About Me

Tổng hợp các lỗi Google Search Console cho các bạn webmaster đối chiếu (Update 09/2021)

Trong quá trình làm SEO, có nhiều lúc bạn gặp những dấu thăng trong Google Search Console. Do đó bài viết này là tổng hợp về các lỗi đó để bạn dễ tra cứu, từ đó có thêm cái nhìn tổng quan hơn về các lỗi hiển thị trên hệ thống Google nhé!

Bài viết thống kê nguồn từ Google, hi vọng sẽ hữu ích cho bạn

Tổng hợp các lỗi Google Search Console qua các năm (cập nhật 09/2021)


Nguồn: Google

Dữ liệu bất thường trong Search Console

Đồ thị của tôi có gì?

Trong những trường hợp hiếm hoi, có thể có một sự kiện trong Search Console có thể ảnh hưởng đến dữ liệu báo cáo của bạn. Ví dụ: nếu chúng tôi thay đổi các phương pháp tổng hợp dữ liệu của mình hoặc có lỗi ghi nhật ký, bạn có thể thấy biểu đồ của mình bị sụt giảm hoặc sụt giảm. Trang này ghi lại các sự cố đã biết có thể ảnh hưởng đến dữ liệu của bạn.

Năm 2020

12 tháng 4 trở đi

AMP, Khả năng sử dụng trên thiết bị di động, Tốc độ, tất cả các báo cáo kết quả nhiều định dạng

Các báo cáo này đã được thay đổi để bao gồm một số lượng trang nhỏ hơn, nhằm mang lại hiệu suất tốt hơn trong Search Console. Do đó, bạn có thể thấy số lượng mục và trang được theo dõi trong các báo cáo này giảm. Thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả Tìm kiếm, chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu trong Search Console.

Không vấn đề.

Năm 2020

14 tháng 10

Tính năng "Yêu cầu lập chỉ mục" của Công cụ kiểm tra URL đã bị tắt để thực hiện một số cập nhật kỹ thuật. Chúng tôi hy vọng nó sẽ được kích hoạt lại trong những tuần tới. Trong khi đó, Google tiếp tục tìm và lập chỉ mục nội dung thông qua các phương pháp thông thường của chúng tôi, như được đề cập ở đây .

Năm 2021

23-24 tháng 8 (Tìm kiếm, Khám phá)

Sự cố nội bộ đã gây ra mất dữ liệu về hiệu suất Tìm kiếm và Khám phá trong khoảng thời gian này. Người dùng có thể thấy sự sụt giảm dữ liệu đáng kể trong báo cáo hiệu suất của họ trong khoảng thời gian này. Điều này không phản ánh bất kỳ sự sụt giảm nào về nhấp chuột hoặc hiển thị cho trang web của bạn, chỉ thiếu dữ liệu trong Search Console.

Ngày 21–27 tháng 7 (Tìm kiếm)

Do sự cố nội bộ, bạn có thể thấy hiệu suất của Đoạn trích đánh giá và Kết quả nhiều định dạng về Sản phẩm của mình giảm trong khoảng thời gian này. Chúng tôi rất tiếc về bất kỳ vấn đề nào mà điều này có thể đã gây ra trên trang web của bạn.

6 tháng 4 (Tìm kiếm)

Search Console đã cải tiến thuật toán để tính số lần hiển thị hình ảnh trong kết quả Tìm kiếm. Do đó, bạn có thể thấy số lần hiển thị hình ảnh của mình trong Tìm kiếm giảm một chút. Đây không phải là sự sụt giảm về số lần hiển thị thực tế, chỉ là sự tính toán chính xác hơn về số lần hiển thị hình ảnh khi type = image được chỉ định trong báo cáo Hiệu suất Tìm kiếm.

16 tháng 2 (Khám phá)

Trước đây, nếu người xem nhấp vào Câu chuyện trên web trên Khám phá, sau đó tiếp tục từ đó vào Câu chuyện trên web bổ sung, chỉ Câu chuyện trên web đầu tiên được ghi nhận bằng một lần hiển thị và nhấp chuột. Kể từ ngày này trở đi, bất kỳ Câu chuyện web bổ sung nào đạt được từ Câu chuyện web đầu tiên trong Khám phá cũng sẽ được ghi nhận bằng một lần hiển thị và nhấp chuột trong báo cáo Hiệu suất cho Khám phá. Do đó, bạn có thể thấy dữ liệu Khám phá của mình tăng lên.

Năm 2020

28 tháng 10 (Khám phá)

Sự cố trước đây trong đó một số dữ liệu Khám phá bị phân loại sai thành video trong báo cáo Hiệu suất đã được khắc phục. Do đó, bạn có thể thấy số liệu thống kê về số lần xuất hiện video trong báo cáo Khám phá của mình bị sụt giảm. Việc phân loại sai này không ảnh hưởng đến kết quả Khám phá cho người dùng, chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu.

6 tháng 10 (Khám phá)

Sau khi ra mắt tính năng băng chuyền Câu chuyện trên Khám phá, bạn có thể thấy số liệu thống kê Câu chuyện trên web trên báo cáo Khám phá cho trang web của bạn tăng lên đáng kể.

25-28 tháng 9 (Khám phá)

Câu chuyện trên web ít được hiển thị cho người dùng Khám phá hơn trong thời gian này, vì vậy, bạn sẽ thấy số lần hiển thị và nhấp chuột cho loại này giảm trong báo cáo Hiệu suất cho Khám phá.

12-15 tháng 5 (Khám phá)

Do sự cố ghi nhật ký nội bộ, bạn có thể thấy báo cáo Khám phá cho trang web của mình giảm đáng kể. Xin lưu ý rằng điều này không phản ánh bất kỳ thay đổi nào đối với người dùng đối với trang web của bạn, chỉ báo cáo dữ liệu trong Search Console.

2019

8-13 tháng 12 (Khám phá)

Do sự cố nội bộ, bạn sẽ thấy sự sụt giảm dữ liệu trong báo cáo Hiệu suất cho Khám phá trong khoảng thời gian này. Vấn đề này đã được cố định. Xin lưu ý rằng điều này không phản ánh bất kỳ thay đổi nào đối với người dùng đối với trang web của bạn, chỉ báo cáo dữ liệu trong Search Console.

Năm 2021

10-23 tháng 3

Bạn có thể thấy sự sụt giảm dữ liệu trong khoảng thời gian này do sự cố báo cáo nội bộ. Sự cố này không ảnh hưởng đến các lần tìm nạp trang thực tế, chỉ báo cáo về hoạt động tìm nạp trong khoảng thời gian này.

16 tháng 1 trở đi

Báo cáo thống kê thu thập thông tin đã tăng mức độ phù hợp của báo cáo cho các loại thu thập thông tin bổ sung. Do đó, bạn có thể thấy số lần thu thập thông tin được báo cáo cho trang web của mình tăng vọt. Điều này không phản ánh việc thu thập thêm thông tin trang web của bạn, chỉ báo cáo được cải thiện.

Ngày 12 tháng 4 năm 2020 trở đi

Báo cáo đã được thay đổi để bao gồm một số lượng trang nhỏ hơn, nhằm mang lại hiệu suất tốt hơn trong Search Console. Do đó, bạn có thể thấy số lượng mục và số trang được theo dõi trong báo cáo giảm. Thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả Tìm kiếm, chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu trong Search Console.

Năm 2021

9 tháng 1

Các trạng thái phạm vi chỉ mục chi tiết hơn, bổ sung hiện đã có sẵn. Điều này sẽ khiến một số trang trong báo cáo được gắn nhãn lại bằng các danh mục mới, cụ thể hơn (ví dụ: "Điểm bất thường về thu thập thông tin" không còn được báo cáo nữa và đã được thay thế bằng các vấn đề cụ thể hơn). Do đó, bạn sẽ thấy sự xuất hiện của các loại trạng thái mới trong báo cáo của mình, mặc dù tổng số mục trong mỗi danh mục (lỗi, cảnh báo, hợp lệ, bị loại trừ) sẽ không thay đổi đáng kể, chỉ có mô tả trạng thái của bất kỳ mục nào được gắn nhãn. Đọc thêm về tính năng này trong blog.

Năm 2020

Ngày 1 tháng 9 đang diễn ra

Lỗi hệ thống nội bộ gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý thông tin về phạm vi chỉ mục. Không có dữ liệu nào bị mất và báo cáo sẽ hiển thị dữ liệu chính xác sau khi xử lý xong.

2019

Ngày 15 tháng 12 trở đi

Báo cáo Phạm vi lập chỉ mục giờ đây có thể báo cáo chính xác hơn về các trang được lập chỉ mục. Vì lý do này, một số trang đã được Thu thập thông tin - hiện chưa được lập chỉ mục nay được coi là đã được lập chỉ mục. Do đó, bạn có thể thấy chuyển các trang từ trạng thái Bị loại trừ sang Hợp lệ. Điều này không phản ánh bất kỳ thay đổi nào trong trang web của bạn, mà là một hệ thống kế toán chính xác hơn.

Năm 2021

Ngày 19 tháng 1 trở đi

Search Console đã thêm kiểm tra cho một loại vấn đề AMP mới: không được phép! Định tính CSS quan trọng. Do đó, bạn có thể thấy tổng số sự cố AMP được báo cáo cho trang web của mình tăng lên. Điều này không nhất thiết chỉ ra lỗi mới trên trang web của bạn, chỉ là chúng tôi hiện đang kiểm tra lỗi này.

Năm 2020

18 tháng 8 trở đi

Báo cáo đã được cập nhật để bao gồm các vấn đề liên quan đến Signed Exchange. Thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả Tìm kiếm, chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu trong Search Console. Đọc thêm .

12 tháng 4 trở đi

Báo cáo đã được thay đổi để bao gồm một số lượng trang nhỏ hơn, nhằm mang lại hiệu suất tốt hơn trong Search Console. Do đó, bạn có thể thấy số lượng mục và số trang được theo dõi trong báo cáo giảm. Thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả Tìm kiếm, chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu trong Search Console.

Năm 2021

10 tháng 5

Biến cố

Search Console đã thay đổi cách đánh giá và báo cáo lỗi trong dữ liệu có cấu trúc Sự kiện . Do đó, bạn có thể thấy sự gia tăng nhỏ về số lượng Đối tượng sự kiện và các vấn đề được báo cáo cho thuộc tính của bạn, cũng như sự thay đổi về mức độ nghiêm trọng của một số vấn đề từ lỗi đến cảnh báo. Cụ thể, Search Console hiện đang phát hiện các thực thể Sự kiện ở tất cả các cấp phân cấp, không chỉ ở cấp cơ sở và các lỗi trong các thuộc tính được đề xuất hiện được gắn cờ là cảnh báo chứ không phải lỗi.

11 tháng 3

Đăng tuyển

Tìm kiếm điều khiển đã thay đổi các yêu cầu cho EducationExperiencevà ExperienceInPlaceOfEducationtính chất của đánh dấu đăng tải công việc. Do đó, bạn có thể thấy sự gia tăng các cảnh báo đối với các trường hợp Đăng tuyển dụng trên cơ sở kinh doanh của mình. Xem thêm chi tiết về các yêu cầu cập nhật trong tài liệu Đăng tuyển .

2 tháng 3

Hỏi đáp và Câu hỏi thường gặp

Search Console hiện kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu có cấu trúc Câu hỏi và Giải đáp nằm dưới cấp thực thể gốc. Trước đây, chúng tôi chỉ kiểm tra các thực thể ở cấp cơ sở. Do đó, bạn có thể thấy sự gia tăng các mục Câu hỏi và Đáp hợp lệ / cảnh báo / không hợp lệ để phản ánh số lượng chính xác các thực thể gốc và thực thể lồng nhau mà chúng tôi tìm thấy trên trang web của bạn.

01 Tháng 2

Định dạng data-vocabulary.org không còn được Google hỗ trợ cho các kết quả nhiều định dạng. Tất cả cảnh báo về việc sử dụng dữ liệu có cấu trúc data-vocabulary.org giờ sẽ xuất hiện dưới dạng lỗi trong báo cáo kết quả nhiều định dạng của bạn. Do đó, bạn có thể thấy số cảnh báo giảm đi và số lỗi trong báo cáo của mình tăng lên. Không bị phạt khi sử dụng dữ liệu data-vocabulary.org, nhưng nó sẽ không được sử dụng để tạo kết quả nhiều định dạng.

Năm 2020

26 tháng 8

Dataset

Search Console bắt đầu đánh dấu là "cảnh báo" bất kỳ đối tượng Dataset nào thiếu thuộc tính được đề xuất creatorDo đó, bạn có thể thấy sự gia tăng các cảnh báo đối với các phiên bản Tập dữ liệu trên trang web của mình.

Ngày 1 tháng 7 trở đi

Băng hình

Search Console bắt đầu đánh dấu là "cảnh báo" bất kỳ đối tượng Video nào bị thiếu cả hai embedUrlvà contentUrlthuộc tính. Đây không phải là thay đổi về yêu cầu hoặc hành vi mà là cải tiến trong hệ thống báo cáo của chúng tôi để phản ánh tốt hơn hành vi lập chỉ mục thực tế. Đối tượng video bị thiếu cả hai embedUrlvà contentUrlthuộc tính vẫn có thể xuất hiện dưới dạng kết quả nhiều định dạng nhưng các tính năng bổ sung dựa trên nội dung của video như xem trước hoạt ảnh và khoảnh khắc quan trọng có thể không hoạt động. Do đó, bạn có thể thấy sự gia tăng các cảnh báo trong các mục Video trên trang web của mình. Để khắc phục sự cố này, hãy xác định một trong hai thuộc tính này trong đối tượng Video của bạn. (Lưu ý rằng điều này không ảnh hưởng đến các mục Video được nhúng trong các loại khác, chẳng hạn như Video trong Công thức.)

Ngày 29 tháng 4 năm 2020 trở đi

Biến cố

Một thuộc tính mới, tùy chọn "Người tổ chức " đã được giới thiệu cho các hạng mục Sự kiện. Các mục Sự kiện hợp lệ trước đây có thể được gắn nhãn cảnh báo nếu bạn không sử dụng thuộc tính mới này hoặc lỗi nếu bạn xác định sai.

12 tháng 4 trở đi

Tất cả các loại kết quả nhiều định dạng

Các báo cáo này đã được thay đổi để bao gồm một số lượng trang nhỏ hơn, nhằm mang lại hiệu suất tốt hơn trong Search Console. Do đó, bạn có thể thấy số lượng mục và trang được theo dõi trong các báo cáo này giảm. Thay đổi này không ảnh hưởng đến kết quả Tìm kiếm, chỉ ảnh hưởng đến báo cáo dữ liệu trong Search Console.

Ngày 19 tháng 3 trở đi

Biến cố

Các thuộc tính sự kiện tùy chọn mới và các giá trị thuộc tính cho các sự kiện ảo và bị hủy đã được giới thiệu. Nếu trước đó bạn có một sự kiện hợp lệ, sự kiện đó có thể hiển thị hợp lệ kèm theo cảnh báo nếu bạn không sử dụng các thuộc tính mới này hoặc lỗi nếu bạn xác định sai các thuộc tính mới này.

Ngày 21 tháng 1 trở đi

Tất cả các loại kết quả nhiều định dạng

Kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2020, Google sẽ không còn hỗ trợ dữ liệu có cấu trúc data-vocabulary.org để kích hoạt kết quả nhiều định dạng trong Google Tìm kiếm. Từ ngày 20 tháng 1 đến ngày 6 tháng 4, mọi dữ liệu có cấu trúc data-vocabulary.org trên trang web sẽ kích hoạt cảnh báo cho loại kết quả nhiều định dạng thích hợp. Sau ngày 6 tháng 4, một lỗi sẽ được kích hoạt. Đọc bài đăng trên Blog Trung tâm Quản trị Trang web để biết thêm thông tin cơ bản và chi tiết.

13-16 tháng 1

Dữ liệu có cấu trúc không phân tích được

Một số người dùng có thể thấy sự gia tăng đột biến về lỗi dữ liệu có cấu trúc không thể phân tích. Điều này là do cấu hình sai nội bộ sẽ sớm được khắc phục và có thể được bỏ qua.

2019

Ngày 3 tháng 12 trở đi

Tất cả các loại kết quả nhiều định dạng

Kết quả nhiều định dạng được triển khai bằng RDFa hoặc vi dữ liệu gắn thẻ URL không chính xác nơi giá trị văn bản được mong đợi hiện được hiển thị dưới dạng lỗi trong báo cáo kết quả nhiều định dạng. Trường hợp phổ biến nhất là các trang gắn nhãn <a href=...>thẻ không chính xác bằng itemprop , mong muốn nội dung văn bản của <a>thẻ được sử dụng, trong khi thực tế, giá trị href sẽ được sử dụng. Cách triển khai đúng trong trường hợp này sẽ sử dụng <span itemprop>thẻ lồng nhau bên trong <a>thẻ, trong đó thẻ <span>chứa giá trị không phải URL.

10 tháng 12 trở đi

Thông tin nghề nghiệp

Search Console hiện báo cáo các loại lỗi cụ thể hơn của lỗi Đăng việc. Do đó, bạn có thể thấy giảm một số loại lỗi chung nhất định, cùng với sự gia tăng tương ứng các loại lỗi mới, cụ thể hơn (nếu bạn chưa khắc phục các vấn đề đó). Tổng số lỗi sẽ không thay đổi do bản cập nhật này.

Năm 2021

1 tháng 6

Các chỉ số CLS đã được cập nhật để phản ánh sự trình bày chính xác hơn về sự thay đổi bố cục trên trang. Chỉ số CLS hiện có thời lượng phiên tối đa với khoảng cách 1 giây, giới hạn ở 5 giây như chi tiết trong bài đăng tại đây . Bạn có thể thấy những thay đổi trong trạng thái CLS trên trang của mình (hầu hết là tích cực) phản ánh sự thay đổi này.

13 tháng 4

Các chỉ số CLS đã được cập nhật để phản ánh sự trình bày chính xác hơn về sự thay đổi bố cục trên trang. Bạn có thể thấy những thay đổi trong trạng thái CLS trên trang của mình (hầu hết là tích cực) phản ánh sự thay đổi này.

17 tháng 2

Các chỉ số xác định ranh giới cho LCP, FID, CLS, trước đây là <(nhỏ hơn), hiện được xác định là <= (nhỏ hơn hoặc bằng). Do đó, bạn có thể thấy sự thay đổi về trạng thái (tốt hơn) trong báo cáo này.

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!