About Me

Top 100 kênh Youtube ở Việt Nam có nhiều subscribe nhất! Cập nhật đến 01/2022

Top 100 kênh Youtube ở Việt Nam có nhiều subscribe nhất! Cập nhật đến 01/2022

Cảm ơn Auto365.vn đã cung cấp danh sách này! Rất nhiều bạn có đặt thông tin này với admin khochat.comdulichdau.com nhưng giờ mới co thời gian hỗ trợ cho các bạn!

Chúc các bạn có thêm thông tin hữu ích!

Rank
Grade 
Username
Uploads
Subs
Video Views
1st
A++
5,105
14M
9,231,415,627
2nd
A-
 FAP TV 
556
13.1M
4,563,234,235
3rd
A
371
10.3M
5,401,384,940
4th
B+
1,068
10.2M
2,818,536,484
5th
C-
417
10.1M
2,368,598,022
6th
B+
142
9.7M
2,187,120,806
7th
A-
8,712
9.66M
4,529,656,405
8th
A-
19,174
9.27M
7,520,183,788
9th
B+
796
9.13M
4,254,083,974
10th
A-
500
8.04M
2,650,808,954
11th
A-
8,347
7.77M
5,169,350,631
12th
B+
69
7.55M
2,657,542,541
13th
A
521
7.39M
5,893,021,996
14th
B
595
6.89M
1,071,405,510
15th
B
58
6.76M
1,311,286,149
16th
B+
833
6.7M
3,902,281,086
17th
B+
9,634
6.66M
2,186,517,254
18th
B
184
6.56M
1,436,209,688
19th
A-
527
6.5M
6,354,913,078
20th
B+
909
6.46M
4,000,347,740
21st
B+
3,043
6.39M
2,255,608,584
22nd
B-
49
6.25M
4,012,571
23rd
B+
593
6.23M
3,334,509,240
24th
B+
440
6.17M
2,619,359,426
25th
B
1,309
6.17M
1,237,081,635
26th
A-
1,666
5.97M
2,019,714,659
27th
A-
1,874
5.77M
4,531,219,475
28th
B
J97 
18
5.67M
635,265,541
29th
B+
7,225
5.62M
3,799,547,420
30th
A-
121
5.56M
2,032,506,088
31st
B+
557
5.48M
2,530,150,071
32nd
B+
2,927
5.45M
2,040,374,418
33rd
B+
141
5.37M
1,407,686,985
34th
A-
41,693
5.37M
2,137,890,455
35th
B+
738
5.1M
3,099,722,016
36th
B+
498
5.04M
1,156,701,892
37th
B+
2,198
4.97M
3,303,236,248
38th
B+
913
4.97M
1,712,161,194
39th
B+
122
4.85M
2,004,024,653
40th
A-
222
4.84M
3,675,969,227
41st
B+
19,415
4.76M
3,688,667,300
42nd
B
368
4.76M
417,180,119
43rd
B+
280
4.72M
1,370,146,149
44th
B+
6,025
4.66M
3,487,671,286
45th
A-
487
4.58M
1,665,777,477
46th
B+
24,806
4.56M
3,751,940,468
47th
A-
963
4.52M
4,368,393,044
48th
B+
1,116
4.48M
2,243,900,855
49th
B+
465
4.46M
957,270,063
50th
B+
1,632
4.44M
894,199,906
51st
A-
3,728
4.44M
4,323,599,255
52nd
B+
4,894
4.43M
1,777,650,213
53rd
B+
3,394
4.42M
2,104,874,846
54th
B+
4,304
4.36M
2,463,881,155
55th
B+
5,158
4.26M
2,084,537,858
56th
B+
351
4.22M
885,508,009
57th
B+
91
4.17M
1,322,986,279
58th
B+
391
4.13M
1,606,604,500
59th
B
203
4.1M
1,971,094,608
60th
C-
6,301
4.1M
1,555,162,906
61st
A-
29,730
4.05M
3,552,899,297
62nd
A-
23,427
3.93M
2,712,853,613
63rd
A-
534
3.92M
2,523,302,465
64th
B+
392
3.91M
429,171,487
65th
B+
20,523
3.91M
3,998,455,967
66th
C-
105
3.9M
703,511,874
67th
A
544
3.89M
3,850,982,085
68th
B
8,817
3.87M
984,534,332
69th
B+
317
3.87M
1,383,401,953
70th
C-
2,911
3.85M
2,051,362,850
71st
A-
1,421
3.82M
3,508,435,341
72nd
A-
2,293
3.78M
1,780,455,690
73rd
B+
27
3.77M
1,167,528,951
74th
B
1,661
3.75M
1,411,944,596
75th
B
678
3.7M
1,306,426,926
76th
B+
248
3.69M
3,226,190,748
77th
B+
2,595
3.62M
2,383,378,680
78th
B
2,128
3.61M
322,241,458
79th
B
289
3.61M
917,753,650
80th
B
117
3.59M
943,428,497
81st
B+
2,838
3.57M
1,697,074,985
82nd
B+
776
3.55M
1,178,251,750
83rd
B+
13,169
3.52M
3,355,282,766
84th
B+
408
3.48M
764,751,951
85th
B+
1,161
3.45M
1,580,013,322
86th
B+
6,746
3.44M
1,609,151,537
87th
A-
300
3.44M
2,738,627,506
88th
B+
348
3.41M
216,693,002
89th
B+
1,506
3.39M
1,680,873,198
90th
B+
21,609
3.37M
1,536,909,853
91st
B+
102
3.37M
929,751,530
92nd
B+
1,039
3.36M
897,791,338
93rd
B+
1,375
3.32M
1,701,447,771
94th
B
163
3.29M
691,177,547
95th
B+
9,707
3.19M
1,577,105,400
96th
B+
518
3.14M
1,762,478,848
97th
B
137
3.09M
663,620,939
98th
B+
450
3.08M
897,181,812
99th
B+
262
3.06M
1,167,164,537
100th
C-
293
3.06M
670,368,674

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!