About Me

Top 35 sản phẩm SAMSUNG giảm giá tốt nhất ngày SIÊU SALE 23.9 bạn có thể quan tâm (P2)

Thể theo yêu cầu của các bạn hay order qua Fanpage cũng như yêu cầu, khochat.com sẽ làm 1 chuyên đề về các sản phẩm giá rẻ trên các kênh thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shoppee, Sendo… để các bạn có thể săn được sản phẩm giá rẻ theo ý mình. Hi vọng bạn sẽ kịp săn sale đợt này nhé!"

Top 35 sản phẩm SAMSUNG giảm giá tốt nhất ngày SIÊU SALE 23.9 bạn có thể quan tâm (P2)1. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932S8) - Giá:8,899,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932S8) có giá gốc là 12,589,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 29% chỉ còn 8,899,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932S8)
 • Giá gốc sản phẩm:12,589,500
 • Giá giảm:8,899,000
 • Phần trăm giảm giá:29%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


2. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 216L (RT19M300BGS) - Giá:5,499,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 216L (RT19M300BGS) có giá gốc là 6,790,300, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 19% chỉ còn 5,499,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 216L (RT19M300BGS)
 • Giá gốc sản phẩm:6,790,300
 • Giá giảm:5,499,000
 • Phần trăm giảm giá:19%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

3. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982S8) - Giá:10,499,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982S8) có giá gốc là 15,290,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 31% chỉ còn 10,499,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982S8)
 • Giá gốc sản phẩm:15,290,000
 • Giá giảm:10,499,000
 • Phần trăm giảm giá:31%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

4. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 216L (RT20HAR8DBU) - Giá:5,299,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 216L (RT20HAR8DBU) có giá gốc là 8,289,600, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 36% chỉ còn 5,299,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 216L (RT20HAR8DBU)
 • Giá gốc sản phẩm:8,289,600
 • Giá giảm:5,299,000
 • Phần trăm giảm giá:36%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

5. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 243L (RT22M4040DX) - Giá:5,500,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 243L (RT22M4040DX) có giá gốc là 8,289,600, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 33% chỉ còn 5,500,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 243L (RT22M4040DX)
 • Giá gốc sản phẩm:8,289,600
 • Giá giảm:5,500,000
 • Phần trăm giảm giá:33%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


6. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 300L (RT29K5532BY) - Giá:9,335,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 300L (RT29K5532BY) có giá gốc là 11,290,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 17% chỉ còn 9,335,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 300L (RT29K5532BY)
 • Giá gốc sản phẩm:11,290,000
 • Giá giảm:9,335,000
 • Phần trăm giảm giá:17%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

7. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 377L (RT35K50822C) - Giá:14,994,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 377L (RT35K50822C) có giá gốc là 17,790,300, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 15% chỉ còn 14,994,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 377L (RT35K50822C)
 • Giá gốc sản phẩm:17,790,300
 • Giá giảm:14,994,000
 • Phần trăm giảm giá:15%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

8. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Máy điều hòa Samsung Digital Inverter AR5000H 9000 BTu/h (AR09TYHQASINSV) - Giá:7,240,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Máy điều hòa Samsung Digital Inverter AR5000H 9000 BTu/h (AR09TYHQASINSV) có giá gốc là 8,690,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 16% chỉ còn 7,240,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Máy điều hòa Samsung Digital Inverter AR5000H 9000 BTu/h (AR09TYHQASINSV)
 • Giá gốc sản phẩm:8,690,000
 • Giá giảm:7,240,000
 • Phần trăm giảm giá:16%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

9. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới 282L (RB27N4170BU) - Giá:9,499,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới 282L (RB27N4170BU) có giá gốc là 12,890,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 26% chỉ còn 9,499,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Ngăn Đông Dưới 282L (RB27N4170BU)
 • Giá gốc sản phẩm:12,890,000
 • Giá giảm:9,499,000
 • Phần trăm giảm giá:26%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

10. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932BU) - Giá:11,814,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932BU) có giá gốc là 14,089,900, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 16% chỉ còn 11,814,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 22/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 327L (RT32K5932BU)
 • Giá gốc sản phẩm:14,089,900
 • Giá giảm:11,814,000
 • Phần trăm giảm giá:16%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


11. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982BS) - Giá:13,916,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982BS) có giá gốc là 17,890,400, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 22% chỉ còn 13,916,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 375L (RT35K5982BS)
 • Giá gốc sản phẩm:17,890,400
 • Giá giảm:13,916,000
 • Phần trăm giảm giá:22%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

12. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Máy điều hòa Samsung Digital Inverter AR5000H 12000 BTu/h (AR12TYHQASINSV) - Giá:8,490,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Máy điều hòa Samsung Digital Inverter AR5000H 12000 BTu/h (AR12TYHQASINSV) có giá gốc là 9,490,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 10% chỉ còn 8,490,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Máy điều hòa Samsung Digital Inverter AR5000H 12000 BTu/h (AR12TYHQASINSV)
 • Giá gốc sản phẩm:9,490,000
 • Giá giảm:8,490,000
 • Phần trăm giảm giá:10%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

13. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung Side by Side 680L (RS62R5001B4) - Giá:15,799,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung Side by Side 680L (RS62R5001B4) có giá gốc là 25,899,500, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 39% chỉ còn 15,799,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung Side by Side 680L (RS62R5001B4)
 • Giá gốc sản phẩm:25,899,500
 • Giá giảm:15,799,000
 • Phần trăm giảm giá:39%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

14. [SIÊU SALE 23.9]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 255L (RT25HAR4DSA) - Giá:5,799,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 255L (RT25HAR4DSA) có giá gốc là 9,690,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 40% chỉ còn 5,799,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9]Tủ lạnh Samsung hai cửa Digital Inverter 255L (RT25HAR4DSA)
 • Giá gốc sản phẩm:9,690,000
 • Giá giảm:5,799,000
 • Phần trăm giảm giá:40%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

15. [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 300L (RT29K5532BU) - Giá:8,499,000 VND


Sản phẩm [SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 300L (RT29K5532BU) có giá gốc là 11,889,900, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 28% chỉ còn 8,499,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[SIÊU SALE 23.9][Trả góp 0%]Tủ lạnh Samsung hai cửa Twin Cooling Plus 300L (RT29K5532BU)
 • Giá gốc sản phẩm:11,889,900
 • Giá giảm:8,499,000
 • Phần trăm giảm giá:28%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)
Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!