Tình cờ admin khochat.com đi tìm giúp 1 người bạn về tài khoản FIFA 2021 miễn phí để trade và tìm thẻ game. Vô tình có thông tin về các cầu thủ có mặt trong FIFA 2021 và các vị trí của họ.

Tất nhiên đối với những bạn không am hiểu đá bóng thì thông tin này có vẻ chẳng có gì hữu ích, nhưng với những bạn hay tìm tòi thì đây là tư liệu khá quý giá để tra cứu thông tin cầu thủ, cũng như các đội bóng, thông tin vị trí để phục vụ cho đội bóng trong mơ của mình.

Và giờ thì đơn giản thôi, đây là những gì bạn cần. 

Bài viết gồm 6 bài, mỗi bài tầm 3000 thông tin cầu thủ nhé!

Top 18944 danh sách cầu thủ có trong FIFA 2021 (update T9/2021) (P4)


Thông tin cầu thủ Brian Easton - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brian Easton
Tên viết tắt: B. Easton
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1988
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Cooper Templeton - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Cooper Templeton
Tên viết tắt: D. Templeton
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1989
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Lee Hodson - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lee Hodson
Tên viết tắt: L. Hodson
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1991
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Charlie Trafford - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Trafford
Tên viết tắt: C. Trafford
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1992
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Markus Garborg Fjørtoft - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Markus Garborg Fjørtoft
Tên viết tắt: M. Fjørtoft
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1994
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ross Callachan - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ross Callachan
Tên viết tắt: R. Callachan
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1993
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ David Philani Moyo - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Zimbabwe


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Philani Moyo
Tên viết tắt: D. Moyo
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1994
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Zimbabwe
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Marios Ogkmpoe - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marios Ogkmpoe
Tên viết tắt: M. Ogkmpoe
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1994
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Ryan William Fulton - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan William Fulton
Tên viết tắt: R. Fulton
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1996
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Tunde Owolabi - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tunde Owolabi
Tên viết tắt: T. Owolabi
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1995
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Scott McMann - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott McMann
Tên viết tắt: S. McMann
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1996
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Scott Martin - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Martin
Tên viết tắt: S. Martin
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1997
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ William Guy Collar - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: William Guy Collar
Tên viết tắt: W. Collar
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1997
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Justin Johnson - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Justin Johnson
Tên viết tắt: J. Johnson
Ngày tháng năm sinh: 27/08/1996
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Shaun Want - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shaun Want
Tên viết tắt: S. Want
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1997
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Hakeem Ademola Odoffin - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hakeem Ademola Odoffin
Tên viết tắt: H. Odoffin
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1998
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ronan Hughes - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ronan Hughes
Tên viết tắt: R. Hughes
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1998
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kyle Gourlay - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Gourlay
Tên viết tắt: K. Gourlay
Ngày tháng năm sinh: 24/09/1998
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lewis Smith - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Smith
Tên viết tắt: L. Smith
Ngày tháng năm sinh: 16/03/2000
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Callum Smith - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Smith
Tên viết tắt: C. Smith
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1999
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ George William Stanger - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: George William Stanger
Tên viết tắt: G. Stanger
Ngày tháng năm sinh: 15/08/2000
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jamie Hamilton - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Hamilton
Tên viết tắt: J. Hamilton
Ngày tháng năm sinh: 01/03/2002
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrew Winter - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrew Winter
Tên viết tắt: A. Winter
Ngày tháng năm sinh: 10/03/2002
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Reegan Mimnaugh - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Reegan Mimnaugh
Tên viết tắt: R. Mimnaugh
Ngày tháng năm sinh: 18/12/2001
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kyle Munro - đội bóng Hamilton Academical FC - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Munro
Tên viết tắt: K. Munro
Ngày tháng năm sinh: 29/11/2001
Câu lạc bộ: Hamilton Academical FC - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aaron Hunt - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Hunt
Tên viết tắt: A. Hunt
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1986
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Simon Terodde - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Terodde
Tên viết tắt: S. Terodde
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1988
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Ewerton José Almeida Santos - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ewerton José Almeida Santos
Tên viết tắt: Ewerton
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1989
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Mickel - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Mickel
Tên viết tắt: T. Mickel
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1989
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Klaus Gjasula - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Klaus Gjasula
Tên viết tắt: K. Gjasula
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1989
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Toni Leistner - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Toni Leistner
Tên viết tắt: T. Leistner
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1990
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Lukas Hinterseer - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Hinterseer
Tên viết tắt: L. Hinterseer
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1991
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sonny Kittel - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sonny Kittel
Tên viết tắt: S. Kittel
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1993
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Daniel Heuer Fernandes - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Heuer Fernandes
Tên viết tắt: D. Heuer Fernandes
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1992
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Bobby Shou Wood - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bobby Shou Wood
Tên viết tắt: B. Wood
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1992
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tim Leibold - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Leibold
Tên viết tắt: T. Leibold
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1993
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Jan Gyamerah - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jan Gyamerah
Tên viết tắt: J. Gyamerah
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1995
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gideon Jung - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gideon Jung
Tên viết tắt: G. Jung
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1994
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Moritz Heyer - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moritz Heyer
Tên viết tắt: M. Heyer
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1995
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Khaled Narey - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Khaled Narey
Tên viết tắt: K. Narey
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1994
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jeremy Dudziak - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremy Dudziak
Tên viết tắt: J. Dudziak
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1995
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ David Kinsombi - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Kinsombi
Tên viết tắt: D. Kinsombi
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1995
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bakery Jatta - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bakery Jatta
Tên viết tắt: B. Jatta
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1998
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Moritz-Broni Kwarteng - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moritz-Broni Kwarteng
Tên viết tắt: M. Kwarteng
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1998
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rick van Drongelen - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rick van Drongelen
Tên viết tắt: R. van Drongelen
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1998
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aaron Opoku - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Opoku
Tên viết tắt: A. Opoku
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1999
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Wintzheimer - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Wintzheimer
Tên viết tắt: M. Wintzheimer
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1999
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stephan Kofi Ambrosius - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stephan Kofi Ambrosius
Tên viết tắt: S. Ambrosius
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1998
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonas David - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonas David
Tên viết tắt: J. David
Ngày tháng năm sinh: 08/03/2000
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josha Mamadou Karaboue Vagnoman - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josha Mamadou Karaboue Vagnoman
Tên viết tắt: J. Vagnoman
Ngày tháng năm sinh: 11/12/2000
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Xavier Casmier Amaechi - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Xavier Casmier Amaechi
Tên viết tắt: X. Amaechi
Ngày tháng năm sinh: 05/01/2001
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bryan Hein - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Hein
Tên viết tắt: B. Hein
Ngày tháng năm sinh: 25/09/2001
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Amadou Zeund Georges Mvom Onana - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Amadou Zeund Georges Mvom Onana
Tên viết tắt: A. Onana
Ngày tháng năm sinh: 16/08/2001
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jonah Fabisch - đội bóng Hamburger SV - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonah Fabisch
Tên viết tắt: J. Fabisch
Ngày tháng năm sinh: 13/08/2001
Câu lạc bộ: Hamburger SV - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marcel Titsch Rivero - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Titsch Rivero
Tên viết tắt: M. Titsch Rivero
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Terrence Boyd - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Terrence Boyd
Tên viết tắt: T. Boyd
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1991
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Toni Lindenhahn - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Toni Lindenhahn
Tên viết tắt: T. Lindenhahn
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1990
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Julian-Maurice Derstroff - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julian-Maurice Derstroff
Tên viết tắt: J. Derstroff
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1992
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Tobias Schilk - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Schilk
Tên viết tắt: T. Schilk
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1992
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dennis Mast - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dennis Mast
Tên viết tắt: D. Mast
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1992
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Janek Sternberg - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Janek Sternberg
Tên viết tắt: J. Sternberg
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1992
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabian Menig - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Menig
Tên viết tắt: F. Menig
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1994
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Jonas Nietfeld - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonas Nietfeld
Tên viết tắt: J. Nietfeld
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1994
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Selim Gündüz - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Selim Gündüz
Tên viết tắt: S. Gündüz
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1994
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kai Eisele - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kai Eisele
Tên viết tắt: K. Eisele
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1995
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Anthony Syhre - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Syhre
Tên viết tắt: A. Syhre
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1995
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Niklas Landgraf - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niklas Landgraf
Tên viết tắt: N. Landgraf
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1996
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Sören-Kurt Reddemann - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sören-Kurt Reddemann
Tên viết tắt: S. Reddemann
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1996
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Sven Müller - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sven Müller
Tên viết tắt: S. Müller
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1996
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michael Eberwein - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Eberwein
Tên viết tắt: M. Eberwein
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1996
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lukas Boeder - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Boeder
Tên viết tắt: L. Boeder
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1997
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jannes Vollert - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jannes Vollert
Tên viết tắt: J. Vollert
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1998
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Tom Müller - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Müller
Tên viết tắt: T. Müller
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1997
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nick Galle - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nick Galle
Tên viết tắt: N. Galle
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1998
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Niklas Kastenhofer - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niklas Kastenhofer
Tên viết tắt: N. Kastenhofer
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1999
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Julian Guttau - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julian Guttau
Tên viết tắt: J. Guttau
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1999
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Antonios Papadopoulos - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonios Papadopoulos
Tên viết tắt: A. Papadopoulos
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1999
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Jan-Rafael Shcherbakovski - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Belarus


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jan-Rafael Shcherbakovski
Tên viết tắt: J. Shcherbakovski
Ngày tháng năm sinh: 24/03/2001
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Belarus
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Laurenz Dehl - đội bóng Hallescher FC - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Laurenz Dehl
Tên viết tắt: L. Dehl
Ngày tháng năm sinh: 12/12/2001
Câu lạc bộ: Hallescher FC - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김창수 金昌洙 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김창수 金昌洙
Tên viết tắt: Kim Chang Soo
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1985
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김태윤 金泰妍 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김태윤 金泰妍
Tên viết tắt: Kim Tae Youn
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1986
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 김효기 Hyo Gi Kim - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김효기 Hyo Gi Kim
Tên viết tắt: Kim Hyo Gi
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1986
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 박정수 Jeong-Soo Park - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 박정수 Jeong-Soo Park
Tên viết tắt: Park Jung Soo
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1987
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ 이진형 李敬恒 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이진형 李敬恒
Tên viết tắt: Lee Jin Hyung
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1988
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 여름 吕凛 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 여름 吕凛
Tên viết tắt: Yeo Reum
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1989
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ 정준연 郑俊砚 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 정준연 郑俊砚
Tên viết tắt: Jeong Jun Yeon
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1989
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Marcos Danilo Ureña Porras - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Costa Rica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Danilo Ureña Porras
Tên viết tắt: M. Ureña
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1990
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Costa Rica
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 이으뜸 李奥登 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이으뜸 李奥登
Tên viết tắt: Lee Eu Ddeum
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1989
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 한용수 汉永苏 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 한용수 汉永苏
Tên viết tắt: Han Yong Su
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1990
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 한희훈 韩献熙 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 한희훈 韩献熙
Tên viết tắt: Han Hee Hoon
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1990
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 朴俊熙 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 朴俊熙
Tên viết tắt: Park Jun Hui
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1991
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 윤평국 尹平国 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 윤평국 尹平国
Tên viết tắt: Yun Pyeong Gook
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1992
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Felipe de Sousa Silva - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felipe de Sousa Silva
Tên viết tắt: Felipe Silva
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1993
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 이민기 李敏基 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이민기 李敏基
Tên viết tắt: Lee Min Gi
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1993
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Willyan da Silva Barbosa - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Willyan da Silva Barbosa
Tên viết tắt: Willyan
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1994
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ 이한도 李韩道 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이한도 李韩道
Tên viết tắt: Lee Han Do
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1994
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 홍준호 洪俊浩 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 홍준호 洪俊浩
Tên viết tắt: Hong Joon Ho
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1993
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 여봉훈 杨奉浑 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 여봉훈 杨奉浑
Tên viết tắt: Yeo Bong Hun
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1994
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jun-Hyeok Choi - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jun-Hyeok Choi
Tên viết tắt: Choi Jun Hyuk
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1994
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ju Kong Kim - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ju Kong Kim
Tên viết tắt: Kim Ju Kong
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1996
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 두현석 Hyeon-Seok Doo - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 두현석 Hyeon-Seok Doo
Tên viết tắt: Doo Hyun Seok
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1995
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rustamzhon Ashurmatov - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Uzbekistan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rustamzhon Ashurmatov
Tên viết tắt: R. Ashurmatov
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1996
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Uzbekistan
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 김정환 金政焕 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김정환 金政焕
Tên viết tắt: Kim Jung Hwan
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1997
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 임민혁 林旼赫 - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 임민혁 林旼赫
Tên viết tắt: Lim Min Hyuk
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1997
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Hee Kyun Lee - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hee Kyun Lee
Tên viết tắt: Lee Hee Kyun
Ngày tháng năm sinh: 29/04/1998
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Won-Sang Eom - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Won-Sang Eom
Tên viết tắt: Um Won Sang
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1999
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Tae Gon Kim - đội bóng GwangJu FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tae Gon Kim
Tên viết tắt: Kim Tae Gon
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1998
Câu lạc bộ: GwangJu FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Duško Tošić - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Duško Tošić
Tên viết tắt: D. Tošić
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1985
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 卢琳 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 卢琳
Tên viết tắt: Lu Lin
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1985
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 程月磊 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 程月磊
Tên viết tắt: Cheng Yuelei
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1987
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 陈志钊 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 陈志钊
Tên viết tắt: Chen Zhizhao
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1988
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mousa Sidi Yaya Dembélé - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mousa Sidi Yaya Dembélé
Tên viết tắt: M. Dembélé
Ngày tháng năm sinh: 16/07/1987
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Renato Ribeiro Calixto Aguiar - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Renato Ribeiro Calixto Aguiar
Tên viết tắt: Renatinho
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1988
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ 弋腾 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 弋腾
Tên viết tắt: Yi Teng
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1990
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 李提香 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 李提香
Tên viết tắt: Li Tixiang
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1989
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 姜积弘 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 姜积弘
Tên viết tắt: Jiang Jihong
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1990
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 唐淼 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 唐淼
Tên viết tắt: Tang Miao
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1990
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 宋文杰 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 宋文杰
Tên viết tắt: Song Wenjie
Ngày tháng năm sinh: 25/12/1990
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 张功 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 张功
Tên viết tắt: Zhang Gong
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1992
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Dia Saba - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: Israel


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dia Saba
Tên viết tắt: D. Saba
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1992
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Israel
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 李松益 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 李松益
Tên viết tắt: Li Songyi
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1993
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Chao Zeng - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chao Zeng
Tên viết tắt: Zeng Chao
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1993
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 常飞亚 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 常飞亚
Tên viết tắt: Chang Feiya
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1993
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ 金波 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 金波
Tên viết tắt: Jin Bo
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1993
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 叶楚贵 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 叶楚贵
Tên viết tắt: Ye Chugui
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1994
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 陈哲超 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 陈哲超
Tên viết tắt: Chen Zhechao
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1995
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Chun Lok Tan - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: Hong Kong


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chun Lok Tan
Tên viết tắt: Tan Chun Lok
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1996
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Hong Kong
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ 黄政宇 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 黄政宇
Tên viết tắt: Huang Zhengyu
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1997
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 王鹏 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 王鹏
Tên viết tắt: Wang Peng
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1997
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yuncheng Fu - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yuncheng Fu
Tên viết tắt: Fu Yuncheng
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1998
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 韩佳奇 - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 韩佳奇
Tên viết tắt: Han Jiaqi
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1999
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Huapeng Wang - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Huapeng Wang
Tên viết tắt: Wang Huapeng
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1999
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yongjun Wen - đội bóng Guangzhou R&F FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yongjun Wen
Tên viết tắt: Wen Yongjun
Ngày tháng năm sinh: 23/05/2003
Câu lạc bộ: Guangzhou R&F FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 郑智 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 郑智
Tên viết tắt: Zheng Zhi
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1980
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aloisio dos Santos Gonçalves - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aloisio dos Santos Gonçalves
Tên viết tắt: Luo Guofu
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1988
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 黄博文 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 黄博文
Tên viết tắt: Huang Bowen
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1987
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 李学鹏 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 李学鹏
Tên viết tắt: Li Xuepeng
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1988
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 张琳芃 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 张琳芃
Tên viết tắt: Zhang Linpeng
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1989
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ José Paulo Bezzera Maciel Júnior - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Paulo Bezzera Maciel Júnior
Tên viết tắt: Paulinho
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1988
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ 艾克森 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 艾克森
Tên viết tắt: Ai Kesen
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1989
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 刘殿座 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘殿座
Tên viết tắt: Liu Dianzuo
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1990
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ 梅方 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 梅方
Tên viết tắt: Mei Fang
Ngày tháng năm sinh: 14/11/1989
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Weiguo Liu - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Weiguo Liu
Tên viết tắt: Liu Weiguo
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1992
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fernando Henrique da Conceiçao - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Henrique da Conceiçao
Tên viết tắt: Fei Nanduo
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1993
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 廖力生 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 廖力生
Tên viết tắt: Liao Lisheng
Ngày tháng năm sinh: 29/04/1993
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Anderson Souza Conceição - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anderson Souza Conceição
Tên viết tắt: Anderson Talisca
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1994
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ 박지수 朴志洙 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 박지수 朴志洙
Tên viết tắt: Park Ji Soo
Ngày tháng năm sinh: 14/06/1994
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 徐新 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 徐新
Tên viết tắt: Xu Xin
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1994
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guangtai Jiang - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guangtai Jiang
Tên viết tắt: Jiang Guangtai
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1994
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 韦世豪 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 韦世豪
Tên viết tắt: Wei Shihao
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1995
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ 邓涵文 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 邓涵文
Tên viết tắt: Deng Hanwen
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1995
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 刘奕鸣 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘奕鸣
Tên viết tắt: Liu Yiming
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1995
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 何超 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 何超
Tên viết tắt: He Chao
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1995
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 高准翼 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 高准翼
Tên viết tắt: Gao Zhunyi
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1995
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 张修维 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 张修维
Tên viết tắt: Zhang Xiuwei
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1996
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ 钟义浩 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 钟义浩
Tên viết tắt: Zhong Yihao
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1996
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 杨立瑜 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 杨立瑜
Tên viết tắt: Yang Liyu
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1997
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 刘世博 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘世博
Tên viết tắt: Liu Shibo
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1997
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 严鼎皓 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 严鼎皓
Tên viết tắt: Yan Dinghao
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1998
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 吴少聪 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 吴少聪
Tên viết tắt: Wu Shaocong
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2000
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 伊斯坎达·布格拉汗 - đội bóng Guangzhou Evergrande Taobao FC - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 伊斯坎达·布格拉汗
Tên viết tắt: B. Iskandar
Ngày tháng năm sinh: 11/08/2000
Câu lạc bộ: Guangzhou Evergrande Taobao FC - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Oribe Peralta Morones - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oribe Peralta Morones
Tên viết tắt: O. Peralta
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1984
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Antonio Molina Granados - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Antonio Molina Granados
Tên viết tắt: J. Molina
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1988
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ José Juan Vázquez Gómez - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Juan Vázquez Gómez
Tên viết tắt: J. Vázquez
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1988
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Miguel Ángel Ponce Briseño - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miguel Ángel Ponce Briseño
Tên viết tắt: M. Ponce
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1989
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Enrique Sánchez García - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Enrique Sánchez García
Tên viết tắt: J. Sánchez
Ngày tháng năm sinh: 31/08/1989
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ José Antonio Madueña López - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Antonio Madueña López
Tên viết tắt: J. Madueña
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1990
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hiram Ricardo Mier Alanis - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hiram Ricardo Mier Alanis
Tên viết tắt: H. Mier
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1989
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Miguel Jiménez Ponce - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miguel Jiménez Ponce
Tên viết tắt: M. Jiménez
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1990
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Isaác Brizuela Muñoz - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaác Brizuela Muñoz
Tên viết tắt: I. Brizuela
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1990
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Dieter Daniel Villalpando Pérez - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dieter Daniel Villalpando Pérez
Tên viết tắt: D. Villalpando
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1991
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ José Antonio Rodríguez Romero - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Antonio Rodríguez Romero
Tên viết tắt: J. Rodríguez
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1992
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio Briseño Vázquez - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Briseño Vázquez
Tên viết tắt: A. Briseño
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1994
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ángel Zaldívar Caviedes - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Zaldívar Caviedes
Tên viết tắt: A. Zaldívar
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1994
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Eduardo López Ramírez - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Eduardo López Ramírez
Tên viết tắt: E. López
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1994
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Raúl Manolo Gudiño Vega - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Manolo Gudiño Vega
Tên viết tắt: R. Gudiño
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1996
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Alexis Francisco Peña López - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexis Francisco Peña López
Tên viết tắt: A. Peña
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1996
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Ricardo Angulo Uriarte - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Ricardo Angulo Uriarte
Tên viết tắt: J. Angulo
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1997
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Yonathan Calderón Del Real - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Yonathan Calderón Del Real
Tên viết tắt: C. Calderón
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1997
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ronaldo Cisneros Morell - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ronaldo Cisneros Morell
Tên viết tắt: R. Cisneros
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1997
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan de Dios Aguayo Moreno - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan de Dios Aguayo Moreno
Tên viết tắt: J. Aguayo
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1997
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ernesto Alexis Vega Rojas - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ernesto Alexis Vega Rojas
Tên viết tắt: A. Vega
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1997
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Tiền đạo trung tâm (CF)Thông tin cầu thủ Carlos Uriel Antuna Romero - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Uriel Antuna Romero
Tên viết tắt: U. Antuna
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1997
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Fernando Beltrán Cruz - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Beltrán Cruz
Tên viết tắt: F. Beltrán
Ngày tháng năm sinh: 08/05/1998
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Edson Enrique Torres Ulloa - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edson Enrique Torres Ulloa
Tên viết tắt: E. Torres
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1998
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kevin Uriel Magaña Araujo - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Uriel Magaña Araujo
Tên viết tắt: K. Magaña
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1998
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gilberto Sepúlveda López - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gilberto Sepúlveda López
Tên viết tắt: G. Sepúlveda
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1999
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ José Juan Macías Guzmán - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Juan Macías Guzmán
Tên viết tắt: J. Macías
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1999
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Alan Eduardo Torres Villanueva - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alan Eduardo Torres Villanueva
Tên viết tắt: E. Torres
Ngày tháng năm sinh: 19/02/2000
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sebastián Martínez Vidrio - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastián Martínez Vidrio
Tên viết tắt: S. Martínez
Ngày tháng năm sinh: 06/01/2001
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Zahid Yibram Muñoz Lopez - đội bóng Guadalajara - quốc tịch: Mexico


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zahid Yibram Muñoz Lopez
Tên viết tắt: Z. Muñoz
Ngày tháng năm sinh: 29/01/2001
Câu lạc bộ: Guadalajara - Giải đấu: Mexican Liga MX
Quốc tịch: Mexico
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sam Russell - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Russell
Tên viết tắt: S. Russell
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1982
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matt Green - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matt Green
Tên viết tắt: M. Green
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1987
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Bilel Mohsni - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bilel Mohsni
Tên viết tắt: B. Mohsni
Ngày tháng năm sinh: 21/07/1987
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ James Hanson - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Hanson
Tên viết tắt: J. Hanson
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1987
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Daniel Rose - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Rose
Tên viết tắt: D. Rose
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1988
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ James McKeown - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: James McKeown
Tên viết tắt: J. McKeown
Ngày tháng năm sinh: 24/07/1989
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Sean Scannell - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sean Scannell
Tên viết tắt: S. Scannell
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1990
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Luke Waterfall - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Waterfall
Tên viết tắt: L. Waterfall
Ngày tháng năm sinh: 30/07/1990
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ludvig Öhman - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ludvig Öhman
Tên viết tắt: L. Öhman
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1991
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Elliott Hewitt - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elliott Hewitt
Tên viết tắt: E. Hewitt
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1994
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Luke Hendrie - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Hendrie
Tên viết tắt: L. Hendrie
Ngày tháng năm sinh: 27/08/1994
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ George Christopher Williams - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Christopher Williams
Tên viết tắt: G. Williams
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1995
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ira Jackson Jr - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ira Jackson Jr
Tên viết tắt: I. Jackson Jr
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1996
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Harry Clifton - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harry Clifton
Tên viết tắt: H. Clifton
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1998
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Max Wright - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Wright
Tên viết tắt: M. Wright
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1998
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ James Tilley - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Tilley
Tên viết tắt: J. Tilley
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1998
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Montel Gibson - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Montel Gibson
Tên viết tắt: M. Gibson
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1997
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Owura Edwards - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Owura Edwards
Tên viết tắt: O. Edwards
Ngày tháng năm sinh: 10/04/2001
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Spokes - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Spokes
Tên viết tắt: L. Spokes
Ngày tháng năm sinh: 06/08/2000
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Terry Taylor - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Terry Taylor
Tên viết tắt: T. Taylor
Ngày tháng năm sinh: 29/06/2001
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Danny Preston - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danny Preston
Tên viết tắt: D. Preston
Ngày tháng năm sinh: 06/08/2000
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Matthew Pollock - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Pollock
Tên viết tắt: M. Pollock
Ngày tháng năm sinh: 28/09/2001
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ollie Battersby - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ollie Battersby
Tên viết tắt: O. Battersby
Ngày tháng năm sinh: 23/07/2001
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joeseph Hope - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joeseph Hope
Tên viết tắt: J. Hope
Ngày tháng năm sinh: 28/06/2002
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Duncan Idehen - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Duncan Idehen
Tên viết tắt: D. Idehen
Ngày tháng năm sinh: 03/07/2002
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joseph Starbuck - đội bóng Grimsby Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseph Starbuck
Tên viết tắt: J. Starbuck
Ngày tháng năm sinh: 03/08/2002
Câu lạc bộ: Grimsby Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jérôme Mombris - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Madagascar


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jérôme Mombris
Tên viết tắt: J. Mombris
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1987
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Madagascar
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Loïc Nestor - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Loïc Nestor
Tên viết tắt: L. Nestor
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1989
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brice Maubleu - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brice Maubleu
Tên viết tắt: B. Maubleu
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1989
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Yoric Ravet - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yoric Ravet
Tên viết tắt: Y. Ravet
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1989
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Adrien-Mehdi Monfray - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrien-Mehdi Monfray
Tên viết tắt: A. Monfray
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1990
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Harouna Abou Demba Sy - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Mauritania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harouna Abou Demba Sy
Tên viết tắt: H. Abou Demba
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1991
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Mauritania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florian Michel - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Michel
Tên viết tắt: F. Michel
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1992
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Terell Ondaan - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Guyana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Terell Ondaan
Tên viết tắt: T. Ondaan
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1993
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Guyana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Willy Johnson Semedo Afonso - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Willy Johnson Semedo Afonso
Tên viết tắt: W. Semedo
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1994
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Kevin Tapoko - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Tapoko
Tên viết tắt: K. Tapoko
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1994
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Esteban Salles - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Esteban Salles
Tên viết tắt: E. Salles
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1994
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jessy Bénet - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jessy Bénet
Tên viết tắt: J. Benet
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1995
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Marcellin Achille Anani - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcellin Achille Anani
Tên viết tắt: A. Anani
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1994
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mamadou Lamarana Diallo - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mamadou Lamarana Diallo
Tên viết tắt: M. Diallo
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1994
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anthony Belmonte - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Belmonte
Tên viết tắt: A. Belmonte
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1995
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Charles Monginda Pickel - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charles Monginda Pickel
Tên viết tắt: C. Pickel
Ngày tháng năm sinh: 15/05/1997
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Jordy Gaspar - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordy Gaspar
Tên viết tắt: J. Gaspar
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1997
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Bart Straalman - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bart Straalman
Tên viết tắt: B. Straalman
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1996
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Abdel Hakim Abdallah - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Comoros


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdel Hakim Abdallah
Tên viết tắt: A. Abdallah
Ngày tháng năm sinh: 18/08/1997
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Comoros
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Chris-Vianney Goteni - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chris-Vianney Goteni
Tên viết tắt: C. Goteni
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1998
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Moussa Kalilou Djitté - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moussa Kalilou Djitté
Tên viết tắt: M. Djitté
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1999
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Paul Bourdelle - đội bóng Grenoble Foot 38 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Bourdelle
Tên viết tắt: P. Bourdelle
Ngày tháng năm sinh: 08/09/2000
Câu lạc bộ: Grenoble Foot 38 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enaldo Diogo Barbosa Prazeres - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enaldo Diogo Barbosa Prazeres
Tên viết tắt: Enaldo Praz
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1984
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Enaldo Charles Toxeto Reis - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enaldo Charles Toxeto Reis
Tên viết tắt: Enaldo Toxeto
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1984
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Raphael William Anjos Rochedo - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raphael William Anjos Rochedo
Tên viết tắt: Raphaelito Anjos
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Ronaldo Jailson Cabrais Petri - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ronaldo Jailson Cabrais Petri
Tên viết tắt: Ronaldo Cabrais
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Josué Durval Chiamulera Vaz - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josué Durval Chiamulera Vaz
Tên viết tắt: Josué Chiamulera
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Adriano Leandro Soares Taffarel - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adriano Leandro Soares Taffarel
Tên viết tắt: Adrianiscito
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alam Cristian Araújo Martins - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alam Cristian Araújo Martins
Tên viết tắt: Alam Araújo
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matheus Jadson Vidigal Morais - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matheus Jadson Vidigal Morais
Tên viết tắt: Jadson Vidigal
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Roldão Tony Riso Cardenas - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roldão Tony Riso Cardenas
Tên viết tắt: Roldão Riso
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Emerson Mirazar Coelho - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Emerson Mirazar Coelho
Tên viết tắt: José Mirazar
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Juliano Wagner Mascarinhas Concp. - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juliano Wagner Mascarinhas Concp.
Tên viết tắt: Juliano Mascarinhas
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Marlon Lourival Nideiro Cintra - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marlon Lourival Nideiro Cintra
Tên viết tắt: Marlon Nideiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Samuel Thomas Carvalho Melo - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Thomas Carvalho Melo
Tên viết tắt: Carvamelinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Chris Antônio Farminhão Dias - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chris Antônio Farminhão Dias
Tên viết tắt: Chris Farminhão
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcelo Emanuel Vildeia Maia - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcelo Emanuel Vildeia Maia
Tên viết tắt: Marcelo Vildeia
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Everton Jorge Simão Resende - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Everton Jorge Simão Resende
Tên viết tắt: Everticinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Rodrigo Éder Serpa Conceição - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodrigo Éder Serpa Conceição
Tên viết tắt: Edercinho Sepa
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Raphael William Paneira Rochedo - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raphael William Paneira Rochedo
Tên viết tắt: Raphael Paneira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paulao Paulo Junqueiras Couto - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paulao Paulo Junqueiras Couto
Tên viết tắt: Paulao Junqueiras
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Raphael William Doninho Oliveira - đội bóng Grêmio - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raphael William Doninho Oliveira
Tên viết tắt: Raphael Doninho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Grêmio - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorge Molina Vidal - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Molina Vidal
Tên viết tắt: Jorge Molina
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1982
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roberto Soldado Rillo - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Soldado Rillo
Tên viết tắt: Soldado
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1985
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Germán Sánchez Barahona - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Germán Sánchez Barahona
Tên viết tắt: Germán
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1986
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Víctor David Díaz Miguel - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor David Díaz Miguel
Tên viết tắt: Víctor Díaz
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1988
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Ángel Montoro Sánchez - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Montoro Sánchez
Tên viết tắt: Montoro
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1988
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Maxime Gonalons - đội bóng Granada CF - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Gonalons
Tên viết tắt: M. Gonalons
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1989
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Joaquín José Marín Ruiz - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joaquín José Marín Ruiz
Tên viết tắt: Quini
Ngày tháng năm sinh: 24/09/1989
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro Martínez Sánchez - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Martínez Sánchez
Tên viết tắt: Álex Martínez
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1990
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio José Rodríguez Díaz - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio José Rodríguez Díaz
Tên viết tắt: Puertas
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1992
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Darwin Daniel Machís Marcano - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darwin Daniel Machís Marcano
Tên viết tắt: D. Machís
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1993
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Ramon Olamilekan Azeez - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ramon Olamilekan Azeez
Tên viết tắt: R. Azeez
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1992
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dimitri Foulquier - đội bóng Granada CF - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dimitri Foulquier
Tên viết tắt: D. Foulquier
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1993
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nuha Marong Krubally - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nuha Marong Krubally
Tên viết tắt: Nuha
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1993
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rui Tiago Dantas da Silva - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rui Tiago Dantas da Silva
Tên viết tắt: Rui Silva
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1994
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Neyder Yessy Lozano Rentería - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Neyder Yessy Lozano Rentería
Tên viết tắt: N. Lozano
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1994
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Domingos Sousa Coutinho Meneses Duarte
Tên viết tắt: Domingos Duarte
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1995
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Luis Milla Manzanares - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Milla Manzanares
Tên viết tắt: Luis Milla
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1994
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Federico Vico Villegas - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Vico Villegas
Tên viết tắt: Fede Vico
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1994
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Carlos Neva Tey - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Neva Tey
Tên viết tắt: Carlos Neva
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1996
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Aarón Escandell Banacloche - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aarón Escandell Banacloche
Tên viết tắt: Aarón
Ngày tháng năm sinh: 27/09/1995
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ João Paulo Santos da Costa - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Paulo Santos da Costa
Tên viết tắt: Andorinha
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1996
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Isaac Gómez Sánchez - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaac Gómez Sánchez
Tên viết tắt: Isi Gómez
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1995
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Robert Kenedy Nunes do Nascimento - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Kenedy Nunes do Nascimento
Tên viết tắt: Kenedy
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1996
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Vallejo Lázaro - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Vallejo Lázaro
Tên viết tắt: Vallejo
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1997
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Unai Etxebarría Martín - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Unai Etxebarría Martín
Tên viết tắt: Unai Etxebarría
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1996
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yangel Clemente Herrera Ravelo - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yangel Clemente Herrera Ravelo
Tên viết tắt: Y. Herrera
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1998
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yan Brice Eteki - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yan Brice Eteki
Tên viết tắt: Y. Eteki
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1997
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Rodríguez Ortuño - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Rodríguez Ortuño
Tên viết tắt: Echu
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1998
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bruno Miguel Araújo Morais - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Miguel Araújo Morais
Tên viết tắt: Bruno Morais
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1998
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Juan Ignacio Brunet Bordin - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Ignacio Brunet Bordin
Tên viết tắt: J. Brunet
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1998
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alberto Soro Álvarez - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Soro Álvarez
Tên viết tắt: Alberto Soro
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1999
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio Cortés Heredia - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Cortés Heredia
Tên viết tắt: Antoñín
Ngày tháng năm sinh: 16/04/2000
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José Sánchez Martínez - đội bóng Granada CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Sánchez Martínez
Tên viết tắt: Pepe Sánchez
Ngày tháng năm sinh: 02/03/2000
Câu lạc bộ: Granada CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José Márcio da Costa - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Márcio da Costa
Tên viết tắt: Mossoró
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1983
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Cristian Chagas Tarouco - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Chagas Tarouco
Tên viết tắt: Titi
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1988
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Berkan Emir - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Berkan Emir
Tên viết tắt: B. Emir
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1988
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Brown Ideye Aide - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brown Ideye Aide
Tên viết tắt: B. Ideye
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1988
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Balázs Megyeri - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Hungary


Tên đầy đủ của cầu thủ: Balázs Megyeri
Tên viết tắt: B. Megyeri
Ngày tháng năm sinh: 31/03/1990
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Hungary
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lamine Gassama - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lamine Gassama
Tên viết tắt: L. Gassama
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1989
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Soner Aydoğdu - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Soner Aydoğdu
Tên viết tắt: S. Aydoğdu
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1991
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ André Biyogo Poko - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Gabon


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Biyogo Poko
Tên viết tắt: A. Poko
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1993
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Gabon
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Zlatko Tripić - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zlatko Tripić
Tên viết tắt: Z. Tripić
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1992
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Atınç Nukan - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Atınç Nukan
Tên viết tắt: A. Nukan
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1993
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Alpaslan Öztürk - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alpaslan Öztürk
Tên viết tắt: A. Öztürk
Ngày tháng năm sinh: 16/07/1993
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Halil Akbunar - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Halil Akbunar
Tên viết tắt: H. Akbunar
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1993
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Kubilay Sönmez - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kubilay Sönmez
Tên viết tắt: K. Sönmez
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1994
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hakan Çinemre - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hakan Çinemre
Tên viết tắt: H. Çinemre
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1994
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dženan Bureković - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dženan Bureković
Tên viết tắt: D. Bureković
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1995
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Burak Süleyman - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Burak Süleyman
Tên viết tắt: B. Süleyman
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1994
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Murat Paluli - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Murat Paluli
Tên viết tắt: M. Paluli
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1994
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Pape Cherif Ndiaye - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pape Cherif Ndiaye
Tên viết tắt: C. Ndiaye
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1996
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Obinna Nwobodo - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Obinna Nwobodo
Tên viết tắt: O. Nwobodo
Ngày tháng năm sinh: 29/11/1996
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ İrfan Can Eğribayat - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: İrfan Can Eğribayat
Tên viết tắt: I. Eğribayat
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1998
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Yalçın Kayan - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yalçın Kayan
Tên viết tắt: Y. Kayan
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1999
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Efe Binici - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Efe Binici
Tên viết tắt: E. Binici
Ngày tháng năm sinh: 04/02/2001
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Batuhan Kırdaroğlu - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Batuhan Kırdaroğlu
Tên viết tắt: B. Kırdaroğlu
Ngày tháng năm sinh: 10/09/2000
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eren Bilen - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eren Bilen
Tên viết tắt: E. Bilen
Ngày tháng năm sinh: 02/12/2000
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ege Özkayımoğlu - đội bóng Göztepe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ege Özkayımoğlu
Tên viết tắt: E. Özkayımoğlu
Ngày tháng năm sinh: 18/07/2001
Câu lạc bộ: Göztepe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roman Procházka - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roman Procházka
Tên viết tắt: R. Procházka
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1989
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Martin Chudý - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Martin Chudý
Tên viết tắt: M. Chudý
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1989
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Dawid Kudła - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dawid Kudła
Tên viết tắt: D. Kudła
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1992
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erik Janža - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Janža
Tên viết tắt: E. Janža
Ngày tháng năm sinh: 21/06/1993
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Jesús Jiménez Núñez - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Jiménez Núñez
Tên viết tắt: Jesús Jiménez
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1993
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Bartosz Nowak - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartosz Nowak
Tên viết tắt: B. Nowak
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1993
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Michał Koj - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michał Koj
Tên viết tắt: M. Koj
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1993
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Łukasz Wolsztyński - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Łukasz Wolsztyński
Tên viết tắt: L. Wolsztyński
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1994
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Piotr Krawczyk - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Piotr Krawczyk
Tên viết tắt: P. Krawczyk
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1994
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Bainović - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Bainović
Tên viết tắt: F. Bainović
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1996
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Giannis Masouras - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giannis Masouras
Tên viết tắt: G. Masouras
Ngày tháng năm sinh: 24/08/1996
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Alex Sobczyk - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Sobczyk
Tên viết tắt: A. Sobczyk
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1997
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Adam Ryczkowski - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Ryczkowski
Tên viết tắt: A. Ryczkowski
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1997
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alasana Manneh - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alasana Manneh
Tên viết tắt: A. Manneh
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1998
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Przemysław Wiśniewski - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Przemysław Wiśniewski
Tên viết tắt: P. Wiśniewski
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1998
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Dariusz Pawłowski - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dariusz Pawłowski
Tên viết tắt: D. Pawłowski
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1999
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adrian Gryszkiewicz - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Gryszkiewicz
Tên viết tắt: A. Gryszkiewicz
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1999
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Wojciech Hajda - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wojciech Hajda
Tên viết tắt: W. Hajda
Ngày tháng năm sinh: 23/05/2000
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kacper Michalski - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kacper Michalski
Tên viết tắt: K. Michalski
Ngày tháng năm sinh: 03/01/2000
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Ściślak - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Ściślak
Tên viết tắt: D. Ściślak
Ngày tháng năm sinh: 13/03/2000
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Krzysztof Kubica - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Krzysztof Kubica
Tên viết tắt: K. Kubica
Ngày tháng năm sinh: 25/06/2000
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aleksander Paluszek - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksander Paluszek
Tên viết tắt: A. Paluszek
Ngày tháng năm sinh: 09/04/2001
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michał Rostkowski - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michał Rostkowski
Tên viết tắt: M. Rostkowski
Ngày tháng năm sinh: 10/08/2000
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bartosz Neugebauer - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartosz Neugebauer
Tên viết tắt: B. Neugebauer
Ngày tháng năm sinh: 18/02/2002
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Norbert Wojtuszek - đội bóng Górnik Zabrze - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Norbert Wojtuszek
Tên viết tắt: N. Wojtuszek
Ngày tháng năm sinh: 05/10/2001
Câu lạc bộ: Górnik Zabrze - Giải đấu: Polish T-Mobile Ekstraklasa
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emílio Dener Trevões Teixeira - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emílio Dener Trevões Teixeira
Tên viết tắt: Emílio Trevões
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Silas Enaldo Barros de Almeida - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Silas Enaldo Barros de Almeida
Tên viết tắt: Silas Almeim
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Jorgino Silas Ruiz Prestes - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorgino Silas Ruiz Prestes
Tên viết tắt: Jorginhson
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Josué Durval da Feira Cunha - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josué Durval da Feira Cunha
Tên viết tắt: Josué da Feira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Cristian Enzo Lodeira Araujo - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Enzo Lodeira Araujo
Tên viết tắt: Cristian Lodeira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Caio Hugo Tafarell Bastos - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Caio Hugo Tafarell Bastos
Tên viết tắt: Caio Tafarell
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filipe Vicente Traeira Lopes - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filipe Vicente Traeira Lopes
Tên viết tắt: Traeira Lopes
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Mauriçio César Clerez Farias - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauriçio César Clerez Farias
Tên viết tắt: Mauriçio Clerez
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nuno Caio Cedrim Feitosa - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nuno Caio Cedrim Feitosa
Tên viết tắt: Nuno Cedrim
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Victor Martin Maia Padilha - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victor Martin Maia Padilha
Tên viết tắt: Victildinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Leonardo Miguel Garcia Caldeira - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Miguel Garcia Caldeira
Tên viết tắt: Leo Caldeirinha
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Jacson João Zonta Filho - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacson João Zonta Filho
Tên viết tắt: Jacson Zonta
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Renato Fred Baumer Trigo - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Renato Fred Baumer Trigo
Tên viết tắt: Renatao Baumer
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Arturo Jonaldo Pombal de Faria - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arturo Jonaldo Pombal de Faria
Tên viết tắt: Pombaxinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Adrián Guto Maideira Almeida - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Guto Maideira Almeida
Tên viết tắt: Adrián Maideira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dilson Robson Calegari Travassos - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dilson Robson Calegari Travassos
Tên viết tắt: Dilson Calegari
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carlos Adilson Travisso Rocha - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Adilson Travisso Rocha
Tên viết tắt: Carlos Travisso
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Caio Rodrigo Nunes Anjos - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Caio Rodrigo Nunes Anjos
Tên viết tắt: Caio Nunson
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Miguel Edson Pimenta Baia - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miguel Edson Pimenta Baia
Tên viết tắt: Pimentiscinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Jaime Frederico Cavaco Dorta - đội bóng Goiás - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaime Frederico Cavaco Dorta
Tên viết tắt: Jaimosa Cavaco
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Goiás - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nelson Martín Ibáñez - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nelson Martín Ibáñez
Tên viết tắt: N. Ibáñez
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1981
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Santiago Damián García Correa - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Santiago Damián García Correa
Tên viết tắt: S. García
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1990
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Luis Marcelo Herrera - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Marcelo Herrera
Tên viết tắt: M. Herrera
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1992
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Danilo Fabián Ortiz Soto - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danilo Fabián Ortiz Soto
Tên viết tắt: D. Ortiz
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1992
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gabriel Gustavo Alanís - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Gustavo Alanís
Tên viết tắt: G. Alanís
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1994
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Fabián Gastón Henríquez - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabián Gastón Henríquez
Tên viết tắt: F. Henríquez
Ngày tháng năm sinh: 08/06/1995
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wilder José Cartagena Mendoza - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Peru


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wilder José Cartagena Mendoza
Tên viết tắt: W. Cartagena
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1994
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Peru
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Victorio Gabriel Ramis - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victorio Gabriel Ramis
Tên viết tắt: V. Ramis
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1994
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jalil Juan José Elías - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jalil Juan José Elías
Tên viết tắt: J. Elías
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1996
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Juan Francisco Brunetta - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Francisco Brunetta
Tên viết tắt: J. Brunetta
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Gabriel Darío Carrasco - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Darío Carrasco
Tên viết tắt: G. Carrasco
Ngày tháng năm sinh: 07/03/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Gianluca Ferrari - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gianluca Ferrari
Tên viết tắt: G. Ferrari
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Roberto Ramírez - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Ramírez
Tên viết tắt: R. Ramírez
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1996
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Joaquín Varela - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joaquín Varela
Tên viết tắt: J. Varela
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Marcos Rouzies - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Rouzies
Tên viết tắt: M. Rouzies
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alan Cantero - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alan Cantero
Tên viết tắt: A. Cantero
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1998
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Cruz Bolado - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Cruz Bolado
Tên viết tắt: J. Bolado
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luciano Gastón Pizarro - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luciano Gastón Pizarro
Tên viết tắt: L. Pizarro
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1997
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Martín Exequiel Ojeda - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Martín Exequiel Ojeda
Tên viết tắt: M. Ojeda
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1998
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Marcelo Freites - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcelo Freites
Tên viết tắt: M. Freites
Ngày tháng năm sinh: 12/07/1998
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Sebastián Ariel Lomónaco - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastián Ariel Lomónaco
Tên viết tắt: S. Lomónaco
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1998
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos Gonzalo Goñi - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Gonzalo Goñi
Tên viết tắt: G. Goñi
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1998
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Franco Raúl González - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Franco Raúl González
Tên viết tắt: F. González
Ngày tháng năm sinh: 07/03/1999
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tomás Agustín Álvarez - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomás Agustín Álvarez
Tên viết tắt: A. Álvarez
Ngày tháng năm sinh: 08/01/2000
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tomás Oscar Badaloni - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomás Oscar Badaloni
Tên viết tắt: T. Badaloni
Ngày tháng năm sinh: 02/05/2000
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Facundo Rodríguez - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Facundo Rodríguez
Tên viết tắt: F. Rodríguez
Ngày tháng năm sinh: 26/02/2000
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ezequiel Eduardo Bullaude - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ezequiel Eduardo Bullaude
Tên viết tắt: E. Bullaude
Ngày tháng năm sinh: 26/10/2000
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Agustín Manzur - đội bóng Godoy Cruz - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Agustín Manzur
Tên viết tắt: A. Manzur
Ngày tháng năm sinh: 29/09/2000
Câu lạc bộ: Godoy Cruz - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Cristhian Ricardo Stuani Curbelo - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristhian Ricardo Stuani Curbelo
Tên viết tắt: C. Stuani
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1986
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Juan Carlos Martín Corral - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Carlos Martín Corral
Tên viết tắt: Juan Carlos
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1988
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Francesc Aday Benítez Caraballo - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francesc Aday Benítez Caraballo
Tên viết tắt: Aday Benítez
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1987
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Alejandro Granell Nogué - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Granell Nogué
Tên viết tắt: Granell
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1988
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Pedro Alcalá Guirado - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Alcalá Guirado
Tên viết tắt: Alcalá
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1989
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Pape Maly Diamanka - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pape Maly Diamanka
Tên viết tắt: P. Diamanka
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1990
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bernardo José Espinosa Zúñiga - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bernardo José Espinosa Zúñiga
Tên viết tắt: B. Espinosa
Ngày tháng năm sinh: 11/07/1989
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Samuel Sáiz Alonso - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Sáiz Alonso
Tên viết tắt: Samu Sáiz
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1991
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Juan Pedro Ramírez López - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Pedro Ramírez López
Tên viết tắt: Juanpe
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1991
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Álejandro Gallar Falguero - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álejandro Gallar Falguero
Tên viết tắt: Álex Gallar
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1992
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jonás Ramalho Chimeno - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonás Ramalho Chimeno
Tên viết tắt: Ramalho
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1993
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jairo Izquierdo González - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jairo Izquierdo González
Tên viết tắt: Jairo
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1993
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Gerard Gumbau Garriga - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerard Gumbau Garriga
Tên viết tắt: Gumbau
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1994
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Jordi Calavera Espinach - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordi Calavera Espinach
Tên viết tắt: Jordi Calavera
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1995
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Aurelio Suárez García - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Aurelio Suárez García
Tên viết tắt: José Suárez
Ngày tháng năm sinh: 18/12/1995
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Enric Franquesa Dolz - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enric Franquesa Dolz
Tên viết tắt: Franquesa
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1997
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Joaquín Zeballos Machado - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joaquín Zeballos Machado
Tên viết tắt: J. Zeballos
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1996
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Arijanet Murić - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arijanet Murić
Tên viết tắt: A. Muric
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1998
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Santiago Ignacio Bueno Sciutto - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Santiago Ignacio Bueno Sciutto
Tên viết tắt: S. Bueno
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1998
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Valery Fernández Estrada - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valery Fernández Estrada
Tên viết tắt: Valery
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1999
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro Pachón Párraga - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Pachón Párraga
Tên viết tắt: Álex
Ngày tháng năm sinh: 17/07/2000
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pau Resta Tell - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pau Resta Tell
Tên viết tắt: Pau Resta
Ngày tháng năm sinh: 14/11/2000
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jofre Cherta Clara - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jofre Cherta Clara
Tên viết tắt: Jofre
Ngày tháng năm sinh: 19/10/2000
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pablo Moreno Taboada - đội bóng Girona FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pablo Moreno Taboada
Tên viết tắt: Pablo Moreno
Ngày tháng năm sinh: 03/05/2002
Câu lạc bộ: Girona FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Matías Licht - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Matías Licht
Tên viết tắt: L. Licht
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1981
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paolo Duval Goltz - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paolo Duval Goltz
Tên viết tắt: P. Goltz
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1985
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Lucas Ramón Barrios Cáceres - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Ramón Barrios Cáceres
Tên viết tắt: L. Barrios
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1984
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Matías Augusto Pérez García - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matías Augusto Pérez García
Tên viết tắt: M. Pérez García
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1984
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorge Emanuel Broun - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Emanuel Broun
Tên viết tắt: J. Broun
Ngày tháng năm sinh: 26/05/1986
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Víctor Hugo Ayala Núñez - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor Hugo Ayala Núñez
Tên viết tắt: V. Ayala
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1988
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Maximiliano Ángel Coronel - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximiliano Ángel Coronel
Tên viết tắt: M. Coronel
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1989
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Brahian Milton Alemán Athaydes - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brahian Milton Alemán Athaydes
Tên viết tắt: B. Alemán
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1989
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Leonardo Morales - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Morales
Tên viết tắt: L. Morales
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1991
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Harrinson Mancilla Mulato - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harrinson Mancilla Mulato
Tên viết tắt: H. Mancilla
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1991
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Ariel Matías García - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ariel Matías García
Tên viết tắt: M. García
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1991
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Maximiliano Gabriel Comba - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximiliano Gabriel Comba
Tên viết tắt: M. Comba
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1994
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Nelson Federico Insfrán - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nelson Federico Insfrán
Tên viết tắt: N. Insfrán
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1995
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Horacio Gabriel Tijanovich - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Horacio Gabriel Tijanovich
Tên viết tắt: H. Tijanovich
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1996
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leandro Nicolás Contín - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Nicolás Contín
Tên viết tắt: L. Contin
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1995
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eric Iván Jesús Ramírez - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eric Iván Jesús Ramírez
Tên viết tắt: E. Ramírez
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1996
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matías Germán Melluso - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matías Germán Melluso
Tên viết tắt: M. Melluso
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1998
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Germán Guiffrey - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Germán Guiffrey
Tên viết tắt: G. Guiffrey
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1997
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patricio Iván Monti - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patricio Iván Monti
Tên viết tắt: P. Monti
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1998
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tomás Agustín Fernández - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomás Agustín Fernández
Tên viết tắt: T. Fernández
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1998
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Matías Nicolás Gómez - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matías Nicolás Gómez
Tên viết tắt: M. Gómez
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1998
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Antonio Paradela - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Antonio Paradela
Tên viết tắt: J. Paradela
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1998
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tomás Durso - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomás Durso
Tên viết tắt: T. Durso
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1999
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marcelo Alexis Weigandt - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcelo Alexis Weigandt
Tên viết tắt: M. Weigandt
Ngày tháng năm sinh: 11/01/2000
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Armando Vargas Rojas - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Armando Vargas Rojas
Tên viết tắt: J. Vargas
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1999
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastián Cocimano - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastián Cocimano
Tên viết tắt: S. Cocimano
Ngày tháng năm sinh: 19/05/2000
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matías Miranda - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matías Miranda
Tên viết tắt: M. Miranda
Ngày tháng năm sinh: 05/05/2000
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lautaro Chávez - đội bóng Gimnasia y Esgrima La Plata - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lautaro Chávez
Tên viết tắt: L. Chávez
Ngày tháng năm sinh: 17/01/2001
Câu lạc bộ: Gimnasia y Esgrima La Plata - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ John Akinde - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Akinde
Tên viết tắt: J. Akinde
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1989
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Alexander MacDonald - đội bóng Gillingham - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander MacDonald
Tên viết tắt: A. MacDonald
Ngày tháng năm sinh: 14/04/1990
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Jackson - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Jackson
Tên viết tắt: R. Jackson
Ngày tháng năm sinh: 31/07/1990
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Stuart O'Keefe - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stuart O'Keefe
Tên viết tắt: S. O'Keefe
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1991
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jacob Mellis - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacob Mellis
Tên viết tắt: J. Mellis
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1991
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Vadaine Oliver - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vadaine Oliver
Tên viết tắt: V. Oliver
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1991
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Bonham - đội bóng Gillingham - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Bonham
Tên viết tắt: J. Bonham
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1993
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Jordan Graham - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Graham
Tên viết tắt: J. Graham
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1995
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Connor Ogilvie - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Connor Ogilvie
Tên viết tắt: C. Ogilvie
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1996
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Kyle Dempsey - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Dempsey
Tên viết tắt: K. Dempsey
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1995
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Matthew Willock - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Willock
Tên viết tắt: M. Willock
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1996
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Maghoma - đội bóng Gillingham - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Maghoma
Tên viết tắt: C. Maghoma
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1997
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Robbie McKenzie - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robbie McKenzie
Tên viết tắt: R. McKenzie
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1998
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Tucker - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Tucker
Tên viết tắt: J. Tucker
Ngày tháng năm sinh: 13/11/1999
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josh Eccles - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Eccles
Tên viết tắt: J. Eccles
Ngày tháng năm sinh: 06/04/2000
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Henry Woods - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Henry Woods
Tên viết tắt: H. Woods
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1999
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zechariah Medley - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zechariah Medley
Tên viết tắt: Z. Medley
Ngày tháng năm sinh: 07/07/2000
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Trae Coyle - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Trae Coyle
Tên viết tắt: T. Coyle
Ngày tháng năm sinh: 11/01/2001
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Scott Robertson - đội bóng Gillingham - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Robertson
Tên viết tắt: S. Robertson
Ngày tháng năm sinh: 27/07/2001
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Joe Walsh - đội bóng Gillingham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Walsh
Tên viết tắt: J. Walsh
Ngày tháng năm sinh: 01/04/2002
Câu lạc bộ: Gillingham - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rúben Miguel Marques dos Santos Fernandes - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rúben Miguel Marques dos Santos Fernandes
Tên viết tắt: Rúben Fernandes
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1986
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Denis César de Matos - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denis César de Matos
Tên viết tắt: Denis
Ngày tháng năm sinh: 14/04/1987
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Hugo Filipe da Costa Oliveira - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hugo Filipe da Costa Oliveira
Tên viết tắt: Hugo Vieira
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1988
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ João Carlos Araújo Fonseca Silva - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Carlos Araújo Fonseca Silva
Tên viết tắt: João Talocha
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1989
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Joaquim Claude Gonçalves Araújo - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joaquim Claude Gonçalves Araújo
Tên viết tắt: Claude Gonçalves
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1994
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ygor Nogueira de Paula - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ygor Nogueira de Paula
Tên viết tắt: Ygor Nogueira
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1995
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ João Afonso Crispim - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Afonso Crispim
Tên viết tắt: João Afonso
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1995
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Henrique Martins Gomes - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Henrique Martins Gomes
Tên viết tắt: Henrique Gomes
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1995
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lourency do Nascimento Rodrigues - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lourency do Nascimento Rodrigues
Tên viết tắt: Lourency
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1996
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Rodrigo de Souza Prado - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodrigo de Souza Prado
Tên viết tắt: Rodrigão
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1995
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas da Silva Izidoro - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas da Silva Izidoro
Tên viết tắt: Lucas Mineiro
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1996
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Antoine Léautey - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antoine Léautey
Tên viết tắt: A. Leautey
Ngày tháng năm sinh: 14/04/1996
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vitor Carvalho Vieira - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vitor Carvalho Vieira
Tên viết tắt: Vitor Carvalho
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1997
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Romário Baldé - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Guinea Bissau


Tên đầy đủ của cầu thủ: Romário Baldé
Tên viết tắt: Romário Baldé
Ngày tháng năm sinh: 25/12/1996
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Guinea Bissau
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tim Hall - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Luxembourg


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Hall
Tên viết tắt: T. Hall
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1997
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Luxembourg
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leandro Alves de Carvalho - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Alves de Carvalho
Tên viết tắt: Leandrinho
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1996
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Joel Vieira Pereira - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Vieira Pereira
Tên viết tắt: Joel Pereira
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1996
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Daniel Cerântula Fuzato - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Cerântula Fuzato
Tên viết tắt: Daniel Fuzato
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1997
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guilherme Mantuan - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guilherme Mantuan
Tên viết tắt: Guilherme Mantuan
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1997
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Miullen Nathã Felício Carvalho - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miullen Nathã Felício Carvalho
Tên viết tắt: Miullen
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1998
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Boubacar Rafael Neto Hanne - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Boubacar Rafael Neto Hanne
Tên viết tắt: Boubacar Hanne
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1999
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kanya Fujimoto - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kanya Fujimoto
Tên viết tắt: K. Fujimoto
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1999
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Souleymane Aw - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Souleymane Aw
Tên viết tắt: S. Aw
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1999
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Samuel Dias Lino - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Dias Lino
Tên viết tắt: Samuel Dias
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1999
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Brian Rocha Araújo - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brian Rocha Araújo
Tên viết tắt: Brian Araújo
Ngày tháng năm sinh: 29/04/2000
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Felipe Villa Ruiz - đội bóng Gil Vicente FC - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Felipe Villa Ruiz
Tên viết tắt: J. Ruiz
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1999
Câu lạc bộ: Gil Vicente FC - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ángel Luís Rodríguez Díaz - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Luís Rodríguez Díaz
Tên viết tắt: Ángel
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1987
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Damián Nicolás Suárez Suárez - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damián Nicolás Suárez Suárez
Tên viết tắt: D. Suárez
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1988
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Allan Romeo Nyom - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Allan Romeo Nyom
Tên viết tắt: A. Nyom
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1988
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Xabier Etxeita Gorritxategi - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Xabier Etxeita Gorritxategi
Tên viết tắt: Etxeita
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1987
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jaime Mata Arnaiz - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaime Mata Arnaiz
Tên viết tắt: Mata
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1988
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Francisco Portillo Soler - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Portillo Soler
Tên viết tắt: Portillo
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1990
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leandro Chichizola - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Chichizola
Tên viết tắt: L. Chichizola
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1990
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Timor Copoví - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Timor Copoví
Tên viết tắt: Timor
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1989
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Djené Dakonam Ortega - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Togo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Djené Dakonam Ortega
Tên viết tắt: D. Djené
Ngày tháng năm sinh: 31/12/1991
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Togo
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ José Manuel Rodríguez Benito - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Manuel Rodríguez Benito
Tên viết tắt: Chema Rodríguez
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1992
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Soria Solís - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Soria Solís
Tên viết tắt: David Soria
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1993
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Orlando Rubén Yáñez Alabart - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Orlando Rubén Yáñez Alabart
Tên viết tắt: Rubén Yáñez
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1993
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nemanja Maksimović - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nemanja Maksimović
Tên viết tắt: N. Maksimović
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1995
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Erick Cathriel Cabaco Almada - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erick Cathriel Cabaco Almada
Tên viết tắt: E. Cabaco
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1995
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mauro Wilney Arambarri Rosa - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauro Wilney Arambarri Rosa
Tên viết tắt: M. Arambarri
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1995
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Filip Manojlović - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Manojlović
Tên viết tắt: F. Manojlović
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1996
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jack Harper - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Harper
Tên viết tắt: J. Harper
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1996
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enes Ünal - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enes Ünal
Tên viết tắt: E. Ünal
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1997
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Amath Ndiaye - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Amath Ndiaye
Tên viết tắt: A. Ndiaye
Ngày tháng năm sinh: 16/07/1996
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Darío Poveda Romera - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darío Poveda Romera
Tên viết tắt: Darío Poveda
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1997
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florent Gregoire Poulolo - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florent Gregoire Poulolo
Tên viết tắt: F. Poulolo
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1997
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mathías Olivera Miramontes - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathías Olivera Miramontes
Tên viết tắt: M. Olivera
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1997
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Julio Gracia Gallardo - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julio Gracia Gallardo
Tên viết tắt: Julio Gracia
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1998
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José María Relucio Gallego - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José María Relucio Gallego
Tên viết tắt: Relu
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1998
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Juan Camilo Hernández Suárez - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Camilo Hernández Suárez
Tên viết tắt: J. Hernández
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1999
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marc Cucurella Saseta - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Cucurella Saseta
Tên viết tắt: Cucurella
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1998
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ David Alba Fernández - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Alba Fernández
Tên viết tắt: David Alba
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1999
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sabit Abdulai - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sabit Abdulai
Tên viết tắt: S. Abdulai
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1999
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ángel Algobia Esteves - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Algobia Esteves
Tên viết tắt: Algobia
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1999
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ante Palaversa - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ante Palaversa
Tên viết tắt: A. Palaversa
Ngày tháng năm sinh: 06/04/2000
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guillermo Amor Torres - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guillermo Amor Torres
Tên viết tắt: Guille Amor
Ngày tháng năm sinh: 22/01/2001
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Oskar Nowak - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oskar Nowak
Tên viết tắt: O. Nowak
Ngày tháng năm sinh: 02/02/2001
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jean Paul García - đội bóng Getafe CF - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean Paul García
Tên viết tắt: J. García
Ngày tháng năm sinh: 24/05/2002
Câu lạc bộ: Getafe CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Federico Marchetti - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Marchetti
Tên viết tắt: F. Marchetti
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1983
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Goran Pandev - đội bóng Genoa - quốc tịch: North Macedonia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Goran Pandev
Tên viết tắt: G. Pandev
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1983
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: North Macedonia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Valon Behrami - đội bóng Genoa - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valon Behrami
Tên viết tắt: V. Behrami
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1985
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrea Masiello - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrea Masiello
Tên viết tắt: A. Masiello
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1986
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Lasse Schøne - đội bóng Genoa - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lasse Schøne
Tên viết tắt: L. Schøne
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1986
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Domenico Criscito - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Domenico Criscito
Tên viết tắt: D. Criscito
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1986
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Cristian Eduardo Zapata Valencia - đội bóng Genoa - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Eduardo Zapata Valencia
Tên viết tắt: C. Zapata
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1986
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Milan Badelj - đội bóng Genoa - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Milan Badelj
Tên viết tắt: M. Badelj
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1989
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Ivan Radovanović - đội bóng Genoa - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ivan Radovanović
Tên viết tắt: I. Radovanović
Ngày tháng năm sinh: 29/08/1988
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Peter Svarrer Ankersen - đội bóng Genoa - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Peter Svarrer Ankersen
Tên viết tắt: P. Ankersen
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1990
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mattia Destro - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mattia Destro
Tên viết tắt: M. Destro
Ngày tháng năm sinh: 20/03/1991
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Davide Zappacosta - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davide Zappacosta
Tên viết tắt: D. Zappacosta
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1992
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Mattia Perin - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mattia Perin
Tên viết tắt: M. Perin
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1992
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Stefano Sturaro - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefano Sturaro
Tên viết tắt: S. Sturaro
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1993
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Miha Zajc - đội bóng Genoa - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miha Zajc
Tên viết tắt: M. Zajc
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1994
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Lukas Reiff Lerager - đội bóng Genoa - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukas Reiff Lerager
Tên viết tắt: L. Lerager
Ngày tháng năm sinh: 12/07/1993
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Edoardo Goldaniga - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edoardo Goldaniga
Tên viết tắt: E. Goldaniga
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1993
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Petar Brlek - đội bóng Genoa - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Petar Brlek
Tên viết tắt: P. Brlek
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1994
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lukáš Zima - đội bóng Genoa - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukáš Zima
Tên viết tắt: L. Zima
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1994
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marko Pjaca - đội bóng Genoa - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marko Pjaca
Tên viết tắt: M. Pjaca
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1995
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Davide Biraschi - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davide Biraschi
Tên viết tắt: D. Biraschi
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1994
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Marcos Curado - đội bóng Genoa - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Curado
Tên viết tắt: M. Curado
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1995
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Vittorio Parigini - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vittorio Parigini
Tên viết tắt: V. Parigini
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1996
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Claudio Paul Spinelli - đội bóng Genoa - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Claudio Paul Spinelli
Tên viết tắt: C. Spinelli
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1997
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Paolo Ghiglione - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paolo Ghiglione
Tên viết tắt: P. Ghiglione
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1997
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Francesco Cassata - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francesco Cassata
Tên viết tắt: F. Cassata
Ngày tháng năm sinh: 16/07/1997
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Raúl José Asencio Moraes - đội bóng Genoa - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl José Asencio Moraes
Tên viết tắt: Raul Asencio
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1998
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Filip Jagiełło - đội bóng Genoa - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Jagiełło
Tên viết tắt: F. Jagiełło
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1997
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joel Asoro - đội bóng Genoa - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Asoro
Tên viết tắt: J. Asoro
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1999
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lennart Czyborra - đội bóng Genoa - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lennart Czyborra
Tên viết tắt: L. Czyborra
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1999
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Federico Valietti - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Valietti
Tên viết tắt: F. Valietti
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1999
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Filippo Melegoni - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filippo Melegoni
Tên viết tắt: F. Melegoni
Ngày tháng năm sinh: 18/02/1999
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolò Rovella - đội bóng Genoa - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolò Rovella
Tên viết tắt: N. Rovella
Ngày tháng năm sinh: 04/12/2001
Câu lạc bộ: Genoa - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Stéphane Sessègnon - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Benin


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stéphane Sessègnon
Tên viết tắt: S. Sessègnon
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1984
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Benin
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Diego Ângelo de Oliveira - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Ângelo de Oliveira
Tên viết tắt: Diego Ângelo
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1986
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Bogdan Sorin Stancu - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bogdan Sorin Stancu
Tên viết tắt: B. Stancu
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1987
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Murat Yıldırım - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Murat Yıldırım
Tên viết tắt: M. Yıldırım
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1987
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel João Santos Candeias - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel João Santos Candeias
Tên viết tắt: Daniel Candeias
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1988
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Giovanni-Guy Yann Sio - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giovanni-Guy Yann Sio
Tên viết tắt: G. Sio
Ngày tháng năm sinh: 31/03/1989
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Kristoffer Nordfeldt - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kristoffer Nordfeldt
Tên viết tắt: K. Nordfeldt
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1989
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Floyd Ayité - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Togo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Floyd Ayité
Tên viết tắt: F. Ayité
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1988
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Togo
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Zargo Touré - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zargo Touré
Tên viết tắt: Z. Touré
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1989
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ertaç Özbir - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ertaç Özbir
Tên viết tắt: E. Özbir
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1989
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sefa Yılmaz - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sefa Yılmaz
Tên viết tắt: S. Yılmaz
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1990
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mattias Johansson - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mattias Johansson
Tên viết tắt: M. Johansson
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1992
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Salih Dursun - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Salih Dursun
Tên viết tắt: S. Dursun
Ngày tháng năm sinh: 12/07/1991
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Furman - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Furman
Tên viết tắt: D. Furman
Ngày tháng năm sinh: 06/07/1992
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pierre-Yves Polomat - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pierre-Yves Polomat
Tên viết tắt: P. Polomat
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1993
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Halil İbrahim Pehlivan - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Halil İbrahim Pehlivan
Tên viết tắt: H. Pehlivan
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1993
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Soner Dikmen - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Soner Dikmen
Tên viết tắt: S. Dikmen
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1993
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Ayrton Piris Da Motta - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Ayrton Piris Da Motta
Tên viết tắt: R. Piris Da Motta
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1994
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Berat Ayberk Özdemir - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Berat Ayberk Özdemir
Tên viết tắt: B. Özdemir
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1998
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Übeyd Adıyaman - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Übeyd Adıyaman
Tên viết tắt: U. Adıyaman
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1997
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Arda Kızıldağ - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arda Kızıldağ
Tên viết tắt: A. Kızıldağ
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1998
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rahmetullah Berişbek - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rahmetullah Berişbek
Tên viết tắt: R. Berişbek
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1999
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Çayan Poshoroğlu - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Çayan Poshoroğlu
Tên viết tắt: C. Poshoroğlu
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1999
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ İlker Karakaş - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: İlker Karakaş
Tên viết tắt: I. Karakaş
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1999
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gökhan Altiparmak - đội bóng Gençlerbirliği SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gökhan Altiparmak
Tên viết tắt: G. Altiparmak
Ngày tháng năm sinh: 20/04/2001
Câu lạc bộ: Gençlerbirliği SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Iraneuton Sousa Morais Júnior - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iraneuton Sousa Morais Júnior
Tên viết tắt: Júnior Morais
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1986
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Güray Vural - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Güray Vural
Tên viết tắt: G. Vural
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1988
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Kenan Özer - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenan Özer
Tên viết tắt: K. Özer
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1987
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Papiss Mison Djilobodji - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Papiss Mison Djilobodji
Tên viết tắt: P. Djilobodji
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1988
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Mehmet Erdem Uğurlu - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mehmet Erdem Uğurlu
Tên viết tắt: M. Uğurlu
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1988
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jean-Armel Kana-Biyik - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean-Armel Kana-Biyik
Tên viết tắt: J. Kana-Biyik
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1989
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Abdul-Aziz Tetteh - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdul-Aziz Tetteh
Tên viết tắt: A. Tetteh
Ngày tháng năm sinh: 25/05/1990
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paweł Olkowski - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paweł Olkowski
Tên viết tắt: P. Olkowski
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1990
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ André Felipe Ribeiro de Souza - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Felipe Ribeiro de Souza
Tên viết tắt: André
Ngày tháng năm sinh: 27/09/1990
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Alexandru Iulian Maxim - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandru Iulian Maxim
Tên viết tắt: A. Maxim
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1990
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ André Alexandre Carreira Sousa - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Alexandre Carreira Sousa
Tên viết tắt: André Sousa
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1990
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Oğuz Ceylan - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oğuz Ceylan
Tên viết tắt: O. Ceylan
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1990
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Günay Güvenç - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Günay Güvenç
Tên viết tắt: G. Güvenç
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1991
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Muhammet Demir - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Muhammet Demir
Tên viết tắt: M. Demir
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1992
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alin Dorinel Toșca - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alin Dorinel Toșca
Tên viết tắt: A. Toșca
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1992
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Zvonimir Kožulj - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zvonimir Kožulj
Tên viết tắt: Z. Kožulj
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1993
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jefferson Nogueira Junior - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jefferson Nogueira Junior
Tên viết tắt: Jefferson
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1994
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enver Cenk Şahin - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enver Cenk Şahin
Tên viết tắt: C. Şahin
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1994
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Furkan Soyalp - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Furkan Soyalp
Tên viết tắt: F. Soyalp
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1995
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kubilay Aktaş - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kubilay Aktaş
Tên viết tắt: K. Aktaş
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1995
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Çağlar Şahin Akbaba - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Çağlar Şahin Akbaba
Tên viết tắt: C. Akbaba
Ngày tháng năm sinh: 17/03/1995
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ulaş Zengin - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulaş Zengin
Tên viết tắt: U. Zengin
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1997
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ali Ateş - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ali Ateş
Tên viết tắt: A. Ateş
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1999
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aygün Duman - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aygün Duman
Tên viết tắt: A. Duman
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1999
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hasan Yurtseven - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hasan Yurtseven
Tên viết tắt: H. Yurtseven
Ngày tháng năm sinh: 19/03/2001
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mustafa Burak Bozan - đội bóng Gazişehir Gaziantep F.K. - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mustafa Burak Bozan
Tên viết tắt: M. Bozan
Ngày tháng năm sinh: 23/08/2000
Câu lạc bộ: Gazişehir Gaziantep F.K. - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Răzvan Neculaie Pleșca - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Răzvan Neculaie Pleșca
Tên viết tắt: R. Pleșca
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1982
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ionuț Justinian Larie - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ionuț Justinian Larie
Tên viết tắt: I. Larie
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1987
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Fernander Kassaï - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Central African Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernander Kassaï
Tên viết tắt: F. Kassaï
Ngày tháng năm sinh: 01/07/1987
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Central African Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gabriel Rodrigues de Moura - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Rodrigues de Moura
Tên viết tắt: Gabriel
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1988
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lukáš Droppa - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lukáš Droppa
Tên viết tắt: L. Droppa
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1989
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Tomáš Smola - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomáš Smola
Tên viết tắt: T. Smola
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1989
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roberto Romeo - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Romeo
Tên viết tắt: R. Romeo
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1990
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolao Manuel Dumitru Cardoso - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolao Manuel Dumitru Cardoso
Tên viết tắt: N. Dumitru
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1991
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nasser Chamed - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Comoros


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nasser Chamed
Tên viết tắt: N. Chamed
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1993
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Comoros
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexandru Buzbuchi - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandru Buzbuchi
Tên viết tắt: A. Buzbuchi
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1993
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Jefferson Yuri de Sousa Matias - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jefferson Yuri de Sousa Matias
Tên viết tắt: Yuri Matias
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1995
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Moussa Sanoh - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moussa Sanoh
Tên viết tắt: M. Sanoh
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1995
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Yves Simon Pambou Loembet - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yves Simon Pambou Loembet
Tên viết tắt: Y. Pambou
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1995
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ondřej Bačo - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ondřej Bačo
Tên viết tắt: O. Bačo
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1996
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Bryan Alceus - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Haiti


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Alceus
Tên viết tắt: B. Alceus
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1996
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Haiti
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mihai Ionuţ Butean - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mihai Ionuţ Butean
Tên viết tắt: M. Butean
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1996
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Răzvan Ștefan Popa - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Răzvan Ștefan Popa
Tên viết tắt: R. Popa
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1997
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ronaldo Octavian Andrei Deaconu - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ronaldo Octavian Andrei Deaconu
Tên viết tắt: R. Deaconu
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1997
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Idrisa Sidi Sambú - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Idrisa Sidi Sambú
Tên viết tắt: Idrisa Sambú
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1998
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Răzvan Alin Trif - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Răzvan Alin Trif
Tên viết tắt: R. Trif
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1997
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Mihai Velisar - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mihai Velisar
Tên viết tắt: M. Velisar
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1998
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Sergiu Robert Ciocan - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergiu Robert Ciocan
Tên viết tắt: S. Ciocan
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1998
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Paul Costeluș Costea - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Costeluș Costea
Tên viết tắt: P. Costea
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1999
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Albert Ionuț Popa - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Albert Ionuț Popa
Tên viết tắt: A. Popa
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1999
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrei David Cristea - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrei David Cristea
Tên viết tắt: A. Cristea
Ngày tháng năm sinh: 09/01/2000
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Luis Emanuel Nițu - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Emanuel Nițu
Tên viết tắt: L. Nițu
Ngày tháng năm sinh: 30/05/2001
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Bogdan Cristian Jica - đội bóng Gaz Metan Mediaş - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bogdan Cristian Jica
Tên viết tắt: B. Jica
Ngày tháng năm sinh: 03/07/2000
Câu lạc bộ: Gaz Metan Mediaş - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 신광훈 申光勋 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 신광훈 申光勋
Tên viết tắt: Shin Kwang Hoon
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1987
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 이재권 李在权 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이재권 李在权
Tên viết tắt: Lee Jae Kwon
Ngày tháng năm sinh: 30/07/1987
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 한국영 Kook Young Han - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 한국영 Kook Young Han
Tên viết tắt: Han Kook Young
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ 조지훈 曹智勋 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 조지훈 曹智勋
Tên viết tắt: Cho Ji Hun
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 中里 崇宏 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 中里 崇宏
Tên viết tắt: T. Nakazato
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김승대 金承大 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김승대 金承大
Tên viết tắt: Kim Seung Dae
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1991
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 임채민 林查明 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 임채민 林查明
Tên viết tắt: Lim Chai Min
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 신세계 申西桂 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 신세계 申西桂
Tên viết tắt: Sin Se Gye
Ngày tháng năm sinh: 16/09/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 정석화 郑硕华 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 정석화 郑硕华
Tên viết tắt: Jung Seok Hwa
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1991
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ 고무열 高武烈 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 고무열 高武烈
Tên viết tắt: Go Moo Yol
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ 가솔현 Sol-Hyeon Ka - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 가솔현 Sol-Hyeon Ka
Tên viết tắt: Ka Sol Hyun
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1991
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 김수범 金秀范 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김수범 金秀范
Tên viết tắt: Kim Soo Beom
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 이범수 李范洙 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이범수 李范洙
Tên viết tắt: Lee Bum Soo
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1990
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김경중 金京中 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김경중 金京中
Tên viết tắt: Kim Kyung Jung
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1991
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 김영빈 金永斌 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김영빈 金永斌
Tên viết tắt: Kim Young Bin
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1991
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gwang Hoon Chae - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gwang Hoon Chae
Tên viết tắt: Chae Gwang Hoon
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1993
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 이영재 李荣载 - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이영재 李荣载
Tên viết tắt: Lee Yeong Jae
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1994
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ 조재완 Jae Wan Cho - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 조재완 Jae Wan Cho
Tên viết tắt: Cho Jae Wan
Ngày tháng năm sinh: 29/08/1995
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 이현식 Hyun Sik Lee - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이현식 Hyun Sik Lee
Tên viết tắt: Lee Hyun Sik
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1996
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ 이호인 Ho In Lee - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이호인 Ho In Lee
Tên viết tắt: Lee Ho In
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1995
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김지현 Ji Hyun Kim - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김지현 Ji Hyun Kim
Tên viết tắt: Kim Ji Hyun
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1996
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Min Woo Seo - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Min Woo Seo
Tên viết tắt: Seo Min Woo
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1998
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yoon Sung Cho - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yoon Sung Cho
Tên viết tắt: Cho Yoon Sung
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1999
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ji Yong Jeong - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ji Yong Jeong
Tên viết tắt: Jeong Ji Yong
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1998
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 이광연 Gwang Yeon Lee - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이광연 Gwang Yeon Lee
Tên viết tắt: Lee Gwang Yeon
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1999
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Min Woo Jung - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Min Woo Jung
Tên viết tắt: Jung Min Woo
Ngày tháng năm sinh: 27/09/2000
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kyoung-Bae Park - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyoung-Bae Park
Tên viết tắt: Park Kyung Bae
Ngày tháng năm sinh: 15/02/2001
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jae Beom Kwon - đội bóng Gangwon FC - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jae Beom Kwon
Tên viết tắt: Kwon Jae Beom
Ngày tháng năm sinh: 08/07/2001
Câu lạc bộ: Gangwon FC - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 远藤 保仁 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 远藤 保仁
Tên viết tắt: Y. Endo
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1980
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 東口 順昭 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 東口 順昭
Tên viết tắt: M. Higashiguchi
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1986
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ 渡邉 千真 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 渡邉 千真
Tên viết tắt: K. Watanabe
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1986
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anderson Patric Aguiar Oliveira - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anderson Patric Aguiar Oliveira
Tên viết tắt: Patric
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1987
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 仓田 秋 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 仓田 秋
Tên viết tắt: S. Kurata
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1988
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ 滕春 广輝 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 滕春 广輝
Tên viết tắt: H. Fujiharu
Ngày tháng năm sinh: 28/11/1988
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ 김영권 金英权 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김영권 金英权
Tên viết tắt: Kim Young Gwon
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1990
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 菅沼 駿哉 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 菅沼 駿哉
Tên viết tắt: S. Suganuma
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1990
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 新里 亮 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 新里 亮
Tên viết tắt: R. Shinzato
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1990
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 一森 純 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 一森 純
Tên viết tắt: J. Ichimori
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1991
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 宇佐美 貴史 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 宇佐美 貴史
Tên viết tắt: T. Usami
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1992
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ 小野瀬 康介 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小野瀬 康介
Tên viết tắt: K. Onose
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1993
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 小野 裕二 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小野 裕二
Tên viết tắt: Y. Ono
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1992
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 石川 慧 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 石川 慧
Tên viết tắt: K. Ishikawa
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1992
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 昌子 源 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 昌子 源
Tên viết tắt: G. Shoji
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1992
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ 矢島 慎也 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 矢島 慎也
Tên viết tắt: S. Yajima
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1994
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ademilson Braga Bispo Júnior - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ademilson Braga Bispo Júnior
Tên viết tắt: Ademilson
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1994
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ 三浦 弦太 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 三浦 弦太
Tên viết tắt: G. Miura
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1995
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 高木 大輔 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 高木 大輔
Tên viết tắt: D. Takagi
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1995
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 井手 口陽介 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 井手 口陽介
Tên viết tắt: Y. Ideguchi
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1996
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ 髙尾 瑠 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 髙尾 瑠
Tên viết tắt: R. Takao
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1996
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 黒川 圭介 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 黒川 圭介
Tên viết tắt: K. Kurokawa
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1997
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 福田 湧矢 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 福田 湧矢
Tên viết tắt: Y. Fukuda
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1999
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 松田 陸 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 松田 陸
Tên viết tắt: R. Matsuda
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1999
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jefferson David Tabinas - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Philippines


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jefferson David Tabinas
Tên viết tắt: J. Tabinas
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1998
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Philippines
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 山口 竜弥 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 山口 竜弥
Tên viết tắt: T. Yamaguchi
Ngày tháng năm sinh: 09/02/2000
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 芝本 蓮 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 芝本 蓮
Tên viết tắt: R. Shibamoto
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1999
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 奥野 耕平 - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 奥野 耕平
Tên viết tắt: K. Okuno
Ngày tháng năm sinh: 03/04/2000
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Won Ho Shin - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Won Ho Shin
Tên viết tắt: Shin Won Ho
Ngày tháng năm sinh: 19/05/2001
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Shuhei Kawasaki - đội bóng Gamba Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shuhei Kawasaki
Tên viết tắt: S. Kawasaki
Ngày tháng năm sinh: 28/04/2001
Câu lạc bộ: Gamba Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Néstor Fernando Muslera Micol - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Néstor Fernando Muslera Micol
Tên viết tắt: F. Muslera
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1986
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Ryan Donk - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Donk
Tên viết tắt: R. Donk
Ngày tháng năm sinh: 30/03/1986
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Radamel Falcao García Zárate - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Radamel Falcao García Zárate
Tên viết tắt: Falcao
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1986
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Arda Turan - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arda Turan
Tên viết tắt: A. Turan
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1987
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Fatih Öztürk - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fatih Öztürk
Tên viết tắt: F. Öztürk
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1986
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Guno Babel - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Guno Babel
Tên viết tắt: R. Babel
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1986
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakup Jimmy Durmaz - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakup Jimmy Durmaz
Tên viết tắt: J. Durmaz
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1989
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Younès Belhanda - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Younès Belhanda
Tên viết tắt: Y. Belhanda
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1990
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Şener Özbayraklı - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Şener Özbayraklı
Tên viết tắt: S. Özbayraklı
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1990
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sofiane Feghouli - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Algeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sofiane Feghouli
Tên viết tắt: S. Feghouli
Ngày tháng năm sinh: 26/12/1989
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Algeria
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Martin Linnes - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Martin Linnes
Tên viết tắt: M. Linnes
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1991
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mbaye Diagne - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mbaye Diagne
Tên viết tắt: M. Diagne
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1991
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ömer Bayram - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ömer Bayram
Tên viết tắt: O. Bayram
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1991
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Omar Elabdellaoui - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Omar Elabdellaoui
Tên viết tắt: O. Elabdellaoui
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1991
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Emre Akbaba - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emre Akbaba
Tên viết tắt: E. Akbaba
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1992
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Christian Luyindama Nekadio - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Luyindama Nekadio
Tên viết tắt: C. Luyindama
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1994
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ahmet Yılmaz Çalık - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ahmet Yılmaz Çalık
Tên viết tắt: A. Çalık
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1994
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emre Kılınç - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emre Kılınç
Tên viết tắt: E. Kılınç
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1994
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Taylan Antalyalı - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taylan Antalyalı
Tên viết tắt: T. Antalyalı
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1995
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos do Nascimento Teixeira - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos do Nascimento Teixeira
Tên viết tắt: Marcão
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1996
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oğulcan Çağlayan - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oğulcan Çağlayan
Tên viết tắt: O. Çağlayan
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1996
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oghenekaro Etebo - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oghenekaro Etebo
Tên viết tắt: O. Etebo
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1995
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Emre Taşdemir - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emre Taşdemir
Tên viết tắt: E. Taşdemir
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1995
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Okan Kocuk - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Okan Kocuk
Tên viết tắt: O. Kocuk
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1995
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jesse Tamunobaraboye Sekidika - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesse Tamunobaraboye Sekidika
Tên viết tắt: J. Sekidika
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1996
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marcelo Josemir Saracchi Pintos - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcelo Josemir Saracchi Pintos
Tên viết tắt: M. Saracchi
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1998
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Muhammed Kerem Aktürkoğlu - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Muhammed Kerem Aktürkoğlu
Tên viết tắt: K. Aktürkoğlu
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1998
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Valentine James Ozornwafor - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valentine James Ozornwafor
Tên viết tắt: V. Ozornwafor
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1999
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yunus Akgün - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yunus Akgün
Tên viết tắt: Y. Akgün
Ngày tháng năm sinh: 07/07/2000
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ali Yavuz Kol - đội bóng Galatasaray SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ali Yavuz Kol
Tên viết tắt: A. Kol
Ngày tháng năm sinh: 29/01/2001
Câu lạc bộ: Galatasaray SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fabricio Martín Agosto Ramírez - đội bóng Fulham - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabricio Martín Agosto Ramírez
Tên viết tắt: Fabricio
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1987
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Denis Odoi - đội bóng Fulham - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denis Odoi
Tên viết tắt: D. Odoi
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1988
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Tim Ream - đội bóng Fulham - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tim Ream
Tên viết tắt: T. Ream
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1987
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Kevin McDonald - đội bóng Fulham - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin McDonald
Tên viết tắt: K. McDonald
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1988
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Maxime Le Marchand - đội bóng Fulham - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Le Marchand
Tên viết tắt: M. Le Marchand
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1989
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Cairney - đội bóng Fulham - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Cairney
Tên viết tắt: T. Cairney
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1991
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Stefan Marius Johansen - đội bóng Fulham - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Marius Johansen
Tên viết tắt: S. Johansen
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1991
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jean Michaël Seri - đội bóng Fulham - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean Michaël Seri
Tên viết tắt: J. Seri
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1991
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Anthony Knockaert - đội bóng Fulham - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Knockaert
Tên viết tắt: A. Knockaert
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1991
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Neeskens Kebano - đội bóng Fulham - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Neeskens Kebano
Tên viết tắt: N. Kebano
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1992
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Michael Hector - đội bóng Fulham - quốc tịch: Jamaica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Hector
Tên viết tắt: M. Hector
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1992
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Jamaica
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Alphonse Areola - đội bóng Fulham - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alphonse Areola
Tên viết tắt: A. Areola
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1993
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bobby De Cordova-Reid - đội bóng Fulham - quốc tịch: Jamaica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bobby De Cordova-Reid
Tên viết tắt: B. Decordova-Reid
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1993
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Jamaica
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mario Lemina - đội bóng Fulham - quốc tịch: Gabon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Lemina
Tên viết tắt: M. Lemina
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1993
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Gabon
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro - đội bóng Fulham - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ivan Ricardo Neves Abreu Cavaleiro
Tên viết tắt: Ivan Cavaleiro
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1993
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Joe Bryan - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Bryan
Tên viết tắt: J. Bryan
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1993
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Aleksandar Mitrović - đội bóng Fulham - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksandar Mitrović
Tên viết tắt: A. Mitrović
Ngày tháng năm sinh: 16/09/1994
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Harrison Reed - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harrison Reed
Tên viết tắt: H. Reed
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1995
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Aboubakar Kamara - đội bóng Fulham - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aboubakar Kamara
Tên viết tắt: A. Kamara
Ngày tháng năm sinh: 07/03/1995
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ André-Franck Zambo Anguissa - đội bóng Fulham - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: André-Franck Zambo Anguissa
Tên viết tắt: A. Zambo Anguissa
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1995
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kenny Tete - đội bóng Fulham - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenny Tete
Tên viết tắt: K. Tete
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1995
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina - đội bóng Fulham - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Temitayo Olufisayo Olaoluwa Aina
Tên viết tắt: O. Aina
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1996
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josh Onomah - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Onomah
Tên viết tắt: J. Onomah
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1997
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Marek Rodák - đội bóng Fulham - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marek Rodák
Tên viết tắt: M. Rodák
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1996
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Antonee Robinson - đội bóng Fulham - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonee Robinson
Tên viết tắt: A. Robinson
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1997
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jerome Opoku - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jerome Opoku
Tên viết tắt: J. Opoku
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1998
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jaydn Mundle-Smith - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaydn Mundle-Smith
Tên viết tắt: J. Mundle-Smith
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1999
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jayden John-Lloyd Harris - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jayden John-Lloyd Harris
Tên viết tắt: J. Harris
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1999
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sylvester Jasper - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sylvester Jasper
Tên viết tắt: S. Jasper
Ngày tháng năm sinh: 13/09/2000
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Timmy Abraham - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Timmy Abraham
Tên viết tắt: T. Abraham
Ngày tháng năm sinh: 28/12/2000
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tyrese Jay Francois - đội bóng Fulham - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tyrese Jay Francois
Tên viết tắt: T. Francois
Ngày tháng năm sinh: 16/07/2000
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jay Stansfield - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jay Stansfield
Tên viết tắt: J. Stansfield
Ngày tháng năm sinh: 24/11/2002
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fabio Carvalho - đội bóng Fulham - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabio Carvalho
Tên viết tắt: F. Carvalho
Ngày tháng năm sinh: 30/08/2002
Câu lạc bộ: Fulham - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ronny König - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ronny König
Tên viết tắt: R. König
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1983
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Julius Reinhardt - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julius Reinhardt
Tên viết tắt: J. Reinhardt
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1988
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mike Könnecke - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mike Könnecke
Tên viết tắt: M. Könnecke
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1988
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Nils Miatke - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nils Miatke
Tên viết tắt: N. Miatke
Ngày tháng năm sinh: 30/01/1990
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Davy Frick - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davy Frick
Tên viết tắt: D. Frick
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1990
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manfred Starke - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Namibia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manfred Starke
Tên viết tắt: M. Starke
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1991
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Namibia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Johannes Brinkies - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johannes Brinkies
Tên viết tắt: J. Brinkies
Ngày tháng năm sinh: 20/06/1993
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Gerrit Wegkamp - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerrit Wegkamp
Tên viết tắt: G. Wegkamp
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1993
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Ali Odabas - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ali Odabas
Tên viết tắt: A. Odabas
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1993
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Felix Werner Wolfgang Drinkuth - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felix Werner Wolfgang Drinkuth
Tên viết tắt: F. Drinkuth
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1994
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Marco Schikora - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marco Schikora
Tên viết tắt: M. Schikora
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1994
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Morris Schröter - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Morris Schröter
Tên viết tắt: M. Schröter
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1995
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Steffen Nkansah - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steffen Nkansah
Tên viết tắt: S. Nkansah
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1996
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Maximilian Wolfram - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximilian Wolfram
Tên viết tắt: M. Wolfram
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1997
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcus Godinho - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcus Godinho
Tên viết tắt: M. Godinho
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1997
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Maurice Hehne - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maurice Hehne
Tên viết tắt: M. Hehne
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1997
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Leon Jensen - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leon Jensen
Tên viết tắt: L. Jensen
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1997
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Can Coskun - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Can Coskun
Tên viết tắt: C. Coskun
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1998
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bastian Strietzel - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bastian Strietzel
Tên viết tắt: B. Strietzel
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1998
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jozo Stanić - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jozo Stanić
Tên viết tắt: J. Stanić
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1999
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dustin Willms - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dustin Willms
Tên viết tắt: D. Willms
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1999
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matti Kamenz - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matti Kamenz
Tên viết tắt: M. Kamenz
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1998
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yannik Möker - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yannik Möker
Tên viết tắt: Y. Möker
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1999
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marius Hauptmann - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marius Hauptmann
Tên viết tắt: M. Hauptmann
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1999
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Max Sprang - đội bóng FSV Zwickau - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Sprang
Tên viết tắt: M. Sprang
Ngày tháng năm sinh: 04/07/2000
Câu lạc bộ: FSV Zwickau - Giải đấu: German 3. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Rienstra - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Rienstra
Tên viết tắt: B. Rienstra
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1990
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Roel Janssen - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roel Janssen
Tên viết tắt: R. Janssen
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1990
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Sebastian Polter - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Polter
Tên viết tắt: S. Polter
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1991
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Mats Seuntjens - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mats Seuntjens
Tên viết tắt: M. Seuntjens
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1992
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Alexei Koşelev - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Moldova


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexei Koşelev
Tên viết tắt: A. Koselev
Ngày tháng năm sinh: 19/11/1993
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Moldova
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Branislav Niňaj - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Branislav Niňaj
Tên viết tắt: B. Niňaj
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1994
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Martin Angha-Lötscher - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Martin Angha-Lötscher
Tên viết tắt: M. Angha
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1994
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorrit Smeets - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorrit Smeets
Tên viết tắt: J. Smeets
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1995
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Lisandro Pedro Varela Semedo - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Cape Verde


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lisandro Pedro Varela Semedo
Tên viết tắt: Lisandro Semedo
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1996
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Cape Verde
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Djibril Dianessy - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Djibril Dianessy
Tên viết tắt: D. Dianessy
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1996
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tesfaldet Tekie - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tesfaldet Tekie
Tên viết tắt: T. Tekie
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yanick van Osch - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yanick van Osch
Tên viết tắt: Y. van Osch
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bassala Sambou - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bassala Sambou
Tên viết tắt: B. Sambou
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emil Hansson - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emil Hansson
Tên viết tắt: E. Hansson
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ George Cox - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Cox
Tên viết tắt: G. Cox
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Lazaros Rota - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lazaros Rota
Tên viết tắt: L. Rota
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Zian Flemming - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zian Flemming
Tên viết tắt: Z. Flemming
Ngày tháng năm sinh: 01/08/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Mike Johannes Hendrikus Josephus van Beijnen - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mike Johannes Hendrikus Josephus van Beijnen
Tên viết tắt: M. van Beijnen
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1999
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jacky Donkor - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacky Donkor
Tên viết tắt: J. Donkor
Ngày tháng năm sinh: 12/11/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nassim El Ablak - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nassim El Ablak
Tên viết tắt: N. El Ablak
Ngày tháng năm sinh: 07/01/2000
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joshua Jonas Wehking - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Jonas Wehking
Tên viết tắt: J. Wehking
Ngày tháng năm sinh: 20/04/2000
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Veron Parkes - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Veron Parkes
Tên viết tắt: V. Parkes
Ngày tháng năm sinh: 28/09/2001
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Hendriks - đội bóng Fortuna Sittard - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Hendriks
Tên viết tắt: T. Hendriks
Ngày tháng năm sinh: 14/05/2002
Câu lạc bộ: Fortuna Sittard - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adam Bodzek - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Bodzek
Tên viết tắt: A. Bodzek
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1985
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Raphael Wolf - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raphael Wolf
Tên viết tắt: R. Wolf
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1988
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rouwen Hennings - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rouwen Hennings
Tên viết tắt: R. Hennings
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1987
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Edgar Prib - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Russia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edgar Prib
Tên viết tắt: E. Prib
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1989
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Russia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Alfredo Morales - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfredo Morales
Tên viết tắt: A. Morales
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1990
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Matthias Zimmermann - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthias Zimmermann
Tên viết tắt: M. Zimmermann
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1992
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Florian Hartherz - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Hartherz
Tên viết tắt: F. Hartherz
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1993
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ André Hoffmann - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Hoffmann
Tên viết tắt: A. Hoffmann
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1993
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Thomas Pledl - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Pledl
Tên viết tắt: T. Pledl
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1994
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kenan Karaman - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenan Karaman
Tên viết tắt: K. Karaman
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1994
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jean Zimmer - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean Zimmer
Tên viết tắt: J. Zimmer
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1993
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Marcel Sobottka - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Sobottka
Tên viết tắt: M. Sobottka
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1994
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Nana Opoku Ampomah - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nana Opoku Ampomah
Tên viết tắt: N. Ampomah
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1996
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brandon Joel Gaetano Borrello - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brandon Joel Gaetano Borrello
Tên viết tắt: B. Borrello
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1995
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Dawid Kownacki - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dawid Kownacki
Tên viết tắt: D. Kownacki
Ngày tháng năm sinh: 14/03/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florian Kastenmeier - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Kastenmeier
Tên viết tắt: F. Kastenmeier
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Emmanuel Iyoha - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emmanuel Iyoha
Tên viết tắt: E. Iyoha
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Piotrowski - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Piotrowski
Tên viết tắt: J. Piotrowski
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Johannes Bühler - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johannes Bühler
Tên viết tắt: J. Bühler
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1997
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kevin Danso - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Danso
Tên viết tắt: K. Danso
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Gökhan Gül - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gökhan Gül
Tên viết tắt: G. Gül
Ngày tháng năm sinh: 17/07/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Davor Lovren - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davor Lovren
Tên viết tắt: D. Lovren
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1998
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Georgios Siadas - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Georgios Siadas
Tên viết tắt: G. Siadas
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1999
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ アペルカンプ 真大 カール - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: アペルカンプ 真大 カール
Tên viết tắt: S. Appelkamp
Ngày tháng năm sinh: 01/11/2000
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kelvin Ofori - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kelvin Ofori
Tên viết tắt: K. Ofori
Ngày tháng năm sinh: 27/07/2001
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nikell Touglo - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikell Touglo
Tên viết tắt: N. Touglo
Ngày tháng năm sinh: 20/11/2001
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dennis-Adam Gorka - đội bóng Fortuna Düsseldorf - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dennis-Adam Gorka
Tên viết tắt: D. Gorka
Ngày tháng năm sinh: 03/04/2002
Câu lạc bộ: Fortuna Düsseldorf - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gabriel Jairo Aníbal Rangel - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Jairo Aníbal Rangel
Tên viết tắt: Gabrisco Aníbal
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Kaio Jesus Aldair Porto - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kaio Jesus Aldair Porto
Tên viết tắt: Kaio Aldair
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paulo Bernard Zanon Regalo - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paulo Bernard Zanon Regalo
Tên viết tắt: Paulito Zanon
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Danilo Manuel Sacrio Dano - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Danilo Manuel Sacrio Dano
Tên viết tắt: Danilo Sacrio
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonas Welson Damasto Orsi - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonas Welson Damasto Orsi
Tên viết tắt: Jonas Damasto
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kauã Ricardo Abranches Simões - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kauã Ricardo Abranches Simões
Tên viết tắt: Kauã Abranches
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Tony Josimar Mutto Abrão - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tony Josimar Mutto Abrão
Tên viết tắt: Tony Muttinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Elton Matheus Bessa Acuna - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elton Matheus Bessa Acuna
Tên viết tắt: Eltildo Bessa
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Paulo Bernard Alves Coelho - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paulo Bernard Alves Coelho
Tên viết tắt: Paulolettinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Luciano Renato Cacheira Sá - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luciano Renato Cacheira Sá
Tên viết tắt: Luciano Cacheira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Wilson Allan Rosan Dourado - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wilson Allan Rosan Dourado
Tên viết tắt: Wilsson Rosito
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Fred Kauê Soidares Lima - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fred Kauê Soidares Lima
Tên viết tắt: Fred Soidares
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Mateus Bernardo Couteira Machado - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateus Bernardo Couteira Machado
Tên viết tắt: Mateus Couteira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sander Luan Asevedo Cirino - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sander Luan Asevedo Cirino
Tên viết tắt: Sander Asevedo
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dillson Robson Teixeiro Loto - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dillson Robson Teixeiro Loto
Tên viết tắt: Dillson Teixeiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabiem Kel Jardim Ramos - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabiem Kel Jardim Ramos
Tên viết tắt: Fabiem Jardim
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rafael Jorgino Cachoira Rebelo - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafael Jorgino Cachoira Rebelo
Tên viết tắt: Rafael Cachoira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Lourival Adnan Diniz Prazeres - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lourival Adnan Diniz Prazeres
Tên viết tắt: Lourival Dinisco
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Anselmo Túlio Marques Barni - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anselmo Túlio Marques Barni
Tên viết tắt: Ansel Barnisco
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Sandeiro Luan Leal Neto - đội bóng Fortaleza - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sandeiro Luan Leal Neto
Tên viết tắt: Sandeiro Leal
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Fortaleza - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Scott Wagstaff - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Wagstaff
Tên viết tắt: S. Wagstaff
Ngày tháng năm sinh: 31/03/1990
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jamille Matt - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Jamaica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamille Matt
Tên viết tắt: J. Matt
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1989
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Jamaica
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Christopher Stokes - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christopher Stokes
Tên viết tắt: C. Stokes
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1991
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carl Winchester - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carl Winchester
Tên viết tắt: C. Winchester
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1993
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Jordan Moore-Taylor - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Moore-Taylor
Tên viết tắt: J. Moore-Taylor
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1994
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Elliott Whitehouse - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elliott Whitehouse
Tên viết tắt: E. Whitehouse
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1993
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Sweeney - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Sweeney
Tên viết tắt: D. Sweeney
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1994
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Ebou Adams - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ebou Adams
Tên viết tắt: E. Adams
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1996
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Luke McGee - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke McGee
Tên viết tắt: L. McGee
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1995
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Nicky Cadden - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicky Cadden
Tên viết tắt: N. Cadden
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1996
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Dominic Bernard - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominic Bernard
Tên viết tắt: D. Bernard
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1997
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Shawn McCoulsky - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shawn McCoulsky
Tên viết tắt: S. McCoulsky
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1997
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aaron Collins - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Collins
Tên viết tắt: A. Collins
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1997
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Josh March - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh March
Tên viết tắt: J. March
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1997
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lewis Thomas - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Thomas
Tên viết tắt: L. Thomas
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1997
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mathew Stevens - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathew Stevens
Tên viết tắt: M. Stevens
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1998
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kane Wilson - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kane Wilson
Tên viết tắt: K. Wilson
Ngày tháng năm sinh: 11/03/2000
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Liam Kitching - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam Kitching
Tên viết tắt: L. Kitching
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1999
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Udoka Godwin-Malife - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Udoka Godwin-Malife
Tên viết tắt: U. Godwin-Malife
Ngày tháng năm sinh: 09/05/2000
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Taylor Allen - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taylor Allen
Tên viết tắt: T. Allen
Ngày tháng năm sinh: 16/06/2000
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Evans - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Evans
Tên viết tắt: J. Evans
Ngày tháng năm sinh: 10/08/2000
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jake Young - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jake Young
Tên viết tắt: J. Young
Ngày tháng năm sinh: 22/07/2001
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Harvey Bunker - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harvey Bunker
Tên viết tắt: H. Bunker
Ngày tháng năm sinh: 15/04/2003
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vaughn Covil - đội bóng Forest Green Rovers - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vaughn Covil
Tên viết tắt: V. Covil
Ngày tháng năm sinh: 26/07/2003
Câu lạc bộ: Forest Green Rovers - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andeson Jaime Trigo Gonçalves - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andeson Jaime Trigo Gonçalves
Tên viết tắt: Andeson Trigo
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Vinicius Lúcio Cardenha Caeiro - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vinicius Lúcio Cardenha Caeiro
Tên viết tắt: Vinicius Cardenha
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Nicholas Júlio Aldair Leal - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicholas Júlio Aldair Leal
Tên viết tắt: Nicholas Aldair
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Fabiano Elton Sonta Pessoa - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabiano Elton Sonta Pessoa
Tên viết tắt: Fabiano Sonta
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Carleto Adilson Costinha Caldeira - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carleto Adilson Costinha Caldeira
Tên viết tắt: Carleto Costinha
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonaldo V. Laforte Beretta - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonaldo V. Laforte Beretta
Tên viết tắt: Antonaldo Laforte
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Estevão Danilo Rios Chiamulera - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Estevão Danilo Rios Chiamulera
Tên viết tắt: Estevãtinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adão Douglas Morrinhos Paes - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adão Douglas Morrinhos Paes
Tên viết tắt: Adão Morrinhos
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Nito Wagner Carbelho Inácio - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nito Wagner Carbelho Inácio
Tên viết tắt: Nito Carbelho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Everton Jorge Andrade Zanon - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Everton Jorge Andrade Zanon
Tên viết tắt: Everton Andrão
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Kaíque Osvaldo Castro Rodrigues - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kaíque Osvaldo Castro Rodrigues
Tên viết tắt: Kaíquão Castro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Kauê Enaldo Lima Rodrigues - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kauê Enaldo Lima Rodrigues
Tên viết tắt: Kaimo Lima
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Fábio Kel Melo Feijó - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fábio Kel Melo Feijó
Tên viết tắt: Fábio Melitinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Hugo Adryan Rubiães Chaves - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hugo Adryan Rubiães Chaves
Tên viết tắt: Hugo Rubiães
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Wiliam Carlos Santoso Sampaio - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wiliam Carlos Santoso Sampaio
Tên viết tắt: Wiliam Santinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kauã Ricardo Zanon Bardini - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kauã Ricardo Zanon Bardini
Tên viết tắt: Kauã Zanson
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jadson José Castrelo Rios - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jadson José Castrelo Rios
Tên viết tắt: Jadson Castrelo
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Helio Paulo Caldeira Andrade - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Helio Paulo Caldeira Andrade
Tên viết tắt: Helito Caldeira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Laureano Thomas Santeiro Marre - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Laureano Thomas Santeiro Marre
Tên viết tắt: Laure Santeiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Wagner Mauro Orsi Vasquez - đội bóng Fluminense - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wagner Mauro Orsi Vasquez
Tên viết tắt: Wagner Orsinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Fluminense - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Glenn Whelan - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Glenn Whelan
Tên viết tắt: G. Whelan
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1984
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Mark Duffy - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Duffy
Tên viết tắt: M. Duffy
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1985
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paul Coutts - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Coutts
Tên viết tắt: P. Coutts
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1988
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Ched Evans - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ched Evans
Tên viết tắt: C. Evans
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1988
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Jayson Leutwiler - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jayson Leutwiler
Tên viết tắt: J. Leutwiler
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1989
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paddy Madden - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paddy Madden
Tên viết tắt: P. Madden
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1990
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Daniel Kenny Andrew - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Kenny Andrew
Tên viết tắt: D. Andrew
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1990
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Josh Morris - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Morris
Tên viết tắt: J. Morris
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1991
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Alex Cairns - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Cairns
Tên viết tắt: A. Cairns
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1993
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Sam Finley - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Finley
Tên viết tắt: S. Finley
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1992
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wes Burns - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wes Burns
Tên viết tắt: W. Burns
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1994
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Callum Camps - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Camps
Tên viết tắt: C. Camps
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1995
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Joel Coleman - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Coleman
Tên viết tắt: J. Coleman
Ngày tháng năm sinh: 26/09/1995
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jordan Rossiter - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Rossiter
Tên viết tắt: J. Rossiter
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1997
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Harvey Saunders - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harvey Saunders
Tên viết tắt: H. Saunders
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1997
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sam Stubbs - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Stubbs
Tên viết tắt: S. Stubbs
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1998
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ged Garner - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ged Garner
Tên viết tắt: G. Garner
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1998
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Harrison Holgate - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harrison Holgate
Tên viết tắt: H. Holgate
Ngày tháng năm sinh: 01/07/2000
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Morgan Boyes - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Morgan Boyes
Tên viết tắt: M. Boyes
Ngày tháng năm sinh: 22/04/2001
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jay Matete - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jay Matete
Tên viết tắt: J. Matete
Ngày tháng năm sinh: 11/02/2001
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ryan Rydel - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Rydel
Tên viết tắt: R. Rydel
Ngày tháng năm sinh: 09/02/2001
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Laurence Smith - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Laurence Smith
Tên viết tắt: L. Smith
Ngày tháng năm sinh: 19/09/2000
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ James Hill - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Hill
Tên viết tắt: J. Hill
Ngày tháng năm sinh: 10/01/2002
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Barry Crowe-Baggley - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Barry Crowe-Baggley
Tên viết tắt: B. Baggley
Ngày tháng năm sinh: 11/01/2002
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carl Johnston - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carl Johnston
Tên viết tắt: C. Johnston
Ngày tháng năm sinh: 29/05/2002
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Szymon Czajor - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Szymon Czajor
Tên viết tắt: S. Czajor
Ngày tháng năm sinh: 19/09/2001
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dylan Boyle - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Boyle
Tên viết tắt: D. Boyle
Ngày tháng năm sinh: 15/01/2002
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Shayden Morris - đội bóng Fleetwood Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shayden Morris
Tên viết tắt: S. Morris
Ngày tháng năm sinh: 30/03/2002
Câu lạc bộ: Fleetwood Town - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Deiverson Breno Kaio de Freitas - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Deiverson Breno Kaio de Freitas
Tên viết tắt: Deiverson Kaio
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1984
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wellingt. Edson Sabrão Rolim - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wellingt. Edson Sabrão Rolim
Tên viết tắt: Wellington Sabrão
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Daniel Clayton Fachini Lobato - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Clayton Fachini Lobato
Tên viết tắt: Danisco Fachini
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Douglas Arthur Carvalheira Peixoto - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Douglas Arthur Carvalheira Peixoto
Tên viết tắt: Douglas Carvalheira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1988
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Marvin Oswaldo Rangel Azevedo - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marvin Oswaldo Rangel Azevedo
Tên viết tắt: Oswaldinato
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Enzo Wellington Marteiro Santoso - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enzo Wellington Marteiro Santoso
Tên viết tắt: Enzo Marteiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gérson Adriano Damesio Figueiras - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gérson Adriano Damesio Figueiras
Tên viết tắt: Gérson Damesio
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Diego Hugo Ramos Calado - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Hugo Ramos Calado
Tên viết tắt: Diegildo Ramos
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michel David Cruceiro Muscato - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michel David Cruceiro Muscato
Tên viết tắt: Michel Cruceiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabrício Sandro Arnoia Sepa - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabrício Sandro Arnoia Sepa
Tên viết tắt: Fabri Arnoia
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guto Ramón Milazar Coimbra - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guto Ramón Milazar Coimbra
Tên viết tắt: Guto Milazar
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Héniton Enaldo Pires Tramontino - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Héniton Enaldo Pires Tramontino
Tên viết tắt: Héniton Pires
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Vincente Filho Dourado Hermes - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vincente Filho Dourado Hermes
Tên viết tắt: Vincente Dourado
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ G. Pierre Paiva Souza - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: G. Pierre Paiva Souza
Tên viết tắt: Guilson Paiva
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Jadson José Meireles Correia - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jadson José Meireles Correia
Tên viết tắt: Jadsinho Mei
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Estevão Danilo Candeira Inácio - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Estevão Danilo Candeira Inácio
Tên viết tắt: Estevão Candeira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Estevão Danilo Baldeiro Lopes - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Estevão Danilo Baldeiro Lopes
Tên viết tắt: Estevão Baldeiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Arturo Adolfo Inálcio Dutra - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arturo Adolfo Inálcio Dutra
Tên viết tắt: Arturo Inálcio
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Jonathan Prazeres Conradi - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Prazeres Conradi
Tên viết tắt: Prazeracinho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Leôncio Roger Lobeiro Cunha - đội bóng Flamengo - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leôncio Roger Lobeiro Cunha
Tên viết tắt: Leôncio Lobeiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Flamengo - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Grindheim - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Grindheim
Tên viết tắt: C. Grindheim
Ngày tháng năm sinh: 17/07/1983
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Alexander Stølås - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Stølås
Tên viết tắt: A. Stølås
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1989
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Helge Valvatne Sandvik - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Helge Valvatne Sandvik
Tên viết tắt: H. Sandvik
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1990
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Joakim Våge Nilsen - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joakim Våge Nilsen
Tên viết tắt: J. Nilsen
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1991
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Benjamin Tiedemann Hansen - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Tiedemann Hansen
Tên viết tắt: B. Hansen
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1994
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Mikkel Desler - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mikkel Desler
Tên viết tắt: M. Desler
Ngày tháng năm sinh: 19/02/1995
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Niklas Sandberg - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niklas Sandberg
Tên viết tắt: N. Sandberg
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1995
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Bruno Miguel Santos Leite - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Cape Verde


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Miguel Santos Leite
Tên viết tắt: Bruno Leite
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1995
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Cape Verde
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Ibrahima Wadji - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibrahima Wadji
Tên viết tắt: I. Wadji
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1995
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Luděk Vejmola - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luděk Vejmola
Tên viết tắt: L. Vejmola
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1994
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thore Baardsen Pedersen - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thore Baardsen Pedersen
Tên viết tắt: T. Pedersen
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1996
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Fredrik Pallesen Knudsen - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fredrik Pallesen Knudsen
Tên viết tắt: F. Knudsen
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1996
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Mads Sande - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Sande
Tên viết tắt: M. Sande
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1998
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ulrik Fredriksen - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulrik Fredriksen
Tên viết tắt: U. Fredriksen
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1999
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ibrahima Koné - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Mali


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibrahima Koné
Tên viết tắt: I. Koné
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1999
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Mali
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexander Ammitzbøll - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Ammitzbøll
Tên viết tắt: A. Ammitzbøll
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1999
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kristoffer Gunnarshaug - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kristoffer Gunnarshaug
Tên viết tắt: K. Gunnarshaug
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1999
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kristoffer Velde - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kristoffer Velde
Tên viết tắt: K. Velde
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1999
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Kevin Martin Krygård - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Martin Krygård
Tên viết tắt: K. Krygård
Ngày tháng năm sinh: 17/05/2000
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Frank Stople - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Frank Stople
Tên viết tắt: F. Stople
Ngày tháng năm sinh: 12/02/2002
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jacob Steinsland Kvarven - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacob Steinsland Kvarven
Tên viết tắt: J. Kvarven
Ngày tháng năm sinh: 16/12/2001
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andreas Endresen - đội bóng FK Haugesund - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andreas Endresen
Tên viết tắt: A. Endresen
Ngày tháng năm sinh: 21/01/2003
Câu lạc bộ: FK Haugesund - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ole Amund Sveen - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ole Amund Sveen
Tên viết tắt: O. Sveen
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1990
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brede Mathias Moe - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brede Mathias Moe
Tên viết tắt: B. Moe
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1991
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Marius Lode - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marius Lode
Tên viết tắt: M. Lode
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1993
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ulrik Saltnes - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulrik Saltnes
Tên viết tắt: U. Saltnes
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1992
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Joshua Gerardus Petrus Wilhelmus Smits - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Gerardus Petrus Wilhelmus Smits
Tên viết tắt: J. Smits
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1992
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Kasper Junker - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kasper Junker
Tên viết tắt: K. Junker
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1994
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Aleksander Foosnæs - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksander Foosnæs
Tên viết tắt: A. Foosnæs
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1994
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Philip Aksel Frigast Zinckernagel - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Philip Aksel Frigast Zinckernagel
Tên viết tắt: P. Zinckernagel
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1994
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Marius Christopher Høibråten - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marius Christopher Høibråten
Tên viết tắt: M. Høibråten
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1995
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nikita Haikin - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Russia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikita Haikin
Tên viết tắt: N. Haikin
Ngày tháng năm sinh: 11/07/1995
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Russia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Morten Ågnes Konradsen - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Morten Ågnes Konradsen
Tên viết tắt: M. Konradsen
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1996
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sondre Brunstad Fet - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sondre Brunstad Fet
Tên viết tắt: S. Fet
Ngày tháng năm sinh: 17/01/1997
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Patrick Berg - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Berg
Tên viết tắt: P. Berg
Ngày tháng năm sinh: 24/11/1997
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Alfons Sampsted - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfons Sampsted
Tên viết tắt: A. Sampsted
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1998
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Fredrik André Bjørkan - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fredrik André Bjørkan
Tên viết tắt: F. Bjørkan
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1998
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ola Selvaag Solbakken - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ola Selvaag Solbakken
Tên viết tắt: O. Solbakken
Ngày tháng năm sinh: 07/09/1998
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jens Petter Hauge - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jens Petter Hauge
Tên viết tắt: J. Hauge
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1999
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Elias Kristoffersen Hagen - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elias Kristoffersen Hagen
Tên viết tắt: E. Hagen
Ngày tháng năm sinh: 20/01/2000
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Isak Helstad Amundsen - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isak Helstad Amundsen
Tên viết tắt: I. Amundsen
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1999
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Victor Okoh Boniface - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victor Okoh Boniface
Tên viết tắt: V. Boniface
Ngày tháng năm sinh: 23/12/2000
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcus Ellingsen Andersen - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcus Ellingsen Andersen
Tên viết tắt: M. Andersen
Ngày tháng năm sinh: 29/05/2001
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ask Tjærandsen-Skau - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ask Tjærandsen-Skau
Tên viết tắt: A. Tjærandsen-Skau
Ngày tháng năm sinh: 14/01/2001
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mads Fagerli Halsøy - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Fagerli Halsøy
Tên viết tắt: M. Halsøy
Ngày tháng năm sinh: 28/03/2002
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sebastian Tounekti - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Tounekti
Tên viết tắt: S. Tounekti
Ngày tháng năm sinh: 13/07/2002
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adan Abadala Hussein - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adan Abadala Hussein
Tên viết tắt: A. Hussein
Ngày tháng năm sinh: 13/10/2002
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kent Malic Swaleh - đội bóng FK Bodø/Glimt - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kent Malic Swaleh
Tên viết tắt: K. Swaleh
Ngày tháng năm sinh: 29/03/2003
Câu lạc bộ: FK Bodø/Glimt - Giải đấu: Norwegian Eliteserien
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Markus Suttner - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Markus Suttner
Tên viết tắt: M. Suttner
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1987
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Michael Madl - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Madl
Tên viết tắt: M. Madl
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1988
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Alexander Grünwald - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Grünwald
Tên viết tắt: A. Grünwald
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1989
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Georg Teigl - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Georg Teigl
Tên viết tắt: G. Teigl
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1991
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alon Turgeman - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Israel


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alon Turgeman
Tên viết tắt: A. Turgeman
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1991
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Israel
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stephan Zwierschitz - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stephan Zwierschitz
Tên viết tắt: S. Zwierschitz
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1990
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Thomas Ebner - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Ebner
Tên viết tắt: T. Ebner
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1992
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Christoph Monschein - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christoph Monschein
Tên viết tắt: C. Monschein
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1992
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Maximilian Sax - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximilian Sax
Tên viết tắt: M. Sax
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1992
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christoph Martschinko - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christoph Martschinko
Tên viết tắt: C. Martschinko
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1994
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bright Osagie Edomwonyi - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bright Osagie Edomwonyi
Tên viết tắt: B. Edomwonyi
Ngày tháng năm sinh: 24/07/1994
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Junior Schoissengeyr - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Junior Schoissengeyr
Tên viết tắt: C. Schoissengeyr
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1994
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patrick Pentz - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Pentz
Tên viết tắt: P. Pentz
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1997
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Manprit Sarkaria - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manprit Sarkaria
Tên viết tắt: M. Sarkaria
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1996
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Erik Ross Palmer-Brown - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Ross Palmer-Brown
Tên viết tắt: E. Palmer-Brown
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1997
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Mirko Kos - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mirko Kos
Tên viết tắt: M. Kos
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1997
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Benedikt Pichler - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benedikt Pichler
Tên viết tắt: B. Pichler
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1997
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Maudo Lamine Jarjué - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maudo Lamine Jarjué
Tên viết tắt: M. Jarjué
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1997
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Johannes Handl - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johannes Handl
Tên viết tắt: J. Handl
Ngày tháng năm sinh: 07/05/1998
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ammar Helac - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ammar Helac
Tên viết tắt: A. Helac
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1998
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Fitz - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Fitz
Tên viết tắt: D. Fitz
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1999
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vesel Demaku - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vesel Demaku
Tên viết tắt: V. Demaku
Ngày tháng năm sinh: 05/02/2000
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patrick Wimmer - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Wimmer
Tên viết tắt: P. Wimmer
Ngày tháng năm sinh: 30/05/2001
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Niels Hahn - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niels Hahn
Tên viết tắt: N. Hahn
Ngày tháng năm sinh: 24/05/2001
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aleksandar Jukic - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleksandar Jukic
Tên viết tắt: A. Jukic
Ngày tháng năm sinh: 26/07/2000
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Stefan Radulovic - đội bóng FK Austria Wien - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefan Radulovic
Tên viết tắt: S. Radulovic
Ngày tháng năm sinh: 01/01/2002
Câu lạc bộ: FK Austria Wien - Giải đấu: Austrian Football Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Franck Bilal Ribéry - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Franck Bilal Ribéry
Tên viết tắt: F. Ribéry
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1983
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Borja Valero Iglesias - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Borja Valero Iglesias
Tên viết tắt: Borja Valero
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1985
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Martín Cáceres Silva - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Martín Cáceres Silva
Tên viết tắt: M. Cáceres
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1987
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Kevin-Prince Boateng - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin-Prince Boateng
Tên viết tắt: K. Boateng
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1987
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Giacomo Bonaventura - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giacomo Bonaventura
Tên viết tắt: G. Bonaventura
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1989
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Pietro Terracciano - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pietro Terracciano
Tên viết tắt: P. Terracciano
Ngày tháng năm sinh: 08/03/1990
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Germán Alejandro Pezzella - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Germán Alejandro Pezzella
Tên viết tắt: G. Pezzella
Ngày tháng năm sinh: 27/06/1991
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Riccardo Saponara - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Riccardo Saponara
Tên viết tắt: R. Saponara
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1991
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Valentin Eysseric - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valentin Eysseric
Tên viết tắt: V. Eysseric
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1992
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Federico Ceccherini - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Ceccherini
Tên viết tắt: F. Ceccherini
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1992
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristiano Biraghi - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristiano Biraghi
Tên viết tắt: C. Biraghi
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1992
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Joseph Alfred Duncan - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseph Alfred Duncan
Tên viết tắt: A. Duncan
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1993
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erick Antonio Pulgar Farfán - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erick Antonio Pulgar Farfán
Tên viết tắt: E. Pulgar
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1994
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Sebastián Carlos Cristóforo Pepe - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastián Carlos Cristóforo Pepe
Tên viết tắt: S. Cristóforo
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1993
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lorenzo Venuti - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lorenzo Venuti
Tên viết tắt: L. Venuti
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1995
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sofyan Amrabat - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sofyan Amrabat
Tên viết tắt: S. Amrabat
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1996
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gaetano Castrovilli - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gaetano Castrovilli
Tên viết tắt: G. Castrovilli
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Julián Illanes Minucci - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julián Illanes Minucci
Tên viết tắt: J. Illanes
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Federico Chiesa - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Chiesa
Tên viết tắt: F. Chiesa
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Bartłomiej Drągowski - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bartłomiej Drągowski
Tên viết tắt: B. Drągowski
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Christian Kouamé - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Kouamé
Tên viết tắt: C. Kouamé
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Patrick Cutrone - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Cutrone
Tên viết tắt: P. Cutrone
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1998
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nikola Milenković - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikola Milenković
Tên viết tắt: N. Milenković
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Pol Mikel Lirola Kosok - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pol Mikel Lirola Kosok
Tên viết tắt: Pol Lirola
Ngày tháng năm sinh: 13/08/1997
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Igor Júlio dos Santos de Paulo - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Igor Júlio dos Santos de Paulo
Tên viết tắt: Igor
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1998
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luca Ranieri - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca Ranieri
Tên viết tắt: L. Ranieri
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1999
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Petko Hristov - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Bulgaria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Petko Hristov
Tên viết tắt: P. Hristov
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1999
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Bulgaria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Pierluigi Pinto - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pierluigi Pinto
Tên viết tắt: P. Pinto
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1998
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dušan Vlahović - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dušan Vlahović
Tên viết tắt: D. Vlahović
Ngày tháng năm sinh: 28/01/2000
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristóbal Montiel Rodríguez - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristóbal Montiel Rodríguez
Tên viết tắt: Tòfol Montiel
Ngày tháng năm sinh: 11/04/2000
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bobby Duncan - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bobby Duncan
Tên viết tắt: B. Duncan
Ngày tháng năm sinh: 25/06/2001
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Christian Dalle Mura - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Dalle Mura
Tên viết tắt: C. Dalle Mura
Ngày tháng năm sinh: 02/02/2002
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Federico Brancolini - đội bóng Fiorentina - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Brancolini
Tên viết tắt: F. Brancolini
Ngày tháng năm sinh: 14/07/2001
Câu lạc bộ: Fiorentina - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Raffaele Cretaro - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raffaele Cretaro
Tên viết tắt: R. Cretaro
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1981
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gareth Harkin - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gareth Harkin
Tên viết tắt: G. Harkin
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1987
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mark Anthony McGinley - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Anthony McGinley
Tên viết tắt: M. McGinley
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1990
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ David Webster - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Webster
Tên viết tắt: D. Webster
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1989
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Ruairí Harkin - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ruairí Harkin
Tên viết tắt: R. Harkin
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1989
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Adam Foley - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Foley
Tên viết tắt: A. Foley
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1989
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Shane McEleney - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shane McEleney
Tên viết tắt: S. McEleney
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1991
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Stephen Folan - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stephen Folan
Tên viết tắt: S. Folan
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1992
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Barry McNamee - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Barry McNamee
Tên viết tắt: B. McNamee
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1992
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Ryan Michael Connolly - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Michael Connolly
Tên viết tắt: R. Connolly
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1992
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Tony McNamee - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tony McNamee
Tên viết tắt: T. McNamee
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1993
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Benny Igiehon - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benny Igiehon
Tên viết tắt: B. Igiehon
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1993
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jack Serrant-Green - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Serrant-Green
Tên viết tắt: J. Serrant-Green
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1994
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mark Anthony Timlin - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Anthony Timlin
Tên viết tắt: M. Timlin
Ngày tháng năm sinh: 17/11/1994
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mark Russell - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Russell
Tên viết tắt: M. Russell
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1996
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Mark Coyle - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Coyle
Tên viết tắt: M. Coyle
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1997
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sam Todd - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Todd
Tên viết tắt: S. Todd
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1998
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexander Kogler - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Kogler
Tên viết tắt: A. Kogler
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1998
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Kosovar Sadiki - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kosovar Sadiki
Tên viết tắt: K. Sadiki
Ngày tháng năm sinh: 27/08/1998
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Adrian Delap - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Delap
Tên viết tắt: A. Delap
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1998
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leo Donnellan - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leo Donnellan
Tên viết tắt: L. Donnellan
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1998
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Karl O’Sullivan - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Karl O’Sullivan
Tên viết tắt: K. O'Sullivan
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1999
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Kieran Farren - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kieran Farren
Tên viết tắt: K. Farren
Ngày tháng năm sinh: 21/11/2000
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jamie Browne - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Browne
Tên viết tắt: J. Browne
Ngày tháng năm sinh: 10/09/2000
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patrick McGarvey - đội bóng Finn Harps - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick McGarvey
Tên viết tắt: P. McGarvey
Ngày tháng năm sinh: 02/08/2003
Câu lạc bộ: Finn Harps - Giải đấu: Rep. Ireland Airtricity League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eric Fernando Botteghin - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eric Fernando Botteghin
Tên viết tắt: Eric Botteghin
Ngày tháng năm sinh: 31/08/1987
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jens Toornstra - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jens Toornstra
Tên viết tắt: J. Toornstra
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1989
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leroy Johan Fer - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leroy Johan Fer
Tên viết tắt: L. Fer
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1990
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Bryan Linssen - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Linssen
Tên viết tắt: B. Linssen
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1990
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Nicolai Mick Jørgensen - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolai Mick Jørgensen
Tên viết tắt: N. Jørgensen
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1991
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Nick Marsman - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nick Marsman
Tên viết tắt: N. Marsman
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1990
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luciano Narsingh - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luciano Narsingh
Tên viết tắt: L. Narsingh
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1990
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Steven Berghuis - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steven Berghuis
Tên viết tắt: S. Berghuis
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1991
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Ridgeciano Haps - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ridgeciano Haps
Tên viết tắt: R. Haps
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1993
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ João Carlos Vilaça Teixeira - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Carlos Vilaça Teixeira
Tên viết tắt: João Teixeira
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1993
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Uroš Spajić - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Uroš Spajić
Tên viết tắt: U. Spajić
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1993
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mark Diemers - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Diemers
Tên viết tắt: M. Diemers
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1993
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Sven van Beek - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sven van Beek
Tên viết tắt: S. van Beek
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1994
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bart Nieuwkoop - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bart Nieuwkoop
Tên viết tắt: B. Nieuwkoop
Ngày tháng năm sinh: 07/03/1996
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos Nicolás Senesi Barón - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Nicolás Senesi Barón
Tên viết tắt: M. Senesi
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1997
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Justin Bijlow - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Justin Bijlow
Tên viết tắt: J. Bijlow
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1998
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Ramón ten Hove - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ramón ten Hove
Tên viết tắt: R. ten Hove
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1998
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Fernando Sinisterra Lucumí - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Fernando Sinisterra Lucumí
Tên viết tắt: L. Sinisterra
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1999
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ George Johnston - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Johnston
Tên viết tắt: G. Johnston
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1998
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tyrell Malacia - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tyrell Malacia
Tên viết tắt: T. Malacia
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1999
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Róbert Boženík - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Róbert Boženík
Tên viết tắt: R. Boženík
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1999
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Joe Conteh - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Joe Conteh
Tên viết tắt: C. Conteh
Ngày tháng năm sinh: 27/08/1999
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Orkun Kökçü - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Orkun Kökçü
Tên viết tắt: O. Kökçü
Ngày tháng năm sinh: 29/12/2000
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Lutsharel Geertruida - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lutsharel Geertruida
Tên viết tắt: L. Geertruida
Ngày tháng năm sinh: 18/07/2000
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Wouter Burger - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wouter Burger
Tên viết tắt: W. Burger
Ngày tháng năm sinh: 16/02/2001
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mikael Tørset Johnsen - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mikael Tørset Johnsen
Tên viết tắt: M. Johnsen
Ngày tháng năm sinh: 04/07/2000
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sondre Skogen - đội bóng Feyenoord - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sondre Skogen
Tên viết tắt: S. Skogen
Ngày tháng năm sinh: 13/08/2000
Câu lạc bộ: Feyenoord - Giải đấu: Holland Eredivisie
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José Ernesto Sosa - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Ernesto Sosa
Tên viết tắt: J. Sosa
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1985
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gökhan Gönül - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gökhan Gönül
Tên viết tắt: G. Gönül
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1985
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Nabil Dirar - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nabil Dirar
Tên viết tắt: N. Dirar
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1986
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luiz Gustavo Dias - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luiz Gustavo Dias
Tên viết tắt: Luiz Gustavo
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1987
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Caner Erkin - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Caner Erkin
Tên viết tắt: C. Erkin
Ngày tháng năm sinh: 04/10/1988
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Harun Tekin - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harun Tekin
Tên viết tắt: H. Tekin
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1989
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Filip Novák - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Novák
Tên viết tắt: F. Novák
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1990
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enner Remberto Valencia Lastra - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Ecuador


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enner Remberto Valencia Lastra
Tên viết tắt: E. Valencia
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1989
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ecuador
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mathias Jattah-Njie Jørgensen - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathias Jattah-Njie Jørgensen
Tên viết tắt: Zanka
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1990
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Garry Mendes Rodrigues - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Cape Verde


Tên đầy đủ của cầu thủ: Garry Mendes Rodrigues
Tên viết tắt: Garry Rodrigues
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1990
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Cape Verde
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Serdar Aziz - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Serdar Aziz
Tên viết tắt: S. Aziz
Ngày tháng năm sinh: 23/10/1990
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Tolga Ciğerci - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tolga Ciğerci
Tên viết tắt: T. Ciğerci
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1992
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Deniz Türüç - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Deniz Türüç
Tên viết tắt: D. Türüç
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1993
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Marcel Tisserand - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Tisserand
Tên viết tắt: M. Tisserand
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1993
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mame Baba Thiam - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mame Baba Thiam
Tên viết tắt: M. Thiam
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1992
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Sadık Çiftpınar - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sadık Çiftpınar
Tên viết tắt: S. Çiftpınar
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1993
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nazim Sangaré - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nazim Sangaré
Tên viết tắt: N. Sangaré
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1994
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sinan Gümüş - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sinan Gümüş
Tên viết tắt: S. Gümüş
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1994
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ozan Tufan - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ozan Tufan
Tên viết tắt: O. Tufan
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1995
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Mert Hakan Yandaş - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mert Hakan Yandaş
Tên viết tắt: M. Yandaş
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1994
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Michael Frey - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Frey
Tên viết tắt: M. Frey
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1994
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mauricio Lemos Merladet - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauricio Lemos Merladet
Tên viết tắt: M. Lemos
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1995
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Altay Bayındır - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Altay Bayındır
Tên viết tắt: A. Bayındır
Ngày tháng năm sinh: 14/04/1998
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Murat Sağlam - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Murat Sağlam
Tên viết tắt: M. Sağlam
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1998
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Oğuz Kağan Güçtekin - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oğuz Kağan Güçtekin
Tên viết tắt: O. Güçtekin
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1999
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ferdi Erenay Kadıoğlu - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ferdi Erenay Kadıoğlu
Tên viết tắt: F. Kadioglu
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1999
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Allahyar Sayyadmanesh - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Iran


Tên đầy đủ của cầu thủ: Allahyar Sayyadmanesh
Tên viết tắt: A. Sayyadmanesh
Ngày tháng năm sinh: 29/06/2001
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Iran
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gürkan Başkan - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gürkan Başkan
Tên viết tắt: G. Başkan
Ngày tháng năm sinh: 01/04/2002
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Barış Sungur - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Barış Sungur
Tên viết tắt: B. Sungur
Ngày tháng năm sinh: 22/02/2002
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ömer Faruk Beyaz - đội bóng Fenerbahçe SK - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ömer Faruk Beyaz
Tên viết tắt: O. Beyaz
Ngày tháng năm sinh: 29/08/2003
Câu lạc bộ: Fenerbahçe SK - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Valentin Iulian Crețu - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valentin Iulian Crețu
Tên viết tắt: V. Crețu
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1989
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Cătălin George Straton - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cătălin George Straton
Tên viết tắt: C. Straton
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1989
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aristidis Soiledis - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aristidis Soiledis
Tên viết tắt: A. Soiledis
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1991
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucian Ionuț Filip - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucian Ionuț Filip
Tên viết tắt: L. Filip
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1990
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marius Ionuț Briceag - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marius Ionuț Briceag
Tên viết tắt: M. Briceag
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1992
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sergiu Florin Buș - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergiu Florin Buș
Tên viết tắt: S. Buș
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1992
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Ovidiu Marian Popescu - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ovidiu Marian Popescu
Tên viết tắt: O. Popescu
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1994
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ George Andrei Miron - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Andrei Miron
Tên viết tắt: A. Miron
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1994
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Alexandru Daniel Buziuc - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandru Daniel Buziuc
Tên viết tắt: A. Buziuc
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1994
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florin Lucian Tănase - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florin Lucian Tănase
Tên viết tắt: F. Tănase
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1994
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Iulian Lucian Cristea - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iulian Lucian Cristea
Tên viết tắt: I. Cristea
Ngày tháng năm sinh: 17/07/1994
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ionuț Daniel Vînă - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ionuț Daniel Vînă
Tên viết tắt: I. Vînă
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1995
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ionuț Constantin Panțîru - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ionuț Constantin Panțîru
Tên viết tắt: I. Panțîru
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1996
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Dragoș Ionuț Nedelcu - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dragoș Ionuț Nedelcu
Tên viết tắt: D. Nedelcu
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1997
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florinel Teodor Coman - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florinel Teodor Coman
Tên viết tắt: F. Coman
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1998
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Darius Dumitru Olaru - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darius Dumitru Olaru
Tên viết tắt: D. Olaru
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1998
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Adrian Tabarcea Petre - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Tabarcea Petre
Tên viết tắt: A. Petre
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1998
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gabriel Bogdan Simion - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Bogdan Simion
Tên viết tắt: G. Simion
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1998
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Răzvan Constantin Oaidă - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Răzvan Constantin Oaidă
Tên viết tắt: R. Oaidă
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1998
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dennis Man - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dennis Man
Tên viết tắt: D. Man
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1998
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Olimpiu Vasile Moruțan - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Olimpiu Vasile Moruțan
Tên viết tắt: O. Moruțan
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1999
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrei Daniel Vlad - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrei Daniel Vlad
Tên viết tắt: A. Vlad
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1999
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Adrian Gheorghe Șut - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Gheorghe Șut
Tên viết tắt: A. Șut
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1999
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ștefan Târnovanu - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ștefan Târnovanu
Tên viết tắt: �. Târnovanu
Ngày tháng năm sinh: 09/05/2000
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ovidiu Horșia - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ovidiu Horșia
Tên viết tắt: O. Horșia
Ngày tháng năm sinh: 30/10/2000
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Andrei Ion - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Andrei Ion
Tên viết tắt: R. Ion
Ngày tháng năm sinh: 05/09/2000
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexandru Grigoraș Pantea - đội bóng FCSB (Steaua) - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandru Grigoraș Pantea
Tên viết tắt: A. Pantea
Ngày tháng năm sinh: 11/09/2003
Câu lạc bộ: FCSB (Steaua) - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Adrian Winter - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Winter
Tên viết tắt: A. Winter
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1986
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Umaru Bangura - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Sierra Leone


Tên đầy đủ của cầu thủ: Umaru Bangura
Tên viết tắt: U. Bangura
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1987
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Sierra Leone
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marco Schönbächler - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marco Schönbächler
Tên viết tắt: M. Schönbächler
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1990
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Lasse Sobiech - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lasse Sobiech
Tên viết tắt: L. Sobiech
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1991
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Antonio Marchesano - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Marchesano
Tên viết tắt: A. Marchesano
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1991
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Benjamin Kololli - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamin Kololli
Tên viết tắt: B. Kololli
Ngày tháng năm sinh: 15/05/1992
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Živko Kostadinović - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Živko Kostadinović
Tên viết tắt: Z. Kostadinović
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1992
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yanick Brecher - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yanick Brecher
Tên viết tắt: Y. Brecher
Ngày tháng năm sinh: 25/05/1993
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Hekuran Kryeziu - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hekuran Kryeziu
Tên viết tắt: H. Kryeziu
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1993
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Salim Khelifi - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Salim Khelifi
Tên viết tắt: S. Khelifi
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1994
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Assan Torrez Ceesay - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Assan Torrez Ceesay
Tên viết tắt: A. Ceesay
Ngày tháng năm sinh: 17/03/1994
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nathan Raphael Pelae Cardoso - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathan Raphael Pelae Cardoso
Tên viết tắt: Nathan
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1995
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Shpetim Sulejmani - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shpetim Sulejmani
Tên viết tắt: S. Sulejmani
Ngày tháng năm sinh: 02/06/1995
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Blaž Kramer - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Blaž Kramer
Tên viết tắt: B. Kramer
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1996
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Novem Baumann - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Novem Baumann
Tên viết tắt: N. Baumann
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1995
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dagou Willie Anderson Britto - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dagou Willie Anderson Britto
Tên viết tắt: W. Britto
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1996
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mirlind Kryeziu - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Kosovo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mirlind Kryeziu
Tên viết tắt: M. Kryeziu
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1997
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Kosovo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tobias Schättin - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Schättin
Tên viết tắt: T. Schättin
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1997
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aiyegun Tosin - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aiyegun Tosin
Tên viết tắt: A. Tosin
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1998
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Vasilije Janjičić - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vasilije Janjičić
Tên viết tắt: V. Janjičić
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1998
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Toni Domgjoni - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Toni Domgjoni
Tên viết tắt: T. Domgjoni
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1998
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Lavdim Zumberi - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lavdim Zumberi
Tên viết tắt: L. Zumberi
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1999
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simon Sohm - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Sohm
Tên viết tắt: S. Sohm
Ngày tháng năm sinh: 11/04/2001
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Henri Koide - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Henri Koide
Tên viết tắt: H. Koide
Ngày tháng năm sinh: 06/04/2001
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Stephan Vinicius Seiler - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stephan Vinicius Seiler
Tên viết tắt: S. Seiler
Ngày tháng năm sinh: 16/09/2000
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bećir Omeragić - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bećir Omeragić
Tên viết tắt: B. Omeragic
Ngày tháng năm sinh: 20/01/2002
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Kedus Haile-Selassie - đội bóng FC Zürich - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kedus Haile-Selassie
Tên viết tắt: K. Haile-Selassie
Ngày tháng năm sinh: 01/01/2002
Câu lạc bộ: FC Zürich - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Arne Feick - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arne Feick
Tên viết tắt: A. Feick
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1988
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Douglas Franco Teixeira - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Douglas Franco Teixeira
Tên viết tắt: Douglas
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1988
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Hägele - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Hägele
Tên viết tắt: D. Hägele
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1989
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Fabian Giefer - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Giefer
Tên viết tắt: F. Giefer
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1990
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Nzuzi Toko Bundebele - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nzuzi Toko Bundebele
Tên viết tắt: N. Toko
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1990
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Saliou Sané - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saliou Sané
Tên viết tắt: S. Sané
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1992
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Robert Herrmann - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Herrmann
Tên viết tắt: R. Herrmann
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1993
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Eric Verstappen - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eric Verstappen
Tên viết tắt: E. Verstappen
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1994
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominic Baumann - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominic Baumann
Tên viết tắt: D. Baumann
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1995
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hendrik Hansen - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hendrik Hansen
Tên viết tắt: H. Hansen
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1994
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florian Flecker - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Flecker
Tên viết tắt: F. Flecker
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1995
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Lion Schweers - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lion Schweers
Tên viết tắt: L. Schweers
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1996
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Keanu Staude - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Keanu Staude
Tên viết tắt: K. Staude
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1997
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luca Pfeiffer - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca Pfeiffer
Tên viết tắt: L. Pfeiffer
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1996
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Leroy Kwadwo - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leroy Kwadwo
Tên viết tắt: L. Kwadwo
Ngày tháng năm sinh: 15/08/1996
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Niklas Hoffmann - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niklas Hoffmann
Tên viết tắt: N. Hoffmann
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1997
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Hemmerich - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Hemmerich
Tên viết tắt: L. Hemmerich
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1998
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Frank Ronstadt - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Frank Ronstadt
Tên viết tắt: F. Ronstadt
Ngày tháng năm sinh: 21/07/1997
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Patrick Sontheimer - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patrick Sontheimer
Tên viết tắt: P. Sontheimer
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1998
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ David Kopacz - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Kopacz
Tên viết tắt: D. Kopacz
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1999
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Tobias Kraulich - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Kraulich
Tên viết tắt: T. Kraulich
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1999
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dominik Meisel - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominik Meisel
Tên viết tắt: D. Meisel
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1999
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Vincent Müller - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vincent Müller
Tên viết tắt: V. Müller
Ngày tháng năm sinh: 23/08/2000
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vladimir Nikolaev Nikolov - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Bulgaria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vladimir Nikolaev Nikolov
Tên viết tắt: V. Nikolov
Ngày tháng năm sinh: 07/02/2001
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Bulgaria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nico Purtscher - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nico Purtscher
Tên viết tắt: N. Purtscher
Ngày tháng năm sinh: 05/01/2001
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Umut Ünlü - đội bóng FC Würzburger Kickers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Umut Ünlü
Tên viết tắt: U. Ünlü
Ngày tháng năm sinh: 02/11/2002
Câu lạc bộ: FC Würzburger Kickers - Giải đấu: German 2. Bundesliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Eric de Oliveira Pereira - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eric de Oliveira Pereira
Tên viết tắt: Eric
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1985
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Pablo de Lucas Torres - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pablo de Lucas Torres
Tên viết tắt: De Lucas
Ngày tháng năm sinh: 20/09/1986
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Igor Armaș - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Moldova


Tên đầy đủ của cầu thủ: Igor Armaș
Tên viết tắt: I. Armaș
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1987
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Moldova
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ionuț Balaur - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ionuț Balaur
Tên viết tắt: I. Balaur
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1989
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Alexandru Nicolae Vlad - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandru Nicolae Vlad
Tên viết tắt: A. Vlad
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1989
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Victor Teodor Rîmniceanu - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victor Teodor Rîmniceanu
Tên viết tắt: V. Rîmniceanu
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1990
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Milan Kocić - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Milan Kocić
Tên viết tắt: M. Kocić
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1990
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Grégoire Puel - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Grégoire Puel
Tên viết tắt: G. Puel
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1992
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ricardo José Veiga Varzim Miranda - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ricardo José Veiga Varzim Miranda
Tên viết tắt: Ricardinho
Ngày tháng năm sinh: 24/03/1994
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Mihai Căpățînă - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Mihai Căpățînă
Tên viết tắt: M. Căpățînă
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1995
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Răzvan Toni Augustin Grădinaru - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Răzvan Toni Augustin Grădinaru
Tên viết tắt: R. Grădinaru
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1995
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Cosmin Florin Achim - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cosmin Florin Achim
Tên viết tắt: C. Achim
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1995
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos Lavín Rodríguez - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Lavín Rodríguez
Tên viết tắt: Marcos Lavín
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1996
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sebastian Árpád Mailat - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Árpád Mailat
Tên viết tắt: S. Mailat
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1997
Câu lạc bộ: FC Voluntari - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Cristian Ionuț Costin - đội bóng FC Voluntari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Ionuț Costin
Tên viết tắt: C. Costin