About Me

Top 39 sản phẩm Mỹ Phẩm Son Black Rouge chính hãng giá tốt được khách hàng yêu thích nhất trên các kênh thương mại điện tử T9/2021

Thể theo yêu cầu của các bạn hay order qua Fanpage cũng như yêu cầu, khochat.com sẽ làm 1 chuyên đề về các sản phẩm giá rẻ trên các kênh thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shoppee, Sendo… để các bạn có thể săn được sản phẩm giá rẻ theo ý mình. Hi vọng bạn sẽ kịp săn sale đợt này nhé!"

Top 39 sản phẩm Mỹ Phẩm Son Black Rouge chính hãng giá tốt được khách hàng yêu thích nhất trên các kênh thương mại điện tử T9/20211. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A18 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A18 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A18 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


2. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A08 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A08 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A08 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

3. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Màu A14 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Màu A14 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Màu A14 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

4. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A16 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A16 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A16 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

5. Son kem lì Black Rouge All Day Power Proof Matte Tint MT04 27.9g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge All Day Power Proof Matte Tint MT04 27.9g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge All Day Power Proof Matte Tint MT04 27.9g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


6. Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM05 Delta 25,7g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM05 Delta 25,7g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM05 Delta 25,7g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

7. Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM02 Deneb 25,7g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM02 Deneb 25,7g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM02 Deneb 25,7g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

8. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A05 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

9. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A11 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A11 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A11 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

10. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 26/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A07 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


11. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A02 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

12. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A21 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A21 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A21 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

13. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A03 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

14. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A09 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A09 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A09 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

15. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A13 (36.6g) - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A13 (36.6g) có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A13 (36.6g)
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


16. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A17 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A17 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A17 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

17. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A15 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A15 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A15 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

18. Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM01 Capella 25,7g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM01 Capella 25,7g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM01 Capella 25,7g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

19. Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM07 Polaris 25.7g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM07 Polaris 25.7g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM07 Polaris 25.7g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

20. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 7 - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 7 có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Ver 7
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


21. Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM06 Spica 25,7g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM06 Spica 25,7g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Cream Matt Rouge CM06 Spica 25,7g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

22. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 36.6g - Giá:215,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 27% chỉ còn 215,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A01 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:215,000
 • Phần trăm giảm giá:27%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

23. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A19 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A19 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A19 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

24. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet A06 36.6g - Giá:215,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet A06 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 27% chỉ còn 215,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet A06 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:215,000
 • Phần trăm giảm giá:27%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

25. Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A10 36.6g - Giá:298,000 VND


Sản phẩm Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A10 36.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 298,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint A10 36.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:298,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


26. Nước Hoa Hồng Black Rouge Real Strawberry Milk Toner Dưỡng Ẩm Sáng Da 200ml - Giá:450,000 VND


Sản phẩm Nước Hoa Hồng Black Rouge Real Strawberry Milk Toner Dưỡng Ẩm Sáng Da 200ml có giá gốc là 600,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 25% chỉ còn 450,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Nước Hoa Hồng Black Rouge Real Strawberry Milk Toner Dưỡng Ẩm Sáng Da 200ml
 • Giá gốc sản phẩm:600,000
 • Giá giảm:450,000
 • Phần trăm giảm giá:25%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

27. Son Kem Lì Black Rouge Cream Matt Rouge 26.5g - Giá:224,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Cream Matt Rouge 26.5g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 24% chỉ còn 224,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Cream Matt Rouge 26.5g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:224,000
 • Phần trăm giảm giá:24%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

28. Gel Nhũ Mắt Black Rouge Pearlvely I Glitter Universe Lấp Lánh 15.1g - Giá:239,000 VND


Sản phẩm Gel Nhũ Mắt Black Rouge Pearlvely I Glitter Universe Lấp Lánh 15.1g có giá gốc là 318,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 24% chỉ còn 239,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Gel Nhũ Mắt Black Rouge Pearlvely I Glitter Universe Lấp Lánh 15.1g
 • Giá gốc sản phẩm:318,000
 • Giá giảm:239,000
 • Phần trăm giảm giá:24%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

29. [HCM]Nhũ mắt chống trôi dạng thỏi Black Rouge Power Proof Stick Shadow - Giá:140,000 VND


Sản phẩm [HCM]Nhũ mắt chống trôi dạng thỏi Black Rouge Power Proof Stick Shadow có giá gốc là 140,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 140,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:[HCM]Nhũ mắt chống trôi dạng thỏi Black Rouge Power Proof Stick Shadow
 • Giá gốc sản phẩm:140,000
 • Giá giảm:140,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


30. Chì Kẻ Mày Black Rouge Half-Hard Drawing Master Eyebrow 12.3g - Giá:180,000 VND


Sản phẩm Chì Kẻ Mày Black Rouge Half-Hard Drawing Master Eyebrow 12.3g có giá gốc là 240,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 25% chỉ còn 180,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Chì Kẻ Mày Black Rouge Half-Hard Drawing Master Eyebrow 12.3g
 • Giá gốc sản phẩm:240,000
 • Giá giảm:180,000
 • Phần trăm giảm giá:25%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

31. Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon - Giá:200,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon có giá gốc là 200,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 200,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mood Filter A09 Sweet Cinnamon
 • Giá gốc sản phẩm:200,000
 • Giá giảm:200,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

32. Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint #Version 2 - Giá:190,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint #Version 2 có giá gốc là 190,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 190,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint #Version 2
 • Giá gốc sản phẩm:190,000
 • Giá giảm:190,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

33. Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint #Version 4 - Giá:190,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint #Version 4 có giá gốc là 190,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 190,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint #Version 4
 • Giá gốc sản phẩm:190,000
 • Giá giảm:190,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

34. Son tint Black Rouge Half N Half Water Glow_HG03 - Giá:130,000 VND


Sản phẩm Son tint Black Rouge Half N Half Water Glow_HG03 có giá gốc là 195,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 33% chỉ còn 130,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son tint Black Rouge Half N Half Water Glow_HG03
 • Giá gốc sản phẩm:195,000
 • Giá giảm:130,000
 • Phần trăm giảm giá:33%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


35. Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Beauty&Midnight Mịn Môi 36.8g - Giá:224,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Beauty&Midnight Mịn Môi 36.8g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 24% chỉ còn 224,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Beauty&Midnight Mịn Môi 36.8g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:224,000
 • Phần trăm giảm giá:24%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

36. Son kem Black Rouge lì min, mềm môi, nhiều version màu đẹp, siêu hot - HONGS BEAUTY - Giá:220,000 VND


Sản phẩm Son kem Black Rouge lì min, mềm môi, nhiều version màu đẹp, siêu hot - HONGS BEAUTY có giá gốc là 220,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 220,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son kem Black Rouge lì min, mềm môi, nhiều version màu đẹp, siêu hot - HONGS BEAUTY
 • Giá gốc sản phẩm:220,000
 • Giá giảm:220,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

37. Kem Che Khuyết Điểm Black Rouge Zoom In HD Cover Fit Concealer Lâu Trôi 25.1g - Giá:210,000 VND


Sản phẩm Kem Che Khuyết Điểm Black Rouge Zoom In HD Cover Fit Concealer Lâu Trôi 25.1g có giá gốc là 280,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 25% chỉ còn 210,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Kem Che Khuyết Điểm Black Rouge Zoom In HD Cover Fit Concealer Lâu Trôi 25.1g
 • Giá gốc sản phẩm:280,000
 • Giá giảm:210,000
 • Phần trăm giảm giá:25%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

38. Son Kem Lì Black Rouge Mịn Môi AirFit Velvet Tint Ver 7 Crown 37.6g - Giá:224,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Mịn Môi AirFit Velvet Tint Ver 7 Crown 37.6g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 24% chỉ còn 224,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Mịn Môi AirFit Velvet Tint Ver 7 Crown 37.6g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:224,000
 • Phần trăm giảm giá:24%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

39. Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mịn Môi 37.3g - Giá:224,000 VND


Sản phẩm Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mịn Môi 37.3g có giá gốc là 298,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 24% chỉ còn 224,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Son Kem Lì Black Rouge Air Fit Velvet Tint Mịn Môi 37.3g
 • Giá gốc sản phẩm:298,000
 • Giá giảm:224,000
 • Phần trăm giảm giá:24%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)
Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!