Tình cờ admin khochat.com đi tìm giúp 1 người bạn về tài khoản FIFA 2021 miễn phí để trade và tìm thẻ game. Vô tình có thông tin về các cầu thủ có mặt trong FIFA 2021 và các vị trí của họ.

Tất nhiên đối với những bạn không am hiểu đá bóng thì thông tin này có vẻ chẳng có gì hữu ích, nhưng với những bạn hay tìm tòi thì đây là tư liệu khá quý giá để tra cứu thông tin cầu thủ, cũng như các đội bóng, thông tin vị trí để phục vụ cho đội bóng trong mơ của mình.

Và giờ thì đơn giản thôi, đây là những gì bạn cần. 

Bài viết gồm 6 bài, mỗi bài tầm 3000 thông tin cầu thủ nhé!

Top 18944 danh sách cầu thủ có trong FIFA 2021 (update T9/2021) (P5)


Thông tin cầu thủ Johan Gastien - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johan Gastien
Tên viết tắt: J. Gastien
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1988
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Jonathan Damián Iglesias Abreu - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Damián Iglesias Abreu
Tên viết tắt: J. Iglesias
Ngày tháng năm sinh: 17/12/1988
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Florent Ogier - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florent Ogier
Tên viết tắt: F. Ogier
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1989
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jason Berthomier - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jason Berthomier
Tên viết tắt: J. Berthomier
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1990
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Jodel Dossou - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: Benin


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jodel Dossou
Tên viết tắt: J. Dossou
Ngày tháng năm sinh: 17/03/1992
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Benin
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josué Albert - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josué Albert
Tên viết tắt: J. Albert
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1992
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Cafimipon Gomis - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Cafimipon Gomis
Tên viết tắt: D. Gomis
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1992
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Jérôme Phojo - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jérôme Phojo
Tên viết tắt: J. Phojo
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1993
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vital Manuel N'Simba - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vital Manuel N'Simba
Tên viết tắt: V. Nsimba
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1993
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Arthur Desmas - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arthur Desmas
Tên viết tắt: A. Desmas
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1994
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Cédric Hountondji - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: Benin


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cédric Hountondji
Tên viết tắt: C. Hountondji
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1994
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Benin
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Akim Zedadka - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Akim Zedadka
Tên viết tắt: A. Zedadka
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1995
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Jim Émilien Ngowet Allevinah - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: Gabon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jim Émilien Ngowet Allevinah
Tên viết tắt: J. Allevinah
Ngày tháng năm sinh: 27/02/1995
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Gabon
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Driss Trichard - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Driss Trichard
Tên viết tắt: D. Trichard
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1995
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yohann Magnin - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yohann Magnin
Tên viết tắt: Y. Magnin
Ngày tháng năm sinh: 21/06/1997
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jordan Tell - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Tell
Tên viết tắt: J. Tell
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1997
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Lorenzo Rajot - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lorenzo Rajot
Tên viết tắt: L. Rajot
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1997
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mohamed Bayo - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Bayo
Tên viết tắt: M. Bayo
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1998
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Julien Boyer - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julien Boyer
Tên viết tắt: J. Boyer
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1998
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ouparine Djoco - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ouparine Djoco
Tên viết tắt: O. Djoco
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1998
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Muamer Aljic - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Muamer Aljic
Tên viết tắt: M. Aljic
Ngày tháng năm sinh: 19/06/2000
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sofyan Chader - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sofyan Chader
Tên viết tắt: S. Chader
Ngày tháng năm sinh: 12/05/2000
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Salis Abdul Samed - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Salis Abdul Samed
Tên viết tắt: S. Abdul Samed
Ngày tháng năm sinh: 26/03/2000
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alidu Seidu - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alidu Seidu
Tên viết tắt: A. Seidu
Ngày tháng năm sinh: 04/06/2000
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lucas Margueron - đội bóng Clermont Foot 63 - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Margueron
Tên viết tắt: L. Margueron
Ngày tháng năm sinh: 12/02/2001
Câu lạc bộ: Clermont Foot 63 - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 吴庆 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 吴庆
Tên viết tắt: Wu Qing
Ngày tháng năm sinh: 04/07/1981
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 邓小飞 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 邓小飞
Tên viết tắt: Deng Xiaofei
Ngày tháng năm sinh: 31/05/1983
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 隋维杰 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 隋维杰
Tên viết tắt: Sui Weijie
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1983
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Xiyang Huang - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Xiyang Huang
Tên viết tắt: Huang Xiyang
Ngày tháng năm sinh: 14/06/1985
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luiz Fernando Pereira da Silva - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luiz Fernando Pereira da Silva
Tên viết tắt: Fernandinho Silva
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1985
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 陈雷 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 陈雷
Tên viết tắt: Chen Lei
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1985
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Adrian Mierzejewski - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Mierzejewski
Tên viết tắt: A. Mierzejewski
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1986
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alan Kardec de Souza Pereira Junior - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alan Kardec de Souza Pereira Junior
Tên viết tắt: Alan Kardec
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1989
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 蒋哲 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 蒋哲
Tên viết tắt: Jiang Zhe
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1989
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ 刘欢 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘欢
Tên viết tắt: Liu Huan
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1989
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 刘乐 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 刘乐
Tên viết tắt: Liu Le
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1989
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ 陈杰 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 陈杰
Tên viết tắt: Chen Jie
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1989
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ 叶尔杰提·叶尔扎提 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 叶尔杰提·叶尔扎提
Tên viết tắt: Yeerjieti Yeerzati
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1993
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wu Xu - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wu Xu
Tên viết tắt: Xu Wu
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1993
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 冯劲 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 冯劲
Tên viết tắt: Feng Jin
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1993
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Márcio Augusto da Silva Barbosa - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Márcio Augusto da Silva Barbosa
Tên viết tắt: Marcinho
Ngày tháng năm sinh: 16/05/1995
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 罗皓 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 罗皓
Tên viết tắt: Luo Hao
Ngày tháng năm sinh: 17/01/1995
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 元敏诚 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 元敏诚
Tên viết tắt: Yuan Mincheng
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1995
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ 懂洪麟 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 懂洪麟
Tên viết tắt: Dong Honglin
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1996
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ 杨帅 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 杨帅
Tên viết tắt: Yang Shuai
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1997
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Tianpeng Wen - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tianpeng Wen
Tên viết tắt: Wen Tianpeng
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1997
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 尹从尧 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 尹从尧
Tên viết tắt: Yin Congyao
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1997
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kejiang Chen - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kejiang Chen
Tên viết tắt: Chen Kejiang
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1997
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 迪力穆拉提·毛拉尼牙孜
Tên viết tắt: M. Dilmurat
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1998
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 曹栋 - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: 曹栋
Tên viết tắt: Cao Dong
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1997
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Defu Ma - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Defu Ma
Tên viết tắt: Ma Defu
Ngày tháng năm sinh: 08/06/1999
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mengxuan Zhang - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mengxuan Zhang
Tên viết tắt: Zhang Mengxuan
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1999
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jiaxing Deng - đội bóng Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - quốc tịch: China PR


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jiaxing Deng
Tên viết tắt: Deng Jiaxing
Ngày tháng năm sinh: 19/10/2000
Câu lạc bộ: Chongqing Dangdai Lifan FC SWM Team - Giải đấu: Chinese Super League
Quốc tịch: China PR
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniel Constantin Florea - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Constantin Florea
Tên viết tắt: D. Florea
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1988
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Cornel Dinu - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cornel Dinu
Tên viết tắt: C. Dinu
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1989
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Dinu Bogdan Moldovan - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dinu Bogdan Moldovan
Tên viết tắt: D. Moldovan
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1990
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Cristian Georgian Cherchez - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Georgian Cherchez
Tên viết tắt: C. Cherchez
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1991
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marius Mădălin Martac - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marius Mădălin Martac
Tên viết tắt: M. Martac
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1991
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vadim Rață - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Moldova


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vadim Rață
Tên viết tắt: V. Rață
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1993
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Moldova
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Laurențiu Nicolae Corbu - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Laurențiu Nicolae Corbu
Tên viết tắt: L. Corbu
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1994
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Franck Alex Neeb-Noma Blaise Yaméogo - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Burkina Faso


Tên đầy đủ của cầu thủ: Franck Alex Neeb-Noma Blaise Yaméogo
Tên viết tắt: B. Yaméogo
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1993
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Burkina Faso
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Denis Constantin Dumitrașcu - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denis Constantin Dumitrașcu
Tên viết tắt: D. Dumitrașcu
Ngày tháng năm sinh: 27/04/1995
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Paul Alexandru Iacob - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Alexandru Iacob
Tên viết tắt: P. Iacob
Ngày tháng năm sinh: 21/06/1996
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Valmir Berisha - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valmir Berisha
Tên viết tắt: V. Berisha
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1996
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Daniel Neguț - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Daniel Neguț
Tên viết tắt: C. Neguț
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1995
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Daniel Iliuță Popa - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Iliuță Popa
Tên viết tắt: D. Popa
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1995
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrei Ovidiu Pițian - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrei Ovidiu Pițian
Tên viết tắt: A. Pițian
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1995
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Tomás Díaz Grassano - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomás Díaz Grassano
Tên viết tắt: T. Diáz
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1997
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Tiberiu Ionuț Căpușă - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tiberiu Ionuț Căpușă
Tên viết tắt: T. Căpușă
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1998
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Marco Dulca - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marco Dulca
Tên viết tắt: M. Dulca
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1999
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Alex Tudor Negrea - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Tudor Negrea
Tên viết tắt: A. Negrea
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1998
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rareş Antonio Pop - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rareş Antonio Pop
Tên viết tắt: R. Pop
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1999
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mihai Marian Aioani - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mihai Marian Aioani
Tên viết tắt: M. Aioani
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1999
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adrian Mihai Ioniță - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Mihai Ioniță
Tên viết tắt: A. Ioniță
Ngày tháng năm sinh: 11/03/2000
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrei Dragoș Șerban - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrei Dragoș Șerban
Tên viết tắt: A. Șerban
Ngày tháng năm sinh: 31/10/2000
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cosmin Gabriel Atanase - đội bóng Chindia Târgovişte - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cosmin Gabriel Atanase
Tên viết tắt: C. Atanase
Ngày tháng năm sinh: 03/06/2001
Câu lạc bộ: Chindia Târgovişte - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emanuele Giaccherini - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emanuele Giaccherini
Tên viết tắt: E. Giaccherini
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1985
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Michele Nardi - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michele Nardi
Tên viết tắt: M. Nardi
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1986
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Đorđević - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Đorđević
Tên viết tắt: F. Đorđević
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1987
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Francesco Renzetti - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francesco Renzetti
Tên viết tắt: F. Renzetti
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1988
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Joel Chukwuma Obi - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Chukwuma Obi
Tên viết tắt: J. Obi
Ngày tháng năm sinh: 22/05/1991
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Andrea Seculin - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrea Seculin
Tên viết tắt: A. Seculin
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1990
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Pucciarelli - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Pucciarelli
Tên viết tắt: M. Pucciarelli
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1991
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Michele Rigione - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michele Rigione
Tên viết tắt: M. Rigione
Ngày tháng năm sinh: 07/03/1991
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luca Garritano - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca Garritano
Tên viết tắt: L. Garritano
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1994
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Sauli Aapo Kasperi Väisänen - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sauli Aapo Kasperi Väisänen
Tên viết tắt: S. Väisänen
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1994
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Luigi Canotto - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luigi Canotto
Tên viết tắt: L. Canotto
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1994
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dávid Ivan - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dávid Ivan
Tên viết tắt: D. Ivan
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1995
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Giovanni Di Noia - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giovanni Di Noia
Tên viết tắt: G. Di Noia
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1994
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Micheal Fabbro - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Micheal Fabbro
Tên viết tắt: M. Fabbro
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1996
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Maodo Malick M'Baye - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maodo Malick M'Baye
Tên viết tắt: M. Mbaye
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1995
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Maxime Jean Roberto Leverbe - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Jean Roberto Leverbe
Tên viết tắt: M. Leverbe
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1997
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Michele Troiani - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michele Troiani
Tên viết tắt: M. Troiani
Ngày tháng năm sinh: 21/07/1996
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Matteo Cotali - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matteo Cotali
Tên viết tắt: M. Cotali
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1997
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Strahinja Tanasijević - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Strahinja Tanasijević
Tên viết tắt: S. Tanasijević
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1997
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adrian Šemper - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Šemper
Tên viết tắt: A. Šemper
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1998
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Alessandro Confente - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Confente
Tên viết tắt: A. Confente
Ngày tháng năm sinh: 07/06/1998
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sahr Jonathan Morsay - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sahr Jonathan Morsay
Tên viết tắt: J. Morsay
Ngày tháng năm sinh: 05/10/1997
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Massimo Bertagnoli - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Massimo Bertagnoli
Tên viết tắt: M. Bertagnoli
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1999
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marin Cavar - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marin Cavar
Tên viết tắt: M. Cavar
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1999
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sergej Grubač - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Montenegro


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergej Grubač
Tên viết tắt: S. Grubač
Ngày tháng năm sinh: 29/05/2000
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Montenegro
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pietro Rovaglia - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pietro Rovaglia
Tên viết tắt: P. Rovaglia
Ngày tháng năm sinh: 26/02/2001
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ibrahim Karamoko - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibrahim Karamoko
Tên viết tắt: I. Karamoko
Ngày tháng năm sinh: 23/06/2001
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Emanuele Zuelli - đội bóng Chievo Verona - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emanuele Zuelli
Tên viết tắt: E. Zuelli
Ngày tháng năm sinh: 22/11/2001
Câu lạc bộ: Chievo Verona - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jonathan Rey Bornstein - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Rey Bornstein
Tên viết tắt: J. Bornstein
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1984
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kenneth Kronholm - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenneth Kronholm
Tên viết tắt: K. Kronholm
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1985
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bobby Shuttleworth - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bobby Shuttleworth
Tên viết tắt: B. Shuttleworth
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1987
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Micheal Azira - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Uganda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Micheal Azira
Tên viết tắt: M. Azira
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1987
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Uganda
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Charles Kwabena Sapong - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charles Kwabena Sapong
Tên viết tắt: C. Sapong
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1988
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Berić - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Berić
Tên viết tắt: R. Berić
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1991
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Johan Kappelhof - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johan Kappelhof
Tên viết tắt: J. Kappelhof
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1990
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gastón Claudio Giménez - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gastón Claudio Giménez
Tên viết tắt: G. Giménez
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1991
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Boris Sekulić - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Boris Sekulić
Tên viết tắt: B. Sekulić
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1991
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Francisco Javier Calvo Quesada - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Costa Rica


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Javier Calvo Quesada
Tên viết tắt: F. Calvo
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1992
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Costa Rica
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Fabian Herbers - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Herbers
Tên viết tắt: F. Herbers
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1993
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Luka Stojanović - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luka Stojanović
Tên viết tắt: L. Stojanović
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1994
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Connor Sparrow - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Connor Sparrow
Tên viết tắt: C. Sparrow
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1994
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Álvaro Medrán Just - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Medrán Just
Tên viết tắt: Medrán
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1994
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Przemysław Frankowski - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Przemysław Frankowski
Tên viết tắt: P. Frankowski
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1995
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Brandt Bronico - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brandt Bronico
Tên viết tắt: B. Bronico
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1995
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Elliott Collier - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elliott Collier
Tên viết tắt: E. Collier
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1995
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wyatt Omsberg - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wyatt Omsberg
Tên viết tắt: W. Omsberg
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1995
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mauricio Pineda - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauricio Pineda
Tên viết tắt: M. Pineda
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1997
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jeremiah Gutjahr - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremiah Gutjahr
Tên viết tắt: J. Gutjahr
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1997
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Djordje Mihailovic - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Djordje Mihailovic
Tên viết tắt: D. Mihailovic
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1998
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Miguel Ángel Navarro Zárate - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miguel Ángel Navarro Zárate
Tên viết tắt: M. Navarro
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1999
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ignacio Santiago Aliseda - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignacio Santiago Aliseda
Tên viết tắt: I. Aliseda
Ngày tháng năm sinh: 14/03/2000
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Andre Reynolds II - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andre Reynolds II
Tên viết tắt: A. Reynolds II
Ngày tháng năm sinh: 02/05/2001
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicholas Slonina - đội bóng Chicago Fire - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicholas Slonina
Tên viết tắt: N. Slonina
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2001
Câu lạc bộ: Chicago Fire - Giải đấu: USA Major League Soccer
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Scott Flinders - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Flinders
Tên viết tắt: S. Flinders
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1986
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Andrew Williams - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrew Williams
Tên viết tắt: A. Williams
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1986
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Chris Hussey - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chris Hussey
Tên viết tắt: C. Hussey
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1989
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Matty Blair - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matty Blair
Tên viết tắt: M. Blair
Ngày tháng năm sinh: 21/06/1989
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Reuben James Reid - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Reuben James Reid
Tên viết tắt: R. Reid
Ngày tháng năm sinh: 26/07/1988
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Peter Anthony Tozer - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Peter Anthony Tozer
Tên viết tắt: B. Tozer
Ngày tháng năm sinh: 01/03/1990
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Liam Sercombe - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam Sercombe
Tên viết tắt: L. Sercombe
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1990
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Christopher Clements - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christopher Clements
Tên viết tắt: C. Clements
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1990
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Charlie Raglan - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Raglan
Tên viết tắt: C. Raglan
Ngày tháng năm sinh: 28/04/1993
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Conor Thomas - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Thomas
Tên viết tắt: C. Thomas
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1993
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Alfie May - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfie May
Tên viết tắt: A. May
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1993
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Alex Addai - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Addai
Tên viết tắt: A. Addai
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1993
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sean Long - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sean Long
Tên viết tắt: S. Long
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1995
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ William Boyle - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: William Boyle
Tên viết tắt: W. Boyle
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1995
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Tahvon Campbell - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tahvon Campbell
Tên viết tắt: T. Campbell
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1997
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Bowry - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: Antigua & Barbuda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Bowry
Tên viết tắt: D. Bowry
Ngày tháng năm sinh: 29/04/1998
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Antigua & Barbuda
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ George Lloyd - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Lloyd
Tên viết tắt: G. Lloyd
Ngày tháng năm sinh: 11/02/2000
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Elliott Michael Bonds - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: Guyana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elliott Michael Bonds
Tên viết tắt: E. Bonds
Ngày tháng năm sinh: 23/03/2000
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Guyana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lewis Freestone - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Freestone
Tên viết tắt: L. Freestone
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1999
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Max Harris - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Harris
Tên viết tắt: M. Harris
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1999
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Finn Azaz - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Finn Azaz
Tên viết tắt: F. Azaz
Ngày tháng năm sinh: 07/09/2000
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joshua Griffiths - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Griffiths
Tên viết tắt: J. Griffiths
Ngày tháng năm sinh: 05/09/2001
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Grant Horton - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Grant Horton
Tên viết tắt: G. Horton
Ngày tháng năm sinh: 13/09/2001
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Chamberlain - đội bóng Cheltenham Town - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Chamberlain
Tên viết tắt: T. Chamberlain
Ngày tháng năm sinh: 01/06/2002
Câu lạc bộ: Cheltenham Town - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wilfredo Daniel Caballero - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wilfredo Daniel Caballero
Tên viết tắt: W. Caballero
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1981
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Thiago Emiliano da Silva - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thiago Emiliano da Silva
Tên viết tắt: Thiago Silva
Ngày tháng năm sinh: 22/09/1984
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Olivier Giroud - đội bóng Chelsea - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Olivier Giroud
Tên viết tắt: O. Giroud
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1986
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ César Azpilicueta Tanco - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: César Azpilicueta Tanco
Tên viết tắt: Azpilicueta
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1989
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Daniel Noel Drinkwater - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Noel Drinkwater
Tên viết tắt: D. Drinkwater
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1990
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ N'Golo Kanté - đội bóng Chelsea - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: N'Golo Kanté
Tên viết tắt: N. Kanté
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1991
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Marcos Alonso Mendoza - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Alonso Mendoza
Tên viết tắt: Marcos Alonso
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1990
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Victor Moses - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victor Moses
Tên viết tắt: V. Moses
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1990
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Luiz Frello Filho Jorge - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luiz Frello Filho Jorge
Tên viết tắt: Jorginho
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1991
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Hakim Ziyech - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hakim Ziyech
Tên viết tắt: H. Ziyech
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1993
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio Rüdiger - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Rüdiger
Tên viết tắt: A. Rüdiger
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1993
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marco van Ginkel - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marco van Ginkel
Tên viết tắt: M. van Ginkel
Ngày tháng năm sinh: 01/12/1992
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mateo Kovačić - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateo Kovačić
Tên viết tắt: M. Kovačić
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1994
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ross Barkley - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ross Barkley
Tên viết tắt: R. Barkley
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1993
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kepa Arrizabalaga Revuelta - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kepa Arrizabalaga Revuelta
Tên viết tắt: Kepa
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1994
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Kurt Happy Zouma - đội bóng Chelsea - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kurt Happy Zouma
Tên viết tắt: K. Zouma
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1994
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Emerson Palmieri dos Santos - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emerson Palmieri dos Santos
Tên viết tắt: Emerson
Ngày tháng năm sinh: 03/08/1994
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tiemoué Bakayoko - đội bóng Chelsea - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tiemoué Bakayoko
Tên viết tắt: T. Bakayoko
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1994
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Abdul Rahman Baba - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdul Rahman Baba
Tên viết tắt: A. Baba
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1994
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Timo Werner - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Timo Werner
Tên viết tắt: T. Werner
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1996
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Andreas Christensen - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andreas Christensen
Tên viết tắt: A. Christensen
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1996
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ruben Loftus-Cheek - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ruben Loftus-Cheek
Tên viết tắt: R. Loftus-Cheek
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1996
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Matt Miazga - đội bóng Chelsea - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matt Miazga
Tên viết tắt: M. Miazga
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1995
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ben Chilwell - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Chilwell
Tên viết tắt: B. Chilwell
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1996
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fikayo Tomori - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fikayo Tomori
Tên viết tắt: F. Tomori
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1997
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tammy Bakumo-Abraham - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tammy Bakumo-Abraham
Tên viết tắt: T. Abraham
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1997
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Malang Sarr - đội bóng Chelsea - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Malang Sarr
Tên viết tắt: M. Sarr
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1999
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kai Havertz - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kai Havertz
Tên viết tắt: K. Havertz
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1999
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Christian Pulisic - đội bóng Chelsea - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Pulisic
Tên viết tắt: C. Pulisic
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1998
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mason Mount - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mason Mount
Tên viết tắt: M. Mount
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1999
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Reece James - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Reece James
Tên viết tắt: R. James
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1999
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callum Hudson-Odoi - đội bóng Chelsea - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Hudson-Odoi
Tên viết tắt: C. Hudson-Odoi
Ngày tháng năm sinh: 07/11/2000
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Billy Gilmour - đội bóng Chelsea - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Billy Gilmour
Tên viết tắt: B. Gilmour
Ngày tháng năm sinh: 11/06/2001
Câu lạc bộ: Chelsea - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Darren Pratley - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darren Pratley
Tên viết tắt: D. Pratley
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1985
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jason Pearce - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jason Pearce
Tên viết tắt: J. Pearce
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1987
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Amos - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Amos
Tên viết tắt: B. Amos
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1990
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erhun Aksel Öztümer - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erhun Aksel Öztümer
Tên viết tắt: E. Oztumer
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1991
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Conor Washington - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Washington
Tên viết tắt: C. Washington
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1992
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Abdulyussuf Adedeji Adeniyi Oshilaja - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdulyussuf Adedeji Adeniyi Oshilaja
Tên viết tắt: A. Oshilaja
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1993
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jonathan Williams - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Williams
Tên viết tắt: J. Williams
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1993
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke
Tên viết tắt: C. Aneke
Ngày tháng năm sinh: 03/07/1993
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Jake Forster-Caskey - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jake Forster-Caskey
Tên viết tắt: J. Forster-Caskey
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1994
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Dillon Phillips - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dillon Phillips
Tên viết tắt: D. Phillips
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1995
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Alex Gilbey - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Gilbey
Tên viết tắt: A. Gilbey
Ngày tháng năm sinh: 09/12/1994
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Ben Purrington - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Purrington
Tên viết tắt: B. Purrington
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1996
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Macauley Miles Bonne - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Zimbabwe


Tên đầy đủ của cầu thủ: Macauley Miles Bonne
Tên viết tắt: M. Bonne
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1995
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Zimbabwe
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ George Lapslie - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Lapslie
Tên viết tắt: G. Lapslie
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1997
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ashley Maynard-Brewer - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ashley Maynard-Brewer
Tên viết tắt: A. Maynard-Brewer
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1999
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alfie Doughty - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfie Doughty
Tên viết tắt: A. Doughty
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1999
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Albie Morgan - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Albie Morgan
Tên viết tắt: A. Morgan
Ngày tháng năm sinh: 02/02/2000
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Josh Davison - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Davison
Tên viết tắt: J. Davison
Ngày tháng năm sinh: 16/09/1999
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brendan Sarpong-Wiredu - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brendan Sarpong-Wiredu
Tên viết tắt: B. Sarpong-Wiredu
Ngày tháng năm sinh: 07/11/1999
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Dempsey - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Dempsey
Tên viết tắt: B. Dempsey
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1999
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nathan Harness - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathan Harness
Tên viết tắt: N. Harness
Ngày tháng năm sinh: 19/01/2000
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Armando Quitirna Junior - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Guinea Bissau


Tên đầy đủ của cầu thủ: Armando Quitirna Junior
Tên viết tắt: Junior Quitirna
Ngày tháng năm sinh: 25/04/2000
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Guinea Bissau
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Wassim Aouachria - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Algeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wassim Aouachria
Tên viết tắt: W. Aouachria
Ngày tháng năm sinh: 12/05/2000
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Algeria
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dylan Levitt - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Levitt
Tên viết tắt: D. Levitt
Ngày tháng năm sinh: 17/11/2000
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Johl Powell - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johl Powell
Tên viết tắt: J. Powell
Ngày tháng năm sinh: 06/06/2001
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ James Vennings - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Vennings
Tên viết tắt: J. Vennings
Ngày tháng năm sinh: 20/11/2000
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joseph Osaghae - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseph Osaghae
Tên viết tắt: J. Osaghae
Ngày tháng năm sinh: 20/02/2001
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Charlie Barker - đội bóng Charlton Athletic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Barker
Tên viết tắt: C. Barker
Ngày tháng năm sinh: 27/03/2003
Câu lạc bộ: Charlton Athletic - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Pape Ibnou Bâ - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pape Ibnou Bâ
Tên viết tắt: P. Ba
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1993
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Owalabi Franck Saturnin Allagbé Kassifa - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Benin


Tên đầy đủ của cầu thủ: Owalabi Franck Saturnin Allagbé Kassifa
Tên viết tắt: S. Allagbé
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1993
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Benin
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Valentin Jacob - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valentin Jacob
Tên viết tắt: V. Jacob
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1994
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Dylan Louiserre - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Louiserre
Tên viết tắt: D. Louiserre
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1995
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Issouf Paro - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Burkina Faso


Tên đầy đủ của cầu thủ: Issouf Paro
Tên viết tắt: I. Paro
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1994
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Burkina Faso
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ibrahim Sissoko - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibrahim Sissoko
Tên viết tắt: I. Sissoko
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1995
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Ibrahima Sory Conté - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Guinea


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibrahima Sory Conté
Tên viết tắt: I. Conté
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1996
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Guinea
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brahim Konaté - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brahim Konaté
Tên viết tắt: B. Konaté
Ngày tháng năm sinh: 20/03/1996
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Djigla - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Benin


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Djigla
Tên viết tắt: D. Djigla
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1995
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Benin
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Olivier Michel Kemen - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Olivier Michel Kemen
Tên viết tắt: O. Kemen
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1996
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Louis Ameka Autchanga - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Gabon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Louis Ameka Autchanga
Tên viết tắt: L. Ameka Autchanga
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1996
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Gabon
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Quentin Braat - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Quentin Braat
Tên viết tắt: Q. Braat
Ngày tháng năm sinh: 06/07/1997
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bryan Passi - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Passi
Tên viết tắt: B. Passi
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1997
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Quentin Bena - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Quentin Bena
Tên viết tắt: Q. Bena
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1998
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Joris Moutachy - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joris Moutachy
Tên viết tắt: J. Moutachy
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1997
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bilal Boutobba - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bilal Boutobba
Tên viết tắt: B. Boutobba
Ngày tháng năm sinh: 29/08/1998
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yacine Bourhane - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yacine Bourhane
Tên viết tắt: Y. Bourhane
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1998
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Lebeau - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Lebeau
Tên viết tắt: T. Lebeau
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1998
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Lenny Vallier - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lenny Vallier
Tên viết tắt: L. Vallier
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1999
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guy-Marcelin Kilama Kilama - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guy-Marcelin Kilama Kilama
Tên viết tắt: G. Kilama
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1999
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Goduine Koyalipou - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Goduine Koyalipou
Tên viết tắt: G. Koyalipou
Ngày tháng năm sinh: 15/02/2000
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Antoine Baroan - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antoine Baroan
Tên viết tắt: A. Baroan
Ngày tháng năm sinh: 24/06/2000
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brahima Doukansy - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brahima Doukansy
Tên viết tắt: B. Doukansy
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1999
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Darlin Zidane Yongwa Ngameni - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darlin Zidane Yongwa Ngameni
Tên viết tắt: D. Yongwa
Ngày tháng năm sinh: 21/09/2000
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Samuel Renel - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Renel
Tên viết tắt: S. Renel
Ngày tháng năm sinh: 03/11/2001
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yassine Benhattab - đội bóng Chamois Niortais Football Club - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yassine Benhattab
Tên viết tắt: Y. Benhattab
Ngày tháng năm sinh: 18/11/2002
Câu lạc bộ: Chamois Niortais Football Club - Giải đấu: French Ligue 2
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ovidiu Ștefan Hoban - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ovidiu Ștefan Hoban
Tên viết tắt: O. Hoban
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1982
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Paulo Vinícius de Souza Nascimento - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paulo Vinícius de Souza Nascimento
Tên viết tắt: Paulo Vinícius
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1984
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ciprian Ioan Deac - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ciprian Ioan Deac
Tên viết tắt: C. Deac
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1986
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Mario Júnior Rondón Fernández - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Júnior Rondón Fernández
Tên viết tắt: M. Rondón
Ngày tháng năm sinh: 26/03/1986
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Mário Jorge Malico Paulino - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mário Jorge Malico Paulino
Tên viết tắt: Camora
Ngày tháng năm sinh: 10/11/1986
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Cristian Emanuel Bălgrădean - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Emanuel Bălgrădean
Tên viết tắt: C. Bălgrădean
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1988
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Michaël Pereira - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michaël Pereira
Tên viết tắt: M. Pereira
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1987
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexandru Mihăiță Chipciu - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexandru Mihăiță Chipciu
Tên viết tắt: A. Chipciu
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1989
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luís Miguel Coimbra Aurélio - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luís Miguel Coimbra Aurélio
Tên viết tắt: Luís Aurélio
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1988
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Damjan Đoković - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Damjan Đoković
Tên viết tắt: D. Đoković
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1990
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Grzegorz Sandomierski - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Grzegorz Sandomierski
Tên viết tắt: G. Sandomierski
Ngày tháng năm sinh: 05/09/1989
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mateo Sušić - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mateo Sušić
Tên viết tắt: M. Sušić
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1990
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Mihai Cătălin Bordeianu - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mihai Cătălin Bordeianu
Tên viết tắt: M. Bordeianu
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1991
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Mike Botuli Cestor - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mike Botuli Cestor
Tên viết tắt: M. Cestor
Ngày tháng năm sinh: 30/04/1992
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrei Andonie Burcă - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrei Andonie Burcă
Tên viết tắt: A. Burcă
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1993
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Abdel Slem Billel Omrani - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdel Slem Billel Omrani
Tên viết tắt: B. Omrani
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1993
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Vojtuš - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Vojtuš
Tên viết tắt: J. Vojtuš
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1993
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Adrian Constantin Alexandru Păun - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrian Constantin Alexandru Păun
Tên viết tắt: A. Păun
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1995
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gabriel Debeljuh - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Debeljuh
Tên viết tắt: G. Debeljuh
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1996
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Marian Manea - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Marian Manea
Tên viết tắt: C. Manea
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1997
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Denis Ciobotariu - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denis Ciobotariu
Tên viết tắt: D. Ciobotariu
Ngày tháng năm sinh: 10/06/1998
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Valentin Ionuț Costache - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valentin Ionuț Costache
Tên viết tắt: V. Costache
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1998
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Cătălin Mihai Itu - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cătălin Mihai Itu
Tên viết tắt: C. Itu
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1999
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ionuț Casian Rus - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ionuț Casian Rus
Tên viết tắt: I. Rus
Ngày tháng năm sinh: 20/01/2000
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrei Dodi Joca - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrei Dodi Joca
Tên viết tắt: D. Joca
Ngày tháng năm sinh: 22/06/2000
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Claudiu Adrian Mihai Petrila - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Claudiu Adrian Mihai Petrila
Tên viết tắt: C. Petrila
Ngày tháng năm sinh: 07/11/2000
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Otto Hindrich - đội bóng CFR Cluj - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Otto Hindrich
Tên viết tắt: O. Hindrich
Ngày tháng năm sinh: 05/08/2002
Câu lạc bộ: CFR Cluj - Giải đấu: Romanian Liga I
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Juan Manuel Marrero Monzón - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Manuel Marrero Monzón
Tên viết tắt: Juanma
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1982
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Cristóbal Márquez Crespo - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristóbal Márquez Crespo
Tên viết tắt: Cristóbal
Ngày tháng năm sinh: 21/04/1984
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Mikel Iribas Aliende - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mikel Iribas Aliende
Tên viết tắt: Mikel Iribas
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1988
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Pablo Alcolea Guerrero - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pablo Alcolea Guerrero
Tên viết tắt: Alcolea
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1989
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Pol Freixanet Viejo - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pol Freixanet Viejo
Tên viết tắt: Pol Freixanet
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1991
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Pathé Ciss - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pathé Ciss
Tên viết tắt: P. Ciss
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1994
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Moisés Delgado López - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moisés Delgado López
Tên viết tắt: Moi Delgado
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1994
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aboubakary Kanté - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aboubakary Kanté
Tên viết tắt: A. Kanté
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1994
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Jesús Tamayo Tapia - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Tamayo Tapia
Tên viết tắt: Tamayo
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1994
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio Cristian Glauder García - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Cristian Glauder García
Tên viết tắt: Glauder
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1995
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Adrián Diéguez Grande - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Diéguez Grande
Tên viết tắt: Adrián Diéguez
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1996
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ibán Salvador Edú - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Equatorial Guinea


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibán Salvador Edú
Tên viết tắt: Iban Salvador
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1995
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Equatorial Guinea
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Óscar Francisco García Quintela - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Óscar Francisco García Quintela
Tên viết tắt: Óscar Pinchi
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1996
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pol Valentín Sancho - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pol Valentín Sancho
Tên viết tắt: Pol Valentín
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1997
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dragan Rosić - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dragan Rosić
Tên viết tắt: D. Rosić
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1996
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro Miguel Mula Sanchez - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Miguel Mula Sanchez
Tên viết tắt: Mula
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1996
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Randy Nteka - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Randy Nteka
Tên viết tắt: R. Nteka
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1997
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Aldair Amarildo Fuentes Siguas - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Peru


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aldair Amarildo Fuentes Siguas
Tên viết tắt: A. Fuentes
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1998
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Peru
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Francisco Feuillassier Ábalo - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Feuillassier Ábalo
Tên viết tắt: F. Feuillassier
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1998
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro Sotillos Miarmau - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Sotillos Miarmau
Tên viết tắt: Sotillos
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1998
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Peteiro Ramos - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Peteiro Ramos
Tên viết tắt: Peteiro
Ngày tháng năm sinh: 26/05/1998
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Gómez Castroverde - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Gómez Castroverde
Tên viết tắt: Javi Gómez
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1999
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tahiru Awudu - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tahiru Awudu
Tên viết tắt: T. Awudu
Ngày tháng năm sinh: 10/03/2000
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Álvaro Ruvira Yáñez - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Ruvira Yáñez
Tên viết tắt: Ruvira
Ngày tháng năm sinh: 23/03/2000
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rubén Pulido Peñas - đội bóng CF Fuenlabrada - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rubén Pulido Peñas
Tên viết tắt: Rubén Pulido
Ngày tháng năm sinh: 02/09/2000
Câu lạc bộ: CF Fuenlabrada - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 都仓 贤 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 都仓 贤
Tên viết tắt: K. Tokura
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1986
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 藤田 直之 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 藤田 直之
Tên viết tắt: N. Fujita
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1987
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ 김진현 金镇铉 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김진현 金镇铉
Tên viết tắt: Kim Jin Hyeon
Ngày tháng năm sinh: 06/07/1987
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Leandro Luis Desábato - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Luis Desábato
Tên viết tắt: L. Desábato
Ngày tháng năm sinh: 30/03/1990
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ 奥埜 博亮 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 奥埜 博亮
Tên viết tắt: H. Okuno
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1989
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ 柿谷 曜一朗 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 柿谷 曜一朗
Tên viết tắt: Y. Kakitani
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1990
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 鈴木 孝司 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 鈴木 孝司
Tên viết tắt: K. Suzuki
Ngày tháng năm sinh: 25/07/1989
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 清武 弘嗣 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 清武 弘嗣
Tên viết tắt: H. Kiyotake
Ngày tháng năm sinh: 12/11/1989
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Matej Jonjić - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matej Jonjić
Tên viết tắt: M. Jonjić
Ngày tháng năm sinh: 29/01/1991
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 丸橋 祐介 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 丸橋 祐介
Tên viết tắt: Y. Maruhashi
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1990
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 髙木 俊幸 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 髙木 俊幸
Tên viết tắt: T. Takagi
Ngày tháng năm sinh: 25/05/1991
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 松田 陸 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 松田 陸
Tên viết tắt: R. Matsuda
Ngày tháng năm sinh: 24/07/1991
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ 片山 瑛一 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 片山 瑛一
Tên viết tắt: E. Katayama
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1991
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 木本 恭生 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 木本 恭生
Tên viết tắt: Y. Kimoto
Ngày tháng năm sinh: 06/08/1993
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bruno Pereira Mendes - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Pereira Mendes
Tên viết tắt: Bruno Mendes
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1994
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ 豊川 雄太 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 豊川 雄太
Tên viết tắt: Y. Toyokawa
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1994
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 秋山 大地 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 秋山 大地
Tên viết tắt: D. Akiyama
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1994
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 山西 博文 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 山西 博文
Tên viết tắt: H. Yamauchi
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1995
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Taiga Maekawa - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taiga Maekawa
Tên viết tắt: T. Maekawa
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1996
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 西本 雅崇 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 西本 雅崇
Tên viết tắt: M. Nishimoto
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1996
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 永石 拓海 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 永石 拓海
Tên viết tắt: T. Nagaishi
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1996
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 坂元 達裕 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 坂元 達裕
Tên viết tắt: T. Sakamoto
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1996
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ 小池 裕太 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 小池 裕太
Tên viết tắt: Y. Koike
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1996
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 안준수 安俊洙 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 안준수 安俊洙
Tên viết tắt: Ahn Joon Soo
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1998
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 庄司 朋乃也 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 庄司 朋乃也
Tên viết tắt: H. Shoji
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1997
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 茂木 秀 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 茂木 秀
Tên viết tắt: S. Mogi
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1999
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ ウェリング ピアス - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: ウェリング ピアス
Tên viết tắt: P. Waring
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1998
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 瀬古 歩夢 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 瀬古 歩夢
Tên viết tắt: A. Seko
Ngày tháng năm sinh: 07/06/2000
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Hinata Kida - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hinata Kida
Tên viết tắt: H. Kida
Ngày tháng năm sinh: 04/07/2000
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 西川 潤 - đội bóng Cerezo Osaka - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 西川 潤
Tên viết tắt: J. Nishikawa
Ngày tháng năm sinh: 21/02/2002
Câu lạc bộ: Cerezo Osaka - Giải đấu: Japanese J. League Division 1
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José Ignacio Pallas Martínez - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Ignacio Pallas Martínez
Tên viết tắt: I. Pallas
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1983
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Maureen Javier Franco Alonso - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maureen Javier Franco Alonso
Tên viết tắt: M. Franco
Ngày tháng năm sinh: 13/12/1983
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Daniel Álvez Ortiz - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Daniel Álvez Ortiz
Tên viết tắt: J. Alvez
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1983
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Adrián Argachá González - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Argachá González
Tên viết tắt: A. Argachá
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1986
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Carlos Roberto Fernández Martínez - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Honduras


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Roberto Fernández Martínez
Tên viết tắt: C. Fernández
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1992
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Honduras
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ángel Leonardo Rodríguez Güelmo - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Leonardo Rodríguez Güelmo
Tên viết tắt: A. Rodriguez
Ngày tháng năm sinh: 02/12/1992
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Leonardo Henriques Coelho - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Henriques Coelho
Tên viết tắt: Leo Coelho
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1993
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jorge Luis Trinidad Ferreira - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Luis Trinidad Ferreira
Tên viết tắt: J. Trinidad
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1993
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Edgardo Andrés Yubert Schetino Yancev - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edgardo Andrés Yubert Schetino Yancev
Tên viết tắt: A. Schetino
Ngày tháng năm sinh: 26/05/1994
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bryan Olivera Calvo - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Olivera Calvo
Tên viết tắt: B. Olivera
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1994
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Camilo Alejandro Núñez Gómez - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Camilo Alejandro Núñez Gómez
Tên viết tắt: C. Núñez
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1994
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Marcelo Silva de León - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Marcelo Silva de León
Tên viết tắt: C. Silva
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1994
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guillermo Rafael De Amores Ravelo - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guillermo Rafael De Amores Ravelo
Tên viết tắt: G. De Amores
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1994
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Eduar Andrés Barboza Cubilla - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eduar Andrés Barboza Cubilla
Tên viết tắt: A. Barboza
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1994
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonathan Toledo Paragarino - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Toledo Paragarino
Tên viết tắt: J. Toledo
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1996
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Francisco Casanova Bruzzone - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Casanova Bruzzone
Tên viết tắt: F. Casanova
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1997
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolás Teodoro Machado Mira - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolás Teodoro Machado Mira
Tên viết tắt: N. Machado
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1997
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Julio César Recoba Serena - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julio César Recoba Serena
Tên viết tắt: J. Recoba
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1997
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Emiliano Mozzone - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emiliano Mozzone
Tên viết tắt: E. Mozzone
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Roberto Nicolás Fernández Fagúndez - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Nicolás Fernández Fagúndez
Tên viết tắt: R. Fernández
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Jeremías Young Romanutti - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremías Young Romanutti
Tên viết tắt: J. Young
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Ignacio Agustín Pereira González - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignacio Agustín Pereira González
Tên viết tắt: I. Pereira
Ngày tháng năm sinh: 14/04/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Richard Gustavo Núñez - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Richard Gustavo Núñez
Tên viết tắt: R. Nuñez
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1997
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fernando Esekiel Souza Píriz - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Esekiel Souza Píriz
Tên viết tắt: F. Souza
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nicolás Daniel Ruiz Tabárez - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolás Daniel Ruiz Tabárez
Tên viết tắt: N. Ruíz
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Agustín Canobbio Graviz - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Agustín Canobbio Graviz
Tên viết tắt: A. Canobbio
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1998
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Fernando Agustín Alfaro Bares - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Agustín Alfaro Bares
Tên viết tắt: A. Alfaro
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1999
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Manuel Ugarte Ribeiro - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Ugarte Ribeiro
Tên viết tắt: M. Ugarte
Ngày tháng năm sinh: 11/04/2001
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Bruno Scorza Perdomo - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Scorza Perdomo
Tên viết tắt: B. Scorza
Ngày tháng năm sinh: 01/10/2000
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kevin Nicolás Alaníz Acuña - đội bóng Centro Atlético Fénix - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Nicolás Alaníz Acuña
Tên viết tắt: K. Alaníz
Ngày tháng năm sinh: 30/01/2003
Câu lạc bộ: Centro Atlético Fénix - Giải đấu: Uruguayan Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ César Omar Taborda - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: César Omar Taborda
Tên viết tắt: C. Taborda
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1984
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ariel Mauricio Rojas - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ariel Mauricio Rojas
Tên viết tắt: A. Rojas
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1986
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Alejandro Miguel Sánchez - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Miguel Sánchez
Tên viết tắt: A. Sánchez
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1986
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Sebastián César Helios Ribas Barbato - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastián César Helios Ribas Barbato
Tên viết tắt: S. Ribas
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1988
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ José Luis Fernández - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Luis Fernández
Tên viết tắt: J. Fernández
Ngày tháng năm sinh: 26/10/1987
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Francisco Javier Cerro - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Javier Cerro
Tên viết tắt: F. Cerro
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1988
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Pablo Javier Palacios Alvarenga - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pablo Javier Palacios Alvarenga
Tên viết tắt: P. Palacios
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1988
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Claudio Maximiliano Riaño - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Claudio Maximiliano Riaño
Tên viết tắt: C. Riaño
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1988
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Franco Sbuttoni - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Franco Sbuttoni
Tên viết tắt: F. Sbuttoni
Ngày tháng năm sinh: 06/05/1989
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Cristian Hernán Díaz - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Hernán Díaz
Tên viết tắt: C. Díaz
Ngày tháng năm sinh: 26/05/1989
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Juan Daniel Galeano - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Daniel Galeano
Tên viết tắt: J. Galeano
Ngày tháng năm sinh: 03/06/1989
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ismael Alberto Quílez - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ismael Alberto Quílez
Tên viết tắt: I. Quílez
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1989
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leonel Caffaratti - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonel Caffaratti
Tên viết tắt: L. Caffaratti
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1990
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Iván Ricardo Ramírez - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iván Ricardo Ramírez
Tên viết tắt: I. Ramírez
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1990
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Hugo Ismael Vera Oviedo - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hugo Ismael Vera Oviedo
Tên viết tắt: H. Vera Oviedo
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1991
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonathan Sebastián Galván - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Sebastián Galván
Tên viết tắt: J. Galván
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1992
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Juan Ignacio Vieyra - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Ignacio Vieyra
Tên viết tắt: J. Vieyra
Ngày tháng năm sinh: 20/04/1992
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aníbal Jonathan Gastón Bay - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aníbal Jonathan Gastón Bay
Tên viết tắt: J. Bay
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1993
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Matías José Pato - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matías José Pato
Tên viết tắt: M. Pato
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1992
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Orlando Vega - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Orlando Vega
Tên viết tắt: C. Vega
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1993
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Santiago Rosales - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Santiago Rosales
Tên viết tắt: S. Rosales
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1995
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Mauro Alejandro Barraza - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mauro Alejandro Barraza
Tên viết tắt: M. Barraza
Ngày tháng năm sinh: 15/05/1996
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nahuel Eugenio Banegas - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nahuel Eugenio Banegas
Tên viết tắt: N. Banegas
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1996
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Leandro Vella - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Vella
Tên viết tắt: L. Vella
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1996
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emanuel Cuevas - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emanuel Cuevas
Tên viết tắt: E. Cuevas
Ngày tháng năm sinh: 31/05/1997
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Nahuel Barrios - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Nahuel Barrios
Tên viết tắt: N. Barrios
Ngày tháng năm sinh: 07/05/1998
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oscar Camilo Salomón - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oscar Camilo Salomón
Tên viết tắt: O. Salomón
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1999
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Brochero - đội bóng Central Córdoba - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Brochero
Tên viết tắt: L. Brochero
Ngày tháng năm sinh: 23/01/1999
Câu lạc bộ: Central Córdoba - Giải đấu: Argentina Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Matt Simon - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matt Simon
Tên viết tắt: M. Simon
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1986
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mark Birighitti - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Birighitti
Tên viết tắt: M. Birighitti
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1991
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Jack Clisby - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Clisby
Tên viết tắt: J. Clisby
Ngày tháng năm sinh: 16/02/1992
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ziggy Gordon - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ziggy Gordon
Tên viết tắt: Z. Gordon
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1993
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Dylan Fox - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Fox
Tên viết tắt: D. Fox
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1994
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jordan Murray - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Murray
Tên viết tắt: J. Murray
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1995
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Gus Ushler - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gus Ushler
Tên viết tắt: G. Ushler
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniël De Silva - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniël De Silva
Tên viết tắt: D. De Silva
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1997
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Ruon Tongyik - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: South Sudan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ruon Tongyik
Tên viết tắt: R. Tongyik
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1996
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: South Sudan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adam Pearce - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Pearce
Tên viết tắt: A. Pearce
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1997
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kye Rowles - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kye Rowles
Tên viết tắt: K. Rowles
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1998
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Bertie Smith-Hylton - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bertie Smith-Hylton
Tên viết tắt: B. Smith-Hylton
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1997
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gianni Stensness - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gianni Stensness
Tên viết tắt: G. Stensness
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1999
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Joshua Nisbet - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Nisbet
Tên viết tắt: J. Nisbet
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1999
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Lewis Miller - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Miller
Tên viết tắt: L. Miller
Ngày tháng năm sinh: 24/08/2000
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dylan Ruiz-Diaz - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Ruiz-Diaz
Tên viết tắt: D. Ruiz-Diaz
Ngày tháng năm sinh: 12/03/2001
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Louis Khoury - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Louis Khoury
Tên viết tắt: L. Khoury
Ngày tháng năm sinh: 08/10/2000
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Alou Kuol - đội bóng Central Coast Mariners - quốc tịch: South Sudan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alou Kuol
Tên viết tắt: A. Kuol
Ngày tháng năm sinh: 05/07/2001
Câu lạc bộ: Central Coast Mariners - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: South Sudan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Scott Brown - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Brown
Tên viết tắt: S. Brown
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1985
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Leigh Griffiths - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leigh Griffiths
Tên viết tắt: L. Griffiths
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1990
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hatem Abd Elhamed - đội bóng Celtic - quốc tịch: Israel


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hatem Abd Elhamed
Tên viết tắt: H. Abd Elhamed
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1991
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Israel
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ James Forrest - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Forrest
Tên viết tắt: J. Forrest
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1991
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Scott Bain - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Bain
Tên viết tắt: S. Bain
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1991
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nir Bitton - đội bóng Celtic - quốc tịch: Israel


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nir Bitton
Tên viết tắt: N. Bitton
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1991
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Israel
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Shane Patrick Michael Duffy - đội bóng Celtic - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shane Patrick Michael Duffy
Tên viết tắt: S. Duffy
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1992
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callum William McGregor - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum William McGregor
Tên viết tắt: C. McGregor
Ngày tháng năm sinh: 14/06/1993
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Christopher Jullien - đội bóng Celtic - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christopher Jullien
Tên viết tắt: C. Jullien
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1993
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Tomas Petar Rogić - đội bóng Celtic - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomas Petar Rogić
Tên viết tắt: T. Rogić
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1992
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vasilios Barkas - đội bóng Celtic - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vasilios Barkas
Tên viết tắt: V. Barkas
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1994
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Ryan Christie - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Christie
Tên viết tắt: R. Christie
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1995
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Mohamed Amine Elyounoussi - đội bóng Celtic - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Amine Elyounoussi
Tên viết tắt: M. Elyounoussi
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1994
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Jules Olivier Ntcham - đội bóng Celtic - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jules Olivier Ntcham
Tên viết tắt: O. Ntcham
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1996
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Albian Ajeti - đội bóng Celtic - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Albian Ajeti
Tên viết tắt: A. Ajeti
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1997
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Odsonne Édouard - đội bóng Celtic - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Odsonne Édouard
Tên viết tắt: O. Edouard
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1998
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Kristoffer Vassbakk Ajer - đội bóng Celtic - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kristoffer Vassbakk Ajer
Tên viết tắt: K. Ajer
Ngày tháng năm sinh: 17/04/1998
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Greg John Taylor - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Greg John Taylor
Tên viết tắt: G. Taylor
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1997
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ismaila Wafougossani Soro - đội bóng Celtic - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ismaila Wafougossani Soro
Tên viết tắt: I. Soro
Ngày tháng năm sinh: 07/05/1998
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Conor Hazard - đội bóng Celtic - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Conor Hazard
Tên viết tắt: C. Hazard
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1998
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Michael Andrew Johnston - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Andrew Johnston
Tên viết tắt: M. Johnston
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1999
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Patryk Klimala - đội bóng Celtic - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Patryk Klimala
Tên viết tắt: P. Klimala
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1998
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anthony Ralston - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Ralston
Tên viết tắt: A. Ralston
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1998
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ David Turnbull - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Turnbull
Tên viết tắt: D. Turnbull
Ngày tháng năm sinh: 10/07/1999
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ewan Henderson - đội bóng Celtic - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ewan Henderson
Tên viết tắt: E. Henderson
Ngày tháng năm sinh: 27/03/2000
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jeremie Agyekum Frimpong - đội bóng Celtic - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremie Agyekum Frimpong
Tên viết tắt: J. Frimpong
Ngày tháng năm sinh: 10/12/2000
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Luca John Connell - đội bóng Celtic - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca John Connell
Tên viết tắt: L. Connell
Ngày tháng năm sinh: 20/04/2001
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Karamoko Kader Dembélé - đội bóng Celtic - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Karamoko Kader Dembélé
Tên viết tắt: K. Dembélé
Ngày tháng năm sinh: 22/02/2003
Câu lạc bộ: Celtic - Giải đấu: Scottish Premiership
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Hugo Goiteira Regalo - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hugo Goiteira Regalo
Tên viết tắt: Hugo Goiteira
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Marlion Gustavo Simões Paiva - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marlion Gustavo Simões Paiva
Tên viết tắt: Marlion Simões
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Jony Allison Reitosa Ribeiro - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jony Allison Reitosa Ribeiro
Tên viết tắt: Jony Reitosa
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Milton Boas Menceiros Cunha - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Milton Boas Menceiros Cunha
Tên viết tắt: Milton Menceiros
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Vágner Nilson Rosa Cadete - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vágner Nilson Rosa Cadete
Tên viết tắt: Vagnão Junior
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hélton Fernando Carvalhal Lima - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hélton Fernando Carvalhal Lima
Tên viết tắt: Hélton Carvalhal
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1992
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alessandro Nuno Vaz Laranjeiras - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Nuno Vaz Laranjeiras
Tên viết tắt: Alessinito
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Caio Bruno Milaçar Kenedy - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Caio Bruno Milaçar Kenedy
Tên viết tắt: Caio Milaçar
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Vítor Martín Angulho Fancini - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vítor Martín Angulho Fancini
Tên viết tắt: Vítor Angulho
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Breno Evandro Bemposta Dimas - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Breno Evandro Bemposta Dimas
Tên viết tắt: Breno Bemposta
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Paulo Bernard Daineiro Cruz - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paulo Bernard Daineiro Cruz
Tên viết tắt: Paulo Daineiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công cánh trái (LAM)Thông tin cầu thủ Leonardo Miguel Freijão Jasper - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Miguel Freijão Jasper
Tên viết tắt: Leonardo Freijão
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nelson Arturo Freitosa Ruiz - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nelson Arturo Freitosa Ruiz
Tên viết tắt: Nelson Freitosa
Ngày tháng năm sinh: 29/02/1996
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jonas Welson Orsi de Meneses - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonas Welson Orsi de Meneses
Tên viết tắt: Nascimentardo
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công cánh phải (RAM)Thông tin cầu thủ Narcisso Elias Mau de Faria - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Narcisso Elias Mau de Faria
Tên viết tắt: Narcisso Mau
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Edenildo Eloi Lagoas Regalo - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edenildo Eloi Lagoas Regalo
Tên viết tắt: Edenildo Lagoas
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Breno Vicente Laranjeiro Rosan - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Breno Vicente Laranjeiro Rosan
Tên viết tắt: Breno Laranjeiro
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Dêniro Rubens Prestes Cadete - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dêniro Rubens Prestes Cadete
Tên viết tắt: Dêniro Prestes
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Felipe Melvin Soldivia Costa - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felipe Melvin Soldivia Costa
Tên viết tắt: Felipe Soldivia
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Túlio Sebastião Carvalhal Neves - đội bóng Ceará Sporting Club - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Túlio Sebastião Carvalhal Neves
Tên viết tắt: Túlio Nevinha
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Ceará Sporting Club - Giải đấu: Campeonato Brasileiro Série A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Óscar Rubio Fauria - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Óscar Rubio Fauria
Tên viết tắt: Óscar Rubio
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1984
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Jesús Olmo Lozano - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Olmo Lozano
Tên viết tắt: Olmo
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1985
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ángel Martínez Cervera - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Martínez Cervera
Tên viết tắt: Ángel Martínez
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1986
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Juan Mackay Abad - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Mackay Abad
Tên viết tắt: Mackay
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1986
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Edgar Hernández Marcé - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edgar Hernández Marcé
Tên viết tắt: Edgar Hernández
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1987
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Néstor Querol Mateu - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Néstor Querol Mateu
Tên viết tắt: Querol
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1987
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Adrián Cuevas Algeciras - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Cuevas Algeciras
Tên viết tắt: Adri Cuevas
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1990
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Josu Ozkoidi Alba - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josu Ozkoidi Alba
Tên viết tắt: Ozkoidi
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1990
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Héber Pena Picos - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Héber Pena Picos
Tên viết tắt: Héber Pena
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1990
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Xavier Boniquet Rodríguez - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Xavier Boniquet Rodríguez
Tên viết tắt: Xavi Boniquet
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1990
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pedro Luis Capó Payeras - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Luis Capó Payeras
Tên viết tắt: Pedro Capó
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1990
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Aleix Coch Lucena - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleix Coch Lucena
Tên viết tắt: Aleix Coch
Ngày tháng năm sinh: 18/10/1991
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Katio Landi - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Katio Landi
Tên viết tắt: K. Landi
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1992
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gregorio Sierra Pérez - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gregorio Sierra Pérez
Tên viết tắt: Grego Sierra
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1993
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Iker Undabarrena Martínez - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iker Undabarrena Martínez
Tên viết tắt: Undabarrena
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1995
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Hernández García - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Hernández García
Tên viết tắt: Juan Hernández
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1994
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jaime Sánchez Muñoz - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaime Sánchez Muñoz
Tên viết tắt: Jaime
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1995
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio Romero Boza - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Romero Boza
Tên viết tắt: Antonio Romero
Ngày tháng năm sinh: 12/10/1995
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gorka Guruzeta Rodríguez - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gorka Guruzeta Rodríguez
Tên viết tắt: Guruzeta
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1996
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pierre Cornud - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pierre Cornud
Tên viết tắt: P. Cornud
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1996
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Víctor García Raja - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor García Raja
Tên viết tắt: Víctor García
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1997
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aarón Rey Sánchez - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aarón Rey Sánchez
Tên viết tắt: Aarón Rey
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1998
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Diego Licinio Lázaro Fuoli - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Licinio Lázaro Fuoli
Tên viết tắt: Diego Fuoli
Ngày tháng năm sinh: 20/10/1997
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro Moreno Morales - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Moreno Morales
Tên viết tắt: Jandro
Ngày tháng năm sinh: 04/06/2000
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Raúl Martín Barba - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Martín Barba
Tên viết tắt: Raúl Martín
Ngày tháng năm sinh: 25/12/1999
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ David Astals Barrera - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Astals Barrera
Tên viết tắt: Astals
Ngày tháng năm sinh: 13/12/2001
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Chadi Riad - đội bóng CE Sabadell FC - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chadi Riad
Tên viết tắt: C. Riad
Ngày tháng năm sinh: 17/06/2003
Câu lạc bộ: CE Sabadell FC - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yohan Tavares - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yohan Tavares
Tên viết tắt: Yohan Tavares
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1988
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Pedro José da Silva Trigueira - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro José da Silva Trigueira
Tên viết tắt: Pedro Trigueira
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1988
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roberto Jesus Machado Beto Alves - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Jesus Machado Beto Alves
Tên viết tắt: Bebeto
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1990
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Filipe Miguel Neves Ferreira - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filipe Miguel Neves Ferreira
Tên viết tắt: Filipe Ferreira
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1990
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Ricardo Miguel Martins Alves - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ricardo Miguel Martins Alves
Tên viết tắt: Ricardo Alves
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1991
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Salvador José Milhazes Agra - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Salvador José Milhazes Agra
Tên viết tắt: Salvador Agra
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1991
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ João Pedro Almeida Machado - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Pedro Almeida Machado
Tên viết tắt: João Pedro
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1993
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ João Sabino Mendes Neto Saraiva - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Sabino Mendes Neto Saraiva
Tên viết tắt: João Mendes
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1994
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jhon Eduard Murillo Romaña - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jhon Eduard Murillo Romaña
Tên viết tắt: J. Murillo
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1995
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ João Lamine Jaquité - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Guinea Bissau


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Lamine Jaquité
Tên viết tắt: Jaquité
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1996
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Guinea Bissau
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafael Avelino Pereira Pinto Barbosa
Tên viết tắt: Rafael Barbosa
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1996
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mario González Gutiérrez - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario González Gutiérrez
Tên viết tắt: Mario González
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1996
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jaume Grau Ciscar - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaume Grau Ciscar
Tên viết tắt: Jaume Grau
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1997
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Babacar Niasse Mbaye - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Babacar Niasse Mbaye
Tên viết tắt: B. Niasse
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1996
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Tomislav Štrkalj - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomislav Štrkalj
Tên viết tắt: T. Štrkalj
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1996
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Pedro Augusto Borges da Costa - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Augusto Borges da Costa
Tên viết tắt: Pedro Augusto
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1997
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mohamed Naoufel Khacef - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Algeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Naoufel Khacef
Tên viết tắt: N. Khacef
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1997
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Algeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rúben Miguel Valente Fonseca - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rúben Miguel Valente Fonseca
Tên viết tắt: Rúben Fonseca
Ngày tháng năm sinh: 24/02/2000
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ João Paulo Marques Gonçalves - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Paulo Marques Gonçalves
Tên viết tắt: Jota Gonçalves
Ngày tháng năm sinh: 17/06/2000
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carlos Joel Castro de Sousa - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Joel Castro de Sousa
Tên viết tắt: Joel Sousa
Ngày tháng năm sinh: 17/03/2000
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Telmo Emanuel Gomes Arcanjo - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Telmo Emanuel Gomes Arcanjo
Tên viết tắt: Telmo Arcanjo
Ngày tháng năm sinh: 21/06/2001
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tiago Melo Almeida - đội bóng CD Tondela - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tiago Melo Almeida
Tên viết tắt: Tiago Almeida
Ngày tháng năm sinh: 28/08/2001
Câu lạc bộ: CD Tondela - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Carlos Ruiz Aránega - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Ruiz Aránega
Tên viết tắt: Carlos Ruiz
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1983
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aitor Sanz Martín - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aitor Sanz Martín
Tên viết tắt: Aitor Sanz
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1984
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Jesús Manuel Santana Abreu - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Manuel Santana Abreu
Tên viết tắt: Suso Santana
Ngày tháng năm sinh: 02/03/1985
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Daniel Hernández Santos - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Hernández Santos
Tên viết tắt: D. Hernández
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1985
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David González Plata - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David González Plata
Tên viết tắt: Nono
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1991
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Luís Moreno Barroso - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Luís Moreno Barroso
Tên viết tắt: Joselu
Ngày tháng năm sinh: 03/03/1991
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Jorge Giovani Zarfino Calandria - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Giovani Zarfino Calandria
Tên viết tắt: G. Zarfino
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1991
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Carlos Pomares Rayo - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Pomares Rayo
Tên viết tắt: Pomares
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1992
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alberto Jiménez Benítez - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Jiménez Benítez
Tên viết tắt: Alberto
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1992
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Adrián Ortolá Vañó - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Ortolá Vañó
Tên viết tắt: Adrián Ortolá
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1993
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Borja Lasso de la Vega Gayán
Tên viết tắt: Borja Lasso
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1994
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro José Muñoz Miguel - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro José Muñoz Miguel
Tên viết tắt: Alex Muñoz
Ngày tháng năm sinh: 30/07/1994
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Nikola Šipčić - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikola Šipčić
Tên viết tắt: N. Šipčić
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1995
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Federico Vicente Olivera Núñez - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Federico Vicente Olivera Núñez
Tên viết tắt: F. Olivera
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1995
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bruno Ricardo Valdez Wilson - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Ricardo Valdez Wilson
Tên viết tắt: Bruno Wilson
Ngày tháng năm sinh: 27/12/1996
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Shaquell Moore - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shaquell Moore
Tên viết tắt: S. Moore
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1996
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Emmanuel Apeh - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emmanuel Apeh
Tên viết tắt: E. Apeh
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1996
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Jacobo González Rodrigáñez - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jacobo González Rodrigáñez
Tên viết tắt: Jacobo González
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1997
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Álex Bermejo Escribano - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álex Bermejo Escribano
Tên viết tắt: Álex Bermejo
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1998
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Samuel Shashoua - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Samuel Shashoua
Tên viết tắt: S. Shashoua
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1999
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Elliot Gómez López - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Elliot Gómez López
Tên viết tắt: Elliot
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1999
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Alonso Bello - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Alonso Bello
Tên viết tắt: Javi Alonso
Ngày tháng năm sinh: 01/08/1998
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Omar Jaiteh - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Gambia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Omar Jaiteh
Tên viết tắt: O. Jaiteh
Ngày tháng năm sinh: 01/10/1998
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Gambia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Borja Manuel Llarena Barroso - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Borja Manuel Llarena Barroso
Tên viết tắt: Borja Llarena
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1999
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Giovanni Goran Rodríguez Rivero - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giovanni Goran Rodríguez Rivero
Tên viết tắt: Giovanni
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1998
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jeremy Socorro Pulido - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremy Socorro Pulido
Tên viết tắt: Jeremy
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1999
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Victor Méndez Exposito - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Victor Méndez Exposito
Tên viết tắt: Victor Méndez
Ngày tháng năm sinh: 24/03/2000
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alejandro Cruz Hernández - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Cruz Hernández
Tên viết tắt: Álex Cruz
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1999
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jorge Padilla Soler - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Padilla Soler
Tên viết tắt: Jorge Padilla
Ngày tháng năm sinh: 23/04/2001
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ibraima José Barry Pérez - đội bóng CD Tenerife - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ibraima José Barry Pérez
Tên viết tắt: Ibra Pérez
Ngày tháng năm sinh: 01/05/2002
Câu lạc bộ: CD Tenerife - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniel Martins Guimarães - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Martins Guimarães
Tên viết tắt: Daniel Guimarães
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1987
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Rúben Micael Freitas da Ressurreição - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rúben Micael Freitas da Ressurreição
Tên viết tắt: Rúben Micael
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1986
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Nuno Miguel Oliveira Borges - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Cape Verde


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nuno Miguel Oliveira Borges
Tên viết tắt: Nuno Borges
Ngày tháng năm sinh: 31/03/1988
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Cape Verde
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rui Jorge Farto Correia - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rui Jorge Farto Correia
Tên viết tắt: Rui Correia
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1990
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Rúben Diogo Francisco Freitas - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rúben Diogo Francisco Freitas
Tên viết tắt: Rúben Freitas
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1993
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ João Pedro Gomes Camacho - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Pedro Gomes Camacho
Tên viết tắt: Camacho
Ngày tháng năm sinh: 23/06/1994
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Kalindi Alves de Souza - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kalindi Alves de Souza
Tên viết tắt: Kalindi
Ngày tháng năm sinh: 29/08/1993
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Larry Azouni - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Larry Azouni
Tên viết tắt: L. Azouni
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1994
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Riccardo Piscitelli - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Riccardo Piscitelli
Tên viết tắt: R. Piscitelli
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1993
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcelo de Freitas Costa - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcelo de Freitas Costa
Tên viết tắt: Marcelo Freitas
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1994
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bryan Giovanni Róchez Mejia - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Honduras


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Giovanni Róchez Mejia
Tên viết tắt: B. Róchez
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1995
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Honduras
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ José Brayan Riascos Valencia - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Brayan Riascos Valencia
Tên viết tắt: B. Riascos
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1994
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Júlio César de Freitas Filho - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Júlio César de Freitas Filho
Tên viết tắt: Júlio César
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1995
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Kenji Gorré - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Curacao


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenji Gorré
Tên viết tắt: K. Gorré
Ngày tháng năm sinh: 29/09/1994
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Curacao
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Vincent Edouard André Koziello - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vincent Edouard André Koziello
Tên viết tắt: V. Koziello
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1995
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ João Miguel Ribeiro Vigário - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Miguel Ribeiro Vigário
Tên viết tắt: João Vigário
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1995
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gergely Bobál - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Hungary


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gergely Bobál
Tên viết tắt: G. Bobál
Ngày tháng năm sinh: 31/08/1995
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Hungary
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Kal Schenfeld Prigioli - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Kal Schenfeld Prigioli
Tên viết tắt: Lucas Kal
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1996
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Witiness Chimoio Joao Quembo - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Mozambique


Tên đầy đủ của cầu thủ: Witiness Chimoio Joao Quembo
Tên viết tắt: Witi
Ngày tháng năm sinh: 26/08/1996
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Mozambique
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Abdullahi Ibrahim Alhassan - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdullahi Ibrahim Alhassan
Tên viết tắt: I. Alhassan
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1996
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pedro Henrique de Oliveira Correia - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro Henrique de Oliveira Correia
Tên viết tắt: Pedrão
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1997
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Giorgi Arabidze - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Georgia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giorgi Arabidze
Tên viết tắt: G. Arabidze
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1998
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Georgia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rui Filipe Teixeira Encarnação - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rui Filipe Teixeira Encarnação
Tên viết tắt: Rui Encarnação
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1998
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ João Victor Lima Ferreira - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Victor Lima Ferreira
Tên viết tắt: João Victor
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1999
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Vincent Thill - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: Luxembourg


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vincent Thill
Tên viết tắt: V. Thill
Ngày tháng năm sinh: 04/02/2000
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: Luxembourg
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mabrouk Haiça Rouai - đội bóng CD Nacional - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mabrouk Haiça Rouai
Tên viết tắt: M. Rouai
Ngày tháng năm sinh: 01/11/2000
Câu lạc bộ: CD Nacional - Giải đấu: Portuguese Liga ZON SAGRES
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Reguillos Moya - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Reguillos Moya
Tên viết tắt: Limones
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1986
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Raúl Lizoáin Cruz - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Lizoáin Cruz
Tên viết tắt: Raúl Lizoain
Ngày tháng năm sinh: 27/01/1991
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mario Barco Vilar - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Barco Vilar
Tên viết tắt: Mario Barco
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1992
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Bojan Letić - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Bosnia Herzegovina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bojan Letić
Tên viết tắt: B. Letić
Ngày tháng năm sinh: 21/12/1992
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Bosnia Herzegovina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carlos Julio Martínez Rivas - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Dominican Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Julio Martínez Rivas
Tên viết tắt: C. Martínez
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1994
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Dominican Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antonio Jesús Caballero Ramírez - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Jesús Caballero Ramírez
Tên viết tắt: Caballero
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1994
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Javier Muñoz Jiménez - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Muñoz Jiménez
Tên viết tắt: Javi Muñoz
Ngày tháng năm sinh: 28/02/1995
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Jiménez Moreno - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Jiménez Moreno
Tên viết tắt: Javi Jiménez
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1996
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Andrés García Mohedano - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrés García Mohedano
Tên viết tắt: Andrés García
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1996
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Alberto González Cespedosa - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto González Cespedosa
Tên viết tắt: Alberto
Ngày tháng năm sinh: 23/07/1996
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Erik Jirka - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Jirka
Tên viết tắt: E. Jirka
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1997
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Mohamed Ezzarfani - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Ezzarfani
Tên viết tắt: M. Ezzarfani
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1997
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ André Ricardo Ferreira Schutte - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: André Ricardo Ferreira Schutte
Tên viết tắt: Ricardo Schutte
Ngày tháng năm sinh: 21/05/1998
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Juan De La Mata Rodao - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan De La Mata Rodao
Tên viết tắt: De La Mata
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1998
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Iván Martín Núñez - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iván Martín Núñez
Tên viết tắt: Iván Martín
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1999
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Víctor Andrés Meseguer Cavas - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor Andrés Meseguer Cavas
Tên viết tắt: Meseguer
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1999
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Julen Menchaca Soler - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julen Menchaca Soler
Tên viết tắt: Julen Menchaca
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1998
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Víctor Gómez Perea - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor Gómez Perea
Tên viết tắt: Víctor Gómez
Ngày tháng năm sinh: 01/04/2000
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Daniel Vivian Moreno - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Vivian Moreno
Tên viết tắt: Dani Vivian
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1999
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Juan Berrocal González - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Berrocal González
Tên viết tắt: Berrocal
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1999
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Arkaitz Santamaría Eraña - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Arkaitz Santamaría Eraña
Tên viết tắt: Santamaría
Ngày tháng năm sinh: 22/06/2000
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hassane Adamou Amadou - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Niger


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hassane Adamou Amadou
Tên viết tắt: H. Adamou
Ngày tháng năm sinh: 26/06/2000
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Niger
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eneko Lombraña Peral - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eneko Lombraña Peral
Tên viết tắt: Lombraña
Ngày tháng năm sinh: 01/01/2000
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aritz Uriarte Alonso - đội bóng CD Mirandés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aritz Uriarte Alonso
Tên viết tắt: Uriarte
Ngày tháng năm sinh: 09/01/2001
Câu lạc bộ: CD Mirandés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fernando Seoane Antelo - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Seoane Antelo
Tên viết tắt: Seoane
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1983
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Carlos Pita González - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Pita González
Tên viết tắt: Pita
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1984
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Xavier Torres Buigues - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Xavier Torres Buigues
Tên viết tắt: Xavi Torres
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1986
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Barreiro Bustelo - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Barreiro Bustelo
Tên viết tắt: Manu Barreiro
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1986
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Iriome González González - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iriome González González
Tên viết tắt: Iriome
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1987
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Roberto Canella Suárez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Canella Suárez
Tên viết tắt: Canella
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1988
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Cristian Ignacio Herrera Pérez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Ignacio Herrera Pérez
Tên viết tắt: Cristian Herrera
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1991
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Luis Ruiz Sayago - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Ruiz Sayago
Tên viết tắt: Luis Ruiz
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1992
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Borja Domínguez Domínguez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Borja Domínguez Domínguez
Tên viết tắt: Borja Domínguez
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1992
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eduard Campabadal Claros - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eduard Campabadal Claros
Tên viết tắt: Campabadal
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1993
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Alberto Varó Lara - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Varó Lara
Tên viết tắt: Varo
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1993
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcelo Amado Djaló Taritolay - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Guinea Bissau


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcelo Amado Djaló Taritolay
Tên viết tắt: Marcelo Djaló
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1993
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Guinea Bissau
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ José Ángel Carrillo Casamayor - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Ángel Carrillo Casamayor
Tên viết tắt: Carrillo
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1994
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Gerard Valentín Sancho - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gerard Valentín Sancho
Tên viết tắt: Gerard Valentín
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1993
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Ander Cantero Armendáriz - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ander Cantero Armendáriz
Tên viết tắt: Cantero
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1995
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Juan Pedro Jiménez Melero - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Pedro Jiménez Melero
Tên viết tắt: Juampe
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1996
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ángel Fraga Camba - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ángel Fraga Camba
Tên viết tắt: Ángel Fraga
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1996
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Hugo José Rama Calviño - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hugo José Rama Calviño
Tên viết tắt: Hugo Rama
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1996
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Francisco Sebastián Moyano Jiménez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Sebastián Moyano Jiménez
Tên viết tắt: Sebas Moyano
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1997
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pedro López Rodríguez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pedro López Rodríguez
Tên viết tắt: Pedro López
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1997
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Diego Alende López - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Alende López
Tên viết tắt: Diego Alende
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1997
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Luis Rodríguez Francis - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Panama


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Luis Rodríguez Francis
Tên viết tắt: J. Rodríguez
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1998
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Panama
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Manuel Antonio Morais Valerio - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Antonio Morais Valerio
Tên viết tắt: Morais
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1998
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antón Escobar Tapias - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antón Escobar Tapias
Tên viết tắt: Antón Escobar
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1998
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Francisco Barbosa Vieites - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Barbosa Vieites
Tên viết tắt: Fran Vieites
Ngày tháng năm sinh: 07/05/1999
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Julen Fernández Díaz - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Julen Fernández Díaz
Tên viết tắt: Julen
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1999
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Antón Quindimil Rodríguez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antón Quindimil Rodríguez
Tên viết tắt: Quindimil
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1999
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniel Vidal Martínez - đội bóng CD Lugo - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Vidal Martínez
Tên viết tắt: Dani Vidal
Ngày tháng năm sinh: 16/05/2000
Câu lạc bộ: CD Lugo - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Asier Riesgo Unamuno - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Asier Riesgo Unamuno
Tên viết tắt: Riesgo
Ngày tháng năm sinh: 06/10/1983
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Iván Cuéllar Sacristán - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iván Cuéllar Sacristán
Tên viết tắt: Iván Cuéllar
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1984
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Roberto José Rosales Altuve - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto José Rosales Altuve
Tên viết tắt: R. Rosales
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1988
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Rubén Salvador Pérez del Mármol - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rubén Salvador Pérez del Mármol
Tên viết tắt: Rubén Pérez
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1989
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Javier Eraso Goñi - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Eraso Goñi
Tên viết tắt: Eraso
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1990
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ 柴崎 岳 - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Japan


Tên đầy đủ của cầu thủ: 柴崎 岳
Tên viết tắt: G. Shibasaki
Ngày tháng năm sinh: 28/05/1992
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Japan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sergio González Poirrier - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergio González Poirrier
Tên viết tắt: Sergio
Ngày tháng năm sinh: 20/04/1992
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Unai Bustinza Martínez - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Unai Bustinza Martínez
Tên viết tắt: Bustinza
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1992
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Sabin Merino Zuloaga - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sabin Merino Zuloaga
Tên viết tắt: Sabin Merino
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1992
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Borja González Tomás - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Borja González Tomás
Tên viết tắt: Borja Bastón
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1992
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Michael Nicolás Santos Rosadilla - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Nicolás Santos Rosadilla
Tên viết tắt: M. Santos
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1993
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ignasi Miquel i Pons - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignasi Miquel i Pons
Tên viết tắt: Ignasi Miquel
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1992
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Roberto Ibáñez Castro - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Ibáñez Castro
Tên viết tắt: Rober Ibáñez
Ngày tháng năm sinh: 22/03/1993
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jonathan Cristian Silva - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Cristian Silva
Tên viết tắt: J. Silva
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1994
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Kenneth Josiah Omeruo - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kenneth Josiah Omeruo
Tên viết tắt: K. Omeruo
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1993
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kevin Bua - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Bua
Tên viết tắt: K. Bua
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1993
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Manuel Arnáiz Díaz - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Manuel Arnáiz Díaz
Tên viết tắt: José Arnáiz
Ngày tháng năm sinh: 15/04/1995
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Daniel Ojeda Saranova - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Ojeda Saranova
Tên viết tắt: Dani Ojeda
Ngày tháng năm sinh: 03/12/1994
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Muñoz Muñoz - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Muñoz Muñoz
Tên viết tắt: Juan Muñoz
Ngày tháng năm sinh: 12/11/1995
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rodrigo Tarín Higón - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodrigo Tarín Higón
Tên viết tắt: Rodri Tarín
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1996
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Avilés Cortés - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Avilés Cortés
Tên viết tắt: Avilés
Ngày tháng năm sinh: 17/08/1997
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Perea Hernández - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Perea Hernández
Tên viết tắt: Luis Perea
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1997
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Josua Antonio Mejías García - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josua Antonio Mejías García
Tên viết tắt: J. Mejías
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1998
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Raúl Sánchez Sánchez - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Sánchez Sánchez
Tên viết tắt: Raúl Sánchez
Ngày tháng năm sinh: 08/11/1997
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Diego José Conde Alcolado - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego José Conde Alcolado
Tên viết tắt: Diego Conde
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1998
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mario Rafael Del Campo Escobar - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mario Rafael Del Campo Escobar
Tên viết tắt: Mario
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1999
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Iván López Cristóbal - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iván López Cristóbal
Tên viết tắt: Ivi López
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1998
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Facundo García - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Facundo García
Tên viết tắt: F. García
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1999
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aymane Mourid - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aymane Mourid
Tên viết tắt: A. Mourid
Ngày tháng năm sinh: 07/05/2000
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Manuel Garrido Álvarez - đội bóng CD Leganés - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Manuel Garrido Álvarez
Tên viết tắt: Manu Garrido
Ngày tháng năm sinh: 06/10/2000
Câu lạc bộ: CD Leganés - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Ignacio Sánchez Sotelo - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Ignacio Sánchez Sotelo
Tên viết tắt: J. Sánchez Sotelo
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1987
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Claudio Elías Sepúlveda Castro - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Claudio Elías Sepúlveda Castro
Tên viết tắt: C. Sepúlveda
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1992
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Sebastián Ignacio Martínez Muñoz - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastián Ignacio Martínez Muñoz
Tên viết tắt: S. Martínez
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1993
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ César Valenzuela Martínez - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: César Valenzuela Martínez
Tên viết tắt: C. Valenzuela
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1992
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cris Robert Martínez Escobar - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cris Robert Martínez Escobar
Tên viết tắt: C. Martínez
Ngày tháng năm sinh: 24/04/1993
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Diego Alejandro Oyarzún Carrasco - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Alejandro Oyarzún Carrasco
Tên viết tắt: D. Oyarzún
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1993
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Gabriel Jesús Castellón Velazquez - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriel Jesús Castellón Velazquez
Tên viết tắt: G. Castellón
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1993
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cristian Alejandro Cuevas Jara - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristian Alejandro Cuevas Jara
Tên viết tắt: C. Cuevas
Ngày tháng năm sinh: 02/04/1995
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Israel Elías Poblete Zúñiga - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Israel Elías Poblete Zúñiga
Tên viết tắt: I. Poblete
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1995
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Juan Guillermo Córdova Torres - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Guillermo Córdova Torres
Tên viết tắt: J. Córdova
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1995
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Yerko Andrés Urra Cortés - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yerko Andrés Urra Cortés
Tên viết tắt: Y. Urra
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1996
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Nicolás Enrique Ramírez Aguilera - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolás Enrique Ramírez Aguilera
Tên viết tắt: N. Ramírez
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1997
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Joaquín Jaime Verdugo Salazar - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joaquín Jaime Verdugo Salazar
Tên viết tắt: J. Verdugo
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1996
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joffre Andrés Escobar Moyano - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Ecuador


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joffre Andrés Escobar Moyano
Tên viết tắt: J. Escobar
Ngày tháng năm sinh: 24/10/1996
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Ecuador
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Benjamín José Gazzolo Freire - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Benjamín José Gazzolo Freire
Tên viết tắt: B. Gazzolo
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1997
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ignacio Alejandro Tapia Bustamante - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignacio Alejandro Tapia Bustamante
Tên viết tắt: I. Tapia
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1999
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Antonio Andrés Castillo Navarrete - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antonio Andrés Castillo Navarrete
Tên viết tắt: A. Castillo
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1998
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolás Benjamín Silva Gómez - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolás Benjamín Silva Gómez
Tên viết tắt: N. Silva
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1999
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Javier Adolfo Altamirano Altamirano - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Adolfo Altamirano Altamirano
Tên viết tắt: J. Altamirano
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1999
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ John Elian García Sossa - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Bolivia


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Elian García Sossa
Tên viết tắt: J. García
Ngày tháng năm sinh: 13/04/2000
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Bolivia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Maximiliano Alexander Rodríguez Vejar - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maximiliano Alexander Rodríguez Vejar
Tên viết tắt: M. Rodríguez Vejar
Ngày tháng năm sinh: 31/05/2000
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José Ignacio Molina Espinoza - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Ignacio Molina Espinoza
Tên viết tắt: J. Molina
Ngày tháng năm sinh: 23/03/2000
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Álvaro Sebastián Garrido Podlech - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Sebastián Garrido Podlech
Tên viết tắt: A. Garrido
Ngày tháng năm sinh: 24/04/2000
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Brayan Enrique Palmezano Reyes - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brayan Enrique Palmezano Reyes
Tên viết tắt: B. Palmezano
Ngày tháng năm sinh: 17/09/2000
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Martín Cristián Parra Plaza - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Martín Cristián Parra Plaza
Tên viết tắt: M. Parra
Ngày tháng năm sinh: 01/09/2000
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dylan Matías Aravena Valenzuela - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Matías Aravena Valenzuela
Tên viết tắt: D. Aravena
Ngày tháng năm sinh: 01/01/2001
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Denilson Josué Ovando Ramírez - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Ecuador


Tên đầy đủ của cầu thủ: Denilson Josué Ovando Ramírez
Tên viết tắt: D. Ovando
Ngày tháng năm sinh: 23/09/2001
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Ecuador
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joaquín Ignacio Gutiérrez Jara - đội bóng CD Huachipato - quốc tịch: Chile


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joaquín Ignacio Gutiérrez Jara
Tên viết tắt: J. Gutiérrez
Ngày tháng năm sinh: 04/07/2002
Câu lạc bộ: CD Huachipato - Giải đấu: Chilian Campeonato Nacional
Quốc tịch: Chile
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Milan Škoda - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Milan Škoda
Tên viết tắt: M. Škoda
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1986
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Loïc Rémy - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Loïc Rémy
Tên viết tắt: L. Rémy
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1987
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Abdullah Durak - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abdullah Durak
Tên viết tắt: A. Durak
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1987
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mykola Morozyuk - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Ukraine


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mykola Morozyuk
Tên viết tắt: M. Morozyuk
Ngày tháng năm sinh: 17/01/1988
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ukraine
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Fernando Henrique Boldrin - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fernando Henrique Boldrin
Tên viết tắt: Fernando Boldrin
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1989
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Orhan Ovacıklı - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Orhan Ovacıklı
Tên viết tắt: O. Ovacıklı
Ngày tháng năm sinh: 23/11/1988
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Yasin Pehlivan - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yasin Pehlivan
Tên viết tắt: Y. Pehlivan
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1989
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tunay Torun - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tunay Torun
Tên viết tắt: T. Torun
Ngày tháng năm sinh: 21/04/1990
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Amedej Vetrih - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Amedej Vetrih
Tên viết tắt: A. Vetrih
Ngày tháng năm sinh: 16/09/1990
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabrício Santos de Jesus - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabrício Santos de Jesus
Tên viết tắt: Fabrício Baiano
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1992
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Engin Bekdemir - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Engin Bekdemir
Tên viết tắt: E. Bekdemir
Ngày tháng năm sinh: 07/02/1992
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Selim Ay - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Selim Ay
Tên viết tắt: S. Ay
Ngày tháng năm sinh: 31/07/1991
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Nadir Çiftçi - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nadir Çiftçi
Tên viết tắt: N. Çiftçi
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1992
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ismaël Tiémoko Diomandé - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ismaël Tiémoko Diomandé
Tên viết tắt: I. Diomandé
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1992
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Dimitris Chatziisaias - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dimitris Chatziisaias
Tên viết tắt: D. Chatziisaias
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1992
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Dario Melnjak - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dario Melnjak
Tên viết tắt: D. Melnjak
Ngày tháng năm sinh: 31/10/1992
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Yassine Meriah - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yassine Meriah
Tên viết tắt: Y. Meriah
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1993
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aminu Umar - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aminu Umar
Tên viết tắt: A. Umar
Ngày tháng năm sinh: 06/03/1995
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Gökhan Akkan - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gökhan Akkan
Tên viết tắt: G. Akkan
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1995
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Kemal Rüzgar - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kemal Rüzgar
Tên viết tắt: K. Rüzgar
Ngày tháng năm sinh: 20/06/1995
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Braian José Samudio Segovia - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Paraguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Braian José Samudio Segovia
Tên viết tắt: B. Samudio
Ngày tháng năm sinh: 23/12/1995
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Paraguay
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Andriy Boryachuk - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Ukraine


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andriy Boryachuk
Tên viết tắt: A. Boryachuk
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1996
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Ukraine
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tarık Çetin - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tarık Çetin
Tên viết tắt: T. Çetin
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1997
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alberk Koç - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberk Koç
Tên viết tắt: A. Koç
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1997
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Konrad Michalak - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Konrad Michalak
Tên viết tắt: K. Michalak
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1997
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Montassar Talbi - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Tunisia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Montassar Talbi
Tên viết tắt: M. Talbi
Ngày tháng năm sinh: 26/05/1998
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Tunisia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Burak Albayrak - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Burak Albayrak
Tên viết tắt: B. Albayrak
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1998
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sinan Yazıcı - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sinan Yazıcı
Tên viết tắt: S. Yazıcı
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1997
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Zafer Görgen - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zafer Görgen
Tên viết tắt: Z. Görgen
Ngày tháng năm sinh: 21/06/2000
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mahsun Çapkan - đội bóng Çaykur Rizespor - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mahsun Çapkan
Tên viết tắt: M. Çapkan
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1999
Câu lạc bộ: Çaykur Rizespor - Giải đấu: Turkish Süper Lig
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dean Furman - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: South Africa


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dean Furman
Tên viết tắt: D. Furman
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1988
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: South Africa
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Lewis Alessandra - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Alessandra
Tên viết tắt: L. Alessandra
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1989
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Paul Farman - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Farman
Tên viết tắt: P. Farman
Ngày tháng năm sinh: 02/11/1989
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Rodney McDonald - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodney McDonald
Tên viết tắt: R. McDonald
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1992
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Brennan Dickenson - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brennan Dickenson
Tên viết tắt: B. Dickenson
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1993
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Gavin Reilly - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gavin Reilly
Tên viết tắt: G. Reilly
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1993
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gime Touré - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gime Touré
Tên viết tắt: G. Touré
Ngày tháng năm sinh: 07/05/1994
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nick Anderton - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nick Anderton
Tên viết tắt: N. Anderton
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1996
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Omari Patrick - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Omari Patrick
Tên viết tắt: O. Patrick
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1996
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aaron Hayden - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Hayden
Tên viết tắt: A. Hayden
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1997
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Joe Riley - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Riley
Tên viết tắt: J. Riley
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1996
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callum Guy - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Guy
Tên viết tắt: C. Guy
Ngày tháng năm sinh: 25/11/1996
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Magnus Norman - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Magnus Norman
Tên viết tắt: M. Norman
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1997
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Devine - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Devine
Tên viết tắt: D. Devine
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1997
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jon Mellish - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jon Mellish
Tên viết tắt: J. Mellish
Ngày tháng năm sinh: 19/09/1997
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Max Hunt - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Hunt
Tên viết tắt: M. Hunt
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1999
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ George Tanner - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Tanner
Tên viết tắt: G. Tanner
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1999
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Joshua Kayode - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: Nigeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Kayode
Tên viết tắt: J. Kayode
Ngày tháng năm sinh: 04/05/2000
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Nigeria
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Marcus Dewhurst - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcus Dewhurst
Tên viết tắt: M. Dewhurst
Ngày tháng năm sinh: 20/03/2001
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Armer - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Armer
Tên viết tắt: J. Armer
Ngày tháng năm sinh: 16/04/2001
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josh Dixon - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Dixon
Tên viết tắt: J. Dixon
Ngày tháng năm sinh: 07/02/2001
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Taylor Charters - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taylor Charters
Tên viết tắt: T. Charters
Ngày tháng năm sinh: 02/10/2001
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jamie Armstrong - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Armstrong
Tên viết tắt: J. Armstrong
Ngày tháng năm sinh: 05/10/2001
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tom Wilson - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Wilson
Tên viết tắt: T. Wilson
Ngày tháng năm sinh: 08/12/2001
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ethan Walker - đội bóng Carlisle United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ethan Walker
Tên viết tắt: E. Walker
Ngày tháng năm sinh: 28/07/2002
Câu lạc bộ: Carlisle United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Souleymane Bamba - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Souleymane Bamba
Tên viết tắt: S. Bamba
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1985
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lee Tomlin - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lee Tomlin
Tên viết tắt: L. Tomlin
Ngày tháng năm sinh: 12/01/1989
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aden Flint - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aden Flint
Tên viết tắt: A. Flint
Ngày tháng năm sinh: 11/07/1989
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Bennett - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Bennett
Tên viết tắt: J. Bennett
Ngày tháng năm sinh: 28/03/1990
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Alex Smithies - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Smithies
Tên viết tắt: A. Smithies
Ngày tháng năm sinh: 05/03/1990
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ David Junior Hoilett - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Canada


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Junior Hoilett
Tên viết tắt: J. Hoilett
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1990
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Canada
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Marlon Pack - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marlon Pack
Tên viết tắt: M. Pack
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1991
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Joe Day - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Day
Tên viết tắt: J. Day
Ngày tháng năm sinh: 13/08/1990
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sean Morrison - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sean Morrison
Tên viết tắt: S. Morrison
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1991
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Greg Cunningham - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Greg Cunningham
Tên viết tắt: G. Cunningham
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1991
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leandro Bacuna - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Curacao


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Bacuna
Tên viết tắt: L. Bacuna
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1991
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Curacao
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Kieffer Moore - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kieffer Moore
Tên viết tắt: K. Moore
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1992
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Curtis Nelson - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Curtis Nelson
Tên viết tắt: C. Nelson
Ngày tháng năm sinh: 21/05/1993
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Will Vaulks - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Will Vaulks
Tên viết tắt: W. Vaulks
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1993
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Nesta Glatzel - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Nesta Glatzel
Tên viết tắt: R. Glatzel
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1994
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Isaac Vassell - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaac Vassell
Tên viết tắt: I. Vassell
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1993
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Ralls - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Ralls
Tên viết tắt: J. Ralls
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1993
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Callum Paterson - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Paterson
Tên viết tắt: C. Paterson
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1994
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Josh Murphy - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Murphy
Tên viết tắt: J. Murphy
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1995
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Gavin Whyte - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gavin Whyte
Tên viết tắt: G. Whyte
Ngày tháng năm sinh: 31/01/1996
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oluwaseyi Babajide Ojo - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oluwaseyi Babajide Ojo
Tên viết tắt: S. Ojo
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1997
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jordi Osei-Tutu - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordi Osei-Tutu
Tên viết tắt: J. Osei-Tutu
Ngày tháng năm sinh: 02/10/1998
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Thomas Sang - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Thomas Sang
Tên viết tắt: T. Sang
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1999
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mark Thomas Harris - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Thomas Harris
Tên viết tắt: M. Harris
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1998
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ James Waite - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Waite
Tên viết tắt: J. Waite
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1999
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sam Bowen - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Bowen
Tên viết tắt: S. Bowen
Ngày tháng năm sinh: 14/01/2001
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tavio Kouakou d'Almeida - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Ivory Coast


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tavio Kouakou d'Almeida
Tên viết tắt: T. D'Almeida
Ngày tháng năm sinh: 11/12/2000
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Ivory Coast
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Isaak Davies - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaak Davies
Tên viết tắt: I. Davies
Ngày tháng năm sinh: 25/09/2001
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Kieron Evans - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kieron Evans
Tên viết tắt: K. Evans
Ngày tháng năm sinh: 19/12/2001
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joel Bagan - đội bóng Cardiff City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Bagan
Tên viết tắt: J. Bagan
Ngày tháng năm sinh: 03/09/2001
Câu lạc bộ: Cardiff City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ricardo Andreutti Jordán - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ricardo Andreutti Jordán
Tên viết tắt: R. Andreutti
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1987
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Alexis Hernán Blanco - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexis Hernán Blanco
Tên viết tắt: A. Blanco
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1988
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Cristhian Jesús Flores Ramírez - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cristhian Jesús Flores Ramírez
Tên viết tắt: C. Flores
Ngày tháng năm sinh: 06/09/1990
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carlos Gregorio Rivero González - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Gregorio Rivero González
Tên viết tắt: C. Rivero
Ngày tháng năm sinh: 27/11/1992
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Rosmel Gabriel Villanueva Parra - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rosmel Gabriel Villanueva Parra
Tên viết tắt: R. Villanueva
Ngày tháng năm sinh: 16/08/1992
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Enrique Hernández Aguado - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Enrique Hernández Aguado
Tên viết tắt: R. Hernández
Ngày tháng năm sinh: 14/09/1993
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công cánh phải (RAM)Thông tin cầu thủ Javier Alejandro Maldonado Manzini - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Alejandro Maldonado Manzini
Tên viết tắt: J. Maldonado
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1994
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jairo José Otero Vásquez - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jairo José Otero Vásquez
Tên viết tắt: J. Otero
Ngày tháng năm sinh: 11/12/1993
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Leonardo José Flores Soto - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo José Flores Soto
Tên viết tắt: L. Flores
Ngày tháng năm sinh: 04/08/1995
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Richard Enrique Celis Sánchez - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Richard Enrique Celis Sánchez
Tên viết tắt: R. Celis
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1996
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công cánh trái (LAM)Thông tin cầu thủ Beycker Eduardo Velásquez Ortega - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Beycker Eduardo Velásquez Ortega
Tên viết tắt: B. Velásquez
Ngày tháng năm sinh: 13/04/1996
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Rodrigo Febres Chacón - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rodrigo Febres Chacón
Tên viết tắt: R. Febres
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1996
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Diego Andrés Osio Valencia - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Andrés Osio Valencia
Tên viết tắt: D. Osio
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1997
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Luis Alejandro Ramírez López - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Alejandro Ramírez López
Tên viết tắt: L. Ramírez
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1997
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sandro Notaroberto Peci - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sandro Notaroberto Peci
Tên viết tắt: S. Notaroberto
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1998
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ José Alexander Llovera Pereira - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Alexander Llovera Pereira
Tên viết tắt: J. Llovera
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1997
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Diego Antonio Castillo Prado - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Antonio Castillo Prado
Tên viết tắt: D. Castillo
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1997
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Edgar José Silva Infante - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edgar José Silva Infante
Tên viết tắt: E. Silva
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1998
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Junior Alberto Moreno Paredes - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Junior Alberto Moreno Paredes
Tên viết tắt: J. Moreno
Ngày tháng năm sinh: 03/03/2000
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorge Eliézer Echeverría Montilva - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Eliézer Echeverría Montilva
Tên viết tắt: J. Echeverría
Ngày tháng năm sinh: 13/02/2000
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enmanuel Oswaldo Moreno Ríos - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enmanuel Oswaldo Moreno Ríos
Tên viết tắt: E. Moreno
Ngày tháng năm sinh: 30/06/2000
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Eduardo Enrique Fereira Peñaranda - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eduardo Enrique Fereira Peñaranda
Tên viết tắt: E. Fereira
Ngày tháng năm sinh: 29/09/2000
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Anderson Rafael Contreras Pérez - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anderson Rafael Contreras Pérez
Tên viết tắt: A. Contreras
Ngày tháng năm sinh: 30/03/2001
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Kwaku Bonsu Osei - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kwaku Bonsu Osei
Tên viết tắt: B. Osei
Ngày tháng năm sinh: 17/08/2000
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wilbert Miguel Hernández Torrealba - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wilbert Miguel Hernández Torrealba
Tên viết tắt: W. Hernández
Ngày tháng năm sinh: 02/03/2001
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Santiago Alfonzo Rodríguez Pacheco - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Santiago Alfonzo Rodríguez Pacheco
Tên viết tắt: S. Rodríguez
Ngày tháng năm sinh: 29/01/2001
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Fernando Casiani Zúñiga - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Fernando Casiani Zúñiga
Tên viết tắt: L. Casiani
Ngày tháng năm sinh: 20/07/2001
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jeriel Nicolás De Santis Córdova - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeriel Nicolás De Santis Córdova
Tên viết tắt: J. De Santis
Ngày tháng năm sinh: 18/06/2002
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Renné Alejandro Rivas Alezones - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Renné Alejandro Rivas Alezones
Tên viết tắt: R. Rivas
Ngày tháng năm sinh: 21/03/2003
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Saúl Alejandro Guarirapa Briceño - đội bóng Caracas FC - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saúl Alejandro Guarirapa Briceño
Tên viết tắt: S. Guarirapa
Ngày tháng năm sinh: 18/10/2002
Câu lạc bộ: Caracas FC - Giải đấu: Venezuelan Primera División
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Wes Hoolahan - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Wes Hoolahan
Tên viết tắt: W. Hoolahan
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1982
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Greg Taylor - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Greg Taylor
Tên viết tắt: G. Taylor
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1990
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Harrison Dunk - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harrison Dunk
Tên viết tắt: H. Dunk
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1990
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Luke Hannant - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Hannant
Tên viết tắt: L. Hannant
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1993
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Joe Ironside - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Ironside
Tên viết tắt: J. Ironside
Ngày tháng năm sinh: 16/10/1993
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Liam O'Neil - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam O'Neil
Tên viết tắt: L. O'Neil
Ngày tháng năm sinh: 31/07/1993
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Paul Digby - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Digby
Tên viết tắt: P. Digby
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1995
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Paul Mullin - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paul Mullin
Tên viết tắt: P. Mullin
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1994
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Jack Iredale - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Iredale
Tên viết tắt: J. Iredale
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1996
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kyle Knoyle - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Knoyle
Tên viết tắt: K. Knoyle
Ngày tháng năm sinh: 24/09/1996
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Dimitar Mitov - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: Bulgaria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dimitar Mitov
Tên viết tắt: D. Mitov
Ngày tháng năm sinh: 22/01/1997
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Bulgaria
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Callum Burton - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Burton
Tên viết tắt: C. Burton
Ngày tháng năm sinh: 15/08/1996
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robbie Cundy - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robbie Cundy
Tên viết tắt: R. Cundy
Ngày tháng năm sinh: 30/05/1997
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Adam May - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam May
Tên viết tắt: A. May
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1997
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kai McKenzie-Lyle - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: Guyana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kai McKenzie-Lyle
Tên viết tắt: K. McKenzie-Lyle
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1997
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Guyana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Harvey Knibbs - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harvey Knibbs
Tên viết tắt: H. Knibbs
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1999
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Knowles - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Knowles
Tên viết tắt: T. Knowles
Ngày tháng năm sinh: 27/09/1998
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leon Davies - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leon Davies
Tên viết tắt: L. Davies
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1999
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Harry Darling - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Harry Darling
Tên viết tắt: H. Darling
Ngày tháng năm sinh: 08/08/1999
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrew Dallas - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrew Dallas
Tên viết tắt: A. Dallas
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1999
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Neal - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Neal
Tên viết tắt: J. Neal
Ngày tháng năm sinh: 22/10/2000
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Worman - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Worman
Tên viết tắt: B. Worman
Ngày tháng năm sinh: 30/08/2001
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tom Dickens - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Dickens
Tên viết tắt: T. Dickens
Ngày tháng năm sinh: 13/12/2001
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lewis Simper - đội bóng Cambridge United - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Simper
Tên viết tắt: L. Simper
Ngày tháng năm sinh: 03/09/2001
Câu lạc bộ: Cambridge United - Giải đấu: English League Two
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Fabio Pisacane - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabio Pisacane
Tên viết tắt: F. Pisacane
Ngày tháng năm sinh: 28/01/1986
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simone Aresti - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simone Aresti
Tên viết tắt: S. Aresti
Ngày tháng năm sinh: 15/03/1986
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ragnar Klavan - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Estonia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ragnar Klavan
Tên viết tắt: R. Klavan
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1985
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Estonia
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Valter Birsa - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Slovenia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Valter Birsa
Tên viết tắt: V. Birsa
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1986
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Slovenia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Leonardo Pavoletti - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Pavoletti
Tên viết tắt: L. Pavoletti
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1988
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luca Ceppitelli - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luca Ceppitelli
Tên viết tắt: L. Ceppitelli
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1989
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Diego Farías da Silva - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Diego Farías da Silva
Tên viết tắt: Diego Farías
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1990
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ João Pedro Geraldino dos Santos Galvão - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: João Pedro Geraldino dos Santos Galvão
Tên viết tắt: João Pedro
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1992
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Filip Bradarić - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Bradarić
Tên viết tắt: F. Bradarić
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1992
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniele Ragatzu - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniele Ragatzu
Tên viết tắt: D. Ragatzu
Ngày tháng năm sinh: 21/09/1991
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marko Pajač - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marko Pajač
Tên viết tắt: M. Pajač
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1993
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Paolo Pancrazio Faragò - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paolo Pancrazio Faragò
Tên viết tắt: P. Faragò
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1993
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Alessio Cragno - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessio Cragno
Tên viết tắt: A. Cragno
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1994
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Charalampos Lykogiannis - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Greece


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charalampos Lykogiannis
Tên viết tắt: C. Lykogiannis
Ngày tháng năm sinh: 22/10/1993
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Greece
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Gastón Rodrigo Pereiro López - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gastón Rodrigo Pereiro López
Tên viết tắt: G. Pereiro
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1995
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Nahitan Michel Nández Acosta - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nahitan Michel Nández Acosta
Tên viết tắt: N. Nández
Ngày tháng năm sinh: 28/12/1995
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Giovanni Pablo Simeone - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Giovanni Pablo Simeone
Tên viết tắt: G. Simeone
Ngày tháng năm sinh: 05/07/1995
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Marko Rog - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marko Rog
Tên viết tắt: M. Rog
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1995
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Alberto Cerri - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Cerri
Tên viết tắt: A. Cerri
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1996
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Christian Gabriel Oliva Giménez - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Gabriel Oliva Giménez
Tên viết tắt: C. Oliva
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1996
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alessandro Deiola - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Deiola
Tên viết tắt: A. Deiola
Ngày tháng năm sinh: 01/08/1995
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Răzvan Gabriel Marin - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Răzvan Gabriel Marin
Tên viết tắt: R. Marin
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1996
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Kiril Despodov - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Bulgaria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kiril Despodov
Tên viết tắt: K. Despodov
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1996
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Bulgaria
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guglielmo Vicario - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guglielmo Vicario
Tên viết tắt: G. Vicario
Ngày tháng năm sinh: 07/10/1996
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simone Pinna - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simone Pinna
Tên viết tắt: S. Pinna
Ngày tháng năm sinh: 17/10/1997
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Riccardo Sottil - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Riccardo Sottil
Tên viết tắt: R. Sottil
Ngày tháng năm sinh: 03/06/1999
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alessandro Tripaldelli - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Tripaldelli
Tên viết tắt: A. Tripaldelli
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1999
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sebastian Wiktor Walukiewicz - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sebastian Wiktor Walukiewicz
Tên viết tắt: S. Walukiewicz
Ngày tháng năm sinh: 05/04/2000
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Fabrizio Caligara - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabrizio Caligara
Tên viết tắt: F. Caligara
Ngày tháng năm sinh: 12/04/2000
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Gabriele Zappa - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gabriele Zappa
Tên viết tắt: G. Zappa
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1999
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Riccardo Ladinetti - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Riccardo Ladinetti
Tên viết tắt: R. Ladinetti
Ngày tháng năm sinh: 20/12/2000
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrea Carboni - đội bóng Cagliari - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrea Carboni
Tên viết tắt: A. Carboni
Ngày tháng năm sinh: 04/02/2001
Câu lạc bộ: Cagliari - Giải đấu: Italian Serie A
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alberto Cifuentes Martínez - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Cifuentes Martínez
Tên viết tắt: Cifuentes
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1979
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Álvaro Negredo Sánchez - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Negredo Sánchez
Tên viết tắt: Negredo
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1985
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Augusto Matías Fernández - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Augusto Matías Fernández
Tên viết tắt: A. Fernández
Ngày tháng năm sinh: 10/04/1986
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ José Manuel Jurado Marín - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Manuel Jurado Marín
Tên viết tắt: Jurado
Ngày tháng năm sinh: 29/06/1986
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ José María Martín-Bejarano Serrano - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: José María Martín-Bejarano Serrano
Tên viết tắt: José Mari
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1987
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ David Querol Blanco - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Querol Blanco
Tên viết tắt: Querol
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1989
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Juan Torres Ruiz - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Torres Ruiz
Tên viết tắt: Juan Cala
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1989
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jon Ander Garrido Moracia - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jon Ander Garrido Moracia
Tên viết tắt: Garrido
Ngày tháng năm sinh: 09/10/1989
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Salvador Sánchez Ponce - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Salvador Sánchez Ponce
Tên viết tắt: Salvi Sánchez
Ngày tháng năm sinh: 30/03/1991
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Álvaro Giménez Candela - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Giménez Candela
Tên viết tắt: Álvaro Giménez
Ngày tháng năm sinh: 19/05/1991
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcos Mauro López Gutiérrez - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcos Mauro López Gutiérrez
Tên viết tắt: Marcos Mauro
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1991
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Alberto Perea Correoso - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alberto Perea Correoso
Tên viết tắt: Alberto Perea
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1990
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Alfonso Espino García - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Uruguay


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Alfonso Espino García
Tên viết tắt: A. Espino
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1992
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Uruguay
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Eduardo Ramos Gómez - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eduardo Ramos Gómez
Tên viết tắt: Edu Ramos
Ngày tháng năm sinh: 17/02/1992
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jeremías Ledesma - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeremías Ledesma
Tên viết tắt: J. Ledesma
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alejandro Fernández Iglesias - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alejandro Fernández Iglesias
Tên viết tắt: Álex Fernández
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1992
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Isaac Carcelén Valencia - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Isaac Carcelén Valencia
Tên viết tắt: Iza Carcelén
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Anthony Rubén Lozano Colón - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Honduras


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Rubén Lozano Colón
Tên viết tắt: A. Lozano
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Honduras
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Carlos Akapo Martínez - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Equatorial Guinea


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Akapo Martínez
Tên viết tắt: Akapo
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Equatorial Guinea
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jens Jønsson - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jens Jønsson
Tên viết tắt: J. Jønsson
Ngày tháng năm sinh: 10/01/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Filip Malbašić - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Filip Malbašić
Tên viết tắt: F. Malbašić
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1992
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniel Sotres Castañeda - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Sotres Castañeda
Tên viết tắt: Dani Sotres
Ngày tháng năm sinh: 21/05/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rafael Jiménez Jarque - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafael Jiménez Jarque
Tên viết tắt: Fali
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1993
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorge Marcos Pombo Escobar - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Marcos Pombo Escobar
Tên viết tắt: Jorge Pombo
Ngày tháng năm sinh: 22/02/1994
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Gil Mohedano - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Gil Mohedano
Tên viết tắt: David Gil
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1994
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Yann Yves Laurent Bodiger - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yann Yves Laurent Bodiger
Tên viết tắt: Y. Bodiger
Ngày tháng năm sinh: 09/02/1995
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexander Mesa Travieso - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Mesa Travieso
Tên viết tắt: Nano Mesa
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1995
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Iván Alejo Peralta - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iván Alejo Peralta
Tên viết tắt: Iván Alejo
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1995
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Daniel Romera Andújar - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Romera Andújar
Tên viết tắt: Dani Romera
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1995
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jean-Pierre Patrick Rhyner - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean-Pierre Patrick Rhyner
Tên viết tắt: J. Rhyner
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1996
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Sergio Gónzalez Martínez - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergio Gónzalez Martínez
Tên viết tắt: Sergio Gónzalez
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1997
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Djordje Jovanović - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Djordje Jovanović
Tên viết tắt: D. Jovanović
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1999
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Marc Baró Ortiz - đội bóng Cádiz CF - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Baró Ortiz
Tên viết tắt: Marc Baró
Ngày tháng năm sinh: 23/08/1999
Câu lạc bộ: Cádiz CF - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Rubén Iván Martínez Andrade - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rubén Iván Martínez Andrade
Tên viết tắt: Rubén
Ngày tháng năm sinh: 22/06/1984
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Oier Sanjurjo Maté - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Oier Sanjurjo Maté
Tên viết tắt: Oier
Ngày tháng năm sinh: 25/05/1986
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự phải (RDM)Thông tin cầu thủ Enrique Gallego Puigsech - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enrique Gallego Puigsech
Tên viết tắt: Enric Gallego
Ngày tháng năm sinh: 12/09/1986
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Facundo Sebastián Roncaglia - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Facundo Sebastián Roncaglia
Tên viết tắt: F. Roncaglia
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1987
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Iñigo Pérez Soto - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iñigo Pérez Soto
Tên viết tắt: Iñigo Pérez
Ngày tháng năm sinh: 18/01/1988
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Adrián López Álvarez - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián López Álvarez
Tên viết tắt: Adrián López
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1988
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Raúl Rodríguez Navas - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Raúl Rodríguez Navas
Tên viết tắt: Raúl Navas
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1988
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aridane Hernández Umpiérrez - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aridane Hernández Umpiérrez
Tên viết tắt: Aridane
Ngày tháng năm sinh: 23/03/1989
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Roberto Torres Morales - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Roberto Torres Morales
Tên viết tắt: Roberto Torres
Ngày tháng năm sinh: 17/03/1989
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jonathan Rodríguez Menéndez - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Rodríguez Menéndez
Tên viết tắt: Jony
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1991
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Darko Brašanac - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Darko Brašanac
Tên viết tắt: D. Brašanac
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1992
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sergio Herrera Pirón - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergio Herrera Pirón
Tên viết tắt: Sergio Herrera
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1993
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Unai García Lugea - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Unai García Lugea
Tên viết tắt: Unai García
Ngày tháng năm sinh: 03/09/1992
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Juan Cruz Álvaro Armada - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Cruz Álvaro Armada
Tên viết tắt: Juan Cruz
Ngày tháng năm sinh: 28/07/1992
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rubén García Santos - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rubén García Santos
Tên viết tắt: Rubén García
Ngày tháng năm sinh: 14/07/1993
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ David García Zubiría - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David García Zubiría
Tên viết tắt: David García
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1994
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jonathan Calleri - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonathan Calleri
Tên viết tắt: J. Calleri
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1993
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luis Ezequiel Ávila - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luis Ezequiel Ávila
Tên viết tắt: E. Ávila
Ngày tháng năm sinh: 06/02/1994
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Lucas Torró Marset - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Torró Marset
Tên viết tắt: Lucas Torró
Ngày tháng năm sinh: 19/07/1994
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Brandon Thomas Llamas - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brandon Thomas Llamas
Tên viết tắt: Brandon Thomas
Ngày tháng năm sinh: 04/02/1995
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ignacio Vidal Miralles - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ignacio Vidal Miralles
Tên viết tắt: Nacho Vidal
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1995
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Marc Cardona Rovira - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Cardona Rovira
Tên viết tắt: Marc Cardona
Ngày tháng năm sinh: 08/07/1995
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Enrique Barja Afonso - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Enrique Barja Afonso
Tên viết tắt: Kike Barja
Ngày tháng năm sinh: 04/04/1997
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Iñaki Álvarez Goñi - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iñaki Álvarez Goñi
Tên viết tắt: Iñaki Álvarez
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1997
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Endika Irigoyen Bravo - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Endika Irigoyen Bravo
Tên viết tắt: Endika
Ngày tháng năm sinh: 25/01/1997
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Juan Manuel Pérez Ruiz - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Manuel Pérez Ruiz
Tên viết tắt: Juan Pérez
Ngày tháng năm sinh: 15/07/1996
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jon Moncayola Tollar - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jon Moncayola Tollar
Tên viết tắt: Moncayola
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1998
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phòng ngự trái (LDM)Thông tin cầu thủ Gorka Zabarte Moreno - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gorka Zabarte Moreno
Tên viết tắt: Zabarte
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1999
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Javier Martínez Calvo - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Javier Martínez Calvo
Tên viết tắt: Javi Martínez
Ngày tháng năm sinh: 22/12/1999
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aimar Oroz Huarte - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aimar Oroz Huarte
Tên viết tắt: Aimar Oroz
Ngày tháng năm sinh: 27/11/2001
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Iván Martínez Marqués - đội bóng CA Osasuna - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iván Martínez Marqués
Tên viết tắt: Iván Martínez
Ngày tháng năm sinh: 19/02/2002
Câu lạc bộ: CA Osasuna - Giải đấu: Spain Primera Division
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ César Díaz Martínez - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: César Díaz Martínez
Tên viết tắt: César Díaz
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1987
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Álvaro Campos Estellés - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Campos Estellés
Tên viết tắt: Campos
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1987
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Francisco Regalón Cerezo - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Francisco Regalón Cerezo
Tên viết tắt: Regalón
Ngày tháng năm sinh: 19/02/1987
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marc Mateu Sanjuán - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Mateu Sanjuán
Tên viết tắt: Marc Mateu
Ngày tháng năm sinh: 16/06/1990
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ David Cubillas Peña - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Cubillas Peña
Tên viết tắt: Cubillas
Ngày tháng năm sinh: 19/06/1990
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Carlos Javier Delgado Rodríguez - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Javier Delgado Rodríguez
Tên viết tắt: Delgado
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1990
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marc Castells Ortega - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marc Castells Ortega
Tên viết tắt: Marc Castells
Ngày tháng năm sinh: 12/03/1990
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Eneko Satrústegui Plano - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Eneko Satrústegui Plano
Tên viết tắt: Satrústegui
Ngày tháng năm sinh: 25/09/1990
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Carles Salvador Vidal - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carles Salvador Vidal
Tên viết tắt: Carles Salvador
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1990
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Juan Tomás Ortuño Martínez - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Juan Tomás Ortuño Martínez
Tên viết tắt: Juanto Ortuño
Ngày tháng năm sinh: 11/02/1992
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Josep Señé Escudero - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josep Señé Escudero
Tên viết tắt: Josep Señé
Ngày tháng năm sinh: 10/12/1991
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jorge Fernández Lucas - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jorge Fernández Lucas
Tên viết tắt: Jorge Fernández
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1992
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Portugal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luís Gustavo Ledes Evangelista dos Santos
Tên viết tắt: Gus Ledes
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1992
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Portugal
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Rafael Gálvez Cerrillo - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rafael Gálvez Cerrillo
Tên viết tắt: Gálvez
Ngày tháng năm sinh: 20/05/1993
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rubén Díez Adán - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rubén Díez Adán
Tên viết tắt: Rubén Díez
Ngày tháng năm sinh: 18/08/1993
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Óscar Alexander Whalley Guardado - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Óscar Alexander Whalley Guardado
Tên viết tắt: Óscar Whalley
Ngày tháng năm sinh: 29/03/1994
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joseba Muguruza Bengoa - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseba Muguruza Bengoa
Tên viết tắt: Muguruza
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1994
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Víctor García Marín - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Víctor García Marín
Tên viết tắt: Víctor García
Ngày tháng năm sinh: 31/05/1994
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Jordi Sánchez Ribas - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordi Sánchez Ribas
Tên viết tắt: Jordi Sánchez
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1994
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Adrián Lapeña Ruiz - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adrián Lapeña Ruiz
Tên viết tắt: Lapeña
Ngày tháng năm sinh: 16/04/1996
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Iago Indias Fernández - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Iago Indias Fernández
Tên viết tắt: Iago Indias
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1996
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Álvaro Fidalgo Fernández - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Álvaro Fidalgo Fernández
Tên viết tắt: Fidalgo
Ngày tháng năm sinh: 09/04/1997
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Íñigo Muñoz Cuevas - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Íñigo Muñoz Cuevas
Tên viết tắt: Iñigo Muñoz
Ngày tháng năm sinh: 16/12/1996
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Igor Zlatanović - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Igor Zlatanović
Tên viết tắt: I. Zlatanović
Ngày tháng năm sinh: 10/02/1998
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Felipe Galvis Doménech - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felipe Galvis Doménech
Tên viết tắt: Felipe Galvis
Ngày tháng năm sinh: 18/08/1997
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Paolo Fernándes Cantin - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Paolo Fernándes Cantin
Tên viết tắt: Paolo Fernandes
Ngày tháng năm sinh: 19/08/1998
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Guillem Jaime Serrano - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guillem Jaime Serrano
Tên viết tắt: Guillem Jaime
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1999
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesús Manuel Carrillo Martínez - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesús Manuel Carrillo Martínez
Tên viết tắt: Jesús Carrillo
Ngày tháng năm sinh: 11/05/1999
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Carlos Florencio García - đội bóng C.D. Castellón - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Carlos Florencio García
Tên viết tắt: Charlie
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1999
Câu lạc bộ: C.D. Castellón - Giải đấu: Spanish Segunda División
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 김호준 金浩军 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김호준 金浩军
Tên viết tắt: Kim Ho Jun
Ngày tháng năm sinh: 21/06/1984
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ 강민수 康敏寿 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 강민수 康敏寿
Tên viết tắt: Kang Min Soo
Ngày tháng năm sinh: 14/02/1986
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ 김동우 金东佑 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김동우 金东佑
Tên viết tắt: Kim Dong Woo
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1988
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ 박종우 朴钟佑 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 박종우 朴钟佑
Tên viết tắt: Park Jong Woo
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1989
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ 김병오 金炳旿 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김병오 金炳旿
Tên viết tắt: Kim Byeong Oh
Ngày tháng năm sinh: 26/06/1989
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ 정호정 郑何祯 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 정호정 郑何祯
Tên viết tắt: Jeong Ho Jeong
Ngày tháng năm sinh: 01/09/1988
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 정성민 荣成珉 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 정성민 荣成珉
Tên viết tắt: Jeong Seong Min
Ngày tháng năm sinh: 05/05/1989
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 윤석영 尹硕扬 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 윤석영 尹硕扬
Tên viết tắt: Yun Suk Young
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1990
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ 이정기 李荣 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이정기 李荣
Tên viết tắt: Lee Jeong Hyeop
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1991
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ 박준강 朴俊刚 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 박준강 朴俊刚
Tên viết tắt: Park Joon Kang
Ngày tháng năm sinh: 06/06/1991
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 최필수 崔弼秀 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 최필수 崔弼秀
Tên viết tắt: Choe Pil Soo
Ngày tháng năm sinh: 20/06/1991
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김현 金炫 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김현 金炫
Tên viết tắt: Kim Hyun
Ngày tháng năm sinh: 03/05/1993
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 김정현 金贤重 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김정현 金贤重
Tên viết tắt: Kim Jung Hyun
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1993
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 李纪敏 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 李纪敏
Tên viết tắt: Lee Ji Min
Ngày tháng năm sinh: 04/09/1993
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Myeong Joon Kim - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Myeong Joon Kim
Tên viết tắt: Kim Myeong Joon
Ngày tháng năm sinh: 13/05/1994
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ 이규성 李明载 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이규성 李明载
Tên viết tắt: Lee Gyu Seong
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1994
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ 김승준 金承俊 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 김승준 金承俊
Tên viết tắt: Kim Seung Joon
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1994
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dostonbek Tursunov - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Uzbekistan


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dostonbek Tursunov
Tên viết tắt: D. Tursunov
Ngày tháng năm sinh: 13/06/1995
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Uzbekistan
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rômulo José Pacheco da Silva - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rômulo José Pacheco da Silva
Tên viết tắt: Rômulo
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1995
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Moon Hwan Kim - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Moon Hwan Kim
Tên viết tắt: Kim Moon Hwan
Ngày tháng năm sinh: 01/08/1995
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Gustavo Vintecinco - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gustavo Vintecinco
Tên viết tắt: Vintecinco
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1995
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Gwan Woo Park - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gwan Woo Park
Tên viết tắt: Park Gwan Woo
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1996
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dong Jun Lee - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dong Jun Lee
Tên viết tắt: Lee Dong Jun
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1997
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ 金金圭 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 金金圭
Tên viết tắt: Kim Jin Gyu
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1997
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ 이래준 李莱俊 - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: 이래준 李莱俊
Tên viết tắt: Lee Rae Joon
Ngày tháng năm sinh: 19/03/1997
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jeong-Ho Kim - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jeong-Ho Kim
Tên viết tắt: Kim Jung Ho
Ngày tháng năm sinh: 07/04/1998
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Ji Seung Lee - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ji Seung Lee
Tên viết tắt: Lee Ji Seung
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1999
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sang Jun Lee - đội bóng Busan IPark - quốc tịch: Korea Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sang Jun Lee
Tên viết tắt: Lee Sang Jun
Ngày tháng năm sinh: 14/10/1999
Câu lạc bộ: Busan IPark - Giải đấu: Korean K League Classic
Quốc tịch: Korea Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Varney - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Varney
Tên viết tắt: L. Varney
Ngày tháng năm sinh: 28/09/1982
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jake Buxton - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jake Buxton
Tên viết tắt: J. Buxton
Ngày tháng năm sinh: 04/03/1985
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Stephen Quinn - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stephen Quinn
Tên viết tắt: S. Quinn
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1986
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ John Brayford - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: John Brayford
Tên viết tắt: J. Brayford
Ngày tháng năm sinh: 29/12/1987
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Michael Bostwick - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Bostwick
Tên viết tắt: M. Bostwick
Ngày tháng năm sinh: 17/05/1988
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Colin Daniel - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Colin Daniel
Tên viết tắt: C. Daniel
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1988
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Neal Eardley - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Neal Eardley
Tên viết tắt: N. Eardley
Ngày tháng năm sinh: 06/11/1988
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lucas Akins - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lucas Akins
Tên viết tắt: L. Akins
Ngày tháng năm sinh: 25/02/1989
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ John-Joe O'Toole - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: John-Joe O'Toole
Tên viết tắt: J. O'Toole
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1988
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Steven Lawless - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steven Lawless
Tên viết tắt: S. Lawless
Ngày tháng năm sinh: 12/04/1991
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Kane Hemmings - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kane Hemmings
Tên viết tắt: K. Hemmings
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1992
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Ryan Edwards - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ryan Edwards
Tên viết tắt: R. Edwards
Ngày tháng năm sinh: 17/11/1993
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ben Garratt - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Garratt
Tên viết tắt: B. Garratt
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1994
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Kieran Wallace - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kieran Wallace
Tên viết tắt: K. Wallace
Ngày tháng năm sinh: 26/01/1995
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Kieran O'Hara - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kieran O'Hara
Tên viết tắt: K. O'Hara
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1996
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Charles Vernam - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charles Vernam
Tên viết tắt: C. Vernam
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1996
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Fox - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Fox
Tên viết tắt: B. Fox
Ngày tháng năm sinh: 01/02/1998
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Roles - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Cyprus


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Roles
Tên viết tắt: J. Roles
Ngày tháng năm sinh: 26/02/1999
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Cyprus
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joe Powell - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Powell
Tên viết tắt: J. Powell
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1998
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Owen John Gallacher - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Owen John Gallacher
Tên viết tắt: O. Gallacher
Ngày tháng năm sinh: 06/04/1999
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Reece Hutchinson - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Reece Hutchinson
Tên viết tắt: R. Hutchinson
Ngày tháng năm sinh: 14/04/2000
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callum Hawkins - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum Hawkins
Tên viết tắt: C. Hawkins
Ngày tháng năm sinh: 12/12/1999
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jevan Anderson - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jevan Anderson
Tên viết tắt: J. Anderson
Ngày tháng năm sinh: 03/03/2000
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Indiana Denchev Vassilev - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: United States


Tên đầy đủ của cầu thủ: Indiana Denchev Vassilev
Tên viết tắt: I. Vassilev
Ngày tháng năm sinh: 16/02/2001
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: United States
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Hart - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Hart
Tên viết tắt: B. Hart
Ngày tháng năm sinh: 26/09/2000
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Teddy Sharman-Lowe - đội bóng Burton Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Teddy Sharman-Lowe
Tên viết tắt: T. Sharman-Lowe
Ngày tháng năm sinh: 30/03/2003
Câu lạc bộ: Burton Albion - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Phil Bardsley - đội bóng Burnley - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Phil Bardsley
Tên viết tắt: P. Bardsley
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1985
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Jack Cork - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Cork
Tên viết tắt: J. Cork
Ngày tháng năm sinh: 25/06/1989
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Matthew Lowton - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matthew Lowton
Tên viết tắt: M. Lowton
Ngày tháng năm sinh: 09/06/1989
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Erik Pieters - đội bóng Burnley - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Erik Pieters
Tên viết tắt: E. Pieters
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1988
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ben Mee - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben Mee
Tên viết tắt: B. Mee
Ngày tháng năm sinh: 23/09/1989
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ashley Westwood - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ashley Westwood
Tên viết tắt: A. Westwood
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1990
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ashley Barnes - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ashley Barnes
Tên viết tắt: A. Barnes
Ngày tháng năm sinh: 30/10/1989
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Jay Rodriguez - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jay Rodriguez
Tên viết tắt: J. Rodriguez
Ngày tháng năm sinh: 29/07/1989
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Johann Berg Guðmunds­son - đội bóng Burnley - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Johann Berg Guðmunds­son
Tên viết tắt: J. Guðmundsson
Ngày tháng năm sinh: 27/10/1990
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kevin Long - đội bóng Burnley - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Long
Tên viết tắt: K. Long
Ngày tháng năm sinh: 18/08/1990
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nick Pope - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nick Pope
Tên viết tắt: N. Pope
Ngày tháng năm sinh: 19/04/1992
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Chris Wood - đội bóng Burnley - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chris Wood
Tên viết tắt: C. Wood
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1991
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Robbie Brady - đội bóng Burnley - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robbie Brady
Tên viết tắt: R. Brady
Ngày tháng năm sinh: 14/01/1992
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matěj Vydra - đội bóng Burnley - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matěj Vydra
Tên viết tắt: M. Vydra
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1992
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ James Tarkowski - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Tarkowski
Tên viết tắt: J. Tarkowski
Ngày tháng năm sinh: 19/11/1992
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Charlie Taylor - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Taylor
Tên viết tắt: C. Taylor
Ngày tháng năm sinh: 18/09/1993
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Will Norris - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Will Norris
Tên viết tắt: W. Norris
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1993
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Josh Brownhill - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Brownhill
Tên viết tắt: J. Brownhill
Ngày tháng năm sinh: 19/12/1995
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Bailey Peacock-Farrell - đội bóng Burnley - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bailey Peacock-Farrell
Tên viết tắt: B. Peacock-Farrell
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1996
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jimmy Dunne - đội bóng Burnley - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jimmy Dunne
Tên viết tắt: J. Dunne
Ngày tháng năm sinh: 19/10/1997
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joel Mumbongo - đội bóng Burnley - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joel Mumbongo
Tên viết tắt: J. Mumbongo
Ngày tháng năm sinh: 09/01/1999
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dwight McNeil - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dwight McNeil
Tên viết tắt: D. McNeil
Ngày tháng năm sinh: 22/11/1999
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Ali Koiki - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ali Koiki
Tên viết tắt: A. Koiki
Ngày tháng năm sinh: 22/08/1999
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Josh Benson - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Benson
Tên viết tắt: J. Benson
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1999
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anthony Driscoll-Glennon - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Driscoll-Glennon
Tên viết tắt: A. Glennon
Ngày tháng năm sinh: 26/11/1999
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mace Lewin Goodridge - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mace Lewin Goodridge
Tên viết tắt: M. Goodridge
Ngày tháng năm sinh: 13/09/1999
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Robert Harker - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Harker
Tên viết tắt: R. Harker
Ngày tháng năm sinh: 06/03/2000
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bobby Thomas - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bobby Thomas
Tên viết tắt: B. Thomas
Ngày tháng năm sinh: 30/01/2001
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marcel Elva-Fountaine - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcel Elva-Fountaine
Tên viết tắt: M. Elva-Fountaine
Ngày tháng năm sinh: 14/11/2000
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Max Thompson - đội bóng Burnley - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Thompson
Tên viết tắt: M. Thompson
Ngày tháng năm sinh: 09/02/2002
Câu lạc bộ: Burnley - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Guillaume Faivre - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Guillaume Faivre
Tên viết tắt: G. Faivre
Ngày tháng năm sinh: 20/02/1987
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Fabian Lustenberger - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Fabian Lustenberger
Tên viết tắt: F. Lustenberger
Ngày tháng năm sinh: 02/05/1988
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Miralem Sulejmani - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Miralem Sulejmani
Tên viết tắt: M. Sulejmani
Ngày tháng năm sinh: 05/12/1988
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jean-Pierre Nsame - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jean-Pierre Nsame
Tên viết tắt: J. Nsame
Ngày tháng năm sinh: 01/05/1993
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Christian Fassnacht - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Fassnacht
Tên viết tắt: C. Fassnacht
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1993
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jordan Lefort - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Lefort
Tên viết tắt: J. Lefort
Ngày tháng năm sinh: 09/08/1993
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ David von Ballmoos - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: David von Ballmoos
Tên viết tắt: D. von Ballmoos
Ngày tháng năm sinh: 30/12/1994
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Nicolas Brice Moumi Ngamaleu - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Cameroon


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolas Brice Moumi Ngamaleu
Tên viết tắt: N. Moumi Ngamaleu
Ngày tháng năm sinh: 09/07/1994
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Cameroon
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Ulisses Alexandre Garcia Lopes - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ulisses Alexandre Garcia Lopes
Tên viết tắt: U. Garcia
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1996
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Marvin Spielmann - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marvin Spielmann
Tên viết tắt: M. Spielmann
Ngày tháng năm sinh: 23/02/1996
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Theoson-Jordan Siebatcheu - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Theoson-Jordan Siebatcheu
Tên viết tắt: J. Siebatcheu
Ngày tháng năm sinh: 26/04/1996
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Vincent Sierro - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Vincent Sierro
Tên viết tắt: V. Sierro
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1995
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Quentin Maceiras Pralong - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Quentin Maceiras Pralong
Tên viết tắt: Q. Maceiras
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1995
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nicolas Sandro Bürgy - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nicolas Sandro Bürgy
Tên viết tắt: N. Bürgy
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1995
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michel Aebischer - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michel Aebischer
Tên viết tắt: M. Aebischer
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1997
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Christopher Martins Pereira - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Luxembourg


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christopher Martins Pereira
Tên viết tắt: C. Martins
Ngày tháng năm sinh: 19/02/1997
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Luxembourg
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Gianluca Gaudino - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Gianluca Gaudino
Tên viết tắt: G. Gaudino
Ngày tháng năm sinh: 11/11/1996
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sandro Mike Lauper - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sandro Mike Lauper
Tên viết tắt: S. Lauper
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1996
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Linus Max Obexer - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Linus Max Obexer
Tên viết tắt: L. Obexer
Ngày tháng năm sinh: 05/06/1997
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Taulant Seferi - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taulant Seferi
Tên viết tắt: T. Seferi
Ngày tháng năm sinh: 15/11/1996
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Silvan Hefti - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Silvan Hefti
Tên viết tắt: S. Hefti
Ngày tháng năm sinh: 25/10/1997
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Cédric Zesiger - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cédric Zesiger
Tên viết tắt: C. Zesiger
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1998
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mohamed Ali Camara - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Guinea


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Ali Camara
Tên viết tắt: M. Camara
Ngày tháng năm sinh: 28/08/1997
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Guinea
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Meschack Elia Lina - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: Meschack Elia Lina
Tên viết tắt: M. Elia
Ngày tháng năm sinh: 06/08/1997
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Léo Louis Seydoux - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Léo Louis Seydoux
Tên viết tắt: L. Seydoux
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1998
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Esteban Petignat - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Esteban Petignat
Tên viết tắt: E. Petignat
Ngày tháng năm sinh: 17/05/2000
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Felix Khonde Mambimbi - đội bóng BSC Young Boys - quốc tịch: Switzerland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Felix Khonde Mambimbi
Tên viết tắt: F. Mambimbi
Ngày tháng năm sinh: 18/01/2001
Câu lạc bộ: BSC Young Boys - Giải đấu: Swiss Super League
Quốc tịch: Switzerland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michael Tørnes - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Tørnes
Tên viết tắt: M. Tørnes
Ngày tháng năm sinh: 08/01/1986
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kevin Niclas Mensah - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kevin Niclas Mensah
Tên viết tắt: K. Mensah
Ngày tháng năm sinh: 15/05/1991
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Anthony Jung - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anthony Jung
Tên viết tắt: A. Jung
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1991
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Simon Fredrik Hedlund - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Fredrik Hedlund
Tên viết tắt: S. Hedlund
Ngày tháng năm sinh: 11/03/1993
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Andreas Beyer Maxsø - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andreas Beyer Maxsø
Tên viết tắt: A. Maxsø
Ngày tháng năm sinh: 18/03/1994
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Josip Radošević - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Croatia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josip Radošević
Tên viết tắt: J. Radošević
Ngày tháng năm sinh: 03/04/1994
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Croatia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrija Pavlović - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Serbia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrija Pavlović
Tên viết tắt: A. Pavlović
Ngày tháng năm sinh: 16/11/1993
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Serbia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sigurd Rosted - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sigurd Rosted
Tên viết tắt: S. Rosted
Ngày tháng năm sinh: 22/07/1994
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Marvin Schwäbe - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marvin Schwäbe
Tên viết tắt: M. Schwäbe
Ngày tháng năm sinh: 25/04/1995
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Hjörtur Hermannsson - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hjörtur Hermannsson
Tên viết tắt: H. Hermannsson
Ngày tháng năm sinh: 08/02/1995
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lasse Vigen Christensen - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lasse Vigen Christensen
Tên viết tắt: L. Vigen
Ngày tháng năm sinh: 15/08/1994
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Mikael Uhre - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mikael Uhre
Tên viết tắt: M. Uhre
Ngày tháng năm sinh: 30/09/1994
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Jens Martin Gammelby - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jens Martin Gammelby
Tên viết tắt: J. Gammelby
Ngày tháng năm sinh: 05/02/1995
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Rezan Corlu - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rezan Corlu
Tên viết tắt: R. Corlu
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1997
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joël Zakarias Kabongo - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joël Zakarias Kabongo
Tên viết tắt: J. Kabongo
Ngày tháng năm sinh: 05/04/1998
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tobias Borchgrevink Børkeeiet - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Norway


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tobias Borchgrevink Børkeeiet
Tên viết tắt: T. Børkeeiet
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1999
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Norway
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Andreas Bruus - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andreas Bruus
Tên viết tắt: A. Bruus
Ngày tháng năm sinh: 16/01/1999
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jesper Grænge Lindstrøm - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesper Grænge Lindstrøm
Tên viết tắt: J. Lindstrøm
Ngày tháng năm sinh: 29/02/2000
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anton Skipper Hendriksen - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anton Skipper Hendriksen
Tên viết tắt: A. Skipper
Ngày tháng năm sinh: 31/03/2000
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Peter Bjur - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Peter Bjur
Tên viết tắt: P. Bjur
Ngày tháng năm sinh: 02/02/2000
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Morten Wetche Frendrup - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Morten Wetche Frendrup
Tên viết tắt: M. Frendrup
Ngày tháng năm sinh: 07/04/2001
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền vệ trung tâm (CM)Thông tin cầu thủ Anis Ben Slimane - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anis Ben Slimane
Tên viết tắt: A. Slimane
Ngày tháng năm sinh: 16/03/2001
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Mads Hermansen - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Hermansen
Tên viết tắt: M. Hermansen
Ngày tháng năm sinh: 11/07/2000
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mathias Kvistgaarden - đội bóng Brøndby IF - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathias Kvistgaarden
Tên viết tắt: M. Kvistgaarden
Ngày tháng năm sinh: 15/04/2002
Câu lạc bộ: Brøndby IF - Giải đấu: Danish Superliga
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Anssi Jaakkola - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Anssi Jaakkola
Tên viết tắt: A. Jaakkola
Ngày tháng năm sinh: 13/03/1987
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Alex Rodman - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alex Rodman
Tên viết tắt: A. Rodman
Ngày tháng năm sinh: 15/02/1987
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mark Little - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mark Little
Tên viết tắt: M. Little
Ngày tháng năm sinh: 20/08/1988
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Abumere Tafadzwa Ogogo - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Abumere Tafadzwa Ogogo
Tên viết tắt: A. Ogogo
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1989
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Edward Upson - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Edward Upson
Tên viết tắt: E. Upson
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1989
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Kyle Bennett - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kyle Bennett
Tên viết tắt: K. Bennett
Ngày tháng năm sinh: 09/09/1990
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Max Ehmer - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Ehmer
Tên viết tắt: M. Ehmer
Ngày tháng năm sinh: 03/02/1992
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Tom Davies - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Davies
Tên viết tắt: T. Davies
Ngày tháng năm sinh: 18/04/1992
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jack Baldwin - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Baldwin
Tên viết tắt: J. Baldwin
Ngày tháng năm sinh: 30/06/1993
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Leahy - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Leahy
Tên viết tắt: L. Leahy
Ngày tháng năm sinh: 19/11/1992
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Sam Nicholson - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sam Nicholson
Tên viết tắt: S. Nicholson
Ngày tháng năm sinh: 20/01/1995
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Joshua Hare - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Hare
Tên viết tắt: J. Hare
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1994
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ David Tutonda - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: DR Congo


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Tutonda
Tên viết tắt: D. Tutonda
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1995
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: DR Congo
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jordi van Stappershoef - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordi van Stappershoef
Tên viết tắt: J. van Stappershoef
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1996
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zain Westbrooke - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zain Westbrooke
Tên viết tắt: Z. Westbrooke
Ngày tháng năm sinh: 28/10/1996
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Brandon Hanlan - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Brandon Hanlan
Tên viết tắt: B. Hanlan
Ngày tháng năm sinh: 31/05/1997
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Cian Harries - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cian Harries
Tên viết tắt: C. Harries
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1997
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Jonah Ananias Paul Ayunga - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Kenya


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jonah Ananias Paul Ayunga
Tên viết tắt: J. Ayunga
Ngày tháng năm sinh: 24/05/1997
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Kenya
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexis André Jr - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Morocco


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexis André Jr
Tên viết tắt: A. André Jr
Ngày tháng năm sinh: 31/05/1997
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Morocco
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alfie Kilgour - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfie Kilgour
Tên viết tắt: A. Kilgour
Ngày tháng năm sinh: 18/05/1998
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Josh Barrett - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Josh Barrett
Tên viết tắt: J. Barrett
Ngày tháng năm sinh: 21/06/1998
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Michael Kelly - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Michael Kelly
Tên viết tắt: M. Kelly
Ngày tháng năm sinh: 03/11/1997
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joshua Grant - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joshua Grant
Tên viết tắt: J. Grant
Ngày tháng năm sinh: 11/10/1998
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke McCormick - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke McCormick
Tên viết tắt: L. McCormick
Ngày tháng năm sinh: 21/01/1999
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Cameron Hargreaves - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Cameron Hargreaves
Tên viết tắt: C. Hargreaves
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1998
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jayden Mitchell-Lawson - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jayden Mitchell-Lawson
Tên viết tắt: J. Mitchell-Lawson
Ngày tháng năm sinh: 17/09/1999
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ James Daly - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Daly
Tên viết tắt: J. Daly
Ngày tháng năm sinh: 12/01/2000
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Zain Walker - đội bóng Bristol Rovers - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zain Walker
Tên viết tắt: Z. Walker
Ngày tháng năm sinh: 18/01/2002
Câu lạc bộ: Bristol Rovers - Giải đấu: English League One
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Chris Brunt - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Northern Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chris Brunt
Tên viết tắt: C. Brunt
Ngày tháng năm sinh: 14/12/1984
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Northern Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tommy Rowe - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tommy Rowe
Tên viết tắt: T. Rowe
Ngày tháng năm sinh: 24/09/1988
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Chris Martin - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Chris Martin
Tên viết tắt: C. Martin
Ngày tháng năm sinh: 04/11/1988
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Nahki Wells - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Bermuda


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nahki Wells
Tên viết tắt: N. Wells
Ngày tháng năm sinh: 01/06/1990
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Bermuda
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Jack Hunt - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack Hunt
Tên viết tắt: J. Hunt
Ngày tháng năm sinh: 06/12/1990
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Nathan Baker - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nathan Baker
Tên viết tắt: N. Baker
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1991
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jamie Paterson - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Paterson
Tên viết tắt: J. Paterson
Ngày tháng năm sinh: 20/12/1991
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Andreas Weimann - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Austria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andreas Weimann
Tên viết tắt: A. Weimann
Ngày tháng năm sinh: 05/08/1991
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Austria
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Tomáš Kalas - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tomáš Kalas
Tên viết tắt: T. Kalas
Ngày tháng năm sinh: 15/05/1993
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Famara Diedhiou - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Senegal


Tên đầy đủ của cầu thủ: Famara Diedhiou
Tên viết tắt: F. Diedhiou
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1992
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Senegal
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Daniel Bentley - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniel Bentley
Tên viết tắt: D. Bentley
Ngày tháng năm sinh: 13/07/1993
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Alfie Mawson - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfie Mawson
Tên viết tắt: A. Mawson
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1994
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Ádám Nagy - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Hungary


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ádám Nagy
Tên viết tắt: A. Nagy
Ngày tháng năm sinh: 17/06/1995
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Hungary
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Callum O'Dowda - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Callum O'Dowda
Tên viết tắt: C. O'Dowda
Ngày tháng năm sinh: 23/04/1995
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Niclas Eliasson - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Niclas Eliasson
Tên viết tắt: N. Eliasson
Ngày tháng năm sinh: 07/12/1995
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Hakeeb Adelakun - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Hakeeb Adelakun
Tên viết tắt: H. Adelakun
Ngày tháng năm sinh: 11/06/1996
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joseff Morrell - đội bóng Bristol City - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joseff Morrell
Tên viết tắt: J. Morrell
Ngày tháng năm sinh: 03/01/1997
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Max O’Leary - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max O’Leary
Tên viết tắt: M. O'Leary
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1996
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Zak Vyner - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zak Vyner
Tên viết tắt: Z. Vyner
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1997
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Taylor Moore - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Taylor Moore
Tên viết tắt: T. Moore
Ngày tháng năm sinh: 12/05/1997
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Jojo Wollacott - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jojo Wollacott
Tên viết tắt: J. Wollacott
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1996
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Joe Williams - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joe Williams
Tên viết tắt: J. Williams
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1996
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kasey Palmer - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kasey Palmer
Tên viết tắt: K. Palmer
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1996
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jay Dasilva - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jay Dasilva
Tên viết tắt: J. Dasilva
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1998
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Liam Walsh - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Liam Walsh
Tên viết tắt: L. Walsh
Ngày tháng năm sinh: 15/09/1997
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tyreeq Bakinson - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tyreeq Bakinson
Tên viết tắt: T. Bakinson
Ngày tháng năm sinh: 10/10/1998
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ James Morton - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Morton
Tên viết tắt: J. Morton
Ngày tháng năm sinh: 22/04/1999
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Zeze Steven Sessegnon - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Zeze Steven Sessegnon
Tên viết tắt: S. Sessegnon
Ngày tháng năm sinh: 18/05/2000
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Antoine Semenyo - đội bóng Bristol City - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Antoine Semenyo
Tên viết tắt: A. Semenyo
Ngày tháng năm sinh: 07/01/2000
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Han-Noah Massengo - đội bóng Bristol City - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Han-Noah Massengo
Tên viết tắt: H. Massengo
Ngày tháng năm sinh: 07/07/2001
Câu lạc bộ: Bristol City - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Scott McDonald - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott McDonald
Tên viết tắt: S. McDonald
Ngày tháng năm sinh: 21/08/1983
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Jamie Young - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jamie Young
Tên viết tắt: J. Young
Ngày tháng năm sinh: 25/08/1985
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ James O'Shea - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: James O'Shea
Tên viết tắt: J. O'Shea
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1988
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ Scott Neville - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Scott Neville
Tên viết tắt: S. Neville
Ngày tháng năm sinh: 11/01/1989
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Tom Aldred - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Scotland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom Aldred
Tên viết tắt: T. Aldred
Ngày tháng năm sinh: 11/09/1990
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Scotland
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Jack David Hingert - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jack David Hingert
Tên viết tắt: J. Hingert
Ngày tháng năm sinh: 26/09/1990
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Aaron Amadi-Holloway - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Wales


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Amadi-Holloway
Tên viết tắt: A. Amadi-Holloway
Ngày tháng năm sinh: 21/02/1993
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Wales
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Corey Edward Brown - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Corey Edward Brown
Tên viết tắt: C. Brown
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1994
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Maxime Teremoana Crocombe - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Maxime Teremoana Crocombe
Tên viết tắt: M. Crocombe
Ngày tháng năm sinh: 12/08/1993
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jai Ingham - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: New Zealand


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jai Ingham
Tên viết tắt: J. Ingham
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1993
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: New Zealand
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Macaulay Gillesphey - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Macaulay Gillesphey
Tên viết tắt: M. Gillesphey
Ngày tháng năm sinh: 24/11/1995
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ George Mells - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: George Mells
Tên viết tắt: G. Mells
Ngày tháng năm sinh: 23/05/1997
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Dylan Wenzel-Halls - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dylan Wenzel-Halls
Tên viết tắt: D. Wenzel-Halls
Ngày tháng năm sinh: 15/12/1997
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Macklin Freke - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Macklin Freke
Tên viết tắt: M. Freke
Ngày tháng năm sinh: 06/01/1999
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rahmat Akbari - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rahmat Akbari
Tên viết tắt: R. Akbari
Ngày tháng năm sinh: 20/06/2000
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Mirza Muratovic - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mirza Muratovic
Tên viết tắt: M. Muratovic
Ngày tháng năm sinh: 14/01/2000
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Kai Trewin - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Kai Trewin
Tên viết tắt: K. Trewin
Ngày tháng năm sinh: 18/05/2001
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Izaack Powell - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Izaack Powell
Tên viết tắt: I. Powell
Ngày tháng năm sinh: 12/02/2002
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jordan Courtney-Perkins - đội bóng Brisbane Roar - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jordan Courtney-Perkins
Tên viết tắt: J. Courtney-Perkins
Ngày tháng năm sinh: 06/11/2002
Câu lạc bộ: Brisbane Roar - Giải đấu: Australian Hyundai A-League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Adam David Lallana - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam David Lallana
Tên viết tắt: A. Lallana
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1988
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền vệ tấn công trung tâm (CAM)Thông tin cầu thủ Dale Stephens - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dale Stephens
Tên viết tắt: D. Stephens
Ngày tháng năm sinh: 12/06/1989
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pascal Groß - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Germany


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pascal Groß
Tên viết tắt: P. Groß
Ngày tháng năm sinh: 15/06/1991
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Germany
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jason Steele - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jason Steele
Tên viết tắt: J. Steele
Ngày tháng năm sinh: 18/08/1990
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Joël Veltman - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Joël Veltman
Tên viết tắt: J. Veltman
Ngày tháng năm sinh: 15/01/1992
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mathew Ryan - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Australia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathew Ryan
Tên viết tắt: M. Ryan
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1992
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Australia
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Lewis Dunk - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lewis Dunk
Tên viết tắt: L. Dunk
Ngày tháng năm sinh: 21/11/1991
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Trung vệ (CB)Thông tin cầu thủ Davy Pröpper - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Davy Pröpper
Tên viết tắt: D. Pröpper
Ngày tháng năm sinh: 02/09/1991
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Dan Burn - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dan Burn
Tên viết tắt: D. Burn
Ngày tháng năm sinh: 09/05/1992
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Florin Andone - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florin Andone
Tên viết tắt: F. Andone
Ngày tháng năm sinh: 11/04/1993
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ José Heriberto Izquierdo Mena - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: José Heriberto Izquierdo Mena
Tên viết tắt: J. Izquierdo
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1992
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alireza Jahanbakhsh - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Iran


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alireza Jahanbakhsh
Tên viết tắt: A. Jahanbakhsh
Ngày tháng năm sinh: 11/08/1993
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Iran
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Leandro Trossard - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Belgium


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leandro Trossard
Tên viết tắt: L. Trossard
Ngày tháng năm sinh: 04/12/1994
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Belgium
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Adam Webster - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Adam Webster
Tên viết tắt: A. Webster
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1995
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Solomon March - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Solomon March
Tên viết tắt: S. March
Ngày tháng năm sinh: 20/07/1994
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh trái (LWB)Thông tin cầu thủ Bernardo Fernandes da Silva Junior - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Brazil


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bernardo Fernandes da Silva Junior
Tên viết tắt: Bernardo
Ngày tháng năm sinh: 14/05/1995
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Brazil
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Christian Walton - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Walton
Tên viết tắt: C. Walton
Ngày tháng năm sinh: 09/11/1995
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Neal Maupay - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Neal Maupay
Tên viết tắt: N. Maupay
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1996
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Yves Bissouma - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Mali


Tên đầy đủ của cầu thủ: Yves Bissouma
Tên viết tắt: Y. Bissouma
Ngày tháng năm sinh: 30/08/1996
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Mali
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Ben White - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ben White
Tên viết tắt: B. White
Ngày tháng năm sinh: 08/10/1997
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Robert Lynch Sanchez - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Robert Lynch Sanchez
Tên viết tắt: Robert Sanchez
Ngày tháng năm sinh: 18/11/1997
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Viktor Gyökeres - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Viktor Gyökeres
Tên viết tắt: V. Gyökeres
Ngày tháng năm sinh: 04/06/1998
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Alexis Mac Allister - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Argentina


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexis Mac Allister
Tên viết tắt: A. Mac Allister
Ngày tháng năm sinh: 24/12/1998
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Argentina
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Tudor Cristian Băluţă - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Romania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tudor Cristian Băluţă
Tên viết tắt: T. Băluță
Ngày tháng năm sinh: 27/03/1999
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Romania
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Steven Alzate - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Colombia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Steven Alzate
Tên viết tắt: S. Alzate
Ngày tháng năm sinh: 08/09/1998
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Colombia
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Max Harrison Sanders - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Max Harrison Sanders
Tên viết tắt: M. Sanders
Ngày tháng năm sinh: 04/01/1999
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Aaron Anthony Connolly - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aaron Anthony Connolly
Tên viết tắt: A. Connolly
Ngày tháng năm sinh: 28/01/2000
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jayson Molumby - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jayson Molumby
Tên viết tắt: J. Molumby
Ngày tháng năm sinh: 06/08/1999
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alexander Cochrane - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alexander Cochrane
Tên viết tắt: A. Cochrane
Ngày tháng năm sinh: 21/04/2000
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tariq Lamptey - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tariq Lamptey
Tên viết tắt: T. Lamptey
Ngày tháng năm sinh: 30/09/2000
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ chạy cánh phải (RWB)Thông tin cầu thủ Romaric Yapi - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Romaric Yapi
Tên viết tắt: R. Yapi
Ngày tháng năm sinh: 13/07/2000
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Jensen Weir - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jensen Weir
Tên viết tắt: J. Weir
Ngày tháng năm sinh: 31/01/2002
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ James Furlong - đội bóng Brighton & Hove Albion - quốc tịch: Republic of Ireland


Tên đầy đủ của cầu thủ: James Furlong
Tên viết tắt: J. Furlong
Ngày tháng năm sinh: 07/06/2002
Câu lạc bộ: Brighton & Hove Albion - Giải đấu: English Premier League
Quốc tịch: Republic of Ireland
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Daniele Dessena - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Daniele Dessena
Tên viết tắt: D. Dessena
Ngày tháng năm sinh: 10/05/1987
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Birkir Bjarnason - đội bóng Brescia - quốc tịch: Iceland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Birkir Bjarnason
Tên viết tắt: B. Bjarnason
Ngày tháng năm sinh: 27/05/1988
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Iceland
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Alfredo Donnarumma - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alfredo Donnarumma
Tên viết tắt: A. Donnarumma
Ngày tháng năm sinh: 30/11/1990
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RS)Thông tin cầu thủ Ernesto Torregrossa - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ernesto Torregrossa
Tên viết tắt: E. Torregrossa
Ngày tháng năm sinh: 28/06/1992
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LS)Thông tin cầu thủ Jhon Carlos Chancellor Cedeño - đội bóng Brescia - quốc tịch: Venezuela


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jhon Carlos Chancellor Cedeño
Tên viết tắt: J. Chancellor
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1992
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Venezuela
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Jesse Joronen - đội bóng Brescia - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jesse Joronen
Tên viết tắt: J. Joronen
Ngày tháng năm sinh: 21/03/1993
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Stefano Sabelli - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Stefano Sabelli
Tên viết tắt: S. Sabelli
Ngày tháng năm sinh: 13/01/1993
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Bruno Martella - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bruno Martella
Tên viết tắt: B. Martella
Ngày tháng năm sinh: 14/08/1992
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: Tiền vệ phải (RM)Thông tin cầu thủ Jaromír Zmrhal - đội bóng Brescia - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jaromír Zmrhal
Tên viết tắt: J. Zmrhal
Ngày tháng năm sinh: 02/08/1993
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Tiền vệ trái (LM)Thông tin cầu thủ Dimitri Bisoli - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dimitri Bisoli
Tên viết tắt: D. Bisoli
Ngày tháng năm sinh: 25/03/1994
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Lorenzo Andrenacci - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Lorenzo Andrenacci
Tên viết tắt: L. Andrenacci
Ngày tháng năm sinh: 02/01/1995
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Simon Ivar Alexander Skrabb - đội bóng Brescia - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Simon Ivar Alexander Skrabb
Tên viết tắt: S. Skrabb
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1995
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Aleš Matějů - đội bóng Brescia - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầy đủ của cầu thủ: Aleš Matějů
Tên viết tắt: A. Matějů
Ngày tháng năm sinh: 03/06/1996
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Czech Republic
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Leonardo Morosini - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Leonardo Morosini
Tên viết tắt: L. Morosini
Ngày tháng năm sinh: 13/10/1995
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrea Cistana - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrea Cistana
Tên viết tắt: A. Cistana
Ngày tháng năm sinh: 01/04/1997
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Florian Ayé - đội bóng Brescia - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Florian Ayé
Tên viết tắt: F. Ayé
Ngày tháng năm sinh: 19/01/1997
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: France
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Nikolas Špalek - đội bóng Brescia - quốc tịch: Slovakia


Tên đầy đủ của cầu thủ: Nikolas Špalek
Tên viết tắt: N. Špalek
Ngày tháng năm sinh: 12/02/1997
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Slovakia
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emanuele Ndoj - đội bóng Brescia - quốc tịch: Albania


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emanuele Ndoj
Tên viết tắt: E. Ndoj
Ngày tháng năm sinh: 20/11/1996
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Albania
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jakub Łabojko - đội bóng Brescia - quốc tịch: Poland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Jakub Łabojko
Tên viết tắt: J. Łabojko
Ngày tháng năm sinh: 03/10/1997
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Poland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Massimiliano Mangraviti - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Massimiliano Mangraviti
Tên viết tắt: M. Mangraviti
Ngày tháng năm sinh: 24/01/1998
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Alessandro Semprini - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Alessandro Semprini
Tên viết tắt: A. Semprini
Ngày tháng năm sinh: 24/02/1998
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Matteo Cortesi - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Matteo Cortesi
Tên viết tắt: M. Cortesi
Ngày tháng năm sinh: 21/10/1997
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Tom van de Looi - đội bóng Brescia - quốc tịch: Netherlands


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tom van de Looi
Tên viết tắt: T. van de Looi
Ngày tháng năm sinh: 02/07/1999
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Netherlands
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mattia Viviani - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mattia Viviani
Tên viết tắt: M. Viviani
Ngày tháng năm sinh: 04/09/2000
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Andrea Ghezzi - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrea Ghezzi
Tên viết tắt: A. Ghezzi
Ngày tháng năm sinh: 03/02/2001
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Andrea Papetti - đội bóng Brescia - quốc tịch: Italy


Tên đầy đủ của cầu thủ: Andrea Papetti
Tên viết tắt: A. Papetti
Ngày tháng năm sinh: 03/07/2002
Câu lạc bộ: Brescia - Giải đấu: Italian Serie B
Quốc tịch: Italy
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Luke Daniels - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Luke Daniels
Tên viết tắt: L. Daniels
Ngày tháng năm sinh: 05/01/1988
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Henrik Dalsgaard - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Henrik Dalsgaard
Tên viết tắt: H. Dalsgaard
Ngày tháng năm sinh: 27/07/1989
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Hậu vệ phải (RB)Thông tin cầu thủ Pontus Jansson - đội bóng Brentford - quốc tịch: Sweden


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pontus Jansson
Tên viết tắt: P. Jansson
Ngày tháng năm sinh: 13/02/1991
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Sweden
Vị trí chính: RCBThông tin cầu thủ Ethan Pinnock - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ethan Pinnock
Tên viết tắt: E. Pinnock
Ngày tháng năm sinh: 29/05/1993
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: LCBThông tin cầu thủ Christian Nørgaard - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Christian Nørgaard
Tên viết tắt: C. Nørgaard
Ngày tháng năm sinh: 10/03/1994
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: Tiền vệ trụ / Tiền vệ phòng ngự (CDM)Thông tin cầu thủ Saman Ghoddos - đội bóng Brentford - quốc tịch: Iran


Tên đầy đủ của cầu thủ: Saman Ghoddos
Tên viết tắt: S. Ghoddos
Ngày tháng năm sinh: 06/09/1993
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Iran
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Emiliano Marcondes Camargo Hansen - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Emiliano Marcondes Camargo Hansen
Tên viết tắt: E. Marcondes
Ngày tháng năm sinh: 09/03/1995
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mohamed Saïd Benrahma - đội bóng Brentford - quốc tịch: Algeria


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mohamed Saïd Benrahma
Tên viết tắt: S. Benrahma
Ngày tháng năm sinh: 10/08/1995
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Algeria
Vị trí chính: LWThông tin cầu thủ David Raya Martin - đội bóng Brentford - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: David Raya Martin
Tên viết tắt: David Raya
Ngày tháng năm sinh: 15/09/1995
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: Thủ môn (GK)Thông tin cầu thủ Mathias Jensen - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mathias Jensen
Tên viết tắt: M. Jensen
Ngày tháng năm sinh: 01/01/1996
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: LCMThông tin cầu thủ Ivan Toney - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ivan Toney
Tên viết tắt: I. Toney
Ngày tháng năm sinh: 16/03/1996
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Tiền đạo cắm/Trung phong  (ST)Thông tin cầu thủ Tarique Fosu - đội bóng Brentford - quốc tịch: Ghana


Tên đầy đủ của cầu thủ: Tarique Fosu
Tên viết tắt: T. Fosu
Ngày tháng năm sinh: 05/11/1995
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Ghana
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Charlie Goode - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Charlie Goode
Tên viết tắt: C. Goode
Ngày tháng năm sinh: 03/08/1995
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Sergi Canós Tenés - đội bóng Brentford - quốc tịch: Spain


Tên đầy đủ của cầu thủ: Sergi Canós Tenés
Tên viết tắt: Sergi Canós
Ngày tháng năm sinh: 02/02/1997
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Spain
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Rico Henry - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Rico Henry
Tên viết tắt: R. Henry
Ngày tháng năm sinh: 07/07/1997
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: Hậu vệ trái (LB)Thông tin cầu thủ Shandon Baptiste - đội bóng Brentford - quốc tịch: Grenada


Tên đầy đủ của cầu thủ: Shandon Baptiste
Tên viết tắt: S. Baptiste
Ngày tháng năm sinh: 08/04/1998
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Grenada
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Pelenda Joshua Tunga Dasilva - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Pelenda Joshua Tunga Dasilva
Tên viết tắt: J. Dasilva
Ngày tháng năm sinh: 23/10/1998
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RCMThông tin cầu thủ Marcus Forss - đội bóng Brentford - quốc tịch: Finland


Tên đầy đủ của cầu thủ: Marcus Forss
Tên viết tắt: M. Forss
Ngày tháng năm sinh: 18/06/1999
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Finland
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mads Roerslev Rasmussen - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Roerslev Rasmussen
Tên viết tắt: M. Roerslev
Ngày tháng năm sinh: 24/06/1999
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Mads Bech Sørensen - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Bech Sørensen
Tên viết tắt: M. Sørensen
Ngày tháng năm sinh: 07/01/1999
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Bryan Mbeumo - đội bóng Brentford - quốc tịch: France


Tên đầy đủ của cầu thủ: Bryan Mbeumo
Tên viết tắt: B. Mbeumo
Ngày tháng năm sinh: 07/08/1999
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: France
Vị trí chính: RWThông tin cầu thủ Halil İbrahim Dervişoğlu - đội bóng Brentford - quốc tịch: Turkey


Tên đầy đủ của cầu thủ: Halil İbrahim Dervişoğlu
Tên viết tắt: H. Dervişoğlu
Ngày tháng năm sinh: 08/12/1999
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Turkey
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Ellery Balcombe - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Ellery Balcombe
Tên viết tắt: E. Balcombe
Ngày tháng năm sinh: 15/10/1999
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Mads Bidstrup - đội bóng Brentford - quốc tịch: Denmark


Tên đầy đủ của cầu thủ: Mads Bidstrup
Tên viết tắt: M. Bidstrup
Ngày tháng năm sinh: 25/02/2001
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: Denmark
Vị trí chính: RESThông tin cầu thủ Dominic Thompson - đội bóng Brentford - quốc tịch: England


Tên đầy đủ của cầu thủ: Dominic Thompson
Tên viết tắt: D. Thompson
Ngày tháng năm sinh: 26/07/2000
Câu lạc bộ: Brentford - Giải đấu: English League Championship
Quốc tịch: England
Vị trí chính: SUBThông tin cầu thủ Jan Žambůrek - đội bóng Brentford - quốc tịch: Czech Republic


Tên đầ