - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yunus Mallı
Tên viết tắt: Y. Mallı
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1992
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jeffrey Bruma - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeffrey Bruma
Tên viết tắt: J. Bruma
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1991
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Renato Steffen - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Renato Steffen
Tên viết tắt: R. Steffen
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1991
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ John Brooks - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Brooks
Tên viết tắt: J. Brooks
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1993
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Felix Klaus - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felix Klaus
Tên viết tắt: F. Klaus
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1992
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Wout Weghorst - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wout Weghorst
Tên viết tắt: W. Weghorst
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1992
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jérôme Roussillon - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jérôme Roussillon
Tên viết tắt: J. Roussillon
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1993
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Maximilian Arnold - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximilian Arnold
Tên viết tắt: M. Arnold
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1994
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Yannick Gerhardt - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yannick Gerhardt
Tên viết tắt: Y. Gerhardt
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1994
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ João Victor Santos Sá - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Victor Santos Sá
Tên viết tắt: João Victor
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1994
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ William de Asevedo Furtado - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: William de Asevedo Furtado
Tên viết tắt: William
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1995
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kevin Mbabu - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Mbabu
Tên viết tắt: K. Mbabu
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1995
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paulo Otávio Rosa da Silva - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paulo Otávio Rosa da Silva
Tên viết tắt: Paulo Otávio
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1994
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Niklas Klinger - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niklas Klinger
Tên viết tắt: N. Klinger
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1995
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Josip Brekalo - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josip Brekalo
Tên viết tắt: J. Brekalo
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1998
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Marin Pongračić - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marin Pongračić
Tên viết tắt: M. Pongračić
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1997
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Xaver Schlager - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Xaver Schlager
Tên viết tắt: X. Schlager
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1997
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Davide-Jerome Itter - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davide-Jerome Itter
Tên viết tắt: D. Itter
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1999
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Omar Khaled Mohamed Marmoush - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Omar Khaled Mohamed Marmoush
Tên viết tắt: O. Marmoush
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1999
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Maxence Lacroix - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxence Lacroix
Tên viết tắt: M. Lacroix
Ngày tháng năm sinh: 06/04/2000
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Tim Siersleben - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Siersleben
Tên viết tắt: T. Siersleben
Ngày tháng năm sinh: 09/03/2000
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Charles-Jesaja Herrmann - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charles-Jesaja Herrmann
Tên viết tắt: C. Herrmann
Ngày tháng năm sinh: 08/02/2000
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dominik Marx - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Marx
Tên viết tắt: D. Marx
Ngày tháng năm sinh: 02/02/2000
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lino Björn Kasten - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lino Björn Kasten
Tên viết tắt: L. Kasten
Ngày tháng năm sinh: 17/01/2001
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bartosz Białek - đội bóng VfL Wolfsburg - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartosz Białek
Tên viết tắt: B. Białek
Ngày tháng năm sinh: 11/11/2001
Câu lạc bộ: VfL Wolfsburg - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Buchholz - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Buchholz
Tên viết tắt: D. Buchholz
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1984
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marc Heider - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Heider
Tên viết tắt: M. Heider
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1986
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ken Reichel - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ken Reichel
Tên viết tắt: K. Reichel
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1986
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Christian Robert Santos Kwasniewski - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Robert Santos Kwasniewski
Tên viết tắt: C. Santos
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1988
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Konstantin Engel - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Kazakhstan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konstantin Engel
Tên viết tắt: K. Engel
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1988
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Kazakhstan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adam Sušac - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Sušac
Tên viết tắt: A. Sušac
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1989
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kevin Wolze - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Wolze
Tên viết tắt: K. Wolze
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1990
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Blacha - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Blacha
Tên viết tắt: D. Blacha
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1990
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Timo Beermann - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Timo Beermann
Tên viết tắt: T. Beermann
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1990
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Nico Granatowski - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nico Granatowski
Tên viết tắt: N. Granatowski
Ngày tháng năm sinh: 03/06/1991
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Maurice Trapp - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maurice Trapp
Tên viết tắt: M. Trapp
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1991
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ulrich Taffertshofer - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulrich Taffertshofer
Tên viết tắt: U. Taffertshofer
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1992
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Philipp Kühn - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Philipp Kühn
Tên viết tắt: P. Kühn
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1992
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Bashkim Ajdini - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bashkim Ajdini
Tên viết tắt: B. Ajdini
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1992
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Sebastian Kerk - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Kerk
Tên viết tắt: S. Kerk
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1994
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Bryan Henning - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Henning
Tên viết tắt: B. Henning
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1995
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lukas Josef Gugganig - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Josef Gugganig
Tên viết tắt: L. Gugganig
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1995
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Maurice Multhaup - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maurice Multhaup
Tên viết tắt: M. Multhaup
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1996
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sven Köhler - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sven Köhler
Tên viết tắt: S. Köhler
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1996
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Niklas Schmidt - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niklas Schmidt
Tên viết tắt: N. Schmidt
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1998
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Etienne Amenyido - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Etienne Amenyido
Tên viết tắt: E. Amenyido
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1998
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Moritz Nicolas - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moritz Nicolas
Tên viết tắt: M. Nicolas
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1997
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastian Reinhard Klaas - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Reinhard Klaas
Tên viết tắt: S. Klaas
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1998
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ulrich Bapoh - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulrich Bapoh
Tên viết tắt: U. Bapoh
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1999
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tim Möller - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Möller
Tên viết tắt: T. Möller
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1999
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Luc Ihorst - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luc Ihorst
Tên viết tắt: L. Ihorst
Ngày tháng năm sinh: 07/03/2000
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Laurenz Beckemeyer - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Laurenz Beckemeyer
Tên viết tắt: L. Beckemeyer
Ngày tháng năm sinh: 16/04/2000
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marc Augé - đội bóng VfL Osnabrück - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Augé
Tên viết tắt: M. Augé
Ngày tháng năm sinh: 06/03/2001
Câu lạc bộ: VfL Osnabrück - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Anthony Losilla - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Losilla
Tên viết tắt: A. Losilla
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1986
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Robert Tesche - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Tesche
Tên viết tắt: R. Tesche
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1987
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Manuel Riemann - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Riemann
Tên viết tắt: M. Riemann
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1988
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Cristian Gamboa Luna - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Costa Rica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Gamboa Luna
Tên viết tắt: C. Gamboa
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1989
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Costa Rica
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Konstantinos-Vassilios Lambropoulos - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konstantinos-Vassilios Lambropoulos
Tên viết tắt: V. Lampropoulos
Ngày tháng năm sinh: 31/03/1990
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Danny Blum - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danny Blum
Tên viết tắt: D. Blum
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1991
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Simon Zoller - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Zoller
Tên viết tắt: S. Zoller
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1991
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Robert Žulj - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Žulj
Tên viết tắt: R. Žulj
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1992
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Danilo Teodoro Soares - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danilo Teodoro Soares
Tên viết tắt: Danilo
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1991
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Saulo Decarli - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saulo Decarli
Tên viết tắt: S. Decarli
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1992
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Weilandt - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Weilandt
Tên viết tắt: T. Weilandt
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1992
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yussif Raman Chibsah - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yussif Raman Chibsah
Tên viết tắt: Y. Chibsah
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1993
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patrick Drewes - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Drewes
Tên viết tắt: P. Drewes
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1993
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thomas Eisfeld - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Eisfeld
Tên viết tắt: T. Eisfeld
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1993
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastian Maier - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Maier
Tên viết tắt: S. Maier
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1993
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Soma Novothny - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Hungary


Tên đầy đủ của cầu thủ: Soma Novothny
Tên viết tắt: S. Novothny
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1994
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Hungary
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gerrit Holtmann - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerrit Holtmann
Tên viết tắt: G. Holtmann
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1995
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Herbert Bockhorn - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Uganda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Herbert Bockhorn
Tên viết tắt: H. Bockhorn
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1995
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Uganda
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Silvère Ganvoula M'boussy - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Silvère Ganvoula M'boussy
Tên viết tắt: S. Ganvoula
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1996
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Congo
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Miloš Pantović - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miloš Pantović
Tên viết tắt: M. Pantović
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1996
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tarsis Bonga - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tarsis Bonga
Tên viết tắt: T. Bonga
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1997
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vitaly Janelt - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vitaly Janelt
Tên viết tắt: V. Janelt
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1998
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Maxim Leitsch - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxim Leitsch
Tên viết tắt: M. Leitsch
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1998
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Baris Ekincier - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Azerbaijan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Baris Ekincier
Tên viết tắt: B. Ekincier
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1999
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Azerbaijan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Moritz Römling - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moritz Römling
Tên viết tắt: M. Römling
Ngày tháng năm sinh: 30/04/2001
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Paul Grave - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Grave
Tên viết tắt: P. Grave
Ngày tháng năm sinh: 10/04/2001
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Armel Bella-Kotchap - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Armel Bella-Kotchap
Tên viết tắt: A. Bella-Kotchap
Ngày tháng năm sinh: 11/12/2001
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Stelios Kokovas - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stelios Kokovas
Tên viết tắt: S. Kokovas
Ngày tháng năm sinh: 06/07/2001
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lars Holtkamp - đội bóng VfL Bochum 1848 - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lars Holtkamp
Tên viết tắt: L. Holtkamp
Ngày tháng năm sinh: 21/11/2001
Câu lạc bộ: VfL Bochum 1848 - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gonzalo Castro Randon - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gonzalo Castro Randon
Tên viết tắt: G. Castro
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1987
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền đạo cánh phải (RF)Thông tin cầu thủ Holger Badstuber - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Holger Badstuber
Tên viết tắt: H. Badstuber
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1989
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jens Grahl - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jens Grahl
Tên viết tắt: J. Grahl
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1988
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniel Didavi - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Didavi
Tên viết tắt: D. Didavi
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1990
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền đạo cánh trái (LF)Thông tin cầu thủ Hamadi Al Ghaddioui - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hamadi Al Ghaddioui
Tên viết tắt: H. Al Ghaddioui
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1990
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcin Kamiński - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcin Kamiński
Tên viết tắt: M. Kamiński
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1992
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 遠藤 航 - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 遠藤 航
Tên viết tắt: W. Endo
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1993
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Phillipp Klement - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Phillipp Klement
Tên viết tắt: P. Klement
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1992
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erik Thommy - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Thommy
Tên viết tắt: E. Thommy
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1994
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marc-Oliver Kempf - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc-Oliver Kempf
Tên viết tắt: M. Kempf
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1995
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Fabian Bredlow - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Bredlow
Tên viết tắt: F. Bredlow
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1995
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aílton Ferreira Silva - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aílton Ferreira Silva
Tên viết tắt: Ailton
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1995
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Philipp Förster - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Philipp Förster
Tên viết tắt: P. Förster
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1995
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pascal Stenzel - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pascal Stenzel
Tên viết tắt: P. Stenzel
Ngày tháng năm sinh: 20/03/1996
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Waldemar Anton - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Waldemar Anton
Tên viết tắt: W. Anton
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1996
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Atakan Karazor - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Atakan Karazor
Tên viết tắt: A. Karazor
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1996
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolás Iván González - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolás Iván González
Tên viết tắt: N. González
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1998
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Konstantinos Mavropanos - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konstantinos Mavropanos
Tên viết tắt: K. Mavropanos
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1997
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Orel Mangala - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Orel Mangala
Tên viết tắt: O. Mangala
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1998
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Gregor Kobel - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gregor Kobel
Tên viết tắt: G. Kobel
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1997
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Borna Sosa - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Borna Sosa
Tên viết tắt: B. Sosa
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1998
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Saša Kalajdžić - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saša Kalajdžić
Tên viết tắt: S. Kalajdžić
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1997
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Maxime Awoudja - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Awoudja
Tên viết tắt: M. Awoudja
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1998
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Silas Wamangituka - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Silas Wamangituka
Tên viết tắt: S. Wamangituka
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1999
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Luca Mack - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca Mack
Tên viết tắt: L. Mack
Ngày tháng năm sinh: 25/05/2000
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Clinton Mola - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Clinton Mola
Tên viết tắt: C. Mola
Ngày tháng năm sinh: 15/03/2001
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roberto Massimo - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Massimo
Tên viết tắt: R. Massimo
Ngày tháng năm sinh: 12/10/2000
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Darko Churlinov - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: North Macedonia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darko Churlinov
Tên viết tắt: D. Churlinov
Ngày tháng năm sinh: 11/07/2000
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: North Macedonia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateo Klimowicz - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateo Klimowicz
Tên viết tắt: M. Klimowicz
Ngày tháng năm sinh: 06/07/2000
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tanguy Coulibaly - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tanguy Coulibaly
Tên viết tắt: T. Coulibaly
Ngày tháng năm sinh: 18/02/2001
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Antonis Aidonis - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonis Aidonis
Tên viết tắt: A. Aidonis
Ngày tháng năm sinh: 22/05/2001
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lilian Egloff - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lilian Egloff
Tên viết tắt: L. Egloff
Ngày tháng năm sinh: 20/08/2002
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alkhaly Momo Cissé - đội bóng VfB Stuttgart - quốc tịch: Guinea


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alkhaly Momo Cissé
Tên viết tắt: M. Cissé
Ngày tháng năm sinh: 17/10/2002
Câu lạc bộ: VfB Stuttgart - Giải đấu: German 1. Bundesliga
Quốc tịch: Guinea
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Benjamin Yves Gommert - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Yves Gommert
Tên viết tắt: B. Gommert
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1985
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mirko Boland - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mirko Boland
Tên viết tắt: M. Boland
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1987
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Florian Riedel - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Riedel
Tên viết tắt: F. Riedel
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1990
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Soufian Benyamina - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Soufian Benyamina
Tên viết tắt: S. Benyamina
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1990
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolas Hebisch - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolas Hebisch
Tên viết tắt: N. Hebisch
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1990
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastian Hertner - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Hertner
Tên viết tắt: S. Hertner
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1991
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Martin Röser - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Martin Röser
Tên viết tắt: M. Röser
Ngày tháng năm sinh: 13/08/1990
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tommy Grupe - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tommy Grupe
Tên viết tắt: T. Grupe
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1992
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Ryan Patrick Malone - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Patrick Malone
Tên viết tắt: R. Malone
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1992
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Lukas Raeder - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Raeder
Tên viết tắt: L. Raeder
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1993
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Osarenren Okungbowa - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Osarenren Okungbowa
Tên viết tắt: O. Okungbowa
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1994
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sven Lars Marten Mende - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sven Lars Marten Mende
Tên viết tắt: S. Mende
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1994
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Yannick Deichmann - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yannick Deichmann
Tên viết tắt: Y. Deichmann
Ngày tháng năm sinh: 13/08/1994
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Marvin Thiel - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marvin Thiel
Tên viết tắt: M. Thiel
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1995
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Patrick Hobsch - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Hobsch
Tên viết tắt: P. Hobsch
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1994
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Morten Rüdiger - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Morten Rüdiger
Tên viết tắt: M. Rüdiger
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1995
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nico Rieble - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nico Rieble
Tên viết tắt: N. Rieble
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1995
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Elsamed Ramaj - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elsamed Ramaj
Tên viết tắt: E. Ramaj
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1996
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Thorben-Johannes Deters - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thorben-Johannes Deters
Tên viết tắt: T. Deters
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1995
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dren Feka - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dren Feka
Tên viết tắt: D. Feka
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1997
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tim Weißmann - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Weißmann
Tên viết tắt: T. Weißmann
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1997
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tim Kircher - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Kircher
Tên viết tắt: T. Kircher
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1999
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Moody Osman Chana Nya - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moody Osman Chana Nya
Tên viết tắt: M. Chana
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1999
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ngemba Michael Luyambula - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ngemba Michael Luyambula
Tên viết tắt: M. Luyambula
Ngày tháng năm sinh: 08/06/1999
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sören Torge Lippert - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sören Torge Lippert
Tên viết tắt: S. Lippert
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1999
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jamie-Liam Shalom - đội bóng VfB Lübeck - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie-Liam Shalom
Tên viết tắt: J. Shalom
Ngày tháng năm sinh: 11/10/2001
Câu lạc bộ: VfB Lübeck - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fernando Rubén Gago - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Rubén Gago
Tên viết tắt: F. Gago
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1986
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Alexander Domínguez Carabalí - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Ecuador


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Domínguez Carabalí
Tên viết tắt: A. Domínguez
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1987
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Ecuador
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rodrigo Javier Salinas - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodrigo Javier Salinas
Tên viết tắt: R. Salinas
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1986
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ricardo Gabriel Álvarez - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ricardo Gabriel Álvarez
Tên viết tắt: R. Álvarez
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1988
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Adrián Hoyos - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Adrián Hoyos
Tên viết tắt: L. Hoyos
Ngày tháng năm sinh: 29/04/1989
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Jhonathan Rafael Ramis Persíncula - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jhonathan Rafael Ramis Persíncula
Tên viết tắt: J. Ramis
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1989
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Cristian Alberto Tarragona - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Alberto Tarragona
Tên viết tắt: C. Tarragona
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1991
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Martín Lucero - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Martín Lucero
Tên viết tắt: J. Lucero
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1991
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Adrián Ricardo Centurión - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Ricardo Centurión
Tên viết tắt: R. Centurión
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1993
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Lautaro Daniel Gianetti - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lautaro Daniel Gianetti
Tên viết tắt: L. Giannetti
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1993
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Agustín Bouzat - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Agustín Bouzat
Tên viết tắt: A. Bouzat
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1994
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Ezequiel Janson - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Ezequiel Janson
Tên viết tắt: L. Janson
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1994
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Emiliano Javier Amor - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emiliano Javier Amor
Tên viết tắt: E. Amor
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1995
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mauro Rodolfo Pittón - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauro Rodolfo Pittón
Tên viết tắt: M. Pittón
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1994
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guido Mainero - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guido Mainero
Tên viết tắt: G. Mainero
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1995
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tomás Ezequiel Guidara - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomás Ezequiel Guidara
Tên viết tắt: T. Guidara
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1996
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Luis Alfonso Abram Ugarelli - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Peru


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Alfonso Abram Ugarelli
Tên viết tắt: L. Abram
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1996
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Peru
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Lucas Gastón Robertone - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Gastón Robertone
Tên viết tắt: L. Robertone
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1997
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Braian Ezequiel Cufré - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Braian Ezequiel Cufré
Tên viết tắt: B. Cufré
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1996
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Hernán De la Fuente - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hernán De la Fuente
Tên viết tắt: H. De la Fuente
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1997
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pablo Ignacio Galdames Millán - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pablo Ignacio Galdames Millán
Tên viết tắt: P. Galdames
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1996
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Francisco Gabriel Ortega - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Gabriel Ortega
Tên viết tắt: F. Ortega
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1999
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matías Nahuel Borgogno - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matías Nahuel Borgogno
Tên viết tắt: M. Borgogno
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1998
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Luca Nicolás Orellano - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca Nicolás Orellano
Tên viết tắt: L. Orellano
Ngày tháng năm sinh: 22/03/2000
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos Nahuel Enrique - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Nahuel Enrique
Tên viết tắt: M. Enrique
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1999
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Thiago Ezequiel Almada - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thiago Ezequiel Almada
Tên viết tắt: T. Almada
Ngày tháng năm sinh: 26/04/2001
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Tobías Joel Zárate - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobías Joel Zárate
Tên viết tắt: T. Zárate
Ngày tháng năm sinh: 07/07/2000
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Damián Ariel Fernández - đội bóng Vélez Sarsfield - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damián Ariel Fernández
Tên viết tắt: D. Fernández
Ngày tháng năm sinh: 02/01/2001
Câu lạc bộ: Vélez Sarsfield - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kjartan Henry Finnbogason - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kjartan Henry Finnbogason
Tên viết tắt: K. Finnbogason
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1986
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jacob Toppel Schoop - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacob Toppel Schoop
Tên viết tắt: J. Schoop
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1988
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Juhani Lauri Henrik Ojala - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juhani Lauri Henrik Ojala
Tên viết tắt: J. Ojala
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1989
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mads Juul Greve - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Juul Greve
Tên viết tắt: M. Greve
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1989
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matthew Briggs - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Guyana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Briggs
Tên viết tắt: M. Briggs
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1991
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Guyana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Goran Alexander Sjöström Milosevic - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Goran Alexander Sjöström Milosevic
Tên viết tắt: A. Milošević
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1992
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Viljormur Davidsen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Faroe Islands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Viljormur Davidsen
Tên viết tắt: V. Davidsen
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1991
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Faroe Islands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sergiy Gryn - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Ukraine


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergiy Gryn
Tên viết tắt: S. Gryn
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1994
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Ukraine
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Arlind Afrim Ajeti - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arlind Afrim Ajeti
Tên viết tắt: A. Ajeti
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1993
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Diego Nicolas Montiel - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Nicolas Montiel
Tên viết tắt: D. Montiel
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1995
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Lucas Tomas Jensen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Tomas Jensen
Tên viết tắt: L. Jensen
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1994
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Raphael Dwamena - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raphael Dwamena
Tên viết tắt: R. Dwamena
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1995
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ylber Ramadani - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ylber Ramadani
Tên viết tắt: Y. Ramadani
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1996
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Alexander Brunst-Zöllner - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Brunst-Zöllner
Tên viết tắt: A. Brunst
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1995
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Allan Gonçalves Sousa - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Allan Gonçalves Sousa
Tên viết tắt: Allan Sousa
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1997
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Saeid Ezatolahi Afagh - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Iran


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saeid Ezatolahi Afagh
Tên viết tắt: S. Ezatolahi
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1996
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Iran
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Indy Groothuizen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Indy Groothuizen
Tên viết tắt: I. Groothuizen
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1996
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Tobias Mølgaard Henriksen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Mølgaard Henriksen
Tên viết tắt: T. Mølgaard
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1996
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Luis Henrique Farinhas Taffner - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Henrique Farinhas Taffner
Tên viết tắt: Luis Henrique
Ngày tháng năm sinh: 17/03/1998
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Malte Meineche Amundsen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Malte Meineche Amundsen
Tên viết tắt: M. Amundsen
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1998
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Arbnor Muçolli - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arbnor Muçolli
Tên viết tắt: A. Mucolli
Ngày tháng năm sinh: 15/09/1999
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Leonel Dahl Montano - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonel Dahl Montano
Tên viết tắt: L. Montano
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1999
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lundrim Hetemi - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lundrim Hetemi
Tên viết tắt: L. Hetemi
Ngày tháng năm sinh: 18/02/2000
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lucas Chang-Andersen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Chang-Andersen
Tên viết tắt: L. Chang-Andersen
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1999
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aidan Liu - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aidan Liu
Tên viết tắt: A. Liu
Ngày tháng năm sinh: 01/07/2000
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Thomas Gundelund Nielsen - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Gundelund Nielsen
Tên viết tắt: T. Gundelund
Ngày tháng năm sinh: 06/11/2001
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Wahidullah Faghir - đội bóng Vejle Boldklub - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wahidullah Faghir
Tên viết tắt: W. Faghir
Ngày tháng năm sinh: 29/07/2003
Câu lạc bộ: Vejle Boldklub - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 関口 訓充 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 関口 訓充
Tên viết tắt: K. Sekiguchi
Ngày tháng năm sinh: 26/12/1985
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ 平岡 康裕 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 平岡 康裕
Tên viết tắt: Y. Hiraoka
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1986
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 富田 晋伍 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 富田 晋伍
Tên viết tắt: S. Tomita
Ngày tháng năm sinh: 20/06/1986
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 関宪 太郎 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 関宪 太郎
Tên viết tắt: K. Seki
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1986
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 兵藤 慎剛 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 兵藤 慎剛
Tên viết tắt: S. Hyodo
Ngày tháng năm sinh: 29/07/1985
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 김정야 金贞亚 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김정야 金贞亚
Tên viết tắt: Kim Jungya
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1988
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 長泽 骏 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 長泽 骏
Tên viết tắt: S. Nagasawa
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1988
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simao Mate Junior - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Mozambique


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simao Mate Junior
Tên viết tắt: Simao Mate
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1988
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Mozambique
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joan Isaac Cuenca López - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joan Isaac Cuenca López
Tên viết tắt: Isaac Cuenca
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1991
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 蜂須賀 孝治 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 蜂須賀 孝治
Tên viết tắt: K. Hachisuka
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1990
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 飯尾 竜太朗 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 飯尾 竜太朗
Tên viết tắt: R. Iio
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1991
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 川浪 吾郎 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 川浪 吾郎
Tên viết tắt: G. Kawanami
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1991
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jakub Słowik - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Słowik
Tên viết tắt: J. Słowik
Ngày tháng năm sinh: 31/08/1991
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ 赤﨑 秀平 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 赤﨑 秀平
Tên viết tắt: S. Akasaki
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1991
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 石原 崇兆 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 石原 崇兆
Tên viết tắt: T. Ishihara
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1992
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 浜崎 拓磨 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 浜崎 拓磨
Tên viết tắt: T. Hamasaki
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1993
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ 松下 佳貴 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 松下 佳貴
Tên viết tắt: Y. Matsushita
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1994
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexandre Xavier Pereira Guedes - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandre Xavier Pereira Guedes
Tên viết tắt: Alexandre Guedes
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1994
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 道渕 諒平 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 道渕 諒平
Tên viết tắt: R. Michibuchi
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1994
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 中原 彰吾 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 中原 彰吾
Tên viết tắt: S. Nakahara
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1994
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 吉野 恭平 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 吉野 恭平
Tên viết tắt: K. Yoshino
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1994
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ ジャーメイン 良 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: ジャーメイン 良
Tên viết tắt: R. Germain
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1995
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Anderson Ferreira da Silva - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anderson Ferreira da Silva
Tên viết tắt: Pará
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1995
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 西村 拓真 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 西村 拓真
Tên viết tắt: T. Nishimura
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1996
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ 椎橋 慧也 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 椎橋 慧也
Tên viết tắt: K. Shiihashi
Ngày tháng năm sinh: 20/06/1997
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ 柳貴 博 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 柳貴 博
Tên viết tắt: T. Yanagi
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1997
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 佐佐木 匠 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 佐佐木 匠
Tên viết tắt: T. Sasaki
Ngày tháng năm sinh: 30/03/1998
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 山田 寛人 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 山田 寛人
Tên viết tắt: H. Yamada
Ngày tháng năm sinh: 07/03/2000
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 田中 渉 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 田中 渉
Tên viết tắt: W. Tanaka
Ngày tháng năm sinh: 23/09/2000
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 小畑 裕馬 - đội bóng Vegalta Sendai - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小畑 裕馬
Tên viết tắt: Y. Obata
Ngày tháng năm sinh: 07/11/2001
Câu lạc bộ: Vegalta Sendai - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emanuel Breno Teixeira Rocha - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emanuel Breno Teixeira Rocha
Tên viết tắt: Emu Teixeira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1984
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Lúcio Anselmo Corteijo Salazar - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lúcio Anselmo Corteijo Salazar
Tên viết tắt: Lúcio Corteijo
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Murilo Kaíque Sanches Cardoso - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Murilo Kaíque Sanches Cardoso
Tên viết tắt: Murilo Sancha
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Adriano Well. Bastos Oliveira - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adriano Well. Bastos Oliveira
Tên viết tắt: Adrizinho Bastos
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Charles Dênis de Breito Catarino - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charles Dênis de Breito Catarino
Tên viết tắt: Charles de Breito
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Weilson Emílio Leal Cintra - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Weilson Emílio Leal Cintra
Tên viết tắt: Weilson Leal
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marlon Rômulo Barni Barros - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marlon Rômulo Barni Barros
Tên viết tắt: Marlon Barninho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Breno Ronaldo Duarte Catarino - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Breno Ronaldo Duarte Catarino
Tên viết tắt: Brenito Duarte
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Durval Murilo Dutría Pereira - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Durval Murilo Dutría Pereira
Tên viết tắt: Durval Dutría
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ramón Samuel da Almeyda Aníbal - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ramón Samuel da Almeyda Aníbal
Tên viết tắt: Ramón da Almeyda
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Thiago Marcos Rolim Nascimento - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thiago Marcos Rolim Nascimento
Tên viết tắt: Thio Rolim
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Eduardo Estevão Neto Heck - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eduardo Estevão Neto Heck
Tên viết tắt: Edardynho Neto
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leandro Fabiano Pestanha Días - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Fabiano Pestanha Días
Tên viết tắt: Leandro Pestanha
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ S. Jefferson Espinho Sobri - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: S. Jefferson Espinho Sobri
Tên viết tắt: Sérgio Espinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rodolfo Dilson Pitta Fonseca - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodolfo Dilson Pitta Fonseca
Tên viết tắt: Rodolfo Pittaça
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jorge Pietro Teixeira Lima - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Pietro Teixeira Lima
Tên viết tắt: Teixe Gaúcho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Vanderlei Tiago Cõembra Laforte - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vanderlei Tiago Cõembra Laforte
Tên viết tắt: Vanderlei Cõembra
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bruno Luiz Fagundeiro Cardenas - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Luiz Fagundeiro Cardenas
Tên viết tắt: Bruno Fagundeiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jackson João Crusso Mutto - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jackson João Crusso Mutto
Tên viết tắt: Jackson Crusso
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Raullino Daniel Meneses Vila - đội bóng Vasco da Gama - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raullino Daniel Meneses Vila
Tên viết tắt: Raullino Meneses
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Vasco da Gama - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stojan Lukić - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stojan Lukić
Tên viết tắt: S. Lukić
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1979
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Junes Barny - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Junes Barny
Tên viết tắt: J. Barny
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1989
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joakim Lindner - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joakim Lindner
Tên viết tắt: J. Lindner
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1991
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Robin Book - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robin Book
Tên viết tắt: R. Book
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1992
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ August Strömberg - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: August Strömberg
Tên viết tắt: A. Strömberg
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1992
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robin Tranberg - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robin Tranberg
Tên viết tắt: R. Tranberg
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1993
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Albert Ejupi - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Albert Ejupi
Tên viết tắt: A. Ejupi
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1992
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Samuel Monday Ayinoko Abu - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Monday Ayinoko Abu
Tên viết tắt: M. Samuel
Ngày tháng năm sinh: 12/11/1993
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Hampus Zackrisson - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hampus Zackrisson
Tên viết tắt: H. Zackrisson
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1994
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Anton Liljenbäck - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anton Liljenbäck
Tên viết tắt: A. Liljenbäck
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1995
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Jesper Modig - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesper Modig
Tên viết tắt: J. Modig
Ngày tháng năm sinh: 06/09/1994
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Krezic - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: North Macedonia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Krezic
Tên viết tắt: D. Krezic
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1996
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: North Macedonia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Jon Birkfeldt - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jon Birkfeldt
Tên viết tắt: J. Birkfeldt
Ngày tháng năm sinh: 03/06/1996
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Alexander Johansson - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Johansson
Tên viết tắt: A. Johansson
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1995
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Astrit Selmani - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Astrit Selmani
Tên viết tắt: A. Selmani
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1997
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Gustaf Norlin - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gustaf Norlin
Tên viết tắt: G. Norlin
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1997
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alibek Aliev - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alibek Aliev
Tên viết tắt: A. Aliev
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1996
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Albin Winbo - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Albin Winbo
Tên viết tắt: A. Winbo
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1997
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Le Roux - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: South Africa


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Le Roux
Tên viết tắt: L. Le Roux
Ngày tháng năm sinh: 10/03/2000
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: South Africa
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Keanin Ayer - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: South Africa


Tên đầy đủ của cầu thủ: Keanin Ayer
Tên viết tắt: K. Ayer
Ngày tháng năm sinh: 21/04/2000
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: South Africa
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adama Fofana - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adama Fofana
Tên viết tắt: A. Fofana
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1999
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Hampus Danielsson - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hampus Danielsson
Tên viết tắt: H. Danielsson
Ngày tháng năm sinh: 08/02/2000
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tashreeq Matthews - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: South Africa


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tashreeq Matthews
Tên viết tắt: T. Matthews
Ngày tháng năm sinh: 12/09/2000
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: South Africa
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Liam Munther - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam Munther
Tên viết tắt: L. Munther
Ngày tháng năm sinh: 14/02/2001
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erion Sadiku - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erion Sadiku
Tên viết tắt: E. Sadiku
Ngày tháng năm sinh: 23/01/2002
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rasmus Cronvall - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rasmus Cronvall
Tên viết tắt: R. Cronvall
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2002
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nils Bertilsson - đội bóng Varbergs BoIS - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nils Bertilsson
Tên viết tắt: N. Bertilsson
Ngày tháng năm sinh: 10/01/2002
Câu lạc bộ: Varbergs BoIS - Giải đấu: Swedish Allsvenskan
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fredy Henkyer Montero Muñoz - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fredy Henkyer Montero Muñoz
Tên viết tắt: F. Montero
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1987
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Tosaint Ricketts - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tosaint Ricketts
Tên viết tắt: T. Ricketts
Ngày tháng năm sinh: 06/08/1987
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andy Rose - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andy Rose
Tên viết tắt: A. Rose
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1990
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Bryan Meredith - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Meredith
Tên viết tắt: B. Meredith
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1989
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Russell Teibert - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Russell Teibert
Tên viết tắt: R. Teibert
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1992
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Lucas Daniel Cavallini - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Daniel Cavallini
Tên viết tắt: L. Cavallini
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1992
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Ali Adnan Kadhim Al Tameemi - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Iraq


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ali Adnan Kadhim Al Tameemi
Tên viết tắt: A. Adnan
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1993
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Iraq
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Maxime Crépeau - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Crépeau
Tên viết tắt: M. Crépeau
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1994
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Erik Fernando Godoy - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Fernando Godoy
Tên viết tắt: E. Godoy
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1993
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristián Andrés Dájome Arboleda - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristián Andrés Dájome Arboleda
Tên viết tắt: C. Dájome
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1994
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel David Milinković - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel David Milinković
Tên viết tắt: D. Milinković
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1994
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Jakob Nerwinski - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakob Nerwinski
Tên viết tắt: J. Nerwinski
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1994
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Janio Bikel Figueiredo da Silva - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Janio Bikel Figueiredo da Silva
Tên viết tắt: Janio Bikel
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1995
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristián Daniel Gutiérrez Zúñiga - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristián Daniel Gutiérrez Zúñiga
Tên viết tắt: C. Gutiérrez
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1997
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leonard Owusu - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonard Owusu
Tên viết tắt: L. Owusu
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1997
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Derek Cornelius - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Derek Cornelius
Tên viết tắt: D. Cornelius
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1997
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jasser Khemiri - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jasser Khemiri
Tên viết tắt: J. Khmiri
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1997
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Raposo - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Raposo
Tên viết tắt: R. Raposo
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1999
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ranko Veselinović - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ranko Veselinović
Tên viết tắt: R. Veselinović
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1999
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Patrick Metcalfe - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Metcalfe
Tên viết tắt: P. Metcalfe
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1998
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thomas Hasal - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Hasal
Tên viết tắt: T. Hasal
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1999
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thelonius Bair - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thelonius Bair
Tên viết tắt: T. Bair
Ngày tháng năm sinh: 27/08/1999
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Georges Mukumbilwa - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Georges Mukumbilwa
Tên viết tắt: G. Mukumbilwa
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1999
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Michael Baldisimo - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Baldisimo
Tên viết tắt: M. Baldisimo
Ngày tháng năm sinh: 13/04/2000
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gianfranco Facchineri - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gianfranco Facchineri
Tên viết tắt: G. Facchineri
Ngày tháng năm sinh: 27/04/2002
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Damiano Pecile - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damiano Pecile
Tên viết tắt: D. Pecile
Ngày tháng năm sinh: 11/04/2002
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Simon Colyn - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Colyn
Tên viết tắt: S. Colyn
Ngày tháng năm sinh: 23/03/2002
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Isaac Boehmer - đội bóng Vancouver Whitecaps FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaac Boehmer
Tên viết tắt: I. Boehmer
Ngày tháng năm sinh: 20/11/2001
Câu lạc bộ: Vancouver Whitecaps FC - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Johan Lædre Bjørdal - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johan Lædre Bjørdal
Tên viết tắt: J. Bjørdal
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1986
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matthías Vilhjálmsson - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthías Vilhjálmsson
Tên viết tắt: M. Vilhjálmsson
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1987
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Magnus Lekven - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Magnus Lekven
Tên viết tắt: M. Lekven
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1988
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Viðar Örn Kjartansson - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Viðar Örn Kjartansson
Tên viết tắt: V. Kjartansson
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1990
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jonatan Tollås Nation - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonatan Tollås Nation
Tên viết tắt: J. Nation
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1990
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Benjamin Stokke - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Stokke
Tên viết tắt: B. Stokke
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1990
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Herolind Shala - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Herolind Shala
Tên viết tắt: H. Shala
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1992
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fredrik Oldrup Jensen - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fredrik Oldrup Jensen
Tên viết tắt: F. Jensen
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1993
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Luis Felipe Carvalho da Silva - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Felipe Carvalho da Silva
Tên viết tắt: F. Carvalho
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1993
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sam Adekugbe - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Adekugbe
Tên viết tắt: S. Adekugbe
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1995
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Bård Finne - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bård Finne
Tên viết tắt: B. Finne
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1995
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ivan Näsberg - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ivan Näsberg
Tên viết tắt: I. Näsberg
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1996
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Henrik Rørvik Bjørdal - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Henrik Rørvik Bjørdal
Tên viết tắt: H. Bjørdal
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1997
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Aron Dønnum - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aron Dønnum
Tên viết tắt: A. Dønnum
Ngày tháng năm sinh: 20/04/1998
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Christian Kjetil Haug - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Kjetil Haug
Tên viết tắt: K. Haug
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1998
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Dahle Borchgrevink - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Dahle Borchgrevink
Tên viết tắt: C. Borchgrevink
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1999
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Felix Horn Myhre - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felix Horn Myhre
Tên viết tắt: F. Myhre
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1999
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ousmane Camara - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Guinea


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ousmane Camara
Tên viết tắt: O. Camara
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1998
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Guinea
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kristoffer Klaesson - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kristoffer Klaesson
Tên viết tắt: K. Klaesson
Ngày tháng năm sinh: 27/11/2000
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Osame Sahraoui - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Osame Sahraoui
Tên viết tắt: O. Sahraoui
Ngày tháng năm sinh: 11/06/2001
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Oskar Aron Opsahl - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oskar Aron Opsahl
Tên viết tắt: O. Opsahl
Ngày tháng năm sinh: 25/08/2001
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fredrik Holmé - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fredrik Holmé
Tên viết tắt: F. Holmé
Ngày tháng năm sinh: 23/07/2001
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brage Skaret - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brage Skaret
Tên viết tắt: B. Skaret
Ngày tháng năm sinh: 28/04/2002
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Odin Thiago Holm - đội bóng Vålerenga Fotball - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Odin Thiago Holm
Tên viết tắt: O. Holm
Ngày tháng năm sinh: 18/01/2003
Câu lạc bộ: Vålerenga Fotball - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Teddy Étienne Chevalier - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Teddy Étienne Chevalier
Tên viết tắt: T. Chevalier
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1987
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Joffrey Cuffaut - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joffrey Cuffaut
Tên viết tắt: J. Cuffaut
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1988
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Malek Chergui - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Malek Chergui
Tên viết tắt: M. Chergui
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1988
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Éric Vandenabeele - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Éric Vandenabeele
Tên viết tắt: E. Vandenabeele
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1991
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Laurent Dos Santos - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Laurent Dos Santos
Tên viết tắt: L. Dos Santos
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1993
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Matteo Fedele - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matteo Fedele
Tên viết tắt: M. Fedele
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1992
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Baptiste Guillaume - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Baptiste Guillaume
Tên viết tắt: B. Guillaume
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1995
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Maxime Spano-Rahou - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Algeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Spano-Rahou
Tên viết tắt: M. Spano-Rahou
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1994
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Algeria
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Arsène Elogo Guintangui - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arsène Elogo Guintangui
Tên viết tắt: A. Elogo
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1995
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yored Hillel Konaté - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yored Hillel Konaté
Tên viết tắt: H. Konaté
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1994
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jérôme Prior - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jérôme Prior
Tên viết tắt: J. Prior
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1995
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Emmanuel Ntim - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emmanuel Ntim
Tên viết tắt: E. Ntim
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1996
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Sessi Octave Emile D'Almeida - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Benin


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sessi Octave Emile D'Almeida
Tên viết tắt: S. D'Almeida
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1995
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Benin
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ El Hadj Dabo - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: El Hadj Dabo
Tên viết tắt: E. Dabo
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1995
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Julien Masson - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julien Masson
Tên viết tắt: J. Masson
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1998
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Yacoub Aly Abeid - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Mauritania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yacoub Aly Abeid
Tên viết tắt: A. Abeid
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1997
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Mauritania
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Metehan Güçlü - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Metehan Güçlü
Tên viết tắt: M. Güçlü
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1999
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolas Kocik - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolas Kocik
Tên viết tắt: N. Kocik
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1998
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Moussa Guel - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moussa Guel
Tên viết tắt: M. Guel
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1999
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kévin Cabral - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kévin Cabral
Tên viết tắt: K. Cabral
Ngày tháng năm sinh: 10/07/1999
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gaëtan Arib - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gaëtan Arib
Tên viết tắt: G. Arib
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1999
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Allan Linguet - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Allan Linguet
Tên viết tắt: A. Linguet
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1999
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mathis Christophe Picouleau - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathis Christophe Picouleau
Tên viết tắt: M. Picouleau
Ngày tháng năm sinh: 08/05/2000
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aymen Boutoutaou - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aymen Boutoutaou
Tên viết tắt: A. Boutoutaou
Ngày tháng năm sinh: 18/02/2001
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Noah Diliberto - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Noah Diliberto
Tên viết tắt: N. Diliberto
Ngày tháng năm sinh: 08/09/2001
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ismaël Doukouré - đội bóng Valenciennes FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ismaël Doukouré
Tên viết tắt: I. Doukouré
Ngày tháng năm sinh: 24/07/2003
Câu lạc bộ: Valenciennes FC - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kévin Gameiro - đội bóng Valencia CF - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kévin Gameiro
Tên viết tắt: K. Gameiro
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1987
Câu lạc bộ: Valencia CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Daniel Wass - đội bóng Valencia CF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Wass