About Me

Top 25 kênh tiktok nhiều lượt Followers nhất trên toàn thế giới! Update T1/2022

Top 25 kênh tiktok nhiều lượt Followers nhất trên toàn thế giới! Update T1/2022

RANK
GRADE
USERNAME
UPLOADS
FOLLOWERS
FOLLOWING
LIKES
INTERACTIONS
1
A++
2,046
133,200,000
1,258
10,400,000,000
0
2
A++
1,003
127,200,000
67
2,000,000,000
0
3
A++
430
87,300,000
593
2,000,000,000
0
4
A++
1,595
85,400,000
2,524
5,600,000,000
0
5
A++
321
66,700,000
48
837,100,000
0
6
A++
117
64,400,000
24
419,200,000
0
7
A++
1,654
58,200,000
207
3,400,000,000
0
8
A++
325
56,700,000
1,616
3,100,000,000
0
9
A++
1,694
55,400,000
0
997,000,000
0
10
A+
1,283
55,000,000
7,418
1,300,000,000
0
11
A+
2,950
54,300,000
246
2,900,000,000
0
12
A+
1,239
51,400,000
171
1,400,000,000
0
13
A+
745
51,200,000
14
1,200,000,000
0
14
A+
61
48,100,000
3
261,800,000
0
15
A+
1,162
47,300,000
249
2,700,000,000
0
16
A+
50
45,500,000
0
733,800,000
276
17
A+
2,055
44,500,000
43
2,100,000,000
0
18
A+
1,160
44,100,000
326
883,100,000
0
19
A+
1,246
42,200,000
1,552
1,800,000,000
0
20
A+
1,051
42,100,000
332
1,300,000,000
0
21
A+
3,153
40,500,000
2,532
681,300,000
16,200
22
A+
1,432
40,100,000
369
1,400,000,000
0
23
A+
1,731
39,400,000
7,573
1,400,000,000
0
24
A+
5,722
39,200,000
5,097
2,700,000,000
0
25
A+
16
39,300,000
1
218,400,000
0

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!