About Me

Top 90 trang sức phụ kiện phong thủy nữ được yêu thích nhất T9/2021 có thể mua online (P2)

Thể theo yêu cầu của các bạn hay order qua Fanpage cũng như yêu cầu, khochat.com sẽ làm 1 chuyên đề về các sản phẩm giá rẻ trên các kênh thương mại điện tử như Lazada, Tiki, Shoppee, Sendo… để các bạn có thể săn được sản phẩm giá rẻ theo ý mình. Hi vọng bạn sẽ kịp săn sale đợt này nhé!"

Top 90 trang sức phụ kiện phong thủy nữ được yêu thích nhất T9/2021 có thể mua online (P2)1. Bông tai bạc nữ TRANG SỨC BẢO TÍN hoa sao khóa tròn màu hồng chất liệu bạc B400312x - Giá:160,000 VND


Sản phẩm Bông tai bạc nữ TRANG SỨC BẢO TÍN hoa sao khóa tròn màu hồng chất liệu bạc B400312x có giá gốc là 310,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 48% chỉ còn 160,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Bông tai bạc nữ TRANG SỨC BẢO TÍN hoa sao khóa tròn màu hồng chất liệu bạc B400312x
 • Giá gốc sản phẩm:310,000
 • Giá giảm:160,000
 • Phần trăm giảm giá:48%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


2. Dây Chuyền, Dây Chuyền Nữ, Dây Chuyền Nữ Kiểu Đẹp, Dây Chuyền Nữ Cao Cấp, Dây Chuyền Bạc Nữ Mặt Lập Phương Tím Chất Liệu Bạc Cao Cấp - Trang Sức Bảo Tín - Giá:198,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền, Dây Chuyền Nữ, Dây Chuyền Nữ Kiểu Đẹp, Dây Chuyền Nữ Cao Cấp, Dây Chuyền Bạc Nữ Mặt Lập Phương Tím Chất Liệu Bạc Cao Cấp - Trang Sức Bảo Tín có giá gốc là 250,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 20% chỉ còn 198,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền, Dây Chuyền Nữ, Dây Chuyền Nữ Kiểu Đẹp, Dây Chuyền Nữ Cao Cấp, Dây Chuyền Bạc Nữ Mặt Lập Phương Tím Chất Liệu Bạc Cao Cấp - Trang Sức Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:250,000
 • Giá giảm:198,000
 • Phần trăm giảm giá:20%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

3. Bông tai bạc nữ Trang Sức Bảo Tín hoa sao chất liệu bạc ta B400094 - Giá:160,000 VND


Sản phẩm Bông tai bạc nữ Trang Sức Bảo Tín hoa sao chất liệu bạc ta B400094 có giá gốc là 230,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 30% chỉ còn 160,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Bông tai bạc nữ Trang Sức Bảo Tín hoa sao chất liệu bạc ta B400094
 • Giá gốc sản phẩm:230,000
 • Giá giảm:160,000
 • Phần trăm giảm giá:30%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

4. Lắc Tay Bạc Nữ Trái Tim Phồng Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:180,000 VND


Sản phẩm Lắc Tay Bạc Nữ Trái Tim Phồng Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 220,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 18% chỉ còn 180,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Lắc Tay Bạc Nữ Trái Tim Phồng Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:220,000
 • Giá giảm:180,000
 • Phần trăm giảm giá:18%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

5. Vòng Tay Nữ, Vòng Tay Nữ Đẹp, Vòng Tay Nữ Cao Cấp, Vòng Tay Nữ Màu Theo Mệnh Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp – Bảo Tín - Giá:277,200 VND


Sản phẩm Vòng Tay Nữ, Vòng Tay Nữ Đẹp, Vòng Tay Nữ Cao Cấp, Vòng Tay Nữ Màu Theo Mệnh Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp – Bảo Tín có giá gốc là 336,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 17% chỉ còn 277,200. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Vòng Tay Nữ, Vòng Tay Nữ Đẹp, Vòng Tay Nữ Cao Cấp, Vòng Tay Nữ Màu Theo Mệnh Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp – Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:336,000
 • Giá giảm:277,200
 • Phần trăm giảm giá:17%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


6. Dây chuyền nữ nơ đính đá dây chuyền bạc s925 - Thương hiệu Bảo Tín - Giá:280,000 VND


Sản phẩm Dây chuyền nữ nơ đính đá dây chuyền bạc s925 - Thương hiệu Bảo Tín có giá gốc là 360,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 22% chỉ còn 280,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây chuyền nữ nơ đính đá dây chuyền bạc s925 - Thương hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:360,000
 • Giá giảm:280,000
 • Phần trăm giảm giá:22%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

7. Nhẫn Bạc Nữ Đính Tên Chữ A, B, C, D, H,... - Giá:160,000 VND


Sản phẩm Nhẫn Bạc Nữ Đính Tên Chữ A, B, C, D, H,... có giá gốc là 160,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 160,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Nhẫn Bạc Nữ Đính Tên Chữ A, B, C, D, H,...
 • Giá gốc sản phẩm:160,000
 • Giá giảm:160,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

8. Bông Tai Bạc Nữ Nơ Đính Đá - Trang Sức Bảo Tín - Giá:160,000 VND


Sản phẩm Bông Tai Bạc Nữ Nơ Đính Đá - Trang Sức Bảo Tín có giá gốc là 220,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 27% chỉ còn 160,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Bông Tai Bạc Nữ Nơ Đính Đá - Trang Sức Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:220,000
 • Giá giảm:160,000
 • Phần trăm giảm giá:27%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

9. Bông Tai Bạc Nữ Hoa Dây Dài - Bảo Tín - Giá:158,400 VND


Sản phẩm Bông Tai Bạc Nữ Hoa Dây Dài - Bảo Tín có giá gốc là 160,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 158,400. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Bông Tai Bạc Nữ Hoa Dây Dài - Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:160,000
 • Giá giảm:158,400
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

10. Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Kim Tiền- Bảo Tín - Giá:280,000 VND


Sản phẩm Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Kim Tiền- Bảo Tín có giá gốc là 285,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 280,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày: 18/09/2021

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Lắc Tay Bạc Nữ Hồ Ly Kim Tiền- Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:285,000
 • Giá giảm:280,000
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


11. Khuyên Tai Nữ, Khuyên Tai Nữ Đẹp, Bông Tai Nữ Dễ Thương, Bông Tai Nữ Đẹp, Khuyên Tai Bạc Nữ, Bông Tai Bạc Nữ, Bông Tai Đẹp Cho Nữ, Khuyên Tai Ngọc Trai, Bông Tai Nữ Nụ Đá Nhiều Màu Cao Cấp - Bảo Tín - Giá:90,000 VND


Sản phẩm Khuyên Tai Nữ, Khuyên Tai Nữ Đẹp, Bông Tai Nữ Dễ Thương, Bông Tai Nữ Đẹp, Khuyên Tai Bạc Nữ, Bông Tai Bạc Nữ, Bông Tai Đẹp Cho Nữ, Khuyên Tai Ngọc Trai, Bông Tai Nữ Nụ Đá Nhiều Màu Cao Cấp - Bảo Tín có giá gốc là 90,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 90,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Khuyên Tai Nữ, Khuyên Tai Nữ Đẹp, Bông Tai Nữ Dễ Thương, Bông Tai Nữ Đẹp, Khuyên Tai Bạc Nữ, Bông Tai Bạc Nữ, Bông Tai Đẹp Cho Nữ, Khuyên Tai Ngọc Trai, Bông Tai Nữ Nụ Đá Nhiều Màu Cao Cấp - Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:90,000
 • Giá giảm:90,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

12. Nhẫn Nữ Wave Rolls Bạc 925 Bảo Tín - Giá:320,000 VND


Sản phẩm Nhẫn Nữ Wave Rolls Bạc 925 Bảo Tín có giá gốc là 320,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 320,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Nhẫn Nữ Wave Rolls Bạc 925 Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:320,000
 • Giá giảm:320,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

13. Lắc Tay Bạc Nữ Lập Phương Trắng- Bảo Tín - Giá:430,000 VND


Sản phẩm Lắc Tay Bạc Nữ Lập Phương Trắng- Bảo Tín có giá gốc là 450,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 4% chỉ còn 430,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Lắc Tay Bạc Nữ Lập Phương Trắng- Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:450,000
 • Giá giảm:430,000
 • Phần trăm giảm giá:4%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

14. Bông Tai Nữ Đá Xanh Dài Thời Trang Cao Cấp Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:277,200 VND


Sản phẩm Bông Tai Nữ Đá Xanh Dài Thời Trang Cao Cấp Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 280,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 277,200. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Bông Tai Nữ Đá Xanh Dài Thời Trang Cao Cấp Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:280,000
 • Giá giảm:277,200
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

15. Bông Tai Nữ, Khuyên Tai Nữ, Bông Tai Nữ Dễ Thương, Bông Tai Đẹp Cho Nữ, Bông Tai Bạc Nữ Hoa Anh Đào Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:160,000 VND


Sản phẩm Bông Tai Nữ, Khuyên Tai Nữ, Bông Tai Nữ Dễ Thương, Bông Tai Đẹp Cho Nữ, Bông Tai Bạc Nữ Hoa Anh Đào Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 200,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 20% chỉ còn 160,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Bông Tai Nữ, Khuyên Tai Nữ, Bông Tai Nữ Dễ Thương, Bông Tai Đẹp Cho Nữ, Bông Tai Bạc Nữ Hoa Anh Đào Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:200,000
 • Giá giảm:160,000
 • Phần trăm giảm giá:20%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


16. Khuyên tai bạc nữ ngôi sao bông tai nữ bạc s925 - Thương hiệu Bảo Tín - Giá:160,000 VND


Sản phẩm Khuyên tai bạc nữ ngôi sao bông tai nữ bạc s925 - Thương hiệu Bảo Tín có giá gốc là 220,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 27% chỉ còn 160,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Khuyên tai bạc nữ ngôi sao bông tai nữ bạc s925 - Thương hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:220,000
 • Giá giảm:160,000
 • Phần trăm giảm giá:27%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

17. Dây Chuyền Bạc Nữ Hai Chữ CD Cách Điệu Chất Liệu Bạc Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:250,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Hai Chữ CD Cách Điệu Chất Liệu Bạc Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 250,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 250,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Hai Chữ CD Cách Điệu Chất Liệu Bạc Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:250,000
 • Giá giảm:250,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

18. Dây Chuyền Bạc Nữ Trơn Trăng Sao Xanh Dài Thời Trang Bạc S925 - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:277,200 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Trơn Trăng Sao Xanh Dài Thời Trang Bạc S925 - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 280,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 1% chỉ còn 277,200. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Trơn Trăng Sao Xanh Dài Thời Trang Bạc S925 - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:280,000
 • Giá giảm:277,200
 • Phần trăm giảm giá:1%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

19. Lắc Tay Bạc Nữ Bi Mix Đá phong Thủy Bảo Tín - Giá:250,000 VND


Sản phẩm Lắc Tay Bạc Nữ Bi Mix Đá phong Thủy Bảo Tín có giá gốc là 425,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 41% chỉ còn 250,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Lắc Tay Bạc Nữ Bi Mix Đá phong Thủy Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:425,000
 • Giá giảm:250,000
 • Phần trăm giảm giá:41%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

20. Dây Chuyền Bạc Nữ, Dây Chuyền Nữ Đẹp, Dây Chuyền Bạc Nữ Cao Cấp, Dây Chuyền Bạc Nữ Cỏ 4 Lá Đỏ Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp – Bảo Tín - Giá:260,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ, Dây Chuyền Nữ Đẹp, Dây Chuyền Bạc Nữ Cao Cấp, Dây Chuyền Bạc Nữ Cỏ 4 Lá Đỏ Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp – Bảo Tín có giá gốc là 300,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 13% chỉ còn 260,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ, Dây Chuyền Nữ Đẹp, Dây Chuyền Bạc Nữ Cao Cấp, Dây Chuyền Bạc Nữ Cỏ 4 Lá Đỏ Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp – Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:300,000
 • Giá giảm:260,000
 • Phần trăm giảm giá:13%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


21. Mặt Dây Chuyền Bạc Nữ Óng Ánh Bạc S925 - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:180,000 VND


Sản phẩm Mặt Dây Chuyền Bạc Nữ Óng Ánh Bạc S925 - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 180,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 180,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Mặt Dây Chuyền Bạc Nữ Óng Ánh Bạc S925 - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:180,000
 • Giá giảm:180,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

22. Dây Chuyền Bạc Nữ Mặt Lập Phương Hồng Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:220,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Mặt Lập Phương Hồng Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 250,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 12% chỉ còn 220,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Mặt Lập Phương Hồng Chất Liệu Bạc Ta Cao Cấp - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:250,000
 • Giá giảm:220,000
 • Phần trăm giảm giá:12%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

23. Dây Chuyền Bạc Nữ Hoa Hướng Dương - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:199,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Hoa Hướng Dương - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 250,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 20% chỉ còn 199,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Hoa Hướng Dương - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:250,000
 • Giá giảm:199,000
 • Phần trăm giảm giá:20%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

24. Dây Chuyền Bạc Nữ Thiên Nga Đẹp Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:230,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Thiên Nga Đẹp Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 230,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 0% chỉ còn 230,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Thiên Nga Đẹp Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:230,000
 • Giá giảm:230,000
 • Phần trăm giảm giá:0%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

25. Dây Chuyền Bạc Nữ Princes Đá Trắng Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:260,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Princes Đá Trắng Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 390,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 33% chỉ còn 260,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Princes Đá Trắng Thời Trang - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:390,000
 • Giá giảm:260,000
 • Phần trăm giảm giá:33%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


26. Vòng tay Phong Thủy, Vòng Tay Phong Thủy Nữ Đẹp, Vòng Tay Phong Thủy Dâu Tằm, Vòng Tay Phong Thủy Trơn, Vòng Tay Phong Thủy Kiểu Đẹp, Vòng Tay Phong Thủy Cao Cấp,Vòng tay Phong Thủy Dâu Tằm Trơn Chất Liệu Cao Cấp - Bảo Tín - Giá:49,500 VND


Sản phẩm Vòng tay Phong Thủy, Vòng Tay Phong Thủy Nữ Đẹp, Vòng Tay Phong Thủy Dâu Tằm, Vòng Tay Phong Thủy Trơn, Vòng Tay Phong Thủy Kiểu Đẹp, Vòng Tay Phong Thủy Cao Cấp,Vòng tay Phong Thủy Dâu Tằm Trơn Chất Liệu Cao Cấp - Bảo Tín có giá gốc là 70,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 29% chỉ còn 49,500. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Vòng tay Phong Thủy, Vòng Tay Phong Thủy Nữ Đẹp, Vòng Tay Phong Thủy Dâu Tằm, Vòng Tay Phong Thủy Trơn, Vòng Tay Phong Thủy Kiểu Đẹp, Vòng Tay Phong Thủy Cao Cấp,Vòng tay Phong Thủy Dâu Tằm Trơn Chất Liệu Cao Cấp - Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:70,000
 • Giá giảm:49,500
 • Phần trăm giảm giá:29%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

27. Dây chuyền bạc nữ Bảo Tín hoa phay chất liệu bạc s925 - Giá:180,000 VND


Sản phẩm Dây chuyền bạc nữ Bảo Tín hoa phay chất liệu bạc s925 có giá gốc là 230,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 21% chỉ còn 180,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây chuyền bạc nữ Bảo Tín hoa phay chất liệu bạc s925
 • Giá gốc sản phẩm:230,000
 • Giá giảm:180,000
 • Phần trăm giảm giá:21%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

28. Dây chuyền bạc nữ trái tim charm tròn YOU & ME vòng cổ đẹp - Thương hiệu Bảo Tín - Giá:450,000 VND


Sản phẩm Dây chuyền bạc nữ trái tim charm tròn YOU & ME vòng cổ đẹp - Thương hiệu Bảo Tín có giá gốc là 560,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 19% chỉ còn 450,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây chuyền bạc nữ trái tim charm tròn YOU & ME vòng cổ đẹp - Thương hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:560,000
 • Giá giảm:450,000
 • Phần trăm giảm giá:19%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)

29. Dây chuyền bạc nữ hoa anh đào Hanami dây chuyền nữ thời trang - Thương hiệu Bảo Tín - Giá:260,000 VND


Sản phẩm Dây chuyền bạc nữ hoa anh đào Hanami dây chuyền nữ thời trang - Thương hiệu Bảo Tín có giá gốc là 360,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 27% chỉ còn 260,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây chuyền bạc nữ hoa anh đào Hanami dây chuyền nữ thời trang - Thương hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:360,000
 • Giá giảm:260,000
 • Phần trăm giảm giá:27%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)


30. Dây Chuyền Bạc Nữ Icon Smile - Thương Hiệu Bảo Tín - Giá:230,000 VND


Sản phẩm Dây Chuyền Bạc Nữ Icon Smile - Thương Hiệu Bảo Tín có giá gốc là 250,000, tuy nhiên khochat.com đã tìm ra sản phẩm có giá rẻ nhất lên tới 8% chỉ còn 230,000. Bạn hãy tham khảo thử link mua bên dưới từ Lazada nhé. Giá trên được cập nhật mới nhất ngày:

Thông tin sản phẩm:
 • Tên sản phẩm:Dây Chuyền Bạc Nữ Icon Smile - Thương Hiệu Bảo Tín
 • Giá gốc sản phẩm:250,000
 • Giá giảm:230,000
 • Phần trăm giảm giá:8%
 • Nguồn mua giá rẻ:Lazada (Link mua online bên dưới)Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!