About Me

Danh sách 2377 trường mẫu giáo tại Hà Nội (Update 2022)

| Mã trường | Tên trường | Địa chỉ | Phòng GD&ĐT | Loại hình | Loại trường |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| 1 | Mẫu   giáo mầm non B | Số   5 Phố Phan Chu Trinh |   | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2 | Mẫu   giáo Việt Triều Hữu nghị | Khu   B tập thể Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội |   | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 3 | TRƯỜNG   PTCS XÃ ĐÀN | 100   - 111 ngõ Xã Đàn II, Nam Đồng |   | Công   lập | Khuyết   tật |
| 4 | Trường   mầm non thực hành Linh Đàm |   |   | Công   lập |   |
| 5 | NTLMGĐLNgọc   Minh- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 6 | NTLMGĐL   Đô rê mon 3- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 7 | NTLMGĐLHoa   Lan- GIANG VÕ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 8 | NTLMGĐLHoa   sen 1- NGỌC HÀ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 9 | NTLMGĐLHoa   sen 2- NGỌC HÀ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 10 | NTLMGĐLHoa   Sen Hasuko- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 11 | NTLMGĐLĐoremon-   VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 12 | NTLMGĐLHoA   Lan- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 13 | NTLMGĐL   Ánh sao 1- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 14 | NTLMGĐL   Ánh sao 2- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 15 | NTLMGĐL   Ngôi nhà ngọt ngào- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 16 | NTLMGĐL   Ngọc Minh- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 17 | NTLMGĐL   Tuổi thần tiên- VĨNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 18 | NTLMGĐL   Da Lan Hương- GIANG VÕ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 19 | NTLMGĐL   Vầng trăng- PHÚC XA |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 20 | NTLMGĐL   Đô rê mí 1- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 21 | NTLMGĐL   Chim Sâu Baby- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 22 | NTLMGĐL   Hoa sữa- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 23 | NTLMGĐLHoa  sữa 2- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 24 | NTLMGĐL   Mầm xanh- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 25 | NTLMGĐLHọa   Mi- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 26 | NTLMGĐL  Táo Hồng- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 27 | NTLMGĐL   Ngôi sao xinh- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 28 | NTLMGĐL   Đô rê mon GIANG VÕ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 29 | NTLMGĐL   Khu vườn hạnh phúc- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 30 | NTLMGĐL   Ong mật- PHÚC XÁ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 31 | NTLMGĐL   Ánh Dương- ĐIỆN BIÊN |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 32 | NTLMGĐL   Thiên Nhiên- ĐIỆN BIÊN |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 33 | NTLMGĐL   Hương Lan- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 34 | NTLMGĐLCông   dân toàn cầu- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 35 | NTLMGĐLHoa   Ngọc- LIỄU GIÁI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 36 | NTLMGĐL   Đôi mắt cười- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 37 | NTLMGĐL   Khang Nhi- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 38 | NTLMGĐL   Khang Nhi 2- Liễu Giai |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 39 | NTLMGĐL   Ngôi sao Xanh- GIANG VÕ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 40 | NTLMGĐL   Việt Nhât- LIẾU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 41 | NTLMGĐL   Chú voi con- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 42 | NTLMGĐL   Hông Ngọc- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 43 | NTLMGĐL   Bibi-  ĐỘI CẤN |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 44 | NTLMGĐL   Tuổi thơ- ĐỘI CẤN |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 45 | NTLMGĐL   Sóc nâu- ĐỘI CẤN |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 46 | NTLMGĐL   Phương Ngọc- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 47 | NTLMGĐL   Vườn trẻ thơ- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 48 | NTLMGĐL   Nắng hồng thần đồng- LIỄU GIAI |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 49 | NTLMGĐLMimi   house- GIANG VÕ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 50 | NTLMGĐL   Anh Mai Sáng -NGỌC KHANH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 51 | NTLMGĐLMẹ   Yêu Con 21/31 NCT-NGỌC KHÁNH  |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 52 | NTLMGĐLMẹ   Yêu Con 21/477 Km- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 53 | NTLMGĐLMẹ   Yêu Con Số 6 NCH - NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 54 | NTLMGĐLVành   Khuyên-NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 55 | NTLMGĐLVòng   Tayn Mẹ- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 56 | NTLMGĐLHà   Nội OSAKI- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 57 | NTLMGĐLNgọc   Khánh- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 58 | NTLMGĐLNhững   Ngôi sao nhỏ- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 59 | NTLMGĐLLa   la la- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 60 | NTLMGĐL   Sơn Ca- NGỌC HÀ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 61 | NTLMGĐL   Bé tò mò- NGỌC KHÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 62 | NTLMGĐLHạt   Vừng- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 63 | NTLMGĐLNgọc   Minh- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 64 | NTLMGĐLÂu   Cơ- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 65 | NTLMGĐLNgôi   Nhà Xanh- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 66 | NTLMGĐL   Bé Hạnh phúc- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 67 | NTLMGĐLChú   Voi Con 1- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 68 | NTLMGĐLChú   Voi Con 3- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 69 | NTLMGĐLBút   Chì Màu- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 70 | NTLMGĐLVạn   Phúc- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 71 | NTLMGĐL   Nắng Thu- NGỌC HÀ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 72 | NTLMGĐLVườn   Cổ Tích- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 73 | NTLMGĐLBé   Ong LG- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 74 | NTLMGĐLMầm   Xanh- CỐNG VỊ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 75 | NTLMGĐLKết   Nối Trẻ Em- THÀNH CÔNG |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 76 | NTLMGĐLTrí   Đức- THÀNH CÔNG |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 77 | NTLMGĐLVườn   Hồng- THÀNH CÔNG |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 78 | NTLMGĐLVườn   Hồng 2- THÀNH CÔNG |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 79 | NTLMGĐLThành   Công- THÀNH CÔNG |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 80 | NTLMGĐLNgôi   Nhà Hạnh Phúc- TRÚC BẠCH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 81 | NTLMGĐLCây   Nấm Nhỏ- TRÚC BẠCH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 82 | NTLMGĐL   Trải nghiệm xanh- NGỌC HÀ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 83 | NTLMGĐLHoa   Phượng Đỏ- QUÁN THÁNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 84 | NTLMGĐLHoa   Ban- Kim Mã |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 85 | NTLMGĐLNgôi   Nhà Trẻ Thơ- KIM MÃ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 86 | NTLMGĐL   Sao Khuê- NGỌC HÀ |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 87 | Trường   mầm non Số 6 |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập |   |
| 88 | Trường   mầm non thực hành Hoa Sen Trung ương | Khu   D Giảng Võ - Quận Ba Đình - Thành Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 89 | Trường   Mẫu giáo Số 3 | số   2 phố Phan Huy Ích | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 90 | Trường   Mẫu giáo Dân lập Liễu Giai | Nhà   A số 6 phố Đội Nhân | Phòng   GDĐT Ba Đình | Dân   lập | Trường   phổ thông |
| 91 | Mẫu   giáo Mầm non A | 23   Chu Văn An - phường Điện Biên - quận Ba Đình - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 92 | Trường   Mầm non Thành Công | 21   Nguyên Hồng , Thành Công, Ba Đình | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 93 | Trường   Mầm non Họa Mi | G5   TT Thành Công-Ba Đình-Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 94 | Trường   Mầm non Hướng Dương | Số   120 phố Đào Tấn | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 95 | Trường   Mẫu giáo Hoa Hồng | 110   Quán Thánh | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 96 | TRƯỜNG   MẦM NON SAO MAI | Số   33 Vĩnh Phúc | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 97 | Trường   Mầm non Hoa Đào | Số   4 Hoàng Diệu - Quán Thánh - Ba Đình - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 98 | Trường   Mầm non Tuổi Hoa | Khu   B   - Phố Trần Huy Liệu - Phường Giảng   võ - Ba Đình - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 99 | Trường   Mầm non 1- 6 | 147   Nguyễn Thái Học | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 100 | Trường   Mầm non Hoa Mai | 111   Phố Nguyễn Trường Tộ | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 101 | Mầm   non Bé O'hana | 18   Nguyễn Chí Thanh | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 102 | Trường   MNTT  nhà bé Koala | 50   Vạn Bảo- Ba Đình - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 103 | Trường   MNTT Tuổi Thần Tiên | 57   ngách 6/9 phố Vĩnh Phúc | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 104 | Trường   MNTT Miền Đất Trẻ Thơ | 15   Đặng Dung | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 105 | Trường   MNTT  Sao Mai | 4   Vạn Phúc đường Vạn Bảo | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 106 | Trường   MNDL Mặt Trời Bé Thơ Sunrise kidz | 16   Hàng Than | Phòng   GDĐT Ba Đình | Dân   lập | Trường   phổ thông |
| 107 | Trường   Mẫu giáo Sơn Ca | 22   Sơn Tây-Ba Đình -Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 108 | Trường   Mẫu giáo Tuổi Thơ | 25   ngõ 477 Kim Mã | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 109 | Trường   Mẫu giáo Chim Non | Ngõ   82/56 Vạn Phúc Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 110 | Trường   Mẫu giáo Số 2 | Số   62 Phó Đức Chính | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 111 | Trường   Mẫu giáo Số 5 | 105   ngõ 158 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 112 | Trường   Mẫu giáo  Số 8 | 123   AN XÁ PHÚC XÁ | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 113 | Trường   Mẫu giáo Số 9 | Số   7 ngõ 379 Đội Cấn - Phường Liễu Giai - Quận Ba Đình | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 114 | Trường   Mẫu giáo Số 10 | Số   21 ngõ 100 Đội Cấn | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 115 | Trường   Mẫu giáo Số 7 | Ngõ   660 đường La Thành | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 116 | Trường   Mầm Non Tư Thục Bé Anhxtanh | Số   11 Lô A khu 25 Láng Hạ và số 20 ngõ 71 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba   Đình, thành phố Hà Nội. | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 117 | MNTT   Vườn Trẻ thơ | 27   ngõ 189 Hoàng Hoa Thám | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 118 | TRƯỜNG   MNTT TRẺ EM VIỆT | 55-57   ngõ 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 119 | Quân   Đội | Số   22 ngách 28/38 Điện Biên Phủ - Ba Đình - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Đình | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 120 | MN   TT Bé Gấu Teddy | Tầng   2, Tòa nhà Hòa Bình Green, số 14, Ngõ 376 Đường Bưởi | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 121 | TT   Thế Giới Xanh | Tầng   M, Chung cư Viglacera, 671 Hoàng Hoa Thám | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 122 | MNTT   Ngôi Nhà Sắc Màu | Số   19 Ngõ 283 Đội Cấn | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 123 | 85   NTLMGDDL BA ĐÌNH |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 124 | Mầm   non tư thục Vinschool Metropolis |   | Phòng   GDĐT Ba Đình | Tư   thục |   |
| 125 | Trường   Mẫu giáo Quang Trung | 43   Quang Trung | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 126 | Trường   Mẫu giáo Tuổi Thơ | 22   Hàng Buồm | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 127 | Trường   Mẫu giáo Măng Non | Số   9 Lý Thường Kiệt | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 128 | Trường   Mẫu giáo Hoa Hồng | Số   8 Đường Thành | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 129 | Trường   Mẫu giáo Mầm non A | 88   Thợ Nhuộm | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 130 | Trường   Mầm non Sao Mai | 62   Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 131 | Trường   Mầm non Tháng Tám | 3   Nhà Chung | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 132 | Trường   Mầm non Đinh Tiên Hoàng | 47   Đinh Tiên Hoàng | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 133 | Trường   Mầm non Hoa Sen | 89   Vọng Hà | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 134 | Trường   Mầm non Bình Minh | Số   55 Hàng Bông | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 135 | Trường   Mầm non Sao Sáng | 44   Trần Hưng Đạo | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 136 | Trường   Mầm non Nắng Mai | 53   - 55 Hàng Giấy | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 137 | Trường   Mầm non Bà Triệu | 65   Phố Bà Triệu | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 138 | Trường   Mầm non Hoạ Mi | 39   Hàng Giấy | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 139 | Trường   Mầm non Lý Thường Kiệt | Số   57 phố Lý Thường Kiệt | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 140 | Trường   Mầm non 1-6 | 42   Hàng Vải | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 141 | Trường   Mầm non Tuổi Hoa | Số   1 Nguyễn Tư Giản | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 142 | Trường   Mầm non Chim Non | 42   Hàng Tre | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 143 | Trường   Mầm non TT Ngôi nhà mơ ước | Số   3, ngõ 30 Lý Nam Đế | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 144 | Trường   mầm non năng khiếu Bé Vui | Số   17 Nam Ngư | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 145 | Trường   Mầm non 20-10 | 40   Thợ Nhuộm | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 146 | Mầm   Non Tư Thục Hoàn Kiếm |   | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 147 | Mầm   non Không Gian Tuổi Thơ | 72B   Trần Quốc Toản | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 148 | Trường   Mầm non Thực Nghiệm Mới | 65a   Hai Bà Trưng | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 149 | Trường   Mầm non Tư thục Miền Đất Nữ Hoàng |   | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 150 | Trường   Mầm non Thế Giới Trẻ Em | tầng   3 Tháp Hà Nội số 49 Hai Bà Trưng Phường Trần Hưng Đạo Quận Hoàn Kiếm Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàn Kiếm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 151 | Mầm   non Tứ Liên | Số   39, ngõ 124, đường Âu Cơ | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 152 | Mầm   non Chu Văn An | 17   - 19 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 153 | Mầm   non Quảng an | Số   3 ngõ 67 Tô Ngọc Vân | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 154 | Mầm   non Xuân La | Ngõ   565 Lạc Long Quân - Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 155 | Mầm   non An Dương | 75   phố An Dương | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 156 | Mầm   non Nhật Tân | Số   31, ngõ 399 - Âu Cơ - Nhật Tân - Tây Hồ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 157 | MN   Phú Thượng | Số   18 phố Phúc Hoa, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 158 | Mầm   non Bình minh | Ngõ   218 Lạc Long Quân | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 159 | MN   Hồng Huế | 3Angách   38/23 Xuân La - Tây Hồ - HN | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 160 | Hanoi   Academy | Lô   D45- D46 khu đô thị quốc tế Ciputra Phú Thượng tây Hồ Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 161 | MN   Thành Công | Tổ   4 cụm 1 phường Xuân La - Tây Hồ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 162 | MN   Vườn tuổi thơ | Số   215, Đường Âu Cơ, Phường Quảng An, 01003000, Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 163 | MN   Trải Nghiệm Xanh | 679   Lạc Long Quân | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 164 | Mầm   non Sao Mai | 98   Tô Ngọc Vân | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 165 | MN   Maple Bear CanadaTây Hồ | 162   A Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 166 | MN   VSK Thăng Long | Tòa   nhà CT2B, tây hồ Residence, ngõ 445 Lạc Long Quân, Xuân La, Tây Hồ | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 167 | Mầm   non Đoàn Thị Điểm | Số   45 Phố Phú Thượng - Phường Phú Thượng | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 168 | Nhóm   trẻ độc lập phường Thụy khuê | Thụy   khuê | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 169 | Nhóm   trẻ độc lập phường Bưởi | Bưởi | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 170 | Nhóm   trẻ độc lập phường Xuân La |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 171 | Nhóm   trẻ độc lập phường Nhật Tân |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 172 | Nhóm   trẻ Độc lập phường Phú Thượng 1 | Phú   Thượng | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 173 | Nhóm   trẻ độc lập phường Quảng An | Quảng   An | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 174 | Nhóm   trẻ độc lập phường Tứ Liên |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 175 | NHOM   TRẺ PHƯỜNG YÊN PHỤ |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 176 | Nhóm   trẻ độc lâpường Phú Thượng 2 |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục |   |
| 177 | MN   Shining Star |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục |   |
| 178 | MN   Khu Vườn Ước Mơ | 35   Phố Yên Phụ - Tây Hồ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 179 | MN   Khởi Nguyên |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục |   |
| 180 | MN   Sao Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục |   |
| 181 | MN   Steame Tây Hồ 1 |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục |   |
| 182 | MN   Hoa Anh Đào Monteri Tây Hồ |   | Phòng   GDĐT Tây Hồ | Tư   thục |   |
| 183 | Mầm   non Ngọc Thuỵ | Tổ   14 | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 184 | Mầm   Non Thượng Thanh | Tổ   13 | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 185 | Mầm   non  Việt Hưng | Tổ   4 - Việt Hưng - Long Biên - HN | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 186 | Mầm   Non Đức Giang | Ngõ   266a Ngô Gia Tự, Long Biên, Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 187 | Mầm   Non Sơn Ca | Ngách   66/92 Tổ 8A đường Ngọc Lâm | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 188 | Mầm   non Phúc Đồng | tổ   14, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 189 | Mầm   non Long Biên | Tổ   23 - P. Long Biên - Q. Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 190 | Mầm   Non Bồ Đề | Tổ   5 Ái Mộ - Phường Bồ Đề - Long Biên | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 191 | Mầm   Non Giang Biên | Tổ   5 - Giang Biên - Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 192 | Mầm   non Phúc Lợi | Tổ   9 | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 193 | Lớp   Hải Đăng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 194 | Lớp   Những Chú Cá Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 195 | Lớp   Hoa Thủy Tiên |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 196 | Lớp   Maya |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 197 | Lớp   Ban Mai Xanh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 198 | Lớp   khủng Long của Bé |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 199 | Lớp   Tuổi thơ tài năng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 200 | Mầm   non TT Maple bear |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 201 | Mầm   non TT  Vinschool the Harmony 2 |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 202 | Lớp   Ngôi nhà hạnh phúc |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 203 | Lớp   Bàn tay nhỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 204 | Lớp   Hạnh phúc trẻ thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 205 | Lớp   Ngôi nhà hoa mặt trời |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 206 | Lớp   CT May Đức Giang |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 207 | Lớp   Bé Hạnh Phúc |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 208 | Lớp   Quang Minh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 209 | Lớp   Ngôi Sao Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 210 | Mầm   Non Cự Khối | Tổ   11 | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 211 | Lớp   Ong Vàng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 212 | Lớp   Nụ Cười Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 213 | Lớp   Gấu Pooh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 214 | Lớp   Tương Lai |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 215 | Lớp   Hoa Phượng (P.Long Biên) |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 216 | Lớp   Hoa Hồng Xanh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 217 | Lớp   Ngân Hà |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 218 | Lớp   Bảo Ngọc |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 219 | Lớp   Hoa Hướng Dương |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 220 | Mầm   Non Hoa Sữa | Ngõ   121 phố Sài Đồng - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 221 | Lớp   Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 222 | Mầm   Non Thạch Bàn | Tổ   12      - P Thạch Bàn -Q Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 223 | Mầm   Non Ánh Sao | Tổ   21-Thượng Thanh-Long Biên-Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 224 | Mầm   Non Hoa Mai | Tổ   6 | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 225 | Mầm   non Hoa Sen | Tổ   27 phường Đức Giang | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 226 | Mầm   non Gia Thuỵ | Số   21/640 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 227 | Trường   Mầm non May 10 | Số   765A, đường Nguyễn Văn Linh | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 228 | MN   TT Công ty cổ phần Diêm Thống Nhất | Tổ   14, Ngô Gia Tự, Long Biên , HN | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 229 | Mầm   non TT Xe Lửa | 443   đường Ngọc lâm | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 230 | Mầm   non Chim Én | Số   113- Phố Nguyễn Sơn | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 231 | Mầm   non TT Z133 | Tổ   31 | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 232 | Lớp   Nắng Hồng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 233 | Lớp   Trẻ Thơ Việt |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 234 | Lớp   ABC |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 235 | Lớp   Búp Măng Xanh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 236 | Lớp   Thuận Hòa |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 237 | Lớp   Việt Đức |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 238 | Lớp   Rùa và Thỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 239 | Lớp   Tôm và Jerry |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 240 | Mầm   non TT Bình Minh | Số   2, Tổ 1, Gia Quất,Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 241 | Lớp   Vườn Hồng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 242 | Lớp   MiMi |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 243 | Lớp   Xứ Sở Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 244 | Lớp   Tương Lai Trẻ Em |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 245 | Lớp   Những Người Bạn Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 246 | Lớp   Ong Kiến Vàng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 247 | Lớp   Hoa Mặt Trời |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 248 | Lớp   Thiên Hà |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 249 | Mầm   Non TT Ánh Dương | Số   99A- Tổ 1- Ngọc Thụy -Long Biên | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 250 | Lớp   Nhật Minh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 251 | Lớp   Thành phố trẻ thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 252 | Lớp   Ngôi Nhà Mơ Ước |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 253 | Lớp   Ngôi Nhà Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 254 | Lớp   Cây Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 255 | Lớp   Anh Quốc |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 256 | Lớp   Thiên Thần |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 257 | Lớp   Hồng Ngọc |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 258 | Lớp   Sinh Thái |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 259 | Lớp   Vườn Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 260 | Lớp   Hoa Thủy Tiên Xanh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 261 | Lớp   Hoa Ban Mai |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 262 | Lớp   Bé Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 263 | Lớp   Bông Hoa Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 264 | Lớp   Ngôi Sao Việt |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 265 | Lớp   Sóc Nâu |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 266 | Lớp   Hoàng Anh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 267 | Lớp   Minh Phú |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 268 | Lớp   Ngọc Lâm |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 269 | Mầm   non TT Hoạ Mi | Số   10 - Ngõ 1 - Đường Ngọc Lâm | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 270 | Lớp   Hoa Hồng Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 271 | Lớp   Minh Đức |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 272 | Lớp   Ngôi Sao |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 273 | Lớp   Ngôi Sao Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 274 | Lớp   Búp Sen Hồng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 275 | Lớp   Vườn Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 276 | Lớp   Mặt Trời Hồng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 277 | Lớp   Ong Thông Thái |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 278 | Lớp   Chim Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 279 | Mầm   non TT Hoa Hồng | số   39, tổ 26, phường Bồ Đề, Long Biên | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 280 | Lớp   Bạn Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 281 | Lớp   Vàng Anh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 282 | Lớp   Cầu Vồng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 283 | Mầm   non TT Thăng Long Kidsmart | Số   37 - ngõ 67 - Đức Giang | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 284 | Mầm   non TT Ban Mai | Số   04,06 Dãy BNV - 04B lô HH04 ĐTM Việt Hưng | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 285 | Mầm   non TT Quả Táo Xanh | Tổ   3 Phường Giang Biên | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 286 | Mầm   non TT Lâu Đài Xanh | 89   Phố Hoa Lâm | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 287 | Mầm   non TT Thảo Linh | số   7 ngõ 163 | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 288 | Mầm   non Bi Bi | Số   113- Tổ 23- P. Long Biên | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 289 | Lớp   Trẻ Em Thông Minh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 290 | Mầm   non Ben Ben | Số   3 ngõ 176 nguyễn sơn quận Long Biên Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 291 | Mầm   Non Thiên Đường Trẻ Thơ | NT08,   Khu đô thị Việt Hưng, long Biên, Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 292 | Mầm   non Tân Mai |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập |   |
| 293 | Mầm   non TT Ngôi sao xanh | Biệt   thự Lô 34_N06_Khu ĐT Sài Đồng | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 294 | Mầm   non TT ước mơ xanh | Số   15 Ngách 564/32 Nguyễn Văn Cừ | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 295 | Mầm   non Tuổi Hoa | Tổ   4 - Phúc Lợi - Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 296 | Mầm   non Đô Thị Sài Đồng | KĐT   Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 297 | Mầm   non TT Sen Hồng | Số   188 - Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 298 | Trường   mầm non Công ty Cổ phần 22 | Số   04, ngõ 55, Tổ 19 Vũ Xuân Thiều, Sài Đồng, Long Biên, HN | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 299 | Lớp   Chú Ếch Con |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 300 | Mầm   non TT Vinschool Vinhomes Riverside | Số   3 đường Hoa Phượng khu đô thị Vinhomes Riverside/ Việt Hưng | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 301 | Mầm   non TT Huệ Minh | 31/33   tổ 22 phường thượng thanh long biên hà nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 302 | Mầm   non TT Sao Việt | A4-A6   BT8 Đô thị Việt Hưng | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 303 | Mầm   non TT Sáng Tạo | Số   95, phố Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 304 | Mầm   non Hoa Thủy Tiên |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 305 | Mầm   non Đô thị Việt Hưng | Phố   Thép Mới, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 306 | Mầm   non Bắc Cầu | Tổ   36- Ngọc Thụy - Long Biên -Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 307 | Mầm   non Gia Thượng | Tổ   18, Phường Ngọc Thụy , Quận Long Biên, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 308 | Mầm   non Bắc Biên | Tổ   9 | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 309 | Mầm   non Thạch Cầu | Tổ   2 - Phường Long Biên - Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 310 | Mầm   non Hoa Phượng | Tổ   2, Phường Cự Khối, Quận Long Biên, Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 311 | Mầm   non TT Cầu Vồng Xanh | Số   15. Tổ 25. Phường Thượng Thanh. Quận Long Biên. Hà Nội. | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 312 | Mầm   non TT Ngôi Nhà Ánh Sáng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 313 | Mầm   non TT Thế Hệ Vàng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 314 | Mầm   non Tràng An | Tổ   18 phường Giang Biên - Quận Long Biên- Hà Nội | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 315 | Mầm   non TT Mặt Trời Bé Con |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 316 | Mầm   non Gia Quất |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập |   |
| 317 | Lớp   đồ rê mí |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 318 | Mầm   non Hồng Tiến |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập |   |
| 319 | Mầm   non TT Ong và Kiến |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 320 | Mầm   non TT Xăng dầu |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 321 | Mầm   non TT Thánh Gióng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 322 | Mầm   non TT Hoa Quỳnh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 323 | Mầm   non TT Sao Kim Cương |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 324 | Mầm   non TT Sao Sáng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 325 | Mầm   non TT Vinschool The Harmony |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 326 | Mầm   non TT An An |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 327 | Lớp   Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 328 | Lớp   Trí Đức B |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 329 | Lớp   Trí Đức |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 330 | Lớp   Anh Đức |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 331 | MN   Long Biên A |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Công   lập |   |
| 332 | Lớp   Trí Tuệ Trẻ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 333 | Lớp   Nắng Mai |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 334 | Lớp   Gấu Trúc |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 335 | Lớp   Trẻ Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 336 | Lớp   Bầu Trời Xanh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 337 | Lớp   Mặt Trời Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 338 | Lớp   Hoa Anh Đào |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 339 | Lớp   Bé Yêu |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 340 | Lớp   Nắng Mới |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 341 | Lớp   Bé Bi |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 342 | Lớp   Việt Mỹ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 343 | Lớp   Vườn Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 344 | Lớp   Tuổi Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 345 | Lớp   Khu Vườn Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 346 | Lớp   Tuổi Thơ A |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 347 | Lớp   Ngôi Nhà Của Trẻ |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 348 | Lớp   Ngôi Sao Xinh |   | Phòng   GDĐT Long Biên | Tư   thục |   |
| 349 | Trường   mầm non Ánh Dương | Số   2 Nguyễn Khả Trạc | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 350 | Mầm   non Ánh Sao | KHU   B | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 351 | Mầm   non Bibo | SỐ   9 NGÕ 106 HOÀNG QUỐC VIỆT | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 352 | Mầm   non Dịch Vọng | Ngõ   49, Đường Trần Đăng Ninh | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 353 | Mầm   non Dịch Vọng Hậu | Số   2 - Trần Quốc Hoàn - Cầu Giấy - Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 354 | Mầm   non Quốc tế Global | Yên   Hòa, Cầu Giấy | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 355 | Mầm   non Hoa Đào Montessori | Lô   TH1, KĐT mới Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 356 | MẦM   NON HOA HỒNG | Nghĩa   Tân - Cầu Giấy | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 357 | Mầm   non HOA LINH - BABY HOME | KHU   K, LÀNG QUỐC TẾ THĂNG LONG,ĐƯỜNG TRẦN ĐĂNG NINH, PHƯỜNG DỊCH VỌNG, CẦU GIẤY,   HÀ NỘI | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 358 | Mầm   non Hoa Mai | Tổ   15- Phường Quan Hoa | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 359 | Mầm   non Họa Mi | Tập   thể Đồng Xa- Mai Dịch- Cầu Giấy- Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 360 | Mầm   non Thực Hành Hoa Thuỷ Tiên | 387   Hoàng Quốc Việt | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 361 | Mầm   non Hồng Vân | Số   49, ngõ 165, Xuân Thủy, Cầu giấy, Hà nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 362 | Mầm   non JUST KIDS | KHU   PHỨC HỢP MANDARIN, HOÀNG MINH GIÁM,TRUNG HOÀ, CẦU GIẤY | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 363 | Mầm   non Lý Thái Tổ 2 | Phố   Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Trung Hoà, Nhân Chính | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 364 | Mầm   non Mai Dịch | 243   Phố Mai Dịch | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 365 | Mầm   non Mặt Trời Bé Thơ - Sunrise Kidz | Tầng   1 - CT1 Tràng An Complex - Số 1 Phùng Chí Kiên | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 366 | Mầm   non Nghĩa Đô | Số   8, ngõ 81, Phường Nghĩa Đô- Cầu Giấy - Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 367 | Mầm   non Ngôi Sao Mới | Liên   kế 3BC4 Làng quốc tế thăng long- Dịch Vọng - Cầu Giấy - Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 368 | Mầm   non Quan Hoa | Số   8 ngõ 92 Nguyễn Khánh Toàn | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 369 | Mầm   non Sao Mai | Tổ   24 Phường Mai Dịch | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 370 | Mầm   non Sơn Ca | Ngõ   48 - Phố Nguyễn Chánh | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 371 | Mẫu   giáo SOS | Số   2 Phạm Thận Duật | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Dân   lập | Trường   phổ thông |
| 372 | Mầm   non Thăng Long Kidsmart | Lô   NT 1 Khu Đô Thị Mới Dịch Vọng | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 373 | Mầm   non Trung Hòa | Số   5 - Tổ 10 - Phường Trung Hoà- Cầu Giấy - Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 374 | Mầm   non Tuổi Hoa | Ngõ   106- Đường Hoàng Quốc Việt- Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 375 | Mầm   non VIMECO | Tầng   1,2,3, CT2, Chung cư VIMECO | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 376 | Mầm   non Yên Hòa | Đường   Trung Kính-Phường Yên Hòa | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 377 | Mầm   non ĐoànThị Điểm | SỐ   11 NGÕ 42 TRẦN BÌNH | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 378 | Mầm   non Ngôi Sao Sáng | SỐ   32 - NGÕ 204 - TRẦN DUY HƯNG - CẦU GIẤY - HÀ NỘI | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 379 | Mầm   non Chích Bông | Số   15 Đường 800A  Nghĩa Đô | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 380 | Mầm   non Liễu Giai Cầu Giấy | N07-B3   Khu ĐTM Dịch Vọng- Cầu Giấy- Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 381 | Mầm   non Búp sen xanh | H8   - H9 , ngõ 130 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 382 | Mầm   non Harvard Nhỏ | Tòa   nhà 25T1, Cụm N05, Khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 383 | Mầm   non Hòa Bình | Lô   C10/NT2 KĐT Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 384 | Mầm   non Hà Nội Montessori | Ngõ   89 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 385 | Mầm   non Việt Kids | NT2,   Khu đô thị mới Dịch Vọng, Cầu giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 386 | Mầm   non Trăng Đỏ | Lô   NT 1- Khu đô thị Trung Yên- Trung Hòa- Cầu Giấy- Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 387 | Mầm   non Eduplay Hà Nội | Tầng   1, nhà B, tòa nhà Vinaconex 1 số 289A Khuất Duy Tiến, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 388 | Mầm   non Trung Yên 2 | Lô   12A, Đường 10 Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 389 | Mầm   non Happy Smile | Lô   C, ô D7, KĐT Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 390 | Mầm   non Louis | Số   2A Nguyễn Thị Thập | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 391 | TRƯỜNG   MẦM NON HÀ NỘI IRANG | Tầng   3, Tòa Nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 392 | Mầm   non Hoa Trà My II | A4/NT1   khu đô thị Nam Trung Yên, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 393 | Trường   Mầm non Nụ Cười Bé Thơ | 72,   Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 394 | Trường   mầm non Thăng Long Academy |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 395 | Mầm   non Liễu Giai Kids By Nature | 177   phố Trung Kính - phường Yên Hòa - Quận Cầu Giấy - Hà Nội         | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 396 | Mầm   non Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 397 | Mầm   non Ben Ben Tây Hồ |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 398 | Nhóm   lớp trường mầm non Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 399 | Nhóm   lớp trường Mầm non Họa MI |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 400 | Nhóm   lớp trường mầm non Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 401 | Nhóm   lớp trường mầm non Mai Dịch |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 402 | Nhóm   lớp trường mầm non Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 403 | Nhóm   lớp trường mầm non Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 404 | Trường   mầm non GP Tràng An Tràng An |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 405 | Nhóm   lớp Alpha-Quan Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 406 | Nhóm   lớp Thiên Thần Nhỏ - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 407 | Nhóm   lớp Apolo - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 408 | Nhóm   Lớp Ánh Dương - Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 409 | Nhóm   Lớp Liên Hương - Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 410 | Nhóm   Lớp Mai Anh - Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 411 | Nhóm   lớp Hoa Bằng -Dịch Vọng |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 412 | Nhóm   lớp Tuổi thần tiên - Dịch Vọng |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 413 | Nhóm   lớp Bình Minh - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 414 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 415 | Nhóm   lớp Hoa Đỏ - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 416 | Nhóm   lớp Mầm Non Của Mẹ - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 417 | Nhóm   lớp Mi Mi - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 418 | Nhóm   Lớp Mây Hồng - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 419 | Nhóm   lớp Lớp Học Vui - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 420 | Nhóm   Lớp Việt Mĩ - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 421 | Nhóm   Lớp Thảo Nguyên Xanh - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 422 | Nhóm   Lớp Hoa Trà Mi - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 423 | Nhóm   Lớp Ngôi Nhà Nhỏ - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 424 | Nhóm   Lớp Hoa Sen - Dịch Vọng Hậu |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 425 | Nhóm   Lớp Bông Mai - Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 426 | Nhóm   Lớp Thiên Thần - Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 427 | Nhóm   lớp Hoa Mặt Trời - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 428 | Nhóm   lớp Con Là Số 1- Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 429 | Nhóm   lớp Đồ Rê Mí - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 430 | Nhóm   lớp Hành Tinh Xanh - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 431 | Nhóm   lớp Anh Quốc - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 432 | Nhóm   lớp Họa Mi-Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 433 | Nhóm   Lớp Đào Tiên - Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 434 | Nhóm   Lớp Chim Sơn Ca - Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 435 | Nhóm   Lớp Vân Hà - Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 436 | Nhóm   Lớp Mai Ka - Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 437 | Nhóm   Lớp Hoa Tuyết - Mai Dịch |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 438 | Nhóm   lớp Bầu trời xanh - Nghĩa Đô |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 439 | Nhóm   lớp Eureka-Nghĩa Đô |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 440 | Nhóm   lớp Hoàng Quốc Việt - Quan Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 441 | Nhóm   lớp Thiên Thần Bé Con  - Quan Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 442 | Nhóm   lớp Nụ Cười Trẻ Thơ - Quan Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 443 | Nhóm   lớp Không Gian Của Bé - Quan Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 444 | Nhóm   lớp Đại dương xanh - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 445 | Nhóm   lớp Đảo xanh - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 446 | Nhóm   lớp Hoàng Gia - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 447 | Nhóm   lớp Hoa phượng - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 448 | Nhóm   lớp Vườn cổ tích - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 449 | Nhóm   lớp Minh Phúc - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 450 | Nhóm   lớp Newton - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 451 | Nhóm   lớp Ngôi nhà bé na - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 452 | Nhóm   lớp Sakura Hoa Anh Đào - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 453 | Nhóm   lớp Việt Á - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 454 | Nhóm   lớp Vườn ươm Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 455 | Nhóm   lớp Baby home - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 456 | Nhóm   lớp Do Thái - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 457 | Nhóm   lớp Học viện bé thơ - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 458 | Nhóm   Lớp Vân Hà - Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 459 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào Golden Kids 1 - Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 460 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào Golden Kids 2- Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 461 | Nhóm   lớp Trẻ em thông minh - Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 462 | Nhóm   lớp 1-6 -Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 463 | Nhóm   lớp Tuổi Ngọc - Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 464 | Nhóm   lớp Ban Mai-Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 465 | Nhóm   lớp 59 cơ sở 3-Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 466 | Nhóm   lớp Thiên đường trẻ thơ-Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 467 | Nhóm   lớp Lá Phong Đỏ - Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 468 |  Nhóm lớp Ngôi nhà của bé - Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 469 | Nhóm   lớp Hoa Mai - Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 470 | Nhóm   lớp Hiền Tài Việt - Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 471 | Nhóm   lớp Thiên Phú-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 472 | Nhóm   lớp Kidsun-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 473 | Nhóm   lớp Ngôi nhà tuổi thơ-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 474 | Nhóm   lớp Linh Linh -Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 475 | Nhóm   lớp Ohana-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 476 | Nhóm   lớp Thomas-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 477 | Nhóm   lớp Nai vàng - Trung Hòa  |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 478 | Nhóm   lớp Midori-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 479 | Nhóm   lớp Funny Sun-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 480 | Nhóm   lớp BFA-Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 481 | Nhóm   Lớp Khu Vườn Nhỏ - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 482 | Nhóm   Lớp BenzBenz - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 483 | Nhóm   Lớp Lá Phong Xanh 1- Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 484 | Nhóm   Lớp Trúc Lâm - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 485 | Nhóm   Lớp Hoa Mặt Trời - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 486 | Nhóm   Lớp Tiến Sĩ Việt - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 487 | Nhóm   Lớp Hoa Mai - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 488 | Nhóm   Lớp Ngôi Nhà Tuổi Thơ - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 489 | Nhóm   Lớp Hoa Bằng - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 490 | Nhóm   Lớp Bé Hạnh Phúc - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 491 | Nhóm   lớp Đồ Rê Mí -Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 492 | Nhóm   Lớp Những Chú Cá Nhỏ - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 493 | Nhóm   Lớp Trẻ Tài Năng - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 494 | Nhóm   lớp Vườn Hoàng Gia 1 |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 495 | Nhóm   Lớp Vườn Hoàng Gia 2- Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 496 | Nhóm   Lớp Tuổi Thần Tiên - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 497 | Nhóm   Lớp Vườn Tuổi Thơ - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 498 | Nhóm   lớp Việt Mĩ IQ - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 499 | Nhóm   Lớp Bé Ngoan - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 500 | Nhóm   Lớp Nhân Hòa - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 501 | Nhóm   Lớp Gia Bảo - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 502 | Nhóm   Lớp Học Viện Mặt Trời - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 503 | Nhóm   Lớp Vườn Ươm Hạnh Phúc - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 504 | Nhóm   Lớp Mặt Trời GreenPark - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 505 | Nhóm   Lớp Ngôi Sao Xanh - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 506 | Nhóm   Lớp Lá Phong Xanh - Yên Hòa |   | Phòng   GDĐT Cầu Giấy | Tư   thục |   |
| 507 | MN   Hoa Hồng TW | trường   này thuộc trường cao đẳng trung ương- | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 508 | MN   Ngã Tư Sở | 229   Tây Sơn, p.Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 509 | MN   Phương Mai | Ngõ   102 Trường Chinh | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 510 | MN   TT Ngôi nhà Hồng | Số   20 ngõ 51 Hoàng Cầu | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 511 | MN   Tuổi thơ Tài Năng | Số   7 ngách 56 ngõ 221 Tôn Đức Thắng, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 512 | MN   TT VinSchool | Số   54A - Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 513 | MN   TT Trẻ em Tương Lai | Số   22C Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 514 | MNTT   Ngôi nhà của bé | Số   17, ngõ 62, Đặng Văn Ngữ, Phương Liên | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 515 | Nhóm   trẻ Ngôi sao Việt Mỹ |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 516 | MNTT   LSM KIM LIÊN |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 517 | MN   TT VƯỜN HẠNH PHÚC |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 518 | MN   Bình Minh | Số   30 ngách 354/15 Trường Chinh- Đống Đa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 519 | MN   Hoa Sen | Khu   Ao Thước Thợ- Phố Đặng Tiến Đông - Trung Liệt - Đống Đa - HN | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 520 | MN   Cát Linh | Số   28, ngõ 27, phố Cát Linh      Phường Cát Linh | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 521 | MN   Đống Đa | Số   1 Đào Duy Anh | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 522 | MN   Họa My | Số   8 Ngõ Trung Tiền | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 523 | MN   Hoa Hồng | 50   Thái Thịnh II, Thịnh Quang, Đống Đa Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 524 | MN   Hoa Mai | 59   An Trạch phường Quốc Tử Giám    | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 525 | MN   Hoa Sữa | 27   Lương Định Của, Đống Đa, HN | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 526 | MN   Kim Đồng | 58-Ngô   Sỹ Liên | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 527 | MN   Kim Liên | Số   19 Phố Hoàng Tích Trí, Phường Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 528 | MN   Mầm Xanh | 143   phố Hào Nam | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 529 | MN   Nắng Hồng | 30   Ngõ Kiến Thiết | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 530 | MN   Phương Liên | 150   Kim Hoa- Đống Đa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 531 | MN   Quang Trung | Số   90 ngõ 88 Trần Quang Diệu | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 532 | MN   Sao Mai | 119   Hồ Đắc Di | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 533 | MN   Sơn Ca | 68   Ngõ Trại Tóc-Đê La Thành | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 534 | TRƯỜNG   MẦM NON TÂY SƠN | Số   5 ngõ 85 Nguyễn Lương Bằng | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 535 | MN   Trung Phụng | Số   45 ngõ 143 phố chợ Khâm Thiên | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 536 | MN   Trung Tự | Số   4 Đặng Văn Ngữ | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 537 | MN   Tuổi Hoa | Khu   B Nam Thành Công | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 538 | MN   Văn Chương | E1   Tầng 1 tập thể Văn Chương | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 539 | MN   Văn Miếu | 57   - phố Văn Miếu - phường văn miếu - đống đa. | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 540 | MN   Vĩnh Hồ | Phòng   104 - A5 - TT Vĩnh Hồ - Thịnh Quang - Đống Đa | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 541 | MN   TT Sao Xanh | Số   2 Ngõ 12 Phố Nguyễn Phúc Lai | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 542 | MN   TT VietKids | 55/25   Vũ Ngọc Phan, 58 Nguyễn Khuyến, 21 Ngõ Giếng, Đông Các | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 543 | MN   TT Minh Hải | Ngõ   19 - Trần Quang Diệu - 01006000 | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 544 | MN   TT Mặt Trời Xanh | 276   - Khâm Thiên | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 545 | MN   TT Khánh Ly | số   34 ngõ 218 Tây Sơn Đống Đa | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 546 | TT   Thế Hệ Mới | 17/65   Ngõ 221 Tôn Đức Thắng | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 547 | MN   TT Bé Gấu | số   10 Tôn Đức Thắng | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 548 | MN   Tuổi Thơ | 23   Trần Hữu Tước | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 549 | MN   Shining Star |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 550 | MN   TT Mặt Trời Bé Con |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 551 | MN   Láng Thượng | Ngõ   157 Phố chùa láng | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 552 | MN   Văn Hương | 95   ngõ Văn Hương- Tôn Đức Thắng | Phòng   GDĐT Đống Đa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 553 | Nhóm   trẻ độc lập |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 554 | Nhóm   trẻ độc lập Ngôi nhà trí tuệ HappyKid | Số   3 Ngõ 5 Hoàng Tích Trí | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 555 | Mầm   non TH School |   | Phòng   GDĐT Đống Đa | Tư   thục |   |
| 556 | Nhóm   Mặt Trời Bé Con - Trương Định | Phường   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 557 | MNTT   Ngôi Sao - Quỳnh Mai | Số   19 Ngõ Tân Lập | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 558 | Nhóm   trẻ Tuổi Thần Tiên - Minh Khai | Phường   Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 559 | Nhóm   Hoa Linh - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng,Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 560 | Nhóm   Tô Hiến Thành - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 561 | MNTT   Nắng Hồng 2,3 | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 562 | Nhóm   Sơn Ca - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 563 | Nhóm   Phương Đông - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 564 | Nhóm   Tuổi Thơ - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 565 | Nhóm   Bông Mai - Quỳnh Mai | Phường   Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 566 | Nhóm   Họa Mi - Phạm Đình Hổ | Phường   Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 567 | Nhóm   mầm non Phố Huế - Phố Huế | 54   Mai Hắc Đế | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 568 | Nhóm   Ngân Xuân 1 - Cầu Dền | Phường   Cầu Dền, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 569 | MNTT   Sơn Ca | Số   489 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 570 | Nhóm   Tuổi Hoa - Bạch Đằng | 101   ngo 830,Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 571 | Nhóm   Thăng Long - Bạch Đằng | Phường   Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 572 | Nhóm   Cầu Vồng - Bạch Đằng | Phường   Bạch Đằng, Hai Bà trưng, hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 573 | Nhóm   Trẻ Quả Táo Xanh - Quỳnh Lôi | Phường   Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 574 | Nhóm   Ngôi Nhà Xanh - Bạch Đằng | 17A6   Đầm Trấu Phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng,Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 575 | Nhóm   Hoa Hồng - Quỳnh lôi | Phường   Quỳnh Lôi, Hai Bà trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 576 | Nhóm   Vườn Xinh - Quỳnh Lôi | Phường   Quỳnh Lôi, Hai Bà trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 577 | Nhóm   Đồ Rê Mi - Minh Khai | Phường   Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 578 | Nhóm   Minh Phương - Minh Khai | Phường   Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 579 | Nhóm   lớp Ngôi Sao Xanh | Số   747 Phố Bạch Đằng, Phường Bạch Đằng- Q Hai Bà Trưng- Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 580 | Nhóm   Xứ Sở Thần Tiên - Minh Khai | Phường   Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 581 | Nhóm   Mặt Trời Bé Con - Minh Khai | Phường   Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 582 | Nhóm   Hoa Trạng Nguyên - Thanh Lương | Phường   Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 583 | MNTT   Bầu Trời Bé Thơ - Minh Khai | 125D   Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 584 | Nhóm   Ngón Tay Xinh - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 585 | MNTT   Khu Vườn Xanh | Phường   Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 586 | Nhóm   Những Đứa Trẻ Vui Vẻ - Minh Khai | Phường   Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 587 | Nhóm   Hải Yến - Trương Định | Phường   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 588 | Nhóm   Quỳnh Trang - Trương Định | Phường   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 589 | Nhóm   Hoa Hướng Dương  - Trương Định | Phường   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 590 | MNTT  Chị Ong Nâu - Trương Định | Phường   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 591 | Nhóm   Hoa Trạng Nguyên - Trương Định | Phường   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 592 | Nhóm   Đại Dương Xanh - Thanh Nhàn | 24   Võ Thị Sáu, Phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 593 | Nhóm   Ban Mai - Thanh Nhàn | Phường   Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 594 | Nhóm   Sơn Ca - Thanh Nhàn | Phường   Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 595 | Nhóm   Ngân Xuân 2 - Thanh Nhàn | Phường   Thanh Nhàn,Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 596 | Nhóm   Mầm non Trẻ Thơ Kodomo - Thanh Nhàn | Phường   Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 597 | Nhóm   Họa Mi - Thanh Nhàn | Phường   Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 598 | Nhóm   Bông Mai - Vĩnh Tuy | Phường   Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 599 | MNTT   NGÔI NHÀ MẶT TRỜI | Phường   Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 600 | Nhóm   Vi Khánh - Thanh Lương | Phường   Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 601 | Nhóm   Hải Anh - Thanh Lương | Phường   Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 602 | Nhóm   Vi Khánh 2 - Thanh Lương | Phường   Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 603 | Nhóm   Khôi Nhi - Thanh Lương | Phường   Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 604 | Nhóm   Gấu Trúc - Đồng Tâm | Phường   Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 605 | Nhóm   Nụ Cười Của Bé - Bách Khoa | Phường   Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 606 | Nhóm   Thăng Long - Đồng Tâm | Phường   Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 607 | Nhóm   trẻ Hồng Khánh - Quỳnh Lôi | Phường   Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 608 | Nhóm   Những Bông Hoa Nhỏ - Đồng Tâm | Số   49 ngõ 204 Lê Thanh Nghị ,Phường Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 609 | Nhóm   Ánh Sao - Đồng Tâm | Phường   Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 610 | Nhóm   Tuổi Thần Tiên 6 - Bạch Mai | Phường   Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 611 | Nhóm   Ánh Hồng - Bạch Mai | Phường   Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 612 | Nhóm   Kids Home - Bạch Mai | Phường   Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 613 | Nhóm   Bé Hạnh Phúc - Trương Định | Phường   Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 614 | Nhóm   Ngôi Nhà Trẻ Thơ - Đồng Nhân | Phường   Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 615 | Nhóm   Thiên Thần Nhỏ - Bách Khoa | Phường   Bách Khoa, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 616 | Nhóm   Hoa Trạng Nguyên - Đồng Nhân | Phường   Đồng Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 617 | Nhóm   Nắng Hồng 4 - Ngô Thì Nhậm | Phường   Ngô Thì Nhậm, Hai Bà Trưng, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 618 | Mẫu   giáo Nguyễn Công Trứ | Khu   TT Nguyễn Công Trứ | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 619 | Mẫu   giáo Bách khoa | Số   80, ngõ 40, Tạ Quạn Bửu, 01007000, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 620 | Mẫu   giáo Chim Non | 86   Lò Đúc | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 621 | Mẫu   giáo Bạch Mai | Số   8 ngõ 37 phố Bạch Mai | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 622 | Mẫu   giáo Đống Mác | 132   - Lò Đúc - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 623 | Mẫu   giáo Bùi Thị Xuân | 12   Đoàn Trần Nghiệp | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 624 | Mẫu   giáo Sao Sáng | Số   5 Nguyễn Thượng Hiền | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 625 | Mầm   non Bách Khoa | K1   Nguyễn Hiền | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 626 | Mầm   non Đồng Tâm | 128C   - Đại La - Hai Bà Trưng - HN | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 627 | Mầm   non Hoa Phượng | 114   Bà Triệu | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 628 | Mầm   non Hoa Thủy Tiên | A10   ĐẦM TRẤU | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 629 | Mầm   non Lạc Trung | Số   38 ngõ 19 phố Lạc Trung | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 630 | Mầm   non Lê Quý Đôn | 9B   Lê Quý Đôn, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 631 | Mầm   non Minh Khai | 11   Minh Khai | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 632 | Mầm   non 8-3 | Phố   8-3, phường Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 633 | Mầm   non  Nguyễn Công  Trứ | TT   Nguyễn Công Trứ - HBT - HN | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 634 | Mầm   Non Ngô Thì Nhậm | 31   phố Thi Sách | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 635 | Mầm   non Quỳnh Lôi | C9-   Quỳnh Lôi- Hai Bà Trưng-Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 636 | Mầm   non Quỳnh Mai | Số   9 Kim Ngưu- Hai Bà Trưng- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 637 | Mầm   non Trương Định | 7   Ngõ Thống Nhất | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 638 | Mầm   non Vĩnh Tuy | Ngõ   34 phố Vĩnh Tuy | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 639 | Mầm   non Ánh Sao | Số   20B ngõ 874 Minh Khai | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 640 | Mầm   non Tuổi Hoa | 11   ngõ 381- Bạch Mai | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 641 | Mầm   non  Việt - Bun | 27   Hương Viên | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 642 | Mầm   non Thanh Nhàn | Số   18 tổ 4 đường Trần Khát Chân | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 643 | MNTT   Chíp Chíp | 34   Trần Xuân Soạn | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 644 | MNTT   Nốt Nhạc Vui | Số   3 dãy A - n      gõ 61 - Lạc Trung | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 645 | MNTT  SmileKids | Số   32/5/259 phố Vọng | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 646 | MNTT   Hương Dung | Số   9/119 Lê Thanh Nghị | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 647 | MNTT   Hà Nội Bé Hạnh Phúc | Phố   Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 648 | MNTT   Koala house | 340   Bà Triệu và 3 Nguyễn Huy Tự | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 649 | MNTT   Việt An |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 650 | Mầm   non Lê Đại Hành | 53   Lê Đại Hành | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 651 | MNTT   Việt Mỹ | 248B   Phố Huế | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 652 | Mầm   non Vinschool Times City | Đô   thị Times City - Số 458 - Minh Khai | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 653 | MN   TT Thế Giới Trẻ Thơ | 14   Ngõ Huế | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 654 | Mầm   non Hoa Hồng | Số   63 ngõ Quỳnh | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 655 | Mầm   non Vân Hồ | Số   66 Vân Hồ 3 | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 656 | MN   TT ÁNH SAO MAI | Số   69/255 Phố Vọng | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 657 | MNTT  Vinschool T1 | 458   Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 658 | MNTT   Vinschool Times City T2 | số   458 - Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 659 | MNTT   Vinschool Times City T9 | T9   - Khu đô thị Times City - 458 Minh Khai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 660 | MNTT   Vườn Trẻ Thơ | Tầng   1A3 Chung cư Thăng Long Garden, 250 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 661 | Mầm   non Bạch Đằng | Khu   B6 Đầm Trấu- Bạch Đằng- Hai Bà Trưng- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 662 | Mầm   non Thanh Lương | Tổ   26, Khu đất Ao Vò, Phường Thanh Lương. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 663 | MNTT   chú ngựa Homie |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 664 | MNTT   Ánh Sao Vĩnh Tuy | Số   93 Vĩnh Tuy | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 665 | MGTT   Vinschool Times City T36 |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 666 | MNTT   Những Cánh Diều Bay | Nhà   A1, A2, A3 ngõ 61 phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Thành   phố Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 667 | MNTT   Bé Ong | 14-16   Mai hắc đế | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 668 | MNTT   Hòa Bình LaTrobe | Số   65 phố Cảm Hội, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 669 | Nhóm   lớp Hoa Thủy Tiên 2- Thanh Lương |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 670 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 671 | Nhóm   lớp Hòa Hưng |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 672 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Xanh |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 673 | Nhóm   lớp Cầu Vồng |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 674 | Nhóm   Thăng Long Hà Nội 2 |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 675 | Nhóm   Mặt Trời Bé Thơ Vĩnh Tuy |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 676 | Nhóm   mầm non Thăng Long 2 Đồng Tâm |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 677 | Nhóm   Ngôi Nhà Cozy |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 678 | Nhóm   Ong Nhỏ ABC |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 679 | Nhóm   lớp Ban Mai-Vĩnh Tuy |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 680 | Nhóm   lớp Ban Mai 2- Vĩnh Tuy |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 681 | Nhóm   lớp Hoa Hồng - VT |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 682 | Nhóm   lớp Hạt Mầm Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 683 | Nhóm   lớp Quốc Tế Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 684 | Nhóm   lớp VLB Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 685 | Nhóm   lớp Ánh Vàng - BM |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 686 | Nhóm   lớp Hoa Thủy Tiên - BK |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 687 | Nhóm   lớp Tài Năng Nhí |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 688 | Nhóm   lớp Hoa Mặt Trời - Cầu Dền |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 689 | Nhóm   lớp Mặt Trời Bé Thơ |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 690 | Nhóm   lớp Mầm non Ngôi Sao Xinh Lastella |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 691 | Nhóm   Mầm non Hoa Hướng Dương Vĩnh Tuy |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 692 | Nhóm   Mầm non Ngôi Nhà Xanh 3- Vĩnh Tuy |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 693 | Nhóm   trẻ, lớp độc lập tư thục La La 2 |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 694 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nắng Hồng 6 |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 695 | Lớp   MN Tư Thục Ngôi Nhà Chocolate - Choco House |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 696 | Nhóm   trẻ, lớp độc lập tư thục La La |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 697 | Nhóm   trẻ, Lớp Mẫu giáo độc lập Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 698 | Nhóm   trẻ, lớp Mẫu giáo độc lập Ánh Sáng |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 699 | Trường   MN Hoa Anh Đào Montessori |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 700 | Nhóm   trẻ lớp MNĐLTT Nhà Du Hành Amrstrong |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 701 | Nhóm   trẻ, Lớp Mẫu giáo độc lập Tư Thục Vầng Trăng |   | Phòng   GDĐT Hai Bà Trưng | Tư   thục |   |
| 702 | Mầm   non Tràng An Đại Kim |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 703 | Mầm   non Tràng An Linh Đàm |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 704 | Mầm   non Ngôi Sao |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 705 | Mầm   non IQ Thông Minh |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 706 | Mẫu   giáo Tương Mai | 136   Nguyễn An Ninh | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 707 | Mầm   non 10 - 10 | 55   phố Nguyễn An Ninh | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 708 | Mầm   non Bình Minh | Số   10 ngõ 92 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 709 | Mầm   non Đại Kim | Số   276 Đại Từ | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 710 | Mầm   non Định Công | Tổ   23 | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 711 | Mầm   non Hoa Hồng | Số   1 tổ 1 ngõ 389 Trương Định | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 712 | Mầm   non Hoa Mai | Khu   phố 9 | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 713 | Mầm   non Hoàng Liệt | Ngách   2/35, tổ 19, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 714 | Mầm   non Hoàng Văn Thụ | 121   đường Hoàng Mai | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 715 | Mầm   non Lĩnh Nam | 112   - phố Nam Dư | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 716 | Mầm   non Mai Động | 108   Phố Mai Động | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 717 | Mầm   non Tân Mai | Số   2 ngách 94/9 Phố Tân Mai | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 718 | Mầm   non Thanh Trì | Vĩnh   Thuận - Thanh Trì - Hoàng Mai | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 719 | Mầm   non Thịnh Liệt | Tổ   27, tổ 34,phường Thịnh Liệt | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 720 | Mầm   non Trần Phú | Tổ   8 - Phường Trần Phú - Hoàng Mai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 721 | Mầm   non Tuổi Thơ | Khu   Đô thị Đền Lừ I - Hoàng Văn Thụ | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 722 | Mầm   non Vĩnh Hưng | Số   4-Ngõ 126-Phường Vĩnh Hưng- TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 723 | Mầm   non Yên Sở | Số   208 - Tổ 12 - Yên sở - Hoàng Mai- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 724 | Mầm   non Tư thục Bim Bon | Số   46 Nguyễn Duy Trinh, Bán Đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 725 | Mầm   non Hoa Hướng Dương | X2   Bắc Linh Đàm - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 726 | Mầm   non Thanh Mai | 204   Đường Hoàng Mai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 727 | Mầm   non Hương Giang | Tổ   40 , phường Định Công, quận Hoàng Mai | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 728 | Mầm   non Mai Động | Nhà   11 - Tổ 8 - Phường Mai Động - Quận Hoàng Mai - TP.Hà nội | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 729 | Mầm   non Thăng Long | Lô   X1 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 730 | Mầm   non Hoa Ban | Lô   NT III 14.3, khu đô thị Pháp Vân Tứ Hiệp | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 731 | Mầm   non Hoàng Mai | 205/42   phố Thịnh Liệt tổ 30 phường Thịnh Liệt | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 732 | Mầm   non Giáp Bát | NGÕ   19 ĐƯỜNG KIM ĐỒNG | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 733 | Mầm   non Hoa Sữa | Ô   A4 - NT5 - Khu Đô Thị Kim Văn - Kim lũ | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 734 | Mầm   non Sơn Ca | 132   phố Thanh Đàm - Phường Thanh Trì - 01008000. | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 735 | Mầm   non Vườn xanh Nam Đô | 609   Trương Định | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 736 | Mầm   non Ngôi Nhà Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 737 | Mầm   non Thế Giới Trẻ Em |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 738 | Mầm   non Trăng Sáng Đại Kim |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 739 | Mầm   non Ước Mơ Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 740 | Mầm   non Bạch Dương |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 741 | Mầm   non Trăng Sáng |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 742 | Mầm   non Hoa Thủy Tiên |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 743 | Mầm   non Sao Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 744 | Mầm   non Học Viện Anhxtanh |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 745 | Mầm   non May |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 746 | Mầm   non STEAMe Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 747 | Mầm   non Giấc Mơ Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 748 | Mầm   non Hà Nội Bé Hạnh Phúc |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 749 | Mầm   non IQ Linh Đàm |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 750 | Mầm   non Sasuke Định Công |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 751 | Nhóm   trẻ độc lập - Nhà trẻ |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 752 | Nhóm   trẻ độc lập - MGB |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 753 | Nhóm   trẻ độc lập - MGN |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 754 | Nhóm   trẻ độc lập - MGL |   | Phòng   GDĐT Hoàng Mai | Tư   thục |   |
| 755 | Mầm   non Bình Minh |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập |   |
| 756 | Mầm   non Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập |   |
| 757 | MN   TT STEAME Thanh Xuân 3 |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 758 | MN   TT Doremi Plus |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 759 | Hana   Home |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 760 | Xanh-   Greenery |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 761 | Mầm   non Ánh Sao | Ngõ   320- Đường Khương Đình- Hạ Đình- Thanh Xuân- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 762 | Mầm   non Công Ty 20 | Số   35 Phan Đình Giót - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 763 | Mầm   non Hoa Mai | 128   Hoàng Văn Thái | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 764 | Mầm   non Hoạ My | 143   Quan Nhân | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 765 | Mầm   non Hoa Sen | 129   Nguyễn Trãi | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 766 | Mầm   non Khương Đình | Ngõ   54 - Phố Bùi Xương Trạch | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 767 | Mầm   non Khương Trung | Số   25 ngõ 162  phố Khương Trung | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 768 | Mầm   non Mùa Xuân | Số   15-Ngõ 3-Cù Chính Lan-Thanh Xuân-Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 769 | Mầm   non Nhân chính | 46   Phố Nhân Hòa - Phường Nhân Chính - 01009000 - HN | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 770 | Mầm   non Phương Liệt | Số   1 - Ngõ 36 - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 771 | Mầm   non Sao Sáng | Ngõ   58 phố Hoàng Đạo Thành | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 772 | Mầm   non Sơn Ca | 80   phố Hoàng Đạo Thành | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 773 | Mầm   non Thăng Long | 133   Nguyễn Trãi | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 774 | Mầm   non Thanh Xuân Nam | Ngõ   469 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 775 | Mầm   non Tràng An | C19-   Nguyễn Qúy Đức - Thanh Xuân - HN | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 776 | MN   TT Bông Hồng | P.101   - I5 - Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 777 | MN   TT Công Dân Toàn Cầu | Tầng   3 nhà 17 tầng Làng SV Hacinco Nhân Chính Thanh Xuân HN | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 778 | MN   TT Hà Anh | Số   9 ngõ 2 Nguyễn Viết Xuân | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 779 | MN   TT Hoa Trà My | NT2   Khu dô thị Trung Hòa - Nhân Chính | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 780 | Mầm   non Tuổi hoa | Ngõ   477 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân -Hà Nội. | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 781 | Mầm   non Tuổi Thơ | Số   58 Ngõ 328 Nguyễn Trãi | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 782 | Mầm   Non Thanh Xuân Bắc | B1-   Tập Thể Thanh Xuân Bắc | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 783 | MN   TT Maica | Số   1 khu nhà ở 39  Nguyễn Trãi | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 784 | MNTT   Quốc Tế Mỹ -Rosemont |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 785 | MNTT   STEAMe Thanh Xuân 1 |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 786 | STEAMe   Thanh Xuân 2 |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 787 | Mầm   non Tuổi Thần Tiên | số   55A ngõ 144 phố Quan Nhân Nhân Chính Thanh Xuân Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 788 | MN   TT Vinschool R1 | Tầng   2-Tòa  nhà R1-Khu đô thị Royalcity  - Thanh Xuân - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 789 | MN   TT Mai Phương | 37   Phố Hoàng Ngân | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 790 | MN   Hoa Kỳ | 72   Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 791 | MN   TT Những Ngón Tay Bay | Hapulico   Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 792 | MN   TT Ngôi Nhà Trẻ Thơ | 86   Nguyễn Ngọc Nại | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 793 | MN   TT HTC Phương Liệt | Số   55 Phố Phương Liệt, Phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành  phố Hà Nội       | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 794 | MN   TT Nắng Mai | Tầng   01 tòa nhà Hei Tower, số 01 phố Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận   Thanh Xuân, HN | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 795 | Mầm   non Hoa Hồng | Ô   đất 3.10  N0- Ngõ 85-Lê Văn Lương-Thanh   Xuân-Hà nội. | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 796 | MN   TT Hugo Kids | Phường   Khương Đình - Thanh Xuân- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 797 | MN   TT Vinschool R5 | 72A   Nguyễn Trãi | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 798 | Mầm   non Thanh Xuân Trung | 203   Nguyễn Huy Tưởng | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 799 | MN   TT Trải nghiệm HOS | 201   Nguyễn Tuân - Nhân Chính - TX -HN | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 800 | MN   TT Mỹ - My kinder | 85   Lê Văn Lương - Tòa nhà Hà Nội centre Point | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 801 | MN   TT Hạt Giống | Tầng   1-2 tòa nhà Fivestar - Phường Kim Giang - Thanh Xuân | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 802 | Nhóm   trẻ lớp mẫu giáo độc lập phường Phương Liệt |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 803 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Nhân Chính |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 804 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Thanh Xuân Bắc |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 805 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Thanh Xuân Nam |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 806 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Thanh Xuân Trung |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 807 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Kim Giang |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 808 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục phường Khương Mai |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 809 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Thượng Đình |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 810 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Khương Trung |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 811 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập phường Khương Đình |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 812 | Nhóm   trẻ,lớp mẫu giáo độc lập Hạ Đình |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 813 | Mầm   non Trung Tâm  Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 814 | Mầm   non Sao Việt |   | Phòng   GDĐT Thanh Xuân | Tư   thục |   |
| 815 | Trường   Mầm non Bắc Phú | Thôn   Yên Tàng - Xã Bắc Phú - Huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 816 | Trường   Mầm non Bắc Sơn A | Xã   Bắc Sơn - Sóc Sơn- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 817 | Trường   Mầm non Đông Xuân | Thanh   Thủy - Đông Xuân - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 818 | Trường   Mầm non Đức Hoà | Đức   Hoà - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 819 | Trường   Mầm non Hiền Ninh | Hiền   Ninh - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 820 | Trường   Mầm non Hoa Súng | Thôn   25-Mai Đình-Sóc Sơn-HN | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 821 | Trường   mầm Non Hoa Phượng | Khu   Tập thể Z117 | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 822 | Trường   Mầm non Hồng Kỳ A | Tân   Phúc - Hồng Kỳ - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 823 | Trường   Mầm non Kim Lũ | Kim   Lũ - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 824 | Trường   Mầm non Mai Đình A | Mai   Đoài - Mai Đình - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 825 | Trường   Mầm non Mai Đình B | Mai   Đinh- Sóc Sơn - Hà Nội   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 826 | Trường   Mầm Non Minh Phú | Minh   Phú- Sóc Sơn- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 827 | Trường   Mầm non Minh Trí A | Thắng   Trí - Minh Trí - Sóc Sơn- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 828 | Trường   Mầm non Liên Cơ | Số   10 đường núi đôi - Thị Trấn Sóc Sơn - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 829 | Trường   Mầm non Nam Sơn | Thôn   Liên Xuân-Nam Sơn-Sóc Sơn Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 830 | Trường   Mầm non Phú Cường A | Thuỵ   Hương - Phú Cường - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 831 | Trường   Mầm non Phù Linh A | Cộng   hoà - Phù Linh - Sóc Sơn | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 832 | Trường   Mầm Non Phù Lỗ | Xóm   Thượng - Phù Lỗ - Sóc Sơn - Hà Nội       | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 833 | Trường   Mầm Non Phú Minh | Thôn   Đoài - Phú Minh | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 834 | Trường   Mầm non Quang Tiến | Đông   Lai-Quang Tiến -Sóc Sơn - Hà Nội    | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 835 | Trường   Mầm non Tân Dân | Ninh   Cầm - Tân Dân - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 836 | Trường   Mầm non Tân Hưng | Ngô   Đạo, Tân Hưng | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 837 | Trường   Mầm Non Tân Minh A | thôn   Xuân Dục- xã Tân Minh- huyện  Sóc Sơn-   tp Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 838 | Trường   Mầm non Thanh Xuân | Thanh   Xuân-Sóc Sơn-Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 839 | Trường   Mầm non Thị Trấn | Khu   đô thị Thị trấn Sóc Sơn | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 840 | Trường   Mầm non Tiên Dược B | Đồng   Lạc - Tiên Dược - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 841 | Trường   Mầm non Trung Giã | Phong   Mỹ - Trung Giã - Sóc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 842 | Trường   Mầm non Việt Long | Tiên   Tảo- Việt Long- Sóc Sơn- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 843 | Trường   Mầm non Xuân Giang | Xã   Xuân Giang | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 844 | Trường   Mầm non Xuân Thu | Xuân   Thu-Sóc Sơn-Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 845 | Trường   Mầm non tư thục Sao Mai | Mai   ĐÌnh - Soc Sơn - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 846 | Trường   Mầm non Phú Cường B | Xóm   Sốc - Thôn Hương Gia- Xã Phú Cường- Sóc Sơn- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 847 | Trường   Mầm non Tiên Dược A | dược   Thượng Tiên Dược | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 848 | Trường   Mầm non Tư thục Việt mỹ | 118   Đường Núi Đôi Thị Trấn Sóc sơn Huyện sóc sơn Thành Phố hà nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 849 | Trường   mầm non Tư thục Capitole |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 850 | Trường   Mầm non Tư thục Nụ Cười |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 851 | Nhóm   lớp tư thục xã Xuân Thu |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 852 | Nhóm   lớp tư thục xã Hồng Kỳ |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 853 | Trường   Mầm non Tư thục Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 854 | Trường   Mầm non Hồng Kỳ B | Hồng   Kỳ, Sóc Sơn, Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 855 | Trường   Mầm non Minh Trí B | Minh   TRí, Sóc Sơn, Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 856 | Trường   Mầm non Phù Linh B |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 857 | Trường   Mầm non Tân Minh B | Tân   Minh, Sóc Sơn, Hà Nội | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 858 | Trường   Mầm non Tiên Dược C |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập |   |
| 859 | Trường   MN TT Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 860 | Nhóm   lớp tư thục xã Đông Xuân |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 861 | Nhóm   lớp tư thục xã Đức Hòa |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 862 | Nhóm   lớp tư thục xã Hiền Ninh |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 863 | Trường   MN TT Wekids |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 864 | Trường   Mầm non Bắc Sơn B |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Công   lập |   |
| 865 | mầm   non tư thục An Khánh |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 866 | Nhóm   lớp tư thục xã Phù Lỗ |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 867 | Nhóm   tư thục xã Quang Tiến |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 868 | Nhóm   lớp tư thục xã Tân Dân |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 869 | Nhóm   tư thục xã Trung Giã |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 870 | Nhóm   lớp tư thục  xã Tân Minh |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 871 | Nhóm   lớp tư thục xã Minh Phú |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 872 | Nhóm   lớp tư thục xã Phú Cường |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 873 | Nhóm   tư thục xã Minh Trí |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 874 | Nhóm   tư thục xã Kim Lũ |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 875 | Nhóm   tư thục xã Thanh Xuân |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 876 | Nhóm   tư thục xã Tiên Dược |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 877 | Nhóm   tu thuc Thị trấn |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 878 | Nhóm   tư thục xã Tân Hưng |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 879 | Nhóm   tư thục xã Mai Đình |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 880 | Nhóm   tư thục xã Phù Linh |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 881 | Nhóm   tư thục xã Xuân Giang |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 882 | Nhóm   tư thục xã Việt Long |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 883 | Nhóm   tư thục xã Bắc Phú |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 884 | Nhóm   tư thục xã Xuân Thu |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 885 | Nhóm   tư thục xã Phú Minh |   | Phòng   GDĐT Sóc Sơn | Tư   thục |   |
| 886 | MN   Bắc Hồng | Thôn   Phù liễn - Bắc Hồng - Đông Anh - Hà Nội  | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 887 | TT   Bắc Thăng Long | Thôn   Bầu | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 888 | TT   Bình Tâm | Tuân   Lề, Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 889 | MN   Cổ Loa | Thôn   Nhồi Trên - Xã Cổ Loa - Huyện Đông Anh - Tp Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 890 | MN   Đại Mạch | Thôn   Đại Đồng- Xã Đại Mạch- Đông Anh -Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 891 | MN   Đông Hội | Thôn   Hội Phụ, Xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 892 | MN   Dục Tú | Thôn   Tiền- Xã Dục Tú-ĐA | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 893 | TT   Vật tư đường sắt | Tổ   13 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 894 | TT   Hà Đình Minh | Tổ   26 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 895 | MN   Hải Bối | Thôn   Đồng Nhân | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 896 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hiếu Thảo |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 897 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Thủy Tiên (Liên Hà) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 898 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mầm Xanh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 899 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Măng Non |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 900 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 901 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Kids Smile |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 902 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Tư thục Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 903 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Garden kids |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 904 | TT   Hoa Hồng | Tổ   19 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 905 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Asami |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 906 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nắng Mai |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 907 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Anh Đào (Vĩnh Ngọc) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 908 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Chim non |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 909 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hương Sen |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 910 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Sao Xanh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 911 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ban Mai Xanh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 912 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vầng Trăng Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 913 | MN   Hoa Lâm | Thôn  Thái Bình, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 914 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thiên Thần Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 915 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TT Ánh Dương (Đại Mạch) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 916 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  Hoa Anh Đào   ( Đại Mạch) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 917 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TT Thỏ Bông |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 918 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Trăng Non |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 919 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhón Trẻ Toàn Cầu |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 920 | Mầm   Non An Tuệ |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 921 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Aplus |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 922 | MN   Hoa Mai | Thôn   Giao Tác - Xã Liên Hà - 01017000 - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 923 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thái Dương |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 924 | Nhóm   trẻ,dd lớp mẫu giáo độc lập Đồ Rê Mí |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 925 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thỏ Bông |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 926 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sao Tuổi Thơ        |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 927 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Hà Baby Garden |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 928 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Anh Đào (Bắc Hồng) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 929 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập MN Phương Nam |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 930 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập MN Ong Chúa (Queen Bee) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 931 | MN   Hoa Sen | Xóm   4- Khu Trung - Việt Hùng | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 932 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca Thuỵ Lâm |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 933 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Họa My thụy Lâm |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 934 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 935 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu  giáo độc lập Mặt Trời Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 936 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Kids Sun |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 937 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Casa Đông Anh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 938 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc  lập Baby House |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 939 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ (Kim Chung) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 940 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Tuổi Thần Tiên ( Thị Trấn) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 941 | MN   Hoa Sữa | thôn   Đình Tràng - xã Dục Tú - huyện Đông Anh - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 942 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Đồ rê Mí (thị trấn) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 943 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 944 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Apex |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 945 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé thông minh - IKIDZ |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 946 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Trạng Nguyên |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 947 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Ngôi Sao |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 948 | TT   Hướng Dương-Sunflower | Tổ   22 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 949 | MN   Kim Chung | Đội   7- Thôn Bầu- Kim Chung- Đông Anh- Hà Hội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 950 | MN   Kim Nỗ | Thọ   Đa | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 951 | MN   Liên Hà | Hà   Lỗ- Liên Hà | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 952 | MN   Mai Lâm | Khu   trung tâm UBND xã Mai Lâm | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 953 | MN   Nam Hồng | Thôn   Đìa, Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 954 | MN   Nguyên Khê | Thôn   Khê Nữ, Xã Nguyên Khê, 01017322, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 955 | TT   Z153 | tổ   10 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 956 | MN   Sao Mai | Tổ   2 - Thị trấn Đông Anh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 957 | MN   Tàm Xá | Thôn   Đoài- Xã Tàm Xá | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 958 | TT   Thăng Long | Xóm   3 Thôn Cổ Điển- Hải Bối -Đông Anh | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 959 | MN   Thành Loa | Thôn   Gà - Cổ Loa - Đông Anh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 960 | TT   Thiết bị điện | Tổ   21 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 961 | MN   Thụy Lâm | Khu   6 -Thụy Lôi- Thuỵ lâm - Đông Anh - Hà nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 962 | MN   Tiên Dương | Cổ   Dương - Tiên Dương | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 963 | MN   Tuổi Thơ | Thôn   Đản dị - Xã Uy Nỗ - H.Đông Anh | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 964 | MN   Uy Nỗ | Xóm   Thượng - Uy Nỗ - Đông Anh - Hà Nội. | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 965 | MN   Vân Hà | Thiết   Bình - Vân Hà | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 966 | MN   Vân Nội | Thôn   Nhì | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 967 | MN   Việt Hùng | Khu   Đông - Dục nội - Việt Hùng - Đông Anh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 968 | MN   Vĩnh Ngọc | Thôn   Phương Trạch- Xã Vĩnh Ngọc- 01017000- Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 969 | MN   Võng La | Thôn   Đại Độ- Xã Võng La- Huyện Đông anh- T.P Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 970 | Việt   Nhật | Tổ   20 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 971 | MN   Xuân Canh | Xuân   Canh | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 972 | TT   Tuổi ThơVL | Thôn   Đại Độ | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 973 | MN   Xuân Nộn | Thôn   Xuân Nộn | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 974 | MN   Hoạ My | Ngọc   Chi, Vĩnh Ngọc, Đông Anh, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 975 | TT   Hoạ Mi | Thôn   Sáp Mai-xã Võng La-huyện Đông Anh-Tp.Hà Nôi     | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 976 | MN   Ánh Dương | Trung   Oai - Tiên Dương | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 977 | TT   Sunrise | 215   Tổ 3- Thị trấn Đông Anh- Đông Anh- Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 978 | TT   Sơn Ca (VL) | Thôn   Sáp Mai, xã Võng La , Huyện Đông Anh, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 979 | TT   Sơn Ca | KHU   TẬP THỂ CẦU 3 | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 980 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Vietkinder |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 981 | TT   Hoa Thủy Tiên | Ngọc   Chi-Vĩnh Ngọc-Đông Anh-Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 982 | TT   Sao Mai Kid | Tổ   3, Thôn Đại Độ - Xã Võng La - Huyện Đông Anh - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 983 | TT   Hoàng Ngân | Xóm   Chợ, Thôn Bắc | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 984 | MN   Nắng Hồng | Thôn   Tằng My xã Nam Hồng huyện Đông Anh thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 985 | MN   Kim Chung A | Thôn   bầu- Kim chung- Đông anh- Hà nội. | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 986 | MN   Thư Lâm | Mạnh   Tân - Thụy Lâm - Đông Anh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 987 | MN   Ban Mai | Xã   Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội | Phòng   GDĐT Đông Anh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 988 | TT   Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 989 | TT   Hồng Phúc |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 990 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi Thơ (Tổ 39 thị trấn) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 991 | Nhóm   trẻ lớp mẫu giáo độc lập  Tư thục Tuổi   Hoa |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 992 | Nhóm   trẻ lớp mẫu giáo độc lập tư thục Tuổi thơ tổ 28 |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 993 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Thủy Tiên |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 994 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bông Hồng |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 995 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 996 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Khóa Việt Tiệp |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 997 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngọc Sơn |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 998 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập TT Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 999 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Nhà Tuổi Thơ (Kids Home) |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1000 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngọc Anh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1001 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Family |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1002 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Smartkids |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1003 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1004 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập In sách GK |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1005 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ong Vàng |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1006 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Baby Sun Đông Anh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1007 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hướng Dương |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1008 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Mn Baby Home |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1009 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hồng Ngọc |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1010 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập MN Lâm Hoa |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1011 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thăng Long Kid |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1012 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Phương Mai |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1013 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu độc lập Ban Mai Hải Bối |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1014 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Tâm Anh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1015 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Thôn Hậu |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1016 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1017 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Họa My |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1018 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Sakura- Hoa Anh Đào |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1019 | giáo   độc lập Subi |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1020 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Bé Gấu |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1021 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Hoa Thủy Tiên Kim Chung |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1022 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Voi Con |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1023 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Sao Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1024 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Ngôi Nhà Gấu Trúc |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1025 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Nhóm Chuông Vàng |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1026 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Doremi |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1027 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Anh Việt |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1028 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Cá Heo Xanh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1029 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Đức Hạnh |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1030 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Golden Moon |   | Phòng   GDĐT Đông Anh | Tư   thục |   |
| 1031 | Mầm   non Bát Tràng | Xóm   5 - Giang Cao - Bát Tràng | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1032 | Mầm   non Cổ Bi | Thôn   Vàng Cổ Bi | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1033 | Mầm   non Đa Tốn | Thôn   Thuận Tốn | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1034 | Mầm   non Đặng Xá | Cự   Đà- Đặng Xá- Gia Lâm- Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1035 | Mầm   non Đình Xuyên | Thôn   7 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1036 | Mầm   non Đông Dư | Xóm   4 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1037 | Mầm   non Dương Hà | Thôn   Trung | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1038 | Mầm   non Dương Quang | Bình   Trù - Dương Quang - Gia Lâm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1039 | Mầm   non Dương Xá | Duong   Đanh - Dương Xá | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1040 | Mầm   non Hoa Hồng | Thôn   Trùng Quán | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1041 | Mầm   non Hoa Sữa | Thôn   Yên Viên | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1042 | Mầm   non Hoa Phượng | TDP   Voi Phục - TT Trâu Quỳ | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1043 | Mầm   non Hoa Sen | Khu   tập thể nhà máy Cơ khí Yên Viên. | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1044 | Mầm   non Kiêu Kỵ | Thôn   Gia cốc | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1045 | Mầm   non Kim Lan | Xóm   6 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1046 | Mầm   non Kim Sơn | Thôn   Linh Quy Đông | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1047 | Mầm   non Lệ Chi | Xã   Lệ Chi | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1048 | Mầm   non Ninh Hiệp | Thôn   4 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1049 | Mầm   non Phù Đổng | Thôn   Phù Đổng I | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1050 | Mầm   non Phú Thị | Thôn   Hàn Lạc | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1051 | Mầm   non Trung Mầu | Thôn   3 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1052 | Mầm   non TT Yên Viên | Ngõ   484/58 Hà Huy Tập- TT Yên Viên- Gia Lâm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1053 | Mầm   non TT Trâu Quỳ | Tổ   dân phố Cửu Việt | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1054 | Mầm   non Yên Thường | Thôn   Yên Khê - xã Yên Thường - Gia Lâm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1055 | Mầm   non Ban Mai | 622   Hà Huy Tập | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1056 | Mầm   non Sao Mai | Tổ   dp Nông Lâm - Trâu Quỳ- Gia Lâm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1057 | Mầm   non Văn Đức | Trung   Quan-Văn Đức-Gia Lâm-Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1058 | Mầm   non A | Đường   ĐX4 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1059 | Mầm   non Bình Minh | Thôn   7 | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1060 | Mầm   non Hoa Hồng(TT) | Thôn   Dương Đá | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1061 | Mầm   non Sao Việt | Xã   Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1062 | Mầm   non Quang Trung |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập |   |
| 1063 | Mầm   non Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1064 | NLMN   độc lập xã Kim Lan |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1065 | NLMN   độc lập xã Bát Tràng |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1066 | NLMN   độc lập xã Đa Tốn |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1067 | NLMN   độc lập xã Kiêu Kỵ |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1068 | NLMN   độc lập TT Trâu Quỳ |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1069 | NLMN   độc lập xã KIm Sơn |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1070 | NLMN   độc lập xã Dương Quang |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1071 | NLMN   độc lập xã Phú Thị |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1072 | NLMN   độc lập xã Dương Xá |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1073 | NLMN   độc lập xã Đặng Xá |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1074 | NLMN   độc lập xã Cổ Bi |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1075 | NLMN   độc lập xã Trung Mầu |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1076 | NLMN   độc lập xã Phù Đổng |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1077 | NLMN   độc lập xã Ninh Hiệp |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1078 | NLMN   độc lập xã Đình Xuyên |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1079 | NLMN   độc lập xã Dương Hà |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1080 | NLMN   độc lập TT Yên Viên |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1081 | NLMN   độc lập xã Yên Thường |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Tư   thục |   |
| 1082 | Mầm   non Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Gia Lâm | Công   lập |   |
| 1083 | Trường   Mầm non Ánh sáng mặt trời | Lô   A14-BT1 Khu Đô thị mới Mỹ Đình 2 - Phường Mỹ Đình 2 | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1084 | Trường   MN Ánh Sao Sáng | Số   nhà 37-39,ngõ 21 Lê ĐỨc Thọ MỸ Đình 2 ,Nam TỪ Liêm Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1085 | Trường   MN Phú mỹ Happy kids |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1086 | Trường   MN Lãnh Đạo Tương Lai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1087 | Trường   MN Vườn ong |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1088 | Trường   MN Giáo Dục Toàn Diện |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1089 | Mỹ   Đình 1 - Ngôi Nhà Bình Minh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1090 | Phùng   Khoang - Năm ngón tay ngoan cs2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1091 | Phùng   Khoang - Việt Xinh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1092 | Trường   MN Những thủ lĩnh nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1093 | Trường   MN VinSchool Green Bay |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1094 | Cầu   Diễn - Việt Úc |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1095 | Mỹ   Đình 1 - Nắng Mai | Số   8, ngõ 145, đường Đình Thôn | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1096 | Mỹ   Đình 2 - Anh Nhật |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1097 | Cầu   Diễn - Hoa Kỳ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1098 | Trường   MN AMS | Tầng   3, tháp A, Tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1099 | Xuân   Phương - Biển Xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1100 | Cầu   Diễn - Ngôi Sao Việt Mỹ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1101 | Đại  Mỗ A - Tuệ Phúc |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1102 | Trường   MN Vinschool Skylake |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1103 | Trường   MN Chungdahm |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1104 | Trường   MN Choongang Hà Nội | Lô   106, khu nhà ở TT3, Khu đô thị Mỹ Đình | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1105 | Trường   MN Ngôi nhà hồng | Số   01, ngách 54/39, phương Mỹ Đình 1, Quận Nam từ liêm, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1106 | Trường   MN Bokja Việt Nam | Số   A4, BT3 Phố Cao Xuân Huy | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1107 | Trường   MN Việt Hàn |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1108 | Trường   MN Thành Đông |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1109 | Trường   MN Steame Garten |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1110 | Trường   MN Ngôi sao tuổi thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1111 | Trường   MN Linh chi | Số   115 Phố Thiên Hiền - Phường Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội. | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1112 | Trường   MN Xuân Phương | số   25 ngõ 367 đường Xuân Phương | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1113 | Trường   MN Đại Mỗ A | TỔ   ĐÌNH-ĐẠI MỖ-NAM TỪ LIÊM-HA NỘI | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1114 | Trường   MN Mỹ Đình 1 | Phường   Mỹ Đình 1 - 01019000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1115 | Trường   MN Tây Mỗ A | Số   02 -Tổ dân phố Hạnh | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1116 | Trường   MN Trung Văn | Số   95, tổ dân phố17 Trung Văn | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1117 | Trường   MN Mễ Trì | Phường   Mễ Trì - 01019000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1118 | Trường   MN Vinschool Gardenia |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1119 | Trường   MN KIC Montessori  | Tầng   1 & 2 Đơn nguyên 1, Tòa nhà CT4 Sudico, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1120 | Trường   MN Phú Đô | Số   71 - Tổ 5 - Phú Đô - Nam Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1121 | Trường   MN Đại Mỗ B | TDP   Ngọc Trục - phường Đại Mỗ - quận Nam Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1122 | Trường   MN Phùng Khoang | 91   -Tổ 5 - Phường Trung Văn- quận Nam Từ Liêm | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1123 | Trường   MN Tây Mỗ B | TDP   số 2 Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1124 | Trường   MN Phương Canh | Tổ   DP số 5 - Hòe Thị | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1125 | Trường   MN Hoa Anh Đào | Khu   đô thị Mỹ Đình I | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1126 | Trường   MN Hương Sen | Tổ   dân phố Đình - Đại Mỗ | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1127 | Trường   MN Lômônôxốp | Đường   Mễ Trì | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1128 | Trường   MN Lê Quý Đôn | Đường   Cao Xuân Huy - Phường Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1129 | Trường   MN Sắc mầu tuổi thơ | Lô   HH3 khi di dân giải phóng mặt bằng và đấu giá quyền sử dụng đất, phường Mỹ   Đình 2. Nam Từ Liêm, Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1130 | Cầu   Diễn - Sơn Ca Xanh | Số   66 đường Nguyễn Đổng Chi | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1131 | Trường   MN Tia nắng mặt trời | Số   15 - Nguyễn Hoàng - Mỹ Đình 2 - Nam Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1132 | Trường   MN Tuổi Thơ | 140   ngõ 14 Mễ TRì Hạ Phường Mễ Trì Quận NAm Từ Liêm | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1133 | Trường   MN Việt Hà | Số   9 Nhân Mỹ - Mỹ Đình 1 - Quận Nam Từ Liêm | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1134 | Trường   MN Vườn Hoa Hướng Dương | Khu   đô thị An Sinh phường Cầu Diễn Nam Từ Liêm | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1135 | Trường   MN Vườn Xanh | Khu   đô thị mới Mỹ Đình - Phường Mỹ Đình 1 - Nam Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1136 | Cầu   Diễn - Bình Minh | Sô   20 ngách 1 - Phố Thiên Hiền | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1137 | Trường   MN KLF Hà Nội | Tầng   1 - Tòa nhà FLC LandMark Tower - Lê Đức Thọ    - Mỹ Đình - Nam Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1138 | Trường   MN Mặt Trời mới | Khu   đô thị Mễ Trì Hạ, Nam Từ Liêm, Hà Nội | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1139 | Tây   Mỗ A - Athena | Khu   chức năng đô thị Tây Mỗ | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1140 | Trường   MN Thiên thần | Lô   71, TT4, KĐT Mỹ Đình- Mễ trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1141 | Trường   MN Thế Giới Trẻ em | C005   - C011, Tòa nhà The Manor, Đường Mễ Trì,    Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1142 | Trường   MN Mỹ Đình 2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập |   |
| 1143 | Trường   MN Cầu Diễn |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Công   lập |   |
| 1144 | Phú   Đô - Công Dân Toàn Cầu |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1145 | Mễ   Trì - Đậu Đỗ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1146 | Cầu   Diễn - Tuổi Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1147 | Cầu   Diễn - Hoa Trạng Nguyên |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1148 | Cầu   Diễn - Pari Mon |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1149 | Cầu   Diễn - Nụ Cười Bé Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1150 | Cầu   Diễn - Bé Ngoan |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1151 | Cầu   Diễn - Sao Mai Kids |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1152 | Cầu   Diễn - Ngôi Sao Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1153 | Cầu   Diễn - Biển Xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1154 | Cầu   Diễn - Ước MơTrẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1155 | Cầu   Diễn - Bé Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1156 | Cầu   Diễn - Anh Nhật |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1157 | Cầu   Diễn - Ánh Sáng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1158 | Cầu   Diễn - Hạ Vàng Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1159 | Cầu   Diễn - Anh Anh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1160 | Cầu   Diễn - Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1161 | Cầu   Diễn - Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1162 | Cầu   Diễn - Tomokid  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1163 | Cầu   Diễn - Ngôi Nhà Cá Heo |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1164 | Cầu   Diễn - Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1165 | Cầu   Diễn - Nắng Mai 2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1166 | Cầu   Diễn - Nắng Mai 1 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1167 | Cầu   Diễn - Cây Sồi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1168 | Đại   Mỗ A - Chiaki  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1169 | Đại   Mỗ A - Nắng Mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1170 | Đại   Mỗ A - Đông Đô |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1171 | Đại   Mỗ A - Ánh Dương (An Thái) |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1172 | Đại   Mỗ A - Ánh Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1173 | Đại   Mỗ A - Hoa Anh Đào |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1174 | Đại   Mỗ A - Ngôi Sao Nhí |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1175 | Đại   Mỗ A - Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1176 | Đại   Mỗ A - Ngọn Nến Hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1177 | Đại   Mỗ A - Ánh Dương (Đình) |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1178 | Đại   Mỗ A - Thế Giới Nhỏ  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1179 | Đại   Mỗ A - Bách Hợp |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1180 | Đại   Mỗ A - Tuổi Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1181 | Đại   Mỗ A - Nắng Xuân |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1182 | Đại   Mỗ A - Xứ Sở Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1183 | Đại   Mỗ A - Nguyệt Quế |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1184 | Đại   Mỗ A - Ánh Dương (Ngang) |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1185 | Đại   Mỗ A - New Star |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1186 | Đại   Mỗ B - Họa My |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1187 | Đại   Mỗ B - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1188 | Đại   Mỗ B - Bé Ngoan |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1189 | Đại   Mỗ B - Bầu Trời Xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1190 | Đại   Mỗ B - Bi Bi Home |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1191 | Đại   Mỗ B - Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1192 | Đại   Mỗ B - Sao nhí |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1193 | Đại   Mỗ B - Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1194 | Đại   Mỗ B - Ngôi Sao Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1195 | Mỹ   Đình 1 - Xứ sở thần tiên 1 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1196 | Mỹ   Đình 1 - An Bình |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1197 | Mỹ   Đình 1 - Tuổi thần tiên 789 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1198 | Mỹ   Đình 1 -  Ngôi Sao xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1199 | Mỹ   Đình 1 - Đồ Rê Mi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1200 | Mỹ   Đình 1 - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1201 | Mỹ   Đình 1 - Bươm Bướm |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1202 | Mỹ   Đình 1 - Những Thiên Thần Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1203 | Mỹ   Đình 1 - Xứ Sở Thần Tiên 2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1204 | Mỹ   Đình 1 - Bi Bi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1205 | Mỹ   Đình 1 - Sen Việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1206 | Mỹ   Đình 1 - Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1207 | Mỹ   Đình 1 - Paris Montessori |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1208 | Mỹ   Đình 1 - Đa Trí Tuệ Nobel |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1209 | Mỹ   Đình 1 - Tuổi thần tiên 2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1210 | Mỹ   Đình 1 - Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1211 | Mỹ   Đình 2 - Ngôi Sao Xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1212 | Mỹ   Đình 2 - Vườn Hà Nội TOKYO |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1213 | Mỹ   Đình 2 - ánh Hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1214 | Mỹ   Đình 2 - Chân trời mới |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1215 | Mỹ   Đình 2 - Nụ cười xinh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1216 | Mỹ   Đình 2 - Ngôi sao kim cương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1217 | Mỹ   Đình 2 - Việt Hàn |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1218 | Mỹ   Đình 2 - Ngôi Nhà Gấu Bông |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1219 | Mỹ   Đình 2 -  SHK |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1220 | Mỹ   Đình 2 - Bông Gạo |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1221 | Mỹ   Đình 2 - Toàn Mỹ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1222 | Mỹ   Đình 2 - Hoa Anh Đào nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1223 | Mỹ   Đình 2 - Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1224 | Mỹ   Đình 2 - Ngôi nhà trẻ thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1225 | Mễ   Trì - Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1226 | Mễ   Trì - Trẻ Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1227 | Mễ   Trì - Hoa Anh Đào |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1228 | Mễ   Trì - Cadic Stem |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1229 | Mễ   Trì - Đồ Rê Mí Việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1230 | Mễ   Trì - Những Bông Hoa Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1231 | Mễ   Trì - Ban Mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1232 | Mễ   Trì - Bầu Trời Của Bé |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1233 | Mễ   Trì - Trăng Xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1234 | Mễ   Trì - Con Ong |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1235 | Mễ   Trì - Ngôi Nhà Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1236 | Mễ   Trì - Bình Minh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1237 | Mễ   Trì - Trẻ Em Tương Lai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1238 | Mễ   Trì - Ngôi Nhà Của Bé |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1239 | Mễ   Trì - Bé Ngoan |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1240 | Mễ   Trì - Hoa Mặt Trời |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1241 | Mễ   Trì - Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1242 | Mễ   Trì - Thiên Thần Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1243 | Mễ   Trì - Bé Xinh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1244 | Mễ   Trì - Vườn Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1245 | Mễ   Trì - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1246 | Mễ   Trì - Hoa Phong Lan |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1247 | Mễ   Trì - Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1248 | Mễ   Trì - Mặt Trời Vàng Của Bé |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1249 | Mễ   Trì - Măng Non Việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1250 | Mễ   Trì - Ngôi Sao Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1251 | Mễ   Trì - Thủy Tiên |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1252 | Mễ   Trì - Quả Anh Đào |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1253 | Mễ   Trì - Việt Úc |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1254 | Phương   Canh - Sen Việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1255 | Phương   Canh - Sunkids |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1256 | Phương   Canh - Vietkids  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1257 | Phương   Canh - Ngôi nhà Tuổi Thơ  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1258 | Phú   Đô - Mickey |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1259 | Phú   Đô - Trí Đức |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1260 | Phú   Đô - Lan Phương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1261 | Phú   Đô - Nhật Đức |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1262 | Phú   Đô - Hoa Lan |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1263 | Phú   Đô - Mi Mi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1264 | Phú   Đô - Minh Châu |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1265 | Phú   Đô - Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1266 | Phú   Đô - Ngôi Nhà Hạnh Phúc |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1267 | Phú   Đô - Nụ Cười Tỏa Sáng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1268 | Phú   Đô - Đồ Rê Mí |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1269 | Phú   Đô - Tài Năng Việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1270 | Phú   Đô - Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1271 | Phú   Đô - Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1272 | Phú   Đô - Hoa Mặt Trời |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1273 | Phú   Đô - Thế Giới Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1274 | Phú   Đô - Xứ Sở Diệu Kỳ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1275 | Phú   Đô - Vườn Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1276 | Phùng   Khoang - Gia đình lớn |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1277 | Phùng   Khoang - Hướng dương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1278 | Phùng   Khoang - Trăng non |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1279 | Phùng   Khoang - Trăng đỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1280 | Phùng   Khoang - Vườn hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1281 | Phùng   Khoang - Sơn ca |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1282 | Phùng   Khoang - Anh việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1283 | Phùng   Khoang - Vườn mặt trời |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1284 | Phùng   Khoang - Thiên thần nhỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1285 | Phùng   Khoang - Tre xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1286 | Phùng   Khoang - Cầu vồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1287 | Phùng   Khoang - Nhà bé Koala |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1288 | Phùng   Khoang - Hoa mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1289 | Phùng   Khoang - Bibo kids |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1290 | Phùng   Khoang - Vườn trẻ thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1291 | Phùng   Khoang - Vầng trăng của bé |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1292 | Phùng   Khoang - Hoa bách hợp |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1293 | Phùng   Khoang - Hoàng gia |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1294 | Phùng   Khoang - Hoa hướng dương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1295 | Phùng   Khoang - Happy kids |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1296 | Phùng   Khoang - Nhà thờ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1297 | Phùng   Khoang - Olympia |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1298 | Phùng   Khoang - Ngôi sao xanh |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1299 | Phùng   Khoang - Năm ngón tay ngoan |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1300 | Tây   Mỗ A - Hoa Hồng Đỏ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1301 | Tây   Mỗ A - Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1302 | Tây   Mỗ A - Sao Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1303 | Tây   Mỗ A - Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1304 | Tây   Mỗ A - Ngôi Nhà Mơ ước |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1305 | Tây   Mỗ A - Đồ Rê Mí |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1306 | Tây   Mỗ A - Sơn Ca |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1307 | Tây   Mỗ B - Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1308 | Tây   Mỗ B - Phương Nga |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1309 | Tây   Mỗ B - Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1310 | Tây   Mỗ B - Edumax |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1311 | Tây   Mỗ B - Ngôi Nhà Trẻ Thơ 1 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1312 | Tây   Mỗ B - Ngôi Nhà Trẻ Thơ 2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1313 | Trung   Văn - Đồng hồ tích tắc |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1314 | Trung   Văn - Bibi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1315 | Trung   Văn - Ánh dương |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1316 | Trung   Văn - Vườn hồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1317 | Trung   Văn - Neverland |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1318 | Trung   Văn - Ngôi sao sáng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1319 | Xuân   Phương - Ánh Dương Việt |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1320 | Xuân   Phương - Việt kids |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1321 | Xuân   Phương - Việt Nhật  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1322 | Xuân   Phương - Hoa Thủy Tiên 1 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1323 | Xuân   Phương - Ngôi Nhà Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1324 | Xuân   Phương - Hoa Sen |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1325 | Xuân   Phương - Chích Bông |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1326 | Xuân   Phương - Hoa Thủy Tiên 2 |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1327 | Xuân   Phương - Tô Mi |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1328 | Xuân   Phương - Việt Nhật Mon |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1329 | Xuân   Phương - Việt Mĩ |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1330 | Xuân   Phương - Việt Úc |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1331 | Xuân   Phương - Gia Linh  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1332 | Xuân   Phương - Những Thủ Lĩnh Nhỏ  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1333 | Xuân   Phương - Ong Vàng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1334 | Xuân   Phương - Hoa Nắng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1335 | Xuân   Phương - Những chiến binh tài năng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1336 | Xuân   Phương - Tân Thời Đại |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1337 | Mỹ   Đình 2 - Cầu Vồng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1338 | Phương   Canh - Cadic  |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1339 | Trường   MN Trăng Sáng |   | Phòng   GDĐT Nam Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1340 | Mầm   non A xã Thanh Liệt | Thôn   Thượng - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1341 | Mầm   non Tựu Liệt xã Tam Hiệp | Tựu   Liệt - Tam Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1342 | Mầm   non Đại Áng | Đại   Áng- Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1343 | Mầm   non xã Tân Triều | Triều   Khúc - Tân Triều - Thanh Trì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1344 | Mầm   Non xã Hữu Hòa | Hữu   Hòa - Thanh Trì - Hữu Hòa | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1345 | Mầm   non xã Tả Thanh Oai a | Đội   2 - Thôn Tả Thanh Oai | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1346 | Mầm   non A xã Tứ Hiệp | Tứ   Hiệp- Thanh Trì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1347 | Mầm   non xã Vĩnh Quỳnh | Cụm   13 thôn Vĩnh Ninh | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1348 | Mầm   Non A Liên Ninh | Thọ   Am-Liên Ninh-Thanh Trì-Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1349 | Mầm   non xã Yên Mỹ | Xóm   10 Yên Mỹ - Thanh Trì - HN | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1350 | Mầm   non Duyên Hà | Duyen   Ha - Thanh Tri - Ha Noi | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1351 | Mầm   non A Vạn Phúc | Thôn   2- Vạn Phúc - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1352 | Mầm   non B xã Đông Mỹ | Thôn   4 | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1353 | Mầm   non A Ngũ Hiệp | Tự   khoát -  Ngũ Hiệp | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1354 | Mầm   non  A xã Ngọc Hồi | Thôn   Ngọc Hồi, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1355 | Mầm   Non A Thị Trấn Văn Điển | Số   20 tổ 4 khu chợ Thị Trấn Văn Điển | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1356 | Mầm   non B Thị trấn Văn Điển | Khu   TT Công ty Pin Văn Điển | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1357 | Mầm   non B xã Thanh Liệt | Thôn   Vực - Thanh Liệt - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1358 | Mầm   non B xã Liên Ninh | Thôn   Phương Nhị - Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1359 | Mầm   non B xã Vạn Phúc    | Thôn   3 - Vạn Phúc - Thanh Trì | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1360 | Mầm   Non B xã Tứ Hiệp | Thôn   Đồng Trì - Tứ Hiệp- Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1361 | Mầm   non tư thục Hoa Hồng | Đường   70B | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1362 | Mầm   non Tuổi Thần Tiên - Thị trấn Văn Điển | Số   209TT kho 6 | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1363 | Mầm   non Huỳnh Cung xã Tam Hiệp | Thôn   Huỳnh Cung xã Tam Hiệp huyện Thanh Tri | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1364 | Trường   Mầm non Yên Ngưu xã Tam Hiệp | Yên   Ngưu, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1365 | Trường   mầm non A Đông Mỹ | Thôn   1A - xã Đông Mỹ - Thanh Trì -Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1366 | Trường   mầm non B Ngũ Hiệp | Thôn   Việt Yên - Ngũ Hiệp - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1367 | Mầm   non B Ngọc Hồi | Thôn   Lạc Thị, Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1368 | Mầm   non C Thị Trấn Văn Điển | Khu   TT Yên Ngưu- Thị trấn Văn Điển- Thanh Trì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1369 | Mầm   non Yên Xá xã Tân Triều | Thôn   Yên Xá - xã Tân Triều - 01020000 - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1370 | Mầm   non Quỳnh Đô xã Vĩnh Quỳnh | Quỳnh   Đô -xã Vĩnh Quỳnh - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1371 | Trường   Mầm non Tả Thanh Oai B | Đội   5 - Thôn Nhân Hòa - Xã Tả Thanh Oai - Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1372 | Tư   thục Vườn trẻ thơ | Số   9 Yên Xá Tân Triều Thanh Trì Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1373 | Mầm   non Tuổi Thần Tiên - Đại Thanh | KĐT   Đại Thanh - Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1374 | Trường   Mầm non Phạm Tu | Khu   Đô thị Tứ Hiệp | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1375 | Mầm   non Sao Mai | Khu   đô thị Đại Thanh | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1376 | Mầm   non Đức Trí | Khu   đô thị Đại Thanh, Tả Thanh Oai | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1377 | Mầm   non Tuấn Linh | Thị   trấn Văn Điển, Thanh Trì, hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1378 | Nhóm   trẻ độc lập Thanh Trì |   | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1379 | Mầm   non Tay Xinh |   | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục |   |
| 1380 | Mầm   non Tân Thời Đại |   | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục |   |
| 1381 | Mầm   non Tuổi Thơ Việt - Anh |   | Phòng   GDĐT Thanh Trì | Tư   thục |   |
| 1382 | MN   Shalom |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1383 | MN   Tuổi Thơ TD | Đông   Ngạc | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1384 | MN   Tia Sáng (Lucita) |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1385 | MN   Xuân Đỉnh B | Xuân   Đỉnh - BTl - HN | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1386 | MN   Nakayoshi |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1387 | MN   Xuân Tảo | Số   126 Phường Xuân Tảo | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1388 | MN   Xuân Đỉnh A | Tổ   dân phố Nhang- Tổ dân phố Lộc- Tổ dân phố Cáo Đỉnh | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1389 | MN   Cổ Nhuế 1 | Tổ   dân phố Hoàng 1 | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1390 | MN   Đông Ngạc A | Tổ   dân phố Đông Ngạc | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1391 | MN   Thụy Phương | Số   3 Ngõ 125 - Đường Thụy Phương -Phường Thụy Phương - 01019000 - Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1392 | MN   Liên Mạc | Tổ   dân phố Hoàng Liên | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1393 | MNThượng   Cát | Thượng   Cát - Bắc Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1394 | MN   Minh Khai | Tổ   dân phố Văn Trì -Phường Minh Khai -Q Bắc Từ Liêm -HN | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1395 | MN   Phúc Diễn | Phúc   Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1396 | MN   Tây Tựu | Tổ   dân phố Hạ, phường Tây Tựu | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1397 | MN  20-10 | Xóm   1 | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1398 | MN   Phú Diễn | Tổ   9 - Đường Hoàng Công Chất - Phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1399 | MN   Cổ Nhuế 2 | Ngõ   145 phường Cổ Nhuế 2 - 01019000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1400 | MN   Đông Ngạc B | Tổ   dân phố Nhật Tảo | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1401 | MN   Hồ Tùng Mậu | Khu   tái định cư phường Phú Diễn | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1402 | MN   An Tiên | 32/28   Đường Tăng Thiết Giáp - Cổ  Nhuế 2 -   Bắc Từ Liêm | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1403 | MN   Ngôi nhà ánh sáng | Tầng   trệt, P1, Khu đô thị Ciputra, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, HN | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1404 | MN   Kim Mai | Tổ   Dân phố Khu Lộc - phường Xuân Đỉnh - 01019000 | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1405 | MN   Sao Mai | PHÚ   DiỄN- KiỀU MAI- TỪ LIÊM - HÀ NỘI | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1406 | MN   Sơn Ca Bông | Khu   A - Tập thể xí nghiệp xây lắp 4 - Phú diễn - Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1407 | MN   Phú Diễn A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập |   |
| 1408 | MN   Tuổi Hoa | Số   1, Đường Cầu Vồng - Đức Thắng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1409 | Mầm   non Xuân Tảo B |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập |   |
| 1410 | MN   Thế giới trẻ em tại Ciputra |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1411 | MN   Phúc Lý |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1412 | MN   Kiều Mai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1413 | MN   Jello Acdemy |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1414 | Nhóm   lớp Bi Bi - Đức Thắng |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1415 | Nhóm   lớp Thảo Nguyên - Đức Thắng |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1416 | Nhóm   lớp Sao Mai - Đức Thắng |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1417 | Nhóm   lớp Hướng Dương - Đức Thắng |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1418 | Nhóm   lớp Hoa Mặt Trời - Đức Thắng |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1419 | Nhóm   lớp Thiên Thần - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1420 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1421 | Nhóm   lớp Sao sáng - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1422 | Nhóm   lớp Hoa Chíp Chíp - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1423 | Nhóm   lớp Thiên Thần Nhỏ - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1424 | Nhóm   lớp Huyền Anh 2 - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1425 | Nhóm   lớp Ngôi Sao Sáng - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1426 | Nhóm   lớp Xứ sở thần Tiên - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1427 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Xanh - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1428 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Hạnh Phúc- Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1429 | Nhóm   lớp Đò rê mí 2 - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1430 | Nhóm   lớp Mặt Trời Đỏ - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1431 | Nhóm   lớp Họa My - Thụy Phương |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1432 | Nhóm   lớp Chíp Chíp - Thụy Phương |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1433 | Nhóm   lớp Hưng Thủy - Thụy Phương |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1434 | Nhóm   lớp Nụ cười trẻ thơ - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1435 | Nhóm   lớp Gà Trống Vàng - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1436 | Nhóm   lớp Thiên Thần Nhỏ - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1437 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1438 | Nhóm   lớp Bảo Thư - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1439 | Nhóm   lớp Trẻ em Việt - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1440 | Nhóm   lớp Mèo Con 1  - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1441 | Nhóm   lớp Gấu Trúc Nhỏ - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1442 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Tư Duy - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1443 | Nhóm   lớp Smilekids - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1444 | Nhóm   lớp Ánh Sao - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1445 | Nhóm   lớp Sao Mai - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1446 | Nhóm   lớp Ánh Dương - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1447 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào 2 - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1448 | Nhóm   lớp Bánh Quy Nhỏ - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1449 | Nhóm   lớp Bút Chì Màu - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1450 | Nhóm   lớp Ánh Trăng Vàng - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1451 | Nhóm   lớp Trẻ em Việt 2 - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1452 | Nhóm   lớp Bông Mai - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1453 | Nhóm   lớp Ong Vàng - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1454 | Nhóm   lớp Tuổi Hồng - Xuân Đỉnh  |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1455 | Nhóm   lớp Tài Năng Việt - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1456 | Nhóm   lớp Gấu trúc - Xuân Đỉnh  |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1457 | Nhóm   lớp Ngôi nhà mơ ước - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1458 | Nhóm   lớp Hướng Dương - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1459 | Nhóm   lớp Hà Thắng   - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1460 | Nhóm   lớp Hà Thắng 2 - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1461 | Nhóm   lớp Bình Minh I - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1462 | Nhóm   lớp Huyền Anh - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1463 | Nhóm   lớp Tuổi Thần Tiên - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1464 | Nhóm   lớp Ngôi sao - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1465 | Nhóm   lớp An Thảo - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1466 | Nhóm   lớp Hồng Ngọc - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1467 | Nhóm   lớp Bé Ten Ten - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1468 | Nhóm   lớp Bi Bo - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1469 | Nhóm   lớp Hoa Lộc Vừng - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1470 | Nhóm   lớp Lạc Hồng - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1471 | Nhóm   lớp Mickey 1 - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1472 | Nhóm   lớp Mickey 2 - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1473 | Nhóm   lớp Mặt Trời - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1474 | Nhóm   lớp Những Ngôi Sao Xanh - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1475 | Nhóm   lớp Mặt trời 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1476 | Nhóm   lớp Quả Táo Vàng - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1477 | Nhóm   lớp Sơn Ca - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1478 | Nhóm   lớp Thần đồng việt- Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1479 | Nhóm   lớp Vườn Ong (Bee Garden) - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1480 | Nhóm   lớp Vườn Xuân - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1481 | Nhóm   lớp Nụ Cười Trẻ Thơ - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1482 | Nhóm   lớp Thần Mặt Trời (Helios) - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1483 | Nhóm   lớp  Mặt Trời Nhỏ. - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1484 | Nhóm   lớp Trí Tuệ - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1485 | Nhóm   lớp  Hoàng Gia - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1486 | Nhóm   lớp  Sao Sáng - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1487 | Nhóm   lớp Ngày Mới - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1488 | Nhóm   lớp TH Nam Cường - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1489 | Nhóm   lớp Tuổi Thần Tiên (Vietkids) - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1490 | Nhóm   lớp Ánh Mặt Trời 1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1491 | Nhóm   lớp Hà Nội - Tokyo 2 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1492 | Nhóm   lớp Mèo Con 2 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1493 | Nhóm   lớp Đô Rê Mon - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1494 | Nhóm   lớp Giáo Dục Trải Nghiệm 4 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1495 | Nhóm   lớp Bảo Liên - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1496 | Nhóm   lớp Thực Hành Nam Cường - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1497 | Nhóm   lớp Thực Hành Nam Cường 1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1498 | Nhóm   lớp Nụ Cười Trẻ Thơ - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1499 | Nhóm   lớp Ánh Mặt Trời 2 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1500 | Nhóm   lớp Giáo Dục Trải Nghiệm 1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1501 | Nhóm   lớp Giáo Dục Trải Nghiệm 2 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1502 | Nhóm   lớp PanDa (Gấu Trúc) - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1503 | Nhóm   lớp Vườn Trẻ Thơ - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1504 | Nhóm   lớp Đặng Thùy Trâm - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1505 | Nhóm   lớp  Hoa Sen - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1506 | Nhóm   lớp Thực Hành Nam Cường A - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1507 | Nhóm   lớp Giáo Dục Trải Nghiệm - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1508 | Nhóm   lớp Mầm Non Trải Nghiệm Của Mẹ - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1509 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Hoa Trẻ Thơ Hana Kids |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1510 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Xanh 2 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1511 | Nhóm   lớp Thực Hành Nam Cường B - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1512 | Nhóm   lớp Hoa Sen - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1513 | Nhóm   lớp Hương Giang - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1514 | Nhóm   lớp Hương Giang 2 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1515 | Nhóm   lớp Ánh Sao - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1516 | Nhóm   lớp Vườn Trẻ Thơ - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1517 | Nhóm   lớp Vân Nhi - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1518 | Nhóm   lớp Hải Yến - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1519 | Nhóm   lớp Hải Yến 3 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1520 | Nhóm   lớp Mầm non MICKEY - Cổ Nhuế 2 (Huyền) |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1521 | Nhóm   lớp Mickey - Cổ Nhuế 2 (Minh) |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1522 | Nhóm   lớp Mickey 1 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1523 | Nhóm   lớp Mickey 2 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1524 | Nhóm   lớp Avykid - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1525 | Nhóm   lớp Hoa Hồng - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1526 | Nhóm   lớp Ban Mai - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1527 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ Hạnh Phúc - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1528 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ Hạnh Phúc A - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1529 | Nhóm   lớp Hoa Mai - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1530 | Nhóm   lớp  Ngôi nhà của bé - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1531 | Nhóm   lớp VOI CON - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1532 | Nhóm   lớp VOI CON 2 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1533 | Nhóm   lớp Uyển Nhi - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1534 | Nhóm   lớp Minh Thắng 2 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1535 | Nhóm   lớp Thiên Thần Nhỏ1 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1536 | Nhóm   lớp Thiên Thần Nhỏ 2 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1537 | Nhóm   lớp An Tiên 1 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1538 | Nhóm   lớp An Tiên 2 - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1539 | Nhóm   lớp Cầu Vồng - Liên Mạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1540 | Nhóm   lớp  Ngôi Sao - Liên Mạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1541 | Nhóm   lớp Hoa Hướng Dương - Liên Mạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1542 | Nhóm   lớp Hoa Tràng An - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1543 | Nhóm   lớp Bút Chì Màu - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1544 | Nhóm   lớp Tom and Jerry - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1545 | Nhóm   lớp An Nhi - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1546 | Nhóm   lớp Trăng Sáng - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1547 | Nhóm   lớp Vườn trẻ thơ 1 - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1548 | Nhóm   lớp Vườn trẻ thơ 2 - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1549 | Nhóm   lớp Vườn trẻ thơ 3 - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1550 | Nhóm   lớp Hoàng Gia - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1551 | Nhóm   lớp Ngôi sao nhỏ - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1552 | Nhóm   lớp Bông hoa nhỏ - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1553 | Nhóm   lớp Bi Bi - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1554 | Nhóm   lớp Ngôi sao nhí - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1555 | Nhóm   lớp Vườn xanh - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1556 | Nhóm   lớp Hoa Hồng - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1557 | Nhóm   lớp Bống và Bin - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1558 | Nhóm   lớp Nụ cười của bé - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1559 | Nhóm   lớp Ánh sao  - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1560 | Nhóm   lớp Ánh sao  1 - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1561 | Nhóm   lớp Thu Hà - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1562 | Nhóm   lớp Hoa Tường vi  - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1563 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Của Gấu Bông - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1564 | Nhóm   lớp Thiên thần tuổi thơ - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1565 | Nhóm   lớp Tuổi hồng - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1566 | Nhóm   lớp Việt nhật - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1567 | Nhóm   lớp Hoa Đỗ Quyên - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1568 | Nhóm   lớp Trẻ em toàn cầu  - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1569 | Nhóm   lớp Đô rê mon  - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1570 | Nhóm   lớp MN Tư thục Bi Bô - Thượng Cát |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1571 | Nhóm   lớp MN Ngôi nhà bé thơ - Thượng Cát |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1572 | Nhóm   lớp Ánh Dương - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1573 | Nhóm   lớp Hoa Hồng - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1574 | Nhóm   lớp Sao Việt - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1575 | Nhóm   lớp Búp Sen Hồng - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1576 | Nhóm   lớp Vietkids - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1577 | Nhóm   lớp Vàng Anh - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1578 | Nhóm   lớp Hoa Thủy Tiên - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1579 | Nhóm   lớp Tây Đam - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1580 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Tư Duy - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1581 | Nhóm   lớp Ban Mai - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1582 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà Tuổi Thơ - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1583 | Nhóm   lớp Hương Sen - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1584 | Nhóm   lớp Ánh Dương - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1585 | Nhóm   lớp Ngôi Sao Phú Diễn - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1586 | Nhóm   lớp Hoa Hồng Đỏ - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1587 | Nhóm   lớp  Bi Bo - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1588 | Nhóm   lớp Huy Hoàng - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1589 | Nhóm   lớp  Ngôi Nhà Micky- Phúc Diễn (KM) |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1590 | Nhóm   lớp Miền đất tuổi thơ 3 - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1591 | Nhóm   lớp Ngôi nhà trí thức - Phúc Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1592 | Nhóm   lớp Hoa Mặt Trời - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1593 | Nhóm   lớp Ngôi Sao Xanh - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1594 | Nhóm   lớp Ban Mai - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1595 | Nhóm   lớp Ánh Sao - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1596 | Nhóm   lớp Sunflower - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1597 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1598 | Nhóm   lớp Hoa Hướng Dương - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1599 | Sao   Hà Nội - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1600 | Nhóm   lớp Thế giới trẻ thơ - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1601 | Nhóm   lớp Đôrêmon - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1602 | Nhóm   lớp Cầu Vồng - Đức Thắng |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1603 | Nhóm   lớp Pascal_Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1604 | Nhóm   lớp Pascal1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1605 | Nhóm   lớp Trí Tuệ 2 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1606 | Nhóm   lớp Giáo dục toàn diện - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1607 | Nhóm   lớp Hoa Sơn Trà - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1608 | Nhóm   lớp Hoa Sơn Trà 1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1609 | Nhóm   lớp Sao Mai- Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1610 | Nhóm   lớp Giáo dục trải nghiệm 5 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1611 | Nhóm   lớp Giáo dục trải nghiệm A - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1612 | Nhóm   lớp Tuổi thần tiên 3 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1613 | Nhóm   lớp Tuổi thần tiên 1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1614 | Nhóm   lớp Ngôi nhà xanh 1 - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1615 | Nhóm   lớp Trải nghiệm Vinakids - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1616 | Nhóm   lớp Những Bước Chân đầu tiên - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1617 | Ngôi   trường hồng - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1618 | Nhóm   lớp mầm non Bé thông minh - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1619 | Nhóm   Hà Nội - Xê Un- Xuân Đỉnh A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1620 | Nhóm   lớp MN Văn Hiến - Xuân Đỉnh |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1621 | Nhóm   lớp Thế giới nhỏ - Xuân Đỉnh A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1622 | Nhóm   Dongsim - Xuân Đỉnh A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1623 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào 3 - Xuân Đỉnh A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1624 | Nhóm   lớp Mầm non Ngôi nhà mơ ước - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1625 | Nhóm   lớp Hoa Thủy Tiên |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1626 | Nhóm   lớp Ban Mai Xanh - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1627 | Nhóm   lớp Mặt trời xanh - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1628 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào - Tây Tựu |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1629 | Nhóm   lớp Học Viện Ngôi Sao  - Đông Ngạc |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1630 | Nhóm   lớp Chuồn chuồn ớt - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1631 | Nhóm   lớp Nụ cười trẻ thơ 2 - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1632 | Nhóm   lớp Ý Việt - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1633 | Nhóm   lớp Sao Việt  - Đông Ngạc A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1634 | Nhóm   lớp Hoa Sao Mai - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1635 | MN   Ecokid |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1636 | Nhóm   lớp Hạt giống nhỏ - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1637 | Nhóm   lớp Mi Mi -  Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1638 | Nhóm   lớp IQ - Montessori - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1639 | Nhóm   lớp mầm non NCE-Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1640 | Nhóm   lớp Trẻ thơ hạnh phúc - Xuân Tảo |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1641 | Nhóm   lớp Bé thông minh A+ - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1642 | Nhóm   lớp Papakidz - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1643 | Nhóm   lớp Ánh Cầu Vồng - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1644 | Nhóm   lớp Trẻ tài năng - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1645 | Nhóm   lớp Hoa Anh Đào Nhỏ - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1646 | Nhóm   lớp ngôi sao Việt Mỹ - Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1647 | Nhóm   lớp NCE- Phú Diễn |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1648 | Nhóm   lớp ngôi nhà tài năng - Cổ Nhuế 1 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1649 | Nhóm   lớp Mầm Non Giáo Dục Trải Nghiệm B - Xuân Tảo B |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1650 | Nhóm   lớp Xứ sở thần Tiên - Minh Khai |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1651 | Nhóm   lớp Mầm non Ong nhỏ - Xuân Đỉnh A |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1652 | Nhóm   lớp Bình An - Cổ Nhuế 2 |   | Phòng   GDĐT Bắc Từ Liêm | Tư   thục |   |
| 1653 | MN   Chi Đông | Tổ   2-Thị trấn Chi Đông-Mê Linh-Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1654 | MN   Chu Phan | Xã   Chu Phan | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1655 | MN   Đại Thịnh | Khu   TT Hành chính 01021000, xã Đại Thinh, 01021000, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1656 | MN   Hoàng Kim | Xóm5-Hoàng   Kim-Mê Linh-Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1657 | MN   Kim Hoa | Kim   Hoa - Mê Linh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1658 | MN   Liên Mạc | Liên   Mạc - Mê Linh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1659 | Mầm   non Mê Linh | Xóm   Đường- Thôn Hạ Lôi- Mê Linh- Mê Linh- Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1660 | MN   Quang Minh A | Tổ   3- TT Quang Minh - Mê Linh - HN | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1661 | MN   Quang Minh B | Tổ   dân phố số 6 | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1662 | MN   Tam Đồng | Tam   Đồng, Mê Linh, Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1663 | MN   Thạch Đà A | Thôn   2- Thạch Đà-Mê Linh- Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1664 | MN   Thạch Đà B | thôn   3- Thạch Đà-Mê Linh-Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1665 | MN   Thanh Lâm B | Thanh   Lâm | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1666 | MN   Tiền Phong B | Tiền   Phong - Mê Linh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1667 | MN   Tiến Thắng | Bạch   Trữ - Tiến Thắng - Mê Linh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1668 | MN   Tiến Thịnh | Thôn   2- Yên Thị Tiến Thịnh- ML - HN | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1669 | MN   Tráng Việt | Tráng   Việt - Mê Linh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1670 | MN   Tự Lập | Tự   Lập - Mê Linh- Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1671 | MN   Văn Khê A | Văn   Khê- Mê Linh- Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1672 | MN   Vạn Yên | Vạn   Yên - Mê Linh - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1673 | MN   Tiền Phong A | Thôn   Yên Nhân - Xã Tiền Phong - Huyện Mê Linh - Thành Phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1674 | MN   Sao Mai Kitty |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1675 | MN   Thiên Đường Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1676 | MN   Hoa Mai |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1677 | MN   Hạt đậu Nhỏ (Q Minh) |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1678 | MN   Sơn Ca (Q Minh) |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1679 | MN   Miền Đất Trẻ thơ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1680 | MN   Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1681 | MN   Huyền My |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1682 | MN   Hoa Mi |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1683 | MN   Hoa Phượng Đỏ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1684 | MN   Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1685 | MN   Minh Trí |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1686 | MN   Bé Yêu |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1687 | Mn   Họa Mi |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1688 | MN   Hoa Hướng Dương Tiền Phong |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1689 | MN   Vầng Trăng Tuổi Thơ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1690 | MN   Ngôi Nhà Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1691 | MN   Hương Mơ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1692 | MN   Trẻ Em Việt |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1693 | MN   Bon Bon |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1694 | MN   Ngôi Sao Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1695 | MN   Đồ Rê Mí |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1696 | MN   Hoa Hướng Dướng Quang Minh |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1697 | Mn   Hoa sen |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1698 | MN   Hoa Sữa |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1699 | MN   Nhân Cách Việt Úc |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1700 | MN   Hoa Mặt Trời |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1701 | MN   Thế Giới Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1702 | MN   Hạt Đậu Nhỏ (T Phong) |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1703 | MN   Sao Mai |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1704 | MN   Sơn Ca (V Khê) |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Tư   thục |   |
| 1705 | MN   Văn Khê B |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập |   |
| 1706 | MN   Thanh Lâm A |   | Phòng   GDĐT Mê Linh | Công   lập |   |
| 1707 | Mầm   non 3-2 | 39   Tô Hiệu | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1708 | Mầm   non Ánh Dương | Tổ   10 - Tân Xa | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1709 | Mầm   non Biên Giang | Yên   Thành - Biên Giang - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1710 | Mầm   non Bình Minh | 306A,   khu dịch vụ Đào Đất Hàng Bè | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1711 | Mầm   non Búp Sen Hồng | Tổ   6, 9 - Mộ Lao - Hà Đông - HN | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1712 | Mầm   non Đồng Dương | Đồng   Mai | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1713 | Mầm   non Đồng Mai | Tổ   2 - phường Đồng Mai | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1714 | Mầm   non Dương Nội | Phường   Dương Nội - 01268000- Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1715 | Mầm   non Hà Cầu | Hà   Cầu- Hà Đông- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1716 | Mầm   non Hà Trì | Hà   Trì | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1717 | Mâm   non Hàng Đào | Số   35A-TDP 20-Phường Kiến Hưng-Hà Đông-Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1718 | Mầm   non Hoa Hồng | SỐ   30 NGÕ 4 BÀ TRIỆU | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1719 | Mầm   non Hoa Mai | Khối   8 - Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1720 | Mầm   non Hoạ My | Ao   Sen | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1721 | Mầm   non Hoa Sen | Đường   19/5 | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1722 | Mầm   non Hương Sen |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1723 | Mầm   non Kiến Hưng | Số   70 - TDP3 - P.Kiến Hưng | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1724 | Mầm   Non La Dương | Tổ   dân phố Trung Bình - phường Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1725 | Mầm   non Lê Trọng Tấn |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1726 | Mầm   non Mậu Lương | Khu   đấu giá Tổ 10 Kiến Hưng | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1727 | Mầm   non Nguyễn Trãi | Phố   Hoàng Văn Thụ, phường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1728 | Mầm   non Phú La | KĐT   Mới Văn Phú- Phường Phú La- Q. Hà Đông- TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1729 | Mầm   non Phú Lãm | Phú   Lãm, Hà Đông, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1730 | Mầm   non Phú Lương I | Tổ   5 Vân Nội- Phường Phú Lương- Hà Đông- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1731 | Mầm   non Phú Lương II |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1732 | Mầm   non Phú Lương | Tổ   18 - Phú Lương - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1733 | Mầm   non Quang Trung | 202   đường Quang Trung - Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1734 | Mầm   non Sơn Ca | Tổ   dân phố số 3- Phúc La- Hà Đông- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1735 | Mầm   non Văn Khê | Khu   tái định Cư Ngô Thì Nhậm - Phường Hà Cầu | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1736 | Mầm   non Vạn Phúc | TDP   Bạch Đằng, Vạn phúc , Hà Đông, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1737 | Mầm   non Yên Hòa | Tổ   dân phố 14 - Hoà Bình | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1738 | Mầm   non Yên Nghĩa I |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1739 | Mầm   non Yên Nghĩa | Tổ   dân phố số 3 - Phường Yên Nghĩa | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1740 | Mầm   non Yết Kiêu | 56   Tiểu Công Nghệ - Yết Kiêu - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1741 | Mầm   non Huyền Kỳ |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1742 | Mầm   non Hoàng Hanh |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1743 | Mầm   non Lê Quý Đôn |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1744 | Mầm   non Hòa Bình |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1745 | Mầm   non Kim Đồng |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1746 | Mầm   non La Khê |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1747 | Mầm   non Sen Hồng |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1748 | Mầm   non Trần Quốc Toản |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1749 | Mầm   non Ngô Thì Nhậm |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1750 | Mầm   non Mỗ Lao |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Công   lập |   |
| 1751 | Mầm   non Nàng Tiên Cá | Tổ   4- Phường La Khê - Hà Đông | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1752 | Mầm   non Ban Mai | Lô   NT2 | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1753 | Mầm   non Thăng Long | Phúc   La, Hà Đông, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1754 | Mầm   non Hoa Phượng Đỏ | Tầng   2 chung cư 18 tầng HVQY- Tổ 7 Khu A Tập thể HVQY | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1755 | Mầm   non Học viện IQ | Khu   đô thị mới Văn Phú | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1756 | Mầm   non Thái Học | 16B-   NGUYỄN THÁI HỌC- HÀ ĐÔNG- HÀ NỘI | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1757 | Mầm   non Tuổi Thần Tiên | Tổ   dân phố 1 | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1758 | Mầm   non Thần Đồng | Lô   NT1, KĐT Văn Quán | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1759 | Mầm   non Mùa Xuân | Tổ   4 - phường La Khê - Hà Đông  - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1760 | Mầm   non Hà Nội - Thăng Long | Tổ   19, Khu đô thị Xa La | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1761 | Mầm   non CGD Victory | TH   2A- Đường 19/5- Khu Đô Thị Văn Quán- Hà Đông | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1762 | Mầm   non Hoàng Trình Thanh | Lô   DG 06 khu đấu giá tái định cư phường Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1763 | Mầm   non Nắng Xanh | Tầng   5, CT2, The Pride, Đô thị An Hưng, Hà Đông, Hà Nội | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1764 | Mầm   non Việt Hàn montessori | Tầng   G chung cư huynhđai Hà Đông | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1765 | Mầm   non Việt Nhật |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1766 | Mầm   non Sao Khuê |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1767 | Mầm   non Tuổi thơ hạnh phúc (VSK) | BT   9+10 dãy 16A7 Làng Việt Kiều Châu Âu, Mộ Lao, Hà Đông | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1768 | Mầm   non Vương Quốc Xì Trum |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1769 | Mầm   non Steame Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1770 | Mầm   non Ngôi nhà sinh thái |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1771 | Mầm   non Quốc tế Hà Nội |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1772 | Mầm   non Amis Hà Đông |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1773 | Mầm   non Việt Úc Plus |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1774 | Mầm   non Đức Trí |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1775 | Mầm   non Vườn trẻ thơ |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1776 | Mầm   non Hoa Anh Đào |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1777 | Nhóm   trẻ - Phường Biên Giang |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1778 | Nhóm   trẻ - Phường Đồng Mai |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1779 | Nhóm   trẻ - Phường Dương Nội |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1780 | Nhóm   trẻ - Phường Hà Cầu |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1781 | Nhóm   trẻ - Phường Kiến Hưng |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1782 | Nhóm   trẻ - Phường La Khê |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1783 | Nhóm   trẻ - Phường Mộ Lao |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1784 | Nhóm   trẻ - Phường Nguyễn Trãi |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1785 | Nhóm   trẻ - Phường Phú La |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1786 | Nhóm   trẻ - Phường Phú Lãm |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1787 | Nhóm   trẻ - Phường Phú Lương |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1788 | Nhóm   trẻ - Phường Phúc La |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1789 | Nhóm   trẻ - Phường Quang Trung |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1790 | Nhóm   trẻ - Phường Vạn Phúc |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1791 | Nhóm   trẻ - Phường Văn Quán |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1792 | Nhóm   trẻ - Phường Yên Nghĩa |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1793 | Nhóm   trẻ - Phường Yết Kiêu |   | Phòng   GDĐT Hà Đông | Tư   thục |   |
| 1794 | Mầm   non Sơn Ca | Đường   Phú Hà - Phường Ngô Quyền - Thị xã Sơn Tây | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1795 | Mầm   non Quang Trung | Ngõ   6 - Quang Trung - Sơn Tây | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1796 | Mầm   non Họa Mi | Số   2 - Trưng Vương - Lê Lợi - Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1797 | Mầm   non Viên Sơn | Tổ   dân phố 2 - Phù Sa - Viên Sơn- Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1798 | Mầm   non Phú Thịnh | Số   26 Yên Thịnh-Phú Thịnh | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1799 | Mầm   non Đường Lâm | Đường   Lâm - Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1800 | Mầm   non Xuân Sơn | Đồng   Láng- Xuân Sơn - Thị xã Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1801 | Mầm   non Xuân Khanh | Số   46, ngõ 98A, phố Hữu Nghị | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1802 | Mầm   non Thanh Mỹ | Thôn   Thủ Trung - Thanh Mỹ- Sơn Tây- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1803 | Mầm   non Trung Hưng | TDP6   - Trung Hưng - Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1804 | Mầm   non Sơn Lộc | Tổ   7B- Thanh Vỵ- Sơn Tây- Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1805 | Mầm   non Trung Sơn Trầm | Khu   phố 6 - Trung Sơn Trầm - Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1806 | Mầm   non Kim Sơn | Thôn   Kim Đái 2 - xã Kim Sơn - thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1807 | Mầm   non Sơn Đông | Thôn   Ba - Sơn Đông - Sơn Tây - HN | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1808 | Mầm   non Cổ Đông | Thôn   Đồng Trạng - Xã Cổ Đông - Sơn Tây - Hà Nội | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1809 | Mầm   non Tư thục Sao Việt | 69   - Ngõ 24 - Phố Chùa Thông | Phòng   GDĐT Sơn Tây | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1810 | Mầm   non Cổ Đô | Mầm   non Cổ Đô | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1811 | Mầm   non Ba Trại A | Thôn   5 - Ba Trại - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1812 | Mầm   non Thái Hòa | Thôn   Cộng Hòa - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1813 | Mầm   non 1 - 6 | Thị   trấn Tây Đằng - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1814 | Mầm   non Khánh Thượng A | Khánh   Thượng - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1815 | Mầm   non Yên Bài A | Yên   Bài, Ba Vì, Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1816 | Mầm   non Tư thục Lương Thế Vinh | Xã   Vật Lại- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1817 | Mầm   non Phú Đông | Phú   Đông Ba Vì Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1818 | Mầm   non Phú Phương | Xã   Phú Phương | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1819 | Mầm   non Cam Thượng | Cam   Thượng- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1820 | Mầm   non Đồng Thái | Đồng   Thái | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1821 | Mầm   non Ba Vì | Ba   Vì- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1822 | Mầm   non Minh châu | Minh   Châu - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1823 | Mầm   non Cẩm Lĩnh A | Trường   mầm non Cẩm Lĩnh | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1824 | Mầm   non Châu Sơn | Mầm   non Châu Sơn | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1825 | Mầm   non Chu Minh | Chu   Minh - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1826 | Mầm   non Phú Sơn | Xóm   Hữu - Phú Sơn - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1827 | Mầm   non Minh Quang A | Thôn   Minh Hồng - Minh Quang - Ba vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1828 | Mầm   non Phú Châu | Xã   Phú Châu - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1829 | Mầm   non Phú Cường | Thôn   Thanh chiểu- xã phú Cường- Ba vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1830 | Mầm   non Sơn Đà | Sơn   Đà- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1831 | Mầm   non Tản Hồng | TẢN   HỒNG - BA VÌ - HÀ NỘI | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1832 | Mầm   non Tản Lĩnh A | Tản   Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1833 | Mầm   non Tây Đằng | Khu   Liễu hồng- Tây Đằng | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1834 | Mầm   non Tiên Phong | Bằng   Lũng-Tiên Phong-Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1835 | Mầm   non Tòng Bạt | Thôn   Thái Bạt - Tòng Bạt-Ba Vì -Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1836 | Mầm   non Thuần Mỹ | Trường   MN Thuần Mỹ | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1837 | Mầm   non TTNC Bò & Đồng cỏ Ba Vì | Hoà   Trung - Vân Hoà  - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1838 | Mầm   non Vân Hoà A | Thôn   bặn | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1839 | Mầm   non Vạn Thắng | Xã   Vạn Thắng - Ba Vì   | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1840 | Mầm   non Yên Bài B | Thôn   Phú Yên - xã Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1841 | Mầm   non Phong Vân | Khu   trung tâm thôn Vân Hội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1842 | Mầm   non Vật Lại | Mầm   non Vật Lại | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1843 | Mầm   non Tản Viên | xà  Tản Lĩnh - Ba vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1844 | Mầm   non Đông Quang | Mầm   Non Đông Quang | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1845 | Mầm   non Thụy An | Liên   Minh - Thụy An - Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1846 | Mầm   non Khánh Thượng B | Thôn:   Gò Đình Muôn- Xã: Khánh Thượng- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1847 | Mầm   non Ba Trại B | Thôn   7 | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1848 | Mầm   non Minh Quang B | Thôn   Sổ-Minh Quang - Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1849 | Mầm   non Tản Lĩnh B | Tản   Lĩnh- Ba Vì - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1850 | Mầm   non Cẩm Lĩnh B | An   Thái -Cẩm Lĩnh - Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1851 | Mầm   non Vân Hòa B | Vân   Hòa- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1852 | Trường   MN Hoa Hồng Z143 |   | Phòng   GDĐT Ba Vì | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1853 | Nhóm   trẻ, lớp mẫu giáo tư thục huyện Ba Vì | Vạn   Thắng- Ba Vì- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ba Vì | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1854 | Mầm   non Sen chiểu Sen Chiểu | Xã   Sen chiểu, Phúc Thọ, HN | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1855 | Trường   mầm Non Thọ Lộc | Cụm   2 - Thọ Lộc | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1856 | Mầm   non Phúc Hòa | Xã   Phúc Hòa, Phúc Thọ, HN | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1857 | Trường   mầm non Thượng Cốc | Cụm   3 - Thượng Cốc | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1858 | Trường   Mn Thanh Đa | xã   Thanh Đa-Phúc Thọ-Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1859 | Trường   MN Võng xuyên A | Cụm   4, Võng xuyên, Phúc Thọ,Hà Nôi | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1860 | Mầm   non Võng Xuyên B | Xã   Võng Xuyên-Huyện Phúc Thọ-Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1861 | Trường   Mầm non Phụng Thượng | Cụm   4- Phụng Thượng -Phúc Thọ - Hà nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1862 | Trường   Mầm Non Phương Độ | Cụm   3 - Phương Độ - Phúc Thọ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1863 | Trường   Mầm Non Cẩm Đình | Cụm   2 - Cẩm Đình | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1864 | Trường   MN Tam Hiệp | Thượng   Hiệp | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1865 | Trường   mầm non Hiệp Thuận | Hiệp   Thuận | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1866 | Trường   MN Hát Môn | Cụm   6 xã Hát Môn- Phúc Thọ- HN | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1867 | Mầm   non Liên Hiệp | Cụm   7 Xã Liên Hiệp | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1868 | Trường   mầm non Thị Trấn Phúc Thọ | Thị   Trấn Phúc Thọ | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1869 | Mầm   non Ngọc Tảo | Phú   Thịnh -Ngọc Tảo-Phúc Thọ -Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1870 | MN   Long Xuyên | Long   Xuyên - Phúc Thọ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1871 | Mầm   Non Trạch Mỹ Lộc | Xã   Trạch Mỹ Lộc,Phúc Thọ,Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1872 | Mầm   non Vân Nam | Cụm   5 xã Vân Nam | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1873 | Trường   mầm non Tích Giang | Tích   Giang - Phúc Thọ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1874 | Mầm   non Tam thuấn | Tam   Thuấn- Phúc Thọ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1875 | Mầm   non Vân Hà | Vân   Hà - Phúc Thọ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1876 | Trường   mầm non Vân Phúc | Cụm   3- Vân Phúc-Phúc Thọ-Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1877 | Mầm   Non Xuân Phú | Xã   Xuân Phú - 01272000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1878 | Mầm   non Hoa Mai | Cụm   6- Phụng Thượng -Phúc Thọ - Hà nội | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1879 | Trường   mầm non Bình Minh | Xã   Tam Hiệp Huyện Phúc Thọ HN | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1880 | Nhóm   trẻ độc lập Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Phúc Thọ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 1881 | Trường   mầm non Đan Phượng | Đội   3 - Đông Khê | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1882 | Mầm   non Song Phượng | Thôn   Thu Quế - xã Song Phượng - Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1883 | TRƯỜNG   MẦM NON THỊ TRẤN PHÙNG | Phố   Thụy Ứng - Thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1884 | Trường   Mầm non Đồng tháp | Thôn   Bãi Tháp - Đồng Tháp - Đan Phượng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1885 | TRƯỜNG   MẦM NON PHƯƠNG ĐÌNH | Thôn   Địch Trung, xã Phương đình, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1886 | Trường   Mầm Non Thọ Xuân | Thôn   Thống Nhất - Xã Thọ Xuân- Đan Phượng- Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1887 | Mầm   Non Thọ An | CỤM   4-THỌ AN-ĐP-HN | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1888 | Trung   Châu | Thôn   4 | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1889 | Trường   mầm non Hồng Hà | Cụm   2 xã Hồng Hà huyện Đan Phượng thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1890 | Trường   Mầm non Liên Hồng | Thôn   Tổ- Liên Hồng- Đan Phượng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1891 | Trường   mầm non Liên Hà | Thôn   Quí - Liên Hà - Đan Phượng - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1892 | Trường   mầm non Liên Trung | Liên   Trung - Đan Phượng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1893 | Mầm   non Tân Lập | Cụm   5- xã Tân lập- H Đan Phượng -HN | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1894 | Trường   mầm non Tân hội | Cụm   4 -  Vĩnh kỳ - Tân Hội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1895 | MN   Thượng Mỗ | Thôn   3- Thượng Mỗ | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1896 | Trường   mầm non Hạ Mỗ | Cụm   5 - Hạ Mỗ - Đan Phượng - Hà Nội | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1897 | MẦM   NON HUYỆN | Phố   Phan đình Phùng | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1898 | Nhóm   lớp Hoa Nắng - Thị trấn Phùng |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1899 | Nhóm   lớp Thỏ Ngọc - Phương Đình |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1900 | Nhóm   lớp Họa My - Thọ Xuân |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1901 | Nhóm   lớp Hướng Dương - Thọ An |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1902 | Nhóm   lớp Tuổi Thần Tiên- Trung Châu |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1903 | Nhóm   lớp Phương Linh - Trung Châu |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1904 | Nhóm   lớp Đồ Rê Mí - Hồng Hà |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1905 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ - Thọ An |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1906 | Nhóm   lớp Cánh Diều - Thị trấn Phùng |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1907 | Nhóm   lớp Ánh Dương - Liên Hà |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1908 | Nhóm   lớp Hương Sen - Liên Trung |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1909 | Nhóm   lớp Hoa Sen - Liên Trung |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1910 | Nhóm   lớp Sơn Ca - Tân Hội |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1911 | Nhóm   lớp Vườn Mặt trời |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1912 | Nhóm   lớp Hoa Mai - Tân Hội |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1913 | Nhóm   lớp Nụ cười - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1914 | Nhóm   lớp Nụ cười 2 - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1915 | Nhóm   lớp Nụ cười trẻ thơ - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1916 | Nhóm   lớp Nụ cười trẻ thơ 2 - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1917 | Nhóm   lớp Lâm Nhi - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1918 | Nhóm   lớp Tài năng Việt - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1919 | Nhóm   lớp Học Viện Bé Ngoan - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1920 | Nhóm   lớp An Nhi - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1921 | Nhóm   lớp Ngôi nhà bé thơ - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1922 | Nhóm   lớp Hoa Sữa - Tân Lập |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1923 | Nhóm   lớp An Bình - Tân Lập |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1924 | Nhóm   lớp Đồ Rê Mí - Tân Lập |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1925 | Nhóm   lớp Hoa Ninh - Tân Lập |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1926 | Nhóm   lớp Tân Thời Đại - Tân Tây Đô |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1927 | Nhóm   lớp Gia đinh lớn |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1928 | nhóm   lớp Như Quỳnh-phương đình |   | Phòng   GDĐT Đan Phượng | Tư   thục |   |
| 1929 | Mầm   non 10-10 | Thôn   Yên Vĩnh - Xã Kim Chung - Huyện Hoài Đức - TP. Hà nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1930 | Mầm   non An Khánh A | Thôn   Vân Lũng - xã An Khánh - Hoài Đức - TP. Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1931 | Nhóm   lớp Hoa Hồng AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1932 | Nhóm   lớp Ánh Dương AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1933 | Nhóm   lớp Ánh Trăng |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1934 | Nhóm   lớp Chuyên Gia |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1935 | Nhóm   lớp Thảo nguyên |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1936 | Nhóm   lớp Tia nắng AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1937 | Nhóm   lớp Sao mai Vân Côn |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1938 | Nhóm   lớp Xứ sở thần tiên AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1939 | Nhóm   lớp Mặt trời Victory |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1940 | Nhóm   lớp Thế giới trẻ thơ AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1941 | Nhóm   lớp Toàn Cầu AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1942 | Nhóm   lớp Hoa Bé Ngoan |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1943 | Nhóm   lớp Việt Kid |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1944 | Nhóm   lớp Ban Mai AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1945 | Nhóm   lớp Khu Vườn Thần Tiên |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1946 | Nhóm   lớp Mặt trời bé con AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1947 | Nhóm   lớp Trẻ Tài Năng |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1948 | Nhóm   lớp Chipi |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1949 | Nhóm   Lớp Đô Rê Mon AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1950 | Nhóm   Lớp Công Dân Toàn Cầu |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1951 | Nhóm   Lớp Tuổi Hoa |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1952 | Nhóm   Lớp Những Thủ Lĩnh Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1953 | nhóm   Lớp Việt Anh |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1954 | Nhóm   Lớp Tuổi Thơ AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1955 | Nhóm   lớp Nhà ong |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1956 | Nhóm   Lớp Ngôi Nhà Hạnh Phúc - AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1957 | Nhóm   Lớp Vườn Hoàng Gia |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1958 | Nhóm   Lớp Tuệ Đức AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1959 | Nhóm   Lớp Việt Ý |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1960 | Nhóm   Lớp Thế Giới Bé Nhỏ AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1961 | nhóm   lớp Ngôi Nhà Việt AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1962 | Nhóm   lớp Vườn Ong AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1963 | Nhóm   lớp Trải Nghiệm AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1964 | Nhóm   lớp Hà Nội Montessori AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1965 | Mầm   non An Khánh B | Thôn   Ngãi Cầu - xã An Khánh - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1966 | Mầm   non An Khánh C | An   Khánh - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1967 | Mầm   non An Thượng A | Đồng   Thuệ - An Hạ - An Thượng - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1968 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ AT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1969 | Nhóm   lớp Tuổi Hồng |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1970 | Nhóm   Lớp Hoa Thủy Tiên AT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1971 | Mầm   non Cát Quế A | Cát   Quế - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1972 | Mầm   non Đắc sở | Thôn   Chùa Ngụ xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1973 | Mầm   non Di Trạch | Di   Trạch - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1974 | Nhóm   Lớp Hoa Mai DT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1975 | Nhóm   Lớp Họa My Di Trạch |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1976 | Nhóm   Lớp Ngôi Nhà Bi Bô |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1977 | Nhóm   Lớp Gấu Trúc |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1978 | Mầm   non Đông La | Thôn   Đông Lao - Đông La - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1979 | Nhóm   Lớp Ban Mai ĐL |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1980 | Nhóm   lớp Tuổi Thơ ĐL |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1981 | Nhóm   lớp Trẻ Em Vui ĐL |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1982 | Nhóm   lớp Bình Minh ĐL |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1983 | Mầm   non Đức Giang A | Lưu   Xá - Đức Giang - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1984 | Mầm   non Đức Thượng | Thôn   Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1985 | Nhóm   Lớp Tuổi Thơ ĐT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1986 | Nhóm   lớp Hoa Mai ĐT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1987 | Nhóm   Lớp Cầu Vồng ĐT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1988 | Mầm   non Dương Liễu | Thôn   Hợp Nhất | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1989 | Mầm   non Hoa Sen | Khu   3 | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1990 | Nhóm   lớp Hoa Thủy Tiên TT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1991 | Nhóm   lớp Ánh Dương TT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1992 | Nhóm   lớp Xứ sở thần tiên TT |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1993 | Mầm   non Kim Chung | Thôn   Lai Xá- Xã Kim Chung - huyện Hoài Đức - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 1994 | Nhóm   lớp Hạt đậu nhỏ |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1995 | Nhóm   lớp Vân Hà |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1996 | Nhóm   lớp Họa Mi KC |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1997 | Nhóm   lớp Ngôi Nhà xanh |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1998 | Nhóm   lớp Những Đứa Trẻ Vui Vẻ |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 1999 | Nhóm   lớp Mặt Trời Bé Thơ KC |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2000 | Mầm   non La Phù | Thôn   Tiền Phong - xã La Phù - Huyện Hoài Đức | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2001 | Nhóm   lớp Bình Minh LP |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2002 | Mầm   non Lại Yên | Thôn   3- Lại Yên - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2003 | Nhóm   lớp Họa my LY |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2004 | Mầm   non Minh Khai | Thôn   Minh Hòa 2-xã Minh Khai- Hoài Đức -Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2005 | Mầm   non Sơn Đồng | Thôn   Thượng - Xã Sơn Đồng - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2006 | Nhóm   lớp Hoa Trạng Nguyên |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2007 | Nhóm   lớp Mặt trời nhỏ |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2008 | Mầm   non Song Phương A | Thôn   Phương Bảng | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2009 | Nhóm   Lớp Hoa Hồng SP |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2010 | Nhóm   Lớp Cát Tiên |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2011 | Nhóm   lớp Ánh Dương SP |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2012 | Mầm   non Tiền Yên A | Xóm   1- Yên Thái - Tiền Yên | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2013 | Mầm   non Vân Canh | Khu   Ba Cây thôn Kim Hoàng -Vân Canh-Hoài Đức-Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2014 | Nhóm   Lớp Hoa Hướng Dương VC |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2015 | Nhóm   Lớp Thiên Đường Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2016 | Nhóm   Lớp Mặt Trời Mới |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2017 | nhóm   lớp Ngôi Nhà Hạnh Phúc VC |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2018 | Nhóm   Lớp Đồ Rê Mí Việt |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2019 | Mầm   non Vân Côn A | Vân   Côn - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2020 | Nhóm   lớp Sao Mai AK |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2021 | Nhóm   lớp Hoa Sữa Vân Côn |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2022 | Mầm   non Yên Sở | Thôn   4 | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2023 | Mầm   non Tiền Yên B | Xóm   4- Thôn Tiền Lệ - Xã Tiền Yên- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2024 | Mầm   non Hương Sen | Khu   6 thị trấn Trạm Trôi-Hoài Đức | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2025 | Mầm   non Cát Quế B | Khu   vực 8 - Cát Quế | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2026 | Mầm   non Newsun | Đức   Thượng- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2027 | Mầm   non Đức Giang B | Cao   Trung - Xã Đức Giang- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2028 | Mầm   non Vân Côn B | Phương   Quan - Vân Côn - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2029 | Mầm   non An Thượng B | Thôn   An Hạ-Xã An Thượng-H.Hoài Đức-TP.Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2030 | Mầm   non Vân Côn C | Vân   Côn - Hoài Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2031 | Mầm   non Sao Mai | Xã   Đức Thượng- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2032 | Mầm   non Song Phương B | Thôn   3 | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2033 | Mầm   non Hoa Mai | Thôn   Thanh Quang-Xã An Thượng- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2034 | Mầm   non Cánh Sóng | Thôn   An Bình, xã An Khánh | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2035 | Mầm   non Ngôi nhà vui Gemek | Tòa   HH2, Gemek Tower- Xã An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2036 | Mầm   non Lômônôxôp An Khánh | A28   khu đô thị mới Lê Trọng Tấn-       Geleximco- Xã An Khánh- Hoài Đức- Hà   Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2037 | Mầm   non Sơn Ca | Thôn   Trường An- xã An Khánh- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2038 | Mầm   non Ánh sao | Thôn   Hậu Ái- xã Vân Canh- Hoài Đức- Hà Nội | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2039 | Mầm   non Vinschool Thăng Long |   | Phòng   GDĐT Hoài Đức | Tư   thục |   |
| 2040 | Mầm   non Cấn Hữu | Xóm   7 -Cấn Thượng - Cấn Hữu- Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2041 | Mầm   Non Cộng Hoà | Xóm   Sổ- xã Cộng Hòa- Quốc Oai- HN | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2042 | Mầm   non Đại Thành | Trường   mầm non  Đại Thành | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2043 | Mầm   Non Đồng Quang | Xã   Đồng Quang - Quốc oai - HN | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2044 | Mầm   non Đông Xuân | Cửa   Khâu - Đông Xuân - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2045 | Mầm   non Đông Yên A | Đông   Thượng - Đông Yên - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2046 | Mầm   Non Hoà Thạch | Bạch   Thạch- Hòa Thạch- Quốc Oai- Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2047 | Mầm   non Huyện | Thị   trấn Quốc Oai-Huyện Quốc oai - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2048 | Mầm   non Liệp Tuyết | Liệp   Tuyết - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2049 | Mầm   Non Long Phú | Thôn   Long Phú - xã Hòa Thạch - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2050 | Mầm   non Ngọc Liệp | Thôn   Liệp Mai - Xã Ngọc Liệp - 01275000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2051 | Mầm   non Ngọc Mỹ | Thôn   Ngọc Than, xã Ngọc Mỹ, TP HN | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2052 | Mầm   non Nghĩa Hương | Văn   Quang - Nghĩa Hương -Quốc Oai | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2053 | Mầm   non Phượng Cách | Xóm   8 - Khu 2 - Xã Phượng Cách - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2054 | Mầm   non Phú Cát | Thôn   5 - Phú Cát - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2055 | Mầm   non Phú Mãn | Đồng   Âm- Phú Mãn | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2056 | Mầm   non Sài Sơn A | Đa   phúc | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2057 | Mầm   non  Sơn Ca | Thôn   Long Phú - Hòa Thạch - Quốc Oai | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2058 | Mầm   non Tân Hoà | Yên   Thái | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2059 | Mầm   Non Tân Phú | Thôn   Phú Hạng - Xã Tân Phú - Huyện Quốc Oai - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2060 | Mầm   non Thạch Thán | Thạch   Thán - Quốc Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2061 | Mầm   non Thị trấn A | Phố   huyện- Thị trấn-Quốc Oai -Hà nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2062 | Mầm   non Tuyết Nghĩa | Thôn   Đồng Sơn - Xã Tuyết Nghĩa | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2063 | Mầm   non Yên Sơn | Sơn   Trung | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2064 | Mầm   non Sài Sơn B | Thụy   Khuê | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2065 | Mầm   non Thị trấn B | Thôn   Du Nghệ, Thị Trấn Quốc Oai, 01275000, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2066 | Mầm   Non Đông Yên B | Đông   Yên- Quốc Oai | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2067 | Nhóm   trẻ Bách Anh | Ngõ   cổng con, phố huyện,Thị Trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2068 | Nhóm   trẻ Vĩnh Khang |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2069 | Nhóm   trẻ Nguồn Sáng |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2070 | Nhóm   trẻ Bảo Anh |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2071 | Nhóm   trẻ Mầm Xanh |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2072 | Nhóm   trẻ Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2073 | Nhóm   trẻ BiBi |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2074 | Nhóm   trẻ Đồi Mùa Xuân |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2075 | Nhóm   trẻ Em bé Hạnh phúc |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2076 | Nhóm   trẻ Đồ Rê Mí |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2077 | Nhóm   trẻ Linh Anh |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2078 | Nhóm   trẻ Bầu Trời Xanh |   | Phòng   GDĐT Quốc Oai | Tư   thục |   |
| 2079 | Nhóm   Lớp TT Ngôi Sao Sáng (Bình Phú) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2080 | Mầm   non Bình Phú A | Thôn   Thái Hòa | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2081 | Nhóm   lớp TT Ngôi Sao Xanh (Bình Phú) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2082 | Mầm   non Bình Yên A | Phúc   Tiến - Bình Yên | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2083 | Nhóm   lớp TT Vầng Trăng Của Bé ( Bình Yên) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2084 | Mầm   non Minh Hà | Thôn   9-Canh Nậu-Thạch Thất-Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2085 | Nhóm   lớp TT  Anh Dương  ( Canh Nậu) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2086 | Mầm   non Cẩm Yên | Yên   Lỗ | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2087 | Mầm   non Cần Kiệm | Xóm   Mới - Khu Trung tâm - thôn Yên Lạc I- xã Cần Kiệm | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2088 | Mầm   non Chàng Sơn | Thôn   1 Chàng Sơn - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2089 | Nhóm   lớp TT Nắng Ban Mai (Chàng Sơn) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2090 | Mầm   non Dị Nậu | Khu   Hòa Bình - Xã Dị Nậu - Huyện  Thạch   Thất - Tp Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2091 | Nhóm   lớp TT  Hoa Thủy Tiên (Dị Nậu) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2092 | Mầm   non Đại Đồng | Đại   Đồng - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2093 | Mầm   non Đồng Trúc | Xã   Đồng Trúc 01276000 TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2094 | Mầm   non Hạ Bằng | Thôn   7 Giang Nu | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2095 | Nhóm   lớp TT Hướng Dương (Hạ Bằng) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2096 | Mầm   non Hương Ngải | Thôn   6- Hương Ngải- Thạch Thất-Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2097 | Mầm   non Hữu Bằng | Thôn   mới trung tâm | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2098 | Nhóm   lớp TT Hoa Hồng (Hữu Bằng) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2099 | Mầm   non Kim Quan | Thôn   4 Kim Quan -Thạch Thất- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2100 | Nhóm   trẻ  TT Hoa Trạng Nguyên (Kim Quan) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2101 | Mầm   non Lại Thượng | Xã   Lại Thượng | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2102 | Mầm   non Liên Quan | Thôn   Chi Quan 2 | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2103 | Mầm   non Phú Kim | Thôn   Phú Nghĩa - Xã Phú Kim - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2104 | Mầm   non Phùng Xá | Phùng   Xá - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2105 | Nhóm   lớp TT Happy Home (Phùng Xá) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2106 | Nhóm   lớp TT  Thủy Tiên (Phùng Xá) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2107 | Mầm   non Tân Xã | Cừ   Viên - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2108 | Nhóm   trẻ  TT Nắng Mai (Tân Xã) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2109 | Mầm   non Thạch Hòa | Thôn   1- Thạch Hòa- Thạch Thất- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2110 | Nhóm   lớp TT Hương Sen (Thạch Hòa) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2111 | Nhóm  lớp TT Kim Đồng (Thạch Hòa) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2112 | Nhóm   lớp TT Sơn Ca (Thạch Hòa) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2113 | Mầm   non Thạch Xá | Thôn   Yên - Thạch Xá - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2114 | Nhóm  lớp TT    Ngôi Sao (Thạch Xá) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2115 | Mầm   non 19-5 | Thôn   Phú Nghĩa Xã Phú Kim 01276000- Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2116 | Mầm   Non Tiến Xuân | Thôn   Chùa 2- Tiến Xuân - Thạch Thất - Hà nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2117 | Nhóm   lớp  TT Nắng Mai (Tiến Xuân) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2118 | Mầm   non Yên Bình | Thôn   Dân lập - xã Yên Bình - Thạch - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2119 | Mầm   non Yên Trung | MẦM   NON YÊN TRUNG | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2120 | Mầm   non Bình Phú B | Thôn   Đầu Làng - xã Bình Phú - 01276000 - TP. Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2121 | Mầm   non Bình Yên B | Thôn   Vân Lôi - Xã Bình Yên- Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2122 | Nhóm   lớp TT May Bình Yên (Bình Yên) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2123 | Nhóm   lớp TT Thái Bình (Bình Yên ) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2124 | Nhóm   lớp TT Thiên Thần Nhỏ (Bình Yên) |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2125 | Mầm   non TT Vicostone | Khu   CNC Hòa Lạc - xã Thạch Hòa - huyện Thạch Thất - TP Hà Nội. | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2126 | Mầm   non TT Chocopie | Đường   Trường học - xã Hữu Bằng - Thạch Thất - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2127 | Mầm   non TT Âu Cơ |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2128 | Mầm   non TT IQ | Thôn   Cổng Đông | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2129 | Mầm   non TT Sơn Ca | thôn   Yên Lạc-Cần Kiệm-Thạch Thất-Hà Nội | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2130 | Mầm   non TT Họa Mi | Xom   Dân Lập xã Yên Bình | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2131 | Mầm   non TT Ánh Sao |   | Phòng   GDĐT Thạch Thất | Tư   thục |   |
| 2132 | MN   Văn Mỹ | Thôn   Văn Mỹ xã Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2133 | MN   Hoa Mai Bê Tông | Thủy   Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2134 | MN   Đại Yên | Xóm   Trại - Xã Đại Yên - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2135 | MN   Đồng Lạc | Đồng   Lạc -Chương Mỹ -Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2136 | MẦM   NON ĐỒNG PHÚ | Đội   4, thôn Hoà Xá, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, TP. Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2137 | MN   Đông Phương Yên | Thôn   Yên Kiện - Đông Phương Yên - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2138 | MN   Đông Sơn | Quyết   Hạ - Đông Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2139 | MN   Hòa Chính | Phụ   Chính- Hoà Chính- Chương Mỹ- Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2140 | MN   Hoàng Diệu | An   Hiền- Hoàng Diệu- Chương Mỹ | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2141 | MN   Hoàng Văn Thụ | Thôn   Hòa Bình       Hoàng Văn Thụ - Chương Mỹ - Hà Nội                  01277000 | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2142 | MN   Hồng Phong | Thôn   Thượng - xã Hồng Phong - Chương Mỹ - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2143 | MN   Hợp Đồng | Thôn   Thái Hòa - Xã Hợp Đồng | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2144 | MN   Hữu Văn | Xã   Hữu Văn - Chương Mỹ - Hà Nội     | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2145 | MN   J106 | Thủy   Xuân Tiên - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2146 | MN   Lam Điền | Lam   Điền - Chương Mỹ - T.P Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2147 | MN   Huyện | Khu   Bình Sơn - Thị Trấn Chúc Sơn | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2148 | MN   Mỹ Lương | Xã   Mỹ Lương, 01277000, Thành Phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2149 | MN   Nam Phương Tiến | Xã   Nam Phương Tiến - Huyện CHương Mỹ - TP.Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2150 | MN   Ngọc Hòa | Khu   Chợ Cống | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2151 | MN   Phú Nam An | Thôn   Phú Khang - Phú Nam An- Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2152 | MN   Phụng Châu | Phụng   Châu - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2153 | MN   Quảng Bị | Thôn   1 - Quảng Bị | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2154 | MN   Tân Tiến | thôn   Phương Hạnh - xã Tân Tiến - 01277000 - TP. Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2155 | MN   Thanh Bình | Thôn   Thanh Nê-Xã Thanh Bình-Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2156 | MN   Thượng Vực | Đồng   Luân - Thượng Vực - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2157 | MN   Thụy Hương | Xã   Thụy Hương | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2158 | MN   Thủy Xuân Tiên | Thủy   Xuân Tiên- Chương Mỹ-Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2159 | MN   Tiên Phương | Thôn   Quyết Tiến - xã Tiên Phương - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2160 | MN   Tốt Động | Khu   ao cá Bác Hồ, xã Tốt Động, chương mỹ, TP hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2161 | MN   Trần Phú | Trần   Phú - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2162 | MN   Trung Hòa | Thôn   Trung Cao-Xã Trung Hòa- -Tp Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2163 | MN   Trường Yên | Phù   Yên - Trường Yên - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2164 | MN   TT Chúc Sơn A | Xóm   Nội - Thị trấn Chúc Sơn - Chương Mỹ - Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2165 | MN   Văn Võ | Xã   Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2166 | MN   TT Xuân Mai | Khu   Tân Bình | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2167 | MN   Phú Nghĩa | Trường   MN Phú Nghĩa | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2168 | Trường   mầm non Hoa Trạng Nguyên | Thôn   Xuân Sen | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2169 | MN   TT Họa My | Trường   mầm non Họa Mi - Tổ 4 - Khu Tân Bình | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2170 | MN   TT Chúc Sơn B | Thôn   Giáp Ngọ | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2171 | MN   tư thục Bình Minh | Xã   Trung Hòa Chương Mỹ HN | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2172 | Nhóm   trẻ gia đình xã Thủy Xuân Tiên | Xuân   Long- Thủy Xuân Tiên- Chương Mỹ- Hà Nội | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2173 | Nhóm   trẻ tư thục thị trấn Chúc Sơn A |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2174 | Nhóm   trẻ tư thục thị trấn Chúc Sơn B |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2175 | Nhóm   trẻ tư thục xã Đông Phương Yên |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2176 | Nhóm   trẻ tư thục xã Đông Sơn |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2177 | Nhóm   trẻ tư thục xã Đại Yên |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2178 | Nhóm   trẻ tư thục xã Hợp Đồng |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2179 | Nhóm   trẻ tư thục xã Hồng Phong |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2180 | Nhóm   trẻ tư thục xã Hữu Văn |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2181 | Nhóm   trẻ tư thục xã Hoàng Văn Thụ |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2182 | Nhóm   trẻ tư thục xã Lam Điền |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2183 | Nhóm   trẻ tư thục xã Ngọc Hòa |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2184 | Nhóm   trẻ tư thục xã Nam Phương Tiến |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2185 | Nhóm   trẻ tư thục xã Phụng Châu |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2186 | Nhóm   trẻ tư thục xã Phú Nghĩa |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2187 | Nhóm   trẻ tư thục xã Quảng Bị |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2188 | Nhóm   trẻ tư thục xã Tốt Động |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2189 | Nhóm   trẻ tư thục xã Tiên Phương |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2190 | Nhóm   trẻ tư thục xã Trung Hòa |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2191 | Nhóm   trẻ tư thục xã Trường Yên |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2192 | Nhóm   trẻ tư thục xã Tân Tiến |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2193 | Nhóm   trẻ tư thục Văn Mỹ |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2194 | Nhóm   trẻ tư thục thị trấn Xuân Mai |   | Phòng   GDĐT Chương Mỹ | Tư   thục |   |
| 2195 | Mầm   non Bình Minh II | Sân   kho -Đìa Dộc | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2196 | Mầm   non Phương Trung II | Đội   4 Quang Trung | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2197 | Mầm   non Tam Hưng B | Xã   Tam Hưng | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2198 | Mầm   non Bích Hòa | Só   69- thôn Thanh Lương -Xã Bích Hòa - huyện Thanh Oai - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2199 | Mầm   non Cự Khê | Thôn   Cự ĐÀ- Xã Cự Khê - 01278000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2200 | Mầm   non Cao Viên | Thôn   Trung -  Xã Cao Viên - Thanh Oai - Hà   nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2201 | Mầm   non Thanh Cao | Thôn   Cao Mật- Xã Thanh Cao- Thanh Oai- TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2202 | Mầm   non Bình Minh I | Thôn   Chằm | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2203 | Mầm   non Tam Hưng A | Trường   Mầm Non Tam Hưng A | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2204 | Mầm   non Mỹ Hưng | Thôn   Phượng Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2205 | Mầm   non Thanh Thùy | Xã   Thanh Thùy | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2206 | Mầm   non Thanh Mai | My   Thuợng -Thanh Mai -Thanh Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2207 | Mầm   non Thị trấn Kim Bài | Tổ   3- Thị trấn Kim Bài | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2208 | Mầm   non Thanh Văn | Thôn   Bạch Nao- Xã thanh Văn- Thanh Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2209 | Mầm   non Kim An | Kim   An-Thanh Oai- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2210 | Mầm   non Kim Thư | Kim   Châu- Kim Thư- Thanh Oai | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2211 | Mầm   non Đỗ Động | Đỗ   Động - Thanh Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2212 | Mầm   non Phương Trung I | Thôn   Mã Kiều | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2213 | Mầm   non Dân Hoà | Dân   Hòa-Thanh Oai - Ha Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2214 | Mầm   non Xuân Dương | Xuân   Dương - Thanh Oai - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2215 | Mầm   non Tân Ước | Tân   Ước - Thanh Oai - Hà Nội. | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2216 | Mầm   non Cao Dương | Thôn   Mới- Cao Dương - Thanh Oai | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2217 | Mầm   non Liên Châu | Liên   Châu- Thanh Oai- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2218 | Mầm   non Hồng Dương | Ngô   Đồng- Hồng Dương | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2219 | Mầm   non Việt Ý (Trường) |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2220 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Sơn Tùng |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2221 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Trí Tuệ |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2222 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Sơn Ca (CV) |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2223 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Hoa Hồng |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2224 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Vườn Trẻ Thơ |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2225 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Nhà dòng Mến Thánh Giá |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2226 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Bé Ngoan |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2227 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Vườn Trẻ Thơ 2 |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2228 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Bảo Lộc |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2229 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Hoa Hướng Dương |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2230 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Hoa Phượng |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2231 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Ánh Dương |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2232 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Apolo |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2233 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Vườn Hạnh Phúc |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2234 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập IQ Thanh Hà |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2235 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Việt Anh |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2236 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Nhân Văn |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2237 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Khu Vườn Nhỏ |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2238 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Việt Mỹ Montessori |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2239 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Sao Việt |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2240 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Hoa Sữa |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2241 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Thực nghiệm Thanh Hà |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2242 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Sắc Xuân |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2243 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Sơn Ca (BH) |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2244 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Quốc tế Montessori |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2245 | Đôi   Cánh Vàng |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2246 | Mầm   non Tràng An (Trường) |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2247 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Mindkids |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2248 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Victoria |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2249 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Con Ong Chăm Chỉ |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2250 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Kids World |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2251 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Mùa Xuân |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2252 | Nhóm   trẻ, lớp MG độc lập Gấu Trúc |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2253 | Mầm   non Hoa Anh Đào nhỏ (Trường) |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Tư   thục |   |
| 2254 | Mầm   non Cao Dương 2 |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập |   |
| 2255 | Mầm   non Cao Viên 2 |   | Phòng   GDĐT Thanh Oai | Công   lập |   |
| 2256 | MN   Chương Dương | Thôn   Kỳ Dương | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2257 | MN   Dũng Tiến | Mầm   non Dũng Tiến | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2258 | MẦM   NON Duyên Thái | Xã   Duyên Thái - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2259 | MẦM   NON HÀ HỒI | Hà   Hồi - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2260 | Mầm   non Hiền Giang | Xã   Hiền Giang - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2261 | TRƯỜNG   MẦM NON HÒA BÌNH | Xã   Hòa Bình - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2262 | Trường   mầm non Hoa Sen - Thị trấn Thường Tín | Nguyễn   Du - Thị trấn Thường Tín - H.Thường Tín - TP.Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2263 | MN   Hồng Vân | Thôn   Cơ giáo - Hồng Vân - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2264 | Trường   mầm non Khánh Hà | Thôn   Đỗ Hà | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2265 | MẦM   NON LÊ LỢI | Xã   Lê Lợi - Huyện Thường - TP Hà nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2266 | MN   Liên Phương | Liên   Phương -Thường Tín Hà Nọi | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2267 | MN   Minh Cường | Khu   sân kho làng Trần Phú | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2268 | Trường   mầm non Nghiêm Xuyên | Nghiêm   Xuyên - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2269 | Mầm   Non Nguyễn Trãi | Nguyễn   Trãi- Thường Tín- Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2270 | Trường   MN nhị Khê | VĂN   XÁ - NHỊ KHÊ - THƯỜNG TÍN - HÀ NỘI | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2271 | Trường   Mầm non Ninh Sở | Ninh   Sở - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2272 | Trường   Mầm Non Quất Động | Thôn   Quất Động | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2273 | MÂM   NON TÂN MINH | Xã   Tân Minh | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2274 | Trường   mầm non Thắng Lợi | Thắng   Lợi - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2275 | Mầm   non Thống Nhất | MN   Thống Nhất | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2276 | Mầm   non Thư Phú | Thôn   Vĩnh Lộc - Xã Thư Phú | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2277 | MN   Tiền Phong | Thượng   Cung | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2278 | Mầm   non Tô Hiệu | Thôn   Tu Duong, xã Tô Hiệu, 01279000, TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2279 | MN   Tự Nhiên | Đội   2 - xã Tự Nhiên | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2280 | Mầm   non Văn Bình |   | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2281 | Trường   Mầm Non Vạn Điểm | Xã   Vạn Điểm - 01279000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2282 | Trường   Mầm non Văn Phú | Xóm   4- Thôn Yên Phú - Xã Văn Phú - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2283 | Mầm   non Vân Tảo | Vân   Tảo - Thường Tín - Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2284 | MN   Văn Tự | Thôn   Đinh Xá - Xã Văn Tự - Huyện Thường Tín - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Thường Tín | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2285 | Trường   mầm non Hồng Minh | Hồng   Minh - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2286 | Trường   mầm non Tri Trung | Trường   mầm non Tri Trung | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2287 | Trường   mầm non Hoàng Long | Hoàng   Long - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2288 | Trường   mầm non Phú túc | Phú   túc - Phú Xuyên - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2289 | Trường   mầm non Phượng Dực | Phượng   Dực - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2290 | Trường   mầm non Văn Hoàng | Thôn   Trung | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2291 | Trường   mầm non Chuyên mỹ | Trường   Mầm Non Chuyên Mỹ | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2292 | Trường   mầm non Tân Dân | Thôn   Gia Phú - Tân Dân - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2293 | Trường   mầm non Quang Trung | Quang   Trung - Phú Xuyên -Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2294 | Trường   mầm non Đại Thắng | Văn   Hội - Đại Thắng - Phú Xuyên | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2295 | Trường   mầm non Sơn Hà | Sơn   Hà - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2296 | Trường   mầm non TT Phú Xuyên | Thao   Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2297 | Trường   mầm non Trung Tâm | Thị   trấn Phú Xuyên - 01280000 - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2298 | Trường   mầm non Phúc Tiến | Phúc   Tiến - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2299 | Trường   mầm non Nam Triều | Phong   Triều - Nam Triều - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2300 | Trường   Mầm non Nam Phong | Nam   Phong - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2301 | Trường   mầm non Văn Nhân | Văn   Nhân - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2302 | Trường   mầm non Hồng Thái | Duyên   Trang - Hồng Thái - Phú Xuyên - TP.Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2303 | Trường   mầm non Thuỵ Phú | Thụy   Phú - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2304 | Trường   mầm non TT Phú Minh | TT   Phú Minh | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2305 | Trường   mầm non Sao Mai | TT   Phú Minh- Phú Xuyên- Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2306 | Trường   mầm non Vân Từ | Thôn   Chản - Vân Từ - Phú Xuyên -Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2307 | Trường   mầm non Phú Yên | Phú   Yên-Phú Xuyên-Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2308 | Trường   mầm non Châu Can A | Thôn   Nội- xã Châu Can- 01280000- TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2309 | Trường   mầm non Đại Xuyên | Đại   Xuyên - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2310 | Trường   mầm non Tri Thuỷ | Vĩnh   Ninh - Tri Thủy - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2311 | Trường   mầm non Bạch Hạ | Trường   MN Bạch Hạ - 01280000 - TP Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2312 | Trường   mầm non Quang Lãng | Xã   Quang Lãng | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2313 | Trường   mầm non Khai Thái | Trường   mầm non Khai Thái - xã Khai Thái - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2314 | Trường   mầm non Minh Tân | Minh   Tân - Phú Xuyên - Hà Nội | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2315 | Trường   mầm non Bái Vàng |   | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Tư   thục |   |
| 2316 | Nhóm   trẻ Tình thương |   | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Tư   thục |   |
| 2317 | Nhóm,   lớp Mầm non Chân Lý |   | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Tư   thục |   |
| 2318 | Nhóm,   lớp Mầm non LittleSun |   | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Tư   thục |   |
| 2319 | Nhóm,   lớp Mầm non Gấu MISA |   | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Tư   thục |   |
| 2320 | Trường   Mầm non Châu Can B |   | Phòng   GDĐT Phú Xuyên | Công   lập |   |
| 2321 | Trường   mầm non Viên An | Viên   An - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2322 | Trường   Mầm Non  Viên Nội | Viên   Nội - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2323 | Trường   mầm non Sơn Công | Vĩnh   Hạ - Sơn Công - Ứng Hoà - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2324 | Trường   Mầm Non  Cao Thành | Cao   Thành -Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2325 | Trường   Mầm Non  Hoa Sơn | Thôn   Trần Đăng, Hoa Sơn, Ứng Hòa, Hà Nội. | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2326 | Trường   Mầm non Đồng Tiến | Đồng   Tiến - Ứng Hoà - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2327 | Trường   Mầm Non Liên Bạt | Lương   Xá -Liên Bạt- Ứng hòa - Hà  Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2328 | Trường   Mầm Non Trường Thịnh | Yên   Trường - Trường Thịnh - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2329 | Trường   Mầm Non  Quảng Phú Cầu | Xã   Quảng Phú Cầu -Ứng Hòa -Hà Nội. | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2330 | Trường   mầm non Tân Phương | Vân   Đình - Thị trấn Vân Đình - Ứng Hòa - Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2331 | Trường   mầm non 1 - Thị Trấn Vân Đình | 47   Quang Trung - TTVĐ - Ứng Hoà - HN | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2332 | Trương   mầm non  Vạn Thái | Nội   Xá, Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2333 | Trường   mầm non Hoà Xá | Sông   Mới - Hòa Xá - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2334 | Trường   mầm non Hoà Nam | Hòa   Nam - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2335 | Trường   mầm non Hoà Phú | Lương   Sơn - Đặng Giang - Hòa Phú - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2336 | Trường   mầm non Phù lưu | Phù   Lưu -Ứng Hoà- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2337 | Trường   mầm non Lưu Hoàng | Ngoại   Hoàng - Lưu Hoàng - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2338 | Trường   mầm non Hồng Quang | Bài   hạ -Hồng quang-Ứng hòa -Hà nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2339 | Trường   mầm non Đội Bình | Đội   Bình - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2340 | Trường   mầm non Hoà Lâm | Hòa   Lâm- Ứng Hòa- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2341 | Trường   mầm non Trầm Lộng | Thôn   Trầm Lộng - xã Trầm Lộng | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2342 | Trường   mầm non Đông Lỗ | Đông   Lỗ- Ứng Hoà - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2343 | Trường   mầm non Đồng Tân | Mỹ   Cầu - Đồng tân - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2344 | Trường   mầm non Minh Đức | Thôn   Cầu-Minh Đức | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2345 | Trường   Mầm Non Kim Đường | Xã   Kim Đường - Ứng Hòa - Hà Nội  | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2346 | Trường   mầm non Tảo Dương Văn | Tảo   Dương Văn- Ứng Hòa- Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2347 | Trường   mầm non Phương Tú | Phương   Tú - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2348 | Trường   Mầm non Trung Tú | Chẩn   Kỳ- Trung Tú - Ứng Hòa-Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2349 | Trường   mầm non Đại Hùng | Quan   Tự - Đại Hùng - Ứng hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2350 | Trường   mầm non Đại Cường | Đại   Cường - Ứng Hòa - Hà Nội | Phòng   GDĐT Ứng Hòa | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2351 | Mầm   non Đồng Tâm | Xóm   4 - Thôn Hoành - xã Đồng Tâm - huyện Mỹ Đức- TP.Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2352 | Mầm   non Thượng Lâm | Thôn   Thượng - xã Thượng Lâm - 01282000 - Huyện Mỹ Đúc - Thành Phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2353 | Mầm   non Phúc Lâm | Thôn   Phúc Lâm | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2354 | Mầm   non Tuy Lai A | Thôn   Bèn - Tuy Lai  - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2355 | Mầm   non Bột Xuyên | Bột   Xuyên  - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2356 | Mầm   non Mỹ Thành | Trường   Mầm non Mỹ Thành | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2357 | Mầm   non An Mỹ | An   mỹ - Mỹ Đức - TP Hà nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2358 | Mầm   non Hồng sơn | Thôn   Thượng xã Hồng Sơn | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2359 | Mầm   non Lê Thanh A | Đội   1 - Lê xá - Lê Thanh - Mỹ đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2360 | Mầm   non Xuy Xá | Thôn   Đoài, Xuy Xá, Mỹ Đức HN | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2361 | Mầm   non Phùng Xá | Thôn   Thượng - xã Phùng Xá - huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2362 | Mầm   non Phù Lưu Tế | Thôn   4,Phù Lưu Tế - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2363 | Mầm   non Tế Tiêu | Tế   Tiêu - Thị Trấn Đại Nghĩa | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2364 | Mầm   non Đại Nghĩa | Tổ   dân phố Văn Giang - Thị trấn Đại Nghĩa - Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2365 | Mầm   non Đại Hưng | Hà   xá - xã Đại Hưng       - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2366 | Mầm   non Vạn Kim | Kim   Bôi - Vạn Kim | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2367 | Mầm   non Đốc Tín | Xóm   6- Đốc Tín - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2368 | Mầm   non Hương Sơn | Xóm   2 - Hội xá - Hương sơn | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2369 | Mầm   non Hùng Tiến | Đông   Bình - Hùng Tiến - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2370 | Mầm   non An Tiến | An   Tiến - Mỹ Đức -Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2371 | Mầm   non Hợp Tiến | Trường   mầm non hợp tiến | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2372 | Mầm   non Hợp Thanh | Thôn   Ải - Hợp Thanh - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2373 | Mầm   non An Phú A | Xã   An Phú - Huyện Mỹ Đức - TP.  Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2374 | Mầm   non Lê Thanh B | Áng   Hạ - Lê Thanh -Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2375 | mầm   non An Phú B | Thôn   Đồng Chiêm, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập | Trường   phổ thông |
| 2376 | Sao   Mai | Xã   Phúc Lâm - Mỹ Đức - Hà Nội | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Tư   thục | Trường   phổ thông |
| 2377 | Mầm   non Tuy Lai B |   | Phòng   GDĐT Mỹ Đức | Công   lập |   |

Để lại tin nhắn của bạn

0 Nhận xét


Free counters!